MP-TREFF ONSDAG

Onsdag deltok 129 par. Alle dagene er det premie til de beste 10% av parene. Onsdag gikk Per Helge Hansen - Irene Haugland, Leikfjord BK til topps med 65,55%.

Hele resultatlisten og alle spillene for alle spilledagene (mandag-torsdag) finner du på MP-TREFFSIDEN, her.  

Det er laget kommentarer til alle spillene, og det finner du også link til på MP-treffsiden.

Alle spill teller likt i parturnering, det er like mange poeng til utdeling i små delkontrakter som i slemmer. Likevel snakker vi selv om det er parturnering gjerne mer om slemspillene som relativt sett utgjør flere poeng i sving i lagkamp. I onsdagens siste spill avgjorde antall stikk en bråte med poeng for de som spilte normalkontrakten 3NT, eller 4 hjerter. Det var ikke så mange som meldte slem, I mine forhåndskommentarer foreslo noen meldinger som kanskje kunne føre til lilleslem i kløver. Men som også ble påpekt, i denne typen spiller er alltid 3NT en populær kontrakt. Det er sånne kort hvor det ikke er så fristende å sleminvitere med minorfarge som trumf fordi om en finner ut at slem kanskje ikke er så bra og stopper i 5 i minor blir man som regel slått av alle som er i 3NT. Det blir ofte enten 3NT, eller lilleslem i minorfargen.

    

Dette er en fin lilleslem i kløver, som som regel er enkel å vinnem men her sitter trumfen skjevt. Det er likevel mulig å få tretten stikk selv sånn som det sitter her. Det er ingen tapere i kløverkontrakt, men det må gjøres en jobb for å få tretten stikk. Først må trumfen testes med en honnnør, og da det viser seg at øst har knekten fjerde må det spilles nøyaktig videre.

Det som fungerer best her er å gjøre syd til hovedhånd og spille godt hjerteren med stjelinger. Det startes med kløver konge. Om kløver satt surt så satt i alle fall hjerteren veldig snilt, 3-3. Det tas to hjerterstjelinger hos nord, og etter det har nord fortsatt A-x i kløver. Da spilles esset fulgt av liten til markert finesse med tieren og syds siste honnør tar ut østs siste trumf. Syds hånd står nå, ruter knekt kan kastes på sparhonnør fra nord.

Jeg trodde på forhånd det kunne bli noen som gikk seg bort i 6 kløver ved å forsøke å trumf to spar hos syd, men det må også trumfes en ruter om nord gjøres til hovedhånd. Det ksn bli nokså kronglete, og det blir neppe mer enn tolv stikk i om det spilles slik. Kun noen få gikk bet i slem, de fleste av dem i 6 hjerter som er håpløst med to hjertertapere hvis øst dekker hjerter dame. 

I 3NT, den mest vanlige kontrakten med slike kort bør det bli minst ti stikk. Ondag varierte det med fra +400 for ni stikk som ga -37 til N/S (maks var 60) til +460 for elleve stikk, og det ga +36. Innimellom der var det en del 4 hjerterkontrakter. Der ser det ut til å være to hjertertapere. Men om øst får komme inn kan vest få en kløvrestjeling, og øst får fortsatt ett stikk i trumf. I så fall blir det kun ti stikk. De som fikk ti stikk i 4 hjerter måtte tåle -22, mens de som fikk tak i det ellevte stikket fikk +22. Ett N/S-par fikk tolv stikk i hjerterkontrakt, og det må ha skjedd ved at øst glemte å dekke hjerter dame så det ble kun en hjertertaper. Akkurat den motspillsfeilen må antagelig også ha skjedd der N/S fikk gigantiske +990 for 6NT med tolv stikk. Det ga nest topp. Det er vanskelig å se for seg at det blir tolv stikk i grand uten at man slipper unna med en hjertertaper med damen som får seile idet øst ikke dekker, så sette opp hjerteren senere med esset og en til. Da er det stikk i bøtter og spann. 

Kun to par spilte 5 kløver som altså er den kontrakten man ikke liker så godt å spille med denne typen kort i parturnering. Der det ble tolv stikk i 5 kløver (+420) måtte N/S tåle -22. Men hadde spillefører tatt alle tretten stikkene ville +440 slått alle med ni og ti stikk i grand og de ville fått +9 på spillet.

Helt oppe på listen var det noen flere slemmer, +940 og +920 for 6 kløver med tretten eller tolv stikk, men de gode scorene ble altså slått av den heldige 6NT'en som ble vunnet. Men +940 for 6 kløver med tretten ga likevel meget pen score, +53 av 60 oppnåelige. 

Toppen N/S gikk til paret som ble nr. 2 på onsdag, Dagfinn Myhre-Lars Tuseth (Verdal). De gikk på helt til 7 kløver. Meldes det hardt må det spilles godt! Og de fikk altså hjem storeslemmen, +1440. Toppen i siste spill var likevel ikke nok til å vinne, det manglet 21 poeng på å slå Hansen-Haugland.  

 

MP-TREFF TIRSDAG

I tirsdagens landsomfattende arrangement deltok hele 324 par. Til topps med 69,29 % gikk John Helge Herland og Thea Hove Hauge, Klepp BK.

Alle resultatene for MP-treffene denne uken samt link til kommentarer til spillene finner du på NBF sin MP-TREFFSIDE, her.

Resultater tirsdag med spilldiagram og slikt finner du her.

Siden jeg selv har ansvaret for de nevnte kommentarene til spillene i disse turneringene, er det naturlig og spennende for meg å se på resultatene og finne ut om mine forslag var i nærheten av virkeligheten. Det er imidlertid veldig mange forskjellige ting som skjer når det spilles ved så mange bord. Det meste som jeg har foreslått skjedde sikkert flere steder, men noen overraskende resultater er det lett å finne og.

I tirsdagens første spill var mitt forslag til resultat kopiert en rekke steder, men når jeg ser på spillet nå er det opplagt at jeg overså noe. Det som kunne ha skjedd, og muligens skjedde ved noen bord er fint motspill, men temmelig brutalt for spillefører. Her er spillet:

At 5 ruter er en mulig sluttkontrakt ble nevnt, og det er kanskje en mer naturlig kontrakt å komme i enn 4 spar. Det er ikke så lett for syd å passe på 4 spar selv om nord får foreslått det i meldingsforløpet som kan gå på forskjellige måter, alt etter om øst sperrer eller bare melder inn, og hvor høyt han sperrer hvis han velger det.

"Vårt" tenkte N/S par som jeg kalte det ble spillende 4 spar. Det som ble sagt i siste avsnitt stemte nok med virkeligheten ved veldig mange bord. Men for å komme den berømte klagenemda i forkjøpet tas dette med det interessante motspillet med.

Mot "vårt" par skrev jeg at øst spilte ut hjerter konge mot 4 spar. Videre ble dette sagt i den siste delen av kommentaren:

//I 4 spar går det fint. Trumfesset presses ut. Nord har akkurat nok trumf til å ta ut alle vests trumf selv om han blir kortet med mer hjerter fra forsvaret. Det blir faktisk feil motspill å korte nord i trumf, for da står resten pga. alle de ruterstikkene. Beste motspill i sparkontrakt er å ta hjerterstikket og skifte til kløver til esset for å holde kontrakten på ti stikk. Det motspillet bør antagelig finnes, for øst ser jo syds ruterfarge på bordet//

Joda, idet øst er inne på trumfesset og tar hjerterstikket sitt. Og det er riktig at nå blir det helt fiasko for motspillerne om øst fortsetter med hjerter. Da trumfer nord og har akkurat nok trumf til å ta ut alle vest sine trumf. Resten står - fem trekk. Det ble resultatet ved ganske mange bord og N/S fikk 75% på spillet. Etter å ha tatt hjerterstikket vil kløver til esset holde 4 spar nede på fire trekk. Men det er ikke "beste motspill", kun det nest beste.

Slik bør spillet gå om øst er helt på høyden:

Hjerter konge spilles ut mot 4 spar. Øst stikker med trumfesset i første trumfrunde og tar hjerterstikket. Så skiftes til ruter! Nå blir spillefører låst på bordet (syd) og får ikke tatt ut trumfen. Om han prøver seg med liten kløver mot damen fyker vest opp med esset - forsvarets tredje stikk - og øst får seg en stjeling idet vest spiller ruter. En bet etter glimrende motspill!

(For spesielt interesserte: Merk at med singel ruter 9 i utspill kan 4 spar vinnes. Inne på syds hånd på ruter ess etter første stikk må det spilles kløver. Hvis vest legger liten kløver må spillefører bruke damen og spille trumf. Øst kan stikke og spille kløver til liten fra syd og esset, så ruterstjeling. Men nå får ikke forsvaret mer selv om øst spiller en tredje runde kløver for å bryte forbindelsen til syd. Spillefører kan stikke med kongen og ta en tredje runde ruter med avkast av den lille hjerteren, og øst som ikke har ruter har heller ikke flere trumf.

Alternativt kan vest fyke opp med kløver ess i andre stikk. Så kan han spille ruter til stjeling fulgt av at øst skifter til hjerter konge til esset mens han har trumfesset i behold. Men nå kan spillefører gå over på kløver konge og ta en tredje runde ruter med avkast av hjerter 3. Øst kan trumfe, men han har kun trumfesset igjen! Og om vest fyker opp med kløver ess og skifter til hjerter går det også bra for spillefører som stikker med esset og spiller trumf. Øst stikker og kan ta ett stikk i hjerter. Men nå har ikke vest noe inntak. Så går det slik får ikke vest spilt ruter til stjeling.)  

Noen få hadde fått hjem 6 ruter etter kløver ess i utspill. Det var mange utganger i ruter som gikk hjem, noen doblet, og noen fikk overstikk.

Så kom en lang rekke med 4 spar-kontakter med fra 10 til 12 stikk. 4 spar med 10 stikk ga noe over 60%.

Under der kom en rekke med +400 for 5 ruter med elleve stikk (middelscore) og endel par spilte delkontrakt N/S.

Det var også noen som gikk bet i 5 ruter. Og de Ø/V-parene som fikk tak i den beten delte med enkelte som fikk betet 4 spar, kanskje etter det vakre motspillet som er nevnt her etter hjerterutspill. Pluss 50 til Ø/V ga over 75%. Noen hadde høyere score Ø/V, men det var mot kontrakter på fem- og sekstrinnet.

 .  

MP-TREFF MANDAG (Korrigert)

Den landsomfattende mestertreffen pågår denne uken med en turnering hver dag til og med torsdag. Det spilles i puljer rundt omkring, og den endelige resultatlisten utgjør spillere fra hele landet

Mandag deltok totalt 225 par. Til topps gikk Magne Svendsen-Harald Bredesen fra BK 1933 Hammerfest med hele 71,70 %. 

Hele resultatlisten finner du på NBF sin MP-TREFFside, her. Der er det i tillegg til alle resultatene, spilldiagram og enkeltresultater en link til kommentarer til spillene. De kommentarene er utarbeidet av undertegnede. Det er ikke ment å være basert i det teoretisk maksimale, sånne analyser som baseres i åpne kort (double dummy). Mine kommentarer er mer "synsing", litt om hva som kan skje selv om det ikke blir riktig, forslag til hvordan tenke for å gjøre det best mulig, og noen ganger forslag til hvordan løse meldeproblem. Det er alltid litt spennende senere å se på de endelige resutlatene og sammenligne med hva jeg tippet skulle/kunne skje. 

I noen få spill gis det forslag til konvensjoner og avtaler som kan være nyttige i spill som ble spilt. Det var ett slikt forslag i et spill fra mandag, og det var om hvordan sleminvitere med minst sekskorts majorfarge idet makkeren åpner med 2NT. Noen overfører og melder for eksempel 4 kløver som kontrollmelding neste gang.

2NT - 3H

3S   -  4K

Men den meldingen kan være nyttig som naturlig melding også om svarhånden har for eksempel 5-5 i spar og kløver. En løsning er å bruke direkte 4 kløver og 4 ruter som overføring, men at det samtidig er sleminvitt. 

Her kommentaren til spill 17 fra mandagens turnering: 

Noen sprekinger kan finne på å åpne med 2 spar med nords kort hvis de spiller med Tartan 2 i major (femkorts + minorfarge, under åpning). I så fall blir meldingsforløpet helt annerledes. I vårt forslag er 4 kløver overføring til hjerter og sleminvitt. En bør som svar på 2NT ha en mulighet for sleminvitt med minst sekskorts majorfarge.

Idet vest inviterer til slem har øst fine kort til å akseptere sleminvitten, og det gjør hun med 4 ruter, eller man kan si 4NT Key Card direkte med helt perfekte kort for hjerterslem. Ø/V får undersøkt slemmulighetene.

Det mangler to nøkkelkort (trumf konge og kløver ess), så de stopper i 5 hjerter. Men denne gangen står slem fordi hjerterfargen er uten taper, men det er likefult teoretisk korrekt bridge å stoppe i utgang. Trumfkongen må sitte hos nord, og den må dessuten være singel eller dobbel (kongen tredje gir stikk), så det gir under 50% sjanse for slem. I praksis er dog sjansen for å vinne slem være litt større sjanse, for om forsvaret ikke får med seg sitt ess kan slem fyke hjem selv om det egentlig er to tapere. Her vil det være vanskelig for syd å ta for kløver ess mot 5 hjerter. Mot slem er essutspill mer vanlig, og han ville nok helt sikkert tatt det om han hadde hatt hjerter konge også og motparten var i slem.

Etter ruter ut blir det tretten stikk, forsvarets kløverstikk forsvinner på ruteren. N/S: -510

____________________ 

Hva skjedde i virkeligheten?

I en så stor pulje skjer alltid en del merkelige ting. Men +510 til Ø/V for utgang i hjerter med tretten stikk var det klart vanligste resultatet og ga omtrent middels, faktisk litt over til Ø/V. Det var også noen Ø/V-par som hadde +520 i 3NT, og de fikk over 70%, kun litt lavere score enn de som meldte slem og noterte +980 som ble resultatet da syd tok for kløver ess. Det var også noen par som fikk alle stikkene i 6 hjerter, og et par friskuser som delte toppen med +1020 for 6NT med tretten stikk. 

En kan lure på hvorfor +510 ga såpass bra betalt. Det er fordi ganske mange ikke fikk tolv stikk! Hvordan skjedde det? 

Ja, nå gjetter jeg litt igjen. Det må innrømmes at jeg ikke tenkte på det som følger her da jeg gikk gjennom spilte og skrev kommentarene i forrige uke. Men det er ikke usannsynlig at det som her foreslås var hva som skjedde?

Noen steder spilte vest hjerterkontrakten, og nord spilte ut sin single ruter. Hvis spillefører ikke ser for seg at det kan være singelton tenker han kanskje at det må være fint å ta ruterstikkene og kaste kløveren, så kan hjerterfinessen forsøkes for enda ett overstikk senere. Spillefører vet jo ikke at hjerteren sitter så fint og løses enkelt uten taper. Men spilles mer ruter ramler taket i hodet på spillefører, for nord stjeler andre ruter og spille kløver til syds ess - kun elleve stikk i stedet for det som var mulig, tretten stikk.

Det var noen som fikk kun ti stikk også, både to bet i 6 hjerter og det ble notert både ti og elleve stikk i 4 hjerter. At åtte par fikk ti stikk i utgang skjedde antagelig etter singelton spar ut fra syd. Fra nord er det naturlig med ruter ut, og fra syd spar ut både mot 4 og 5 hjerter. Mot slem er ikke singeltonutspill lurt når man har ett ess selv, for makkeren har neppe spar ess siden syd har kløver ess! Men om Ø/V stopper i 5 hjerter har normalt N/S to nøkkelkort, og nord kan godt ha spar ess i stedet for hjerter konge, eller trumfesset i stedet for kongen. I så fall betes 5 hjerter med spar ut som er et bra forsøk selv om det normalt fører til tretten stikk i dette tilfellet. 

Syds sparutspill bør vel stikkes med kongen for å spille trumf. Alle kan gå seg bort i enkeltspill, sånn er det bare. Og ofte skjer feilen i første stikk fordi det legges på fra blindemann før man har bestemt seg for fortsettelsen. Muligens var de uheldige spilleførerne litt ivrige og ganske fornøyde da det kom spar ut, for motparten hadde jo ikke tatt for kløver ess. Så her var det en sjanse for et godt spill. Like etter var en delt bunn innkassert. Spilleførerne (øst) som ramlet ned på ti stikk sa antagelig "legg liten spar" litt for automatisk og kom dermed inn på østs hånd? Og de visste jo ikke at trumfkongen var singel slik at det bare var å ta tretten stikk. De ønsket å forsøke trumffinessen. De visste heller ikke at ruter satt 6-1. Da ruteren ble forsøkt for å bli kvitt kløver konge kunne nord stjele i fargens andre runde og spille spar til stjeling hos syd fulgt av kløver ess. Ti stikk, tre stikk mindre enn det var mulig å få tre sekunder tidligere.

 

Skvis i motspill!

Da Nicolai Heiberg Evenstad og Nils Kåre Kvangraven vant en stor parturnering i USA forleden oppstod en nydelig sluttposisjon i en delkontrakt. Spillet forekom mot de som ble nr. 2 i turneringen, amerikanerne Daniel og Sam Lev. 

Meldingene gikk 1 hjerter (syd) og svaret 1NT fra nord (som selvsagt kan diskuteres), så pass rundt. Sam Lev ble spillefører. 

Motspillet gikk på skinner etter at Nils Kåre (øst) spilte ut spar som gikk til liten og damen. Nicolai skiftet til liten kløver som gikk til åtteren, nieren og esset. Spillefører tok sparstikkene sine, og vest kastet en liten ruter, øst en liten hjerter. Så kom hjerter fra syd som vest la liten på, og øst vant med kongen før han spilte liten hjerter tilbake til vests dame. Derfra kom kløver knekt dekket med damen og kongen. Nå har nord en kløverstopper med 7-4 bak vests 10-3. Men øst spilte nå kongen og esset i hjerter. Dette var posisjonen før den siste:

Nicolai hadde god oversikt. Men han visste ikke om nord satt med ruter konge, eller om øst hadde det kortet. Hvis nord har kongen er det et skvisinnspill som skal til for to bet. Nord må i så fall ned på kongen dobbel i ruter for å holde kløveren. Da kommer kløver til tieren og inn med nord på kløver 7 fulgt av at nord må spille unna ruter konge. Forsvaret får i så fall to bet med to ruterstikk til slutt. 

Siden øst har ruter konge kan Ø/V ta alle de siste stikkene med tre ruterstikk. Men Nicolai så at de kunne få resten selv om han tok høyde for at nord kunne ha ruter konge, så han kastet ruter 10. For nå ble nord skviset sønder og sammen! På hjerter ess måtte han enten gi opp kløveren, eller gå ned på ruter dame dobbel. Han kastet en ruter og igjen satt med Q-9 dobbel. Men da to Ø/V resten med ett kløverstikk og tre ruterstikk, det siste til østs ruter 6. Tre bet ga en score oppunder mønet for det norske paret, og forskjellen på +100 og +150 til Ø/V var stor - et typisk parturneringsspill.

Sam Lev kunne bare imponert sitte å se på denne ungutten som åpenbart hadde full oversikt, og mange poeng ble det ikke på amerikaneren...

Det er etter hvert ikke bare vi norske som har fått øynene opp for dette unge stortalentet.

 

 

 

USA: Nicolai og Nils Kåre til topps!

Under det amerikanske Fall Nationals i Phoenix, Arizona vant Nicolai Heiberg-Evenstad og Nils Kåre Kvangraven en stor parturnering foran en rekke kjente spillere.

Like bra gikk det ikke for Boye Brogeland og Christian Bakke sitt lag Rosenthal i kvartfinalen i Soloway KO Teams. Det ble en jevn kamp mot lag Feldman, laget som i den forrige runden slo ut kanonlaget Nickell.

Kvartfinalens siste sett startet glimrende for det norske parets lag med gevinst i alle de fem første spillene. Det var riktignok ensifrede IMP inn, men det blir likevel endel etter hvert. I settet ledet de 22-0 på det tidspunktet, og de hadde også føringen med 18 IMP i kampen før de ti siste spillene. De så lyst ut, men så kontret Feldmann og vant til slutt kampen med fattige 4 IMP. 

Her et interessant meldeproblem fra gladperioden i det siste settet:

Syd åpner med 1 kløver. Din makker på vests plass melder inn 1 spar og nord dobler negativt. Hva sier du nå? 

Nord viser hjerterfarge med doblingen, normalt fire korts. Men det er vel en variant å vise hjerterfargen likevel?

Mot Brogeland-Bakke redoblet øst. Syd sa 2 kløver og vest doblet opplysende. Hva nå? Øst gjorde om doblingen til straff og passet. Slik så hele spillet ut:

Ø/V fant et bra motspill mot 2 kløver doblet. Det kom ruter ess i utspill, ruter til kongen og ruter til stjeling med vests single trumf. Øst fikk også en stjeling da vest spilte spar ess og mer spar, og øst måtte få to trumfstikk til. Så det ble to doblede bet, Ø/V +300. Men det var ikke nok.

Ved det andre viste Jansma (øst) hjerterfargen selv om nord doblet som normalt lover hjerter, samme start som der nordmennene satt N/S. Og da øst fortalte om hjerter blåste vest ut i 4 hjerter. I den kontrakten ble det elleve stikk. Med +650 ved det bordet ga spillet 8 IMP til Rosenthal. Men like etter dette tok Feldman over føringen i kampen.  

Det blir imidlertid nye sjanser for det norske paret denne uken, og spesielt interessant blir det å følge dem den prestisjetunge REISINGER BOARD A MATCH som starter fredag.

 

 

Amerikansk høstmesterskap (Fall Nationals)

US Fall Nationals spilles i disse dager i Phoenix, Arizona. Mesterskapets hjemmeside på internett finner du her. 

I skrivende stund spiller Christian Bakke og Boye Brogland kvartfinale i Soloway KO Teams, et av hovedmesterskapene.

Reisinger Board-A-Match Teams regnes som selve hovedturneringen i Fall Nats. Den turneringen starter på fredag. 

Men nå er det altså kvartfinale det dreier seg om. I Round of 32 og Round of 16 ble det ganske komfortabelt avansement for nordmennene på lag Rosenthal.

Her er en hånd som vel ikke er så enkelt å melde, og det går ikke å være sikker på hva som er riktig heller, slem eller utgang? Hvordan ville du og din favorittmakker meldt?

De som spiller naturlig system åpner vel med 2 kløver, kunstig krav. Så er spørsmålet hva avtalene er. De fleste av oss svarer positivt 2 spar med nords hånd. Mange har ganske strenge krav til fargekvalitet for positivt svar, spesielt om dreier seg om femkorts farge. Uten god farge svares 2 ruter selv med positive hender. Men en honnør sjette bør vel være nok?

Vel, avtalespørsmål...

Brogeland-Bakke sine lagkamerater Silverstein-Willenken startet med 2 kløver - 2 ruter. Fordelen med frekvent å svare 2 ruter er at den sterke hånden lettere får meldt sin hånd. Syd sa 2 hjerter over nords svar 2 ruter, og nord meldte 2 spar. Da kom 3 ruter fra syd før nord sa 3 spar. Syd løftet til 4 spar. Hva nå?

Nord vurderte godt da han gikk videre. Han har tross alt en meget bra hånd mot en hånd som er verd utgangskrav. Men hva bør han melde? 4 ruter? 5NT som "Pick a slam"?

Nord foreslo 6 ruter, og syd passet.

Det er ingen dårlig kontrakt, men 6 spar er nok den beste slemmen.

Lilleslem i spar avhenger i praksis kun av 3-2 i trumf. Selv med kløver i utspill som er verste utspill for spillefører går det som regel bra. A-K i trumf spilles, så i gang med hjerteren. Det er nok at den som har trumfstikk følger to ganger hjerter, da kan en tredje runde hjerter spilles og to kløver har allerede forsvunnet fra nord før noen kan stjele og ta kløverstikk. Spar satt 3-2, og hjerteren satt ikke skjevt så 6 spar er helenkelt. Men 6 ruter var bra nok det og. Slik så hele spillet ut:

Siden ruter satt så snilt ble det tretten stikk i 6 ruter. Det kom kløver ut. Spillefører stakk og spilte tre store hjertere med avkast av to kløver fra nord. Syds kløver 2 kunne trumfes hos nord. Så K-Q i trumf, spar til kongen og ruter ess. Selv med 4-2 i ruter fyker som regel 6 ruter hjem.

Med +1390 ved det bordet og kun utgang i spar (680) mot Brogeland-Bakke ga spillet 12 IMP til lag Rosenthal. 

I det denne artikkelen avsluttes ligger Rosenthal etter nesten halvspilt kvartfinale litt under mot lag Feldman som i forrige runde slo ut en av favorittene, lag Nickell. På Feldman spiller bl.a. svenskene Peter Bertheu og Simon Ekenberg. 

 

 

Realbridge og undo - hvor går grensen?

Det var ikke ment å handle om bridge denne uken for undertegnede som tirsdag tok turen til sør-øya på New Zealand (Christchurch), litt for å komme vekk fra bridgen - det har vært mye den siste tiden. Anledningen er et pokermesterskap, men selvsagt var det ikke til å unngå å treffe på noen bridgespillere herfra. Og da blir det bridgehistorier, enten man vil eller ikke...

Dette handler om hvor rigid regelrytter man skal/bør være når noen legger feil kort, eller tar opp feil melding fra meldeboksen og slikt -  rene uhell. Spilt kort, melding avgitt, eller ikke? Ved bordet i face-to-face turneringer hender det at selv svært ambisiøse spillere lar motstanderen slippe unna (ta tilbake kortet) hvis det er et uhell som har skjedd, men andre er regelryttere og vil ha poengene. For noen av oss - vi er bare mennesker - spiller det vel litt rolle hvem det er som har gjort feilen, eller vært uheldig. Man vet jo hvem som er regeryttere og absolutt vil ha poengene samme hvordan de får dem, selv om det ikke har noe med bridge å gjøre. Noen vil vel si at turneringsleder alltid bør tilkalles, og det er nok reglene. Men i praksis så ordnes slikt i all minnelighet enkelte ganger: "ta tilbake det kortet du". 

Det er klart at når det gjelder slik er det en grense et sted. I bridge handler det jo om å være konsentrert også. Så hvis en spillefører spiller for eksempel et kort fra bordet og så plutselig oppdager at han har glemt at han burde gjøre noe annet så er det spilt kort, manglende konsentrasjon. Men det er klart at det her blir noen grensetilfeller.

På Realbridge er det som mange kjenner til en "undo-funksjon". Den skal brukes kun ved helt klare feilklikk "mis-click"). Den brukes ganske ofte, og det er ingen tvil om at noen utnytter det og prøver seg med en "undo" når de har vært sløve. Om det er over grensen til manglende konsentrasjon eller om det er et rent uhell blir det turneringsleder som avgjør.

Det eventyr-spillet du skal få se nå er ikke eventyr, det forekom på Realbridge forleden. Han som fortalte det la til at N/S er et par som forsøker alt de kan for å utnytte reglene for å få poeng - et ganske upopulært makkerpar.

Kontrakten er 6 hjerter! Ja, det er selvsagt alt for hardt. Jeg spurte min venn, vår helt, eller antihelt(?) om du vil om hvordan meldingene gikk. Men da kom det det kjappe svaret: "Don't ask".

Det hører med til historien at nord som er av typen som notorisk tilkaller turneringsleder for alt mulig. Før dette spillet som var rundens spill startet "ropte" han på turneringsleder og klaget på at vår helt (øst) kom litt sent til bordet (eller kom på skjermen). Han hadde imidlertid vært toalettet, og turneringslederen kunne ikke gjøre særlig med det...

Vel, 6 hjerter er prøven. Det hender man har havnet alt for høyt, men lysnet litt da det kom trumf ut fra syd til liten, irritert liten fra nord, og knekten. En får gjøre det beste ut av det i denne hårreisende slemmen, så hva spiller du nå?

Vel, det står jo 6 hjerter om sparfargen gir fire stikk så en minortaper kan kastes. Det nytter ikke å satse på ruter, for så snart N/S kommer inn tar det selvsagt ett stikk i kløver. Så spar må sitte veldig snilt, syd må ha både knekten og kongen.

Det er imidlertid kun ett inntak til hos øst så det må spilles spar med det samme. For to sparfinesse må tas, den første dypt. Vår helt gjorde det, åtteren fra hånden til liten fra syd og vest. Nord fulgte også med liten! Hurra! Nå er det bare å dra spar 10 å la den seile om syd legger liten igjen, for åpenbart har han både kongen og knekten. Du er i ferd med å få hjem en slem som garantert blir et stort gevinstspill!

Men det var ikke over. Idet spar 8 vant stikket lyste det "kan jeg får en undo" på skjermen". Det var nord som ba om det. 

Turneringleder kom og snakket kun med nord, de tre andre ble koblet fra den diskusjonen. Da turneringsleder kom på skjermen igjen sa han spill videre, ingen "undo" akseptert.

Hva har skjedd?

Det er klart at nord må ha vært ukonsentrert og kunne stukket spar 8, så den dobbelfinessen du hadde tenkt å ta går ikke likevel. 

Øst spilte derfor spar 10 til damen, nord fultge med liten. Det kunne vært knekten, i så fall ville det gått trumf og trumf til øst fulgt av liten til nieren i fargens tredje runde. Men siden nord altså fulgte med liten tok spillefører ut trumfen og spilte spar, og det satt slik fra start:

 

Med først en dyp sparfinesse som holdt (!), og deretter ikke flere dype sparfinesser fordi nord avslørte seg ved å be om undo ble 6 hjerter vunnet.

Hvis ikke nord hadde spurt om undo ville spillefører garantert tatt en dyp finesse til da forutsetningen jo var at syd hadde K-J, kanskje fjerde. Og det så jo ut som det satt slik da åtteren holdt i første sparrund! Men nord avslørte seg da han ville gjøre om feilen sib, en feil som vel er mangel på konsentrasjon? Eller?

Til slutt er det kanskje et spørsmål er det om spillefører fikk uautorisert informasjon av det at nord ba om "undo". 

Vel, det var nords handlinger som førte til den informasjonen. Må da spillefører med viten og vilje spille seg bet når han tilfeldigvis har fått slik informasjon? Nord mente det og ropte på turneringsleder for tredje gang på ti minutter. Turneringslederen var dog ikke medgjørlig, resultatet sto, 6 hjerter med tolv stikk.

Nord falt for eget grep. En higen etter poeng for enhvær pris, gjerne ved hjelp av å utnytte regelverket maksimalt gikk helt feil.

Jeg skal ikke si for mye om hva som er rett og riktig her i henhold til lovene. Men det er klart at mer onlinebridge som det har blitt fører til noen tilfeller som blir litt annerledes enn i face-to-face bridge.   

Nok en norsk seier i London

I år som i fjor ble det norsk seier i Young Chelsea Women Swiss Teams med nesten samme lag begge årene (i fjor spilte Lisbeth Glærum på vinnerlaget). På vinnerklaget i helgen spilte denne gjengen:

Vinnerlaget i 2022: F.v. Ingunn Uran, Ann-Mari Mirkovic Juvik, Maja Rom Anjer og Stine Holmøy

Det var flere norske lag som hadde tatt turen til London, og de plasserte seg stort sett bra. Hele resultatlisten ser du her.

Her er et spill hvor Ingunn og Ann-Mari fant frem til en god lilleslem:

Hvis en får melde i fred er det kanskje lettere å finne frem til slem i kløver, men øst var med med og forstyrret med majorfargene. Det norske paret fant likevel den gode kontrakten 6 kløver som ikke ble ikke meldt ved mange bord. Pluss 1390 ga gevinstspill i kampen da slemmen ikke ble meldt av motstanderlaget.

Som du ser forteller analyseverktøyet at det faktisk står det i 7 kløver. Men som jeg har tidligere påpekt, de analysene er ikke praktisk bridge, men med åpne kort. Ofte er maks antall stikk avhengig av snill sits, og kanskje en spilleføring helt mot oddsen også, fordi en vet kortene - det er kort og godt "double dummy" (åpne kort). Disse analysene er altså ikke som enkelte later til å tro, "det vi bør melde og spille hvis vi spiller godt" - langt i fra!

I teorien er stamp i 7 hjerter av Ø/V "Optimum", står det, altså N/S + 2000. Computeren hevder altså at det med åpne kort står i 7 kløver (+2190) uansett utspill og motspill. 

Er storeslem i kløver bra i det hele tatt?

Nei. 

Med hjerter eller spar ut fyker dog tretten stikk hjem ganske greit i kløverkontrakt. Da kan tre spar stjeles hos nord, en spar kan kastes på den andre hjerterhonnøren. Men som du ser, å stjele tre spar går bra fordi vest ikke har høyere trumf enn bordets åtter! Idet den andre og tredje sparstjelingen tas blir vest sittende i mellom med 6-3 i trumf foran nords 8-5!

I lilleslem tåles dog en taper som det ville blitt om vest hadde hatt kløver knekt, men det kan vel bli bet i 6 kløver noen ganger med litt annen sits.

Og siden det altså må stjeles tre spar, hva skjer da om vest spiller ut trumf? Da kan det selvsagt ikke stjeles tre spar lenger med kun to gjenværende trumf hos nord. Men det står i tretten stikk likevel, står det, og de der computeranalysene tar ikke feil. Så hvordan skal det kunne gå til etter trumf ut mot den usannsynlige kontrakten 7 kløver?

Spillefører får fortsatt trumfet to spar hos nord også etter trumf ut, men med to gjenværende små spar hos syd ser det da ut til at hun blir hengende med en spar, kun den en spartaperen kan kastes på hjerter. Men det hjerteravkastet må som du skal få se ikke tas tidlig, for hvis en skal kunne få tretten stikk etter den starten (trumfutspill) må det sterkere lut til. Det må skvises!

Etter å ha trumfet to spar og spilt seg hjem i ruter har syd igjen trumf, de to sparene og den ene hjerteren. Hjerterfargen må ikke røres tidlig, for det er fargen som gir overgang til nord som er nødvendig for at skvisen skal fungere.

Trumfen spilles til bunns, og før den siste ser det slik ut:

Det har oppstått en klassisk situasjon for en dobbelskvis. Vest må holde ruteren, nords knekt er trusselen plassert bak henne. Øst må holde sparen sin, syds spar er trussel mot henne, også plassert bak øst. Hjerter er trussel mot begge, og det er overgang til nord i den fargen.

Kløver 9 spilles. Vest må holde ruter konge, og dermed må hun ned på dobbel hjerter. Da forsvinner ruter knekt fra nord, og det er øst sin tur å føle presset. Hun må holde spar for at syd ikke skal få sparstikk, og dermed må også øst ned på kun dobbel hjerter.

A-K-5 i hjerter tar de tre siste stikkene siden fargen nå sitter 2-2!

Så nei, det er ikke akkurat noen storeslem det der!

 

 

Avansert signalisering - ikke alltid det beste

I motspill har vi bruk for signaler. Styrke og svakhetskast er ofte nødvendig. I noen spill er Lavinthal (fargeskiftsignal) løsningen. Dessuten er fordelingssignaler nyttig for å finne ut hvordan det ser ut med hensyn til fargelengder. 

Problemet med mange forskjellige signaler er at det kan fort bli galt om man forsøker å tilpasse signalbruken for mye til akkurat det spillet man spiller. Det kan ikke være styrke/svakhet en gang, Lavinthal en annen gang i en ganske lik situasjoner. Det må være klare avtaler om NÅR det går over fra hovedsignalet (styrke/svakhet) til Lavinthal, og når det er fordelingskast. Den der setningen: "Vi gir de signalene vi tror makker har behov for" har jeg personlig liten tro på. Det blir alt for ofte mistforståelser. Det skal mye til for at begge i makkerskapet skal kunne være helt på bølgelengde hvis det forsøkes å spille slik at betydningen av et signal skifter alt etter som. Det beste er at det er klare "kjøreregler", tror jeg.

Her er et spill fra en lagturnering i helgen hvor jeg tror motspillet klikket fordi det ble forsøkt å signalisere, men hvor det beste nok ville vært å spille kortene i normal rekkefølge i den fargen som bli spilt i det kritiske øyeblikket.

VEST

BLINDEMANN

                              SYD

                               MOTSPILLER (du)

Du sitter syd. Øst spiller 4 spar etter at han åpnet med 1 spar, du meldte inn 2 kløver, vest sa 4 kløver - Splinter (kortfarge) og øst avsluttet med 4 spar. Du spiller ut en stor kløver. Bordet har som du ser singleton kløver 4, og da er det vanlig i trumfkontrakt at makkers påkast er Lavinthal (fargeskift), høyt kort for høyeste rangerte sidefarge, lavt kort for den laveste rangerte.

Nord legger kløver 10. Så du bør skifte til hjerter. Men hvilken hjerter?

Hvis makker har hjerter konge ser du beten med ett kløverstikk, to hjerterstikk og en ruterstjeling. Men makker ser ikke nødvendigvis ruterstjelingen, han vet jo ikke at du er renons. 

Hvis nord har KJx(x) i hjerter kan du skifte til hjerter 2. Da kommer hjerter tilbake idet nord vinner med hjerter konge, og vi får tre hjerterstikk. Men om nord ikke har hjerter knekt er det viktig å få tatt to hjerterstikk og få fatt i ruterstjelingen. 

Du satser på at makker finner motspillet og ikke nødvendigvis har knekten i hjerter, og spiller derfor hjerter ess. Makker legger styrke, og du fortsetter med hjerter. Men hvilken hjerter?

Her er det fort gjort å på en måte falle i "Lavtinthal-fella" og tenke at makker må få signal om å spille ruter tilbake. Den fargen er lavere rangert enn hjerter. Kløver fra nord er utelukket. Omtrent sånn tenkte kanskje syd, men å forsøke slike perfekte måter å signalisere på er feil og blir for komplisert. Syd spilte etter hjerter ess toeren.  Slik så hele spillet ut:

Liten hjerter i skift i andre stikk ville fungert. Da vinner nord med kongen og spiller hjerter tilbake. N/S tar tre hjerterstikk og beter 4 spar selv uten ruter til stjeling. 

Idet syd skiftet til hjerter ess og mer hjerter som nord stakk med hjerter konge hadde forsvaret tre stikk. Bør nord finne ruterskiftet nå?

Ja, motspillet bør vel finnes. Men nord fikk det om bakfoten og tenkte noe sånt som at makker kan ikke ha A102 i hjerter, for da ville tieren blitt spilt i fargens andre runde. Derfor var det like sannsynlig at syd kunne ha A-2 dobbel i hjerter som at han var renons i ruter. Nord spilte derfor hjerter tilbake i håp om at syd kunne stjele, men da sto resten og utgangen føk hjem

Det er klart at å spillet esset etterfulgt av tieren er normal rekkefølge med trekorts farge (hvis esset spilles først). Det er også klart at esset fulgt av tieren kan være A-10 dobbel noen ganger, men det behøver ikke være det. Esset fulgt av tieren kan imidlertid IKKE være A-10-2 tenkte nok nord som mange likevel vil si burde funnet det vinnende motspillet. Jeg synes dog syd bør være med på å dele denne fadesen fordi han gjorde det klønete. Dette er det kanskje enkelte som er uenig i, og du kan jo kanskje gå en runde med din faste makker og diskutere hvordan dere gjør det i slike situasjoner.

 

 

Hvorfor slikt hastverk?

I spill hvor det ser ut som det går bra er det ofte slik at mange spillere får det litt for travelt med å avslutte spillet, kanskje fordi de gleder seg til å notere det gode resultatet på listen sin. Dermed glemmes av og til at det fortsatt kan være litt fare på ferde. Det er da noen sekunders tenking kan avsløre at noe faktisk kan gå galt fortsatt, og muligens kan det gjøres noe med det. Her er et slikt spill hvor en normalt sterk spiller hadde litt for mye hastverk og gikk seg bet i en kontrakt som burde vært vunnet. 

Øst kom i 6 kløver. Idet blindemann kommer ned etter ruter 2 (norske) i utspill fra syd ser det ut som de har havnet i en bra kontrakt. Å spille 6 spar kunne vært bra det og, men hvilken slem som er best avhenger av hvilken sort farge som eventuelt sitter skjevt. Hvis det er kun en kløvertaper ser det nokså greit ut, og det kan være ingen kløvertapere og hvis det sitter 2-2 med kongen i saks!

I meldingene hadde nord meldt inn 2 ruter etter østs åpning 1 kløver og 1 spar i svar fra vest. 

Ruterutspillet stikkes med esset og det spilles liten kløver fra vest. Nord kommer på med knekten, øst prøver damen og syd vinner stikket med kongen. Derfra kommer mer ruter til åtteren, nieren og stjeling. På kløver til tieren kaster nord ruter. Spillefører stjal en ruter og tok ut syds siste trumf. Nå så det unektelig lyst ut for han, ikke sant?

Er det skjær i sjøen fortsatt?

Selvsagt er det fortsatt en mulighet for at dette ikke går bra, sparfargen kan sitte skjevt. Men nord hadde singel kløver så det er ikke så sannsynlig at syd har fire spar og nord enda en singelton. Om nord har fire spar med knekten går det ikke bra, ingen skvis kan virke mot han fordi begge truslene (sparlengden og hjerter dame) er hos vest, foran nord som kaster etter bordet. 

Det kan imidlertid hende at sparlengden sitter hos syd selv om det ikke er så sannsynlig. Har han i så fall hjerter konge også kan han skvises fordi han sitter foran truslene. Og det er helt gratis å ta det med seg,

Poenget her er at om sparfargen går av seg selv så går den til slutt også. Du behøver ikke skynde deg å ta sparstikkene nå!

Slik så hele spillet ut:

Etter å ha gitt bort trumfstikket og tatt ut resten av syds trumf følte spillefører seg nokså sikker på at sparen ville gå og dundret i vei med spar dame og spar til kongen. Da ble det bet.

Spillefører behøver ikke mer enn fire sparstikk (kaster to hjerter). Hvis det sitter 3-2 eller knekten singel er alt greit.

Hjerter dame er en trussel, og slik det sitter er syd ferdig mann. Spillefører må bare huske å ta alle trumfene sine, og før den siste innkassere hjerter ess for å ha en god oversikt over hva som skjer. Så tas den siste trumfen i det dette er igjen:

På kløver 2 må syd kaste hjerter konge hvis han ønsker å holde sparen. Da forsvinner en spar fra vest og spillefører tar tre sparstikk og hjerter dame i de fire siste stikkene. Det eneste spillefører behøver gjøre er å følge med på om hjerter konge blir kastet. Hvis ikke syd kaster det kortet forsvinner hjerter dame på kløver 2, og sparen prøves. Den går til slutt hvis syd holdt på hjerter dame. Og om spar hadde vært fordelt 3-2 fra start, eller knekten singel går fargen av seg selv også mot slutten like gjerne som midt i spillet!

Det gjaldt bare om å ikke ha for mye hastverk så ville det vært +920 til notering i stedet for -50.

 

Uavgjort spill, men...

Det vi bridgejournalister litt humoristisk kaller "kjedelig uavgjort spill" inneholder noen ganger mye interessant bridge. Her er et spill fra en lagturnering i Sverige i helgen.

Swedish Cup ble vunnet av et svært ungt lag bestående bl.a. av de velkjente brødrene Rimstedt som er et veletablert par i verdenseliten. På laget spilte også Yvonne Stokka som gjorde en meget imponerende innsats, for hun spilte turneringen kun fire uker etter hun hadde født barn med alt det fører med seg også etter fødselen!

Vinnerlaget var helt overlegent i finalen. Her er det nevnte spillet hvor det ved det ene bordet egentlig handlet mest om utspillet.

     ØST

Du sitter øst og åpner med 1 spar. Deretter tar N/S over meldingene. Dette er hva du vet før du skal spille ut:

Forslag til utspill?

Å spille ut spar konge kan fungere. Det kan jo komme noe sånt som J-10 dobbel hos blindemann, eller kanskje har N/S 2-2 i spar. Da vil liten spar i utspill være fatalt om N/S også har knekten i tillegg til esset som nord temmelig sikkert har. Men kongen ut kan også føre til blokkering noen ganger. 

Ved bordet valgte øst å spille ut spar konge. Slik så hele spillet ut:

Dette diagrammet og meldingsforløpet er fra det andre bordet hvor du ser N/S havnet i 5 kløver spilt av syd. Vest spilte ut spar knekt. Spilefører stakk og spilte ruter, esset fra øst. Så kom to store spar og det måtte trumfes hos nord i tredje sparrunde. Det så ganske bra ut nå, men det var fortsatt bare ti sikre stikk siden ruteren satt 4-1. For å vinne må spillefører stjele en hjerter og få godspilt knekten, så tre runder trumf og ende hos nord fulgt av hjerter knekt og to ruterstikk. Men i stedet tok spillefører to runder trumf og gikk på ruteren. Det kunne fungert om ruter hadde vært fordelt 3-2, eller om den som har singel ruter hadde hatt kun to trumf. Men slik det satt ble det en bet.

En god mulighet for å vinne en fin og tøff soneutgang ble ikke tatt vare på, men hva som er riktig å satse på slik spillet utviklet seg er kanskje ikke opplagt. Ø/V +100.

Ved det andre bordet ble altså kontrakten 3NT spilt av nord.

Liten spar ut beter kontrakten enkelt, spillefører har ingen sjanse.

Da øst spilte ut spar konge kom imidlertid syds 10-8-4 inn i bildet, det blir en stopper om vest avblokkerer knekten. Det så selvsagt vest og la treeren. Nå hadde spillefører en gylden sjanse. Hvis han stikker med spar ess med det samme er sparen blokkert. Spillefører kan gå på ruteren, og esset kommer på. Med singel knekt mot D-9 femte gjenværende i spar får ikke Ø/V tak i sparstikkene, men kun ett stikk til i fargen. Spillefører kommer raskt opp i 1+2+2+4= 9 stikk og har faktisk visse muligheter for ti stikk (skvisinnspill mot øst).

Men husk at spilleføreren ikke så Ø/V sine kort. Så i første stikk lasjerte han spar konge. Øst kunne puste lettet ut og fortsette med spar til nords nå single ess. Om spillefører går på ruteren direkte etter den starten blir det to bet i 3NT (taper fem sparstikk og ruter ess). Han spilte imidlertid fire runder kløver først, og da måtte øst kaste en spar for å holde damen tredje i hjerter og ruter ess. Så kom ruter fra nord, og det ble "kun" en bet.  Ø/V +100 og uavgjort spill.

I etterpåklokskapens lys må det kanskje være lov å si at det var en stygg feil å lasjere den utspilte sparkongen? Hvorfor det?

Hvis øst har K-Q-J i spar er det det samme hva spillefører gjør. Han er i så fall sjanseløs, for ruter ess er markert hos øst pga. åpningsmeldingen hans. Derfor er vel sjansen spillefører har at spar sitter som her, blokkert? 

 

Avtaler (fra Champions Cup)

Det gjelder å ha avtalene i orden. Noen ganger skjer imidlertid nokså utrolige ting selv for veletablerte topp-par. Da kan helt normale spill gi store utslag. Det mildt sagt skremmende spillet du her skal få se er fra semifinalen i European Champions cup som ble avsluttet i dag (lørdag) i Helsinki.

Det polske laget Szlem Gdansk vant kvalifiseringen og fikk et favorittstempel foran semifinalen mot belgiske Riviera. Men i den kampen ble det bråstopp for polakkene. Det belgiske laget vant kampen soleklart. Her er det nevnte spillet, normalt et kjedelig standardspill:

Jada, dette ser unektelig ut som et plankespill, ikke sant? N/S har 27 balanserte poeng til sammen og det er nesten umulig å tenke seg noen annen kontrakt enn 3NT. Og det var kontrakten ved alle bord unntatt ett. Resultatene ved de bordene det gikk normalt for seg var +630 for 3NT med ti stikk unntatt ved et bord hvor det ble elleve stikk. Men der det kjente internasjonale topp-paret Kwiecien-Starkowski satt N/S skjedde det ting. 

Syd åpnet med 1NT og nord meldte 2 kløver, Stayman. Nå doblet øst, utspillsdirigerende. Hvordan bør avtalene være over en slik dobling?

Mange spiller slik at pass benekter kløverstopper, og direkte svar på Stayman 2 kløver som blir doblet viser kløverstopper samt at meldingen innehar samme betydning som om det ikke ble doblet (for eksempel 2 hjerter viser her hjerterfarge samt kløverstopper).

Hva betyr redobler?

Det vanligste er å avtale at redobler viser veldig god kløver, som regel god femkortsfarge som et forslag til å spille der. Det kan være gullkantet å prøve kontrakten 2 kløver redoblet, og kanskje var motspillerens dobling litt for frisk. Det har blitt mange merkelige scorer i 2 kløver redoblet med hjemgang og noen ganger med overstikk fordi en motspiller doblet Stayman med for svak farge.

Er det syd har her nok til å redoble?

Nei, ikke slik jeg ser det i alle fall. Om dette er nok må nord ta ut med de kortene han her hadde. Det vanligste er altså at redoblingen normalt viser en bra femkorts farge. Da kan svarhånden passe og spille 2 kløver redoblet om han har brukbare kort og litt i kløver. Det har han her, og jeg synes pass er opplagt med 11 poeng og kongen dobbel i kløver. 2 kløver må gå bra tenkte nok nord og passet, men syd hadde det han burde hatt. Nord fikk selv den tvilsomme gleden av å spille den redoblede kontrakten.

Og slik så hele spillet ut:

Mot nords 2 kløver redoblet spilte øst ut spar 8 til esset, og det kom spar tilbake til stjeling. Her måtte øst følge med litt, for når man gir makker stjeling er det Lavinthal som gjelder. Vest spilte den høyeste sparen for å få høyeste rangerte farge tilbake etter stjelingen, men vests høyeste spar utenom esset var kun sekseren som ser ut som et lite kort. Men øst fulgte med i timen og fant ut at det lille kortet egentlig var stort! Så han spilte hjerter som gikk til damen og kongen fulgt av nok en spar til stjeling. Det kom mer hjerter fra øst. Hjerterfinessen med tieren ble forsøkt, men vest stakk med knekten. Øst måtte fortsatt få to trumfstikk for A-9-8-7. Dermed ble det to redoblede bet, RIVIERA +1000!

Sammen med en normal N/S +630 til lagkameratene ga spillet hele 17 IMP til det belgiske laget, svært uvanlig uttelling i et tilsynelatende uinteressant spill.

Szlem Gdanks virket å være ferdig med turneringen etter at de tapte semifinalen, og de tapte kampen om 3.plassen mot nederlandske BC T ONSTEIN.

RIVIERA var imidlertid kommet i flytsonen og vant også finalen hvor de møtte Zimmermanns profflag (Sveits).

 

CHAMPIONS CUP - Dag 2 (korrigert)

Det må kunne sies å være svært overraskende at Bergen Akademiske som vant European Champions Cup i fjor lå helt sist etter første dag etter seks strake tap. Andre spilledag bedret spillingen seg, de begynte å vinne kamper og klatret noen plasser på listen. Men i siste kamp ble det nok et klart tap, og det ble for de regjerende mestrene en nitrist kvalifisering. Men laget vant i alle fall tre av de fem siste kampene. Lørdag blir det å spille om plassering fra 9. til 12.

Studentenes BK var mer med i denne kvaliken og kjempet hardt for topp-4 plassering så de i sluttspillet kunne komme med i den gruppen som spiller semi- og finale og skal kjempe om tittelen. Trondheimslaget var ikke langt unna, men et stort tap fredag (3,03 - 16,97 VP mot polske Szlem Gdansk som vant kvalifiseringen) ble kostbart. Selv med tre seiere og et lite tap i de andre kampene på fredag var det norske laget som limt fast på 6.plassen. De var dog kun 8 VP bak nr. 4.

Alle resultatene, bulletiner osv. finner du her.

En kan vel si det var morgenkampen mot polakkene som ødela for Studentenes BK. Det ble spilt kun 10 spill i hver kamp, så et par utgangssvinger og noen småimp til er nok til å tape slike kamper stort. Her er et spill hvor det ble avgjort i utspillet. Se om du treffer blink.

Du sitter vest og ser disse meldingene:

Nords 3 kløver var fjerde farge krav (viser ikke kløver), og syds 3 hjerter betyr ikke nødvendigvis sekskorts farge. Uten kløverstopper kan han ikke si 3NT, så over fjerde farge på tre-trinnet må man ha ha en "nødmelding" hvis man ikke har ekstra lengde i en av fargene, og heller ikke sparstøtte.

Du skal altså spille ut mot syds 4 hjerter. Forslag?

Den norske vest spilte ut trumf. Polens vest dengte ned kløver ess. Slik så hele spillet ut:

 

En knallhard utgang, men helt naturlig å havne i siden alle åpner med syds gode 11-poenger.

Det ser ikke ut som trumfutspill mot 4 hjerter koster noe, men det kostet tempo. Spillefører kom akkurat hakket foran motspillerne etter det utspillet.

Polakken vant trumfutspillet og fortsatte med en stor hjerter til fulgt av en tredje runde trumf. Det satt som det skulle, 3-3. Nå kom tre runder kløver, den siste stjålet hos syd. Spillefører har etter denne starten to sjanser til å kunne vinne utgangen. Spar kan sitte 3-3 og godspilles ved å stjele med syds siste trumf. Hvis ikke det hadde lyktes ville siste sjanse vært at ruteren er gående via en finesse og 3-3 sits. Slik det satt i Helsinki var sparfargen som du ser medgjørlig og ble godspilt ved å trumfe med syds siste trumf, og det polske laget noterte +420 for ti stikk.

Så hvorfor er det noen forskjell med kløver ut?

Da forsvaret fortsatte med tre runder kløver fikk de presset ut en trumf fra syd med det samme. Det var Ø/V som "tok ledelsen" i racet mellom spillefører og motspillerne. Det var to måter å spille på nå, enten tre runder trumf eller gi bort ett trumfstikk med liten fra begge hender. Den siste varianten ville lyktes siden kløver sitter 4-4. Da kan fjerde runde kløver trumfes hos nord og spillefører får beholde en trumf på hånden til å godspilles sparfargen med. Men å dukke en trumf blir veldig feil om det er ruteren som går og kløveren sitter 5-3, for da kommer mer kløver til uppercut og det tapes to trumfstikk.

Det ble spilt A-K og nok en trumf. Trumfen satt fint, men nå kom en fjerde runde kløver som syd måtte trumfe med sin siste (!) trumf. Forsvaret hadde tre stikk allerede, og nå kunne ikke sparen godspilles med en stjeling siden syd var fri for trumf. Ruteren måtte gå, og det gjorde den ikke.

Trondheimslaget gikk altså bet i 4 hjerter, 10 IMP til Szlem Gdansk.

Ps. I meldingene handlet det mye om å unngå 3NT. Det kan se ut som det er hipp som happ om det spilles spar- eller hjerterkontrakt. Men merk at det tilfeldigvis er 4 spar som er best her fordi i den kontrakten kan ikke forsvaret presse spilleførers trumflengde. Et eventuelt kløverangrep kan i sparkontrakt stoppes med syds trumf (spar).

Vurderinger og dramascore i Champions Cup

Vi tar med et par spill fra første spilledag i European Champions Cup som spilles i Helsinki denne uken.

Da Studentenes BK slo hjemmelaget Finland i 6.runde var det ganske tydelig at de norske spillerne ofte vurderte bedre enn sine finske motstandere. Her er et eksempel:

Dette er vests kort. Øst er giver og Ø/V i sonen. Makkeren til den finske vest åpnet med 1 spar. Syd hoppet innpå med 3 kløver som viste begge minor. Vest sa 4 spar, men det fikk de ikke spille. Nord sa 5 ruter og det gikk to passer tilbake til vest. Hva ville du meldt nå?

Det er en slags regel som sier noe sånt som "fem-trinnet er for motparten". Det betyr at når de stamper skal man være forsiktig med å melde over dem på fem-trinnet medmindre sjansen for at vi selv har elleve stikk er stor. Det er imidlertid ikke alltid å enkelt å vite. Motpartens stamp i gunstig sone kan være veldig billig, og kanskje har vi soneutgang selv. 

Med dette er det nok feil å melde 5 spar som den finske vest gjorde. Det er alt for stor sjanse for at 5 spar vil gå bet. Muligens oppfattet han østs pass over 5 ruter som kravpass (invitt til å melde videre). Det bør det ikke være i slike meldingsforløp, men hvor grensen er for kravpass er må selvsagt avtales i det enkelte makkerpar. 

Finnen sa altså 5 spar, og hele spillet så slik ut (Helgemo syd, Grude nord):

5 spar ble fiasko, to bet (fire minortapere) - Studentenes BK + 200.

Det ville blitt riktig å følge den nevnte regelen og latt N/S spille 5 ruter. Den kontrakten bør dobles, det er en stamp. I så fall ville det finske laget notert +100 i stedet.

Å åpne med østs kort kan nok ikke kritiseres hvis det er makkerparets stil (tynne åpninger). Ved det andre bordet passet imidlertid Bogø i første hånd, og meldingsforløpet ved det bordet ble slik:

Da Kristoffersen (vest) doblet opplysende ble Bogø sin nesten-åpning bare bedre kort - han vet de har god tilpasning, og han meldte 4 spar direkte. Idet N/S stampet i 5 ruter tok det norske paret "pengene" og doblet. De fikk tak i +300 (spillefører la ned trumfesset og tapte ett stikk til ruter konge) så spillet ga 11 IMP til det norske laget.   

Så et spill som ga noen postnummmer-scorer.

Med slikt vil det selvsagt bli mange forskjellige meldingsforløp og forskjellige scorer rundt omkring i salen. 

I kampen Stud BK-Finland fikk Helgemo (syd) spille 5 hjerter doblet. Der var det kun ett kløverstikk å hente for Ø/V, tolv stikk, Stud BK noterte +750. Ved det andre bordet lot Kristoffersen-Bogø det finske N/S-paret spille 4 hjerter udoblet med tolv stikk, +480. Spillet ga 7 IMP til det norske laget. 

Pluss 750 var på ingen måte "room-top". Ett par til noterte samme score og to lag var i 6 hjerter doblet og noterte +1210.

Det var imidlertid heller ikke topp! 

Som tidligere nevnt var det en nokså trist spilledag for de regjerende mestrene i dette mesterskapet, Bergen Akademiske BK. I dette spillet i siste kamp ble det imidlertid en skikkelig gladscore. 

Berset-Ekren (Ø/V) lot N/S spille 4 hjerter, nokså fredelig, N/S + 480.

Hoftaniska-Andresen var i 6 hjerter. Da den ble doblet kom det en litt fornærmet redobling fra det norske paret. Og joda, lilleslemmen var nedlegg så lenge spar konge satt i saksen, og dermed ble det til notering den uvanlige scoren +1620! Spillet ga 15 IMP til Bergen Ak.

EUROPEAN CHAMPIONS CUP - Dag 1

Det ble en svært skuffende første dag for Bergen Akademiske Bridgeklubb, de regjerende mestrene i European Champions Cup. De startet med fem strake tap. I skrivende stund ser de ut til å kunne få en seier (mot Irland). Vinnerlaget fra i fjor ligger dermed på sisteplass av de tolv lagene.

I morgen er det fem kamper til å spille i Round Robin. Etter det blir lagene delt inn i tre puljer som spiller semifinale fulgt av finale og kamp om 3.plassen i gruppene slik at plassering fra nr. 1 til 12. blir endelig avgjort.

Siden Norge har de regjerende mestrene, er det to norske lag med i år. Vinnerne fra NM for klubblag, Studentenes BK er med. De har gjort det ganske bra den første dagen etter å ha startet med stor seier mot Bergen AK fulgt av nok i andre runde mot Irland. Det kom så noen tap, men i dagens siste kamp går det mot seier mot Finland (oppdatering nederst).

Etter første dag ligger et polsk lag (GDANSK) med velkjente navn i lagoppstillingen på topp.

Fra åpningskampen da de to norske lagene møttes tar vi med dette spillet:

Syd er giver, Ø/V i sonen. Motparten melder ingenting.

Hvordan bør meldingene gå, og hva er idealkontrakten?

Fordi vi ser alle kortene er det veldig enkelt, 4 hjerter er toppkontrakten. Ingen av de norske lagene fant frem til 4 hjerter, men hele åtte av de tolv lagene kom i den kontrakten.

Dette er kun ett enkelt spill, men det er ikke noe godt eksempel på det vi vet og har fått bekreftet utallige ganger de siste årene, norske lag er i den ypperste verdenseliten samme hvor de deltar. Her bommet imidlertid Bergen AK ganske stygt da de havnet i 3NT. Det ble raskt en bet med fem sparstikk til forsvaret.

Der Studentenes BK satt N/S var de i nærheten av idealkontrakten. Det startet med 1 hjerter fra syd og svaret 2 kløver. Syd sa 2 ruter før nord gjenmeldte kløveren (2-over-1 svar er utgangskrav). Syd meldte da ruteren en gang til. Nå høynet simpelthen nord til 4 ruter. Det er klart det kan stå slem sett fra nords synsvinkel, og da er det som regel best å gjøre det enkelt - fastsette trumfen.

Over nords 4 ruter sa syd 4 hjerter. Jeg vet ikke om han mente det som forslag til kontrakt, men det er vel kontrollmelding? Nord sa i alle fall 5 ruter som ble kontrakten. De visste de manglet kontroll i spar. De visste motparten også og tok to sparstikk. Dermed var 5 ruter avhengig av silkesits i ruter, damen hos vest og 3-2 fordeling. Slik satt det, vest hadde ruter dame tredje. Studentenes BK noterte +400 for 5 ruter med elleve stikk. Det ga 10 IMP på veien mot 30 IMPs seier i åpningskampen (17,84 – 2,16 VP).

Alle de åtte lagene som fant frem til 4 hjerter fikk elleve stikk og +450. Foruten Stud BK var to andre lag i 5 ruter med elleve stikk. 

Nords høyning til 4 ruter er forståelig. Det er dog kanskje en mulighet å si 3 spar over syds 3 ruter som viste 5-5? I en slik situasjon er vel 3 spar fjerde farge som ikke lover sparstopper (vil normalt si 3NT med det) men sier: «Jeg vet ikke helt hvor vi skal spille». Det er muligens en vei til toppkontrakten 4 hjerter. Å si 3 spar kan imidlertid gjøre det mer komplisert noen ganger om syd faktisk har de riktige kortene for ruterslem. 

SISTE: Det ble en fin seier for Studentenes BK i dagens siste kamp mot Finland, 17,16 – 2,84 VP (26 IMP). Det til tross for at det norske laget gikk bet i en slem som ikke ble meldt ved det andre bordet. Slemmen var avhengig av en finesse som røk.

Etter denne seieren ligger Studentenes BK på 6.plass, litt mer enn 12 VP bak 4.plassen som selvsagt er målet så de kommer seg inn i gruppen som skal spille om turneringsseieren.

Bergen AK tapte den siste kampen, men kun med 2 IMP (mot Irland). De har en jobb å gjøre i morgen, men det ser ut som om det blir å spille puljen nr. 9.-12. på lørdag hvis ikke flyten kommer for fullt.

Kamper fra mesterskapet overføres på BBO.

Mesterskapssiden med all slags informasjon og resultater, også «Running Scores» finner du her.

Flere spill fra første spilledag kommer i neste innlegg.

Kan tittelen i European Champions Cup forsvares?

European Champions Cup er også kalt bridgens Champions League. I den turneringen deltar de nasjonale mestrene fra de høyest rangerte Europeiske nasjonene. 

Fra torsdag morgen til lørdag spillet 20th Europeans Champions Cup i Helsinki. I fjorårets utgave vant Norge med Bergen Akademiske Bridgeklubb. Dermed har Norge to lag i årets mesterskap, vinnerne av NM for klubblag (Studentenes BK) og laget som vant Champions Cup i fjor (Bergen Ak). Spillerne på de to norske lagene er:

Vinnerne av NM for klubblag, Studentenes BK:

Kåre Bogå er spillende kaptein.

Fjorårsvinnerne i Champions CUp, Bergen Akademiske BK:

Thomas Charlsen er spillende kaptein.

Hardest motstand vil de norske lagene trolig få fra ett italiensk lag (RIVIERA), nederlandske ONSTEIN (CONTACT 1) og Sveits som er Zimmermanns profflag. Men alle lagene som deltar er nasjonale vinnerlag, så dette er en skikkelig kvalitetsturnering.

Det antas at det som vanlig blir overført kamper på BBO. Alle resultater, lagoppstillinger og bulletiner finner du her. 

Turneringen spilles med et grunnspill over to dager. På lørdag spilles det semifinale og finale.

 

Nordmenn til topps i England

English Bridge Union (EBU) sin prestisjetunge Premier League ble avsluttet forleden etter at lagene hadde spilt tre helger de tre siste månedene.

Lag De Botton tok en relativt klar seier i 1.divisjon (toppserien). Det var nordmenn på vinnerlaget: Thor Erik Hoftaniska, Espen Erichsen og Artur Malinowski (alle tre er bosatt i England). Laget bestod også av Tom Townsend, David Bakshi og Janet De Botton.

Til topps: F.v. David Bakshi, Espen Ericsen, Thor Erik Hoftaniska og Tom Townsend. (Janet og Artur var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Vi tar med ett av mange spill hvor det ble suksess for lag De Botton.

I den siste kampen satset "Hoffa" høyt med disse kortene. Han hadde åpnet med 1 ruter og hoppet til 3 hjerter over svaret 1 hjerter. Da vest viste sleminteresse, og øst senere fikk vite om alle de tre essene hos vest ble det kun snakk om lille- eller storeslem. Hvis vest ikke har noe i å hjelpe med i spar må ruteren gi uttelling og bidra til nok avkast for spar hos vest hvis det skal kunne bli tretten stikk.

Nordmannen meldte 7 hjerter. Og det var nettopp slik det var, ruteren var god nok og ga de nødvendige avkastene fra vest sin hånd:

Perfekt -  fjerde og femte ruter gir avkast for to spar fra vest sin hånd!

Det eneste som behøves å gjøre er å trumfe kløver 10 hos øst, ta ut trumfen, og så ta ruterstikkene med sparavkastene - vests hånd blir uten tapere. Pluss 1510 var verd 11 IMP da motstanderlaget stoppet i 6 hjerter ved det andre bordet. 

 

Seriemesterskapet - lavere divisjoner

I helgen, en uke etter at 1. og 2.divisjon hadde sin første spillehelg kom seriemesterskapets 3. og 4.divisjon i gang. Som de to toppdivisjonene avslutter de lavere divisjonene også sine mesterskap i februar. 

Det er 12 avdelinger i 3.divisjon og hele 23 avdelinger i 4. divisjon. Resultater finner du her. 

I en av kampene i helgen kom dette spillet hvor det naturlig nok ble svingspill i mange kamper. 

Syd giver, ingen i sonen.

N/S passer hele tiden.

Idet vest åpner er det naturlig at øst tenker slem er mulig. Men øst vet de har maks 32 HP til sammen og to balanserte hender. Det må i de fleste tilfeller bli bare en marginal slem.

Øst melder Stayman ved de fleste bordene. Vest viser hjerteren. Har du i ditt system en variant for å sleminvitere med hjerter som trumf i den situasjonen?

Mange bruker motsatt major til det formålet, altså:

1NT      2K

2H        2S (sleminvitt med hjerter som trumf)

Andre bruker 3 spar som sleminvitt med hjerter over åpnerens 2 hjerter. Og om åpneren melder 2 spar som svar på Stayman kan man også bruke motsatt major som sleminvitt med spar:

1NT       2K

2S          3H (sleminvitt med spar som trumf)

Har man slikt til rådighet behøver ikke svarhånden ta avgjørelsen alene, men ta grandåpneren med på råd. Det er jo stor forskjell på en "flat" 15-poenger og en maks grandåpning med "skarpe" kort (ess og konger).

Hvis vest får en slik sleminvitt over 2 hjerter har han sånn midt i mellom, 16 poeng og relativt fine kort. Så...

Optimistene ender i 6 hjerter her, de mer nøkterne spiller utgang.

Slemmen er ikke særlig god med dette fordi trumfen er for tynn, og kløverfinessen må gå.

Kløverfinesen gikk bra i dette spillet i helgen, men trumfen måtte løses med en taper. Hvordan bør trumffargen spilles? (la oss si spar 6 kommer i utspill fra nord)

Det er en mulig intrafinesse med denne trumfkombinasjonen, og den avhenger av knekt eller tier dobbel hos syd (les mer om intrafinesse her). Det gir nok ikke best prosentsjanse for en taper. Og det ville gått galt slik det satt. Fargebehandlingen som gir best sjanse for kun en taper (fargen isolert sett) er å legge ned esset og deretter spille liten til damen. Det er bare det at i dette tilfellet kommer knekten på fra syd under esset, nord følger med toeren. Du fortsetter med hjerter mot damen og nord legger liten treeren. Hva gjør du nå?

Du har fått et nytt, kjedelig valg. Syd kan ha startet med singel knekt. I så fall må du ta finesse (legge lavt) og kan løse fargen selv om nord har K-10-3-2 fra start. Syd kan også ha hatt K-J dobbel fra start. Også da er å legge liten fra øst løsningen. Men syd kan også ha startet med J-10 dobbel. Da må du legge damen. 

Hva blir det til? Husk her står det mange IMP på spill...

Slik så det ut:

I 3.divisjon avdeling D var fem lag i 6 hjerter. Tre av dem vant slemmen, de andre to gikk bet. Resten spilte utgang. 

 

Melde- og spilleprøve

Her er et spill fra en turnering forleden hvor det først og fremst handlet om å ha systemet i orden. Dernest var det litt forskjellige muligheter med hensyn til å få fatt i de stikkene som var tilgjengelige.

Vest er giver, Ø/V i sonen.

Dette er en meget bra 6 spar-kontrakt, dog ikke noen 100% sikker slem. 

Ville du åpnet med vests kort?

Hvis vest åpner med 1 ruter må det nesten bli slem i spar her. Det beviser ingen ting om hvorvidt det oftere lønner seg å åpne med slikt enn om du passer. 

Hvis vest passer kommer pass fra nord også. Øst åpner med 1 spar, men noen vurderer nok 2 kløveråpning også. Det er jo en kanonsterk hånd. Hvis det åpnes med 2 kløver må de vel ende i slem (6S) også. 

Hvis øst åpner med 1 spar vil vest si enten 1NT, eller 2 ruter. Jeg synes 2 ruter er greit og ganske opplagt med passet hånd, men det gjør ikke akkurat øst mer optimistisk siden han har renons i vests farge som ganske sikkert inneholder noen honnører.

Øst har ingen enkel andre melding. Da spillet forekom hoppet mange til 4 spar som ble kontrakten. Hvis øst hopper til 3 spar som kravmelding kan det gå bra. Da kommer makkerskapsavtaler inn i bildet. Det er vel best å bruke kontrollmeldinger over den meldingen fremfor naturlig. Er det avtalen vil 4 kløver fra vest vil vise kløverkontroll og en hyggelig (passet) hånd for sparkontrakt på veien til det som normalt blir 4 spar. Vest har tross alt dobbelton trumf, og kongen dobbel i hjerter samt kløverkombinasjonen er flotte kort mot makkerens. Vest vet heller ikke at ruteren ikke er så verdifull mot renonsen. Så vest kan nesten ikke ha bedre kort i denne konteksten. Viser han "en god 4 sparmelding" på denne måten er det den oppmuntirngen øst trenger for å satse på 6 spar. 

Hvis vest svarer 1NT på østs åpning 1 spar blir det vanskeligere om ikke paret har godt system, enten såkalt Gazilli, eller 2NT som utgangskrav med en eller annen struktur for de videre meldingene. 

Hvordan bør 6 spar spilles med hjerter 8 i utspill (norsk fordeling) fra syd?

Det bør satses på å trumfe hjerter hos vest, altså utnytte det at vest faktisk har stjeleverdi i sparkontrakt!

Hvis en hjerter trumfes lavt og fargen sitter 4-3 kan spillefører trumfe seg over til øst i ruter og spille den fjerde hjerteren som trumfes med åtteren. Merk at åtteren er like stor som J-10-9 her, bare damen er høyere. Om den som har tre hjerter ikke har spar dame vil åtteren vinne stikk idet det trumfes hos vest i fjerde hjerterrunde. Da avhenger 6 spar av ingenting, N/S kan ikke få mer enn ett trumfstikk hvis da ikke spar dame faller etterpå så det blir tretten stikk. Slik det satt da spillet forekom ga den spilleføringen tretten stikk:

En hjerter trumfes altså lavt, den siste hjerteren med spar 8. Idet spar dame faller etterpå idet A-K tas står resten.

Det er mulig det er en variant å trumfe med spar 8 i tredje hjerterrunde. Det er fordi hjerteren kan sitte 5-2 med dobbelton hos nord. Hvis nord har dobbelton, men ikke spar dame sikres tolv stikk (hvis sparen går), men hvis det sitter slik blir det trøbbel hvis spillefører forsøker å trumfe med fireren og nord (med kun dobbel hjerter) kan trumfe og spille trumf. 

Vel, slik det sitter blir det faktisk tretten stikk om spillefører av en eller anne grunn tar kun en hjerterstjeling også. La oss si han gjør det før han setter i gang med trumfene (og ikke tar finessen). Da står resten utenom hjerter 10. Mot slutten får syd pustebesvær, og før den siste trumfen vil det i så fall se slik ut: 

 

På spar 7 må syd kaste inn håndkledet da han enten må kaste hjerter knekt, eller gå ned på to kløver slik at det blir tre kløverstikk til slutt. Og om syd i stedet hadde hatt ruter ess og nord hjerter knekt ville også skvis fungert, i så fall en dobbelsidig skvis hvor ingen av motstanderne klarer å holde mer enn to kløver til slutt (i så fall, med ruter ess hos syd og hjerter knekt hos nord i sluttposisjonen spiller det ingen rolle hvem som har kløver dame!).

Kun 15% af Ø/V-parene meldte 6 spar. Alle slemmelderne vant den, og alle unntatt en av dem fikk tretten stikk. Det ga middels å vinne +710 for tretten stikk i 4 spar da noen fikk kun tolv stikk i utgang, og som alltid var det enkelte som hadde rotet det til i meldingene og havnet i rare kontrakter etter misforståelser, samt at ett par var i delkontrakt (!). 

FLAKS - og vel så det...

Her får du et crazy spill som det nesten burde vært aldersgrense for å lese om.

Når man melder feil og havner i helt feil kontrakt blir det ofte sparsomt med poeng. Men det kan også en sjelden gang gi en heldig topp om det er en kontrakt som egentlig ikke eksisterer, ingen i hele salen spiller samme kontrakt, men mirakuløst vinnes den. Her er et sånn spill fra en parturnering i helgen.

Det startet 1 hjerter - 1 spar. Ø/V spiller med Flannery 2 ruteråpning (4 spar + minst 5 hjerter), så svaret 1 spar lovte i prinsippet femkorts farge. Det førte til at vest gjorde en i overkant voldsom oppvurdering av kortene sine og hoppet til 3 kløver. Normalt viser jo et slik hopp ca. ett ess mer, og øst gikk intetanende på mot slem som normalt burde ha gode sjanser mot de forventede minst 16-17 poeng hos vest. Det endte i en hårreisende 6NT!

Selvsagt kan N/S ta to sparstikk med det samme. Men syd visste ikke det og spilte ut en liten hjerter. Er det da noen sjanse i denne absurde slemmen? 

Ja, nå kan kontrakten stå om det sitter perfekt. Hjerteren må sitte 3-3 og kløveren må gi fire stikk. I så fall har spillefører elleve toppstikk. Om nord er utstyrt med A-K i spar og ruter konge blir han skviset (skvisinnspill) etter 6 hjerterstikk fulgt av fire kløverstikk, det siste kløverstikket tatt hos øst. Motspilleren må gå ned på tre kort. På alle hjerterstikkene kaster spillefører seg ned på singel spar dame og A-Q dobbel i ruter. Han som er så uheldig å ha A-K i spar og ruter konge må holde kongen dobbel i ruter i trekortsposisjonen, og dermed blir det kun plass til singel sparhonnør. Den sparhonnøren får han for i ellevte stikk bare for å være nødt til å spille ruter til saksen - tolv stikk.

Ja, en kan alltids håpe...

Det er også en sjanse om motspilleren med ruter konge har kun en sparhonnør, spesielt hvis han har esset. I sluttpossen må han kaste det esset for ikke å bli innspilt. Men om ruter konge sitter i saksen blir det i så fall også tolv stikk ved at det enten må komme ruter til saks til slutt, eller hvis den med ruterkongen kaster sparhonnøren sin må den andre motspilleren gi to sparstikk til vest til slutt. Eventyrbridge kan man si, og det blir litt som å tro på julenissen: Slik så hele spillet ut på søndag:

Syd spilte ut hjerter til østs dame mot 6NT. Spillefører går over på kløver dame og tar hjerterstikkene, fargen satt behagelig 3-3. Hos øst holdes singel spar dame og AQ i ruter foruten tre kløver. Så tas de tre siste kløverstikkene, og før den siste kløveren ser det slik ut:

N/S var et bra par som kom i premierekken i denne turneringen, men de sovnet av mot slutten av dette spillet. På kløver 10 kastet syd spar 6 og ble sittende med singel spar konge. Hadde det vært spar ess måtte han ha kastet det for ikke å bli innspilt. Så kom spar dame fra øst til syds single konge. Nå burde nord stukket over og spilt ruter. Men han hadde mistet tellingen og la liten sånn at stakkars syd fikk være inne med to kort igjen. Ruter til saksen fra syd ga øst de to siste stikkene for A-Q, tolv stikk.

Pluss 1440 ga selvsagt ren topp til Ø/V, ganske ufortjent må det være lov å si.

Jada, jeg sa jo det var et crazy spill...