"Early days"

I lagfinalen har Sunndalsøra fått opp en bra ledelse, vel 17 VP foran Studentenes BK med TopBridge på 3.plass. Men som det heter på dårlig trøndersk, det er "Early Days".

De åtte lagene har spilt fire kamper. Det gjenstår altså tre kamper, 60 VP er mulig å få fatt i. Så mye kan skje, verken NM-tittelen eller medaljefordelingen er på noen som helst måte avgjort.

Alle resultater, butler og spill fra mesterskapet finner du her.

Annen informasjon om mesterskapet som foregår på "Dampen" i Oslo finner du på mesterskapssiden, her.

I forrige innlegg fortalte jeg om første halvrunde i kampen Sunndalsøra-Kristiansand som ble ren enveiskjøring i favør av førstnevnte lag. Kristiansand vant andre halvrunde og reddet på en måte stumpene, kampen endte likevel med klar seier til lederlaget, 15,37-6,63 VP.

I et av spillene som ga stort utslag i første halvrunde av den kampen fikk vest et meldeproblem:

Giver syd, Ø/V i sonen.

Etter pass fra syd åpner du vel som de fleste gjorde på "Dampen" med 3 kløver. Makker melder 3 spar, naturlig kravmelding. Hva melder du nå?

Helt uten fnugg av noe som helst i spar virker det sært å si 3NT. og begge på vests plass sa 4 kløver. Da kom (selvsagt?) makkeren med 4 hjerter. Hva melder du nå?

Tundal (Sunndalsøra) sa 5 kløver, mens Stornes forsøkte 4 spar. Å si 4 spar kan nok fungere hvis makkeren har noe sånt som 6-5 i major og god sparfarge. Det ble nesten riktig selv om øst hadde kun 5-5:

Mot Kristiansands 4 spar fant syd et utspill som kostet stikk, trumfesset. Det var ikke unaturlig å tenke på å spille ut trumf siden blindemann trolig kommer ned med noe sånt som 2-1, eller 3-1 i majorfargene. Da kan det være om å gjøre å stoppe spillefører fra å få trumfet hjerter hos vest.

Trumfutspillet kostet forsvaret et trumfstikk. Siden denne trumffargen med 5-1 tilpasning ga kun en taper etter den starten så det nesten ut som om 4 spar kunne fyke hjem. Men det ble tre hjertertapere, og dermed en bet.

Tundal var altså i 5 kløver. Det ser ut som om det blir bet om forsvaret tar sparstikket sitt. Men spillefører kan i så fall få fatt i to sparstikk (ta finessen med tieren) som gir to ruteravkast, og dessuten ta hjertefinesse slik at hjerter også gir ett avkast for ruter, tre avkast for rutertapere totalt sett. I så fall tapes kun ett stikk i spar og ett i trumf.

Nord hadde imidlertid ingen grunn til å spille ut spar, og han spilte ut ruter konge. Tundal vant med esset, tok to store trumf og spilte hjerter til damen. Da den holdt forsvant i neste stikk vest sin spar på hjerter ess, og forsvaret fikk kun ett stikk i ruter i tillegg til det ene trumfstikket de hadde krav på. Pluss 600 sammen med +100 for en bet i 4 spar var verd 12 IMP.

Bergen Akademiske var de flestes favoritt før mesterskapet. De ligger på fjerdeplass så langt, og kan muligens fortsatt vinne mesterskapet. Men det begynner å haste. Kampen mot lederlaget i morgen tidlig må nok vinnes.

Bergen Ak fikk skikkelig stryk mot TopBridge i runde 3. De lå også under mot Studentenes BK i neste kamp, men snudde til seier bl.a. på grunn av dette voldsomme svingspillet:

Syd sin 2 ruter-melding var overføring til hjerter og da nord kunne si 4 hjerter tok Bakke (øst) sjansen på 4 spar mot en makker som hadde passet i åpning. Det var perfekt, Ø/V hadde en formidabel dobbeltilpasning i spar og ruter.

Charlsen hadde ingen problemer med å vinnne ti stikk etter kløver ess i utspill fulgt av skift til hjerter konge, Bergen AK +620. Det ble en taper i trumf, en i hjerter og en i kløver. Om nord skifter til ruter i andre stikk må spillefører spille hjerter før han rører trumfen siden han må bli kvitt sin andre hjerter ved å stjele den. Da kan syd få en ruterstjeling, men som du ser er det i så fall med originalstikket hans i trumf.

Hegge (vest) hadde på repertoaret 2 åpning som kunne være med femkort. Han valgte åpningen 2 spar med en nokså spillesterk hånd (kun seks tapere) som Charlsen ved det andre bordet passet med.

Kanskje kunne øst vært med mer her, men han visste ikke at vest var så spillesterk, og med en håndtype som passet perferkt for østs sine kort. Da øst ga seg ut av det, og Ekren fikk være i fred i 4 hjerter ble det en fet dobbeltscore siden 4 hjerter også stod, +620 der også, men i motsatt retning!

I 4 hjerter ble det kun en taper i ruter og to i spar. Det ble altså vunnet utgang i sonen i begge retninger, og det var verd hele 15 IMP!

Lagfinalen, dag 2: Svingspill galore

Andre dag av lagfinalen startet med et fyrverkeri i kampen som ble overført på BBO, Sunndalsøra-Kristiansand. To sterke lag, og en kunne forvente en jevn og tøff kamp. 

Det staret imidlertid veldig bra for Sunndalsøra. Og så ble det bare enda bedre utover første halvrunde!

Her valgte nord å åpne med 3NT som viste en god hånd med veldig lang og god hjerterfarge. Jeg kjenner ikke N/S sine avtaler, men trodde ikke konvensjonen var ment for den håndtypen.

Uten å gi skylden til åpningsmeldingen så ble det et elendig resultat på spillet til slutt for Kristiansands N/S da de til slutt doblet 5 spar. Den kontrakten hadde ikke Roar Voll problemer med å vinne etter hjerter ut som han trumfet. Underveis trumfet han opp to ruter før syd fikk komme inn på trumfkongen idet han ikke hadde flere hjerter igjen. Da måtte han spille kløver, eller ruter til dobbeltrenons som gir stjeling hos øst og avkast av kløver fra vest. Spillefører slapp altså å gjette kløveren, og Kristiansand måtte notere en trist -850.

Det ble ikke noe bedre resultat for Kristiansand ved det andre bordet. 

Hva er "par" i dette spillet (par = det høyeste som i teorien kan oppnås på spillet)? "Par" på et spill er altså resultatet hvis alle gjør det teoretisk riktige med helt åpne kort. Det har egentlig ikke mye med praktisk bridge å gjøre.

N/S ser ut til å kunne vinne 6 ruter. Men den kan teoretisk sett betes ved at vest spiller ut hjerter til stjeling om syd er spillefører, eller at øst spiller ut liten kløver (!) om nord er spillefører. Vest kan i så fall komme inn på kløver konge og gi øst hjerterstjeling! Fantasibridge riktignok, men...

6 ruter er på en måte beste slem, men altså ikke den som kan vinnes med åpne kort for begge sider. Men 6 hjerter vinnes! Idet hjerter dame spilles oppdges sitsen, og en markert hjerterfinesse tas over vests knekt fjerde. Dermed blir det kun en kløvertaper.

Dermed blir "par" (bare teori,altså) at Ø/V melder 6 spar over N/S sin 6 hjerter, de blir doblet og går en bet, +200 til N/S.

Her er hva som skjedde i meldingene ved det andre bordet:

Rogeir Paulsens (syd) sin 1NT var overføring (viste kløver). Senere meldte han kanskje litt sprekt (?) 6 ruter, men det var på alle måter riktig (5 spar stod jo). Slemmen ble doblet, og øst kan selvsagt ikke klandres for at han ikke fant "double dummy utspillet" liten kløver som kunne ført til hjerterstjeling og en bet.

Da øst prøvde spar ess i utspill mot 6 ruter doblet fikk Strømsvåg tretten stikk siden Ø/V sitt mulige kløverstikk forsvant på hjerteren. Ett doblet overstikk i slem ga uvanlige +1740 (!) til Sunndalsøra som sammen med lagkameratene Tundal/Voll sin +850 ga hele 21 IMP!  

Etter kun fire spill stod det 46-0 til Sunndalsøra.

Etter 14 spill, (halveis i kampen) ledet Sunndalsøra med hele 62-9 IMP.

I sksrivende stund er andre halvrunde i ferd med å starte. Kan Kristiansand komme tilbake i denne kampen?

 

  

Lagfinalen: Sunndalsøra leder

I finalen NM for klubblag har de åtte lagene spilt to kamper og fortsetter fredag til søndag til de har spilt alle mot alle, syv kamper.

Etter første dag har Sunndalsøra BK (Voll, Tundal, Størmsvåg R. Paulsen) tatt ledelsen med litt over 18 VP i snitt. På 2.plass følger Studentenes BK, og på 3.plass ligger den kanskje største forhåndsfavoritten Bergen Akademiske BK som vant lagfinalen i fjor. Alle resultatene finner du her.

NM siden med all slags informasjon finne du ved å klikke her. 

Spillingen fortestter fredag morgen, og en kamp fra hver runde blir overført på BBO.

I den alle første runden fulgte vi Sunndalsøra - Alta. Det kom et par spill hvor det betende motspillet var vanskelig å finne. 

Vanskelig (1)

Først var det Sunndalsøra sitt Ø/V-par som skulle spille motspill mot 4 spar hvor lagkameratene spilte delkontakt ved det andre bordet. Altså mulighet for en såkalt dobbelsving.

Nord er i 4 spar, og han har vist hjerter ved siden av sparfargen sin. Med åpne kort er det ikke så vanskelig å se at Ø/V i tillegg til to trumfstikk og ett ruterstikk kan få en stjeling hos vest om de spiller hjerter tidlig nok. De har jo to inntak i trumf.

Det er imidlertid ingen som helst logisk grunn til å spille ut hjerter, ruter konge er standard utspill.

Hadde øst funnet det mirakuløse hjerterutspillet ville det blitt greit å bete. Samme hvem som vinner første runde spar spiller han mer hjerter. Og om det så er vest som kommer inn andre gang de kommer inn i trumf kan han få inn øst i ruter slik at han kan spille hjerter til stjeling - en bet.

Men det er altså med hjerterutspill, og etter det naturllige ruterutspillet er det mye vanskeligere selv om han skulle finne på å skifte til hjerter i stikk to. Det ble fortsatt i ruter ved bordet, og spillefører hadde raskt ti stikk.

La oss si øst etter ruter konge skifter til hjerter i andre stikk. Spillefører stikker og spiller liten trumf fra syd. Nå må vi huske at vest ikke ser nords kort. Det er et uhyre vanskelig motspill som må til, for vest må hoppe på med trumfkongen fra kongen tredje for å bete! Hvis han legger liten blir spar ess presset ut først, og øst har ikke flere inntak, dermed blir det ingen hjerterstjeling. Men hvis vest klarer å suse opp på trumf konge på liten fra syd, og så spiller mer hjerter blir det øst som kommer inn andre gang i trumf. Og kan han spille hjerter som vest kan sjtele siden han fortsatt har sin tredje trumf - en bet etter et fantastisk motspill.

Dette skjedde ikke, og Alta noterte +620. Med kun +170 ved det andre bordet ble et 10 IMP til Alta. Hvis kontrakten hadde gått en bet ville det blitt dobbeltscore +270 andre veien, 7 IMP, med andre ord 17 IMP i sving. 

Ved ingen bord ble sparkontrakt holdt nede på ni stikk.

Vanskelig (2)

Nord hadde vist en svake 2 åpning med hjerterfarge. Ekren var i 4 spar som øst og det kom to runder hjerter i utspill, den andre stjålet hos øst. Like etterpå var det blitt ti stikk, spillefører tapte to kløverstikk, Sunndalsøra +420.

Det var vanskelig å sette spillefører på prøve i denne utgangen, men det var en mulighet for forsvaret. Ser du den muligheten?

Ved det andre bordet var også øst i 4 spar etter svake 2 fra nord. Charlsen spilte ut hjerter ess. Så fant han et lumsk motspill da han i andre stikk skiftet til liten kløver. Nå må spillefører gjette.

Hvis nord har kløver ess dobbel og syd damen nå finessen tas. Hvis kongen legges og det sitter slik går det kløver ess fra nord, kløver til syds dame og kløver til stjeling, og det blir bet i en utgang hvor det kunne blitt elleve stikk med riktig kløvervalg. Men hvis det sitter som i diagrammet må kongen spilles fra bordet i andre stikk. 

Det går kanskje an å hevde at siden nord har en svake 2 hånd så er det mer sannsynlig at han har kun damen i kløver og syd esset. Men det er nok ingen garanti for det.

Alta sin øst tok kløverfinessen i stikk 2. Da gikk det raskt kløver dame fra nord, kløver til esset og kløver til stjeling - en bet. Spillet ga 10 IMP til Sunndalsøra.

I dette spillet var flere på syds plass på hugget og fant kløverskiftet som satte spillefører på prøve. Fire spilleførere gikk en bet, resten noterte +420.

 

 

  

FINALE, NM for klubber 2021

Årets finale i NM for klubblag – Lagfinalen – spilles fra torsdag 16.9 og avsluttes søndag 19.9.

Spillested er NBF Oslo sine nye lokaler i det gamle samfunnshuset i Nydalen, "Dampen".

All informasjon om årets Lagfinale finner du her.

Disse åtte klubbene skal spille finalen:

Stavanger, Sortland, Alta, Kristiansand, TopBridge (Oslo), Bergen Akademiske, Sunndalsøra og Studentenes (Trondheim).

Finalefeltet ser sterkt ut, og veldig jevnt. Så dette kan bli spennende.

Etter min mening er det minst fem lag som kan vinne uten at det er noen stor overraskelse, og alle åtte lagene bør ha medaljeambisjoner.

Hvis jeg skal peke ut et lag som favoritt blir det Bergen Akademiske som vant fjorårets finale med god margin. De stiller med samme lag i årets finale: Thomas Charlsen, Christian Bakke, Bjørn Olav Ekren og Ole Berset.

Kampene starter kl. 10 hver dag. Det blir overføringer på BBO, en kamp fra hver runde.

Undertegnede satser på å følge mesterskapet med argusøyne, så det vil bli mange rapporter her i bloggen.

Pinlig?

Et spill fra den amerikanske uttaksturneringen for USA sine VM-lag hadde et poeng som gjelder det med å lasjere - eller ikke.

Å lasjere (ikke stikke med det samme når man kan stikke) er av og til en effektiv teknikk for å bryte forbindelsen mellom motspillerne. Mange synes/tror det er en slags ekspert-variant og lasjerer litt for ofte og gjerne litt i hytt og pine. Det lasjeres noen ganger når man burde stukket, og det stikkes når det burde vært lasjert. Dette er selvsagt ikke så enkelt. Men det handler altså om å bryte forbindelsen, dvs. i et håp om at den motspilleren som kommer inn idet spillefører godspiller stikk som behøves ikke har flere kort i makkerens godspilte farge. 

Er dette et spill hvor det bør lasjeres?

Kortene er endret litt, men poenget det samme som da det forekom onsdag kveld.

Nord var i 3NT og fikk ruter knekt ut fra øst. Vest la på damen. Hva nå?

Om spillefører stikker med ruter konge har han åtte sikre stikk: fem i spar, ett i ruter og to i kløver. Det niende må komme fra hjerterfargen. Men idet de kommer inn på hjerter ess har de ruterstikkene sine. En mulighet er at ruter sitter 4-4 (ser ikke helt slik ut, men).

Kan det være noen variant å lasjere med ruter konge i første stikk?

Vel, det kan i alle fall bli veldig pinlig.

En ganske sterk spiller på nords plass lå unna med ruter konge. Det ble feil, og fryktelig lang nese samt trolig også en kledelig rød ansiktsfarge:

Vest fikk altså for ruter dame i første stikk idet nord altså kunne stukket, og vest spilte ruter tilbake. Da fikk ikke spillefører stikk for ruter konge en gang. Forsvaret tok seks ruterstikk og for hjerter ess - tre bet. 

Ved nesten samtlige bord ble det spilt utgang, og nesten alle gikk en liten bet. Så spillet ga ikke så stor sving for han som gikk tre bet, hans -150 ga 3 IMP ut. Det kunne vært verre om ruter satt 4-4. Da ville lasjeringen vært bortspill av kontrakten siden Ø/V i så fall ikke kan få mer enn tre ruterstikk og for hjerter ess om nord stikker med ruter konge med det samme.

Å gjøre slikt - ligge unna med en ugardert honnør når man kunne tatt stikket - er på en måte en nybegynnerfeil. De fleste gjør imidlertid den feilen kun en gang, for det pinlige øyeblikket i stikk to huskes lenge. 

Men var denne spilleføringen kun en penibel tabbe? 

Hvis man er snill, og det bør man jo være, så går det an å se på om det er noen sits hvor lasjeringen er korrekt. Og den finnes, men i så fall har vest funnet et godt motspill. Å satse på at det sitter akkurat sånn er nok som oftest feil, men likevel. Hva om Ø/V sine kort så slik ut fra start:

Ruter knekt kommer altså ut og vest legger damen i første stikk! Det er glimrende motspill slik det her sitter, for vest kan se at øst neppe har inntak.

Hvis vest stikker med ruter ess i stikk en og spiller ruter dame tilbake oppstår en klassisk situasjon for lasjering. Spillefører lar vest få andre stikk for ruter dame og stikker med ruter konge i tredje stikk. Så må han innom hjerter ess. Siden vest som på det tidspunktet er fri for ruter har hjerter ess går det bra. Det blir sogar ti stikk i 3NT.

Men vest så altså dette og la ruter dame i stikk en. For å vinne i det tilfellet nå må nord lasjere! Men det er altså den farefulle lasjeringen som blir så fryktelig pinlig om det kommer ruter gjennom og øst har esset. 

En variant som viser seg å være helt håpløs slik det sitter kan være en ren tabbe, men noen ganger kan det i alle fall ha vært en (liten) tanke bak det. 

Kostbare valg

I det spillet du i dag får servert fikk nord noen vanskelige valg. Utspillsvalget ble vel det mest kostbare.

Denne uke spilles første del av den lange turneringen USA-trials som skal bestemme hvilke lag som får representere USA i VM i mars. Spillingen foregår på RealBridge, men senere vil det også bli et sluttspill (trslagskamper) før de to lagene som får spille VM er kvalifisert.

I en av kampene mandag (amerikansk tid) kom dette underholdende spillet hvor nord satt med:

Giver syd, N/S i sonen

Ved noen bord åpnet vest med en 13-15NT etter pass fra syd. Hva ville du meldt nå?

Det bør ikke være snakk om å vise begge major her etter min mening. Det bør meldes spar, men hvor mange?

2 spar har kanskje noe for seg, for hånden er litt vel sterk spillemessig for 3 spar hvis det er definert som sperremelding. Først of fremst kan 3 spar bli galt om makker har brukbare verdier mot nords hånd, fordi han ikke helt kan se for seg en så spillesterk hånd. Men det er tross alt i ugunstig sone, så...

Kanskje klinke til med 4 spar?

Det er tøft, spesielt i disse soneforholdene. Men gjør nord det har han i alle fall meldt seg ferdig og kan rolig (?) vente og se hva som skjer.

Vel, der jeg så på meldte nord 3 spar. Øst sa 3NT, og det gikk pass rundt. Hva ville du spilt ut nå?

Å spille ut spar vil være i håp om at makker har et inntak og dobbelton spar. Å spille ut hjerter er et bra alternativ. Det er imidlertid et skudd i mørket det også, men å tenke på minorfarge i utspill er i alle fall utelukket.

Nord valgte å spille ut liten spar. Det kostet intet mindre enn ni stikk…

Spillefører vant første stikk med spar konge og hadde raskt ti stikk foran seg, Ø/V +430.

Ved det andre bordet ble resultatet 400, men til N/S! Der valgte nemlig nord å spille ut liten hjerter. Da tok N/S fem hjerterstikk før de avsluttet med syv sparstikk – åtte bet!

Det ga 13 IMP i den kampen, og selvsagt store utslag i andre kamper også.

Som du kan se har N/S en formidabel dobbeltilpasning i majorfargene og kan vinne elleve stikk i både spar- og hjerterkontakt.

Ved tre bord ble 3NT vunnet av Ø/V. Resultatene varierte naturlig nok veldig her, og fra tre ganger +430 til Ø/V var det mange forskjellige scorer opp til toppen N/S som var +1190 for 4 spar doblet med to overstikk.

MOLDE STORTURNERING - Spennende avslutning

Molde BK arrangerte sin Storturnering i helgen med 35 par på startstreken.

Åsmund Forfot-Erik Berg fikk opp en veldig stor ledelse etter første dag. Det ble likevel spennende, for søndag spilte lederparet kun rundt middels. Mot slutten gikk det litt på stumpene, men de holdt unna og vant med 12,3 MP foran Christian Bakke-Bård Kåre Græsli (topp-bunn var fra +16 til -16). På tredjeplass like bak de to parene kom Kåre Bogø-Geir Helgemo.

De to spillene vi tar med i denne omgang er fra lørdag.

God teknikk

Vanlig kontrakt var 4 spar, de fleste steder spilt av nord. Hjerter 10 er naturlig utspill, og da går det kongen, esset og stjeling. Ett hjertestikk gir kun avkast for en kløver, så det ser ut til at det må bli to kløvertapere og en rutertaper, altså ti stikk.

En god del fikk likevel tak i overstikket. Slik kløveren sitter går det an å få til et fint innspill ved hjelp av god spilleteknikk. Spillefører stjeler altså vests hjerter ess over syds konge i første stikk. For å få til sluttposisjonen som må til må ruter og kløver elimineres. For eksempel kan spillet gå slik:

Utspillet stjeles altså, og hjerter dame har blitt ett stikk. Så ruter konge til østs ess. Han fortsetter best med ruter eller hjerter. La oss si han spiller ruter til nords honnør. Underveis tas trumfen ut, og en ruter trumfes hos syd, hjerter dame innkasseres med kløveravkast, og syds siste hjerter stjeles hos nord. Eliminasjonen er fullført, og det blir seende slik ut:

Nå spilles kløver ess og en kløver til som vinnes av østs konge. Han må spille rødt kort til dobbeltrenons, og da trumfes hos syd mens nord sin siste lille kløver forsvinner.

Hvis øst forsøker seg med å legge kløver konge under esset fordi han ser han vil bli innspilt spilles simpelthen kløver mot knekten, og det blir også da elleve stikk. Å kvitte seg med kløver konge er imdilertid et godt forsøk. Det hjelper dog ikke her, men vest kunne jo hatt QJx i kløver.

Ved noen bord skiftet øst til kløver konge idet han var inne på ruter ess, men da ble det enkelt elleve stikk siden kløveren løste seg med kun en taper. Å notere +450 var likevel et hyggelig pluss-spill.

Syv stikk for mye

Her er kanskje lørdagens største svingspill.

Over vest sin åpning 1 kløver melder syd spar. Hvor mange?

Det kan diskuteres, men flere steder sa nord 3 spar. Øst får da et vanskelig meldeproblem. Det virker feil å passe. Å melde på firetrinnet kan bli feil det og hvis det ikke finnes tilpasning. Noen foreslo dobler (negativ dobling) som i alle fall bringer hjerteren på banen. Vest kunne ikke annet enn å si 3NT. Det ble kontrakten en del steder, og vinnerparet ble doblet i 3NT av N/S, Sverre Johan Aal-Hilde Aas Nøst.

3NT er håpløst om motspillet finnes. Nord kan spille ut hjerter, spesielt hvis syd har doblet og dermed bedt om hjerterutspill (bordets først meldte/viste farge). Syd vinner første runde hjerter og spiller spar til nords konge. Så mer hjerter til syd og mer spar, denne gangen gjennom vests Q-x mot renons. Forsvaret får i så fall syv sparstikk og tre hjerterstikk, seks bet!

Det går også bra for motspillerne denne gangen om nord spiller ut sparhonnør hvis han skifter til hjerter. Men hjerter ut er aller best, da får N/S tatt knekken på spilleførers Q-J-x i spar også, om han har det.

Mot vinnerparet fikk Aas Nøst-Aal tak i motspillstikkene sine i 3NT doblet og noterte +1400, ren topp!

Flere andre spilte 3NT udoblet og gikk fra en til tre bet, men to par vant 3NT! Det skjedde antagelig fordi nord tok to store spar med det samme.

Toppen Ø/V gikk til Johansen-Berset (4.plass til slutt) for 3NT med ti stikk – syv stikk mer enn det er i teorien. Så det ble altså fra +430 Ø/V til +1400 N/S, en sving på 1830 poeng.

HASTVERK (fra Norsk RealBridge høst)

Norsk RealBridge Høst spilles hver fredag og fortsatte i går med kveldsturnering. Hallgeir Gåsø-Ståle Frøyland vant kvelden like foran Per Haltbrekken-Jøran Aunan.

Vi tar med et par spill hvor «Hastverk» var stikkordet. Et tilfelle hvor hastverk førte mange par til feil kontrakt, og et annet hvor det hastet med å finne riktig motspill.

Hastverk (1)

Giver nord. Ingen i sonen.

Dette var kveldens første spill. Som du greit kan se har N/S en glimrende lilleslem i hjerter med disse kortene. Selv om hjerter satt 4-1 var det ganske greit å vinne tolv stikk siden sparfargen kunne godspilles med kun en stjeling (satt 3-3). Å score +980 for 6 hjerter med tolv stikk ga imidlertid hele 90%, kun slått av en altfor ambisiøs stamp i 5 ruter av ett Ø/V-par. Det kostet -1100.

Bortsett fra en meldt og vunnet slem var resultatene på spillet nokså trist lesing. Det var tre par som vant utganger i grand eller hjerter, men så kom en lang rekke med -50 og -100, de aller fleste i kontrakten 6NT!

Hvordan og hvorfor kommer så mange i 6NT når de har en fet åttekorts tilpasning i en majorfarge, en av dem har en renons, den andre en singleton?

Grunnen til at så mange spilte 6NT var at syd tok kommandoen fullstendig, og/eller noen steder også pga. at nord valgte feil melding i andre melderunde.

Ved alle unntatt to bord åpnet nord med 1 spar som jeg er enig med dem i selv om det kun er 10 rene HP. En på nords plass åpnet med 2 spar. Det er feil melding slik jeg ser det, dette er ikke riktig håndtype med en fire-korts majorfarge ved siden av. En spiller på nords plass passet. Ellers startet det med 1S-2K over alt.

Ved flere bord meldte nord 2 spar andre gangen. Det er feil, ingen grunn til ikke å fortelle om hjerterfargen! Kanskje tenker de noe sånt som at «jeg har åpnet med kun 10 poeng så her må jeg forsøke å sette på bremsene».

Feil!

Hvis du åpner med tynne verdier i form av rene poeng må du melde hånden korrekt etterpå, sånn som du melder andre mer vanlige åpningshender med to farger. Hvis ikke blir det håpløst for makker å melde godt.

Andre steder sa syd 2 kløver først, så rett i 4NT neste gang nokså uavhengig av hva nord meldte andre gangen. Hvorfor sånt hastverk? Og deretter gikk de rett i 6NT!

Etter 1S-2K, og 2H fra åpneren er det veldig komfortabelt etter systemet 2-over-1 hvor svaret 2K allerede etablerte utgangskrav. Syd kan støtte til 3 hjerter som pga. at utgangskravet er etablert viser sterkere kort enn 4 hjerter (Prinicple of fast arrival). Etter en sånn start (!S-1K, 2H-3H) er det vel omtrent umulig å ikke havne i 6 hjerter?

Det er ganske opplagt at å spille hjerterkontrakt må være glimrende med syds kort idet nord viser hjerterfarge. Spar kan trumfes hos syd, og det kan være det som skal til for å godspille mange flere stikk enn du har i grand. Mye tyder på at mange tenkte litt for mye «parturnering» her. De ville ha tak i det lille ekstra i grandkontrakt.

Så klart det kan være like mange stikk i grand noen (få) ganger, hvis for eksempel nord har noe sånt som AQJ10x i spar, men å satse på grand i dette tilfellet er en altfor stor gambling. Det er veldig stor sannsynlighet for at hjerterkontrakt er mye bedre.

Mot vinnerparet var N/S i en håpløs 7 spar med to bet (100%) etter at N/S et lite øyeblikk hadde vært innom 6NT. De som ble nr. 2 var også ganske heldige, de satt mot 6 hjerter med en bet og fikk 65% for det.

Hastverk (2)

Dette spillet er nokså uinteressant i lagkamp. De fleste vinner utgang i grand eller hjerterkontrakt som Ø/V. Det kan som du skal snart få se være interessant i lagkamp også, men i parturnering er islike spill alltid uhyre interessante og viktige. Ett bitte lite ekstra stikk gir stor uttelling.

Giver vest. Ø/V i sonen.

Å spille gode motspill avhenger ofte av å se for seg om motspillet haster, eller om en kan spille passivt mot og vente på stikkene sine. Noen ganger haster det, og hvis ikke motspillstikkene tas får kanskje spillefører resten. Andre ganger vil hastverk føre til at man tar for ess og konger og godspiller haugevis med stikk for spillefører.

I dette spillet var kun ett par i 4 hjerter med åtterkorts tilpasning. Mange satset på grand med øst sine kort etter sparmelding fra nord. Det er riktig å være i grand siden vest har tre spar. Om han hadde hatt to eller en spar ville fort hjerterkontrakt vært bedre.

Mot 3NT kan N/S hente tre sparstikk. De N/S-parene som gjorde det og noterte -630 fikk 60% og Ø/V fikk 40% for det som egentlig er maksimalt resultat siden det ikke blir mer enn ti stikk i hjerterkontrakt (tre spartapere).

Sa jeg ti stikk i hjerterkontrakt?

Nei, det står faktisk ikke i 4 hjerter. Nord starter med tre store spar og fortsetter med en fjerde runde av fargen. Syd stter i trumftieren, og nords J-9-3 blir til sikkert trumfstikk - betetstikket!

Mange steder kom spar ut mot østs 3NT (nord hadde meldt spar). Nord ser ikke østs kort, men antar at det sitter som vi ser i diagrammet, at øst har sparstopper. Hva bør han gjøre nå?

Der nord i andre stikk skiftet til ruter ble det elleve stikk. Syd fikk for ruter konge, og resten stod siden nord resten av spillet satt og så på to sparstikk han ikke kunne få for. Å vinne +660 ga 75% til Ø/V.

Ved ett bord kom kløver i utspill fra syd, spillefører vant med knekten og tok hjerterstikkene. På et tidspunkt gjorde syd den feilen at han kastet sin ene spar. Da fikk han like etterpå for ruter konge, men det var det eneste stikket forsvaret fikk, nord satt litt trist og så på A-K-Q i spar som han ikke kunne få for. Pluss 690 ga ren topp til Ø/V.

Vinnerparet spilte her mot dem som ble nr. 2, og antall stikk i 3NT ble avgjørende for parenes endelige plassering.

Etter innmelding 1 spar spilte Frøyland ut spar. Gåsø syntes det så ut som det kunne haste og grabbet til seg de tre sparstikkene før han spilte ruter 9. Nå må øst enten ha hatt en «blind spot», eller han satset alt på et hjerteren satt 4-1. For ved å gå opp med ruter ess står resten siden hjerteren går, og det blir i så fall ti stikk. Siden han tok ruterfinessen ble det kun ni stikk. Det ga ren bunn til Ø/V. For at det skal være riktig å ta ruterfinessen må hjerter sitte 4-1, og ruter konge må sitte eksakt dobbel i saksen slikt at den fargen går.

Et sånt spill føles kanskje ikke veldig interessant der og da. Men Ø/V fikk altså 0 matchpoints selv om de noterte meldt og vunnet utgang (!), +600. Ti stikk ville gitt 8 matchpoints til Ø/V. Til slutt var marginen mellom første- og andreplass kun 3 matchpoints...

Avtaler

Minst like viktig som rene system ting og spesifikke konvensjoner er at et makkerpar har avtaler for frekvente meldesituasjoner.

Dagens spill er fra en parturnering på BBO, og mye tyder på at Ø/V ikke hadde særlig kontroll i meldingene. I praktisk bridge kan det godt bli en gladscore likevel!

Meldeproblemet som oppstod er ganske vanlig. Likevel viser det seg at mange bra makkerpar ikke har klare avtaler for situasjonen.

Giver øst, ingen i sonen

Dobler lover fire hjerter, og det kan innebære flere hjerter om han ikke har nok poeng til å melde 2 hjerter.

Øst satt med:

Hva betyr forskjellige meldinger, og altså, hva om øst har helt andre hender han ønsker å melde med? Han behøver jo ikke ha hjerterstøtte, men kan jo for eksempel ha en ensidig hånd med ruterfarge, svak eller sterk hånd, eller begge minor med svak eller sterk hånd

For eksempel (med andre hender enn øst hadde):

Øst melder 3 kløver. Naturlig med begge minor, selvsagt, men hvor sterk må man være for å melde 3 kløver nå?

Det samme gjelder om øst melder 3 ruter. Det er klart at i denne situasjonen vil øst ofte kunne ha hender han ønsker å melde med selv uten veldig mange HP, fordelingshender, for eksempel en ganske ordinær hånd med 5-5, eller en lang og god ruterfarge. Hvordan kan da svareren (vest) vite om det er en ordinær hånd eller om åpneren har ekstra verdier, for eksempel 15-16 poeng eller mer?

Øst kan kan kanskje melde 4 kløver om han har begge minor og er veldig sterk?

Noen vil kanskje mene det viser en veldig sterk hånd med ruter og kløver.

Hvis ikke nord hadde meldt 2 spar ville et hopp til 4 kløver av de fleste blitt tolket som «Splinter» med hjerterstøtte, en meget sterk hånd og kortfarge i kløver - en god melding når den forekommer og blir oppfattet korrekt. Det er også et poeng at det ikke så ofte er noen god melding å hoppe til 4 i minor som naturlig melding siden meldingen er høyere enn 3NT som kanskje kan være hvor de bør spille. Med de kortene øst aktuelt satt med ville 4 kløver som "Splinter" føltes som en god melding, ikke sant?

Det er klart at nords melding gjør at øst ikke har så mye melderom til å vise forskjellig styrke. Et prinsipp jeg mener er bra er at etter en lav negativ dobling så bør åpneren melde mest mulig som om det har startet med et en-over-en svar, for eksempel i dette tilfellet som om det har startet med 1 ruter – 1 hjerter. Når det så kommer melding fra nestemann blir det imidlertid litt trangere.

Hva med overmelding av motpartens farge, her 3 spar?

Her er det delte oppfatninger blant eksperter. Viser melding i motpartens farge støtte i slike situasjoner?

Vi ser litt på en lignende, men noe enklere medesituasjon:

Er 3 hjerter et såkalt «cue-raise» nå? Dvs. viser det en gode kort med hjerterstøtte ("god-løft")?

Mange ser ut til å mene det.

"God løft",. eller cue raise er en god variant. Men jeg tror det er feil bruk av overmelding i slike situasjoner og påstår det er best å si at åpneren ikke kan bruke overmedling av motpartens farge som "god-løft". Han må støtte på en annen måte, og her har åpneren en rekke beskrivende meldinger for å vise sparstøtte; dobler (support, tre-korts spar), 2 spar, 3 spar, 4 spar og hopp som Splinter. Men hva om han ikke har støtte til svarers farge, men en oversterk hånd?

Åpneren har alså så mange tilgjengelige støttemeldinger her at det er slik jeg ser det bedre og mer nyttig å bruke overmelding av motpartens farge som krav med en oversterk hånd. Det kan for eksempel være en hånd med meget god åpningsfarge og noe sånt som 18-20 poeng, eller lignende, dvs, en hånd man ikke tør melde 3 i minorfargen med fordi det kan gå pass rundt.

Vel, som sagt er slikt avtalespørsmål. Det er sikkert ikke dumt å ta en prat med din favorittmakker om dette…

Tilbake til meldesituasjonen i starten hvor altså nord meldte høyere enn i det siste eksempelet, og det ble derfor enda trangere for åpneren. Da spillet forekom sa øst 4 kløver og mente det som Splinter med hjerterstøtte. Ø/V var imidlertid ikke på bølgelengde, og de snublet seg videre til en sprek sluttkontrakt.

Vest hadde tolket 4 kløver som naturlig og løftet til utgang. Idet øst innså de kanskje var ute og syklet litt sa hun 6 hjerter. Normalt er ikke slik meldesekvenser særlig trygge, men de hadde buklandet i en ganske bra slem i dette tilfellet:

Syd spilte ut kløver ess mot 6 hjerter. Det gjorde det ikke noe verre for spillefører som greit kunne godspille østs hånd siden ruteren satt ganske snilt, 4-2. Det gjorde det heller ikke noe verre at trumfen satt veldig fordelaktig med kongen dobbel hos nord.

Kløver ess i utspill ble trumfet, så ruter ess, ruter til stjeling og trumf til knekten som stod. Hjerter ess tok med seg nords konge og syds siste trumf. Ruter konge ga avkast for en spar. Ruter satt altså 4-2 (damen fjerde hos nord). Det var fortsatt to trumf hos vest, en til å godspille ruteren med nok en stjeling, og en til å trumfe en av øst sine spar. Kløver konge ga avkast for østs siste spar. Øst hadde etter hvert kun ståkort på hånden, og det ble tretten stikk i 6 hjerter.

Av og til spiller det ikke noen rolle hvordan man melder, det er hvilken kontrakt man ender i og antall stikk som teller!

Det er imidlertid ikke sikkert Ø/V er like heldige neste gang de ikke er på bølgelengde sånn som her. I turneringen som bestod av 18 bord ga +1010 for 6 hjerter med tretten alle poengene. Å få med seg tretten stikk i utgang ville gitt over 80%.

Ps. I meldesituasjoner som dette finnes det en konvensjon som benyttes av en del veletablerte makkerpar, såkalt «Good-Bad 2NT». Det er altså i situasjoner hvor åpneren (når han skal melde andre gangen) har mistet sjansen til å hoppe til tre-trinnet, og hvor han gjerne vil differensiere styrken sin fordi det finnes mange håndtyper med forskjellig styrke han kan tenke seg å melde en gang til med. «Good-Bad 2NT» kan spesielt interesserte lese om flere steder, artikler finnes ved enkelt hjelp av et google-søk. For eksempel kan du se her.

Fargekombinasjoner og kontekst

Det er vel å bra å lese seg opp på hvordan bestemte fargekombinasjoner helst bør spilles for å spille med oddsen. Det er dog et faktum at slike teoribøker eller artikler ofte omhandler "matte", eller om du vil ren prosentregning fargen isolert sett. I praksis skal det lite til før du har informasjon som gjør at fargen kanskje ikke skal spilles etter læreboka likevel.

Her er en fargekombinasjon fra et blogginlegg for litt siden:

Hvordan bør denne fargen best spilles for maks en taper?

Analysen - isolert sett - er ganske grei. Hvis det sitter 2-2 er det 50/50, damen dobbel kan like godt sitte foran som esset dobbel.

Hva om det sitter 3-1?

Da vil liten til kongen bli riktig om han bak har damen singel, men feil om han har esset singel. De to sitsene går mot hverandre. Det som tipper det over til at finesse er best er at det kan sitte A-Q-x foran (evt. også A-Q fjerde). Altså er finessen hårfint bedre sjanse enn liten til kongen.

Så kommer det med informasjon inn i bildet. Hvis han foran er favoritt til å ha esset (kanskje han åpnet?) blir spørsmålet om hvordan alle honnørpoengene sitter. Er det sannsynlig at han også har damen i denne fargen, eller er det plass til at, og kanskje sannsynlig at damen sitter bak?

I spillet vi skrev om forleden var det riktig å spille liten til kongen med denne fargekombinasjonen. Her er et spill fra RealBridge Høst på fredag hvor det var samme problemstilling.

Vest er altså i 4 spar doblet. Må syd ha A-Q i spar for å doble? 

Nei, det er det ingen garanti for. Men det er nok sannsynlig i denne konteksten. Vi ser riktignok alle kortene, husk spillefører så ikke N/S sine kort. Men ved det bordet meldingsforløpet er hentet fra er det slik jeg ser det temmelig sannsynlig at syd har A-Q i spar, for han meldte tross alt 3NT også uten noen solid farge eller noe slikt.

Kløver 5 kom i utspill til esset. Spillefører prøvde spar til kongen, men da ble det bet siden det satt slik:

Om det spilles spar til finesse lysner det. Det beste er nok å spille spar 8. Hvis syd legger liten står åtteren, og det kan spilles nok en spar fra øst med det samme. 

Det er ikke over selv om trumfen løses med kun en taper. Etter å ha tatt ut trumfen i tre runder blir det kun en trumf igjen hos øst. Og spillefører har K-10-9 i hjerter mot singelton, en farge som må løses for kun en taper. Det ser ut som om det går an å spille hjerter til nieren (eller tieren) og nords dame, så senere presse ut esset med kongen mot trumf. Da kommer knekten deisende og vests siste hjerter står. 

Så å vinne 4 spar er ikke enkelt uansett. Og computeranalysen sier også at det er bet med åpne kort om vest spiller kontrakten:

Dette er altså antall stikk som kan vinnes i det spillet - i teorien. Merk dog at slike analyser ikke sier noe om HVORDAN du burde ha spilt eller meldt! Det er en analyse basert i helt åpne kort både for mptspillere og spillefører. Det betyr for eksempel at av og til så er vinnende spilleplan for maks antall stikk helt hull i hodet, helt mot oddsen.

Jeg har ikke gått veldig i dybden på dette spillet, men tror kløver ut fra nord er betende. Og så må syd spille liten kløver idet han er inne i trumf, og en gang til liten kløver idet han er inne på ruter ess. Da blir vest veldig kort i trumf, og det ser ut til å kunne bli to hjertertapere, eller eventuelt en hjertertaper og en sen kløvertaper.

Men altså, som du ser sier denne computeranalysen at 4 spar alltid kan vinnes spilt av øst. Så det må være pga. at fra syd er de ikke noe truende kløverutspill. Østs ressurser i kløver gjør at kløver ut fra syd er velkomment for spillefører.

En bet i 4 spar doblet ga 13 % til N/S, mens +590 ga 82 %.

Det var fire par som vant 4 spar doblet. Tre av dem fikk hjerter ess i utspill - hjelpsomt - og senere fant spilleførerne trumfen.

En fikk det truende kløverutspillet fra nord. Spillefører fant trumfen, men var altså litt i trøbbel fortsatt. Men da syd på et tidspunkt var inne skiftet han til hjerter knekt. Det var hjelpsomt. Spillefører kunne presse ut esset med kongen, og senere presse ut damen med hjerter 10 mot den ene gjenværende trumfen hos øst. Vests siste hjerter var godspilt. 

NORSK REAL CUP HØST (første spillekveld)

Det har startet en Real-Cup Høst arrangert av Helgeland Juniorbridgeklubb på RealBridge. Den spilles hver fredag kl. 19.30 fra 3.9.21 til 17.12.21. Inntektene går til å arrangere Norske Skolemesterskap 2022. Mer om dette opplegget finner du her.

Fredag var første kveld i denne turneringen. Det deltok 25 par, og vinnere ble Nico Meek-Torfinn Wilhelmsen. Det vant med veldig liten margin (0,07%) foran et makkerpar som ikke engang er 40 år til sammen. Nicolai Heiberg Evenstad-Christian Bakke.

Alle som vinner turneringer med liten margin, har noen heldige spill i løpet av turneringen. Her er ett spill hvor det ble 100% for vinnerparet, men det kunne blitt ren bunn i stedet. Selv om det er feil i teorien å være i slem må det sies at Nicolai Meek vant sin kontrakt på en vakker måte.

Meek var i 6 hjerter som er knallhardt meldt, og kontrakten går automatisk bet om det spilles ut ruter da det i så fall tapes to ruterstikk på to sekunder. Men vest hadde meldt inn kløver, så øst spilte naturlig nok ut kløver 2.

Etter kløverutspillet hadde spillefører elleve toppstikk, og det ville vært tolv enkle om det var fire sparstikk å hente. Kløver ess vant første stikk, og det ble spilt trumf. Om sparen sitter fint og gir fire stikk vil den gi fire stikk senere også, så det haster ikke med å prøve sparfargen. Meek dundret i vei med alle trumfene. Idet den siste trumfen var tatt så det slik ut:

Meek spilte nå spar 10 (viktig) til kongen, og på spar tilbake til esset oppdaget sitsen i fargen siden øst hadde kastet en spar. Så fridde han seg med ruter. Vest kom inn på det nå single esset og måtte spille spar tilbake fra J-8 til syds saks Q-9 - tolv stikk.

Merk at om spillefører ikke hadde kvittet seg med spar 10 ville liten spar fra vest med to kort igjen ført til bet, fordi den i så fall single tieren vinner, og spillefører er låst inne på feil hånd.

Joda, Ø/V kunne tatt bet i kontrakten også etter kløver ut. Helt mot slutten må vest gå ned på singel ruter, og esset må kastes. I så fall fungerer ikke innspillet, for øst vinner med ruter konge og tar ett kløverstikk til slutt.

IKKE GI OPP!

Det er viktig å ikke gi opp selv om et spill starter dårlig. Dette gjelder både når du er spillefører og motspiller.

Du har vel sikkert hørt denne: "Jeg ga opp etter utspillet".

Her er et bra eksempel fra en treningskamp hvor det var alt for tidlig å kaste inn håndkledet. 

N/S meldte ikke på noen måte dumt her, men de havnet utgangen 4 spar som i utgangspunktet er helt håpløs. Etter 1 ruter – 1 hjerter og 1 spar fra åpneren inviterte nord til utgang med sine 11 poeng. Syd hadde 14, riktignok noen rustne kløverhonnører, men fin ruterfarge. Så han la på til 4 spar.

Der er det som du ser to sikre trumftapere og to tapere i hjerter, og det kan ofte være en tredje trumftaper også. Ideelt burde de spilt 2 spar! Eller, når man ser alle kortene kunne de vært i 3NT. Det er ikke lett å finne med 4-4 tilpasning i en majorfarge og en dobbelton på den ene siden, to dobbeltoner på den andre. Men i grandkontrakt er det åtte toppstikk i minorfargene og må bli ett stikk til - det niende - i enten hjerter eller spar.

Selv om det er bet rett ned i 4 spar er som kjent ikke spillet over før det er over! Vest skulle spille ut og kan ikke kritiseres for å spille ut kløver 10. Da fikk spillefører en sjanse til å bli kvitt en hjerter, og han tok runder kløver med det samme, fra syd forsvant en hjerter. Det lysnet litt.

Så trumf fra nord, og trumfen satt jo snilt. Det ser et lite øyeblikk ut som om det etter denne starten kan bli kun to trumftapere og en taper i hjerter.

Øst var frustrert over makkeren som hadde bommet utspillet. Det er da det er fort å følge opp med en feil, men det er ikke alltid over selv etter et uheldig utspill!

Utspill er temmelig tilfelidig. En utspillsbom kan ikke så ofte kalles feil, og det kan godt være utspillerens makker som blir avgjørende senere. Etter den uheldige starten for motspillerne stakk øst den første sparen, og med et misfornøyd grynt tok han for den andre trumfhonnøren før han fridde seg med ruter. Dermed kunne syd ta ut vests siste trumf med damen og forlange resten, ti stikk og +620.

«Men…», prøvde vest.

Øst avbrøt og sa: «Jeg ga opp etter det elendige utspillet ditt».

Men at Ø/V fikk dette svake resultatet var 100% den småsure spilleren på østs sin plass sin skyld. For kontrakten var bet selv etter den starten, på to forskjellige måter. Man må spille «til fløyta går»!

Idet øst er inne på sin første trumfhonnør kan han se at om vest har ruterstikk kommer det til dem uansett på et tidspunkt. Hvis de har ett hjerterstikk nå så har de det nå eller senere, men om de skal kunne bete 4 spar med kun ett stikk i hjerter og trolig ingen ruterstikk må de få mer enn to trumfstikk.

Betevariant 1: Øst bør skifte til hjerter mens han har trumfesset i behold. Vest stikker med kongen og kan fortsette med hjerter til knekten, esset og stjeling. Spillefører går antagelig over på ruter knekt og spiller trumf. Øst vinner det stikket og kan spille nok en hjerter som gir trumfhøyning for spar knekt. Forsvaret går ett stikk i hjerter og tre i trumf - en bet

(Øst kan også spille hjerter ess og nok en hjerter idet han er inne på den første trumfhonnøren.)

Betevariant 2: Dette er vel den mest elegante betevarianten. Idet øst er inne på trumfesset spiller han hjerter til vest sin konge. Vest kan i stedet for å spille nok en hjerter også fortsette med en fjerde runde kløver til trippelrenons! Da må øst trumfe med esset idet disse trumfene er igjen:

Vest som er den eneste som har igjen kløver spiller altså en fjerde runde kløver, og øst trumfer med esset! Spillefører kan bare sitte å se på. Da blir vest sittende med J-3 bak syds Q-10 i trumf, og vest har plutselig sikkert trumfstikk, forsvarets fjerde stikk.

Vests sitt utspill (kløver 10) var helt naturlig. Med åpne kort går det dog an å få tak i to bet i 4 spar med hjerter konge i utspill. Forsvaret tar to stikk i den fargen, og en tredje runde hjerter gir vest trumfhøyning for knekten. I tillegg til de to hjerterstikkene Ø/V i så fall får med seg får de tre trumfstikk.

Alternativt Key Card-spørsmål

I VM-kvalifiseringen var det høyt nivå. Likevel så vi flere eksempler på at sterke makkerpar bommet i "Blackwood-stiuasjoner". Det ble meldt storeslemmer med ett ess borte. Vi så lilleslemmer hvor det manglet to ess. Dessuten ble det meldt slemmer hvor det manglet ett ess og i tillegg var trumffargen for svak så det ble en taper der også.

Vi skal i dag se på en situasjon hvor et problem kan oppstå for den som ønsker å vite om antall ess (nøkkelkort).  

I moderne bridge brukes mange forskjellige varianter for spørsmål om ess, eller nøkkelkort (Key Cards), ikke bare gode, gamle Blackwood.

Ved hjelp av Key Card Blackwood får man vite om det mangler to ess (to nøkkelkort inkludert trumf konge), og også om trumf dame mangler. Hvis trumfen sannsynligvis vil gi en taper fordi trumf dame mangler bør man ikke melde slem hvis det også mangler ett nøkkelkort. Dette blir ikke noe problem om den som svarer på Key Card BW har to nøkkelkort, for da fortelles direkte om han også har trumf dame. Hvis derimot svaret er 5 kløver eller 5 ruter forteller det ikke om han har trumf dame. Hvis det kortet må være på plass og han som spør ikke har det selv kan han som regel spørre etter trumfdamen med fargen over svaret på 4NT. Et problem som kan oppstå når hjerter, ruter eller kløver er trumf er at svaret som viser ett nøkkelkort (eller null, avhengig av avtale) på 4NT er i fargen rett under trumfen. Da er det ikke noe «stepp» ledig under trumffargen på femtrinnet, og en får ikke spurt om trumf dame og stoppet i 5 hvis det kortet er nødvendig for lilleslem.

Vi tar med et eksempel for å tydeliggjøre dette dilemmaet:

Syd åpner med 1 hjerter (femkorts farge).

Hva slags system man ellers bruker spiller ingen rolle for dette, det nevnte problemet kan oppstå av og til uansett. Her tenker vi oss at N/S spiller med Stenberg 2NT (støtte, utgangskrav) som svar på 1 i majorfarge, og at åpnerens 3 ruter over 2NT simpelthen viser singelton. Uansett hvordan strukturen er over 2NT vil nord bli veldig optimistisk hvis han får vite om singel ruter hos syd!

La oss si meldingene for eksempel går:

Mange ville sikkert gått rett i Key-Card med nord sine kort idet de får vite om singel ruter hos syd, men det er irrelevant for det vi her ser på.

Merk at noen bruker såkalt 0-3-1-4 som svar (som i vårt eksempel), andre såkalt 1430, dvs. det laveste svaret viser 1 (eller 4) nøkkelkort. Det problemet vi her ser på kan oppstå med begge variantene så lenge svaret på 4NT er i fargen rett under trumffargen.

Svaret på 4NT gir i dette tilfellet ikke noen ledig melding under 5 hjerter til å spørre om trumfdamen, og han som spør vet ikke om syd har det kortet. Derfor kan det være riktig å stoppe på fem-trinnet, men slem kan være opplagt andre ganger.

Nord vet at det mangler ett ess, trolig ruter ess. Derfor må trumfen være uten taper om slem skal være bra nok. Så her må han gjette. Melder han 6 hjerter kan det godt være det er en trumftaper i tillegg til det esset de mangler. Men hvis syd har A-Q i trumf er det en kanonslem.

Det kan for eksempel se slik ut:

Eksempel 1

I dette tilfellet må hjerteren sitte 2-2 for at slam skal stå. Det er en 40% sjanse, litt for lite til at slem bør meldes.

Riktignok kunne syd hatt hjerter knekt, og da ville prosent-sjansen for slem vært noe høyere. Og slem må være bra om syd har hjerter dame, så å ta sjansen på slem i dette tilfellet er ikke så forferdelig galt. Det er ikke poenget her. Andre ganger kanskje man har kun åtte trumf til sammen, og i så fall kan slem være sjanseløs om trumf dame mangler, en god slem om makkeren har det kortet. Så slik meldingene går er og blir dette å ta en sjanse.

Det kan også se slik ut:

Eksempel 2

I begge eksemplene har nord de samme kortene, og syd har 12 poeng og samme fordeling både i eksempel 1 og 2. I det første eksempelet er ikke slem bra nok til at den bør meldes. Her er slem opplagt og bør meldes. (6 hjerter går i dette tilfellet kun bet om det er 4-0 sits i trumf.)  Dette blir altså ren gjetting med vanlige avtaler.

Problemet kan imidlertid løses ganske enkelt. Man kan avtale at 4 spar er Key Card BW hvis hjerter er trumf (og også om ruter eller kløver er trumf). Svarene er etter vanlig skala, men de kommer ett stepp lavere. Det gir mer rom for han som spør.

Hvis det er avtalen, vil nord i meldediagrammet si 4 spar som spørsmål om nøkkelkort i stedet for 4NT. Svaret blir i så fall 5 kløver - ett nøkkelkort. Da kan nord spørre etter trumfdamen med 5 ruter.

I den første varianten blir svaret «Nei», og de stopper i 5 hjerter.

I den andre varianten blir svaret «Ja», og de melder den fine slemmen.

En advarsel: Å bruke denne varianten må huskes. Det behøver dog ikke være så vanskelig siden 4 spar ikke kan være spillemelding når hjerter (eller en minor) er avtalt som trumf.

Det kan imidlertid bli litt farlig i andre meldesekvenser hvor det er litt mer uklart og kanskje spar er meldt naturlig underveis. Det blir ikke særlig bra om han ene passer fordi han tror 4 spar er forslag til kontrakt, og han andre mente det var Key Card med hjerter som trumf. Eller motsatt! Derfor må det for sånne sekvenser diskuteres hvor grensen går og i hvilke tilfeller 4 spar er naturlig. Litt skummelt…

Derfor er tipset for de som ønsker å innføre dette at de i alle fall i første omgang begrenser bruken av 4 spar som Key Card BW til situasjoner hvor trumfen er avtalt 100 % til å være hjerter, ruter eller kløver.

NICOLAI - tidenes yngste parfinalist (?)

Da NBF Troms og Ofoten arrangerte KM for par og kvalifisering for NM for par – Parfinalen – var det Nicolai Heiberg Evenstad og hans far Stian Evenstad fra Sørreisa BK som gikk til topps. Nicolai er 13 år!

Pappa Stian forteller at han er veldig stolt. Han har selv spilte mange finaler, men innrømmer at dette nok er det største.

«Det må innrømmes det kom en liten tåre i øyekroken etterpå», forteller en stolt pappa.

Å komme seg til parfinalen har i alle år vært noe av det alle bridgespillere drømmer om. Å klare det i ung alder er ikke mange forunt, og mange bra bridgespillere går gjennom et helt bridgeliv uten å klare det.

Nicolai har allerede i noen år nå vært med i det fine juniormiljøet i Norge. Triumfen i helgen er nok et eksempel på den fine utviklingen det er i norsk bridge når det gjelder unge spillere. Det er på alle nivå, med veldig god jobbing av juniorklubber osv., og vi ser også stadig flere tilfeller av at noen av de yngre gjør det skarpt på høyt nivå. Vi har også sett at Tor Evind Grude og Christian Bakke har befestet en plass i internasjonal topp bridge. Bakke var foressten selv en av de yngste parfinalister i Norge da han debutert i parfinalen som 15-åring. Geir Helgemo var også veldig ung da han første gangen var med i NM for par. Espen Lindqvist og andre var heller ikke særlig gamle. Såvidt jeg har fått med meg ble det sagt at Ivar Syvertsen fra Hedemark var tidenes yngste parfinalist da han deltok i 1989 som 14-åring.

Nicolai (13) klar for parfinalen!

Nicolai som altså kun er 13 år er likevel trolig den aller yngste som har kvalifisert seg, men jeg har ikke fått bekreftet det 100% (skulle noen ha annen informasjon vil jeg med glede publisere det).

Førsteplassen i KM var foran en rekke svært erfarne ringrever. Pappa Stian forteller at om det ikke var så mange spektakulære spill i KM var det mye solid bridge. Vi tar med et par eksempler på god bridge av unge Nicolai.

I dette første spillet handlet det om å spille med oddsen, og det var også et godt parturneringspoeng. Syd har en marginal åpning med 11 poeng. Det er litt et stilspørsmål. Jeg har imidlertid sansen for at Nicolai åpnet. Det er fine honnører som er i fargene hans. Dessuten har han «bossfargen», spar.

Etter at det startet med 1 kløver fra Nicolai (syd) og 1 hjerter fra nord som viste 4+ spar (kløverføringer) ble til slutt kontrakten 4 spar spilt av 13-åringen. Han fikk hjerter dame ut fulgt av to runder hjerter til, den siste trumfet av syd. Etter å ha tatt ut trumfen (satt 3-2) og tatt en vellykket ruterfinesse underveis var det ti sikre stikk. Det kokte ned til at han måtte velge mellom å ta kløverfinesse for overstikket, eller sikre utgangen og legge seg på ti stikk. Det er nemlig en fare forbundet med å ta kløverfinessen mot slutten, for syd har jo blitt fri for trumf. Ryker finessen blir det bet, for han blir låst inne hos nord og får ikke for kløver ess.

I lagkamp ville det vært for farlig å satse på elleve, men i parturnering må man av og til satse på det man tror på! Og det er med oddsen at øst har kløver dame. Mot slutten visste nemlig Nicolai at øst måtte ha kløverlengden (vest hadde vist fem ruter), det var omtrent helt sikkert at han hadde femkort. Da er det klart med oddsen at han med fem kort i fargen har et bestemt kort (her: kløver dame) i stedet for han med bare to kort.

Og slik satt det:

Nicolai tok kløverfinessen og noterte +650 for elleve stikk. Det ga 60%, mens å legge seg på ti stikk ville gitt 25%. Det er slik man vinner parturneringer!

I det neste spillet handlet det mye om kortvurdering. Åpnerens andre melding kan diskuteres. Nicolai satt med:

Med dette åpnet de aller fleste på vests pass med 11 poang. Nicolai sa 1 kløver og hørte 1 ruter som viste 4+ hjerter fra Stian. Hva ville du meldt nå?

Mange sa 2 hjerter, åpneren har jo kun 11 poeng. Men er denne hånden verd så lite når han vet makkeren har minst firekorts hjerterfarge?

Spesielt om det er lagkamp bør åpneren være optimistisk med disse kortene som i denne konteksten har steget mye i verdi, kanskje til rundt 15 poeng. I parturnering er det litt tøft å si noe mer enn 2 hjerter, men Nicolai var optimistisk. Det har mye for seg spesielt siden han og faren har på repertoaret såkalt mini-splinter, dvs. hopp til 3 ruter for å vise en hånd verd 3 hjerter med singelton ruter. De kan fortsatt stoppe i 3 hjerter. Slik minisplinter er en veldig beskrivende melding som gir svareren gode muligheter til å vurdere godt både om det er på utgang- og slemnivå.

Over Nicolai sin 3 ruter - minisplinter - sa Stian (øst) 4 ruter som var gjentatt overføring. Nicolai avsluttet med 4 hjerter.

Dette ble en hardmeldt utgang. Nord spilte ut en sparhonnør. Om nord skifter til ruter må vest stjele og spille spar før han tar ut trumfen. Da har han kontroll og taper kun to sparstikk og ett i trumf siden trumfen er fordelt 3-2.

Nicolai hadde ingen problemer med å vinne denne utgangen med 20 HP til sammen og kun 4-4 tilpasning. Og +620 ga ren topp på veien mot KM-tittel og plass i parfinalen.

TILFELDIGHETER, FLAKS OG UFLAKS

I lange turneringer er det som regel slik at en føler en god del på det med flaks og uflaks, og dessuten er det en del spill hvor det ser ut til å være rene tilfeldigheter som avgjør.

Da det norske damelandslaget til slutt røk ut av topp-8 i VM-kvalifiseringen var det nokså tilfeldig.

Jeg har fått noen kommentarer fra noen av spillerne. Ingen skylder på uflaks. Det er bra, for i alle fall i noen tapsspill er det ikke nødvendigvis uflaks, eller helt tilfeldig det som skjedde. Kanskje fravek en spiller bitte litt fra den stilen de har? Noen ganger skulle man ha meldt, andre ganger ville pass vært riktig. Forskjellig system kan også være avgjørende. Det kan være små marginer.

Det jeg tror er vinnende er å få etablert en konsekvent stil for makkerparet, og så følge den så ofte som mulig. Å gjette på når man skal gjøre noe annet enn det man har blitt enige om kan gå bra i enkeltspill, men hvis man tror på stilen man har valgt er det best å gjøre det samme med omtrent samme type kort hver gang. Men så er det alltid noen nyanser, i spill hvor det ligger på vippen om man skal gjøre det ene eller andre. Da kan det føles temmelig tilfeldig at det blir tapte spill.

Dette er de norske landslagspillerne klar over. Og de rapporter jeg har fått fra spillerne om innsatsen til damelaget er at de spilte bra, men også at de hadde mer inne. Det er riktig innstilling som på sikt vil føre til ytterligere fremgang for laget.

Torild Heskje-Gunn Tove Vist spilte en god turnering og ble nr. 6 på butleren med pene +0,61 IMP per spill i snitt. Gunn Tove var likevel ikke helt fornøyd. Hun sa at alle parene spilte bra, men også at alle tre parene hver for seg kunne sikret VM-billetten.

Jeg fikk ikke sett veldig mye på kvalifiseringen, spillingen foregikk tross alt midt på natten her hvor jeg befinner meg. Men noe fikk jeg med meg, også av damelandslagets innsats. Jeg så noen bra slemmer, men de sier likevel at de ikke var helt fornøyde med slemstatistikken.

SVERIGE vant dameklassen soleklart (24 VP ned til nr. 2). De behøvde egentlig ikke spille siste kamp, for 0 VP i den kampen ville vært nok. På det svenske laget spilte Ida Grønkvist, Louise Hallqvist, Ylva Johansen, Cecilia Rimstedt, Kathrine Bertheau og Jessica Larsson. Jeg har aldri påstått at jeg er nøytral når jeg skriver om bridge, så her må det nevnes at Kathrine opprinnelig er norsk, og Jessica vel må også kunne kalles litt norsk etter hvert? 

Her er et slemspill fra kampen mot Sverige og var litt uheldig for Norge selv om et system og valg i starten av meldingene kunne påvirket resultatet. Først kan du se på Vist sin hånd og vurdere hva du ville gjort over vest sin åpning 2 ruter (Multi, som regel en svak 2 åpning i en majorfarge).

Det er en ekkel hånd å melde for nord over vests 2 ruter. Hun er alt for sterk for en enkel innmelding. Dobler er et alternativ, men det fører ofte til vanskelige situasjoner senere fordi du har to farger som bør vises, spesielt hvis Ø/V melder aktivt.

Vist-Heskje bruker såkalt Leaping Michaels ikke bare over svake 2 åpninger, men også over Multi 2 ruter. Vist sa 4 kløver som viste minst fem kløver og minst femkorts i en majorfarge. Heskje (syd) kunne spørre om hvilken majorfarge nord hadde med 4 ruter. Nord viste spar, og da gikk syd på med Key Card Blackwood før hun avsluttet med 6 spar. Det var en fin kontrakt, men uheldig denne gangen:

Som du ser ar det to spartapere og en bet i 6 spar, Sverige +100.

Ved det andre bordet passet vest. Det ser litt merkelig ut i gunstig sone, men forklaringen jeg har funnet er at paret spiller med andre 2 åpninger. Deres 2 ruter i gunstig er «Ekrens», begge major, og 2H/2S åpning viser den meldte fargen og en minorfarge. Selv liker jeg ikke å gi bort muligheten til å åpne med svake 2. En kan diskutere frem og tilbake hva som er best system, men det blir egentlig fånyttes. I noen spill vil det norske Ø/V-parets 2 åpninger fungere bedre. Jeg tipper at hun tenkte litt på en «fresk» 3 hjerteråpning, men det er kanskje litt mye «møllers tran»?

Det svenske N/S-paret fikk imidlertid melde i fred, og det gjorde de veldig bra:

- 3 ruter viste sterke kort og minst femkorts kløver

- 3 hjerter var spørsmål

- 4 ruter viste renons i hjerter

- 4 hjerter var Key-Card Blackwood med spar som trumf

Grønkvist foreslo 6 kløver som ble kontrakten. Lilleslem i kløver er ikke så mye bedre, men Grønkvist vant den på en veldig elegant måte.

Vest spilte ut ruter. Spillefører stakk og tok tre runder trumf. Så la hun ned spar ess, spilte ruter til syd og spar mot nord. Tanken var å legge spartieren om vest følger farge, for det garderer mot 4-1 sits med fire spar hos vest. Hvis vest følger med spar andre gangen og finessen med tieren ryker sitter jo sparen 3-2. Men vest hadde ikke flere spar, og da var det over på plan B.

Hun stakk med spar konge og tok resten av trumfen. Da fikk vest pustebesvær. Etter den siste trumfen spilte hun ruter til damen idet det så slik ut:

Nå fulgte ruter 4 til vests tier før hun måtte avslutte med hjerter unna kongen til A-Q saksen, Sverige +1370.

Spillet kostet 16 IMP for Norge, og svenskene vant kampen med 22 IMP.

I det neste spillet (fra en annen kamp) syntes Vist de fikk godt betalt, men det var egentlig fortjent, synes jeg. For det var godt meldt.

Øst sin 2 ruter var i dette tilfellet svake 2 ruter. Nord sin 5 ruter var Exclusion Key Card Blackwood, dvs. hun spurte etter nøkkelkort utenom ruteren. Heskje viste to nøkkelkort (spar konge og kløver ess). Det var nok for Vist som sa 7 spar.

Spillet var en formalitet, tretten enkle stikk og slemsving inn siden N/S ved det andre bordet stoppet i lilleslem. Nesten halvparten av N/S-parene var kun i lilleslem.

Vist fortalte også om et spill de var heldige hvor både hun og makkeren var litt for forsiktige. De stoppet i utgang, men lilleslem var bra. Men så satt trumfen 5-0 på rygg! Slem var bet, så i det tilfellet var det et heldig gevinstspill for Norge.