Støtteprogrammer

Sven Pran har laget en del programmer som støtter opp under funksjonaliteten i Ruter, og med Svens tillattelse lister vi opp noen av disse her.

Flere programmer er også tilgjengelig på Svens hjemmeside og for utvidet beskrivelse av programmene henvises det til hjemmesiden.
Eventuelle spørsmål kan også sendes til Sven på epost: sven@svenpran.net

Poengserier
Et lite program som kobler seg til poengseriene i Ruter, og lar deg slette enkeltkvelder (ved feks dobbelregistrering) og hele poengserier du ikke har bruk for lenger.

Timer
Et lite klokkeprogram som kan kjøres over projektøren fra Ruter.

BM Status
Lager et lite vindu som viser gjenstående bord for Bridgemate. Kan feks vises på projektør.

PBN4Tie
Gjør kvalitetsberegning i parturnering ved poenglikhet (ikke støttet i Ruter)

PBN4Lag
Program for uttregning av mesterpoeng i lagturneringer som viser antall vunnede, uavgjorte og tapte halvrunder for alle spiller.