Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

SPILLEPRØVE

Under de amerkanske mesterskapene skriver daglig Edwin B. Kantar et spill i bulletinen. Amerikaneren Kantar er en av mine absolutte favorittskribenter når det gjelder bridge. Spillene er alltid veldig instruktive og logiske. Her er et spill han skrev om forleden, en spilleprøve du kan prøve deg på selv.

Du er i 4 spar uten at motparten har latt høre fra seg i meldingene. Vest spiller ut ruter dame til østs ess. Tilbake kommer en liten ruter som du trumfer. Trumfen tas ut, og det viser seg at vest hadde en trumf og øst to. Hvordan spiller du videre i denne utgangen?'

_______________________________ 

Løsning:

I slike og lignende spill handler det om å se hva som er den farlige fargen og hva som kan gjøres for å unngå det verste som kan skje. Hva kan gå galt her?

Hjerterfargen er jo sårbar og det kan bli tre hjertertapere hvis esset sitter bak kongen. Etter å ha tapt ett stikk i ruter blir det i så fall bet. Kløverfargen gir imidlertid en mulighet for fire stikk og dermed gi et avkast for en hjerter. 

Hvordan bør en slik kløverfarge spilles? 

Det kan være ganske hipp som happ om det bør spilles fra topp med slik farge, eller om det bør tas A-Q og så liten til finesse med K-10. Tre store kløver gir fire stikk om knekten faller. Å spille ess-dame og så liten kløver til tieren lykkes om vest har knekten fjerde fra start. 

Hvordan tror du kløveren sitter?

At vest startet med singel trumf og øst to gjør at det en såkalt ledig plass mer hos vest for kløver. Men dette utgjør en veldig marginal forskjell, så kløveren kan godt stitte 3-3. 

Poenget i spillet er at du har en måte å spille kløveren på som er 100% når det gjelder å vinne kontrakten. Som så ofte kan man ikke se blindt på en fargekombinasjon og tenke fargebehandling isolert sett, men se fargen i spillets kontekst.

Hele spillet kan se ut som i ett av disse to diagrammene:

Variant 1:

Variant 2

Løasningen etter å ha blitt kvitt ruterne og tatt ut trumfen er å spille A-Q i kløver fulgt av kløver til tieren. Og det eer uansett om sitsen er som i variant 1 eller variant 2!

Hvorfor det?

Da tapes jo stikk til kløver knekt om det sitter som i variant 2, sier du?

Ja, det er riktig, men det spiller ingen rolle!

Hvis øst vinner for kløver knekt i tredje runde av fargen kan han ikke ha annet enn hjerter og ruter å spille. Spiller han hjerter får du for kongen og kan kaste en hjerter på den fjerde kløveren. Du får ti stikk med en hjertertaper, en rutertaper og en kløvertaper (!). Og om øst inne på kløver knekt spiller ruter trumfes hos nord mens en hjerter forsvinner hos syd. En hjerter til forsvinner på kløver konge - også ti stikk. 

Hva om det sitter som i variant 1?

Da lykkes finessen med tieren, og på den fjerde kløveren kastes en hjerter. Du prøver senere hjerter til kongen for overstikket, men siden øst har esset blir også da ti stikk med to hjertertapere i tillegg til ruterstikket du tapte i starten.

Men merk hva som skjer hvis du spiller kløver A-Q og liten til kongen og vest har knekten fjerde (variant 1). Da må det bli tre hjertertapere, og sammen med ruterstikket du tapte i starten blir det en bet. 

Om vest hadde hatt kun to kløver og ikke fulgt farge tredje gang stikkes med kongen hos nord. Så kløver 10 som øst i så fall kan dekke, og da overlates stikket generøst til øst. Han må spille hjerter som gir stikk for kongen, eller ruter til dobbeltrenons som trumfes hos nord med avkast av nok en hjerter hos syd. Merk også at 4 spar kunne/ville gått bet med for eksempel hjerter 10 i utspill, men vest kan selvsagt ikke klandres for at han ikke fant det siden han har den ruteren der.

Den morsomme konklusjonen i dette spillet er at du har en farge som det kan være riktig å ta en finesse med, eller toppe, men idet du har spilt to store kløver og liten mot K-10 og vest følger farge er det riktig å ta finessen uansett om finessen lykkes eller om den ryker!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.