MP-treff

MP-treffet arrangeres av klubber (evt. kretser) mandag-torsdag, 4.-7. desember 2023. MP-treffet er landsomfattende parturneringer for spillere som er medlemmer av NBF. Arrangører må være tilsluttet mesterpoengordningen.

Det benyttes forskjellige spillserier på de fire dagene, slik at spillere kan delta alle dager. Kretser/klubber kan gjerne arrangere alle dager.

Puljene arrangeres som simultanturneringer med 24 spill .
Etter turneringa mottar arrangøren PDF med kommenterte spill - meldingsforløp, spilleføring og motspill er kommentert.

Alle som benytter Ruter, gjennomfører turneringen på samme måte som simultanturneringene.
Gjennomføring på RealBridge og Bridge+More er også beskrevet under simultanturneringer.
Øvrige arrangører sender slipper og startliste til NBF.

Påmelding foretas på Klubbadministrasjon under Simultanturneringer. (Pass på at E-post for mottak av spillfiler er registrert under klubbinformasjon.)

Turneringen arrangeres som (avbrutt) serie-, Howell-, Mitchell-eller Monradturnering over minst 24 spill. For å telle med i MP-treffet må minst seks par delta i hver pulje.

Arrangøren er ansvarlig for at turneringen gjennomføres på en forsvarlig måte. Spillene må dubleres på forhånd under kontroll.

Kretspoeng i hver pulje og forbundspoeng på landsbasis etter tabell O i «Regler for norske mesterpoeng». Klubbpoeng utdeles ikke. Poengene registreres direkte i NBFs database for hver enkelt spiller.

Premiering totalt for hver dag vil være avhengig av deltakelsen. Arrangøren fastsetter startkontingent, hvorav kr 120 pr. par tilfaller NBF. Startkontingenten faktureres av NBF - ikke overfør penger før faktura er mottatt. Turneringsfil fra Ruter sendes inn til NBF senest dagen etter turneringen. Arrangører som ikke bruker Ruter avtaler med NBFs kontor innsendingsformat.