Tilpassede spillsett

Det hender at bordantallet og spillantallet gjør det vanskelig å få det antallet spill du ønsker på en spillekveld:

I Ruter er det derfor mulighet for å legg inn variabelt antall spill per runde når man spiller barometerturnering. Under finner du et utvalg av tilpassede spillsett du kan benytte.

Her finner du forklaring på hvordan du aktiverer disse spillsettene i Ruter.

Bordantallet sier når aktuelle spillsett i hovesak er aktuellt, men de kan brukes uansett antall.

Kopier linjen innenfor hermetegnene:

 

3 Bord

27 spill, 5 runder, 6 (5) spill per runde: "3:13-17/4:18-22/5:23-27"

24 spill, 5 runder, 5 (4) spill per runde: "5:21-24"

4 Bord

27 spill, 7 runder, 4 (3) spill per runde: "7:25-27"

24 spill, 7 runder, 4 (3) spill per runde: "4:13-15/5:16-18/6:19-21/7:22-24"

5 Bord

24 spill, 9 runder 3 (2) spill per runde: "7:19-20/8:21-22/9:23-24"