Norsk Bridgeforbund


Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø. 
  3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 
  4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene. 
  5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard

 

 

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

NBF søker Trygg!-rådgivere

NBF søker Trygg!-rådgivere

I alle organisasjoner skjer det i blant hendelser man ikke skulle ønske oppsto. Felles fo...

Takk for innsatsen Lars!

Takk for innsatsen Lars!

Etter 15 år som landslagskaptein for våre ungdomslandslag takker Lars Eide av. Det h...

Webinarer

Webinarer

NBFs organisasjonsdager 2023 ble avlyst. I stedet ble det gjennomført oppl&aeli...

Endring i personvern i NBF

Endring i personvern i NBF

NBF har nylig gjort oppdateringer på bridge.no, på kretser og klubbers hjemmesider o...