Fargekombinasjoner og kontekst

Det er vel å bra å lese seg opp på hvordan bestemte fargekombinasjoner helst bør spilles for å spille med oddsen. Det er dog et faktum at slike teoribøker eller artikler ofte omhandler "matte", eller om du vil ren prosentregning fargen isolert sett. I praksis skal det lite til før du har informasjon som gjør at fargen kanskje ikke skal spilles etter læreboka likevel.

Her er en fargekombinasjon fra et blogginlegg for litt siden:

Hvordan bør denne fargen best spilles for maks en taper?

Analysen - isolert sett - er ganske grei. Hvis det sitter 2-2 er det 50/50, damen dobbel kan like godt sitte foran som esset dobbel.

Hva om det sitter 3-1?

Da vil liten til kongen bli riktig om han bak har damen singel, men feil om han har esset singel. De to sitsene går mot hverandre. Det som tipper det over til at finesse er best er at det kan sitte A-Q-x foran (evt. også A-Q fjerde). Altså er finessen hårfint bedre sjanse enn liten til kongen.

Så kommer det med informasjon inn i bildet. Hvis han foran er favoritt til å ha esset (kanskje han åpnet?) blir spørsmålet om hvordan alle honnørpoengene sitter. Er det sannsynlig at han også har damen i denne fargen, eller er det plass til at, og kanskje sannsynlig at damen sitter bak?

I spillet vi skrev om forleden var det riktig å spille liten til kongen med denne fargekombinasjonen. Her er et spill fra RealBridge Høst på fredag hvor det var samme problemstilling.

Vest er altså i 4 spar doblet. Må syd ha A-Q i spar for å doble? 

Nei, det er det ingen garanti for. Men det er nok sannsynlig i denne konteksten. Vi ser riktignok alle kortene, husk spillefører så ikke N/S sine kort. Men ved det bordet meldingsforløpet er hentet fra er det slik jeg ser det temmelig sannsynlig at syd har A-Q i spar, for han meldte tross alt 3NT også uten noen solid farge eller noe slikt.

Kløver 5 kom i utspill til esset. Spillefører prøvde spar til kongen, men da ble det bet siden det satt slik:

Om det spilles spar til finesse lysner det. Det beste er nok å spille spar 8. Hvis syd legger liten står åtteren, og det kan spilles nok en spar fra øst med det samme. 

Det er ikke over selv om trumfen løses med kun en taper. Etter å ha tatt ut trumfen i tre runder blir det kun en trumf igjen hos øst. Og spillefører har K-10-9 i hjerter mot singelton, en farge som må løses for kun en taper. Det ser ut som om det går an å spille hjerter til nieren (eller tieren) og nords dame, så senere presse ut esset med kongen mot trumf. Da kommer knekten deisende og vests siste hjerter står. 

Så å vinne 4 spar er ikke enkelt uansett. Og computeranalysen sier også at det er bet med åpne kort om vest spiller kontrakten:

Dette er altså antall stikk som kan vinnes i det spillet - i teorien. Merk dog at slike analyser ikke sier noe om HVORDAN du burde ha spilt eller meldt! Det er en analyse basert i helt åpne kort både for mptspillere og spillefører. Det betyr for eksempel at av og til så er vinnende spilleplan for maks antall stikk helt hull i hodet, helt mot oddsen.

Jeg har ikke gått veldig i dybden på dette spillet, men tror kløver ut fra nord er betende. Og så må syd spille liten kløver idet han er inne i trumf, og en gang til liten kløver idet han er inne på ruter ess. Da blir vest veldig kort i trumf, og det ser ut til å kunne bli to hjertertapere, eller eventuelt en hjertertaper og en sen kløvertaper.

Men altså, som du ser sier denne computeranalysen at 4 spar alltid kan vinnes spilt av øst. Så det må være pga. at fra syd er de ikke noe truende kløverutspill. Østs ressurser i kløver gjør at kløver ut fra syd er velkomment for spillefører.

En bet i 4 spar doblet ga 13 % til N/S, mens +590 ga 82 %.

Det var fire par som vant 4 spar doblet. Tre av dem fikk hjerter ess i utspill - hjelpsomt - og senere fant spilleførerne trumfen.

En fikk det truende kløverutspillet fra nord. Spillefører fant trumfen, men var altså litt i trøbbel fortsatt. Men da syd på et tidspunkt var inne skiftet han til hjerter knekt. Det var hjelpsomt. Spillefører kunne presse ut esset med kongen, og senere presse ut damen med hjerter 10 mot den ene gjenværende trumfen hos øst. Vests siste hjerter var godspilt.