Ruter

Ruter er det verktøyet for turneringsregnskap Norsk Bridgeforbund gratis tilbyr sine medlemsklubber. NBF har eneretten til Ruter i Norge - klubber som ønsker å bruke programmet må bli medlem av forbundet.

Bruk venstremenyen til å navigere og finne den informasjonen du er ute etter.

Dokumentasjonen for Ruter vil gradvis bygges opp over tid. Det mest grunnleggende prioriteres først - så dokumenteres mer avansert funksjonalitet senere.