Lovutvalg

 


Lovutvalget er nå et underutvalg under det nye Utvalg for turneringsvirksomhet.

Her skal du finne det du trenger av informasjon omkring lovene. Det vil også bli forsøkt å legge ut anonymiserte appeller, samt bulletiner og annen informasjon fra LU.

Appeller

     

Appeller til Lovutvalget sendes NBFs kontor, sammen med et appellgebyr på kr 300,00 (overfør beløpet pr. bankgiro til konto 5002 05 01585). Husk at alle felter på appellskjemaet skal fylles ut. Vær nøyaktig ved utfylling av navn, adresse og tlf.nr. til TL og partene. Appellanten skal fylle inn kontonummer for evt. retur av appellgebyr. I lagkamp skal kopi av listene fra begge bord vedlegges. 

 

Per Nordland

Per Nordland

Medlem
Tlf
95 24 83 73
E-post
Send e-post
Markus Bruno

Markus Bruno

Medlem
Tlf
40 44 77 09
E-post
Send e-post
Jon-Egil Furunes

Jon-Egil Furunes

Medlem
Tlf
92 85 82 39
E-post
Send e-post
Håkon Otieno Kippe

Håkon Otieno Kippe

Medlem
Tlf
90 76 48 48
E-post
Send e-post
Harald Berre Skjæran

Harald Berre Skjæran

Sekretær
Tlf
95 28 11 67
E-post
Send e-post