Online bridge

Bridge er best når vi møtes, men noen ganger passer ikke det. Da er online bridge et godt alternativ. Norsk Bridgeforbund samarbeider med tre aktører for å gi et variert tilbud. God fornøyelse, når som helst på døgnet.

NBF på FunBridge

BridgeBaseOnline - muligheter

NBF RealBridge lag - online serie i tre puljer (elite, åpen, begynner)

  • Se på NBF RealBridge lag: Vi prøver å vise kampene hver søndag, mandag og onsdag kl 20:00. Åpent og gratis for alle. Oversikt over sendinger og lenker finnes her: https://kibitz.realbridge.online/

Klubber og kretser med online spilling (oversikt)