Spille safe - alltid? (Fargebehandling)

I disse juletider er det vel for mange som vanlig mye god mat og drikke, mye familie osv., men for bridgespillere også julecup!

Her i Auckland NZ hvor jeg bor er det en tradisjonell julecup over tre kvelder mellom jul og nyttår. Den første spillekvelden kom et spill hvor et typisk dilemma oppstod for de som kjente igjen en klassisk safevariant. Spørsmålet er imidlertid om det alltid er riktig å spille safe?

Å spille en kontrakt helt safe mot de fleste eller alle tenkelige sitser anses som god, fine og edel bridge selv om safespillingen kanskje koster et overstikk. I robber eller lagkamp er det også svært fornuftig å ta med seg slike safevarianter, for da gjelder det mest å sikre seg kontrakten og de store scorene, spesielt i slemmer og utganger. 

På mandag kveld fikk flere av de på øst sin plass denne spilleprøven i slemmen 6NT. (Det ble spilt parturnering):

La oss si du som øst får spar 9 i utspill mot 6NT. Spilleplan?

Det ser veldig lovende ut. Først telles sikre stikk. Du har 4+1+3+2= 10 stikk, og det er jo er jo et godt stykke unna nok. Men fargen som du normalt enkelt får ekstra stikk i er kløver. Denne kløverfargen gir som regel fire eller fem stikk. Og om kløverfargen er gående er det tretten enkle stikk.Hvis du må avgi ett stikk i fargen er det fortsatt fire kløverstikk og nok til å notere vunnet slem.

Hva er beste fargebehandling med slik kløver?

Det spørs om man går for maks uttelling (fem kløverstikk), eller bare forsøker å sikre seg fire.

Kongen først og så liten til knekten er litt bedre enn å spille konge-ess (toppe).

Å spille de to store (toppe) blir riktig hvis damen sitter dobbel bak, men å ta finessen andre gangen blir riktig med damen tredje foran. N/S rår over Q-10-7-5-4. Damen tredje er flere kombinasjoner enn damen dobbel. Syd kan ha Q-10-7, Q-10-5. Q-10-4, Q-7-5. Q-7-4 og Q-5-4, altså seks kombinasjoner. Damen dobbel hos nord består av disse kombinasjonene Q-10, Q-7, Q-5, Q-4, altså kun fire. Med andre ord er det 3 mot 2 i favør finessen (60-40%). 

Dette har mang lært seg som en hovedregel; ta finesse etter damen med åtte kort til sammen, toppe med ni kort til sammen.

Men her kan å legge ned kongen koste kontrakten noen ganger. Det er klart at om kløveren sitter 3-2 er det null problemer med å vinne 6NT, du kan ikke tape mer enn ett stikk i fargen. Det eneste som betyr noe da er om det blir tolv eller tretten stikik. Men hva om kløveren sitter 4-1?

Hvis fargen sitter 4-1 kan den for eksempel sitte slik fordelt:

Diagram 1

Eller slik:

Diagram 2

Det er en måte å spille fargen på som gjør at man garderer seg mot alle 4-1 sitser for å sikre seg fire stikk (safespilling) hvis man ikke bryr seg om det mulige overstikket (hvis altså fire stikk i fargen er nok til vunnet kontrakt).

Om det sitter som i diagram 1 kan man selvsagt spille liten til åtteren i fargens første runde, det blir riktig her. Men det kan bli veldig feil. Åtteren kan jo bli stukket med syds single tier, og så får du en taper etterpå. Og hvis tieren sitter singel på en av sidene er det jo ingen problemer med å få fire kløverstikk hvis det startes med en honnør først.

Og å starte med en honnør er riktig spill om man safespiller. Men hvilken honnør først?

Det er klart at det går galt om kongen spilles først og nord har fire kløver som i diagram 1, nord får to stoppere.

Løsningen er å starte med esset først! La oss si begge følger med småkort. Så spilles liten fra vest. Om øst legger i tier eller dame er det ingen problemer, så nord må med det han har i diagram 1 legge liten og håpe øst bruker kongen slik at Q-10-x-x gir to stikk. Men idet nord følger med syveren legges elegant åtteren fra øst.

Hva om den ryker til tieren, sier du?

Vel, da er det syds andre kløver og fargen sitter følgelig 3-2. Senere tar du kongen og resten av kløveren står, fire stikk i fargen. Her er det imidlertid helt gull å spille slik, åtteren står i andre kløverrunde! Så ned med kløver konge, over på vest sin hånd og gi bort ett stikk til kløver dame - en kløvertaper og vunnet kontrakt.

Hva om syd har fire kløver som i diagram 2?

Vel, du startet altså med esset og spilte liten fra vest i den hensikt å legge åtteren om nord fulgte på med liten. Hvis syd er den som har fire har ikke nord kløver andre gangen så du vet plutselig sitsen. Da gås opp med kløver konge fulgt av liten mot knekten tredje gjenværende hos vest. Syd har igjen kun Q-10 og kan ikke få mer enn ett stikk.

Slik satt det mandag kveld:

Her var safespilling av kløverfargen nødvendig (selv om 6NT kan vinnes med åpne kort selv om kløveren bommes, fordi hjerteren kan gi tre stikk).

Spørsmålet er om man i parturnering tør ta sjansen på å safespille og risikere å ikke få overstikket hvis kløveren sitter snilt (for eksempel damen dobbel hos syd).

Den avgjørelsen bør baseres i hvor mange du tror er i 6NT og om de fleste andre ikke "ser" safespillingen. Og safespiller du som en av veldig få, og det satt snilt og var tretten enkle stikk blir det nistrist score for 6NT med tolv. På den annen, om du tror at ikke så mange er i 6NT bør det safespilles hvis du ser teknikken. Og i lagkamp er det best å spille safe så ofte som mulig.  

 

FLOTT INITIATIV AV BK MISSKLIKK!

BK MISSKLIKK

Den nye bridgeklubben Misklikk startet opp i sommer og er medlem i NBF. Som navnet antyder er det online bridge det er snakk om.

De fleste av oss som pga. Covid har blitt tvunget til å spille en del online de siste par årene har vel opplevd å klikke feil på tastaturet (missklikk) og dermed spille et kort som virker helt på jordet. Jeg har i alle fall gjort det.

Vi gjør jo feil av mange årsaker, men missklikk i online bridge er ekstra irriterende.

Iniatiativtakerne til denne bridgeklubben - Thor Simonsen, Iwona Larssen og Magnus Bruun Larssen - hadde som formål at klubben skulle være et alternativ for alle de som av ulike årsaker ikke kan spille i klubben. Det kan være mange ting, for eksempel hindringer pga. den fysiske eller psykiske helsen, omsorgsoppgaver i hjemmet, langt til nærmeste klubb, eller rett og slett mangel på makker eller mangel på trivsel i aktuell klubb. I tillegg ønsker BK Missklikk å være et supplement for spillere som ønsker å spille mer enn den lokale klubben kan tilby av spilling.

Initiativtakerne er klare på at de ikke ønsker å være konkurrent til live-bridgen og at klubbspilling er norsk bridges hjørnesten.

MISSKLIKK STØTTER JUNIORBRIDGEN

I forbindelse med Auksjonen forut for pro-am turneringen som skal spilles 2.januar kjøpte BK Missklikk flere spillere. Inntektene fra auksjonen går jo til et godt formål, juniorbridgen.

BK Missklikk lyktes altså i å kjøpe flere, og bla. sikret de seg retten til å spille med to av de aller største stjernene, Tor Helness og Zia Mahmood!

Noen av spillerne Missklikk kjøpte har blitt loddet ut, men de to nevnte superstjernene har det blitt spilt om i en serieturnering hvor premiene altså er retten til å spille med Tor eller Zia. I skrivende stund vet jeg ikke hvem som har vunnet (eller vinner) de premiene, men det får vi snart se. Turneringen spilles jo rett over nyttår.

DELTA I AUKSJONSTURNERINGEN (2.januar)!

Turneringen har fått navnet Marit Sveaas IBT PRO AM. Arrangør er Helgeland Juniorbridgeklubb.

Jeg har faktisk hørt noen si de ikke skal spille fordi de tror (trodde) de ikke kan være med siden de ikke fikk tilslaget på noen av auksjonsobjektene. Det er feil, alle kan spille!

Det er bare å melde seg på, og turneringsavgiften er kun kr. 200 per par. De som melder seg på med sin faste makker (eller andre) behøver ikke å ha deltatt i auksjonen, også de som kanskje ikke fikk tilslaget på den/de de bød på).

Informasjon om turneringen som vil foregå på RealBridge (der kan det også meldes på) finner du her.

Alle som har mulighet for å stille bør gjøre det! Det vil garantert bli en morsom turnering hvor du får møte mange kjente bridgenavn ved bordet. De fleste av dem har helt ukjent makker, og det øker sjansen for å få seg noen gladspill mot de forskjellige stjernerspillerne som det uansett kan være inspirerende å prøve seg mot.

Auksjonen: Første gang, andre gang....siste gang?

Siden fristen for å by ble forlenget, og forlenget igjen hver gang nye bud kom inn, og det tok de flere timer etter den opprinnelige fristen før auksjonen ble avsluttet. Og det er bra, for da ble det mer penger til juniorarbeidet!

Jeg vil si gratulerer med vellykket auksjon! Jeg så noen litt sutrete kommentarer på en internasjonal bridge side om det med avslutningen og forlengelsene, ikke auskjons-teknisk korrekt blah blah, og "this will go on for ever" osv, men der er jeg uenig. Må jo se på hva som var formålet med det hele, å få inn mest mulig penger til det glimrende formålet!

Og det ble en god slump. Sofie Græsholt Sjødal har skrevet om det i et innlegg på NBF sin side, her.

Selve turneringen hvor de auksjonerte skal spille med de som "kjøpte" dem foregår altså på RealBridge 2.januar med spillestart kl. 16. For undertengede blir det nattbridge, start klokka 4 på natta. Det er lyd på RealBridge, så hvis noen av dere hører snorkelyder kommer de sikkert fra den andre siden av kloden...

Parene blir delt inn i puljer alt etter hvor mye de auksjonerte gikk for. Selv i C-puljen blir det en haug med glimrende spillere. I B vil det spille flere verdens- og europamestre. Nå har jeg ikke sett den endelige listen, men i A vil nesten alle være spillere som har vunnet edleste gull eller medaljer i store internasjonale mesterskap, og svært mange av dem er verdensmestre.

Så dette blir morsomt. Husk at de som ikke fikk tilslag på noen av auksjonsobjektene kan spille likevel med sin vanlige makker (eller med hvem som helst andre, selvsagt). 

 

TOPP ELLER BUNN (tilfeldigheter?)

Av og til får vi bunn fordi vi har gjort noe dumt. Eller vi får en topp fordi vi har gjort noe bra. Andre ganger er det mer tilfeldig.

Alle kjenner vi den elendige følelsen etter vi har fått en bunn uten å ha gjort noe galt. Ett korts plassering, eller en farges fordeling førte kanskje til bunn, mens om det kortet satt hos han andre, eller den fargen var annerledes fordelt ville det blitt topp.

Sånn er bridgen, og det er vel derfor det kalles «et spill». Slikt jevner seg nok ut over tid. Vi får noen elendige spill pga. uflaks, mens andre ganger blir det topp hvor vi godt kunne fått bunn. Vi husker gjerne bedre de spillene vi ufortjent fikk dårlig score...

Ett enkelt «uflaks-spill» kan godt avgjøre en kamp eller til og med en turnering.

Det er i mange tilfeller ingen fasit i bridge, selv om det i andre spill kan være nokså soleklart hva som er riktig og galt. Men det er ingen tvil om at i noen tilfeller avgjøres scoren av tilfeldigheter.

Men det er også klart at det ikke alltid er tilfeldig selv det føles sånn!

Vi kan ha blitt påført en bunn som føles urettferdig, men et mer kritisk blikk på hva som skjedde kan kanskje tilsi at vi burde gjort noe med det. Her er et sånt spill fra en av NBF sine simultanturneringer på RealBridge.

Giver nord. Ingen i sonen.

 

Etter to passer åpnet syd med 1 kløver, og nord sa 1 ruter som viste minst fire hjerter (kløverføringer). Nå slengte øst innpå 2 ruter. Syd sa 2 hjerter, men han har nesten til 3 hjerter med den fine fordelingen. Det er på grensen, så å si 2 hjerter er ikke feil.

Vest støttet ruteren, og nord meldte 4 hjerter. Nå sa øst 5 ruter, en meget sprek avgjørelse, spesielt fordi det er lik sone (ingen). Deretter gikk det pass rundt. Den kontrakten burde vært doblet.

Hvem burde doblet?

Kanskje begge.

Kan syd ha ment at pass var krav her?

Det er mulig, og i så fall er passen en invitt som antyder at de kanskje skal gå på en gang til og melde 5 hjerter, men overlater til makkeren å avgjøre det. Dobler vil i så fall være en advarsel, ikke meld mer makker!

Det er imidlertid slik at om man bruker kravpass (av den første av oss som skal melde) i situasjoner hvor vi har meldt utgang selv, så må hvilke situasjoner det dreier seg om være helt avklart for makkerparet. Det er mange meldingsforløp hvor vi er i utgang, motparten melder over, så vet vi ikke med sikkerhet hvem som «eier» hånden, om de stamper eller vi gjør det. I så fall er det ikke kravpass. Vi kan ikke doble alltid i slike spill, det vil føre til at motparten noterer for mange doblede utganger med hjemgang i lengden.

Jeg liker å avtale at vi må ha avgitt et soleklart utgangskrav tidligere i meldingsforløpet for at pass skal kunne være krav (inviterende). Og om det ikke er en kravpass-posisjon viser dobler ekstra - han tror på bet. Dobleren har gode kort, men vet ikke sikkert om det er riktig å melde over dem. Så om situasjonen er avtalt slik i makkerparet kunne/burde syd doblet.

Men det kunne nord gjort og.

Det er lett å se hvordan nord tenker, at ruter konge kanskje er verdiløs (foran rutermelderen), og da har han sannelig ikke mye i motspill. Likevel, motparten er på fem-trinnet, og de har maks 17-18 poeng til sammen. Deres melding er en stamp. Står 5 ruter er det trolig at N/S får et elendig spill uansett.

Det er imidlertid ikke så lett bestandig å tenke sånn ved bordet. Og kanskje står 5 ruter på en uheldig dag i dette tilfellet og.

Å passe rundt på 5 ruter svingte fra topp for N/S hvis de hadde doblet til bunn på spillet siden de ikke gjorde det.

Ø/V hadde egentlig gjort feil (å stampe), men det visste de selvsagt ikke da de gjorde det. Det kunne jo vært ni eller ti stikk i ruterkontrakt. Men det kunne noen ganger vært bet i 4 hjerter også, i så fall ville 5 ruter vært en såkalt "fantomstamp" (stamp mot utgang som ville gått bet).. Så at øst meldte 5 ruter må kunne sies å ha vært en gambling, og Ø/V var egentlig i ferd med å få seg en bunn. Men de fikk i stedet topp!

I 5 ruter er det tre bet, to tapere i spar og to i ruter samt at N/S må få et kløverstikk også. Pluss 150 til N/S ga ikke ett eneste matchpoint!

Det var en rekke utganger meldt og vunnet N/S, noen fikk elleve stikk. Selv de to-tre parene som spilte delkontrakt i hjerter fikk bedre score (+170).

Pluss 500 for å spille mot 5 ruter doblet ville tronet alene øverst på listen -  ren topp!

PRO AM AUKSJONEN - siste frist er mandag kveld

Det er fortsatt et par dager dager igjen av pro-am auksjonen som gjelder turneringen Helgeland Juniorbridgeklubb arrangerer 2.januar på RealBridge. Der skal et stort antall kjente internasjonale og nasjonale navn spille med de som får tilslaget på de som auksjoneres.

Inntektene går til juniorarbeidet, inkludert junior camp og flere andre tiltak.

En rekke internasjonale og norske toppspillere har sagt seg villige til å stille opp. Den siste som har kommet med på den topp-tunge listen er selveste Zia.

Her er det muligheter for å kjøpe seg en ønskemakker som du altså får spille en turnering med, og pengene du eventuelt bruker går til et meget godt formål. Mange av de som auksjoneres bort - meget gode spillere - står fortsatt til latterlig lave priser. Så hvis du ikke har lagt inn bud (eller selv om du har gjort det og håper å vinne den makkeren for å spille med selv), kan du fortsatt by på en eller flere spillere. Hvis du får tilslaget på flere kan du gi bort en spiller i julegave til en bridgevenn!

Auksjonen finner du her.

Benytt sjansen! Fristen er mandag kl. 20.

Norsk REAL CUP, siste spillekveld

Helgeland Juniorbridgeklubbs NORSK REAL CUP (på RealBridge) ble fredag kveld arrangert for siste gang i år. Den har pågått hver fredag siden begynnelsen av september med mulighet for delta enkeltkvelder, eller delta mange ganger og være med i kampen om sammenlagtseieren.

Overskuddet går til Norsk Skolemesterskap 2022.

Det ble jevnt siste spillekveld, og vinnere ble Anne-Britt Andreassen-Sølvi Nicolaisen med i underkant av 60%. 

Så vidt vi kan se er det Ståle Frøyland som vinner sammenlagt, men det er uoffisielt nå like etter siste spillekveld. Like bak følger Hallgeir Gåsø og Magnus Staven. 

Sammenlagtlisten finner du her.

Vi tar med et interessant spill fra fredagens spilling.

Dette er en bra storeslem i hjerter. Skulle hjerteren sitte slik at det blir en taper i fargen er det uheldig, og 3-2 sits er jo en 68% sjanse. Fargen kan i praksis løses med 4-1 sits også om syd har knekten fjerde. Men selv om hjerteren er uten taper må det litt mer til.

Det er forskjellige spilleplaner som kan funke her for å få alle tretten stikkene. Den enkleste er å spille A-K i ruter og trumfe en ruter før den siste trumfen er tatt ut. Faremomentet er at ruter sitter 5-2 og at den med dobbelton kan trumfe. En ruterstjeling gir ett ekstra trumfstikk (stjeling på den korte trumfhånden). Slik det satt ble det tretten stikk for de tre parene som var i 7 hjerter, og de som var i lilleslem fikk også tretten.

Det er som sagt mange mulige spilleplaner i 7H, for eksempel forsøke å godspille kløver (som ikke går bra), og hva som er beste plan blir en komplisert matematisk kalkulasjon. Men selv om man ikke går for det enkle, ruterstjeling, går det an å vinne 7 hjerter om ikke overgangene klønes til, for det står faktisk 7NT også. Det var imidlertid to par som prøvde den ambisiøse kontrakten 7NT, og begge gikk bet.

I gandkontrakt er det tolv toppstikk, og det trettende må komme ved hjelp av en skvis. Det er noen forskjellige muligheter. En dobbelskvis kan fungere om nord og syd holder hver sin minorfarge. Da klarer ingen av dem å holde spar til slutt.

Her er det en enkel skvis som skal til, mot nord i spar og ruter. La oss si hjerter kommer i utspill (utspillet spiller ingen rolle).

Toppstikk tas og overganger mellom hendene må passes på, men det er jo alltid overgang til vest i ruter idet skviskortet eventuelt tas fra øst. Sluttposisjonen kan for eksempel bli slik, etter også å ha tatt for begge sparhonnørene:

Idet kløver ess spilles er nord ferdig og må enten gi opp ruterholdet eller sparstopperen sin. Fra vest kastes spar 3 på kløverstikket. Øst er fortsatt inne og kan ta for spar 10 hvis nord kaster spar dame, og om han kaster ruter i stedet står ruteren!

 

100%?

Noen toppspillere er faktisk mer ydmyke enn spillere på lavere nivå når det gjelder å innrømme feil. For mange er dette vanskelig, det er liksom ikke så morsomt å innrømme at man har vært litt dum. Jeg kjenner imidlertid flere meget gode spillere som nesten alltid forteller spill hvor de burde gjort det bedre. Det er en fin egenskap. Selvsagt skal man glede seg over bra spilling og, men å være ærlig med seg selv og innrømme hva som kunne/burde blitt gjort er det som skal til for ytterligere fremgang. 

Torsdag kveld var det Kristoffer Hegge som tok kontakt og ville fortelle om en kontrakt han hadde spilt bort. Han var ikke engang ferdig med å spille den kampen han deltok i før jeg hadde fått et screenshot av spilldiagrammet. Det er en fin løsning på spillet, og om ikke den er 100% er den nokså sikker.

Prøv deg selv i denne utgangen:

Nord spilte ut ruter 6 mot vests 4 spar. Hegge la tieren, og syd fulgte med ruter 8. Det ser naturlig ut å spille trumf mot kongen, og derfor stakk Hegge over med ruter knekt. Men her kan du ta over, hva gjør du nå?

_______________ 

Hegge stakk altså med ruter knekt i første stikk og spilte spar til nords dame, kongen og esset. Fra syd kom en kløver. Hva gjør du nå?

Hvis sparen sitter 3-1 og syd startet med A-J-9 er det tre trumftapere. Tas kløverfinessen nå blir det i så fall bet. Men det er jo mulighet for å kunne kaste en kløver fra øst på ruter. Så det ble til at spillefører la kløver ess og spilte stor ruter. Men da ble det skikkelig lang nese siden syd trumfet allerede i andre ruterrrunde og tok for kløver konge!

En nitrist bet må det være lov å si, tre trumftapere og en kløvertaper! Ved det andre bordet ble 4 spar vunnet enkelt etter kløver ut fra nord, det ble kun tre trumftapere. Spillet kostet følgelig 12 IMP for Hegge sitt lag.

Det er lett å si med åpne kort at kontrakten stod, det var jo bare å ta kløverfinessen. Men kløver konge kunne godt ha vært hos nord, så akkurat det, å ikke ta finessen er vel ikke en feil direkte. Men det var et annet poeng som var oversett.

Merk at om ruter hadde vært fordelt 5-2 ville andre store ruter stått, så kunne han spilt en tredje runde ruter med kløveravkast. Da gjør det ikke noe at syd trumfer, for mer enn tre trumfstikk får ikke forsvaret. 

Det - at han må rekke å få spilt en tredje runde ruter - setter deg kanskje på løsningen?

Det handlet om å se for seg hva som kunne skje i tredje stikk, idet syd hadde stukket over spar konge med esset og spilte kløver. Hvis spillefører planlegger og ser for seg det problemet, og bestemmer seg tidlig for at å ta kløverfinssen kan bli feil, bør det startes annerledes.

Etter å ha vunnet første ruter kan han fortsette med ruter med det samme! Hvis andre ruter står kan han kanskje spille spar mot kongen først, for om sparspillet går sånn som det gjorde vil han etter allerede å ha tatt to runder ruter kunne hoppet opp med kløver ess og spilt en tredje ruter. I dette tilfellet trumfer imidlertid syd allerede andre gang ruter. Men nå er spillefører ett trekk foran forsvaret.

Syd trumfer altså andre ruter og spiller kløver. Opp med esset og stor ruter med kløveravkast, og forsvaret får kun tre trumfstikk.

PS. En annen løsning Hegge nevnte når han valgte å spille spar i andre stikk er å legge liten på nords spar dame. Da er det også safe slik det her sitter. Men syd kunne hatt A-Q-J i spar, og i så fall kommer han inn og det ubehagelige kløverskiftet kommer fra syd. Derfor er nok beste plan å spille mer ruter i andre stikk.

  

SPILLEPRØVE

Under de amerkanske mesterskapene skriver daglig Edwin B. Kantar et spill i bulletinen. Amerikaneren Kantar er en av mine absolutte favorittskribenter når det gjelder bridge. Spillene er alltid veldig instruktive og logiske. Her er et spill han skrev om forleden, en spilleprøve du kan prøve deg på selv.

Du er i 4 spar uten at motparten har latt høre fra seg i meldingene. Vest spiller ut ruter dame til østs ess. Tilbake kommer en liten ruter som du trumfer. Trumfen tas ut, og det viser seg at vest hadde en trumf og øst to. Hvordan spiller du videre i denne utgangen?'

_______________________________ 

Løsning:

I slike og lignende spill handler det om å se hva som er den farlige fargen og hva som kan gjøres for å unngå det verste som kan skje. Hva kan gå galt her?

Hjerterfargen er jo sårbar og det kan bli tre hjertertapere hvis esset sitter bak kongen. Etter å ha tapt ett stikk i ruter blir det i så fall bet. Kløverfargen gir imidlertid en mulighet for fire stikk og dermed gi et avkast for en hjerter. 

Hvordan bør en slik kløverfarge spilles? 

Det kan være ganske hipp som happ om det bør spilles fra topp med slik farge, eller om det bør tas A-Q og så liten til finesse med K-10. Tre store kløver gir fire stikk om knekten faller. Å spille ess-dame og så liten kløver til tieren lykkes om vest har knekten fjerde fra start. 

Hvordan tror du kløveren sitter?

At vest startet med singel trumf og øst to gjør at det en såkalt ledig plass mer hos vest for kløver. Men dette utgjør en veldig marginal forskjell, så kløveren kan godt stitte 3-3. 

Poenget i spillet er at du har en måte å spille kløveren på som er 100% når det gjelder å vinne kontrakten. Som så ofte kan man ikke se blindt på en fargekombinasjon og tenke fargebehandling isolert sett, men se fargen i spillets kontekst.

Hele spillet kan se ut som i ett av disse to diagrammene:

Variant 1:

Variant 2

Løasningen etter å ha blitt kvitt ruterne og tatt ut trumfen er å spille A-Q i kløver fulgt av kløver til tieren. Og det eer uansett om sitsen er som i variant 1 eller variant 2!

Hvorfor det?

Da tapes jo stikk til kløver knekt om det sitter som i variant 2, sier du?

Ja, det er riktig, men det spiller ingen rolle!

Hvis øst vinner for kløver knekt i tredje runde av fargen kan han ikke ha annet enn hjerter og ruter å spille. Spiller han hjerter får du for kongen og kan kaste en hjerter på den fjerde kløveren. Du får ti stikk med en hjertertaper, en rutertaper og en kløvertaper (!). Og om øst inne på kløver knekt spiller ruter trumfes hos nord mens en hjerter forsvinner hos syd. En hjerter til forsvinner på kløver konge - også ti stikk. 

Hva om det sitter som i variant 1?

Da lykkes finessen med tieren, og på den fjerde kløveren kastes en hjerter. Du prøver senere hjerter til kongen for overstikket, men siden øst har esset blir også da ti stikk med to hjertertapere i tillegg til ruterstikket du tapte i starten.

Men merk hva som skjer hvis du spiller kløver A-Q og liten til kongen og vest har knekten fjerde (variant 1). Da må det bli tre hjertertapere, og sammen med ruterstikket du tapte i starten blir det en bet. 

Om vest hadde hatt kun to kløver og ikke fulgt farge tredje gang stikkes med kongen hos nord. Så kløver 10 som øst i så fall kan dekke, og da overlates stikket generøst til øst. Han må spille hjerter som gir stikk for kongen, eller ruter til dobbeltrenons som trumfes hos nord med avkast av nok en hjerter hos syd. Merk også at 4 spar kunne/ville gått bet med for eksempel hjerter 10 i utspill, men vest kan selvsagt ikke klandres for at han ikke fant det siden han har den ruteren der.

Den morsomme konklusjonen i dette spillet er at du har en farge som det kan være riktig å ta en finesse med, eller toppe, men idet du har spilt to store kløver og liten mot K-10 og vest følger farge er det riktig å ta finessen uansett om finessen lykkes eller om den ryker!

AUKSJONEN - frist MANDAG KVELD

Fristen for å legge inn bud i Helgeland Juniorbridgeklubbs auksjon er forlenget til MANDAG 20.12 KLOKKEN 20.00 

Det dreier seg altså om auksjonering av både kjente verdensstjerner og nasjonale toppspillere som den som får tilslaget får spille med i en turnering på RealBridge 2.januar.

Inntektene går til det viktige juniorarbeidet som HJBK gjør. Mer informasjon om opplegget finner du i forrige innlegg her i bloggen, og for å gå direkte inn på auksjonen klikker du her.

Opprinnelig var auksjonen ment å vare til tirsdag 15.12, men det er altså forlenget. Så de som ikke har lagt inn bud, eller de som ønsker å by over andre kan fortsatt gjøre det helt frem til mandag kveld. 

Det du får for pengene er en "ønskemakker". Det blir en flott turnering hvor du får møte mange kjente bridgenavn. Og husk pengene går til et meget godt formål! 

Auksjon til inntekt for juniorarbeid - LØP OG KJØP!

I år som i fjor arrangerer Helgeland Juniorbridgeklubb en auksjonsturnering hvor inntektene går til det formidable juniorarbeidet de gjør, inkludert junior camp. Den juniorcampen (på Lovund) ble jo en dundrende suksess sist, noe som vakte internasjonal oppsikt.

Selve auksjonsturneingen vil skje 2.januar på RealBridge. Der kan altså de som ønsker å støtte det viktige arbeidet med bridge for barn og unge kjøpe seg en kjent spiller som makker.

Objektene i auksjonen er en rekke internasjonale stjernespillere som har sagt seg villige til å stille opp. Det er mange helproffe, noen halvproffe og en god del andre meget gode spillere å velge mellom om man ønsker å gi bud, selvsagt til forskjellige priser. Ønsker du å få spille med en Bilde eller en Helgemo må du nok grave ganske dypt i lommeboka, men det kan kanskje være verd det? Det er mange andre fine spillere som vil gi deg en hyggelig turnering hvis ditt bud holder. Og viktigst av alt, du støtter noe veldig bra! 

Auksjonen varer til onsdag 15.desember kl.14 (CET), så her er det fortsatt muligheter for et røverkjøp. Det er mange objekter som fortsatt står med latterlig lave bud. Så sjekk dette og gi et bud!

Hvis du ikke kan spille den dagen, eller om du allerede har gitt bud på noen og tror du vinner med budet ditt, kan du likevel kjøpe deg en spiller (eller enda en) og gi han/hun bort i julegave til en bridgevenn.

LØP OG KJØP!

Hvordan det ligger an i auksjonen som allerede har pågått en stund nå finner du her.  

 

  

Så nær, men...

På resultatlisten i TRI NATIONS (Australia, Indonesia og New Zealand) ser ikke mitt lag ut til å ha vært nære seieren sammenlagt, men bare å unngå en liten motspillsfeil i siste runde ville vært nok til å kapret seieren.

Etter en nokså svak dag 1 var trøsten at det var veldig jevnt. Søndag gikk det noe bedre for oss og plutselig gikk resultatene i andre kamper vår vei. Så da vi skulle møte lederlaget Australia 1 i siste kamp ville en bra seier holde til å gå forbi dem.

Vi vant kampen, men bare med noen få IMP. Spillet som ble snakket om etter kampen var en utgang som kan betes, og det er i så fall dobbelsving siden N/S var i delkontrakt ved det andre bordet.

Som vest spiller du ut en stor kløver mot 4S. Makker legger en en liten, og med singelton hos blindemann er det i prinisppet Lavinthal (fargeskiftsignal). Men uansett signaler ser ruterskift ut til å være logisk. Det er jo en fare her for at hjerterfargen blir godspilt. De fleste skifter vel automatisk til ruter 10. Da er det en bet sekunder senere siden hele spillet ser slik ut:

Med kløver ut og ruter 10 i skift får forsvaret tre stikk i minorfargene og ett stikk i hjerter.

Makker og jeg spilte 3 spar og fikk tråkka på oss ti stikk, +170.

Våre lagkamerater som skulle spille motspill mot 4S har imidlertid en intellligent avtale i situasjoner hvor det skiftes til en farge med A-J-x på bordet. Det kan nemlig være et dilemma for han bak bordet hvis han har K-x-x-(x) hvis spillefører legger liten. Skal han legge liten (riktig om makkeren har Q-10-9), eller ta stikket for kongen. Spørsmålet blir altså om han som skiftet til tieren har Q-10-9 eller bare 10-9-x. Derfor spiller de tieren hvis de også har damen (eller kongen), og nieren hvis de ikke har høyere honnør. Altså kun mot den kombinasjonen hos blindemann.

Vest skiftet til ruter 9. Spillefører så det var ganske håpløst, men gjorde det eneste forsøket han kunne ved å legge liten. Dat kan i så fall ordne seg om ruter sitter 5-2 og han som kommer inn i hjerter ikke har det andre ruterstikket. I så fall kan kanskje hjerteren la seg godspille uten at de får det andre ruterstikket, og hjerteren gir ruteravkast etter hvert. Men slik det her sitter er det null sjanse. Hvis ikke...

Vest fulgte altså opplegget deres og skiftet til ruter 9. Men øst hadde glemt den fine avtalen og trodde syd hadde ruter 10. Så da det ble lagt liten fra nord stakk han med damen. Da fikk de kun ett stikk i ruter for hjerteren lot seg godspille med 3-3 sitsen, kombinert med at trumfen også satt snilt.

Dermed ble det ved det bordet ti stikk, -620 og 10 IMP ut. Betes kontrakten er det 16 IMP i sving (6 IMP inn) og i det som var den avgjørende kampen ville det vært nok til å ta "pokal'n".

Sjelden sving

Såkalt dobbeltsving er brutalt i lagkamp. Det er ofte spill hvor det handler om en bet eller hjemgang i slem hvor de ikke har meldt slem ved andre bordet. For eksempel 13 imp inn eller ut, 26 i sving. Lørdag kom et svingspill av sjeldent format i en lagkamp.

Indonesia, Australia og New Zealand spiller i helgen en TRI NATIONS turnering hvor hver nasjon har med to lag. Makker og undertegnede spiller på det ene laget fra NZ.

I den andre kampen mot Indonesia 2 ante vi fred og ingen fare etter dette spillet som liksom ikke kun slå noe særlig ut, eller?

Motparten spilte 3 ruter mot oss. Vi fikk kun tre stikk, Ø/V +130. Lite ante vi at dette spillet skulle svinge 36 IMP.

Her er meldingsforløpet ved det andre bordet med NZ som Ø/V:

Etter min mening er dette litt crazy bridge når det skapes muligheter for helt enorme scorer i normale delkontraktsspill. 

Mot 1NT redoblet spilte vest ut spar ess. Øst la uvisst av hilken grunn spar 3. Jeg sier uvisst fordi de bruker lavt som styrke. Vel, treeren så ut som et lavt kort først og vest fortsatte med spar konge. Men da han så toeren komme på hadde øst lagt svakhet. Vest måtte gjette hvordan det så ut. Makkeren kunne ha en kløverhonnør, i så fall var det knaskje best å skifte til ruter.

Som du ser er motspillet som skal til en tredje spar til østs dame, så legger han ruter dame i disken!

Vanskelig motspill?

Kanskje, men ikke umulig. For øst ser den truende kløveren og hjerter ess, så her kan det godt haste med å få tatt motspillstikkene. Finmes motspillet tar Ø/V seks ruterstikk og fire sparstikk som gir fire redoblede bet i sonen, festnoteringen +2200 til Ø/V. 

I stedet skiftet vest til ruter knekt som gikk til kongen før spillefører rasket til seg åtte stikk til i full fart - ni stikk i alt. To redoblede overstikk i 1NT gir den sjeldne scoren +1560 til N/S som sammen med +130 mot oss ga Indonesia 17 IMP. En sving på 3760 poeng!

Finnes motspillet blir det 19 IMP til NZ i stedet. Vi tapte til slutt kampen med 4 IMP som ga oss 8,62 VP. Finnes motspillet i dette spillet blir det i stedet en hyggelig seier, 17,71 VP. 

Ja ja, sånn går no dagan.... 

MESTERTREFF ONSDAG OG TORSDAG

Onsdager er det ikke så mange klubber som spiller så det deltok kun 63 par mens det var et snitt på mellom 2 og 300 par de to første dagene. 

Til topps onsdag kveld gikk Willy Roger Ottemo-Unn Kristin Laberg (Sortland/Skånland)  med 68,71%. På 2.plass fulgte Sigurd Fiskaaen-Reidar Arejord (Sotra BK) med 64,19% og like bak der på 3.plass Pål Øystein Jacobsen-Karl Ottar Rundereim (Fauske/Måløy) med 64,17%.

Alle resultatene, spill og detaljer for onsdagens turnering finner du her.

Torsdag deltok 179 par. Da fikk vi den eneste scoren over 70%. Sigurd Evjen-Marius Leikvold (Gol BK) vant med 70,33%. På 2.plass kom Jørn Fjæstad-Gunnar Pettersen (Sarpsborg BK) med 67,83% og på 3.plass Ole Petter Ramberg-Nils Kåre Fjærestad (Vik BK) med 67,24%.  

Alt om torsdagens turnering, her.

Forhåndsskrevet omtale av alle spillene finner du her (onsdag) og her (torsdag)

Dette var et spennende spill fra torsdagen. Du kan jo diskutere det med din faste makker. Er det mulig å melde disse kortene med full styring så en vet nokså sikkert at lilleslem i hjerter er bra?

I min forhåndsskrevne omtale av spillene gjettet jeg på at å melde lilleslemmen som i praksis er nedlegg ville gi bra spill, men de som var i 6 hjerter og fikk de tolv stikkene som er der fikk kun strø over middels. Det var en rekke +1010 for tretten stikk, alle hvor kontrakten ble spilt av nord. Da måtte øst finne ruter i utspill for å få poeng. Tretten stikk i slem ga nesten 80% til N/S.

Å få ren topp er alltid hyggelig, og det er like verdifullt om man har har vært heldig som de gangene toppen kommer fordi det har blitt gjort noe godt. Deter jo lov å ta en sjanse? Arild Olsen-Håkon Indgul (Fredrikstad/Sarpsborg) blåste ut i 7 hjerter. Da det ikke kom ruter ut var spillet over på sekunder, tretten stikk og +1510 og 100% score på spillet!

Norske tredjeplasser i USA

Det amerikanske høstmesterskapet som ble avsluttet forrige uke endte med et par 3.plasser til i tillegg til at Geir Helgemo-Tor Helness sitt lag (Levine) ble nr. 3/4 (tapende semifinalist) i Soloway KO Teams tidligere i mesterskapet.

Chrstian Bakke og Boye Brogeland sitt lag Rosenthal kom på 3.plass i finalen i den prestisjetunge REISINGER BAM. De som ikke kom til finalerundene der spilte mot slutten av uken Keohane North American Swiss Teams. Der ble Nils Kåre Kvangraven og Geir Brekka sitt lag nr. 3 mens Helgemo-Helness sitt lag endte på 6.plass. 

Før dette kom både Kvangraven-Brekka og Bakke-Brogeland til finalen i den viktigste parturneringen, Kaplan Blue Ribbon Pairs. Det endte med 18.pass for Nils Kåre og Geir, 21.plass for Christian og Boye.

 

MESTERTREFF TIRSDAG - hvor er klagenemda?

Mandag var vinnerparet veldig nære 70%, og i tirsdagens Mestertreff hvor 273 par deltok var det tre par som nesten nådde 70-prosentgrensen. På topp kom Odd Harald Sundet-Geir Petter Moen fra Engerdal BK (69,38%). Like bak kom Håkon Arild Bergsrud-Rolf Jostein Lehn, Sortland BK (68,77) og Tommy Elde-Robert Lehn, Sortland BK (68,35%).

Alle resultatene, spilldiagram og enkeltresultater finner du her.

Notatet jeg har laget med omtale av spillene finner du her.

Hvor er klagenemda?

Idet en i løpet av noen få dager skal skrive om, og forsøksvis analysere hva som kan skje i spillene til hele fire turneringer blir det så man blir kortblind etter hvert. Det blir umulig (for meg i alle fall) å unngå noen blemmer. Til å korrigere det er jeg så heldig å ha en fin «klagenemd» som oftest er raskt på pletten idet noe har blitt feil. I dag er jeg imidlertid ganske raskt ut og korrigerer litt om et spill som i mitt notat med forhåndsanalyse av spillene til tirsdagens turnering ble omtalt som kveldens merkeligste spill.

Det var kanskje det merkeligste spillet, men selv etter å ha sett på diagrammet veldig mange ganger må jeg ha sett en litt annen ruterfarge enn det faktisk var. I omtalen står det dette som faktisk er riktig:

Her er kanskje tirsdagens merkeligste spill. Ø/V har 26 HP og ellevekorts spartilpasning, men i teorien kan de ikke vinne utgang! Ø/V på sin side har kun en ni-korts hjertertilpasning, og de kun har 14 HP til sammen, men de vinner 4H nokså greit,

Men etter kommaet skrev jeg at det kunne bli hele elleve stikk i hjerterkontrakt. Det er umulig. Jeg sverger dog på at jeg satt og så på en 6-3 tilpasning i ruter med tre små hos nord.

Det er imidlertid uhyre sjelden at det er de med de klart svakeste kortene og svakest trumf som kan vinne utgang, de andre (Ø/V), som noen av dem kanskje tenkte litt på slem går med riktig motspill bet i utgang deres vei!

Og hva skjedde i dette spillet tirsdag?

Som jeg antydet på forhånd ville det ikke bli mange hjerterkontrakter N/S selv om de har høyeste kontrakt. De har lite med verdier, og om Ø/V som naturlig er melder høyt i spar så vil ikke N/S være med mer likevel. Det var kun to hjerterkontrakter, men en av dem ble spilt av øst! Misforståelser skjer... Den ene som spilte hjerterkontrakt N/S var i 5 hjerter og fikk de ti stikkene det er mulig å få.

Mange var i 5 spar, trolig etter et mislykket slemforsøk. Noen gikk en bet i 5 spar og noen to.

Det ble en lang rekke 4 spar med ti stikk, og noen få fikk nokså mirakuøst elleve stikk. Trolig hadde ikke N/S fått fatt i hjerterstikkene og spilt ruter til dobbeltrenons idet syd var inne på kløver ess. Da forsvinner en hjerter hos vest, øst stjeler og en kløverfinese kan tas for overestikket.

Å vinne 4 spar må også skje etter en liten glipp i motspillet. Og det var da også svært mange N/S-par som fikk tak i beten i motspill mot 4 spar. 

Det som er det kjedelige for Ø/V i dette spillet er at det ikke er mer enn ett inntak til øst. Så om motspillerene er forsiktige får ikke spillefører spilt kløver mot vest to ganger, og det er nødvendig for å unngå to kløvertapere og to hjertertapere. Men som nevnt er en liten glipp fra syd nok til at 4 spar fyker hjem. 

La oss si N/S tar to hjerterstikk og skifter til ruter (eller trumf). Spillefører tar nå av seg den andre ruterhonnøren og spiller seg inn på trumf dame (det eneste inntaket) i andre trumfrunde. Dette er igjen:

Nå spilles kløver fra øst. Hvis syd hopper på med kløver ess er han innspilt. Hvis han spiller rød farge er det til dobbeltrenons. Spillefører trumfer hos vest og kaster en kløver fra det som nå er to små kløver hos øst (og kongen står jo) - ti stikk. Hvis syd etter å ha vunnet med kløver ess spiller mer kløver får spillefører tatt finessen, også med ti stikk som resultat. 

Om derimot syd legger liten kløver er det spillefører som blir innspilt selv om han tar finessen med tieren. Til slutt må han spille unna K-J i kløver og syd får to stikk i den fargen - en bet i 4 spar.  

MESTERTREFF MANDAG

Mandag kveld ble det spilt landsomfattende Mestertreff. Det deltok 220 par. Det fortsetter med mestertreff tirsdag, onsdag og torsdag i klubber rundt omkring i landet.

På mandag deltok 220 par, og vinnere ble superveteranene Lorentz Bjarne Nitter og Reidar Bruen Olsen fra Steinkjer BK. Det er et makkerpar som har spilt veldig lenge sammen, antagelig godt over 40 år (?). Mandag stemte det ekstra bra og de var svært nære å bryte den magiske 70%-grensen (de fikk til slutt 69,34%).

På andreplass fulgte Pål Øystein Jacobsen-Karl Ottar Rundereim fra Måløy BK med 67,59%. Tredjeplassen gikk til Håvard Kolbeinsen Mack-Helge Skramstad (Harstad Sjakk og Bridgeklubb) med 66,86%.

Hele resultatlisten og alle spillene med enkeltresultater finner du her.

Selv har jeg i flere dager nå holdt på med spillene som brukes i disse fire mestertreffene. Det er for å analysere utfallet, eller i alle fall si noe om hva som kan skje, og hva som ikke bør skje osv. Det blir en del antagelser og gjetting, men interessant å se i ettertid hvor nære sannheten "tipsene" var.

Notatet med spillanalyser for spillene som ble spilt mandag finner du her.

Et spill som ble brukt mandag fant jeg på forhånd litt ekstra interessant.

Dette er en sånn "touch-and-go" slem, eller ikke slem.

Hvis du er i 6NT er det helt klart en god sjanse. En vellykket dobbelfinesse i kløver er det eneste som behøves. At vest har enten kløver dame eller konge er omtrent 75% sjanse.

Kun fem par vant 6NT og delte toppen (95%) for +990.

To par spilte 6 ruter med +920 som selvsagt også ga god score, ca. 88%. Lilleslemmen i ruter er toppkontrakten siden man der kan prøve kløver til tieren, og senere spille esset og eventuelt stjele god kløveren.

Jeg skrev nettopp at kun fem par vant 6NT, men egentlig er det mange. For slik det satt var det ganske naturlig å gå bet i 6NT som ti par gjorde (og to par var i 7NT som var håpløst).

Det er sannelig godt gjort å få hjem 6NT slik det sitter, for å spille på å toppe kløveren andre gangen er mot oddsen. Etter en kløverfinesse er eneste sits som gir suksess ved å toppe at øst har akkurat K-Q dobbel. Det er mange flere kombinasjoner av kortene i kløver hvor den andre finessen lykkes. Men "never argue with success"!

I min omtale nevnte jeg at det kunne bli det litt merkelige resultatet +430 her. Det ser snålt ut, for det er jo egentlig elleve eller tolv stikk?

Men med hjerter ut og mer hjerter idet øst er inne på en kløverhonnør blir det et kinkig valg om å spille på den andre kløverfinessen, eller ta sine elleve. Hele 21 par spilte på ekstra stikk (deriblant mot vinnerparet), de tok en andre kløverfinesse helt mot slutten og fikk ikke flere stikk! De hadde tatt ti stikk på det tidspunktet. Pluss 430 ga 25% score. Jeg synes det er helt greit spilt som gir en god sjanse til å få tolv stikk, men de ble feil denne gangen.

Det paradoksale er at de som på en måte valgte å ta sine elleve sikre fikk tolv siden den andre kløverhonnøren falt! Det var en lang rekke +490 som ga litt over 70% score.   

 

Kvailifisering til EM for mixlag

NBF arrangerte i helgen kvalifisering til EM for mix-lag. Spillingen foregikk på RealBridge. De to beste lagene skal i februar spille en finale for å bestemme hvilket lag som skal representere Norge i EM.

Vinnere av kvaliken ble Ole Berset, Lisbeth Glærum, Tonje Brogeland og Dag Stokkvik.

På andreplass og klare for den nevnte finalen er Maja Rom Anjer, Atle Sæterdal, Harald Eide og Stine Holmøy.

Fra turneringen tar vi med et spill hvor Glærum-Berset meldte fint, men de fikk hjelp fra det andre bordet også slik at det ble gevinstspill.

Giver øst. Alle i sonen.

Med Ole som øst og Lisbeth vest gikk meldingene slik:

Østs 4 kløver viste renons. Vest har en bortkastet kløver konge, men resten er sannelig gullkantet. Så hun gikk på til slem via Roman Key Card Blackwood. Merk at de manger to ess, men vest vet altså om reonsen i kløver, så forsvaret har kun ett ess å ta for.

Spilleføringen var en formalitet, +1430.

Ved det andre bordet åpnet også øst med 1 spar. Men der satt Tonje Brogland syd, og hun syntes det var på tide å strø sand i motpartens maskineri. Det gjorde hum med sperremeldingen 3 hjerter! Ganske tøft meldt med en tynn sekskorts farge i faresonen, men 6-4 i to forger gir ofte kortene god spillestyrke. 

Det er ikke det at man straffedobler motparten når man selv har en ti-korts majortilpasning og utgang/slem-kort. Men la oss likevel se hvor dyrt (eller billig) 3 hjerter doblet ville blitt. Det kan ofte bli mange stikk der, for eksempel med spar ess ut og kanskje mer spar. Spillefører kan ta trumfesset og en til, og alt er fint så lenge hjerter sitter 3-2. Da tapes faktisk bare ett sparstikk, to trumfstikk og to ruterstikk, for kløveren går jo. Altså kun en bet!

Men forsvaret kan gjøre det mye skarpere mot hjerterkontrakt. Det beste - med åpne kort - er kløver ut til stjeling, spar til kongen, kløver til stjeling, ruter til kongen og kløver til stjeling. Øst har nå fått for alle sine trumfer og får fortsatt for ruter ess, samt at vest får for hjerter konge - syv stikk til Ø/V. Det ville i så fall vært -800, fortsatt en god score for N/S når motparten har +1430 i kortene. Men for det første er det utenkelig å spille motspill med Ø/V sine kort, for det andre er det motspillet ganske usannsynlig. Det som i praksis skjedde var bare at Ø/V ikke fikk funnet ut hvor bra det så ut, og dermed stoppet de i 4 spar. Dermed ga spillet 13 IMP til vinnerlaget i turneringen.

Halvparten av lagene stoppet i utgang mens resten spilte 6 spar.

 

BLUE RIBBON PAIRS - LESERBREV

De siste dagene har det blitt spilt kvalik og semifinale i BLUE RIBBON PAIRS i US FALL NATIONALS. De to norske parene Kvangraven-Brekka og Brogeland-Bakke har begge kommet seg til finalen som består av 36 par. Resutlatene finner du her.

Kvangraven er jo en erfaren bridgeskribent, og i morges fikk jeg et LESERBREV med en morsom historie fra semifinalen. Det får du her.

________________________________________ 

NILS KÅRE KVANGRAVEN:

I Semifinalen i Blue Ribbon Pairs måtte vi ha en god siste sesjon for å avansere til finale. Vi var heldige og satt i god flyt. Dette spillet var nok det jeg vil huske best, en litt vill melding ga en riktig så god historie. Foranledningen var at vi hadde møtte samme makkerpar i kvalifiseringsrunden dagen før. Da lot vi motparten spille 2 NT redoblet for 10 stikk. Et spill som ga god latter rundt bordet, heldigvis er det bare en bunn i parturnering. Da vi satte oss ved bordet blunket jeg til den dyktige irske toppspilleren Tom Hanlon «no redouble today Tom» han repliserte «no redouble» med et smil. Hanlon er for øvrig en meget hyggelig spiller, dessverre pleier han å gå fra bordet med noen gode spill etter våre møter, men denne dagen var det duket for en aldri så liten revansj.

Min redobling var ikke noe lur, det er bedre å si pass fulgt av opplysende dobling hvis vest tar ut østs dobling. Men slik ble det, det ble en ekstra nerve i spilleføringen.

Tom Hanlon startet motspillet med spar 9, knekt, dame og 2. Irene Baroni fant nå eneste beitende motspill da hun vridde hjerter knekt, konge, 3 og 7. En liten ruter ble spilt fra hånden, Hanlon fortsatte det fine motspillet da han gikk opp på kongen og fortsatte med hjerter dame som jeg lot beholde stikket. Nå var motspillet ved et veiskille. Tom Hanlon tenkte ikke nok igjennom posisjonen da han, ganske naturlig, spilte spar til 7, 10 og stjeling. Jeg tok for ruter ess og posisjonen var blitt denne:

Ny ruter fulgte fra hånden, hva skulle vest gjøre? Hvis han stjeler har han to muligheter Hjerter går opp i finesse, nå tar jeg ut trumfen og spiller ruter for resten av stikkene. Kløver går til konge og ess. Nå kan jeg spille hjerter ess og ny hjerter. Vest må spille kløver tilbake til min dame og ruter til blindemann sikrer hjemgang. Derfor kastet Hanlon en kløver. Men det ble ikke mye bedre. Nå kunne jeg vinne med ruter dame, spille kløver til dame, kløver ess og ny kløver. Øst kom inn i følgende posisjon:

 

Øst spilte spar ess, men nå kunne jeg kaste ruter 5. Vest måtte trumfe makkers stikk og spille tilbake fra 10 6 i trumf til min Ess 9 kombinasjon for hjemgang.

Ps. Hanlon kunne beitet kontrakten ved å vri kløver (eller ruter) etter hjerter dame. På den måten beholder han et frikort og ødelegger mitt tempo til å korte meg samtidig som jeg setter opp trussel med 2 inntak hos nord i ruter.

USA: Parturnering og BAM

Mens de fleste var over på parturneringsspilling i Austin, Texas var det onsdag slutt for Helgemo-Helness (LEVINE) sitt lag da de tapte semifinalen mot lag PALMA i lagturneringen SOLOWAY KO TEAMS. Det ble en jevn kamp.

Jeg spiller selv turnering fra torsdag til søndag og har ikke fått fulgt så godt med. Men mitt inntrykk var at laget med de to norske var uheldig i denne kampen, det kunne godt vippet motsatt vei. Marginen til slutt var 25 IMP )merk deg den) som ikke er mye i en 60 spills kamp.

Vi fortalte i forrige innlegg en veldig heldig lilleslem (6 RU) som ble vunnet av lag PALMA. Senere i kampen kom dette spillet, her med PALMA sitt par N/S:

De samme to som var heldige da de meldte en knallhard slem tidligere i kampen stoppet i dette tilfellet i utgangen 4 spar. 

Ville du likt å spille utgang, eller synes du det er en god slem?

En hjertertaper går på kløver ess. Den andre hjertertaperen blir det normalt vanskelig å bli kvitt. Så spar og ruter må ordne seg uten taper. Noen sa (på BBO) at begge fargene må sitte 3-2. Det er bare vrøvl. La oss si det kommer hjerter ut til esset. Kløver ess gir hjerteravkast. Nå spilles spar til esset og spar til damen. Hvis øst har knekten fjerde blir det bet. Men om vest har trumfknekten fjerde fiskes den opp (markert finesse etter to runder trumf), og da må ruteren sitte 3-2. Men om trumfen sitter 3-2 er det en sjanse slev med 4-1. Da stoppes uttrumfingen etter to runder. Så to store ruter. Hvis fargen sitter 3-2 tas den siste trumfen ut og resten står foruten det hjerterstikket de må få. Men om ruter sitter 4-1 har du med denne spilleføringen fortsatt en sjanse. Han som har singel ruter kan ha startet med dobbel trumf. Så han med fire ruter kan altså ha den uteværende trumfen og følge farge i ruter idet en tredje ruter tas, og en fjerde runde ruter trumfes med syds siste spar. Så kløver til stjeling, ut med den siste trumfen og ruterkvisten står. Så det er muligheter med 4-1 sits enten i trumf eller og i ruter. Det er riktignok en nokså hardmeldt slem hvis man prøver den, men sjanserik.

PALMA stoppet altså i utgang. Helgemo-Helness sine lagkamerater Levine-Wold meldte slem, men det  var uheldig denne gangen:

6 spar står med åpne kort, men da må det tas en finesse over østs spar knekt. Det er på ingen måte å spille med oddsen. Spillefører spilte korrekt, og gikk bet. Siden dette var en soneslem kostet spillet 13 IMP. Hvis slemmen hadde stått ville det blitt 13 IMP andre veien. Ja, så små marginer er det, 26 IMP i sving. Og du husker vel marginen LEVINE tapte med...?

BLUE RIBBON PAIRS er godt i gang og det har blitt spilt en dag kvalifisering og en dag semifinale. Både Kvangraven-Brekka og Brogeland-Bakke kvalifiserte seg for finalen (36 par) som skal spilles torsdag (starter torsdag kveld norsk tid). I neste innelgg skal du få en morsom historie fra den turneringen, fortalt av Nils Kåre Kvangraven.

 

Semifinale i USA - "Norge-Sverige"

I Austin, Texas har de kommet frem til semifinalen i SOLOWAY KO TEAMS. Den ene kampen er mellom LEVINE og PALMA. Kampen har et lite element av "svenskelandskamp". På førstnevnte lag spiller nemlig Helgemo-Helness, og for PALMA spiller bla. det svenske paret Nystrøm-Wrang.

Kampen spilles nå, onsdag kveld norsk tid og overføres på BBO. Det startet med at laget med de to norske spillerne tok en liten ledelse bl.a fordi PALMA meldte en hårreisende slem som gikk to bet. Like etterpå meldte det samme paret nok en knallhard slem med disse kortene:

Syds 4 spar var sleminvitt med ruterfarge.

Som du ser er det veldig sårbart i 6 ruter. Hvis det kommer kløver ut ser det håpløst ut om ikke spillefører kan bli kvitt to kløver med det samme. Det betyr at tre runder hjerter må innkasseres med ett kløveravkast, og i tillegg må det spilles tre runder spar for å kaste den siste kløveren. Det må altså skje før det spilles trumf, så sparfargen må være fordelt 3-3.

I praksis ville antagelig spillefører gått bet i 6 ruter om kløver konge kom ut fra vest, for spar satt 5-1. Men kontakten kunne i teorien ha blitt vunnet likevel pga. en mirakelsits som han neppe ville spilt på. Og vest hadde ingen grunn til å spille ut kløver konge. Slik så spillet ut:

Spar knekt ble selvsagt utspillet mot 6 ruter. Merk at øst har singelton spar, og vest inntak på trumfesset. Problemet for forsvaret var dog at øst ikke har mer enn en trumf! Griseflaks for slemmelderne vil jeg påstå. 

Etter et usannsynlig kløver kongeutspill vil det være beste sjanse å prøve majorstikkene for å bli kvitt kløver hos syd, men det går galt da øst trumfer i andre sparrunde. Med åpne kort er det dog "bare" å vinne med kløver ess og spille trumf. Det forutsetter at kløver sitter 6-1 og at han med trumfesset har singelton kløver. Vest kommer i så fall inn på trumfesset og har ikke flere kløver! Senere kastes de to kløvertaperne på vinnerne i majorfargene. 

Dette var en veldig uheldig slem å få i panna. Siden LEVINE sitt N/S-par fornufig nok spilte 3NT (+660) ble det med -1370 for Tor og Geir 12 IMP til PALMA. 

Settet ble jevnt, og etter 15 av 60 spill (4 x 15) er lagene faktisk helt likt, 38-38 IMP.