Spillerlenke - innmeldinger

Tirsdag 5. april kl 18 blir det som vanlig 8-spills turnering.

Temaet er innmeldinger. Det skjedde en feil forrige gang vi prøvde å sette opp med temaet innmeldinger (15. mars), så vi prøver igjen nå.

Lenke til spillingen finner du her

Turneringen koster 25,-/spiller (medlemspris), 60,- for ikke-medlemmer, men er gratis for de som spilte 15. mars.

Spillgjennomgangen passer for Spill Bridge 2/3-nivå.

Velkommen til en artig bridgekveld hvor begge sider melder.

Spillerlenke - Sterke hender

Tirsdag 29. mars kl 18 blir det som vanlig 8-spills turnering. Temaet er sterke åpningshender.

Lenke til spillingen finner du her

Turneringen koster 25,-/spiller (medlemspris), 60,- for ikke-medlemmer.

Spillgjennomgangen passer for Spill Bridge 2/3-nivå.

Velkommen til en artig bridgekveld med mye honnørpoeng, og gode kort!

Spillerlenke - Opplysende dobling

Tirsdag 22. mars kl 18:00 blir det spilletrening med videogjennomgang på RealBridge. 8 spill. Tema er opplysende doblinger. Turneringen koster 25,-/spiller (medlemspris), 60,- for ikke-medlemmer.

Spillerlenke

Spillgjennomgangen passer nivå Spill Bridge 2/3.

Velkommen til en artig og lærerik bridgekveld der begge makkerpar melder.

Innmeldinger - lenke spilletrening

Tirsdag 15. mars kl 18:00 blir det spilletrening med videogjennomgang på RealBridge. 8 spill. Tema er innmeldinger. Turneringen koster 25,-/spiller (medlemspris), 60,- for ikke-medlemmer.

Spillerlenke

Spillgjennomgangen passer nivå Spill Bridge 2/3. 

Velkommen til en artig og lærerik bridgekveld der begge makkerpar melder.

Turnering med video: Motspill

Tirsdag 8. mars kl 18:00 blir det igjen turnering med videogjennomgang. Denne gangen er temaet motspill. 

Turneringen er åpen for alle, og gjennomgangen passer nivå Spill Bridge 2/Spill Bridge 3. 8 spill, 9 min/spill. Turneringen koster 25,-/spiller, og det er makkergaranti. De som har medbragt makker setter seg på laveste ledige bordnummer, mens de som søker makker setter seg ved høyeste bordnummer.

Spillerlenke

Spillerlenke svarhåndas andre melding

På tirsdag kl 18:00 inviterer vi til treningsturnering med tema svarhåndas andre melding. 8 spill, 9 min/spill.

Etter spillingen får deltakere lenke til video med gjennomgang av to av spillene. Gjennomgangen passer nivå Spill Bridge 2/3. Turneringen koster 25,-/spiller. Alle velkomne! Er du rutinert spiller er dette en fin anledning til å invitere med en mindre rutinert spiller i klubben. 

Spillerlenke

Spillerlenke treningsturnering

Tirsdager kl 18:00 arrangerer vi turnering med tilpassede spill. To av spillene blir gjennomgått på video, og alle som spiller turneringa får lenke til videoene rett etter spillingen. 

Det koster 25,-/spiller (vippses til #682352), og det er makkergaranti (sett deg på høyeste bordnummer om du søker makker). Er du rutintert spiller? Dette er en utmerket anledning til å invitere med deg en litt ferskere spiller i klubben.

Tirsdag 21. februar, spillerlenke

NB! Ingen klubbpoeng pga ikke tilfeldige spill.

Hva melder vi som svarhånd?

Når makker har åpnet meldingene, hvordan tenker vi som svarhånd?

Det er tema for neste spillekveld som blir tirsdag 15. februar kl 18:00. 8 spill, og videogjennomgang av to av spillene med en gang turneringen er ferdig. Turneringen koster 25,-/spiller, som vippses til #682352. NB! Ingen klubbpoeng ettersom turneringen har tilpassede spill. 

Gjennomgangen passer de som er på ca Spill Bridge 2 nivå. Turneringen er åpen for alle. Er du rutinert spiller kan du gjerne invitere med deg en mindre rutinert spiller.

Spillerlenke

NT-melding og dobbeltfinesse

Her er en gjennomgang av to av spillene fra turneringen tirsdag 8. februar: 

 Stayman og invitt 

Overføring, invitt og hjemgang via dobbeltfinesse

Turnering med videogjennomgang

Nivået på gjennomgangen passer Spill Bridge 2. Alle velkommen! Rutinerte spillere kan gjerne invitere med seg noen ferske fra klubben. 8 spill, koster 25,- som vippses til #682352.

NB! Ettersom det er tilpassede spill deles det ikke ut mesterpoeng i turneringen.

Spillerlenke

50 påmeldte til nybegynnerkurs. Hvordan?

På stand 30.10.2021 – «Spill bridge på Nesodden!»

Av: Per Watz

De fleste bridgeklubber i landet våknet nok opp av sin «Korona-søvn» og sa til seg selv at her har vi visst noe å gjøre for å gjenskape bridgemiljøet lokalt til det som var før Korona-epidemien rammet oss.

Laget rekrutteringsutvalg i mai

Nesodden BK var, som bjørnen – våkne allerede på vårparten. I mai satte styret i klubben ned et rekrutteringsutvalg, og vi startet diskusjonen om hvordan vi skulle hanke inn de gamle medlemmene som hadde forsvunnet under koronaen.

Utvalgets medlemmer brukte en liste over «gamle medlemmer» og ringte dem for å høre om de ville være med i klubben igjen, og hva som skulle til for at de ville komme tilbake til bridgebordene.

Ringerunde og egen pulje: 5-6 nye bord!

Alle som hadde tatt ordet «bridge» i sin munn siste 20 år ble ringt opp og invitert til å delta i en egen pulje på klubbkveldene våre. Der det var behov fikk de også tilbud om «personlige oppfriskningskurs» - dvs. at vi inviterer til hva vi kaller «celle-kurs» - 4 deltagere + bridgelærer der opplæringen skal matche deltagernes behov. Allerede tidlig på høsten kunne vi glede oss over at denne puljen vokste til 5-6 bord på spille-kveldene. Og det viste seg snart at spillegleden så visst ikke hadde fordampet under koronaen.

Mye vil ha mer!

Men vi ville ikke stoppe der. Klubben har tidligere lyktes godt med å avholde stands for å skape oppmerksomhet om «Bridge – et spill for alle». Det ville vi nå gjenta, og vi fikk tillatelse til å holde en «Rekrutteringsstand» på Tangen Senter lørdag 30.oktober. Mottoet for standen var «Spill bridge på Nesodden!». Plakater med bilder av spillerne våre, samt plakater og roll-ups utlånt fra NBF, ga en fin oppmerksomhet om hva standen dreide seg om.

For å forsterke førsteinntrykket hadde vi også satt opp et bridgebord der kortspillende interesserte kunne få prøve seg på et slag bridge sammen med medlemmer i klubben.

Personlig touch ga braksuksess

Og la det være sagt med en gang – det ble en stor SUKSESS! Hvis noen har ymtet om at Bridgens framtid er over, så ble denne standen et bevis på det motsatte. Resultatet var at over 50 personer som gjerne ville vite mer om hvordan bli bridgespiller, ble notert på blokka. Og selv om nok ikke alle disse blir medlemmer av klubben, så vitner det om et stort rekrutteringspotensial til bridgen!

En slik stand gir seg ikke helt av seg selv. For å tiltrekke oss interesserte måtte vi først og fremst bestemme oss for hva som skulle være «tilbudet» vårt. I første omgang valgte vi å invitere til et informasjonsmøte om bridge generelt og det å spille bridge på Nesodden. Vi skal også spille bridge her – i to grupper: De som aldri har spilt før vil få et lite minibridgekurs, og de som har spilt før vil spille noen spill for å friske på motivasjon og spilleglede. Vi annonserte også et nybegynnerkurs i klubbens regi umiddelbart ut på nyåret.
Vi lagde en egen brosjyre der vi fortalte litt om bridge, om klubben og hvordan spille Bridge på Nesodden. For å skape litt lokal oppmerksomhet tok vi også inn i brosjyren bilder av en del klubbmedlemmer for å gi den en litt «personlig touch».

2-timerssesjoner - 20 medlemmer involvert

Til selve gjennomføringen av standen hadde bedt vi medlemmene i klubben delta med å verve interesserte og være spillere på bridgebordet vårt. Vi delte dagen inn i 2-timers – sesjoner for å sikre at standen var fullt bemannet hele dagen. Og ca 20 medlemmer stilte opp, jevnt fordelt utover lørdagen.

Heldigvis hadde vi fått tillatelse til å ha standen midt i den mest sentrale delen av senteret. Det var en fordel, men det betød ikke at arbeids-forholdene dermed var veldig enkle for våre «ververe». Som vanlig hastet folk fram og tilbake, og det var nok ikke alle som var forberedt på å stoppe opp for å ha en prat om bridge.
Det var først og fremst medlemmene våre som sikret at denne standen ble en stor suksess. Vi hadde på oss «uniform» - T-skjorter fra NBF, og skiftet på å snakke med folk, og å ta «time-out» ved bridgebordet med kaffe og gode bridgeopplevelser med nye makkere.

"Hvorfor vi er så glade, i dette litt rare"

Mange var skeptiske til å «selge» - men ble fortalt at de ganske enkelt bare skulle «fortelle om hvorfor vi er så glade i dette litt rare, men svært fascinerende spillet vårt». Og det var det de gjorde. De fleste traff kjente som de kunne ha en god «verveprat» med, og var ellers blide og inviterte lørdagsshopperne til å vurdere en ny hobby. Det var mange av de som stoppet som sa de hadde spilt bridge før (eller at foreldrene hadde spilt), og kunne tenke seg å ta opp hobbyen igjen. Mange kjente igjen spillere fra plakatene vi hadde hengt opp og fra brosjyren. Det at de kjente noen i klubben var alltid et positivt element i samtalen.

20 deltakere på informasjonsmøte

Informasjonsmøtet med kort «lynkurs» i bridge ble gjennomført 11.november. Gledelig nok fikk vi over 20 deltagere på møtet, så tydeligvis hadde de ikke bare gitt fra seg et telefonnummer i all hast på en travel lørdag.

På møtet informerte vi om klubben og bridgemiljøet på halvøya. Vi viste også fram hvilke planer vi har med rekrutteringsinnsatsen framover - der et standard nybegynnerkurs med oppstart i januar er hovedaktiviteten.

Det ble også tid til å gjennomføre et «minikurs» der medlemmer i klubben var veiledere på bordene. Også det ble godt mottatt.

50 påmeldte til nybegynnerkurs

I begynnelsen av desember har vi fått hele 35 påmeldte til nybegynnerkurset. Nå er det opp til oss i Rekrutteringsutvalget å snøre igjen sekken, og holde det vi har lovet. Da burde vi klare å øke antallet nye bridgespillere på Nesodden.

Vi skal være de første til å understreke at det er litt tidlig å sette to streker under svaret, men utgangspunktet vårt for 2022 må sies å være det aller beste.

Med tilsvarende aktiviteter rundt om i landets bridgeklubber burde det være mulig å doble – sågar kanskje tre-doble – antall medlemmer i NBF.

Erfaringene fra Nesodden burde i hvert fall oppmuntre andre til å forsøke.