Bridgeklokker

 • Ruter tidsskjema
  Excel-dokument hvor dato, starttid, runde- og byttetid og eventuelle pauser legges inn.
  Det genereres da en tabell som kan limes rett inn i Ruter for visning i Projektør.
 • Rundeklokke av Rich Waugh
  Enkel innstilling av rundetider, varlsingstid, antall spill pr runde og antall runder.
  Klokken viser vilken runde man er inne i til en hver tid, og på hvilket spill man bør være. Bakgrunnfargen endres fra svart til rød når varslingstidspunktet nås. Ikke lydsignal.
 • Bridgetimer
  Grei innstilling av tider og varsling. Blinkende tall i varslingsperioden, samt lydannonsering (på engelsk).
  Krever installering av Adobe Air før installasjon av timer.