US NATIONALS: Utspillsprøve

Som tidligere fortalt er lag LEVINE med Geir Helgemo og Tor Helness klare for kvartfinalen i Soloway KO Teams. De skal møte lag FIREMAN. I en kvartfinale i et US Nationals er det ingen lette motstandere, men jeg vil hevde at på papiret er LEVINE klar favoritt i den kampen. Det er overføring på BBO fra disse sluttspillkampene.

Tor og Geir spiller kvartfinale tisdag kveld norsk tid (foto: N.K. Kvangraven)

For Christian Bakke og Boye Brogeland sitt lag ROSENTHAL ble det over og ut i Round of 16. De møtte det sterke lag GUPTA med foruten Gupta-Korbel og ZIA de internasjonale stjernene Gold (England), Muller-De Wijs (Nederland).

Halvveis var kampen jevn. I det tredje av fire 15-spills sett tok GUPTA føringen, og før det siste spillet i det settet ledet de med 33 IMP. Så kom dette:

Skummelt spill, for om en ser kun på N/S sine kort er dette en glimrende slem som det norske paret fant. Men slemmen går bet pga. 4-0 sitsen i spar. Både 6 spar og 6 hjerter er glimrende, helt til en oppdager sparsitsen. Å være i slike slemmer som er gode, men går bet pga. sitsen er alltid surt - og skummelt, for det er ingen garanti de er i slem ved det andre bordet. Og som du ser nederst på bildet spilte Boye og Chrstian sine lagkamerater 5 ruter doblet somØ/V med to bet. -300. Hvis Boye og Chrstian hadde fått spille slem og gått bet ville det blitt 9 IMP ut og 42 IMP under før de siste femten spillene. Men for en gang skyld valgte Bauke Muller helt feil da han stampet i 7 ruter.

Det kom spar ut, og om han spiller helt perfekt og gjetter kløveren kan han slippe unna med tre bet og  -500, i så fall 5 IMP til nordmennene. Samme antall stikk som ved det andre bordet gir 800 og 11 IMP inn. Men han traff ikke spilleføringen i det hele tatt. Da han trumfet sparutspillet og spilte hjerter, trolig for å forsøke finne ut hvordan han skulle gjette minorfargene ble det klønete. Senere ga han liksom litt opp og spilte kløver fra øst mens Boye fortsatt hadde trumfkongen. Da tok N/S to hjerterstikk, to kløverstikk og kløver fra nord som ga trumfhøyning for kongen - fem doblede! Med 1100 på det spillet krympet forspranget til 20 IMP, og det var en åpen kamp med femten spill til å spille. 

Det siste settet startet med et spill av typen jeg misliker sterkt, slemsving basert i et nokså tilfeldig utspill. 

Øst skal altså spille 6 kløver. Hva ville du spilt ut?

Trumfutspill er populært, litt for populært etter min mening. Det er liksom et utspill mange tyr til fordi de ikke vet hva de skal spille ut, en slags sovepute. Etter en slik sekvens hvor vest hopper i slem tør jeg sjelden spille ut trumf, aldri fra singelton og sjelden fra dobbelton, for makker kan kanskje ha trumfdamen som spillefører i så fall må gjette hvor er. Vests 3 spar viste begge minor, så jeg har heller ikke lyst til å røre den fargen. Så for meg ville det stått mellom spar eller hjerter. Med 5HP hos syd er det en viss sjanse for å treffe makker med noen poeng, og kanskje de poengene er i utspillsfargen?

Jeg tror det er vanskelig å finne noen god argumentasjon for å velge det ene eller det andre her. Makker kan ha noen poeng, og å spille spar ut kan være løsningen hvis for eksempel makker har spar konge og du får komme inn på hjerter konge og ta beten. Altså, det går an å si at spar dame normalt er et kort som kan godspilles, hjerter konge er oftere et innkomstkort. 

Å spille hjerter ut kan være riktig det og. Men det kan også være rett inn i spilleførers A-Q for eksempel, og om det viser det seg at det kunne blitt et stikk senere og makker også har ett stikk kan hjerterutspill være fryktelig. Et argument for hjerterutspill kan kanksje være at noen ganger når det meldes slik (hopp til 6 kløver fra 4 kløver) mangler de faktisk A-K i en farge, og hvis det er i hjerter haster det antagelig å ta de to stikkene. Det er neppe sannsynlig, men kanskje mulig? Som du skal få se hadde makker 6HP, og ett ess!

Det er og blir gjettverk hva som blir riktig i slike spill.

Syd var Boye Brogeland og Zia Mahmood satt syd ved det andre bordet.

Boye spilte ut spar. Zia spilte ut hjerter.

Det var ikke slik at noen av de utspillene var drepende, men det ene gjorde at spillefører fortsatt hadde et valg. 

Sparutspillet førte til at det eneste valget i spillet - hvem har spar ess og hvem har spar dame? - ble unngått og Muller noterte kjapt +1370.

Hjerter ut betyr ingenting egenlig, spillefører kan tillate seg å bomme eller treffe i stikk en (han kan bruke damen, eller håpe utspillet er fra knekten og legge tieren). Han bommet for så vidt da han la tieren og nord dekket med knekten som krevde esset, men etter uttrumfing kastet han en hjerter på ruteren. Om han hadde truffet på hjertervalget ville han fortsatt måtte ha gjettet sparen.

Så gjenstod sparvalget, liten til kongen, eller knekten - i teorien en 50-50 sjanse. Da han sent i spillet spilte spar til knekten ble det en bet med to spartapere.

Burde spillefører tippet sparen?

Kanskje slik spillet gikk.

De gikk altså hjerter ut til tieren, knekten og esset. Etter uttrumfing tok han fire runder ruter og kastet en hjerter. Så spilte han hjerter dame, og nord la lavt. Ville han gjort det med kongen? Antagelig ikke, og mye tydet nå på at syd hadde hjerter konge. Så å spille spar til knekten senere er å satse på at syd har både hjerter konge og spar ess. Det er kanskje ikke så sannsynlig, for med ett ess og en konge er det sjelden noe godt utspill å invitere fra en konge mot enslem fordi makkeren sjelden har mye å bidra med. Men vi som ser på er naturligvis farget av at vi ser alle kortene.

Utfallet på spillet, ganske så tilfeldig etter min mening, ble 16  IMP ut for laget med de to nordmennene. Med 36 IMP å ta igjen ble det for tungt, selv om de knappet inn kraftig på et tidspunkt i settet. Kampen levde omtrent helt til slutt, men GUPTA holdt unna og vant til slutt med 27 IMP. 

Helgemo-Helness sitt lag til kvart'n

Lag LEVINE med Geir Helgemo og Tor Helness fikk det overraskende enkelt i Round of 16 i SOLOWAY KO TEAMS i USA. Motstander var lag NICKELL, et av verdens mest anerkjente lag. Men LEVIN ledet hele veien, og etter tre sett var ledelsen så stor at lag NICKELL ga seg før de siste 15 spillene! Det tror jeg nesten jeg aldri har sett før fra den kanten. 

I skrivende stund sliter Bakke-Brogeland sitt lag ROSENTHAL. De lå under med kun 20 IMP før de siste 15 spillene, men i siste sett startet dårlig. Vi kommer tilbake til den kampen senere.

På LEVINE som altså gikk videre mot NICKELL spiller også meget kjente navn, bla. i tillegg til de norske spillerne David Berkowitz og Jeff Meckstroth. Men i første sett var det Mike Levin som stod for det mest overraskende stuntet som ga IMP inn.

Øst var NICKELLs Ralph Katz, ansett som en av verdens beste spilleførere. Han er teknisk glimrende, og i tillegg god i det psykologiske. Her ble han dog driblet trill rundt.

Da Ø/V hadde meldt seg opp i 6 ruter doblet Levine (nord). Det hadde startet med 1 hjerter - 2 ruter, og doblingen var Lightnerdobling, dvs. bordets først meldte farge skal spilles ut. Syd spilte ut hjerter knekt til kongen og esset. Tilbake kom en kløver, og Katz stakk med esset. Han var nok litt lettet over at det ikke kom hjerter tilbake til stjeling. Nå handlet det om å finne hjerteren, om det da ikke trumfen sitter 4-0 slik at det ikke er noen mulighet til å vinne kontrakten. Trumfen satt 3-1 med singelton hos nord. Hvordan tror du hjerteren sitter? (Husk knekten og esset har gått) 

Nord hadde altså doblet 6 ruter. Kan han virkelig ha gjort det med esset tynt tredje i hjerter? 

Problemet for spilleføer var nå at han hadde kun en trumf igjen hos blindemann. Så han måtte treffe hjerteren.

Han spilte liten hjerter til liten fra syd og damen, nord fulgte også med liten. Nå er det en mulig "ruffing finesse" (presse ut et stort kort, her hjerter 10 mot trumf) mot nord om han startet med A-10-x-x. Alternativt kan han rett og slett trumfe i tredje hjerterunde og håpe at syd kommer på med tieren. Men hvis det ikke skjer er det håpløst.

Etter alt dette er det nok lite å si på at Katz spilte hjerter 9 og lot den seile, men det ble fryktelig feil:

Dette er sånne spill som ser så enkle ut når man ser alle kortene. Men doblingen, utspillet og trumfsitsen gjorde at det ikke var unaturlig å tråkke feil og spille på A-10-x-x i hjerter hos nord fra start i stedet for 3-3 sits.

Det er ikke noen sikker variant i spillet uansett utspill, og uten dobling. Vi har dessverre ikke detaljene om hvordan spillet gikk ved det andre bordet. Men Helness-Helgemo var i 6 ruter vant den, +920, 14 IMP til lag LEVINE.