Småfeil koster

I et spill fra finalen i det australske butlermesterskapet ble en utgang som egentlig ikke har noen sjanse vunnet ved to bord (av 6). Det handlet om å "sove i timen", og noen ganger koster det flesk.

 

Øst skulle spille 4 spar etter at syd hadde vært innpå med en rutermelding. Syd tok for A-K i ruter og skiftet ved ett av bordene til kløver.

Som du ser er det nå to hjertertapere, og det gir en bet i utgangen. Men det er ikke over før det er over...

Spillefører kom inn i tredje stikk og og tok for trumfesset som avslørte trumfsitsen. Så ble kløver dame trumfet, og en markert trumffinesse tatt over nord. En tredje trumf rensket den fargen og spillefører tok for den tredje kløverhonnøren sin. Så spilte han hjerter mot vest. Da var det at syd - en toppspiller - sov et lite øyeblikk, for han la liten hjerter. Da hadde spillefører fått lillefingeren. Og han tok hele hånda....

Hjerter ess vant stikket, og det å slik ut:

De to hjerterstikkene forsvaret egentlig hadde var nå frosset, dvs. de får ikke tak i dem. Hjerter ble spilt fra vest, nord måtte legge tieren og stikket gikk til syds single dame. Syd måtte avslutte til dobbeltrenons som ga stjeling hos vest og avkast av østs siste hjerter. Pluss 620!

Det er fin sluttposisjon, men selvsagt (?) burde syd unngått dette og klasket i hjerter dame i fargens første runde. Da er et ikke mulig å vinne 4 spar, nord får to hjerterstikk.

Så sent i spillet bør helt klart syd se dette, spilllet er egentlig omtrent som en åpen bok på det tidspunktet. Derfor ville det kanskje vært litt bedre å spille hjerter etter trumfesset. Da er det ikke så lett å se at damen må legges på med det samme. Hjerter ess vinner, så trumfinesse og ut med trumfen fulgt av kløverstikkene og hjerter til syds single dame. Men om syd etter den utviklingen ikke ser det i første hjerterrunde kan det hende han ser sluttspillet litt senere og kan kaste hjerter dame i den andre eller tredje trumffrunden.

Det er en alternativ spilleføring som ikke fører frem her. Det er å satse på at syd har K-Q-x i hjerter. I så fall må det spilles liten hjerter til knekten. Men da stikker nord og fortsetter med sin lille hjerter til damen, og forsvaret får to hjerterstikk.

Han andre som vant 4 spar fikk også to runder ruter ut, men der skiftet syd til liten hjerter. Spillefører stakk med esset. Spillet videre gikk på lignende måte og syd ble til slutt innspilt på den single hjerterdamen. Ved det bordet hadde syd sjansen til å kvitte seg med hjerter dame i en av trumfrundene.