Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Bridge Students Together

Bridge Students Together

Mange av medlemmene i NBF startet å spille i studentbridgeklubber, og tidligere var det ma...

Bilde fra møte med en utvidet gruppe under festivalen på Lillehammer

Juniorutvalg i NBF

Det er nå stiftet et juniorutvalg som er opprettet for at juniorene skal få mulighet...

MVA-kompensasjon for 2021

MVA-kompensasjon for 2021

Norsk Bridgeforbund har på vegne av sentralleddet samt underledd (kretser og klubber) s&os...