Mesterpoeng i handikapturneringer

Klubbpoeng i hcp-turneringer skal deles ut med full skala etter resultatet UTEN hcp (såkalt scratch-resultat) og etter halv skala MED hcp. Kvalifiserer man til begge deler, får man det høyeste antall mesterpoeng av de to.

Når klubben bruker Ruter, skjer dette automatisk.

Bruker klubben Bridge+More, er det en feil i rapporten fra B+M som gjør at dette ikke skjer automatisk ennå, så inntil videre er det derfor viktig at arrangører som arrangerer turneringer med handikap og bruker B+M gir beskjed om dette til ruter@bridge.no. Da kan rapportene fra Ruter manuelt korrigeres slik at tildeling av mesterpoeng blir korrekt.  Vennligst send beskjed om dette etter hver enkelt turnering/klubbkveld med hcp