Årets siste bridge - et par spill

 I går ble siste kort lagt ved bridgebordet for undertegnede, men rett over nyttår braker det løst igjen. 

I en av julecupene i Auckland kom det noen voldsomme monsterhender. Her er en hvor vest fikk det vanskelig, men gjettet bra.

La oss si øst passer og syd åpner med 2 ruter - Multi - normalt en svak 2 åpning med en av majorfargene. Hva melder du? 

Vest kan jo doble først. Da sier nord 2 spar som er pass/korriger (makkeren passer med spar, melder en gang til med hjerter), og det indikerer at nord har hjerter. Øst og syd passer, din tur igjen. Hva gjør du?

Dette blir gjettverk, men og det er vel bare å innse at å finne ut noe eksakt om hva som er riktig etter denne starten er umulig. Jeg synes den gamle damen på vest sin plass avga en praktisk melding da hun rett og slett sa 6 ruter. Den behøver ikke stå, men vest trenger ikke mye fra makkeren for at det skal kunne bli tolv stikk. Slik så hele spillet ut:

 

Makker hadde bare en bortkastet hjerter konge hvis en snakker om honnørpoeng, men ellers var kortene hennes perfekte. Det stod 7 ruter siden trumffargen ikke ga taper, vests to spartapere kunne trumfes hos øst. Det blir nok lettere å melde om ikke syd slår til med en frisk svake 2 åpning, men å melde storeslem er vel nesten umulig. 

Madammen på vests plass spurte meg om hvordan hun skulle ha meldt storeslem. Jeg kunne berolige henne og si at "du skal være fornøyd med å melde lilleslem i sånne spill". Og ganske riktig, å notere +1390 ga 77% til Ø/V. 

I tillegg til et par andre sånne ville monsterhender var det en to-tre typiske parturneringsvurderinger i går kveld. Her er en, hvor det så et øyeblikk ut til å ha blitt feil å satse for mye på parbridge:

 

Den normale kontrakten etter at øst har åpnet med 1 kløver er 4 hjerter spilt av syd. Men nord blir i det meldingsforløpet (etter makkerens innmelding 1 hjerter) fristet til å satse på 3 grand.

I hjerterkontrakt er det ganske greit å vinne elleve stikk slik det sitter. Kløveren løser seg med kun en taper (enten med kløver ut, eller ved å spille liten til tieren og senere toppe ut kongen), og da gjenstår kun å tippe sparen. Ikke så vanskelig siden øst har åpnet.

I 3 grand er det kun ti åpenbare stikk. Øst spilte ut kløver til kongen og esset. Hjerter ess avslørte at det var seks stikk i den fargen. Problemet i grand er at om du godspiller ett sparstikk så godspiller du samtigid to stikk i den fargen til dem som de kan ta etterpå, og dessuten er kløver dame godspilt. Hvis du i stedet godspiller det tiende i kløver rekker du tilsynelatende ikke å godspille sparstikk senere, for østs kløver blir da godspilt.

Ramler du ned på ti stikk i grand blir det under middels , og +650 i hjerterkontrakt gir ca. 60 %. Er det noen muligheter for elleve i grand?

Ja, etter kløver ut blir det fort elleve siden øst har for mye å passe på. I tredje stikk kan spillefører for eksempel godspille kløverstikket sitt. Øst vinner med kløver dame og godspiller kløveren sin. Da tas alle hjerterstikkene. Det blir igjen kun fire kort. Nord holder en spar og A-10-6 i ruter, og syd har igjen K-J i spar og K-3 i ruter. Hva skal øst holde?

Han må holde tre ruter, hvis ikke får spillefører tre stikk i den fargen. Dermed blir det kun plass til ett kort til, og det må være spar ess. Følgelig blir det ikke plass til godspilt kløverstikk hos øst. Og siden han har kvittet seg med klvøerstikkene sine og har igjen en spar og tre ruter er det bare å godspille sparstikket - det ellevte stikket - og notere +660 som i denne turneringen ga en sterk score, 96%.

Dermed gjenstår for meg her fra Auckland kun å ønske alle bridgevenner et riktig GODT NYTT ÅR!

 

Julebridge - mange sjanser!

Når man gambler litt i en god periode i parturnering, og lykkes oftere enn man tryner, kan man ikke klage de gangene det er litt uflaks inn i bildet. Her er et spill fra en mellomjulsturnering i Auckland denne uken.

Du hører øst passe og makker åpne med 1 ruter som syd. Hvordan planlegger du dette melldingsforløpet?

Å spille med 2-over-1 som utgangskrav er et godt og komfortabelt system når svarhånden har sterke kort. Her starter meldingene slik:

 

Hva nå? Det avhenger noe av definisjonen av syds 2 spar i andre runde. Jeg liker at det viser tillegg (noen 2/1 spillere sier det bare viser firekorts spar), og om åpneren har fem ruter og fire spar, men minimumsåpning melder han istedet 2 ruter over svaret 2 kløver. Nord fortsetter undresøkelsene med 2 grand. Idet syd da løfter til 3 grand har han ikke noe spesielt, rundt 15-16 (kanskje 14 gode) poeng, og siden han ikke åpnet med 1 grand kan det tyde på at han har singel kløver, eller to dårlige dobbeltoner. Vi har rundt 32 poeng til sammen og en bra ruterfarge som vil gi stikk. Jeg gamblet på 6 grand siden det dreide seg om parturnering, selv om det korrekte er å avgi en sleminvitt med 4 ruter (kunne også ha støttet ruter allerede over 2 spar). Det er helt klart at 6 ruter godt kan være en bedre kontrakt enn 6 grand, og det kan nok innvendes at å gå for lilleslem i grand er grådighet. Slik N/S sine kort ut: 

 

Syd meldte egentlig feil over 2 grand, han skulle meldt 3 ruter for å vise sekskorts farge (2 spar viser litt fordelingsbetont hånd, fire spar og minst fem ruter). Men det er ikke syd som skal lastes for at kontrakten ble 6 grand i stedet for den noe bedre 6 ruter-kontrakten. Det (å vise den sjette ruteren ) kunne dog kanskje fått meg (nord) på litt mer fornuftige tanker (innse at 6 ruter kan være farlig) og gå for ruterkontrakt, men det er fristende med 6 grand da også siden den sjette ruteren også gir ett stikk!

Øst fant ikke kløver ut, og det kan han neppe klandres for etter dette meldingsforløpet. Da øst spilte ut hjerter 10 var 6 grand et glimrende prosjekt. Med kløver ut må normalt sparfinessen gå for å få tolv stikk, men med hjerter ut er det mye bedre sjanse.

Sparfinessen forsøkes, og holder den er det tolv eller tretten stikk. Sparfinessen røk imidlertid. Øst spilte mer hjerter. Nå er det elleve toppstikk, og sjansene for det tolvte er fortsatt gode. Sparfargen kan sitte 3-3, eller fire spar kan sitte sammen med kløver konge, i så fall blir den spilleren offer for en skvis. Slik blir sluttposisjonen om for eksempel øst har fire spar og kløver konge (det spiller ingen rolle hvem av dem som eventuelt har både sparstopper og kløver konge): 

Idet ruter 8 spilles med avkast av kløver 10 fra nord er øst ferdig.

Sjansene for tolv stikk (uten kløver ut) var altså mange, enten sparfinesse (50%), spar 3-3 (36% av de resterende 50), eller minst fire spar sammen med kløver konge. Da var det litt surt at det ble en bet siden hele spillet så slik ut:

 

Ingen av sjansene slo til, øst kunne holde sparen, og vest kløver konge.

Som du ser står 6 ruter enkelt. I den kontrakten ryker selvsagt også sparfinessen, men siden trumfen sitter 2-2 kan syds fjerde spar trumfes hos nord og gi det tolvte stikket.

Surt?

Nei, dette var vel fortjent, og det viser resultatene på spillet med all mulig tydelighet. Å vinne 6 ruter ville gitt 76 %!

Slik er dte ofte i turneringer med mange par og ganske ujevnt nivå. Å komme seg i en god slem gir veldig bra score selv om det kanskje er mulig å vinne slem i grand. Du behøver ikke gå for topp hele tiden.

Å spille 6 grand med en bet var delt bunn med kun ett par (2,5%).

Vel fortjent, antagelig...

 

Rekruttering og bridge for barn og ungdom

Det satses på rekruttering, og det er stor entusasme mange steder i landet. Ikke minst er det svært hyggelig at flere klubber og spesielt ivrige bridge-mennesker gjør en god innsats med å få innpass i skolene.

Det er fint at det satses på alle aldersgrupper, nye medlemmer til klubbene er velkomne uansett om de er barn/ungodmmer eller gamle folk. Men fremtiden for bridgen ligger nok i å få fenget de yngre.

Bridge for barn og ungdom er glimrende, og det er noe som knapt kan kan argumenteres i mot hvis man vet hva bridge er for noe. Bridgeopplæring kan være nyttig på veldig mange måter. Det kan bl.a. lære barna samarbeid, strategi, systematikk, logikk og en dose sannsynlighetsregning,

Som nevnt har det med suksess blitt gjennomført bridgeopplæring for barn og ungdom flere steder, og noen av prosjektene har allerede blitt nevnt her i bloggen. Mo i Rana er et sted som nylig har gått i gang med et slikt prosjekt.

Mo i Rana: Bridge er moro, og lærerikt!


Her er Kurt Ove Thommassens kommentar til dette bildet i en post på Facebook rett før jul:

"Den siste uka har vi besøkt 7 skoler i Mo i Rana og delt ut ca 300 lynbridge-kortstokker til elevene som skal delta på kurs i januar. Vi har møtt en voldsom entusiasme både fra elever og lærere, og vi gleder oss veldig til å starte opp med bridgeundervisning i uke 2. På bildet ser dere glade 4-7. klassinger ved Dalsgrenda Montesorriskole."

Jeg ba om en mer utfyllende kommentar fra Kurt Ove Thommassen omkring hva de driver med i Mo og Helgeland bridgekrets, og hva de ønsker å gjøre videre. Her er hans svar:

//

Hei! Jobbinga mot barna er et resultat av at NM-planene har fått utvikle seg. I forbindelse med finalen i NM klubber hadde vi planlagt lynkurs parallelt, slik at folk kunne få en smakebit for så å være tilskuere under NM, og med etterfølgende kurs rett etter NM.

Jeg fra Båsmo BK og Elisabeth Solum fra Mo BK mente at vi burde tenke litt ut over dette, og syntes det var på tide med en satsning på barn og unge (det er da tross alt disse som er fremtiden) Vi må tilstå at vi absolutt er inspirert av det som skjer i Rogaland og Agder-fylkene og andre steder, og vi ser ikke noe grunn til at vi ikke skal få til dette på Mo også.

Det ble satt ned et rekrutteringsutvalg med representanter fra begge klubbene og det ble utarbeidet en plan for rekrutteringsarbeidet og startet et samarbeidsprosjekt med fokus på rekruttering av barn i grunnskolealder. Underveis har vi kommet til at vi ikke vil begrense oss til Mo i Rana, og vi har nå inntatt rollene som rekrutteringsansvarlige for hele Helgeland bridgekrets. Vi har her planlagt at de aller fleste av elevene i 5-7. klasse på Helgeland skal gjennomgå lynkurs i bridge i løpet av 2018 og 19. De som gjennomgår kurset skal også få et tilbud om videre opplæring i sitt distrikt.

Det hele krever masse ressurser, men det virker som om klubbmedlemmene rundt om kring er villige til å stille opp. Det gjøres også en stor innsats for å skaffe finansielle midler til prosjektet.

Når det gjelder NM-finalen for klubber, så vil det bli en slags minifestival med en rekke aktiviteter. Foruten selve NM-finalen vil det bli arrangert jubileumsturnering for Båsmo BK, Bridgelærerutdanning, lynkurs med to-påbygningssteg og nybegynnerturnering. Leverandøren av bridge+more vil være tilstede, slik at interesserte kan se hvordan systemet brukes i lagturnering med skjermer samt i den store jubileumsturneringa. Her kan man kombinere å være tilskuer til NM med å spille jubileumsturneringa på kveldene eller ta bridgelærerutdanning og spille litt selv i tillegg. Det legges opp til rimelige hotellpriser og mat og fine premier. Fullstendig program kommer i uke 4, men man kan allerede sette av "himmelspretthelga" 10-13 mai.//

PROFFENCUP 2017

Denne turneringen ble startet opp for noen år siden som en minneturnering for heimdalingen Rune Brattgjerd, populært kalt Proffen, som gikk bort så alt for tidlig.

Turneringen spilles en gang i året, og i helgen gikk årets versjon av stabelen som singelturnering med 76 deltakere. 

Det ble jevnt i toppen, og Steffen Fredrik Simonsen snek seg foran de andre med noen få poeng. Han vant foran William Ovesen med Arve Olav Nordskag på 3.plass.

Simonsen til topps i Trondheim

Her er listen for de ti beste:

Hele listen og spillstensiler/resultater finner du her.

Vi tar med et spill fra Proffencup, giver nord og alle i sonen:

Etter sterk grandåpning fra nord blir det fristende for syd å tenke på slem. Problemet er at makkeren må antagelig ha rutertilpasning skal det være noen god slem. Hvis paret har system til å få sleminvitert med ruterfarge er nord med på notene. Men da finner de kanskje ut (via Roman Keycard BW) at det mangler ett ess og trumfdamen, og da skal man normalt ikke melde slem. Noen gjorde det likevel, og kanskje fordi de tenkte at å spille 5 ruter ikke kan være riktig i parturnering, med slikt er det som oftest riktig å melde slem, eller spille 3 grand.

Siden ruter 10 og ruter knekt var på plass er slemmen ikke så verst, kun avhengig av å løse ruteren uten taper. Det er et rent valg, ikke så langt unna 50/50 om man skal toppe eller ta finesse etter først å ha spilt en stor ruter fra syd (for å gardere mot singel dame hos vest). Best er det i første ruterrunde å spille knekten fra nord, av og til har du en motspiller som dekker med damen tredje (svært dårlig motspill om man vet syd har lang ruter). Slik så hele spillet ut:

 

Omtrent en fjerdedel av feltet meldte slem. En spillefører gikk bet, de andre vant den. Resten spilte stort sett 3 grand med elleve stikk som ga -2,2 poeng. Han ene som var i 5 ruter fikk -13,4 poeng selv om han fant ruteren.  

 

 

Tannlegepresisjon i klubben

Litt systemprat i dag, inspirert av et spill Kåre Bogø fortalte meg. Det er fra en klubbkveld, og det er de to tannlegene Bjørn og Rune Kvaran fra Steinkjer som har hovedrollene.

Kvaran-Kvaran er ett av ikke så veldig mange norske makkerpar som spiller meldesystemet Presisjonskløver. De har vært trofaste mot systemet sitt i mange år.

Presisjonskløveren kom for fullt utover 70-tallet etter at det ble lansert og første gang kjent i 1969. Det var Taiwan som det året brukte Presisjon som første lag i internasjonal sammenheng, og de tok sensasjonelt sølv i Bermuda Bowl (VM). De brukte C.C. Wei (som regnes som oppfinneren av systemet)  sin versjon. Senere ble systemet videreutviklet til et avansert og nøyaktig system, i mange variasjoner, noen av de med releer, og alle med en mengde spørremeldinger osv.


Vi var mange som kjøpte Presisjons-boka på 70-tallet!

En av de som har bidratt sterkt i utviklingen av Presisjonskløveren er Glenn Grøtheim med sin versjon av relepresisjon (Viking Club) som han har skrevet flere bøker om både på norsk og engelsk.

Det er dog et faktum at mange som gikk i gang med Presisjon da systemet kom gikk tilbake til «Naturlig» senere (inkludert meg selv). Presisjon har nok noen fordeler i teorien. Slik jeg ser det kanskje først og fremst pga. de andre åpningene enn den sterke, kunstige 1 kløveren. De andre åpningene får et mye mindre styrkeintervall enn i «vanlige» system. Det er også klart at å starte så lavt som mulig (1 kløver) med sterke kort er en fordel, da har man mer rom til å undersøke en hel del før sluttkontrakten fastsettes.

At 1 kløveråpningen er så lavt er dog både en fordel og en ulempe. Det er ikke så ofte er farlig å melde inn så lavt, og det forstyrrer samtidig som at motparten kommer med av og til hvor de ikke hadde kommet med mot andre systemer. Et annet «problem» med Presisjon, særlig hvis det spilles en avansert versjon, er at det er mye å huske på. Det kan medføre kostbare misforståelser, og det kan også være slitsomt å spille og dermed gå ut over andre deler av spillet.

At «Presisjon» kom medførte en revolusjon i bridgeverdenen. Det fikk også en annen effekt på bridgen enn bare for dem som velger å spille systemet. De som sverget til «Naturlig» følte seg litt akterutseilt, og mange gikk i gang å videreutvikle sine egne metoder. Det har skjedd veldig mye på systemfronten de årene jeg har holdt på med bridge, og i dag er naturlige meldesystemer mye mer presise enn de var i «gamle dager».

Av og til får Presisjonspar uttelling for «puggingen» av system og alle spørremeldingene sine. Her er et eksempel:

 

Allerede da nord fikk vite om syd sin ruterbeholdning visste han at 6 hjerter måtte være en brukbar slem, spesielt med syd som spillefører slik at spar konge var beskyttet i utspillet. 6 hjerter ble meldt med tannlegepresisjon!

Siden de ikke ble utsatt for en veldig skjev fordeling ble det meldt og vunnet slem til notering.

Merk at denne slemmen er vanskelig å melde etter vanlig system, for eksempel 15-17 grand fra nord. Litt tilfeldig er det nok, men om et «Naturlig»-par melder 6 hjerter med disse kortene vil den normalt komme på nord sin hånd (etter overføringssvar på 1 NT) med fare for sparutspill gjennom syd sin ugarderte konge.

Å notere lilleslem med disse kortene ville nok gitt en megascore uansett hvor i verden Kvaran-Kvaran hadde spilt, og i Steinkjer BK ga det i alle fall ren topp.

NM FOR KLUBBLAG - små marginer

I denne populære turneringen er vi som vanlig ferdig med 2.runde før jul, dvs. tredjerundekampene hvor 112 lag gjenstår skal spilles innen 14.januar.

NM for klubblag er en cup-turnering (utslag), men i de to første rundene har det blitt spilt kamper med flere enn to lag involvert som en mini-serie. Fra 3.runde er det imidlertid rent cupspill – vinn eller forsvinn.

I de to første rundene kunne altså lagene gå videre selv med et tap. Idet 2-rundekampene var ferdigspilt var det om å gjøre å ha nok VP til å være på topp-112 på landsbasis. Tabellen, med et brutalt strek etter nr. 112 finner du her.

Nytt av året er ASKELADDPRISEN. Den er satt opp for lag med ferske spillere. Kriteriene for dette finner du her.

Fire Askeladd-lag kvalifiserte seg for 3.runde, Gol BK 2, Brandbu BK 2, OS BK 1 og Myra BK.

I den jevne kampen om den viktige 112-plassen handlet det om tiendeler. Siste lag som kvalifiserte seg for videre spill, Fredrikstad BK 2 hadde 21,84 VP, og like bak dem kom det en haug med lag. På den "sure" 113-plassen med 0,05 VP for lite kom Birkeland BK 2.

Til de som er ute av turneringen: bedre lykke neste år!

Vi kommer her i bloggen selvsagt til å følge denne klubb-lagturneringen videre frem mot lagfinalen, både med nyheter, resultater og spill.

Trekningen for 3.runde finner du her.

2nd IMSA ELITE MIND GAMES

Dette mesterskapet for inviterte lag med gode resultater i de siste offisielle mesterskapene (+hjemmelaget Kina) foregår nå i Huai'an, Kina.

Først ble lagmesterskapet avviklet med fire lag i åpen klasse og fire i dameklassen. Fra tirsdag spilles parturnering før det avsluttes med singelturnering. I lagturneringen gikk Frankrike til topps etter å ha slått Kina i finalen. I bronsefinalen slo Bulgaria USA. 

Dameklassen ble vunnet av Sverige som slo England i finalen. På det svenske laget spilte: Cecilia Rimstvedt, Ida Grønkvist, Jessica Larsson, Kathrine Bertheau, Sandra Rimstedt og Sanna Clemmetsson. USA slo Kina i bronsefinalen.

Da Frankrike slo Kina i den åpne klassens finale var det lenge jevnt. Så fikk det frankse laget taket på det, og et av spillene som ga solid uttelling var dette hvor det er litt vanskjelig å se hvordan kineseren på østs plass tenkte:Syds 1 grand var (som du ser) en såkalt mini-NT, 9-12 hp. Det gjør det selvsagt vanskelig, men da vest hoppet inn med 4 hjerter og øst spurte med Key-Card Blackwood burde vel den håpløse storeslemmen ha blitt unngått? Vest viste to nøkkelkort UTEN trumf dame, og da er det temmelig friskt av øst å si 7 hjerter selv om vest ofte kan ha åttekorts farge.

Ved det andre bordet passet syd og det franske paret fikk melde helt i fred. Vest insisterte og insisterte igjen på hjerter som trumf, og over vests 4 hjerter i tredje melderunde løftet øst til 5 hjerter for å spørre om trumfkvaliteten. Vest sa 6 hjerter, og den stod akkurat siden trumfen satt 3-2. Med en bet i 7 hjerter ved det andre bordet ga spillet 14 IMP til Frankrike som til slutt vant kampen med 21 IMP.

Mesterskapssiden hvor du finner alt av resultater samt link til bulletiner og videoer finner du her. 

 

RKKs minneturnering 2017

Roy Kristiansen - RKK, onkel Roy eller bare Onkel - var en spiller som oppnådde legendestatus i Norge, og han var sannelig en velkjent personlighet i andre land også. Jeg spilte selv med han flere ganger og kan bekrefte at det var en gudbenådet kortspiller.  RKK dukket opp uansett hvor vi befant oss, om det var et sted i Norge eller i utlandet, ofte uanmeldt. Han vant mange NM-titler, men jeg husker spesielt en lagfinale hvor han spilte på et fargerikt femmannslag. RKK spilte samtlige kamper. Han var på topp-5 på butleren med tre forskjellige makkere og dro det smårustne laget til bronsemedalje. Man måtte nesten få massevis med poeng hvis man hadde RKK som makker. Det var aldri kjedelig med RKK i nærheten, masse humor, men han varslet fra om du hadde gjort noe feil og.

   

RKK: "Den kontrakten stod, makker, bare så du er klar over det"

Da RKK gikk bort for noen år siden ble det opprettet en årlig minneturnering. Årets utgave ble arrangert i helgen som singelturnering med hele 80 spillere på plass. Rapportene forteller om et lystig lag, i RKKs ånd.

Her er resultatlisten for de ti beste i turneringen:

   

Vi tar med et spill fra helgens turnering (Giver øst, alle i sonen):

Er dette en god slem?

Ja, 6 hjerter er bra. Enten må hjerteren sitte 2-2, da spilles for overstikk, eller det må godspilles et ruterstikk for sparavkast hvis hjerteren sitter 3-1.

Det er nok ikke så lett å melde slemmen. Ved mange bord åpnet nord i siste hånd med 1 ruter, og over syds 1 hjerter sa nord 4 hjerter visende 18-19 grand med firekorts hjerterstøtte. Syd vet de er i nærheten av slem, men med i underkant av 30 hp til sammen, og siden syd har en veldig tynn trumffarge er det ikke urimelig at han passer på 4 hjerter. Nord kunne godt hatt noen poeng andre steder enn i hjerter og da ville trumfen fort vært for tynn for slem. 

Kun to par meldte slem, og begge vant den siden hele spillet så slik ut:

   . 

Siden hjerteren satt behagelig 2-2 var det tolv enkle stikk, og muligheter for tretten. For å vinne alle stikkene må det stjeles to ruter hos syd, og da kommer kongen på så nords fjerde ruter gir avkast for en spar hos syd. Men mer naturlig er det (og en bedre sjanse) å spille på ruter konge hos øst, og forsøke å presse den ut mot trumf. 

Pluss 1430 var altså delt topp, og de som noterte +680 fikk -4 på spillet. Tre par noterte +710 da de spilte på den dårligste sjansen for det trettende stikket, og for det fikk de +13.

Fullstendig resultatliste og spillstensiler finner du her.

 

 

Bilde ble årets spiller i USA

Danske Dennis Bilde ble årests spiller i USA (Player of the Year 2017) etter å ha sikret seg mest mesterpoeng i de amerikanske mesterskapene.

Dennis bilde - Player of the Year 2017 (USA)

Like bak Dennis i kom de to norske stjernespillerne Boye Brogeland og Espen Lindqvist. De hadde som kjent et sterkt høstmesterskap der borte etter et år med en rekke gode resultater. I San Diego Fall Nationals ble det 4.plass i den første Life Master Pairs turneringen, og også 4.plass i hovedturneringen Reisinger Board-a-Match. Laget de to norske spilte på ledet Resinger etter både dag 1 og 2 samt et godt stykke ut på finaledagen. I den turneringen ville et halvt poeng til ført til at POY-tittelen ble norsk!

Det er nok også et faktum at Lindqvist kunne kapret POY-tittelen om han hadde "giddet" å stille opp i Blue Ribbon Pairs der Brogeland spilte med en svenske og kapret noen mesterpoeng. 

Det er ikke uvanlig at når man spør de aller beste spillerne om spill så forteller de noe som har gått galt. Det er kanskje ikke helt rettferdig å dra frem dette spillet hvor den fantastiske spilleren Espen Lindqvist ikke fant ut av det. Han var selv den første til å påpeke at han hadde gått glipp av en god mulighet da spillet var ferdigspilt.

 

Espen ble som syd spillefører i 4 hjerter. Vest hadde underveis doblet syds Stayman. Da passet nord for å benekte kløverstopper, og i den situasjonen har makkerparet apparat til å få fargekontrakt på syds hånd der det eventuelt er en kløverstopper, som var tilfellet her (det kan jo være enda mer gull med for eksempel kongen tynt tredje hos syd).

Vest spilte ut kløver konge til esset. En trumf til nord avslørte at øst skulle ha trumfstikk. Da så det unektelig ikke lyst ut, hvordan skulle han kunne unngå en taper i hver farge? Espen spilte ruter konge til vests ess. Tilbake kom en ruter til damen. Nå forsøkte nordmannen liten spar til åtteren. Håpet var at øst la liten fra K-kn-x slik at syd kunne få lurt til seg det stikket, så kaste en spar fra nord senere på godspilt kløver knekt. Men dette lyktes ikke da hele spillet så slik ut:

Vest vant stikk for spar knekt og tok for kløver dame. Senere måtte øst få ett stikk i trumf, betestikket.

Kanskje hadde dette "lure-forsøket" ikke så stor sjanse, for øst ser jo at ett stikk i spar er nok til å bete kontrakten siden vest har et kløverstikk "på vent". Så han burde kanskje ha klart å legge i knekten om han hadde hatt K-kn-x, men man vet jo aldri. Men det var en annen bedre mulighet til å vinne denne utgangen. Han skulle ha spilt kløver 10 fra nord i stedet for spar til åtteren. Vest får det stikket, og idet spillefører kommer inn igjen trumfes en ruter og en spar kastes fra nord på kløver knekt. Dette blir igjen:


Avslutningen blir tre runder hjerter, den siste til øst som blir innspilt for å måtte spille unna spar konge til spilleførers kombinerte saks. 

Brogeland var fornøyd med resultatene i USA denne gangen, men han beskrev dem som litt "sure" 4.plasser da de spesielt i Reisinger var så nære seieren. Uansett har 2017 vært et fantastisk bridgeår for det norske flaggskipet i internasjonal bridge.  

Lindqvist og Brogeland - VERDENSKLASSE!

Mestertreff 2017, torsdag

Torsdag deltok 365 par, og to av dem oppnådde over 70%; Østhus-Tveit og Ellingsen-Selbekk. 

Her er listen over de femten beste (det mangler fortsatt noen puljer):


Hele resultatlisten, spillstensiler og link til spillanalyser finner du her.

Et spill hvor lærebokteknikk ble aktuelt å bruke var dette:

Joda, det var flere som fikk tolv stikk og sikkert noen av dem via den nevnte tosidige skvisen. Fire par delte toppen for +1430 i 6 spar med tolv stikk. Å vinne tolv stikk i 4 spar ga +108 (topp var +174) mens å kun få elleve stikk i 4 spar ga -45.

Sluttposisjonen som oppstår om ikke forsvaret bryter forbindelsen ved å spille hjerter blir slik:

 

Idet syd spiller spar 4 må vest holde kløver ess og derfor blir det kun igjen to hjerter på han. Idet vest kaster hjerter forsvinner kløver ess fra nord, det kortet har nå gjort sin nytte som trussel. Da er det øst sin tur til å føle på presset. Han må holde ruter dame om ikke åtteren skal gi stikk, og dermed må også han ned på dobbelton hjerter. Spillefører avslutter med konge-ess i hjerter, og hjerter 8 tar det siste stikket!

Stoffers blogger med glimrende opplegg!

Christer Christoffersen (Stoffers) er gjesteblogger hos NBF (bridge.no) og benytter moderne hjelpemidler (videoblogg) som gjør det svært interessant å se på og lytte til.

BBO sin opplærings-modul brukes, og det hele filmes og gjøres om til en you-tube fil med lyd. Det fungerer glimrende.

Opplæringsmodulen på BBO er bra for å gå gjennom spill, melding for melding og stikk for stikk, og NBF bruker også dette i forbindelse med sitt nybegynnerkurs som pågår for tiden. At foreleser kan benytte høytaler og snakke fungerer godt samtidig som i kurssammenheng en person kan legge ut rulletekst i chatten. Opplegget kan brukes for opplæring, coaching osv. for spillere på alle nivå.


Stoffers - kjent som entusiastisk laksefisker/ekspert og bridgespiller med naturlig talent

Stoffers debut som "avansert" blogger var svært lovende. Jeg har lyst til å dvele med det første spillet han presenterte hvor han viser interessant kortvurdering. I det spillet satt han selv i første hånd med dette:

Christer sier i innledningen at "jeg mener dette er en soleklar åpning", og det er det sikkert noen som stusser på siden han har kun 10hp. Men han har helt rett, hånden er god. Spesielt det med at fargene er gode betyr mye, slike farger produserer enklere stikk enn honnør tynt femte og slike ting. Selv om det skulle bli grandkontrakt fordi det ikke finnes noen trumftilpasning gir denne hånden stikk, og det er jo når alt kommer til alt stikk bridge handler om!

Christer er en naturspiller med gode innstinkter. Jeg husker for mange år da han og jeg spilte en turnering, og han fant et spektakuært motspill i en periode hvor han nesten gikk på vannet. Jeg sa: "Deschappeles Coup og greier også nå!". Jeg tror ikke han var så sikker på navn på coups og terminologien og sånn, og han så litt forvirret ut da han svarte: "Blainnt ainna". Og navnet på coup'et spiller vel heller ingen rolle så lenge han fant motspillet!

For å teste hans feeling om denne nord-hånden la jeg kortene inn i Kaplan-Rubens håndevaluator som beregner hva hånden egentlig er verd, og svaret var:

K&R (832 KQ987 AJT9 6) = 12.85

Altså, soleklar åpning.

Da Christer åpnet, og faktisk vurderte å vise tillegg på makkerens Stenberg 2NT (men besinnet seg, nok er nok...) fant de en glimrende slem som i praksis var nokså nedlegg.

Ta en titt på Stoffers blogg "Stoffers fra levra"! Du finner det første innlegget her.

Vi ser frem til flere blogg-innlegg fra den kanten. 

Mestertreff 2017, onsdag

Noen færre klubber spiller på onsdager, og i det landsomfattende mestertreff-feltet deltok den dagen 110 par. Svein Myklebust-Per Ove Moe, Hamar BK toppet med 66,3%. Her er listen over de femten beste:

Fra forhåndsanalysen av spillene tar jeg med dette spillet som jeg syntes så interessant ut:

Om det spilles ut spar konge blir det enkelt tolv stikk hvis spillefører gjetter ruteren (3+4+4+1). Med liten spar ut må spillefører gjøre en god del arbeid og avslutte med et vakkert innspilt som beskrevet  i teksten for å kunne notere +690.  De som fikk ti stikk noterte -18 for det (+/-52 var topp på onsdag. Å få tak i ett stikk til og +660 ga 18 over middels. De ganske få som klarte å få tolv stikk ved enten  gjette ruter og få til innspillet, eller få spar konge ut og så gjette ruteren fikk +43 for det. Toppen på landsbasis gikk imidlertid til Roar og Vigdis Fiskerstrand fra Grimstad BK som noterte +1440 for tolv stikk i 6 grand!

Analysene av alle spillene finner du her. 

Alle resultater og spillstensiler finner du her. 

 

 

Mestertreff 2017, tirsdag

På tirsdag ble den landsomfattende mestertreffen på hele 417 par. Bjørn Yndestad-Odd Egil Nygård fra Måløy BK fikk opp kveldens høyeste score, 73,5%. Alle resultater og spillstensiler finner du her. 

Å spå hva som vil skje ved bordene i en sånn gigantpulje er ikke lett, og det vil alltid skje uforutsette ting mange steder. Det er likevel laget en spillgjennomgang som det viser seg er populært, moro å lese om spillene man selv har spilt i klubben. En link til spillanalysene for alle dagene det spilels mestertreff (så langt lagt ut mandag og tirsdag) finner du her.

EKSTRASTIKKET

Fra tirsdagens mestertreff tar jeg med dette "hverdags-spillet" som viser hvor viktig et ekstra stikk er for parets resultatregnskap.

 

Enkelte Ø/V-par meldte seg opp i slem etter vests åpning som jo er helt minimum. Slem hadde ikke særlig gode sjanser, men kunne stått med veldig heldig sits. Ingen som meldte slem vant den.

Det er korrekt og ganske normalt med utgang med 29 balansesrte hp til sammen. Her er hva min forhåndsanalyse antydet om hvordan det kunne gå i 3NT, for eks. etter det angitte meldingsforløpet og kløver i utspill.

 

Det var noen veldig få som fikk elleve og tolv stikk etter gunstige utspill (hjerter) og deretter svakt motspill.

Ett par fikk tak i +800 der syd hadde meldt inn og ble doblet i kløverkontrakt. Standardkontrakten var dog 3NT. De som fikk de ni relativt opplagte stikkene noterte seg for +32,4 (topp var +219,8).

Etter kløverutspill var det en god del par som forsøkte hjerterfinessen ganske tidlig og gikk bet. Det (-50) ga -127,3 til Ø/V.

De som fikk ti stikk, kanskje på den måten som er skissert i min tekst, fikk +150,4 for det.  

 

 

Mestertreff 2017, mandag

Årets mestertreff spilles denne uken med samme spill for alle som spiller på samme dag i klubber over hele landet. Mandagens mestertreff hadde 264 deltakende par (noen få puljer mangler visstnok fortsatt i resultatene). På topp finner vi Henrik Gosvig-Dagfinn Kristiansen fra Harstad S&BK med 70,5 prosent. 

Her er listen over de 15 beste mandag:Jeg hadde oppgaven med å gå gjennom spillene på forhånd og lage analyser (antagelser om hva som kunne skje), en interessant oppgave. Flere gir uttrykk for at de liker dette, å lese en gjennomgang av spillene de selv har spilt i klubben (og spill som har blitt scoret ut i en gigantpulje, på landsbasis). Lenke til resultater, spillstensiler og de nevnte kommentarene har du her. 

I spillsettet mandag fant jeg bl.a. dette spillet interessant:

 

Da Harald S og jeg kom på at den kontrakten (6S) godt kunne bli doblet som Lightner (av Vest for å få kløver ut til stjeling) la vi på denne teksten:

Det ble endel sånne historier som nevnt i min tekst, doblinger og doblede slemmer som da føk hjem, noen som flyktet til grand idet de ble doblet, osv. Toppen på landsbasis gikk til Magne Svendsen-Harald Bredesen (BK 1933 Hammerfest) for 7 grand doblet med tretten stikk, +2490! De beste scorene Ø/V (200) fikk de som tok en doblet bet i sparkontrakter på seks-eller syvtrinnet, og noen steder to udoblede bet. 

Helgemo-Larsson på 2.plass i MIXED TEAMS

Den siste dagen under Fall Nationals i San Diego kapret Jessica Larsson og Geir Helgemo andreplassen i Mixed Teams sammen med fire russiske spillere. 

Her er listen over de fem best plasserte lagene i mix-lag:

Kinesisk seier i REISINGER

US FALL NATIONALS ble avsluttet i San Diego søndag med hovedturneringen Reisinger. Boye Brogeland og Espen Lindqvists lag DIAMOND (firemannslag med John Diamond og Brian Platnick) var i tetbildet gjennom hele turneringen. Men til slutt endte de på fjerdeplass, en sterk prestasjon selv om de lenge så ut til å kunne kjempe om seieren. 

    

Nok en flott prestasjon for det sterkeste norske paret internasjonalt, og de har hatt en formidabel sesong. Nå gejnstår å se om Brogeland-Lindqvist kan dra med seg og inspirere de endre landslagsaktuelle norske parene og kanskje nå om en topp-6 plassering i EM i 2018 (og dermed kvalle til VM).

Espen og Boye, her i den norske landslagstrøya

Sluttresultat REISINGER, ti lag i finalen:

Brogeland-Lindqvist leder fortsatt!

Feltet i REISINGER er slanket til ti lag som skal spille finalerunder søndag (amerikansk tid). Brogeland og Lindqvist på lag med John Diamond og Brian Platnick leder.

Her er stillingen for de ti finalistene, med carry-over til høyre:

SCORE KORREKSJONER

Etter første dag ledet også lag DIAMOND med det norske paret, og på 4.plass lå det helnorske laget Aa-Livgård-Tøndel og Grøtheim (lag Aa). Men listen som ble presentert i bulletinen og gjengitt her i bloggen ble endret senere pga. score korreksjoner. Det førte til at etter kvalifiseringen hvor 20 lag gikk videre til dag 2 lå DIAMOND og det norske laget på delt førsteplass! Link til informasjon om den historien (bridgewinners) finner du her.

Lag Aa greide imidlertid ikke å følge opp den andre dagen og er ikke å finne i finalerundene som spilles natt til mandag norsk tid. 

Brogeland-Lindqvist sitt lag leder REISINGER

Laget Boye Brogeland og Espen Lindqvist spiller på i det amerikanske høstmesterskapet tok ledelsen etter kvalifiseringen i Reisinger, den mest prestisjetunge turneringen under Fall Nationals. Lagkamerante deres på firemannslaget er amerikanerne John Diamond og Brian Platnick.

Turneringen går over tre dager. Etter dag en går 20 lag videre, og den andre dagen (lørdag) blir feltet halvert til 10 lag som skal spille finalerunder på søndag.

Vi merker oss svenske Fredin og danske Røn på laget som ligger på 2.plass. Også meget sterk innsats av Terje Aa, Allan Livgård, Glenn Grøtheim og Petter Tøndel som ligger på 4.plass så langt.  

Blue Ribbon: Amerikansk seier, Aa-Livgård nr. 25

Av de 78 parene som hadde kvalifisert seg for finalen i Kaplan Blue Ribbon Pairs i San Diego var ett norsk, Aa-Livgård. De slet litt i finalen, men hadde en bra siste sesjon og endte som nr. 25 i det stjernespekkede feltet.

Seieren gikk til amerikanske Joe Grue og Eric Greco.

Resultatlisten og annet stoff finner du i fredagens bulletin, her.