MORTON'S FORK - På "luft"

I forrige uke handlet det i noen innlegg (bl.a. en video) om å få mest mulig ut av sine honnører. Å få motstanderens honnør til å "go on air" er ofte gunstig, dvs. de må bruke for eksempel et ess samtidig som du ikke bruker annet enn småkort er av og tilveldig gunstig. Da beholdes egne honnører som gjør det lettere å få stikk i fargen senere i spillet. Dette oppstår i forskjellige forkledninger, noen helt enkle, andre litt mer avanserte. I dag skal vi se på en avansert variant av dette, og det dreier seg om en teknikk som i bridgeterminologien kalles "Morton's Fork" (Morton's Fork er jo engelsk og betyr direkte oversatt Morton sin gaffel, men det blir forklart slik i English dictionary: "a dilemma, especially one in which both choices are equally undesirable"). Det er situasjoner hvor motspilleren kan ta et stikk, eller ikke ta det, men spillet er slik at det er et valg som er av typen "pest eller kolera". Samme hva han gjør kan spillefører utnytte det.

Jeg har hentet frem at gammelt klassisk Morton's Fork-spill som visstnok Charles Goren og Omar Sharif har æren for.

 

Det ser ut til å være en slem som er avhengig av ruter konge i saksen. Spillefører vet jo ikke hvordan det sitter, men den dårlige nyheten idet blindemann kommer opp er at vest er favoritt til å ha det kortet. Vest har trolig alt av uteværende honnører slik som meldingen har gått her.

Hjerter ess gir ett avkast. To kløverstikk kan enkelt godspilles og gir ett avkast til, men fortsatt har syd A-Q i ruter. Det kan se ut som om det blir en taper i hver minorfarge - en bet?

Ikke hvis du kjenner til Mortons Fork!

De som ikke gjør det vil kanskje vinne med hjerter ess med det samme og kaste en ruter. Første tips er at det hjerteresset haster det ikke med, noe du får se ganske snart. Derfor legges liten hjerter fra nord, og syd trumfer.

Mange vil så ta ut trumfen fulgt av kløver knekt eller kløver til knekten. Vest stikker med esset, han bær jo være "happy" over at han kan bruke sitt ess på noe annet enn "luft". Da ser det slik ut:

Det blir bare de nevnte to avkastene på nords vinnere i hjerter og kløver, for øst holder kløveren. En rutertaper til slutt gir en bet.

Det er kløverspillet som er nøkkelen her. Du vet vest har kløver ess, og her er det om å gjøre å få han til å ta det uten at du må skusle bort en stor kløver.

Hjerterutspillet trumfes altså, og hjerter ess ligger der borte og skaper den "gaffelen" vi ønsker å ha. Trumfen tas ut i to runder, så spilles kløver 2 fra syd, ikke knekten. Vest får da det valget - stikke opp eller ikke - hvor ingen av hans to muligheter går bra for han. Hvis han ikke tar for esset stikker nord med kløver dame, og i neste stikk spilles hjerter ess med avkast av kløver knekt. Det eneste forsvaret får for er i så fall ruter konge.

Hva skjer om vest stikker kløver 2 med esset? Da får han det esset "på luft" fordi du følger med liten kløver fra nord, og det ser slik ut:

Vest tok altså for kløver ess idet du spilte toeren fra syd, og hadde han ikke gjort det ville han som allerede nevnt ikke fått for det. Det var derfor det var gunstig å la hjerter ess ligge i starten, for det vet ikke hva du ønsker å kaste på det.

Forskjellen fra om kløver knekt blir spilt er at nå har spillefører fått godspilt tre kløverstikk (to kløveravkast). I dagramsituasjonen kastes en ruter på hjerter ess, og etter å ha tatt stikk for kløver knekt gir nords K-Q i kløver to ruteravkast til. Spillefører har igjen kun ruter ess singel - tolv stikk uten at vest kunne gjøre noe som helst med det!

 

KVANGRAVEN - LIE til topps i Arendal

I helgens ARENDALSTURNERING deltok 55 par. Nils Kåre Kvangraven-Terje Lie tok en nokså klar seier. De fem beste ble:

Hele resulatlisten, spilldiagram osv. finner du her.

Klar seier til Nils Kåre og Terje!

Her er et spill fra turneringen hvor det kanskje ikke var så lett å melde til riktig trinn?

Øst og vest har begge 15 HP, og 30 HP til sammen er normalt for lite for slem når det er balanserte hender. Vest har imidlertid en god femkortsfarge, og det gjør at det er ett ekstra stikk rett og slett. Derfor er dette en bra lilleslem i grand. Den bør spilles av øst siden det beskytter mot hjerterutspill gjennom A-Q.

La oss si kløver knekt kommer ut fra syd. Opptellingen viser 3+1+4+3= 11 sikre stikk. Det tolvte kan komme ved at sparfargen sitter 3-3, eller at hjerterfinessen går bra. Samlet er det en god nok sjanse til at slem er bra, spesielt hvis du får testet begge sjansene. Det får du om syd har ruter ess. Etter å ha presset ut ruter ess tas sparhonnørene, og om ikke den fargen sitter 3-3 må hjerterfinessen forsøkes som siste sjanse. I dette tilfellet er det imidlertid nord som kommer inn på ruter ess. Og han spiller (selvsagt?) hjerter. Da må det gjettes. Skal du ta finessen, eller fyke opp med hjerter ess og forsøke sparen for kontraktstikket? En finesse gir 50% sjanse mens det sitter 3-3 i en farge i 36% av tilfellene. Altså bør nok finessen tas.

Kan du teste sparen før du slipper inn nord på ruter ess? Nei, om du tar tre runder før det spilles ruter risikerer du at om sparen sitter 4-2 så godspiller du kanskje et sparstikk til han som kommer inn på ruter ess. Da tar han i så fall beten, så viser det seg etterpå at kanskje hjerterfinessen ville lyktes. Riktig ille blir det å spille sånn om syd har ruter ess, for da ville du jo i ro og mak fått forsøkt sparen og derfor begge sjansene etter å ha presset ut ruter ess. 

I Arendal var det imidlertid ingen problemer for de fem parene som spilte 6NT selv om nord hadde ruteress og spillefører fikk den litt ekle prøven med hjerterskift. Samme hva han da valgte gikk det bra siden sparen satt 3-3, og hjerter konge i saks.

FØRSTE POST COVID TURNERING I NEW ZEALAND

New Zealand hvor jeg bor har gjort det bra i kampen mot covid-19 og er vel som Norge et av landene som har kommet best gjennom pandemien så langt. Her kaller de det post-covid nå, og myndigheten er stolte over at landet har kvittet seg med coronaviruset. Det er imidlertid ikke helt sant, for etter mer enn 20 dager med ingen nye smittetilfeller har det begynte å dukke opp noen smittede. Det er riktignok på grensen/flyplassen, folk som kommer til landet, og de må rett i karantene. Forhåpentligvis vil det ikke  føre til smitte blant folk flest, og landet er nå helt åpent, det meste er normalt bortsett fra den superstrenge grensekontrollen. Bridgeklubbene er i gang som vanlig, og i helgen ble den første store helgeturneringen post-covid avviklet.

I lagturneringen i Wellington deltok 20 lag som er rundt 60-70% av normalt oppmøte, så endel folk er fortsatt forsiktige.

Mot slutten av turneringen kom det noen spill hvor det handlet om å være aggressiv eller ikke. Å være veldig aktiv er jo et tveegget sverd. Av og til presser man motparten ut i kontrakter som står, og med verdier hvor de kanskje ikke ville meldt så høyt om vi hadde tidd stille. Men generelt er det vel riktig å si at å sette press på motparten er bra, da må de gjette.

Soneforholdene var i favør aktive meldinger for N/S, og her er hva øst hadde som fjerdemann til å melde:

Meldingene startet slik:

Hva ville du meldt nå?

Det er kun et valg mellom to meldinger slik jeg ser det, 5 spar eller 6 spar. Det er antagelig for forsiktig å si bare 5 spar, og det blir feil å snakke om "bare 8 honnørpoeng" i slike tilfeller. Sjansen for at det er glimrende tilpasning er stor. Det er klart at hjerteren er en bekymring, men makkeren har doblet på tre-trinnet i faresonen, og sannsynligheten for at han har god dekning for østs tapere er stor, spesielt om han har ingenting i ruter som absolutt er en mulighet. Ved det ene bordet i vår kamp sa øst i denne meldesituasjonen 5 spar som han fikk spille. Det ble for lavt:

Mange ville vel meldt inn 3 grand i stedet for dobler, og da er det kanskje lettere å finne slem. Har du og din faste makker avtalt system etter innmeldingen 3 grand mot en sperreåpning på tre-trinnet?

Jeg tror ikke vest kan kritiseres for at de ikke fant lilleslem her, å legge på til slem vil ofte bli feil selv om vest har litt ekstra. Han må beskytte øst litt, for øst må av og til i slike situasjoner strekke seg litt for å melde.

Lilleslem i spar er glimrende. Slik det satt var det tretten stikk. Trumfen satt 2-1, og etter to runder trumf kunne en hjerter kastes på ruter ess, så A-K i hjerter og hjerter til stjeling. Da er det to sjanser for det trettende, enten 3-3 i hjerter så den fjerde hjerteren blir godspilt og gir kløveravkast, eller at den med fire hjerter og fem kløver (det må være nord) eller QJ10 i kløver (så han er alene om holdet i den fargen) blir skviset idet spillefører etter den nevnte innledningen spiller resten av trumfene. Skvisen kommer i så fall automatisk med to kløver og en hjerter hos vest og tre kløver hos øst til slutt. Om nord hadde fem kløver fra start (alene om den) og fire hjerter fra start vil han ikke kunne klare å holde både tre kløver og en hjerter i trekortsposisjonen. I Wellington satt imidlertid hjerteren 3-3 så det var tretten enkle stikk ved å godspille vests fjerde hjerter.

Selv om trumfen sitter 3-0 er det samme sjanse for tolv stikk som for overstikket når trumfen altså satt 2-1.

Syd hadde åpnet med 3 ruter med disse kortene:

Ganske aggressivt, men absolutt ern grei sperrehånd i gunstig sone.

Ved det andre bordet var syd passiv. Etter pass fra han og 1 sterk kløver fra vest fikk Ø/V melde i fred. Den eneste lyden fra N/S var at syd doblet en rutermelding underveis. Ø/V fant ut omtrent alt om kortene og meldte korrekt 6 spar, +1430, og de vant 13 IMP for det.

Ett par var i storeslem, fire par spilte 6 spar, og resten (halvparten av Ø/V-parene) var kun i utgang. 
 

 

 

17 IMP ut...og 17 IMP inn!

I MAJ ALT INVITATIONAL på BBO fikk lag DE BOTTON storseieren de måtte ha til slutt i grunnspillet for å ha en sjanse til å gå til kvartfinalen. Det ble likevel litt for langt opp, og de endte som nr. 10. På plassen bak finner vi superlaget SWISS TEAM. Det er Pierre Zimmermanns proffer, to nederlendere, to polakker samt Zimmermann og hans franske makker som skal representere Sveits fra nå av. Det var mange andre kjente toppspillere på plassene nedover på listen.

NORWAY LADIES avsluttet med en knallsterk seier og vant fire av sine ti kamper, en de spilte en uavgjortkamp. Vårt damelandslag greier seg bra i så sterke felt, men det som mangler er kanskje stabilitet. De har nivået inne, men det blir forelping litt for mange store tap når motstanden er så knallsterk. Det ser imidlertid veldig lovende ut for kommende mesterskap i dameklassen.

Alle resultatene fra denne turneringen finner du her.

I kvartfinalen mellom vinnerlaget i kvaliken, lag GOLDBERG mot ZEILIGMAN ble det masse sving. Fire finske spillere spilte på lag Goldberg.

I løpet av et par-tre spill midtveis fløy en haug med IMP i begge retninger. Idet GOLDBERG ledet nokså komfortabelt fikk ZELIGMAN inn en etterlentet storsving som ga dem håp for en stakket stund.

Prøv deg selv som utspiller (øst) mot nords 6 spar.

Meldingene gikk slik:

Syds 3 kløver viste 4+ sparstøtte og invitt til utgang.

Ikke mye informasjon her, og jeg har i alle fall sympati for øst som spilte ut ruter ess. Slik så hele spillet ut:

Utspillet ble stjålet og ga spillefører to stikk for ruter K-Q slik at to kløver kunne kastes fra nord. Siden hjerterfinessen gikk ble det tolv stikk, ZELIGMAN +1430.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Nå var ruter ess i utspill ikke så attraktivt lenger. Øst valgte liten kløver fra knekten tredje, en farge som sjelden er særlig fristende å spille ut fra. Men etter et slikt meldingsforløp kan det godt være bra.

Og det var det! 

Utspillet gikk til liten, tieren og esset. Hjerterfinessen måtte gå, men vest dekker selvsagt hjerter knekt og det blir ikke noe avkast fra den fargen. Dermed må kløver konge sitte hos øst (eller det kan spilles på kongen dobbel hos vest). Det ble en bet med to kløvertapere, 17 IMP til ZELIGMAN.

Så var det vår «gamle» venn Kauko Koistinen (syd) som skulle spille slem. Kauko har vært med internasjonalt i rundt 40 år. Selv ble jeg kjent med han i juniormesterskapene vi spilte på slutten av 70-tallet, og vi har vært gode venner i alle årene etter det. For et par år siden kom han og besøkte oss her i New Zealand og fortalte da at det ble satset mer blant finske toppspillere nå enn tidligere. Han og hans finske lagkamerater har kommet sterkere og sterkere internasjonalt de siste årene med blant annet gode prestasjoner i amerikanske mesterskap.

Finsk veteran: Kauko Koistinen

I dette spillet handlet det kun om å finne riktig slem.

Etter 1 hjerter fra nord meldte Kauko 1 spar før Ø/V kom med i meldingene og det ble full gass. Over 5 kløver foreslo syd 6 ruter, en praktisk melding selv om han nok måtte ha vært litt bekymret for at det kan være en nedlegg storeslem. Åpneren kan jo godt ha spar ess, hjerter konge og ruter konge som gir tretten enkle stikk, og de honnørene er kun 10HP. Men når motparten sperrer så kraftig som her er det kanskje lurt å sikre seg lilleslem i hvert fall, for å finne ut med sikkerhet at det er en god storeslem i sånne meldingsforløp er ikke enkelt. Nord prefererte til 6 spar med pass rundt.

Om en ser kun på N/S sine kort er storeslem bra, den avhenger kun av 3-2 i hjerter. I så fall er det tolv majorstikk og ruter ess å hente. Siden hjerteren satt 4-1 var det ikke mer enn en lilleslem, men der var det ingen problemer. En ruter ble kastet på den tredje hjerterhonnøren, og forsvaret kunne ikke få mer enn for ruter konge.

Ved det andre bordet startet det likt, men der valgte syd å si 6 kløver over motpartens 5 kløver. Idet nord sa 6 hjerter passet syd, men det ble feil.

Det kom ruter ut fra øst og finessen ble tatt. Da han forsøkte å ta ut trumfen falt taket i hodet på han siden vest hadde fire trumf. Etter tre runder trumf ble nok en ruterfinesse tatt, men vest stjal og forsvaret tok tre kløverstikk. Dermed ble det hele tre bet, +300 til Ø/V og 17 IMP til lag GOLDBERG!

Lag GOLDBERG vant til slutt kvartfinalen med 64 IMP og møter LAVAZZA (med bl.a. danske Dennis Bilde) i semifinalen.

 

Spill fra BBO - onsdag

Det gjenstår kun en kamp i kvalifiseringen før MAJ ALT INVITATIONAL skal avgjøres via kvartfinale, semifinale og finale. Før den siste kampen ser det mørkt ut for lagene med norske spillere. DE BOTTON har vel kanskje en teoretisk sjanse til å bli på topp-8, men i praksis vil nok sluttspillet gå uten norske spillere.

Det norske damelandslaget har fått kjørt seg i det sterke feltet, men de har fått til flere gode kamper. I runde 9 mot engelske BLACK ble de fullstendig feid av banen. De norske damene ble dog litt urettferdig behandlet i den kampen da to slemmer som var avhengige av at ruter konge satt i saksen ble meldt av BLACK. Finessene gikk bra, og om begge finessene hadde røket ville det gitt over 40 IMP motsatt vei! NORWAY LADIES kom imidlertid sterkt tilbake mot MELTZER i neste kamp. Det så lenge ut til å kunne bli norsk storseier, men dessverre ble det en svak avslutning. Til tross for 0-25 på de tre siste spillene ble det seier med 10 IMP. Vi tar med et spill fra gladperioden i den kampen, men først litt om en fargekombinasjon fra et spill som ble fortalt i et innlegg i går.

For en tid siden ble en fargekombinasjoner omtrent som denne diskutert her i bloggen:

Den fargen vi gjennomgikk da var enda tettere, absolutt "alt" utenom kongen og knekten. Det ble reflektert rundt hva som er beste måte å spille fargen på for fire stikk, forutsatt at det er overganger osv., teoretisk sett. I praksis er det imidlertid flere hensyn å ta enn matematikken!

Med den kombinasjonen som oppstod i onsdagens kamp mangler åtteren og syveren for å gjøre fargen helt tett. Om fargen er helt potte tett (unntatt de to honnørene) vil for eksempel single honnører ikke være et poeng. I spillet som ble presentert i går hvor det tidlig så ut som om hjerteren helst burde løses for fire stikk var det naturlig å starte med hjerter ess og mer hjerter. Begge følger med småkort i første runde, og idet det spilles mot Q-10 fjerde gjenværende følger nord med nok en liten hjerter. Damen eller tieren? 

Hvis hjerteren sitter 3-3 og de har hver sin honnør er det 50-50 hvis du ikke har noen informasjon. Det kan like godt være riktig å spille på kongen hos nord (forlange damen fra øst) som knekten (ta finessen). Så la oss se bort fra 3-3 sitsene hvor det er hipp som happ. Hva om det sitter 4-2?

La oss si du etter esset og liten mot øst legger tieren og nord har fire hjerter. Hvis tieren da drar kongen så det slik ut fra start:

Finessen lyktes, men det hjelper ikke for å få fire stikk i fargen. Du får nok en hjertertaper uansett til nords gjenværende knekt dobbel. Hva om vi bytter plass for knekten og kongen? Da ser det altså slik ut fra start:

Dette er sitsen som gjør at det er bedre sjanse å forlange damen i fargens andre runde, akkurat hva Sælensminde gjorde i den 3NT-kontrakten som ble fortalt hvor han vant ni stikk mens Brogeland-Sælensminde betet 3NT på spektakulært vis.

I runde 9 måtte ved noen få bord denne kløverfargen spilles for kun en taper:

Forskjellen er selvsagt at nieren mangler. Men idet esset spilles kommer nieren på fra syd. Da er det liksom blitt samme fargekombinasjon som den hjerteren vi nettopp gikk gjennom. Det er klart at syd godt kan ha lagt nieren fra for eksempel K-9-x, men at han har J-9 eller K-9 dobbel er ganske sannsynlig. Da blir det to tapere selv om du legger tieren og finessen for såvidt går bra om syd har K-9 dobbel, for nord får en stopper til med knekten fjerde fra start. Men om syd har J-9 dobbel blir det full uttelling ved å forlange damen i fargens andre runde. Så det blir nok den beste måten å spille fargen på om det ikke finnes annen informasjon.

Slik så hele spillet ut:

Spillet var ganske dramatisk i De BOTTON sin kamp mot ZELIGMAN. For lag De Botton havnet Malinowski (vest) i en nokså skummel 6 hjerterkontrakt! Det kom trumf ut. Malinowski behøvde ikke kløveren, men hjerteren måtte sitte 3-3 siden det jo var trumffargen. Han vant trumfutspillet og spilte ruter til esset, spar til kongen, liten ruter til stjeling (han visste ikke at ruteren gikk av seg selv) og så to ganger trumf til. Fru Fortuna var på han og Janet De Botton sin side, hjerteren satt 3-3 og det ble +1430 til bokføring!

Ved det andre bordet havnet Ø/V i 6 kløver. Der var det ingen tapere utenom trumffargen, men den var jo nokså usikker. Spillefører tok for kløver ess og noterte at nieren falt fra syd. Så liten kløver mot øst og...damen! Idet knekten falt var det bare å presse ut kløver konge, +1370 og 2 IMP til De BOTTON.

Bodil Øigarden-Liv Marit Grude kom i den mye bedre kontrakten 6NT hvor det var tolv tolv toppstikk slik det satt, +1440. Ved det andre bordet stoppet MELTZER sitt Ø/V par i 4NT, 13 IMP til Norge.  

HØYT NIVÅ I MAJ ALT (2)

I skrivende stund (onsdag kveld) pågår runde 9 (av 10) i kvalifiseringen i MAJ ALT INVITATIONAL på BBO. Vi kommer tilbake til det, men tar med et spill fra runde 6 hvor lag GILLIS fikk til en fin opphenting mot slutten av kampen mot Nederland.

Hvordan vil du og din favorittmakker meldt disse kortene med øst som giver og ingen i sonen (motparten passer hele tiden)?

Er det en god, eller veldig god storeslem? 

Hvis kløveren gir seks stikk (4-3 sits) er det tolv toppstikk i grand, og tretten om også ruteren sitter 3-2. Det er bedre i ruterkontrakt. Der kan kløveren godspilles ved å trumfe kløver hvis fargen sitter 5-2. Faremomentet i 7 ruter er at ruteren kan sitte 4-1, men det sitter jo 3-2 i 68% av tilfellene. Derfor er 7 ruter en bra storeslem, og ved bordet vet jo ikke spillerne om makkeren kanskje har enda litt bedre ruter. Om en av dem har ruter knekt er det nesten bankers i 7 ruter, og om en av dem har i alle fall ruter 10 er det også en kanonbra sjanse. Dette er nok en storeslem du ønsker å være i da den må være bra, og kan være enda bedre.  

Sælensminde-Erichsen hadde tilsynelatende ikke store problemer her. Det startet med 1 hjerter-2kløver og 2 ruter fra åpneren. Vest høynet til 3 ruter som krav. Deretter fant vest ut at det måtte være en bra sjanse i 7 ruter siden øst underveis fikk vist hjerter ess og ruter konge (to Keycards). Slik så hele spillet ut:

Det var ingen problemer med å vinne tretten stikk, kløveren kan godspilles med en stjeling, og vests lille spar kastes på den andre hjerterhonnøren. Sælensminde tok faktisk to kløverstjelinger hos øst etter trumf ut til kongen og en trumfrunde til med esset. En stjeling er nok siden fargen deretter går. Han lot motparten beholde en trumf og stjal en kløver. Så spar til esset og nok en kløverstjeling. Da måtte han komme seg over til vest for å ta ut den siste trumfen. Først ble A-K i hjerter innkasssert med sparavkast. Så trumfet han en spar, tok for trumf dame og hadde igjen de fire største kløverne. Å stjele to kløver garderer kun mot 6-1 i kløver, og i så fall må den med seks kløver ha den tredje trumfen. Han spilleplan kan kanskje i teorien gå galt om den andre hjerterhonnøren blir stjålet, eller det blir overstjeling idet han trumfer seg over til vest i sluttposisjonen. Slike helt megaskjeve sitser er dog nesten umulig i praksis i dette spillet hvor motparten altså ikke var med i meldingene utenfor sonen. Som sagt, uansett plan blir det enkelt tretten stikk slik det satt, men siden kløveren satt 5-2 er det ikke nok stikk i 7 grand.

Nivået er som sagt bra i MAJ ALT. I dette spillet som er en tøff, men fin storeslem var hele 18 Ø/V-par 7 ruter og noterte +1440. Ingen hadde rotet seg bort og stoppet i utgang, men noen få par var i 7 grand og gikk bet pga. kløversitsen.

 

HØYT NIVÅ I MAJ ALT (1)

Lagturneringen the MAJ ALT INVITATIONAL på BBO fortsetter med kvalfiseringskamper. Det deltar 36 lag, og tirsdag kveld var seks kamper av 10 spilt. Etter det blir det sluttspill for de åtte beste.

Ingen av lagene med norsk innslag er helt med der oppe etter seks kamper, men etter fem var De BOTTON (Hoftaniska-Charlsen) helt oppe på 3.plass. Så kom imidlertid et stort tap mot GOLDBERG (med flere finske landslagsspillere) som med storseier tok ledelsen i turneringen. De BOTTON falt kraftig på listen, men de er fortsatt på skuddhold i forhold til en topp-8 plassering.

Lag VINITA er et profflag som har med Helness-Helgemo. De ligger rundt middels og har også en sjanse hvis de får til en sterk avslutning.

NORWAY WOMEN (Fuglestad, Harding, Vist, Heskje, Grude og Øigarden) får brynt seg kraftig i denne kvalitetsturneringen, og de har greid seg ganske bra med to seiere og en uavgjort så langt. Å spille mange kamper hvor det stort sett er bare internasjonale toppspillere er kanonbra for vårt damelandslags videre utvikling. 

Lag GILLIS har med fire norske spillere (Brogeland, Erichsen, Sælensminde og Lindqvist). De ligger litt under middels, men har kanskje fortsatt en sjanse til å spille seg opp på topp-8. Den sjansen så imidlertid ut til å glippe fullstendig i runde 6 hvor GILLIS lå ganske solid under mot NEDERLAND. En opphenting helt mot slutten gjorde at de nesten greide uavgjort.

Vi tar med de to gladspillene fra GILLIS sin avslutning mot Nederland, ett i dette innlegget og det andre kommer litt senere. Det første var det en litt kronglete 3 grand ved begge bord:

Der Nederland satt Ø/V gikk meldingene slik:

Østs 3 hjerter viste 5-5.

Mot vest sin 3 grand hadde Lindqvist et vanskelig utspill. Han kunne velge mellom å spille ut i enten spilleførers femkorts ruterfarge, eller hans kløverfarge. Atlernativ kunne forsøke utspill i østs femkorts hjerterfarge! Å spille ut singel spar er for ufyselig. Singeltonutspill i grand blir som regel bare dumt selv om det er i bordets først meldte farge, og denne gangen ville det ikke vært så ueffent.

Han valgte liten hjerter.

Spillefører la nieren fra bordet (øst), syd knekten og vest esset. Det fulgte nok en hjerter. Nord la lavt slik at østs tier vant stikket. Nå hadde nord K-8 i hjerter og to stoppere med Q-x-x hos øst. Spillefører gikk på kløveren med liten til kongen og Brogeland (syd) stakk i neste stikk kløver dame med esset før han skiftet til spar. Det ser ut som det er opp i østs saks, men det er jo ingen inntak til øst om han legger liten spar og vinner for tieren siden vests i så fall single dame vil blokkere. Spillefører stakk derfor med spar dame. Han visste ikke at kløver 10 ville falle under knekten, og det vel kanskje ordnet seg ganske greit om han hadde tatt den tredje kløverhonnøren og så fått stikk for nieren, men det gjorde han ikke. I stedet spilte han ruter mot damen. Nord la liten og damen vant stikket. Spillefører tok for A-K i spar og fikk den dårlige nyheten med hensyn til den fargen. I sluttposisjonen fridde han seg med liten hjerter som gikk til nords åtter. Her er de gjenværende kortene:

Idet nord tok for hjerter konge oppstod en vakker variant, faktisk noe såpass sjeldent som et skvisinnspill i motspill!

Lindqvist tok altså for hjerter konge, og spillefører hadde ikke noe godt avkast. Samme hva han legger blir det bet. Hvis han kaster kløver 9 spiller nord simpelthen kløver, og spillefører blir innspilt for å måtte spille unna ruter K-9. Spillefører valgte å kaste ruter 9 og holde igjen kn-9 i kløver, og han ville fått to stikk til slutt om nords tre siste kort hadde vært singel ruter ess og 10-x i kløver. Men slik det satt kunne Lindqvist ta for ruter ess og felle kongen før ruter 10 var betestikket!

Ved det andre bordet med Erichsen (vest) og Sælensminde gikk meldingene slik:

Her ble øst (Sælensminde) spillefører i 3NT.

Syd spilte ut spar. Sælensminde innså også blokkeringen i spar hvis han la liten fra vest og stakk med damen. Så spilte han en stor kløver som han fikk for. Fortsettelsen var hjerter ess og hjerter mot hånden (øst). Nord la liten, og det var et valg. Hvis hjerteren sitter 3-3 er det like stor sjanse å legge tieren som å legge damen. Men å legge damen gir en ekstra mulighet for fire hjerterstikk, at syd har knekten dobbel som han faktisk hadde. Hvis syd har kongen dobbel hjelper det ikke for fire hjerterstikk å legge tieren siden selv omden krever kongem for nord vil i så fall ha nok en stopper med knekten dobbel.

Sælensminde suste opp med hjerter dame og fikk den gode nyheten i den fargen da knekten falt. Han presset så ut hjerter konge, og nord stakk før han spilte kløver til syds ess. Derfra kom ruter til nords ess, og forsvaret hadde tre stikk. Nord puttet så spillefører inn på hånden. Det kan da se ut som om syd må få to sparstikk med J-9-x bak, i så fall en bet. Men idet Sælensminde tok en stor spar og oppdaget sitsen i den fargen hadde han innspillet klart samme hva syd kastet på den siste hjerteren. Hvis syd holder igjen bare spar (J-9-x) kan spillefører med tre kort igjen spille spar 10 (eller liten) slik at syd kommer inn og må gi spar tilbake til saksen. Syd kastet imidlertid en spar, og Sælensminde spilte spar 10 som ble stukket med knekten. Så måtte syd gi spillefører enten to sparstikk, eller gi han for de to minorkongene hos blindemann. Ni stikk, +400 og 10 IMP til lag GILLIS.

 

 

 

 

STIKKTAKING/EKSTRA STIKK (VIDEO)

Å få fatt i ekstra stikk – stikktaking rett og slett – er i mange tilfeller noe som mange fokuserer litt for lite på i sin streben etter å forbedre seg i bridge. Det er ganske vanlig at det legges mer vekt på system, konvensjoner og metoder som selvsagt også er viktig å ha på plass. Noen spill avgjøres først og fremst i meldingene, men i mange spill er det imidlertid slik at det hele avgjøres mest av evnen til å få maks ut av kortene både når det gjelder spilleføring og motspill.

I denne videoen ser vi på en mekanisme som er nyttig for å få maks ut av farger som ikke er så tette/solide. Det er jo enkelt å få etablert stikk hvis man har for eksempel KQJ10 i en farge! Med tynnere farger er det ikke så rett frem.

Dette handler ofte om å få motpartens honnør(er) til å gå «på luft», dvs. du slipper å bruke noen honnør for å presse ut et kort, for eksempel et ess. Da kan det bli ekstra stikk utav det! Teknikken baserer seg egentlig i enkle i grunnprinsipper, dvs. hvordan spillets gang egentlig er og hvor honnører sitter plassert. Derfor starter videoen med ting som er ganske basic, nybegynnerstoff egentlig, men det kommer også noen tips om hvordan tenke for å få utnyttet tankegangen i litt mer kompliserte spill. Videoen varer ca. 20 minutter.

Her i bloggen ble et avansert spill presentert forleden hvor denne typen stikktaking, eller i det tilfellet denne måten å tape stikk(!) på en gunstig måte var poenget. Vi følger opp med noen flere eksempler utover uken.

MAJOR ALT med norske deltakere

På BBO fortsetter serien med online lagturneringer, og flere internasjonale turneringer med inviterte lag som alternativ til kansellerte mesterskap på grunn av Covid-19 krisen.

Denne uken pågår the MAJOR ALT hvor hele 36 inviterte lag deltar. Fire lag har norsk innslag, og det er morsomt at det norske damelandslaget har fått plass i det stjernespekkede feltet. NORWAY WOMEN består av Ann-Karin Fuglestad, Marianne Harding, Gunn Tove Vist, Torild Heskje, Liv Marit Grude og Bodil Øigarden.

De norske damene fikk en knalltøff start med Nederland og det amerikanske kanonlaget NICKELL som motstandere i de to første kampene. Det ble en oppløftende seier mot nederlenderne, men mot NICKEL ble det skikkelig stryk.

Det har blitt spilt kun to kamper (14 spills), og det skal spilles ti kamper før de åtte beste lagene skal møtes i sluttspill, kvartfinale, semifinale og finale. Alle kampene kan følges på BBO.

Fra åpningsdagen av MAJOR ALT tar vi med to slemmer fra NORWAY WOMEN sine kamper.

Marianne Harding (vest) vurderte denne hånden til å være en 22-24 NT heller enn å åpne med 2NT for å vise 20-21. Det er jeg fullstendig enig i da hånden nok er verd mer enn de 21 poengene man teller opp.

Etter hennes 2 kløver og 2 rutersvar (avventende) fra Ann-Karin Fuglestad kom syd innpå med 2 hjerter. Senre kom en sleminvitt fra øst uten at ruterfargen var nevnt, og Marianne var modig da hun tok imot etter allerede å ha oppvurdert hånden. Hun foreslo 6 ruter, Ann-Karin passet, og det var en glimrende slem.

Selv om det kommer hjerter ut kan spillefører ta fire runder trumf, kaste unna sin lille hjerter på den fjerde sparen og gi bort ett stikk i kløver, +1370.

Merk at 6NT også står, og det er ingen problemer i den kontrakten for oss som ser alle kortene. Men 6NT er en ganske farlig kontrakt for en god spiller, i den konteksten hvor syd har meldt hjerter. Etter hjerter dame i utspill mot vests 6NT må spillefører velge hvor kløver konge er plassert. Hvis kløverfinessen tas går det bra slik det satt, men det blir bet hvis det er innmelderen (syd) som har kløver konge. Og har han det kortet kan det være duket for et skvisinnspill om spillefører velger å spille på det!

Her blir hvordan spillet kan gjennomføres - uten suksess - i 6NT etter hjerter dame i utspill, altså forutsett at syd har kløver konge:

Første hjerter stikkes, så tas ni stikk i spar og ruter. Det blir kun tre kort igjen, og om syd har kløver konge minst dobbel og sekskorts hjerter må han holde kun en hjerter hvis han velger å holde kløver konge dobbel. Blanker han det kortet kan kongen toppes ut. Hvis han sitter igjen med en hjerter og kongen dobbel i kløver kan han spilles inn i hjerter for å måtte gi spillefører kløver til saks til slutt. (Det blir riktignok noe som skurrer etter hvert siden syd underveis viser frem fire spar og to ruter ved siden av hjerteren, så han har neppe mer enn en kløver)

Spilles det på et slikt innspill - et vakkert "avisspæll" når det lykkes - blir det imidlertid bet i en kontrakt hvor det går an å vinne tretten stikk slik det sitter. Det er da det kanskje blir litt feil å le av en dyktig spiller som går bet i lilleslem selv om dataanlysen viser at det kan vinnes storeslem i NT, spar og ruter!

Tretten stikk kan oppnås (med åpne kort) ved å dra kløver dame og "pinne" ut syds kløver 10, så gå over til vest og ta kløverfinesse med åtteren (J-8)!

Med andre ord, ikke se for mye på de der dataanalysene. De er med åpne kort, og viser ikke det vi burde har gjort! Av og til kan datamaskinens spilleplan med åpne kort være en plan som gir mye mindre sjanse enn en annen plan som hvsi man ønsker å spille med oddsen bør følges i praksis hvor man jo ikke vet hvordan det sitter. Det norske paret var i praktisk bridge i toppkontrakten 6 ruter.

Dette er et sånt spill hvor det er marginalt om det er nok til slem, eller ikke. Mindre enn halvparten av Ø/V-parene meldte slem, og alle unntatt en (han var i 6 kløver) vant sin slem. Noen av dem var i 6NT som ble vunnet, men flere unngikk hjerter ut og det var ofte etter meldingsforløp hvor syd ikke var med, og det må til om vest skal blir fanget i en illusjon som kan gjøre at det spilles på det fatalt innspillet. Ved det andre bordet i kampen NORWAY WOMEN-NEDERLAND var kontrakten 3NT, og derfor ga spillet 12 IMP i kampen det norske laget vant med 12.44VP mot 7.56VP.

I den andre kampen (mot NICKELL) ble det altså bank å få.

I et spill mot slutten fikk Greco-Hampson bedre kontroll på meldingene enn ved de aller fleste andre bordene, mest pga. at deres kløversystem passet best i dette tilfellet.

Etter sterk, kunstig 1 kløver fra syd fant de ut at 6 kløver så bra ut, og det er en god slem. I den kontrakten kan en hjerter kastes på spar konge, og det handler om å unngå to kløvertapere - en veldig bra sjanse. Slik det satt ble det enkelt tolv stikk, NICKELL +1370.

Det norske N/S-paret fant ikke frem til slem. Det er vel heller riktig å si at de UNNGIKK slem, for etter åpning 1 hjerter blir det normalt hjerterkontrakt for dem som spiller "vanlig" system. Da er det en viss fare for å havne i 6 hjerter hvor det blir en taper i trumf og en i hjerter. Vårt par spilte 4 hjerter med +650, men det ga altså 12 IMP i favør amerikanerne.

At nivået i the MAJ ALT er høyt er det ingen tvil om. Den sistnevnte slemmen viser det. I et vanskelig spill å melde fant 11 av 36 par frem til lilleslem i kløver, og ingen havnet i den dårlige lilleslemmen i hjerter (resten av scorene var +650 i 4 hjerter).

Bytting av stikk, eller stikket ble vunnet "on air"

Kjenner du til uttrykket stikket ble vunnet "på luft" (eller "on air")?

Det betyr at stikket ble tatt uten at motparten måtte ofre noe for å gi dem stikket, for eksempel bruke en honnør. Typisk er situasjoner hvor en motspiller tar for et ess (eller må ta for det) og spillefører som bare må ofre småkort tjener ett stikk på det. I morgen skal du få en video om dette temaet med eksempler som ikke er alt for kompliserte. For dette dreier seg for så vidt om basiskunnskap om hvordan stikk blir til.

I dag får du et spill hvor stikket motspilleren får er på en måte på luft, eller det blir i alle fall slik at spillefører tjener på det.  

Det nokså uvanlige poenget i dette spillet oppstod i et nesten likt spill under en lagkamp på BBO forleden.

Giver øst, alle i faresonen

Du havner som alle andre Ø/V par i 4 spar med dette, og fra syd får du ruter knekt i utspill.

Det kan nok være riktig med noen sitser å forlange damen, men da må syd ha spilt ut knekten fra for eksempel KJ10. I så fall får de en stjeling om du legger liten idet de inne på trumfesset kan spille ruter til kongen og ruter til stjeling. Men det blir kun bet om syd har KJ109 (firekorts farge) og trumfesset som inntak så han kan ta for kongen for så å presse ut vests dame etterpå. I tillegg til trumfesset, ruter konge og en stjeling for de faktisk enda ett stikk til i ruter om det sitter slik. Hvis syd har kun tre ruter (og kongen, altså KJ10) kan de ikke få noe ruterstikk i fargens fjerde runde og kontrakten vinnes i alle fall om det legges liten ruter fra vest i stikk en. Og det er mange andre mulige sitser, ofte med ruter konge hos nord hvor det i en slik situasjon er bedre å legge liten fra blindemann i første stikk.

Så la oss si du forlanger liten ruter på den utspilte ruterknekten. Da kommer litt overraskende kongen på fra nord. Har du planen for hvordan du skal spille videre nå?

Det er klart at nords ruter konge må være singel, hvis ikke vil han aldri legge på det kortet når makkers (syd) utspilte kort kommer til å presse ut esset. Hvis spillefører fastslår det med det samme kan det vel være mulig å finne den sjeldne varianten.

I praksis er det imidlertid fort gjort å gå i baret i første stikk. Etter knekten, liten fra vest og kongen fra nord ser det nemlig så opplagt ut å stikke ruter konge med esset og være fornøyd med at ikke damen ble lagt fra blindemann. Men da blir det bet med denne ganske vanlige sitsen hvor ruteren altså er markert allerede før spillefører legger på til første stikk fra hånden:

Hvis ruter ess brukes over kongen fulgt av trumf fra øst i andre stikk hopper syd på med esset. Så presser han ut vests ruter dame med tieren, spillefører har jo kun småruter på hånden. Samme hva spillefører gjør er han ferdig. Hvis han dekker tieren med damen trumfer nord og de har to stikk allerede. Senere kan ikke spillefører unngå å gi bort enda to ruterstikk til – en bet! Hvis ikke spillefører dekker med det samme utsetter han bare problemet for så kommer ruter 9. Det blir uansett en bet samme hva han gjør.

Løsningen er uvanlig: Etter den beskrevne starten må spillefører for å vinne utgangen la nord få beholde for den single ruterkongen!

Nord spiller for eksempel kløver tilbake. Spillefører stikker og spiller trumf. Syd vinner med trumfesset og N/S har to stikk. Syd spiller ruter idet dette er igjen:

Nord får en ruterstjeling nå også. Forskjellen er imidlertid at spillefører kan legge liten fra vest fordi han har esset i behold hos øst, og også legge liten idet nord trumfer. Hvis nord ikke trumfer stikker øst med ruter ess og tar ut trumfen. Hvis nord trumfer får de ikke flere stikk fordi øst legger kan legge liten fra den hånden også og har da de to største ruterne igjen med 2-2 i fargen. Trumfstikket nord får går på et vis «på luft», dvs. han trumfer det som kunne i stedet blitt et ruterstikk til syd senere. Det blir bytting av stikk, og spillefører vinner ti stikk.

Dette må sies å være et merkelig spill. For å vinne 4 spar etter ruter knekt i utspill, liten fra vest og kongen fra nord må spillefører altså la N/S i tillegg til trumfesset få ett stikk for ruter konge og ett trumfstikk for spar 6!

Spill fra OCBL Cup 1 - en lagturnering på BBO

Live bridge hvor vi sitter ved bordet og spiller lar vente på seg de fleste steder i verden. I Norge er det på gang, og mange norske bridgespillere ser nå frem mot bridgefestivalen som skal arrangeres i begynnelsen av august. Her hvor jeg er (New Zealand) har klubbene startet opp igjen, og den første store turneringen post-covid skal etter planen spilles neste helg. Andre steder i verden vil det ta lengre tid og det er derfor fortsatt et stort behov for muligheter for å konkurrere online.

På OCBL sin hjemmeside finner du all informasjon og link til resultater og spill. Den siden finner du her.

Den første OCBL for lag pågår akkurat nå. OCBL er altså en internasjonal online bridgeklubb som har til hensikt å arrangere lagturneringer med sterke, internasjonale lag på startlisten. I OCBL Cup 1 deltok 32 lag i kvalifiseringen, to av dem med norsk innslag. Ingen av de "norske" gikk videre til kvartfinale etter tolv kamper.

Vi tar med et par spill fra lag GILLIS sin kamp mot et tyrkisk lag.

Her meldte Sælensminde-Gillis bra. Det startet med 1 hjerter-2 kløver, og i deres 2-over-1 GF baserte system kunne Gillis i andre melderunde si 2NT som krav. Vest fikk da vist trekorts kløverstøtte. Øst gikk på med en sleminvitt, og da vest var med på notene tok Gillis etterhert sjansen på 6 kløver.

Det negative var at nord fikk doblet en rutermelding for utspill underveis. Syd spilte ut ruter. Nå er det et valg i spilleføringen. Bør han ta kløverfinessen? Det er en ren 50 % sjanse. Gillis valgte en annen plan som også gir en bra sjanse, hvor stor sjanse hans plan gir i prosenter kan de som er spesielt interessert i "matte" regne ut.

Han vant med ruter ess og la ned kløver ess. Den første (lille) sjansen er da at kløver konge faller. Det skjedde ikke, og da måtte han spille hjerter for å kvitte seg med rutertaperen. Det lykkes om hjerter sitter 3-3, men det er også sjanser om han som har kløver konge singel igjen (kongen dobbel opprinnelig) er den som har kun to hjerter hvis den fargen sitter 4-2. Dessuten går det bra om en motstander har singel trumf og dobbelton hjerter også. Slik så hele spillet ut:

Om kløverfinessen tas etter ruterutspill blir det en bet med en taper i hver minorfarge. Gillis sin spilleplan lyktes, begge fulgte lydig i tre runder hjerter etter at kløver ess var innkassert. Forsvaret kunne deretter ikke få mer enn det ene stikket for trumfkongen.

(En alternativ spilleplan som også går bra slik det satt er å ta tre runder hjerter med det samme. Selv om en motspiller kan trumfe tredje ganen er det håp, trumfen kan med noen sitser løses uten taper etterpå.)

Pluss 1370 ga 13 IMP inn da Ø/V ved det andre bordet spilte 5 kløver.

I kampens siste spill kom en utgang som kan vinnes, men det skal ikke mye til før det blir krøll for spillefører.

Brogeland (syd) var i 4 spar. Han fikk ikke noe skarpt motspill mot seg da vest tok to hjerterstikk før han skiftet til kløver 6, og øst satte i kongen. Da spilte nordmannen simpelthen spar til esset og spar dame, og forsvaret kunne ikke få for mer enn trumfkongen, N/S + 620.

Ved det andre bordet var også syd i 4 spar, men der skiftet Sælensminde til kløver 9 i tredje stikk. De spiller med "invitt inni spillet", og det som mangler i kløver sett fra øst sin side er syds AQJ10, så vest kan om kløver 9 er et ekte kort ikke ha for eksempel kløver dame (hvis ikke han har vært "lur" med kløver Q-9 dobbel). Derfor la øst liten kløver og syd vant med knekten. Nå var det ikke etablert fire kløverstikk som ved det andre bordet, og det måtte jobbes mer for stikkene.

Spillefører spilte seg over til nord på trumfesset og tok en kløverfinesse til. Så spilte han kløver ess, og dette var igjen:

Idet syd spilte kløver 10 kastet vest ruter, og kløveren ble trumfet med nords spar dame. Spillefører måtte så komme seg hjem på hånden for å spille trumf, men da han spilte ruter ess og ruter fra nord får vest trumfhøyning siden han nå var blitt fri for ruter! Spillefører forsøkte å trumfe med syveren, men vest kunne trumfe over med spar 9. Med to trumfstikk til forsvaret ble det en bet.

Merk at det i sluttposisjonen ikke hjelper syd å trumfe høyt. Gjør han det (for eksempel trumfer med spar knekt) må vest la være å trumfe over og heller sette seg rolig ned å vente på to trumfstikk med sine gjenværende K-9 som har blitt en saks over syds 10-x-x-x. Kontrakten var altså bet idet syd hadde spilt kløver ess.

I stikket før den siste diagramsituasjonen kunne spillefører valgt annerledes og vunnet kontrakten. Heller enn å ta for kløver ess i tredje kløverrunde kunne han trumfet kløver 10 og beholdt esset. Da følger vest farge og har fortsatt to ruter. Det kan så spilles ruter ess og ruter til liten trumf fulgt av spar knekt. Vest får kun ett trumfstikk. Den spilleføringen kan imidlertid godt bli feil da syd i så fall setter seg igjen med kløver ess i en situasjon hvor kun en av motspillerne har igjen kløver, og han må jo slippe dem inn på trumfkongen etterpå. Det kan medføre at den som kommer inn kanskje kan gi makkeren en kløverstjeling mens syd må følge med esset. Slik satt det imidlertid ikke, vest får for spar konge og syds gjenværende kløver ess "overlever", Ø/V kan ikke få tatt noen kløverstjeling.

  

ALT KAN LYKKES!

I dag får du et eksempel på at meldinger som ikke er anbefalt av særlig mange teoretikere kan lykkes godt i praksis. Spillet er fra en kamp i en lagtunering på BBO denne uken.

Først får du to spørsmål om valg av meldinger:

Spørsmål 1.

Du er i gunstig sone og spiller med et ganske standard system hvor grandåpningene er 14-16. Hvordan planlegger du å melde denne hånden?

De fleste vil vel svare at de åpner med 1 ruter. Er det noen argumenter for å åpne med 1 grand?

Å velge grandåpning med dette har vel flere argmunter i mot enn for. To dårlige dobbeltoner er ikke ideelt. Grandkontrakt kan godt havne på feil hånd, og vi kan misse en tilpasning i hjerter eller ruter hvis makker er så svak at han ikke melder noe. Dessuten ser kortene ut som de er mest egnet for trumfkontrakt. På den annen side får du vist styrken ganske bra med det samme hvis du melder 1NT. Et annet argument for en litt "off-shape" grandåpning er at du unngår et litt ekkel gjenmledingsproblem etter 1 ruteråpning og et sannsynlig svar 1 spar fra makker. Da må du velge mellom 1 grand som du er litt i sterkeste laget for, eller en gjenmelding 2 ruter, en melding du helst ville ønsket å ha sekskorts farge for å avgi. Enda et argument for 1NT er at du starter meldingene høyt, det blir på et hvis en slags sperreeffekt av det.

Spørsmål 2.

La oss si motstanderen til høyre åpner med 1 grand og du er i ugunstig sone. Du og makker har avtalt "LANDY", dvs. 2 kløver viser begge major. Melder du 2 kløver?

Det kan godt være riktig å melde seg på her, men fargene er svake og fordelingen er jo ikke særlig god. Hvis det ikke finnes tilpasning kan det bli kostbart. Jeg tror det har mer for seg å slenge inn en melding i parturnering, men for all del, også i lagkamp er det viktig å vinne delkontraktsspillene!

Dette skjedde i den nevnte kampen:

Øst valgte altså åpningen 1 NT med en hånd ikke mange "eksperter" vil velge det. Det fikk et veldig bra utfall for Ø/V da syd, toppspilleren Ashley Bach (verdensmester for par i 2016) meldte inn 2 kløver - begge major. Vest doblet for å vise "values", og doblingen er også en invitt til å straffedoble med god trumf. Hvis øst kan ta seg av hjertermelding så kan vest meget vel ta seg av sparmelding!

I den doblede 2 hjerterkontrakten må det nok bli minst -800. Den litt urutinerte spilleren på nords plass fikk problemer i en vanskelig kontrakt. Da røyken hadde lagt seg hadde hun fått kun tre stikk! Det betød fem doblede i faresonen, Ø/V + 1400.

Ved det andre bordet hvor makker og jeg satt N/S var spillet helt udramatisk. Øst åpnet på ett-trinnet og makker meldte inn 1 spar. Deretter gikk meldingene naturlig nok helt uten lyd fra oss, og vest endte i 3NT. Der ble det elleve stikk, Ø/V +460.

Dermed ga spillet hele 14 IMP, og det skjedde pga. østs litt utradisjonelle valg av åpningsmelding.

Alt kan lykkes!

 

LØSNING, SPILLEPRØVE 2

Spørsmål 1: Du har havnet i 6 hjerter som syd uten at Ø/V har meldt noe. Vest spiller ut kløver knekt. Spilleplan?

Svar på spørsmål 1: Du og makker har funnet en glimrende lilleslem. Det er ingen tapere i ruter, og av og til kan det bli tretten stikk hvis ruteren sitter snilt. Men du er i lilleslem og har råd til å tape ett stikk. I lagkamp bør man ikke tenke så mye på eventuelle overstikk, men forsøke å finne beste sjanse for å vinne kontrakten.

Du må altså unngå to rutertapere, og alt avhenger av hvordan den fargen spilles. Denne fargekombinasjonen kan forveksles med mange lignende kombinasjoner hvor to honnører mangler, for eksempel du mangler K-Q, eller K-J. Da er det ofte beste sjanse å ta en dobbelfinesse som gjør at du er avhengig av en av de to honnørene i saks, en 75% sjanse. Men i dette tilfellet har du så mange ruter at det finnes en bedre sjanse enn 75%. Her er det en klassisk safevariant hvor du kan sikre deg mot to rutertapere hvis det i det hele tatt er mulig. Hvis øst har K-J minst tredje vil det bli to rutertapere samme hva du gjør.

La oss si du etter uttrumfing starter med ruter til damen. Hvis den vinner stikket er alt is og brus og kanskje tretten stikk, men øst stikker med kongen. Hva gjør du neste gang idet du spiller liten mot A-9-x-x? Nå har du fått et valg og må enten toppe som er riktig hvis øst hadde startet med K-J dobbel, eller ta finessen med nieren som er riktig hvis vest startet med knekten tredje og øst har vunnet i første ruterrunde med kongen singel. Velger du feil andre gangen blir det to rutertapere og bet i slemmen. Det er dette valget du kan unngå hvis du kjenner igjen fargekombinasjonen og innser at du tåler å tape ett stikk i fargen.

Det kan også bli et valg i fargens andre runde hvis du starter med liten til nieren (eller tieren fra syd og lar den løpe). Hvis nieren krever kongen er det selvsagt greit, men om øst vinner med knekten får du det kjedelige valget i neste ruterrunde.

Du mangler kun K-J-8-7. Derfor bør det startes med ruter ess. Aller best er å starte med liten fra syd. Hvis knekten kommer på kan du gratis forsøke finessen for overstikket, men hvis vest følger med åtteren eller syveren bør du stikke opp med esset. Hvis enten knekten eller kongen kommer på under esset er alt greit, du kan ikke tape mer enn ett ruterstikk. Og hvis det sitter enten K-J dobbel bak, eller kongen singel kommer jo en honnør på og du slipper det valget du ville fått hvis du tok en finesse først.

På ruter ess kommer kanskje ingen honnør på. La oss si de følger med åtteren og syveren. Da spiller du deg over til syd og spiller ruter mot Q-9-x-x gjenværende. Dette er situasjonen etter ruter ess er spilt og ingen honnør kommer på:

Vi tenker oss altså at under esset fulgte de med åtteren og syveren. Du spiller deg over til syd og spiller liten ruter mot nord. Så lenge øst ikke har K-J tredje fra start (uløselig kombinasjon for deg) må vest nå følge med enten knekten eller kongen og begge deler gjør at du har sikret deg at det blir kun en rutertaper.

Det eneste du kan tape på å spille sånn er et mulig overstikk. Til gjengjeld sikrer du deg alltid mot to rutertapere hvis det i det hele tatt er mulig.

Spørsmål 2

La oss si det var litt vel mye Møllers tran i bildet så du og makker meldte dere opp i 7 hjerter. Gjør det at du spiller kontrakten annerledes enn i den mer normale lilleslemmen i hjerter?

Svar på spørsmål 2

Her har du altså meldt i hardeste laget, men kontakten har en sjanse. Ruteren må i dette tilfellet løses uten taper. Det er i så fall to muligheter, enten spille på at vest har K-J-x (liten til nieren først, eller tieren la løpe), eller at vest har kongen dobbel og øst knekten dobbel. Den tredje teoretiske muligheten er at du topper og vinner hvis øst har kongen singel. Da kan en finesse over vests knekt tredje opprinnelig tas etterpå. Men det er kun en spesifikk sits. Du bør velge mellom dyp finesse i første runde i håp om K-J-x i saks, eller liten til damen først. Begge de variantene lykkes med flere kombinasjoner enn akkurat kongen singel hos øst. Liten til damen gir best sjanse da det innebærer noen flere kombinasjoner. Det lykkes med alle kongen dobbel kombinasjonene foran, og du får også med deg at øst har knekten singel.

Da dette spillet forekom i en treningskamp for ganske bra spillere forleden (to bord) satt det litt annereldes enn i vårt diagram. Øst satt (dessverre) med knekten dobbel og vest kongen dobbel, så det var umulig å feile selv om feil fargebehandling velges:

Det ene N/S paret 7 hjerter! Spillefører startet med liten til damen og lyktes, tretten stikk og en massiv +1510! Ved det andre bordet meldte N/S 6 hjerter. Der spilte også spillefører liten til damen da hun ikke kjente igjen safevarianten. Så der ble det også tretten stikk, +1010.

Da er det litt vanskelig å være trener...

Begge parene har altså tatt maks antall stikk i sine slemkontrakter. Men sannheten er at storeslem er for hardt meldt. Og i lagkamp burde ruteren ha blitt safespilt for maks en taper i lilleslemmen. God bridge tilsier derfor egentlig at resultatet burde vært +980 for 6 hjerter vunnet akkurat selv om det slik det satt den kvelden var mulig å vinne tretten stikk.

Spillet illustrerer at en fargekombinasjon kanskje må spilles forskjellig alt etter hvilken kontekst den forekommer i. Det er ikke nok å lære seg hvordan diverse fargekombinasjoner kan spilles best mulig for flest antall stikk. Vi må også se på hva slags kontrakt vi spiller, og hvor mange stikk vi behøver i fargen. Dette gjelder spesielt i lagkamp hvor å sikre seg utgangs- eller slembonus er mye viktigere enn overstikk.

LØSNING SPILLEPRØVE 1

SPILLEPRØVE 1

Syds svar på makkerens opplysende dobling kan kanskje diskuteres. Noen ville nøyd seg med 2 spar, andre ville kanskje sagt 4 spar. Uansett, du skal spille 4 spar. Vest starter med A, K, Q i hjerter, og du trumfer den tredje. Øst følger med åtteren og knekten før han legger kløver 8 i tredje hjerterrunde (lavt som styrke).

Spilleplan?

LØSNING

Det er ingen 100% fasit her, det må gjettes litt. Da er det om å gjøre å gjette på det som gir størst sjanse. Dessuten er det et lite ekstra poeng i hvordan trumfen skal spilles.

I tillegg til de to hjerterstikkene vest tok i starten må du tape ett stikk til kløver ess. Derfor må trumffargen løses uten taper. Med ti trumf hvor kongen mangler er det fargen isolert sett riktig å ta finesse som gir større sjanse enn å toppe i håp om finne konge singel.

Ofte bør man i tillegg til slike prosentsjanser isolert sett ta i betraktning hva man faktisk vet. Her har vest åpnet, og han har allerede vist 9 HP i hjerter. Hvis øst har kløver ess er det overveiende sannsynlig vest har spar konge, og da er nok den største sjansen å toppe. Derfor bør du forsøke å finne ut hvem som har esset i kløver før du velger trumfvariant. Øst la svakhet i kløver, men da kan du ikke stole på sånn helt uten videre.

Idet du spiller kløver mot nord tar imidlertid vest for esset og skifter til ruter. Hvordan spiller du trumfen?

Siden vest allerede har vist AKQ i hjerter og kløver ess (13 HP) er det helt klart plass til trumfkongen hos øst. Hvis øst hadde hatt kløver ess ville mest sannsynlig åpneren hadde trumf konge, for hvis ikke ville hans åpning vært med 9HP. Hvis du hadde visst det (at vest har kongen) bør du selvsagt toppe trumfen i håp om at vest har den singel. Her er det altså ikke slik, finessen er klart en god løsning. Det er imidlertid ingen garanti for at øst har kongen, vest kan jo ha «alt» og kanskje kongen singel i spar. Men la oss si du bestemmer deg for å spille på at øst har nøkkelkortet spar konge og tar finessen. Er det noe mer å tenke på da?

Ja, hvis du har tenkt å ta finessen spiller det ingen rolle om du spiller liten til damen eller drar knekten fra nord hvis sparen sitter 2-1. Men du bør absolutt spille knekten, for da får du med deg den sitsen som var der da spillet forekom.

Hvis det spilles liten spar til åtteren fra øst og damen blir det trumftaper i dette tilfellet selv om finessen holder, fordi øst har alle de tre uteværende trumfene. Slik ser det i så fall ut etter en trumfrunde (liten til damen):

Øst sitter igjen med K-10 over nords knekt og må få ett trumfstikk.

Hvis knekten spilles i første runde med tanke om å la den seile er øst ferdig. Hvis han ikke dekker vinner knekten stikket, og det er bare ta nok en finesse med liten til damen. Hvis øst dekker knekten med kongen går det altså knekt, konge, ess. Da oppdages sitsen idet vest ikke har trumf. Du kan gå over til nord å spille spar til merkert finesse med nieren som løser trumfen uten taper.

(Du kunne selvsagt også spilt liten til nieren på direkte, men det er med åpne kort og helt hull i hodet spilling da den finessen godt kan ryke til vest single tier.)

TO SPILLEPRØVER

I dag kan du forsøke deg på to spilleprøver. Begge er fra lagkampspilling. Løsningene får du i neste innlegg her i bloggen  søndag.

SPILLEPRØVE 1

Syds svar på makkerens opplysende dobling kan kanskje diskuteres. Noen ville nøyd seg med 2 spar, andre ville kanskje sagt 4 spar. Uansett, du skal spille 4 spar. Vest starter med A, K, Q i hjerter, og du trumfer den tredje. Vest fulgte med åtteren, knekten og i tredje hjerterrunde kastet han kløver 8 (lavt som styrke).

Spilleplan?

SPILLEPRØVE 2

Spørsmål 1: Du har havnet i 6 hjerter som syd uten at Ø/V har meldt noe. Vest spiller ut kløver knekt.

Spilleplan?

Spørsmål 2: La oss si det var en tanke for mye Møllers tran i bildet så du og makker har meldt dere opp i 7 hjerter. Gjør det at du spiller kontrakten forskjellig enn i den mer normale lilleslemmen 6 hjerter?

 

TYNN INNMELDING - ET TVEEGGET SVERD?

Å melde inn med svake kort er for mange spillere en populær strategi, særlig på ett-trinnet. Det gjøres bl.a. for å forstyrre, men også for å annonsere et bra utspill for makkeren hvis man har en god farge, men ikke så mange HP. Det er ikke alltid lett å spille mot makkerpar som melder hele tiden!

Det er dog en hårfin balanse i dette. Faremomentet for å bli doblet er alltid der hvis man melder inn tynt, men et større problem er nok at makkeren ikke kan vite om innmelderen har veldig svake kort, eller andre ganger ganske gode kort. Makkeren vil derfor bli usikker på hvor høyt han/hun kan melde. De som spiller med noen som melder hele tiden på all slags svake kort kan fort risikere å bli for passive fordi de hele tiden forventer at det ikke er noe særlig med kort på andre siden. Paradoksalt nok kan i så fall en veldig aggressiv stil for innmeldinger ende opp med som en nesten passiv still for makkerparet!

Soneforholdene spiller selvsagt inn. Hvis man er utenfor sonen, og spesielt i gunstig sone er det gode argumenter for en litt friskere stil.

I dag skal vi også se vi også på hvordan planlegge hvordan en god hånd skal meldes. Derfor får du to meldeprøver fra en lagkamp hvor det satt veldig gode spillere rundt bordet.

Problem 1

Giver øst. N/S i sonen

Øst åpner med 1 kløver etter vanlige metoder, og vest svarer 1 ruter som viser hjerterfarge («kløverføringer»), eller han svarer 1 hjerter, naturlig. Vil du vurdere å si 1 spar nå?

Problem 2

Øst giver, N/S i sonen

Hvordan vil du som øst planlegge å melde denne hånden hvis du spiller med et standard, naturlig system og 15-17 grander? Åpning med 1NT kan være et alternativ, men kanskje er hånden litt for sterk for det? La oss si du åpner med 1 kløver og makkers svar viser en majorfarge. Hva melder du da?

De to hendene er nord og øst sine kort i dette spillet:

Ved det bordet Hoftaniska-Charlsen satt N/S gikk meldingene slik:

Hoftaniska (nord) vurderte ikke innmelding 1 spar her. Nå synes jeg øst meldte feil i andre melderunde da han hoppet til 3 kløver. Kortene ser veldig ut som en grandhånd, og hvis du mener den er for sterk for en 15-17NT og oppvurderer til 18HP bør det åpnes med 1 i farge fulgt av hopp til 2NT for å vise 18-19 NT. Det tror jeg vil fungere bra i de fleste tilfeller. Det er jo glimrende for eksempel i 3NT å få utspill fra venstre (syd) opp til denne hånden heller enn etter å ha hoppet 3 kløver må legge ned disse kortene som blindemann hvis makker melder 3NT, for så se på at nord spiller ut gjennom en av østs konger.

Amerikaneren på østs plass hoppet altså til 3 kløver, og vest meldte da som du ser 3NT. Nord hadde et enkelt sparutspill og kongen vant første stikk. Siden kløverfinessen sprakk og forsvaret så tok fire sparstikk ble det en bet, +50 til N/S.

Spillefører kunne vunnet kontrakten om han først spiller kløver ess i håp om kongen singel (første sjanse), så tipper ruteren hvis ikke kløver konge faller (da blir det 1+4+3+1= 9 stikk). En sånn spilleføring er neppe korrekt, Det gjør for det første at blir færre stikk enn om en enkel kløverfinesse lykkes, og det kan bli et par bet om det viser seg at kløverfinessen som ikke ble tatt ville gått bra, og ruteren bommes. Dessuten vinnes kontrakten selv om kløverfinessen ryker hvis sparen sitter 4-4, uten noen som helst valg.

Hvis øst hadde hoppet til 2NT andre gangen (eller åpnet med 1NT) ville han blitt spillefører. Syd har da et naturlig ruterutspill. Ved fire av åtte bord skjedde det, og 3NT rullet hjem med to overstikk, Ø/V +460.

Mot det norske parets lagkamerater, Hackett-Hyde Ø/V meldte nord inn 1 spar etter 1 kløver fra øst og 1 ruter (= hjerter) fra vest. Det var ingen ringere enn amerikaneren Michael Rosenberg som meldte inn, så en skal vel være litt forsiktig med å kritisere. Men likevel, vi som ser på har det enkelt sånn og kan tillate oss å si hva vi vil om det som blir gjort selv om det er absolutte toppspillere som gjorde det. De aller fleste vil antagelig passe uten særlig betenking med dette i ugunstig sone. Eneste gode argument for å melde inn er for å annonsere utspill, og det kan bli bra hvis øst blir spillefører. Hvis ikke har neppe innmeldingen noen særlig oppside mot gode motstandere. Derimot kan det blir ubehagelig hvis makker er med og konkurrerer for høyt. Selv synes jeg dette er for lite i ugunstig sone, og spesielt siden nord har flat fordeling. Hvis det er bedre fordeling (for eksempel en 5-4 hånd) har det mer for seg å melde inn da det vil det være et større håp om flere stikk hvis egen side skulle få kontrakten.

Det må jo innrømmes at innmeldingen denne gangen fører til at syd finner sparutspillet som beter 3NT om øst blir spillefører, et utspill han neppe ville funnet uten nords innmelding 1 spar. Men innmeldingen fikk en litt utilsiktet effekt. Hackett (øst) doblet nords 1 spar for å vise tre-korts hjerterstøtte. Deretter fant Ø/V frem til den glimrende utgangen 4 hjerter på 4-3 tilpasning! Der var det elleve stikk, Ø/V +450.

Det amerikanske laget tapte 11 IMP på spillet, men hvem som bør få skylden for det kan diskuteres. Var det han som meldte inn 1 spar og fikk dyttet motparten over i den gode utgangen 4 hjerter, eller var det han som ved det andre bordet hoppet til 3 kløver slik at det ble vest som ble spillefører? Resultatene i de andre kampene tilsier vel at om man skal bruke tid på å fordele skyld, så må den amerikanske øst ta på seg mest. Hans 3 kløvermelding liker i alle fall ikke jeg. Det var altså i tillegg til Hackett-Hydes sin +450 i 4 hjerter fire ganger +460 i 3NT spilt av øst. To steder ble vest spillefører i 3NT og gikk bet, mens ett par var i 5 kløver som ble vunnet.

At det er nord som har sparutspill og ikke syd er selvsagt tilfeldig. Men det er likevel klart at om en vet kun Ø/V sine kort så ser det mye bedre ut å spille grandkontrakt med øst som spillefører.

ALT INVITATIONAL VI: Dårlig norsk start

Også denne uken er det en ALT INVITATIONAL for lag på BBO, den sjette ALT-turneringen. Det deltar åtte internasjonale lag som spiller en kamp mot hvert av de andre lagene - alle mot alle - før det blir semifinaler og finale mot slutten av uken.

Det er to lag med norsk innslag, De BOTTON (med bl.a. Hoftaniska og Charlsen) og GILLIS (Brogeland, Lindqvist, Sælensminde, Grude og Bakke sammen med lagkapteinen Simon Gillis). Begge de to lagene startet svakt på mandag. Det er imidlertid kun spilt to kamper, og med fem kamper igjen er det håp om fremgang og muligens en topp-4 plassering som gir semifinale.

Jeg fulgte med på noe av spillingen i de to første rundene og synes begge de to "norske" lagene var litt uheldige. Men i dette spillet var vel Fru Fortuna på lag GILLIS sin side?

Nord for lag STREET var i 6 hjerter og fikk ruter dame i utspill fra øst. Dette ser nesten ut som en klassiker, en safevariant for kun en trumtaper. Det er imidlertid ikke helt som tatt fra læreboka.

Hvis trumfen sitter 3-2 er det tolv enkle stikk i 6 hjerter, tretten hvis det ikke blir trumftaper. Problemet er at trumfen kan sitte 4-1. Hvilke 4-1 sitser kan løses? 

Hvis øst har damen fjerde i trumf er det ikke vanskelig å løse trumfen (isolert sett) samme hvilken rekkefølge topphonnørene tas. Hvis det startes med kongen fulgt av hjerter mot syd og øst følger med liten kan finessen med knekten tas. Ryker den sitter jo fargen 3-2, og alt er i orden. Det blir tolv stikk ved hjelp av en ruterstjeling hos syd. Men hvis vest har fire trumf med damen blir det bet om det startes med kongen, det blir to trumftapere.

 

Kan syd sikre seg mot dennee trumfsitsen uten at måten å gjøre det på går på bekostning av andre vanlige sitser?

Spillefører kan starte med hjerter ess. Det oppstår en ekstra mulighet idet østs tier (eller nier) kommer på fra øst fordi spillefører har åtteren hos nord. I andre trumfrunde spilles liten mot nord. Hvis vest legger i nieren får han kun ett trumfstikk, så han legger nok lavt. Da tas finessen med nords hjerter 8. Skulle den ryke til østs nier eller dame sitter hjerter 3-2, og det blir tolv stikk. I dette tilfellet vinner hjerter 8 stikket, og spillefører har løst trumfen med en taper. Han tar seg en ruterstjeling hos syd og får tolv stikk selv med denne ekle trumsitsen. 

Hva om det etter denne starten (esset først) viser seg at øst har fire trumf?

Da vinner nord andre trumfrunde med kongen, så spilles hjerter mot knekten dobbel gjenværende. Øst får i så fall kun ett trumfstikk, men det er en hake ved dette. Spilles slik, som alså er vinnende om det er fire trumf hos vest, men øst viser seg å ha fire trumf, får spillefører riktignok løst trumfen da også, men det blir ikke mulig å få trumfet ruter hos syd lenger. Så hvis spillet går slik, og øst har fire trumf, blir spillefører avhengig av 3-3 i kløver.

Slik det satt er det enkelt med fire trumf hos vest hvis trumfen spilles slik som beskrevet, esset først så liten mot nord til dyp finesse med åtteren. Det er en fin trumfbehandling, og ville vært et ekte eksempel på en klassiker fra læreboka hvis kontrakten KUN avhang av å unngå to hjertertapere.

Lag STREET sin spillefører startet med trumfkongen og var raskt en bet i 6 hjerter da vest fikk to trumfstikk. Han ville vunnet kontrakten (selv med 4-2 sits i kløver) hvis øst hadde hatt fire trumf. Etter kongen og liten til knekten (øst har alså i så fall fire hjerter) som vinner ordner spillefører seg med en ruterstjeling hos syd og får tolv stikk. Sitter trumfen 3-2 går det ikke an å gå bet i 6 hjerter.

Grude-Bakke stoppet litt overraskende i 3 grand i det som viste seg å være en meget god lilleslem i hjerter. Det kunne fort ha blitt tapt spill, men denne gangen ga spillet 11 IMP inn da slemmen altså gikk bet ved det andre bordet. 

To andre N/S-par gikk bet i slem, men de var i 6 grand.

Ett par utenom det norske var kun i utgang, og tre par var i 6 hjerter og vant den etter å ha løst trumfen for en taper.

 

Hvordan kunne det skje?

Noen ganger ser det nokså uforståelig ut at kompetente motspiller har latt en kontrakt bli vunnet selv om den ser håpløs ut. Det er som oftest en brukbar forklaring. Jeg fant et slikt spill fra finalen i ALT MIX II som ble spilt på BBO før helgen. Etter et blikk på spillet måtte jeg spørre meg selv: hvordan kunne det skje?

Sett deg på østs plass og tenk gjennom hvilke kort du legger i starten av motspillet. La oss si du spiller med ganske standard norsk signalsystem, lavt som styrke og norsk fordeling.

NORD (blindemann)

Du sitter altså øst og ser disse meldingene:

Syds 1 kløver var "Polsk", enten sterk kunstig kløver eller en vanlig kløveråpning (typisk en 12-14 NT). Syd viste deretter en sterk hånd skikkelig lang og god sparfarge.

Makker på vests plass spiller ut kløver ess (ess fra AK). Hva legger du i første stikk?

Den østspilleren som var på laget som tapte finalen la kløver 10, og syd fulgte med syveren. I neste stikk kom kløver konge fra vest, og nå måtte øst følge med nieren mens syd kom på med knekten.

Jeg er ikke sikker på Ø/V sine avtaler, mange bruker mye mer fordelingsbasert enn de fleste er vant med i Norge. Det som er helt klart er at det ble krøll for dem.

Etter norsk stil for signalisering hadde øst lagt svakhet i kløver ved å følge på slik (tieren fulgt av nieren). I tredje stikk skiftet vest til hjerter som var fullstendig feil sånn som hele spillet så ut:

Hvordan kunne dette skje? Hvorfor skiftet vest til hjerter i tredje stikk?

Vest må ha vært redd for at syd hadde ruter ess. I så fall kunne det haste med å få tatt ett, kanskje to hjerterstikk.

Slik det var ble utgangen vunnet enkelt ved at spillefører fikk tatt hjerterfinessen. Hun la hjerter knekt på skiftet til hjerter 7, og øst dekket med kongen. For sikkerhets skyld kastet vest unna en hjerter senere, og med fire hjerterstikk til spillefører ble det hele elleve stikk i en utgang som bør gå en bet. Overstikket spilte imidlertid ingen rolle for utfallet av kampen.

Vunnet utgang med ett overstikk (+450) ga 11 IMP da det ble en bet i 4 spar ved det andre bordet. Der tok forsvaret tre kløverstikk med det samme før de satte seg ned for å vente på hjerterstikket (ved det bordet la øst kløver 9 på det utspilte kløver ess). Dette ga altså 11 IMP til turneringens vinnerlag i stedet for uavgjort spill om det hadde blitt bet ved begge bord. Vinnermarginen i kampen var 10,1 IMP!

Det handler vel litt om avtaler og sånn dette, men min konklusjon er at om det spilles med lavt som styrke bør øst med den litt ekle kløverbeholdningen (ekkel for lavt som styrke) følge på med nieren i første stikk. Det er ofte sånn at vest likevel tar for den andre honnøren, og idet tieren kommer fra øst i andre stikk har han faktisk lagt styrke, lavt etterfulgt av et høyere kort, eller om du vil "lav"-høy. Husk at det ikke størrelsen på kortet som legges som avgjør om det er styrke eller svakhet, men rekkefølgen kortene legges. Et ganske høyt kort kan godt være makkers laveste!

 

 

 

 

                                       

Skal - skal ikke?

Det ble ikke semifinale for Jessica Larsson og Geir Helgemo sitt lag DONNER i lagturneringen ALT MIX II på BBO. De var en sjanse for en topp-4 plassering før siste kamp, men et lite tap i den kampen ble ikke godt nok.

Vi tar med et spill fra en av kampene hvor Larsson-Helgemo sin lagkamerat fikk et meldeproblem.

Giver øst, Ø/V i sonen.

Marion Michielsen (øst) åpnet med 3 hjerter og syd passet. Hva ville du meldt med Per-Ola Cullins kort?

Det kan godt stå slem her. Makker har tross alt åpnet med 3-melding i ugunstig sone. Dette er et spill hvor HP ikke betyr all verden. Som kjent så avgjøres spillet til syvende og sist av hvor mange stikk det er (eller blir), ikke antall HP! Men det kan være to eller noen ganger tre spartapere.

Hvordan fungerer systemet etter en sperreåpning på tre-trinnet? Mange spiller med 4 i minor som kontrollmelding (cue bid). Vest kan si 4 kløver, men her er det ikke slik at det benekter sparkontroll, for svaret 3 spar på 3 hjerter spilles av de fleste som naturlig og krav. Hvis du melder 4 kløver med dette får du 4 ruter fra makker (kontroll, eller noen spiller det som "last train" = interesse). Du vet ikke så mye mer etter den starten, det er sparfargen som er problemet. Hvis du går på en gang til over 4 hjerter, for eksempel sier 5 kløver kan det være en risiko for at det blir bet i 5 hjerter om det stoppes der. Og meldes slik har du fortalt motparten at sparutspill sannsynligvis er riktig!

Nei, å melde "vitenskapelig" med slike kort er sjelden bra. Jeg tror det er best å enten si 4 hjerter, eller knalle til med 6 hjerter på direkten over 3 hjerter. Hvis du hopper til 6 hjerter er det en dobbelsjanse, enten står kontrakten enkelt hvis makker har sparkontroll, eller de finner ikke utspillet. Gjør de ikke det vil som regel ruterfargen blir mulig å godspille og gi nok stikk Tross alt har syd tre sidefarger å velge mellom i utspillet, og kanskje har han et ganske naturlig trumfutspill også.

Cullin smalt til med 6 hjerter!

Jeg har sansen for meldingen, men ville likt den enda bedre om ruteren var litt bedre slik at det mer eller mindre sikkert er tolv stikk om det er to spartapere, og de ikke finner utspillet. Det er en kalkulert gambling, og det kan jo godt stå 6 hjerter nedlegg hvis åpneren har sparkontroll. Og selv om det er 0% sjansen i kontrakten sånn som her - i teorien - er det i praksis slik at en sånn gamble lykkes ganske ofte, kanskje klart oftere enn halvparten av gangene.

Jeg tror det er riktig å spille ut offensivt etter slike utspill, men uansett er da både spar, ruter og kløver alternativer. Syd spilte passivt ut trumf som sjelden kan være riktig etter disse meldingene.

Michielsen vant trumfutspillet på hånden. Så spilte hun ruter til esset og stjal en ruter høyt fulgt av trumf til bordet. Siden trumfen var ute kunne hun prøve ruter konge, og siden den fargen satt 3-3 var det tretten stikk, +1460! Om ruteren hadde vært fordelt 4-2 kunne hun trumfet en ruter til og senere hentet to godspilte ruter og fått tolv stikk i alt.

Ø/V ved det andre bordet spilte 4 hjerter, og dermed ga spillet 13 IMP til lag DONNER.

Merk at det teorien var kun ti stikk i hjerterkontrakt siden N/S kan ta to sparstikk fulgt av en spar til stjeling hos nord. Ved to andre bord ble det meldt 6 hjerter, men begge stedene ble det to bet etter sparutspill! Idealresultatet er i teorien at N/S stamper i 5 kløver (doblet) og går 300 i bet.

Spillet er nok en bekreftelse på at det er stor forskjell på teori og praksis, spesielt i bridge.

 

 

KORTVURDERING (2) - trumfkontrakter (m/video)

I den videoen du finner link til nederst handler det om kortvurderinger, ubalanserte hender og vanlige støttehender. Innholdet er kanskje mest nyttig for litt mer uerfarne spillere og/eller vanlige bridgespillere.

Kortvurderinger handler i bunn og grunn om det er grunn til å være optimistisk eller ikke i forskjellige meldesituasjoner.

Det blir like feil å være optimist i alle spill som å være veldig forsiktig hele tiden. Det som er viktig er å forsøke å finne ut i hvilke spill, og med hva slags kort du kan og bør være litt mer optimistisk. 

I denne gjennomgangen får du ikke noen fasitsvar, for de finnes ikke når det gjelder dette. Bridge inneholder riktignok noe matematikk, prosentsjanser og slikt, men kortvurderinger er ingen "matte" hvor det finnes ett svar med to streker under. Det du får fortalt her er om noen faktorer som kan være spesielt viktige å tenke på når du må ta forskjellige avgjørelser i meldingene. Videoen varer i litt over 22 minutter.