Valg av åpningsmelding (2)

Et sprekt spill fra en lagturnering

I forrige innlegg argumenterte vi for grandåpning heller enn 1 i farge med enkelte hender som ikke er helt perfekte grandhender. Hånden vi vurderte så sånn ut:

 

Ved et av bordene syd åpnet med 1NT gikk meldingene slik:

3 kløver var Puppet Stayman (for å sjekke om fire- eller femkorts majorfarge). Syd fortalte med 3 ruter om en eller begge major, fire kort. Nords 3 hjerter viste fire spar, og syd sa med 3NT at spar har jeg ikke (følgelig har syd vist fire hjerter). Nå hoppet nord til 7NT, og syds pulsrate hoppet sikkert også en del hakk.

Nords siste melding er ganske vill. Hun vet at de mangler 4, 5 eller 6 poeng og 7NT kan være helt håpløst. Men siden syd hadde de perfekte ruterkortene Q-J var 7NT ganske bra. Det er tre sikre sparstikk, to hjerterstikk, to kløverstikk og normalt fem ruterstikk = 12. Det trettende kan komme via flere mulige skviser, og hjerter 10 gjør at det er en mulig hjerterfinesse også.

Men i første stikk kom et lite sjokk da vest spilte ut ruter 10 og øst kastet kløver! Dermed var det kun fire ruterstikk og kun elleve i alt. Men det var fortsatt håp, og slik det satt måtte spillefører faktisk rote seg bort om hun ikke skulle vinne 7NT!

Siden ruteren viste seg å gi kun fire stikk og det ikke er mer enn elleve fra topp må spillefører få tak i to stikk til på en eller annen måte.

Ruter 10 gikk altså til syds dame, øst kastet kløver. Den gode nyheten er at hjerterfinessen går. Men øst har fire hjerter, og ved å dekke hjerter knekt får han fortsatt en hjerterstopper. Med åpne kort kan riktignok spillefører rulle opp alle øst sine hjerter: knekten først, dekket, så åtteren fra bordet som øst må dekke, og syveren faller fra vest!

Men spillefører behøver ikke spille så akrobatisk i hjerter. Øst har alt for mye å passe på her. Han begynner å føle presset allerede i første stikk, skviset i tre farger!

Syd tar i andre stikk den andre ruterhonnøren sin, øst kaster nok en kløver. Nå bør syd ta for en stor hjerter. Siden øst har ingen ruter og vest seks, er det ikke usannsynlig at øst har femkorts hjerter, og da kan jo av og til vest ha singel hjerter dame. I så fall er det tretten enkle.

Uansett går det med denne sitsen nesten av seg selv å vinne denne hardmeldte storeslemmen så lenge hjerterfinessen går.

For eksempel, over på bordet på kløver ess og to store ruter til, nå med avkast av kløver fra syd. Allerede i tredje ruterrunde er øst ferdig. Han har jo kastet to kløver og fulgt på med en under kløver ess, så han har igjen kun Q-J dobbel idet ruter spilles fra nord. Så hvis øst kaster en kløver i tredje ruterrunde vil syds Konge ta ut østs siste kløver, og syds kløver står. Hvis øst kaster et majorkort vil den majorfargen gi fire stikk (hjerteren via en finesse).

7NT kan stå her selv om øst har kun fire kløver og ikke Q-J, sånn at vest har en kløverstopper. Øst vil bli (relativt) enkelt skviset i majorfargene. De variantene kan spesielt interesserte pusle litt med selv. Gi for eksempel øst denne hånden: J-x-x-x-x – Q-9-7-x – renons – J-x-x-x. Med litt forsiktig spilling og riktig rekkefølge (og en hjerterfinesse underveis) vil øst bli skviset for det trettende stikket.

Vanlig kontrakt var korrekt nok 6NT i dette spillet. To par var i 7NT og begge vant den. Mange flere par stoppet i utgang! Det skjedde etter at syd åpnet med 1 kløver og viste 12-14 i andre melderunde. Nord bør vel ha slemambisjoner likevel, men med helt minimum 12-14 NT hos syd behøver det ikke være noen god slem. Men her hadde altså syd verdier gode nok for grandåpning. 

Valg av åpningsmelding (1)

Å velge åpningsmelding, typisk 1 i farge eller 1NT handler om å få fortalt kortene best mulig. Ikke sjelden får man kort som ikke er helt perfekte for noen meldinger, det blir vrient å få fortalt akkurat hva man har. Det som bør tenkes på da er NESTE MELDING. Hvordan blir det med gjenmeldingen min etter forskjellige svar? Det er derfor viktig å tenke litt først, planlegge meldingene før du setter i gang.  

La oss si du spiller et vanlig system med sterke grander (15-17). Øst er giver og alle i sonen. Øst passer.

Hva ville du åpnet med etter pass fra øst?

Jeg synes det er en soleklar grandåpning og mange er vel enige i det? Da spillet forekom i en lagturnering åpnet ca. 30% med 1NT, resten sa 1 kløver.

Enkelte kvir seg for å åpne med 1NT med 4-5 hender om ikke de ikke har to gode dobbeltoner. Fordelene med grandåpning er imidlertid flere. Du får fortalt styrken med det samme. Enda viktigere er det kanskje at med noen håndtyper og typisk rundt 15 poeng kan det bli et vanskelig problem i andre melderunde. Hva kan for eksempel syd melde med dette å ha åpnet med 1 kløver og fått svaret 1 spar?

Å si 1NT andre gangen er en klar undermelding. Det viser 12-14 balanserte, og her er det ikke bare 15 poeng, men også to bra farger som gir stikkpotensiale. Makker passer (eller bør passe) ofte på 1NT gjenmelding  med 11 flate poeng idet han tror de har maks rundt 24 balanserte som ikke gir utgang.

Å melde 2 hjerter andre gangen er også feil, det er revers og blir en klar overmelding av kortene med dette.

En tredje mulighet er 2 kløver andre gangen, men det er kanskje det mest ufyselige alternativet. Det bør nesten alltid være med sekskorts farge. Hvis makker passer på 2 kløver for eksempel med en singelton (kan godt være en fornuftig melding med hennes kort) blir det fort en fryktelig kontrakt hvor vi skulle ha spilt 1NT, eller 2 major (etter overføring). Nord kan ikke se for se en hånd som dette etter den starten.

Den beste løsningen er å åpne med 1NT og få det overstått.

Merk at å åpne med litt «skjeve» grander er ikke noe som gjøres for å være «tøff i trynet». Mange gjør det nokså ukritisk med alle slags semibalanserte hender. Det er imidlertid ikke vinnende bridge i seg selv. Det må være en grunn til at man gjør det, og det er som regel at en annen start på meldingsforløpet gjør det håpløst å få vist kortene senere.

Grandåpning med slike kort som dette og lignende kort gjør at vi i alle fall er i nærheten av riktig beskrivelse av kortene. De ekleste hendene med hensynt til gjenmeldingsproblemet er når vi har 4 hjerter og femkorts minor, eller 4 ruter og fem kløver og styrke til en minmums grandåpning. Med fire spar og femkorts minor er det oftere at vi kan få sagt 1 spar andre gangen. 

Slik jeg ser det er flertallet bridgespillere litt for redde for å åpne med 1NT med hender som ikke er helt perfekte grandhender, men det er også en gruppe som gjør det altfor ofte.

Hele spillet der den nevnte syd-hånden forekom får du i neste innlegg litt senere i kveld.