Kretsenes rekrutteringsutvalg

Veileder for kretsens rekrutteringsutvalg (KRU).

NBF OSLO
Stig Martinussen - 995 59 773 
 
NBF HORDALAND

 
NBF ØSTFOLD og FOLLO

 
NBF SOGN og FJORDANE
Jonny Gjerde992 42 040
 
NBF ROMERIKE og GLÅMDAL
           

 
NBF MØRE og ROMSDAL

 
NBF HEDMARK og OPPLAND
Mari Fonkalsrud - 977 99 124  
NBF SØR-TRØNDELAG

 
NBF ØSTERDAL
Eva P. Lillemo - 958 16 028
 
NBF MIDT-TRØNDELAG
Per Heide - 950 73 392
  
NBF BUSKERUD
Anne Marit Knudsen - 920 60 136
NBF NORD-TRØNDELAG
Vegar Ukkelberg - 916 06 709  

 
NBF VESTFOLD
Johnny Nordal - 412 22 999
NBF HELGELAND
Kurt-Ove Thomassen - 906 66 041
 
NBF TELEMARK
Hans Petter Hansen - 906 99 768
 
NBF SALTEN
Bjørn Løvik - 986 84 242
 

NBF AUST-AGDER
Pernille Lindaas - 452 50 765 
              
 

NBF LOFOTEN og VESTERÅLEN
Viggo Andreassen916 82 283
   
NBF VEST-AGDER
Inger Lene Hangeland - 918 69 015          
 
NBF TROMS og OFOTEN

 
NBF ROGALAND
Erik Eliassen982 17 543
NBF VEST-FINNMARK

 
NBF HAUGALAND
Elise Høyland - 909 59 387
NBF ØST-FINNMARK

 

 

 

Veileder for kretsens rekrutteringsutvalg (KRU).