Vedtekter og reglement

Dokument Word PDF Oppdatert
       
Vedtekter NBF, kretser og klubber      
NBFs vedtekter  5.6.18 
Vedtektsnorm krets   5.6.18
Vedtektsnorm klubb     6.9.16
Skjema for søknad om opptak av klubb
Sendes aktuell krets, vedlagt klubbvedtekt
og medlemsliste (finnes under fanen rapportere mesterpoeng)
     
       
Reglement relatert til turneringer      
Turneringsreglement 31.8.18
Regler for norske mesterpoeng 31.8.18
Lovboka 2017 19.4.10
Reisereglement 28.1.19
Reglement for spillerlisens     5.2.13
Bruk av skjermer   6.10.17
       
Satutter for æresbevisninger mm      
Statutter for æresbevisninger     15.8.11
Statutter for NBFs bordvimpel 12.12.08