Lær Bridge

Lær Bridge er den nyeste opplæringsboka til Norsk Bridgeforbund. Den er basert på 4-korts åpninger i alle farger.

PowerPointer og Videoer kommer senere. 

Kapitlene enkeltvis
Power Point 

.bri 

.pbn

 
YouTube  Forklaring Spill
Kapittel 1 - Hva er bridge?        
Kapittel 2 - Verdien av kortene
 
 
 
   
Kapittel 3 - Trumf og kontrakt
 
   
 Kapittel 4 - Åpning og støttesvar
 
   
Kapittel 5 - 1NT åpning med svar
 
   
Kapittel 6 - Svar på åpning 1 i farge
 
     
Kapittel 7 - Åpner andre melding
 
   
Kapittel 8 - Vidreutvikling av grandsystem
 
   
Kapittel 9 - Innmelding
 
   
Kapittel 10 - Doblinger
 
   
Kapittel 11 - Sterke åpninger
 
   
Kapittel 12 - Sperremeldinger