US NATIONALS: Utspillsprøve

Som tidligere fortalt er lag LEVINE med Geir Helgemo og Tor Helness klare for kvartfinalen i Soloway KO Teams. De skal møte lag FIREMAN. I en kvartfinale i et US Nationals er det ingen lette motstandere, men jeg vil hevde at på papiret er LEVINE klar favoritt i den kampen. Det er overføring på BBO fra disse sluttspillkampene.

Tor og Geir spiller kvartfinale tisdag kveld norsk tid (foto: N.K. Kvangraven)

For Christian Bakke og Boye Brogeland sitt lag ROSENTHAL ble det over og ut i Round of 16. De møtte det sterke lag GUPTA med foruten Gupta-Korbel og ZIA de internasjonale stjernene Gold (England), Muller-De Wijs (Nederland).

Halvveis var kampen jevn. I det tredje av fire 15-spills sett tok GUPTA føringen, og før det siste spillet i det settet ledet de med 33 IMP. Så kom dette:

Skummelt spill, for om en ser kun på N/S sine kort er dette en glimrende slem som det norske paret fant. Men slemmen går bet pga. 4-0 sitsen i spar. Både 6 spar og 6 hjerter er glimrende, helt til en oppdager sparsitsen. Å være i slike slemmer som er gode, men går bet pga. sitsen er alltid surt - og skummelt, for det er ingen garanti de er i slem ved det andre bordet. Og som du ser nederst på bildet spilte Boye og Chrstian sine lagkamerater 5 ruter doblet somØ/V med to bet. -300. Hvis Boye og Chrstian hadde fått spille slem og gått bet ville det blitt 9 IMP ut og 42 IMP under før de siste femten spillene. Men for en gang skyld valgte Bauke Muller helt feil da han stampet i 7 ruter.

Det kom spar ut, og om han spiller helt perfekt og gjetter kløveren kan han slippe unna med tre bet og  -500, i så fall 5 IMP til nordmennene. Samme antall stikk som ved det andre bordet gir 800 og 11 IMP inn. Men han traff ikke spilleføringen i det hele tatt. Da han trumfet sparutspillet og spilte hjerter, trolig for å forsøke finne ut hvordan han skulle gjette minorfargene ble det klønete. Senere ga han liksom litt opp og spilte kløver fra øst mens Boye fortsatt hadde trumfkongen. Da tok N/S to hjerterstikk, to kløverstikk og kløver fra nord som ga trumfhøyning for kongen - fem doblede! Med 1100 på det spillet krympet forspranget til 20 IMP, og det var en åpen kamp med femten spill til å spille. 

Det siste settet startet med et spill av typen jeg misliker sterkt, slemsving basert i et nokså tilfeldig utspill. 

Øst skal altså spille 6 kløver. Hva ville du spilt ut?

Trumfutspill er populært, litt for populært etter min mening. Det er liksom et utspill mange tyr til fordi de ikke vet hva de skal spille ut, en slags sovepute. Etter en slik sekvens hvor vest hopper i slem tør jeg sjelden spille ut trumf, aldri fra singelton og sjelden fra dobbelton, for makker kan kanskje ha trumfdamen som spillefører i så fall må gjette hvor er. Vests 3 spar viste begge minor, så jeg har heller ikke lyst til å røre den fargen. Så for meg ville det stått mellom spar eller hjerter. Med 5HP hos syd er det en viss sjanse for å treffe makker med noen poeng, og kanskje de poengene er i utspillsfargen?

Jeg tror det er vanskelig å finne noen god argumentasjon for å velge det ene eller det andre her. Makker kan ha noen poeng, og å spille spar ut kan være løsningen hvis for eksempel makker har spar konge og du får komme inn på hjerter konge og ta beten. Altså, det går an å si at spar dame normalt er et kort som kan godspilles, hjerter konge er oftere et innkomstkort. 

Å spille hjerter ut kan være riktig det og. Men det kan også være rett inn i spilleførers A-Q for eksempel, og om det viser det seg at det kunne blitt et stikk senere og makker også har ett stikk kan hjerterutspill være fryktelig. Et argument for hjerterutspill kan kanksje være at noen ganger når det meldes slik (hopp til 6 kløver fra 4 kløver) mangler de faktisk A-K i en farge, og hvis det er i hjerter haster det antagelig å ta de to stikkene. Det er neppe sannsynlig, men kanskje mulig? Som du skal få se hadde makker 6HP, og ett ess!

Det er og blir gjettverk hva som blir riktig i slike spill.

Syd var Boye Brogeland og Zia Mahmood satt syd ved det andre bordet.

Boye spilte ut spar. Zia spilte ut hjerter.

Det var ikke slik at noen av de utspillene var drepende, men det ene gjorde at spillefører fortsatt hadde et valg. 

Sparutspillet førte til at det eneste valget i spillet - hvem har spar ess og hvem har spar dame? - ble unngått og Muller noterte kjapt +1370.

Hjerter ut betyr ingenting egenlig, spillefører kan tillate seg å bomme eller treffe i stikk en (han kan bruke damen, eller håpe utspillet er fra knekten og legge tieren). Han bommet for så vidt da han la tieren og nord dekket med knekten som krevde esset, men etter uttrumfing kastet han en hjerter på ruteren. Om han hadde truffet på hjertervalget ville han fortsatt måtte ha gjettet sparen.

Så gjenstod sparvalget, liten til kongen, eller knekten - i teorien en 50-50 sjanse. Da han sent i spillet spilte spar til knekten ble det en bet med to spartapere.

Burde spillefører tippet sparen?

Kanskje slik spillet gikk.

De gikk altså hjerter ut til tieren, knekten og esset. Etter uttrumfing tok han fire runder ruter og kastet en hjerter. Så spilte han hjerter dame, og nord la lavt. Ville han gjort det med kongen? Antagelig ikke, og mye tydet nå på at syd hadde hjerter konge. Så å spille spar til knekten senere er å satse på at syd har både hjerter konge og spar ess. Det er kanskje ikke så sannsynlig, for med ett ess og en konge er det sjelden noe godt utspill å invitere fra en konge mot enslem fordi makkeren sjelden har mye å bidra med. Men vi som ser på er naturligvis farget av at vi ser alle kortene.

Utfallet på spillet, ganske så tilfeldig etter min mening, ble 16  IMP ut for laget med de to nordmennene. Med 36 IMP å ta igjen ble det for tungt, selv om de knappet inn kraftig på et tidspunkt i settet. Kampen levde omtrent helt til slutt, men GUPTA holdt unna og vant til slutt med 27 IMP. 

Helgemo-Helness sitt lag til kvart'n

Lag LEVINE med Geir Helgemo og Tor Helness fikk det overraskende enkelt i Round of 16 i SOLOWAY KO TEAMS i USA. Motstander var lag NICKELL, et av verdens mest anerkjente lag. Men LEVIN ledet hele veien, og etter tre sett var ledelsen så stor at lag NICKELL ga seg før de siste 15 spillene! Det tror jeg nesten jeg aldri har sett før fra den kanten. 

I skrivende stund sliter Bakke-Brogeland sitt lag ROSENTHAL. De lå under med kun 20 IMP før de siste 15 spillene, men i siste sett startet dårlig. Vi kommer tilbake til den kampen senere.

På LEVINE som altså gikk videre mot NICKELL spiller også meget kjente navn, bla. i tillegg til de norske spillerne David Berkowitz og Jeff Meckstroth. Men i første sett var det Mike Levin som stod for det mest overraskende stuntet som ga IMP inn.

Øst var NICKELLs Ralph Katz, ansett som en av verdens beste spilleførere. Han er teknisk glimrende, og i tillegg god i det psykologiske. Her ble han dog driblet trill rundt.

Da Ø/V hadde meldt seg opp i 6 ruter doblet Levine (nord). Det hadde startet med 1 hjerter - 2 ruter, og doblingen var Lightnerdobling, dvs. bordets først meldte farge skal spilles ut. Syd spilte ut hjerter knekt til kongen og esset. Tilbake kom en kløver, og Katz stakk med esset. Han var nok litt lettet over at det ikke kom hjerter tilbake til stjeling. Nå handlet det om å finne hjerteren, om det da ikke trumfen sitter 4-0 slik at det ikke er noen mulighet til å vinne kontrakten. Trumfen satt 3-1 med singelton hos nord. Hvordan tror du hjerteren sitter? (Husk knekten og esset har gått) 

Nord hadde altså doblet 6 ruter. Kan han virkelig ha gjort det med esset tynt tredje i hjerter? 

Problemet for spilleføer var nå at han hadde kun en trumf igjen hos blindemann. Så han måtte treffe hjerteren.

Han spilte liten hjerter til liten fra syd og damen, nord fulgte også med liten. Nå er det en mulig "ruffing finesse" (presse ut et stort kort, her hjerter 10 mot trumf) mot nord om han startet med A-10-x-x. Alternativt kan han rett og slett trumfe i tredje hjerterunde og håpe at syd kommer på med tieren. Men hvis det ikke skjer er det håpløst.

Etter alt dette er det nok lite å si på at Katz spilte hjerter 9 og lot den seile, men det ble fryktelig feil:

Dette er sånne spill som ser så enkle ut når man ser alle kortene. Men doblingen, utspillet og trumfsitsen gjorde at det ikke var unaturlig å tråkke feil og spille på A-10-x-x i hjerter hos nord fra start i stedet for 3-3 sits.

Det er ikke noen sikker variant i spillet uansett utspill, og uten dobling. Vi har dessverre ikke detaljene om hvordan spillet gikk ved det andre bordet. Men Helness-Helgemo var i 6 ruter vant den, +920, 14 IMP til lag LEVINE.

Norske damer til topps i London

Forrige helg gikk Young Chelsea Women's Swiss Teams av stabelen i London.

Til topps gikk et rent norsk lag bestående av Ann Mari Mirkovic Juvik, Maja Rom Anjer, Stine Holmøy og Lisbeth Glærum. På 2.plass kom English Junior Team og på 3.plass French Women.

Stine, Ann-Mari, Maja og Lisbeth etter seieren i London. (til høyre Paula Leslie fra arrangøren YC Bridge Club)

Her er et spill fra turneringen hvor det norske N/S-paret meldte nokså hardt. Det er jo stilen i lagkamp, men det kan være et tveegget sverd og. Blir det for mye Møllers tran så blir det fort for mange -50, -100 osv, og en haug med 5-6 impere ut hvis de ved det andre bordet spiller delkontrakter. Så det er som alltid, melder du hardt må du spille godt!

Det er klart syd føler hun har gode kort, men 2 hjerter viser også gode kort her. Med vanlig åpningsstyrke bør dobleren passe på 1 hjerter i denne situasjonen. Så hånden er vel sånn ca. til 2,5 hjerter, og siden syd valgte 3 hjerter som bør vise tett oppunder 20 poeng må nord legge på til utgang.  

Dermed ble det en knallhard utgang som skulle spilles av Ann-Mari (nord). Øst spilte ut ruter knekt.

Hvis det er kun to hjertertapere lysner det veldig, men da skal det sitte veldig snilt i trumffargen.

Hjerterfargen isolert sett bør spilles liten til tieren i håp om K-J-x eller A-J-x hos vest som er en større sjanse enn akkurat A-K dobbel hos øst. Slik det sitter må det bli tre trumftapere. Liten til tieren krever riktignok esset eller kongen, men etterpå vokser nieren opp til et tredje stikk uansett. Og med tre trumftapere ser det unektelig ikke så lyst ut i denne utgangen.

Her har spillefører informasjon, østs åpning. Uten A-K i hjerter hos øst blir det knapt en åpnngshånd, så Ann-Mari spilte på J-9-x i hjerter hos vest (eller J-9 dobbel hvis nieren kommer på). Hun stakk den utspilte ruteren med esset og spilte liten hjerter til fireeren og femmeren! Men øst hadde nieren som hun stakk med før hun fortsatte med ruter. Den ble stukket med damen, så spar til damen og nok en hjerter mot nord til knekt, dame og honnør. Øst tok det tredje hjerterstikket sitt og spilte kløver, men kløverskiftet kom litt for sent til å skape trøbbel. Kløver ess vant stikket, så to store ruter med sparavkast fulgt av spar til stjeling. Siden den fargen satt 3-3 var det med tre sparstikk i alt ti stikk. Dermed ble det en "fet" +620 til notering etter på en måte å ha gjort blindemann (syd) til hovedhånd. 

Ved det andre spilte N/S 3 hjerter. Spillefører la det opp annerledes i et forsøk på å få trumfet kløver hos syd. Spilleføringen ble ingen suksess og hun mistet på en måte kontrollen så det ble en bet i delkontrakt! Dermed ga spillet en stor utgangssving inn for de norske damene på veien mot en nokså klar turneringsseier.  

 

USA: Bakke/Brogeland og Helness/Helgemo videre

To av de «norske» lagene gikk videre til Round of 16 i Soloway KO Teams under det amerikanske høstmesterskapet i Austin, Texas.

Lag Rosenthal med Christian Bakke og Boye Brogeland er førsteseedet og hadde bra kontroll i sin kamp som til slutt ble vunnet med 43 IMP.

Boye og Christian i aksjon i Austin (foto: N.K. Kvangraven)

Disse KO-kampene varer en dag og det spilles 4 x 15 spill.

Også lag LEVIN (seedet som nr. 7) med Geir Helgemo-Tor Helness vant ganske komfortabelt, 60 IMPs margin.

Geir Brekka og Nils Kåre Kvangraven sitt lag Levinson (17. seedet) møtte lag GUPTA (16) med bl.a velkjente Zia. Halvspilt var det fortsatt kontakt, men i det nest siste settet økte GUPTA ledelsen som ble så stor at de norske spillernes lag ga seg før det fjerde og siste settet.

Det kommer mange flere muligheter for Nils og Geir senere i dette høstmesterskapet som varer til 5.desember.

Nils Kåre forteller at motparten spilte godt i denne kampen, men de var heldige og. Idet det fortsatt var liv i kampen kom dette spillet hvor Geir Brekka spilte med oddsen uten at det ble noen suksess.

Giver nord. Alle i sonen

Etter tre passer åpnet vest (Brekka) med 2NT. Via Puppet Stayman ble han plassert i 3NT. Øst hadde underveis vist spar, og vest hjerter. Det var bare det at syd doblet østs 3 kløver (Puppet Stayman), og dermed kom kløver knekt i utspill fra nord - ubehagelig. Geir lasjerte den første kløveren. Nord hadde en kløver til å spille, og syd satt i damen. Den andre runden kløver ble stukket med esset.

Merk at om det tapes et ruterstikk er det kun 0+4+3+1= 8 totalt. Så det hjelper ikke å tenke sånn at finessen bør tas gjennom syd for å beskytte spar konge hvis man tenker på å vinne sin kontrakt, og det bør man jo.

Det handler altså om å gjette ruteren. Så langt vet spillefører at nord har kun to kløver, syd har fem. Sånn informasjon øker sannsynligheten litt for å finne et bestemt kort – her ruter dame - hos den med fleste "ledige plasser". Det er nord.

Før spillefører bestemte seg om hvilken vei han skulle spille ruteren tok han fire runder hjerter. Syd fulgte farge alle fire rundene, og dermed var han plassert med ni kort i hjerter og kløver. Nå er det klart størst sjanse for å spille på ruter dame hos nord som trolig har ruterlengden. Ruter ess ble fulgt av ruter til finesse, men kortene stemte ikke med sannsynlighetene i dette tilfellet:

Det var riktig at nord hadde ruterlengden, men han hadde ikke damen. Siden ruterfinessen røk ble det hele tre bet da syd kom inn og tok kløverstikkene sine før han spilte spar gjennom. 

Det er langt i fra opplagt å doble 3 kløver (Stayman) med denne ganske tynne kløverfargen. Selvsagt er det fristende, men det skal ikke så mye til før de kontrer med en redobling for å spille redoblet kløverkontrakt hvis grandåpneren har kløverfarge. Det har blitt mange +1110 (redoblede overstikk) og den typen scorer opp gjennom årene fordi det ble doblet med for svak farge. Selv med denne kløversitsen kan Ø/V vinne åtte stikk i kløverkontrakt, og da kan en jo tenke seg hvordan det kunne blitt i en sånn kontrakt (3 kløver redoblet) hvis vest for eksempel får nord sine kløvere! Men "never argue with success". . 

Ved det andre bordet hadde ikke syd doblet og vist kløver, og nord spilte ut spar mot 3NT. Spillefører måtte få tak i ekstra stikk i ruter for å komme til ni, og da han gjettet riktig i den fargen riktig ble det utgang til notering.

Det blir Nils og Geir sine overmenn som skal møte Boye og Christian sitt lag i neste runde i kamp om en plass i kvartfinalen. Tor og Geir sitt lag Levine skal møte kruttsterke NICKELL (10) i Round of 16.

De "norske" lagene videre i USA

I Austin, Texas har de kommet frem til KO kampene i SOLOWAY TEAMS. Round of 32 startet søndag (søndag kveld norsk tid). Så nå er det vinn eller forsvinn i den turnerinen. 

Lag ROSENTHAL med Brogeland-Bakke ble nr. 3 i kvalifiseringen, nokså nære toppen. Seedingen for spill i KO-kampene baserte seg i 75% resultatene i kvalifiseringen, og 25% forhåndsseeding. Lag ROSENTHAL er førsteseedet. 

Også lag LEVINSON med Kvangraven-Brekka, og lag LEVIN med Helness-Helgemo er med videre i turneringen. 

Ganske bra oppdatering av resultatene fra KO-kampene finner du på Bridgewinners, her.

Hvis både Brogeland-Bakke og Kvangraven-Brekka sine lag vinner sin første kamp blir det "norsk" møte mellom lagene deres i Round of 16.

Det er som tidligere nevnt vanskelig å finne mye informasjon om spill og slikt så langt i FALL NATS. De norske spillerne jeg er i kontakt med der borte er medgjørlige med informasjon, men de er også travelt opptatt med spilling. Mens vi venter på flere interessante spill tar vi med dette fra kvalifiseringskampen hvor Nils Kåre Kvangraven og Geir Brekka sitt lag møtte det amerikanske damelandslaget.

 

Ganske hardt av de amerikanske damene, men utgangen har sjanser. Og motspillet måtte være nøyaktig om ikke en dyktig spillefører skal få tak i ti stikk. 

Hjerteutspill beter 4 spar enkelt, men etter meldingene var det naturlig å starte med kløver ess fulgt av ny kløver som gikk til knekt, dame og stjeling. Nå spilte syd trumf konge som fikk beholde stikket. Det var et viktig motspillstrekk, for hvis vest vinner med trumfesset med en gang kan kontrakten vinnes.

La oss si vest stikker med trumfesset og spiller hjerter. Da vinnes med kongen, så spar til damen, ruter til tieren, kløver til stjeling og tre runder ruter med avkast av hjerter hos nord. Det hjelper ikke vest å trumfe i fjerde ruterrunde da har spillefører nok trumf og kontroll.

Så etter ruterstikkene spilles hjerter til esset og enda en kløver til stjeling. Vest kan stjele med spar knekt når det måtte passe, men kontrakten vinnes på en reverse dummy variant hvor det er blindemann som blir hovedhånden.

Men fordi spar konge fikk vinne stikk i første trumfrunde ble muligheten for å ta to runder trumf tatt vekk, og østs andre trumf ble en trussel.

Spillefører prøvde sitt beste ved å spille liten spar, men da kunne vest ta for spar knekt og spar ess. Dermed kunne det ikke trumfes mer enn to kløver hos syd, og det endte med en bet.

Proffene i gang i US FALL NATIONALS

Det amerikanske høstmesterskapet, FALL NATIONALS har pågått et par dager nå. Fredag kom storlagene, inkludert mange internasjonalt tilreisende i gang, de fleste i SOLOWAY KO TEAMS. Det er en hovedturnering, og selv om den normalt prestisjetunge NAIL MASTER PAIRS pågår samtidig er det i lagturneringen vi finner de fleste kjente navnene. Og det er der de norske deltakerne spiller på tre sterke lag. 

Vi har kontakt med noen av de norske som befinner seg i Austin, Texas og fikk i morges en oppdatering fra Nils Kåre Kvangraven.

En kan bli litt overrasket over informasjon, resultatservice og slikt i US Nationals. Mye foregår på "gammelmåten". I den prestisjetunge SOLOWAY KO TEAMS stokker og deler de kortene selv, og resultatene blir slått opp på en tavle etter spillingen. Ikke mye bruk av teknologi, og samme spill blir ikke spilt i de forskjellige kampene. Så det er ingen butler, ikke lett tilgjengelige spilldiagram osv.

Vel, vel det er som det er selv om dette ikke er så bra for oss bridgejournalister i alle fall. Men før det blir VU-graph senere i høstmesterskapet skal vi altså kunne få litt hjelp fra de norske der borte så vi kan rapportere her i bloggen. Og det finnes en god del informasjon på ACBL (American Contract Bridge League) sin side, her. Bulletinene finner du her.

I SOLOWAY KO TEAMS spilles det to dager kvalifisering før det blir utslagskamper. De tre lagene med norsk innslag er videre til andre dag, og best så langt i kvaliken har det gått for Brogeland-Bakke sitt lag ROSENTHAL som ligger på 3.plass. LEVINSON med Kvangraven-Brekka ligger på 12.plass og Helness-Helgemo sitt lag LEVINE på 30.plass.

Vi tar med et spill som ble ganske avgjørende i kampen mellom to av de norske lagene, ROSENTHAL-LEVINSON

Hva ville du åpnet med som syd med disse kortene?

Mange vil si automatisk at dette er en 20-21NT. Det er 21 ponge, dog på grensen til 22-23 (eller 22-24) så her handler det om kurtvurdering og eventuelt oppgradering til det neste grandintervallet. Det er en del positivt med kortene: bare fine, rene toppkontroller (alle essene), og fine mellomkort o spar (samt enda en ekstra tier). Og det er to bra farger - stikkpotensiale.

Personlig er jeg litt forsiktig med å oppjustere til neste grandintervall med kun firekorts farger, men må innrømme dette er på grensen. Hva som blir riktig av å vise 20-21 eller 22-23(24) er antagelig litt tilfeldig. I dette tilfellet får det stor betydning om syd var optimptisk hvis makkeren også er det.

Geir Brekka valgte å vise kortene som en 22-23 (24) NT.

Kvangravens direkte 6NT er også litt "pushy". Han innrømmet det er et bra alternativ å invitere med 4NT. Men mot minst 22 må det nesten være sjanser i 6NT med minst 32 poeng, og svarhånden har en bra femkorts farge. Når begge tar i litt blir sluttkontrakten ofte litt i hardeste laget. Men det var som Kvangraven trodde, sjanser i lilleslem. 

Det er en bra slem uten hjerterutspill. Da har spillefører tid til å gi bort ruterstikk om spar konge sitter i saksen. Altså må enten sparfinessen gå, eller ruteren sitte 3-3. 

Om det kommer hjerterutspill er det ikke så bra, for da kan de ikke slippes inn i ruter. I så fall må ruter sitte 3-3, og spillefører må dessuten gjette om han skal ta sparfinesse, eller spille på at øst har K-Q i hjerter, eller eventuelt forsøke å få til et innspill mot vest. 

Vest spilte ut kløver. Geir vant med damen fulgt av spar dame som fikk løpe til kongen hos vest. Det kom mer kløver.

Nå var det elleve toppstikk og tre sjanser:

- ruter 3-3 gir tolv enkle.

- hvis ruter sitter 4-2 kan en motspiller ha fire ruter sammen med K-Q i hjerter, og i så fall blir han utsatt for en skvis idet spillefører tar sine spar- og kløverstikk.

- en marginal ekstrasjanse, at ruter knekt sitter singel slik at tieren gir stikk.

Hele spillet så slik ut fra start:

Geir spilte seg ned til denne sluttposisjonen:

Merk at Brekka har tatt ruter ess tidligere. Det er fordi at ruter knekt kunne vært singel, og i så fall må han få avblokkert ruter 10 mens det fortsatt er inntak til nord.

Så kom kløver konge i diagramsituasjonen. Vest som hadde ruterlengden hadde kun en hjerterhonnør og var ikke skviset. Toppspilleren Jansma så selvsagt at han måtte blanke hjerter konge for å holde ruteren idet det siste kløverstikket ble tatt fra syd. Siden ruterfargen ikke gikk ble det ett stikk for lite og en bet. 

Kontrakten kunne vært vunnet med åpne kort ved tidlig (må ha overganger) å spille ruter ess fulgt av ruter 10 som får seile, fordi ruter 9 faller fra øst sin hånd.

Brogeland-Bakke stoppet i 3NT, og spillet ga 11 IMP til lag ROSENTHAL som vant kampen med 13 IMP.

 

Endelig ordentlig US NATIONALS igjen

Det har gått to år siden forrige US Nationals med face-to-face spilling. Det meste har jo foregått online en god stund nå. Nå har imidlertid et "ordentlig" FALL NATIONALS startet i Austin, Texas og foregår fra 25.november til 5.desember.

De amerkanske NATIONALS er både massemønstinger og mer prestisjetunge turneringer for den amerikanske eliten. De får normalt bryne seg på tilreisende fra en rekke land, flere av dem proffer som spiller på sterke lag. Vanligvis har mange nordmenn tatt turen over dammen, både proffer og andre. Det rapporteres at det i tillegg til de amerikanske stjernene er svært mange internasjonale spillere på plass i Austin til tross for usikkerhet omkring Covid.

Vi har ikke på dette tidspunkt helt oversikt over hvilke nordmenn som skal delta i Austin. Men da jeg var i kontakt med Boye Brogeland sa han at han gledet seg stort til Fall Nationals. Boye skal spille med Christian Bakke på profflaget ROSENTHAL. 

Nils Kåre Kvangraven og Geir Brekka er med på et sterkt lag som muligens i siste liten har hentet inn italienske Bocchi-Sementa. Dessuten tror vi bestemt at Geir Helgemo og Tor Helness kommer til å spille for et av storlagene, LEVINE.

Vi vil følge utviklingen i Austin. Mange turneringer skal spilles. Det blir flere store lagturneringer, og det spesielle i FALL NATS er at det stor sett spilles BOARD A MATCH, et svært krevende format hvor det handler om å vinne hvert spill i forhold til det andre bordet uansett margin. Vunnet spill gir samme gevinst uansett hvor liten margin det er.

Hovedturneringen i FALL NATIONALS er REISINGER som spilles den siste uken. Det blir også flere store partuneringer, og en haug med sideturneringer for dem som ønsker å spille det. 

Hvorvidt de norske også deltar i de store parturneringene vet vi ikke sikkert, men noen av dem gjør nok det.

I dag fredag starter den første store parturneringen, NAIL LIFE MASTER. Samtidig spilles en utslagsturnering for lag, SOLOMON KNOCKOUT TEAMS. 

Vi kommer tilbake med mer fra USA senere, og vill forsøke å oppdatere både med resultater og spill fra Austin. 

Informasjon om FALL NATIONALS kan du finne her. 

 

Valg av åpningsmelding (2)

Et sprekt spill fra en lagturnering

I forrige innlegg argumenterte vi for grandåpning heller enn 1 i farge med enkelte hender som ikke er helt perfekte grandhender. Hånden vi vurderte så sånn ut:

 

Ved et av bordene syd åpnet med 1NT gikk meldingene slik:

3 kløver var Puppet Stayman (for å sjekke om fire- eller femkorts majorfarge). Syd fortalte med 3 ruter om en eller begge major, fire kort. Nords 3 hjerter viste fire spar, og syd sa med 3NT at spar har jeg ikke (følgelig har syd vist fire hjerter). Nå hoppet nord til 7NT, og syds pulsrate hoppet sikkert også en del hakk.

Nords siste melding er ganske vill. Hun vet at de mangler 4, 5 eller 6 poeng og 7NT kan være helt håpløst. Men siden syd hadde de perfekte ruterkortene Q-J var 7NT ganske bra. Det er tre sikre sparstikk, to hjerterstikk, to kløverstikk og normalt fem ruterstikk = 12. Det trettende kan komme via flere mulige skviser, og hjerter 10 gjør at det er en mulig hjerterfinesse også.

Men i første stikk kom et lite sjokk da vest spilte ut ruter 10 og øst kastet kløver! Dermed var det kun fire ruterstikk og kun elleve i alt. Men det var fortsatt håp, og slik det satt måtte spillefører faktisk rote seg bort om hun ikke skulle vinne 7NT!

Siden ruteren viste seg å gi kun fire stikk og det ikke er mer enn elleve fra topp må spillefører få tak i to stikk til på en eller annen måte.

Ruter 10 gikk altså til syds dame, øst kastet kløver. Den gode nyheten er at hjerterfinessen går. Men øst har fire hjerter, og ved å dekke hjerter knekt får han fortsatt en hjerterstopper. Med åpne kort kan riktignok spillefører rulle opp alle øst sine hjerter: knekten først, dekket, så åtteren fra bordet som øst må dekke, og syveren faller fra vest!

Men spillefører behøver ikke spille så akrobatisk i hjerter. Øst har alt for mye å passe på her. Han begynner å føle presset allerede i første stikk, skviset i tre farger!

Syd tar i andre stikk den andre ruterhonnøren sin, øst kaster nok en kløver. Nå bør syd ta for en stor hjerter. Siden øst har ingen ruter og vest seks, er det ikke usannsynlig at øst har femkorts hjerter, og da kan jo av og til vest ha singel hjerter dame. I så fall er det tretten enkle.

Uansett går det med denne sitsen nesten av seg selv å vinne denne hardmeldte storeslemmen så lenge hjerterfinessen går.

For eksempel, over på bordet på kløver ess og to store ruter til, nå med avkast av kløver fra syd. Allerede i tredje ruterrunde er øst ferdig. Han har jo kastet to kløver og fulgt på med en under kløver ess, så han har igjen kun Q-J dobbel idet ruter spilles fra nord. Så hvis øst kaster en kløver i tredje ruterrunde vil syds Konge ta ut østs siste kløver, og syds kløver står. Hvis øst kaster et majorkort vil den majorfargen gi fire stikk (hjerteren via en finesse).

7NT kan stå her selv om øst har kun fire kløver og ikke Q-J, sånn at vest har en kløverstopper. Øst vil bli (relativt) enkelt skviset i majorfargene. De variantene kan spesielt interesserte pusle litt med selv. Gi for eksempel øst denne hånden: J-x-x-x-x – Q-9-7-x – renons – J-x-x-x. Med litt forsiktig spilling og riktig rekkefølge (og en hjerterfinesse underveis) vil øst bli skviset for det trettende stikket.

Vanlig kontrakt var korrekt nok 6NT i dette spillet. To par var i 7NT og begge vant den. Mange flere par stoppet i utgang! Det skjedde etter at syd åpnet med 1 kløver og viste 12-14 i andre melderunde. Nord bør vel ha slemambisjoner likevel, men med helt minimum 12-14 NT hos syd behøver det ikke være noen god slem. Men her hadde altså syd verdier gode nok for grandåpning. 

Valg av åpningsmelding (1)

Å velge åpningsmelding, typisk 1 i farge eller 1NT handler om å få fortalt kortene best mulig. Ikke sjelden får man kort som ikke er helt perfekte for noen meldinger, det blir vrient å få fortalt akkurat hva man har. Det som bør tenkes på da er NESTE MELDING. Hvordan blir det med gjenmeldingen min etter forskjellige svar? Det er derfor viktig å tenke litt først, planlegge meldingene før du setter i gang.  

La oss si du spiller et vanlig system med sterke grander (15-17). Øst er giver og alle i sonen. Øst passer.

Hva ville du åpnet med etter pass fra øst?

Jeg synes det er en soleklar grandåpning og mange er vel enige i det? Da spillet forekom i en lagturnering åpnet ca. 30% med 1NT, resten sa 1 kløver.

Enkelte kvir seg for å åpne med 1NT med 4-5 hender om ikke de ikke har to gode dobbeltoner. Fordelene med grandåpning er imidlertid flere. Du får fortalt styrken med det samme. Enda viktigere er det kanskje at med noen håndtyper og typisk rundt 15 poeng kan det bli et vanskelig problem i andre melderunde. Hva kan for eksempel syd melde med dette å ha åpnet med 1 kløver og fått svaret 1 spar?

Å si 1NT andre gangen er en klar undermelding. Det viser 12-14 balanserte, og her er det ikke bare 15 poeng, men også to bra farger som gir stikkpotensiale. Makker passer (eller bør passe) ofte på 1NT gjenmelding  med 11 flate poeng idet han tror de har maks rundt 24 balanserte som ikke gir utgang.

Å melde 2 hjerter andre gangen er også feil, det er revers og blir en klar overmelding av kortene med dette.

En tredje mulighet er 2 kløver andre gangen, men det er kanskje det mest ufyselige alternativet. Det bør nesten alltid være med sekskorts farge. Hvis makker passer på 2 kløver for eksempel med en singelton (kan godt være en fornuftig melding med hennes kort) blir det fort en fryktelig kontrakt hvor vi skulle ha spilt 1NT, eller 2 major (etter overføring). Nord kan ikke se for se en hånd som dette etter den starten.

Den beste løsningen er å åpne med 1NT og få det overstått.

Merk at å åpne med litt «skjeve» grander er ikke noe som gjøres for å være «tøff i trynet». Mange gjør det nokså ukritisk med alle slags semibalanserte hender. Det er imidlertid ikke vinnende bridge i seg selv. Det må være en grunn til at man gjør det, og det er som regel at en annen start på meldingsforløpet gjør det håpløst å få vist kortene senere.

Grandåpning med slike kort som dette og lignende kort gjør at vi i alle fall er i nærheten av riktig beskrivelse av kortene. De ekleste hendene med hensynt til gjenmeldingsproblemet er når vi har 4 hjerter og femkorts minor, eller 4 ruter og fem kløver og styrke til en minmums grandåpning. Med fire spar og femkorts minor er det oftere at vi kan få sagt 1 spar andre gangen. 

Slik jeg ser det er flertallet bridgespillere litt for redde for å åpne med 1NT med hender som ikke er helt perfekte grandhender, men det er også en gruppe som gjør det altfor ofte.

Hele spillet der den nevnte syd-hånden forekom får du i neste innlegg litt senere i kveld.

"Ta nån stikk så forsvinn det nån stikk..."

Alle bridgespillere kjenner til den ubehagelige følelsen idet spillefører kjører i gang med langfargen sin og du som motspiller må gjøre mange avkast. Og det er ikke bare en følelse, i mange tilfeller er du rett og slett skviset, for mye å passe på. 

Skvis kan for mange virke komplisert. Og det er mange varianter av skvis som er komplisert, men det som alle bør tenke på som spillefører er akkurat den ukomfortable situasjonen motspilleren(ne) ofte havner i idet langfargen blir spilt.

Ikke sjelden oppstår en situasjon hvor en som har godspilt nok stikk til å bete en 3NT og har et ess som inntak også må passe på noe annet, og på et tidspunkt må han kanskje kaste ett av de godspilte stikkene for å holde stopperne i de andre fargene. Så snart han kaster et av de godspilte langfargestikkene sine kan du godspille deg de stikkene du behøver ved å presse ut det esset han har, for motspilleren har ikke nok stikk til å bete kontrakten din lenger. 

Prinsippet er altså: "Ta nån stikk så forsvinn det nån stikk". Hos motparten...

Noen ganger har motspillerne mulighet for å sake fornuftig, men alle vet hvor ofte det sakes feil i sånne situasjoner. Så "å ta nån stikk"- prinsippet er et enkelt, men viktig parturneringsvåpen også. Utallige ekstra stikk kommer på denne måten. 

Husk at det ikke alltid er sånn, og at du kanskje selv kan få trøbbel med å kaste på motsatt side av din egen langfarge. I noen tilfeller må du rett og slett slippe dem inn ganske tidlig i spillet og håpe at den som har inntaket og kommer inn ikke har de godspilte stikkene. Men veldig ofte er et altså lurt å ta stikkene i lanfargen.

Her er et spill fra en lagturnering i helgen hvor motspilleren på syds plass så optimistisk på det tidlig i motspillet, men så ble han utsatt for et voldsomt press. Da er det om å gjøre for motspilleren å finne ut raskt hvordan det ser ut og forsøke å villede spillefører. For i sånne spill dreier det seg for spillefører ofte om å "lese" sitsen mot slutten.

Nord spiller ut spar 8 mot vests 3NT. Syd ligger unna med esset, og vest vinner med kongen. Syd håper at vest har K-Q dobbel i spar. Hvis syd (eller nord) kommer inn tas i så fall for spar ess og alle sparene står. Men vest setter i gang med ruterfargen. Makker (nord) følger to ganger, så siden vest har femkorts farge må syd planlegge tre avkast. Nord hjelper til så godt han kan og legger styrke i hjerter. Syd vet at nord nepper har noe særlig mer. 

Hva bør syd kaste? Det er jo ikke særlig morsomt å blanke sine konger i sidefargene. 

En hjerter forsvinner raskt fra syd. Han kan kaste et par spar, for han behøver kun fire spar for å bete 3NT hvis han får komme inn på kløver konge, eller hvis nord får komme inn i hjerter og spiller sin siste spar.

Så hvis syd holder igjen fire spar blir det seende slik ut:

 

Spillefører vinner nå 3NT hvis han leser sitsen korrekt. Da tar han for hjerter ess og frir seg deretter elegant med spar 10. Syd kan ta fire sparstikk, men det er alt forsvaret får. Med to kort igjen må syd spille unna kløver konge slik at både damen og esset gir stikk, og spillefører vinner i alt 1+1+5+2=9.

Syd kunne holdt igjen fem spar, men da må han blanke begge kongene sine. I så fall kaster han en hjerter, en kløver og kun en spar på ruterstikkene. Hvis spillefører da leser sitsen feil og tror spillefører startet med seks spar og følgelig har igjen kun fire, kan han kanskje satse på det innspillet med hjerter ess fulgt av spar. Men det blir lang nese, syd tar fem sparstikk, og spillefører får kun det siste stikket for kløver ess. 

Syd kan altså bli offer for et slags skvisinnspill. Derfor kan det se ut som om det er bedre motspill å stikke med spar ess og spille nok en spar i starten. Men syd blir uansett utsatt for et kraftig press og kan ikke holde nok sparstikk. Blanker han kløver konge kan den toppes ut. Blanker han hjerter konge kan spillefører ta for esset og kongen kommer på, så simpelthen godspille hjerteren ved å gi nord som ikke har flere spar for hjerter dame. 

 

 

 

Sol, bridgespilling og opplæring på Tenerife

Fra Sofie Græsholt Sjødal har vi fått mer informasjon om bridgefestivalen som Bridge for Alle arrangerer på Tenerife nå i november. Det blir også festival der i januar. Her er hva Sofie fortalte:

På Tenerife får man mulighet til å kombinere sol, svømming, bridge og mye mer. Det er bridgespilling alle dager utenom søndager, og kurs alle hverdager.

Det er gode muligheter til å kombinere sol med bridgespilling, da spillingen ikke begynner før klokka 16. Etter 24 spill kan man gå ut og nyte god mat. Hver kveld spilles det 24 spill, og det er både enkeltkvelder, simultan, handicap og hovedturnering som er en sammenlagt turnering over to kvelder.

På formiddagen fra klokka 10-12 er det kurs for de som ønsker. Kursene er temaforelesninger og kursholdere er Knut Kjærnsrød og Sofie Græsholt Sjødal. Temaene som har blitt gjennomgått er svar på 1NT og hvilken informasjon man får fra motstanderne under spillingen og meldingene. Neste uke vil det være fokus på 2. og 3. melding og motspill.

Det har vært 10-11 bord hver kveld på spillingen og omtrent 3 bord på opplæring. Stemningen har vært god, og latteren sitter løst.

I tillegg til bridge har det også vært hjernetrim og quiz. Den første hjernetrimmen ble vunnet av Dag Stefansen og Gerd Marit Harding. På quizen ble det uavgjort mellom de to lagene som var i ilden.

Det begynner allerede å fylle seg opp i januar, men det er fortsatt ledige plasser, så her anbefaler vi alle å bli med på en morsom festival. I januar begynner det mandag 10.1 og varer til og med lørdag 29.1, og man kan være med på 1, 2 eller 3 uker, eller enkeltturneringer.

Mer informasjon finner man på bridgeforalle.org 

____________________ 

Vi tar med et spill fra en av turneringene i forrige uke.

Du sitter øst og hører 1NT (15-17) fra nord. Hva melder du?

Du kan slik de fleste spiller doble hvis det er sterkt og straffebetont. Skulle det gå pass rundt er grunn til optimisme, men slik det var ville syd tatt ut i hjerter (eventuelt overført til hjerter), og makker ville antagelig meldt 2 spar. Hva gjør du da?

Det er ikke så ofte man tenker på utgang når motparten åpner med en sterk grand. Men her har øst en hånd som godt kan produsere ni stikk helt alene. Så det er ikke noen dum ide å ta sjansen på 3NT. 

Der Sofie Græsholt Sjødal satt nord og åpnet med 1NT kom den sjeldne innmeldingen 3NT fra øst! Syd, Sofies mor Elisabeth sa 4 hjerter. Nå visste ikke Sofie sikkert om det viste hjerter eller om det var overføring til spar. Men hun passet, og tenkte at hvis det går pass rundt og syd har spar så kan det kanskje være en bra stamp uansett hvor mange udoblede bet syd går. Og om de dobler kan syd ta ut hvis hun mente 4 hjerter som overføring til spar. 

4 hjerter ble doblet, og det gikk pass rundt. Det var en god stamp:

Sofies 1NT var i følge moderne meldestil. Alternativt kan det åpnes med 1 ruter og så simpelthen melde ruter en gang til senere. Men med så god farge og 14 poeng er det mange som velger å oppvurdere til 15.

Det ble to bet i 4 hjerter doblet, -300. Og Ø/V har faktisk ti stikk i grand siden vest har spar konge og kløver knekt som inntak til å hente det stikket. Så i teorien kunne Ø/V ha meldt 4NT. Maksimalresultatet på spillet - i teorien - er derfor at N/S stamper i 5 hjerter over 4NT og går tre bet, -500.

I turneringen ga 300 til Ø/V akkurat middels, slått av noen som vant utgang, men bedre enn de som var i delkontrakt Ø/V. 

 

Meldes hardt må det spilles godt

"Bridge at the Edge" er tittelen på boken Boye Brogeland ga ut for noen år siden. Det handler en del om en modig melde- og spillestil, om å ikke være redd for å gjøre andre ting enn de de fleste gjør hvis man tror på det. En sånn stil skaper selvsagt sving. Og det kan gå galt noen ganger, det må man være forberedt på. En spillestil hvor man tyner ut alt i meldingene kan godt bli kostbar hvis man ikke finner gode spilleføringer.

Vi tar med et spill fra en lagturnering denne helgen, et eksempel på å være i en kontrakt som ingen andre er i. Her var stort sett hele feltet i utgang, men ved et bord meldte Ø/V storeslem! Det ambisiøse paret regnes som et av de beste parene i turneringen, farlig å møte, de kan knuse hvem som helst. Men av og til faller de for eget grep med en stil litt for mye på grensen, eller kanskje over.

Giver syd, Ø/V i sonen

Syd åpnet med 2 ruter som viste under åpning og begge major. Vest sa 3 ruter, og da så øst for seg mange stikk. Det er ofte seks ruterstikk, og kløveren kan gi mange stikk og. Han gikk rett i 4NT - Key Card Blackwood - og da vest viste to nøkkelkort og trumf dame storeslemsinviterte han med 6 kløver. Vest tok det som spørsmål om tredjekontroll i kløver - damen eller dobbelton - og sa 7 ruter!

I storeslem går det ikke å godspille kløveren med stjeling, fire kløverstikk er ikke nok. For å komme til tretten må det vinnes fem kløverstikk som sammen med seks ruterstikk og to ess gir 13.

Dermed blir spørsmålet om man skal spille på at kløver dame faller hos syd, eller ta kløverfinesse. Det må være klart med oddsen å ta finessen. Etter to runder trumf oppdages at den fargen sitter 2-2, og det betyr at syd ikke har mer enn to kløver, og han kan ha kun en. Så kløverfinessen må tas. Det er sannsynlig at nord har minst fire kløver, og derfor må en direkte finesse tas slik at en finesse til kan tas, så en bør ikke ta esset først. Det betyr at finessen på en helsvart dag kanskje ryker til damen singel. Det får ikke hjelpe, en får spille med oddsen her. 

Det kom spar ut til esset. Spillefører startet litt klønete med trumfesset. Det er ikke nødvendig her, selv om det er en vanlig teknikk med lignende fargekombinasjoner fordi man ønsker å få med seg 4-0 sits. Men her mangler ruter 9, så om nord har fire trumf kan den ikke fiskes opp uansett, han har i så fall sikkert trumfstikk.

Da han spilte ruter ess og ruter til kongen kunne faktisk ikke kontrakten vinnes lenger, for kløveren satt 5-1 så det må tas to kløverfinesser.

Riktig spill er ruter til kongen i andre stikk, så ruter til hånden og kløverfinesse med tieren. Det lysner da finessen går bra, men som du sitter kløveren 5-1. En kløverfinesse til kan tas, men selv det gir kun fire stikk i fargen. Men det er en tilleggsmulighet, skvis! 

Etter en kløverfinesse er tatt behøver ikke spillfører spille seg over til hånden for å ta nok en kløverfinesse med det samme. Hvis kløver sitter 4-2 (eller 3-3) står resten mot slutten, kløverfargen går ved hjelp av en finesse til.

For å ta med seg skvismuligheten bør alle trumfen tas først. Og for oversiktens skyld tas hjerter ess. Hjerter dame er trusselen hvis nord har fem kløver og hjerter konge, og det har han!

Så etter kløver til tieren tas hjerter ess. Så alle trumfene. Før den siste ser det slik ut:

Idet ruter 5 spilles med avkast av hjerter 10 er nord ferdig mann. Han må nord kaste en kløver, for kaster han hjerter konge tas for hjerter dame med avkast av kløver 5, så kløverfinesse og resten står. Hvis nord kastes hjerter 10 og  kløver står ved hjelp av en finesse med knekten. 

Siden spillefører startet med ruter ess og ruter til kongen var han ferdig. Nå var det ikke to overganger nok til både få tatt to kløverfinesser og også tatt alle trumfene. Han kunne dog ha vunnet storeslemen etter ruter ess hvis han hadde tatt kløverfinessen i neste stikk mens han var inne hos vest, så ruter konge, hjerter ess og all ruteren. 

Å gå bet i 7 ruter (han rotet seg for sikkerhets skyld to bet) mot 800 ved det andre bordet (stamp i 5 spar mot 6 ruter) ved det andre bordet kostet 14 IMP. Å vinne storeslemmen som altså står med riktig spill ville gitt 11 IMP inn, en sving på 25 IMP i kampen. Det kostet hele 6 VP i kampen, 12 VP i sving med det laget de møtte.

Så dette var en god påminneles om at melder du hardt må du spille godt!

 

 

 

   

 

Bridgefri helg?

Undertegnede så frem til en bridgefri helg, selv om det i helgen spilles sluttspill i en av de store turneringene her i New Zealand, Interprovincial Teams. Det er litt sammenlignbart med seriemesterskapet i Norge, lagene representerer hver sin sone (7 soner), men her nede er det strengere med hensyn til hvor du bor. Så makker og jeg kunne ikke stille i kvalifiseringen fordi han har flyttet til en annen sone. Fruen derimot, Faith Tislevoll stilte i kvaliken med NZ bridge sin Grand Old Lady, Jan Cormack som er over 80 år. De kom seg med på Auckland sitt damelag, og derfor blir det til at jeg følger med på bridge hele helgen likevel.

Jan som var en toppspiller i åpen klasse i mange år er en nokså spesiell gammel dame, en morsom og interessant karakter, veldig sta, men fortsatt en god bridgespiller selv om hun nok naturlig nok var bedre før. Så vidt jeg vet har hun spilt i internasjonale mesterskap i mer enn 50 år, og en gang vant hun visstnok en medalje i VM damepar. I dette spillet viste hun at gamle kunster ikke er glemt:

(Giver vest, alle i sonen)

Jan var i 4 spar som syd. Vest spilte ut en liten hjerter til esset. To runder trumf ble fulgt av den andre hjerterhonnøren, så hjerter til stjeling og kløver dame. Nå lå vest unna. Det ville vært litt bedre motspill å stikke og fri seg med kløver, men det kan gå bra for spillefører likevel.

Kløver konge i neste stikk ble stukket av vest som spilte mer kløver til tieren, knekten og stjeling. Cormack spilte seg nå over til nord i trumf, og dette var igjen:

Vest var ferdig, for nå fulgte liten ruter til nieren og vest sin tier. Hun måtte gi syd for ruter konge. Om vest hadde hatt en kløver eller hjerter til ville det ikke hjulpet forsvaret, for kløver/hjerter derfra ville vært til dobbeltrenons som ville gitt stjeling på den ene siden og ruteravkast fra den andre.

Det ble altså kun to rutertapere og en kløvertaper, +620 som Jan Cormack helt sikkert ville notert på samme måte i 1970.

 

 

Bridge og ferie på Tenerife

BRIDGE FOR ALLE (BFA) har denne uken kommet i gang med en av sine to årlige arrangement på Tenerife. Novemberfestivalen pågår i to uker. Pga. av Covid er det nå to år siden forrige gang. I januar blir det også festival i regi BFA på Tenerife, og da varer den tre uker for dem som ønsker å være der hele perioden.

Masse informasjon om dette kan du finne på BFA sin hjemmeside på internett, her. 

Under menyen øverst på den siden finner du "Brosjyrer" og ved å åpne dem får du all slags informasjon, inkludert alle aktivitetene under festivalene. Det ser ut til å være mange andre ting enn bridge å finne på og gode muligheter for en kanonferie, i tillegg til daglige bridgeturneringer og litt mer uformelle turneringer. 

Spillestedet hvor norske bridgespillere koser seg denne og neste uke

Vi har vært i kontakt med arrangørene og vil her i bloggen komme med mer fra det som foregår nå på Tenerife i tiden 14. - 27. november.

Det lages også bulletiner og velkomst/informasjons-bulletinen ligger allerede ute på hjemmesiden (klikk på bulletiner i menyen).

Aller først var det en velkomst-turnering. Den ble vunnet av Klaus Flatøy - Dag Stefansen (Søvik/Sandnessjøen). Her er et spill fra åpningsturneringen hvor det var mange stikk i begge retningenger uten av verken N/S eller Ø/V hadde så mange HP til sammen.

Man kan si at N/S har kortene, for de har 24 HP til sammen. Altså er det akkurat på grensen til ugtang for N/S. Men HP er som kjent ikke så godt mål på hva som kan vinnes når det er god fordeling og tilpasning. 

Her er det vest som er giver, og merk, Ø/V er i gunstig sone. Vest åpner normalt med 1 ruter. Da har øst fine kort til å hoppstøtte med (3 ruter) hvis han får anledning til det, og en slik melding er avtalt som sperr. Hvis man får meldt sånn er det ikke så enkelt for motparten å finne ut sikkert hvordan det ser ut, og de må gjette. Men i dette tilfellet har vel nord en innmelding 1 hjerter selv om det er i sonen? I så fall endrer syds kort seg fra gode kort til monsterkort! Men å finne ut alt er ikke enkelt likevel, spesielt om Ø/V er aktive som soneforholdene innbyr til. 

Som du ser bør det ikke være noen problemer for N/S å vinne tolv stikk i hjerterkontrakt. Ø/V bør ikke få får mer enn spar ess, og etter det er det mer enn nok stikk. Men å melde slem er noe annet enn å få tolv stikk. Derfor er det ikke så merkelig at ingen i åpningsturneringen meldte 6 hjerter. Litt under halvparten av N/S-parene (deriblant vinnerparet) noterte +680 som de delte toppen for N/S. Noen spilleførere må ha rotet det til for seg i hjerterkontrakt og fikk ikke tak i tolv stikk. Det kan skje fordi trumfen sitter 4-0 så en må være litt forsiktig å godspille sparfargen i tide.

En må kunne se for seg at flere Ø/V-par var med å stampet her. Kun ett par fikk spille doblet stamp i ruter, og de var i 6 ruter doblet. I ruterkontrakt er det kun tre tapere så de slapp unna med -300 som var nært toppen blant Ø/V-parene, kun noen få par hadde lavere N/S-score for pessimistiske delkontrakter i hjerter. Det spørs hva paret som stampet i 6 ruter over 5 hjerter ville gjort hvis N/S gikk på en gang til og meldte 6 hjerter?

N/S har altså teoretisk sett +1430 i hjerterslem. Men "par", eller maksresultatet på spillet teoretisk sett hvis alle gjør det riktige er +500 til N/S for å spille mot 7 ruter doblet. Hvis Ø/V stamper hele veien til 7 ruter er det ikke noe mer N/S kan gjøre enn å ta  det de kan få. Så hvis N/S melder slem, og Ø/V stamper i 7 ruter blir N/S avspist med en score som er lavere enn det de som stoppet i utgang får.   

 

 

Småfeil koster

I et spill fra finalen i det australske butlermesterskapet ble en utgang som egentlig ikke har noen sjanse vunnet ved to bord (av 6). Det handlet om å "sove i timen", og noen ganger koster det flesk.

 

Øst skulle spille 4 spar etter at syd hadde vært innpå med en rutermelding. Syd tok for A-K i ruter og skiftet ved ett av bordene til kløver.

Som du ser er det nå to hjertertapere, og det gir en bet i utgangen. Men det er ikke over før det er over...

Spillefører kom inn i tredje stikk og og tok for trumfesset som avslørte trumfsitsen. Så ble kløver dame trumfet, og en markert trumffinesse tatt over nord. En tredje trumf rensket den fargen og spillefører tok for den tredje kløverhonnøren sin. Så spilte han hjerter mot vest. Da var det at syd - en toppspiller - sov et lite øyeblikk, for han la liten hjerter. Da hadde spillefører fått lillefingeren. Og han tok hele hånda....

Hjerter ess vant stikket, og det å slik ut:

De to hjerterstikkene forsvaret egentlig hadde var nå frosset, dvs. de får ikke tak i dem. Hjerter ble spilt fra vest, nord måtte legge tieren og stikket gikk til syds single dame. Syd måtte avslutte til dobbeltrenons som ga stjeling hos vest og avkast av østs siste hjerter. Pluss 620!

Det er fin sluttposisjon, men selvsagt (?) burde syd unngått dette og klasket i hjerter dame i fargens første runde. Da er et ikke mulig å vinne 4 spar, nord får to hjerterstikk.

Så sent i spillet bør helt klart syd se dette, spilllet er egentlig omtrent som en åpen bok på det tidspunktet. Derfor ville det kanskje vært litt bedre å spille hjerter etter trumfesset. Da er det ikke så lett å se at damen må legges på med det samme. Hjerter ess vinner, så trumfinesse og ut med trumfen fulgt av kløverstikkene og hjerter til syds single dame. Men om syd etter den utviklingen ikke ser det i første hjerterrunde kan det hende han ser sluttspillet litt senere og kan kaste hjerter dame i den andre eller tredje trumffrunden.

Det er en alternativ spilleføring som ikke fører frem her. Det er å satse på at syd har K-Q-x i hjerter. I så fall må det spilles liten hjerter til knekten. Men da stikker nord og fortsetter med sin lille hjerter til damen, og forsvaret får to hjerterstikk.

Han andre som vant 4 spar fikk også to runder ruter ut, men der skiftet syd til liten hjerter. Spillefører stakk med esset. Spillet videre gikk på lignende måte og syd ble til slutt innspilt på den single hjerterdamen. Ved det bordet hadde syd sjansen til å kvitte seg med hjerter dame i en av trumfrundene. 

 

Utrolig drama da Bergen Akademiske vant Champions Cup!

Det ble en avslutning verdig selveste Alfred Hitckock da BAK vant finalen i Champions Cup mot Bridge Contact (Sveits). Det er et motstanderlag som ville være favoritt til gull i et hvilket som helst VM, og de måtte regnes som favoritter i denne finalen. Men det ble jevnt, og helt mot slutten så det ut som det skulle bli et lite og surt tap for det norske laget. Men så kom en avslutning det luktet krutt av og BAK kom seg foran på målstreken! Vi kommer tilbake til hvordan det skjedde litt lenger ned, først spoler vi tilbake til semifinalen mot danske One Eyed Jacks. 

Danskene tok ledelsen i det første av to sett (16 spill i hvert av dem). I andre sett var BAK klart best og vant de 16 spillene med 45-11. Det var på de spillene kun en tosifret gevinst, resten var en rekke spill med småimp som ble plukket gjennom god, nøyaktig spilling. Kampen ble vunnet med 14,9 IMP. (Danskene hadde carry over med 0,1 IMP pga. av at de vant grunnspillet. Det er for å sklille lagene hvis det blir uavgjort.) 

Dermed ble det finale om storlaget Bridge Contact. 

I første sett hvor Bakke-Charlsen og Ekren-Berset spilte var det helt jevnt med BAK noe foran mesteparten av tiden. Men et skummelt svingspill til slutt gjorde at Bridge Contact tok ledelsen med 1,9 IMP (I denne kampen hadde BAK carry over og denlille fordelen av ledelse med 0,1 IMP fra start).

Andre og siste sett startet med 5 IMP til BAK og ledelse med 3,1 IMP. Det holdt seg gjennom syv uavgjortspill før de norske økte til 4,1 IMPs ledelse. 

Så så det ut til å gå galt for BAK. En utgang føk hjem som kanskje ikke skulle gjort det, 10 IMP. Helt mot slutten ble det en delkontraktssving i favør Bridge Contact som dermed ledet kampen med 16,9 MP idet kun to spill gjenstod. Det så ganske mørkt ut med norske øyne, men så kom dette spillet:

Bakke-Charlsen meldte den ganske hardmeldte, men fine slemmen. Det satt veldig snilt, og Bakke fikk tretten stikk, +1010. Det klarte ikke Gawrys-Klukowski å kopiere, og med kun utgang og +510 Ø/V ved det bordet var det 11 IMP til BAK. BAK lå 5,9 IMP bak før aller siste spill! 

Det er nå det ikke skal komme et helt flatt spill. Kortene som kom opp så ut som et nokså uinteressant delkontraktsspill, men sånne spill jo gi 6 IMP. Eller noen ganger 5 IMP som ville vært 0,9 for lite i dette tilfellet. 

Nord fikk en slags hovedolle her.

Drijver åpnet med 2 ruter som for dem er svake 2 ruter. Det gikk to passer før Charlsen meldte 2 hjerter. Drijver meldte igjen, 2 spar! Det ble korrigert av Brink (syd) til 3 ruter som nord fikk spille.

Charlsen valgte altså å passe i første hånd. Det blir litt i tynneste laget for 1 hjerter, og kortene er ikke riktig håndtype for 2 hjerter (svake 2). Den fine sparen hans er også et poeng, pass gjør at det er mye bedre sjanse for å finne sparkontrakt om makker har den fargen.

Kontrakten 3 ruter gikk en bet, BAK +50. 

For å få fatt i de nødvendige 6 IMP'ene måtte Hoftaniska-Charlsen få inn minst +200 N/S. 

Ved det bordet BAK satt N/S startet med tre passer før Martin Andresen (syd) åpnet med 1NT. Hva som ville skjedd nå om ikke Ø/V melder er ikke godt å si. Men merk at vunnet delkontrakt N/S pluss de 50 fra det andre bordet blir for lite, 4 eller 5 IMP, finalen kanskje tapt med 0,9 IMP! 

Men nå ville Klukowski innpå og sa 2 hjerter. Hoftaniska hadde til en negativ dobling, primært for å finne sparkontrakt. Men hvis han ikke treffer makkeren med spar og han sier for eksempel 3 kløver kan nord si 3 ruter og spille der. Så han hadde en plan, men den behøvde han ikke:

Andresen så ned på monsterkort i motspill og gjorde om doblingen til straff ved å passe. Kontrakten gikk to doblede bet +500, og enda en 11 IMP'er inn! (Merk at +200 ville vært akkurat nok)

To ganger 11 IMP i de to siste spillene i en finale - nesten utrolig.

Kampen ble altså vunnet med 5,1 IMP.

Dette resultatet er en gigantisk triumf for Christian Bakke, Thomas Charlsen, Ole Berset, Bjørn Olav Ekren, Thor Erik Hoftaniska og Martin Andresen.

GRATULERER!

   

CHAMPIONS CUP: BAK TIL SEMIFINALE

Før siste runde så det ved første øyekast ut til at BAK var sikret topp-4. De ledet med bra margin til 5.plassen. Men English Champions (med Espen Erichsen på laget) som lå på 5.pass utgjorde en liten trussel hvis også resutaltene i en rekke andre kamper gikk galt for det norske laget i siste runde.

BAK møtte i den siste kampen Zimmermanns profflag (Bridge Contact) med to nederlandske og to polske stjernespillere på laget. For at topp-4 plassen skulle ryke for BAK måtte de tape den kampen stort og bli forbigått av Bridge Contact. Samtidig måtte de to andre skandinaviske lagene komme seg forbi BAK, og i tillegg måtte English Champions få til en storseier. Med så mange forutsetninger så var det nesten bare teori, men en vet jo aldri.

Og det ble faktisk litt spenning. BAK tapte mot Bridge Contact, men akkurat med en sånn margin at det norske laget holdt seg foran dem. Og det var det tryggeste, for English Champion fikk til storseier og havnet like bak topp-4 til slutt. Slik ble tabellen seende ut til slutt, med Danmark foran Sverige og Norge like bak på 3.plass:

Dette er en meget sterk prestasjon av laget som består Christian Bakke, Thomas Charlsen, Bjørn Olav Ekren, Ole Berset, Thor Erik Hoftaniska og Martin Andresen. I morgen blir det semifinale, og etter det vi har hørt blir det mot danske One Eyed Jacks.

Tapet i siste runde skyldes først og fremst at veteranen Gawrys fant frem til en litt heldig, men ganske god utgang.

Giver nord, alle i sonen

Nord åpnet med 1 hjerter, Gawrys sa pass, og syd høynet til 2 hjerter før vest (Klukowski) doblet opplysende. Hva ville du meldt nå etter pass fra nord?

Det står mellom en litt forsiktig 3 kløver, eller gå for utgang. Hvis øst er optimistisk kan han melde 3 hjerter som krav, normalt for å sjekke om vest har hjerterstopper. Det ble hva Gawrys gjorde. Vest meldte 3 spar. Hva nå?

Polakken løftet til 4 spar, en tøff melding for å prøve en utgang på 4-3 tilpasning. Og vest hadde de riktige kortene:

4 spar var en silkekontrakt da vest hadde de riktige kortene, bl.a. spar 10(!). Siden spar gir fire stikk uten problemer er det 4+0+1+5 = 10 enkle stikk.

Om ikke spar knekt hadde vært en dobbelton ville spillefører vært nødt til å gjette trumfen om begge følger med småtrumf på A-Q. Her ble det ikke noe valg, +620 til Bridge Contact. 

Ved det andre borde spilte BAK 3 kløver med ti stikk. Det ser greit ut. Det er nesten styrke til utgang, men uten hjerterstopper er det normalt fint med delkontrakt i minorfarge. Men denne gangen var det 10 IMP ut. 

The show must go on! - BAK kjemper i toppen

Torsdag kveld var det en viss fare for at EBL Champions Cup kunne bli stoppet da en spiller hadde testet positiv på Covid. Fredag morgen ble deltakerne testet. Da det ikke ga noen positive resultat fortsatte turneringen. 

Bergen Akademiske lå på 3.plass etter den første dagen. Fredag startet de med en liten seier (4 IMP) mot BK Onstein 1 som er det nederlandske landslaget. Deretter ble både det slovakiske arrangørlaget og de bulgarske mestrene feid av banen. Før runde 10 (av 11) lå BAK på 2.plass bak svenske LAVEC. I skrivende stund ser det bra ut for BAK i runde 10 mot BK Onstein 2, og samtidig ser svenskene ut til å ha problemer mot Bulgaria. Dermed er det norske laget i teten akkurat nå. Og det ser ganske lysegrønt ut nå med hensyn å bli på topp-4 og få spille semifinale/finale om plassene 1 til 4. I siste runde skal BAK møte Zimmermanns profflag som i øyeblikket ligger på 4.plass.

Informasjonssiden finner du her.

BAK slo altså BK Onstein med 4 IMP, men med litt flaks kunne det vært mye mer. Her ble det pga. en 50% sjanse 13 IMP ut i stedet for det samme inn, 26 IMP i sving!

Synes du dette er en slem eller er det best å stoppe i utgang?

Det er en 50% sjanse, kanskje litt mindre fordi det mangler inntak til øst for å kutte opp sparen om syd har alle fire (K-9-8-4). Likevel, det er et sånt spill som er omtrent hipp som happ, slem står omtrent halvparten av gangene. Men om Ø/V melder i fred kan de finne ut det mangler to nøkkelkort (spar konge og hjerter ess). Slem kan jo godt stå likevel ve hjelp av en finesse når det er ett ess og trumf konge som mangler, men når to nøkkelkort mangler stopper man normalt i utgang fordi det kan jo være to ess som mangler. Og så er det slik da at det ikke er alltid slik at man får anledning til å finne ut om hvor mange nøkkelkort som mangler.

Med BAK som Ø/V gikk meldingene slik med syd som giver og Ø/V i sonen:

Nord viste hjerter og kløver (minst 5-5) og N/S var med helt til sekstrinnet. Det ble vanskelig for Ø/V å vite hva som var riktig. Da det norske paret prøvde slemmen var de avhengige av trumffinessen. Slik så hele spillet ut:

Jada, med åpne kort er det "bare" å ta for trumfesset og notere vunnet slem idet kongen kommer deisende. Men i praksis er det ikke slik, beste sjanse er å ta finessen. Så det ble en bet i 6 spar, og med kun utgang meldt ved det andre bordet ble det 13 IMP ut for BAK. Bytt spar konge med en av syds små spar og det hadde blitt 13 IMP inn.

 

Dramatikk i Champions Cup: Koronasmittet spiller!

Det vi rapporterte tidligere i kveld om at turneringen i Slovakia fortsetter i morgen behøver ikke skje. Det er etter det vi har fått vite en  spiller (ikke norsk) som viser seg å være smittet av Covid-19. 

"Det er litt kaos her nå", forteller Christian Bakke fra Slovakia.

Sent på kveld torsdag er alt usikkert. Spillerne vil bli testet kl. 07.00 i morgen. Hvis flere er smittet vil helt sikkert resten av turneringen bli kansellert. Og det er også en fare for å måtte bli igjen i karantene. 

Utrolig kjedelig, og selvsagt verst for han som er smittet, og eventuelt andre som er det. Men også surt for spillerne som endelig skulle få spille en internasjonal turnering face-to-face. 

Vi håper det beste, og spesielt får vi håpe at ingen flere blir smittet.

Saken blir oppdatert så snart vi får flere opplysninger.

 

 

 

 

Champions Cup - SISTE: storseier mot danskene!

I torsdagens siste kamp møtte Bergen Akademiske det danske laget ONE EYED JACKS. Det endte med storseier til nordmennene, 32-1 IMP (18-2 VP).

Etter det er BAK oppe på 3.plass. 

Turneringen fortsetter i morgen med fem kamper før det blir sluttspill. Det er overføring av flere kamper på BBO.

Alt om mesterskapet finner du her.