Uvanlig variant

I en lagturnering forleden kvalifiserte 10 lag seg til sluttspillet. Av dem var det kun ett lag som gikk bet i den utgangen som du skal få prøve deg på i dag. Det spørs dog om ikke flere ville gått bet om utspill og motspill hadde vært perfekt. Men utgangen kan vinnes uansett, dog etter et ganske uvanlig trekk i spilleføringen.

Spillets gang er ganske avansert, og noe temmelig uvanlig må altså gjøres for å vinne kontrakten. Så her gjelder det å holde tunga rett i munnen.

__________________________

SPILLEPRØVE

Giver syd. Ingen i sonen

Ved de fleste bordene åpnet syd med 1NT. Overalt meldte vest innpå for å vise hjerterfarge. Enten sa de 2 hjerter naturlig, eller de meldte 2 ruter i henhold til såkalt "Mulit-Landy". Den konvensjonen fungerer slik at mot 1NT viser 2 kløver begge major som mange er vant med (Landy), men også 2 ruter brukes som kunstig melding og viser en langfarge i ukjent major (Multi-prinsipp). Mer om den konvensjonen kan du lese bl.a. her. 

Ganske raskt havner syd i 3NT. La oss si vest spiller ut spar 9. Hvordan ville du spilt nå?

Det ser helt normalt ut å satse på kløveren. På kløver ess følger vest med damen. Den ser jo veldig singel ut, men behøver ikke være det. Med damen dobbel kan vest i denne situasjonen godt legge den på med en gang for å forvirre spillefører, for vest ser jo at damen kommer på i andre runde uansett. Og spillefører kan ikke gjøre feil om det sitter slik (damen dobbel hos vest) - han har i så fall seks enkle kløverstikk. Så la oss si at damen er singel. Og om ikke den er det ville vel dette spillet ikke blitt presentert som et spilleproblem heller... 

Hvor sitter ruter ess?

Det kan vi ikke vite med sikkerhet, men med god hjerterfarge ville ofte vest ha spilt ut den fargen om han har inntak. Trolig har vest veldig god hjerterfarge, men ikke ruter ess og håper at øst skal kunne komme inn for å spille en gang hjerter gjennom som sett fra hans synsvinkel kan være nok (hvis han har noe sånt som AKJ-sjette som ikke er usannsynlig).

Vi antar at det sitter omtrent slik som den sitsen som faktisk forekom på søndag:

Spar kommer i utspill. Spillefører starter normalt med kløver ess. Hvis kløverfargen godspilles ved å gi øst for stopperen hans kommer han inn og spiller hjerter. Da tar forsvaret i tillegg til kløverstikket de har fått tre stikk i hjerter, og øst legger styrke i ruter så de får med seg for ruter ess. Det gir en bet. Så det går ikke bra hvis kløverfargen godspilles med det samme.

Ser du det nøkkeltrekket?

Nøkkeltrekket

Spillefører må spille hjerter for å bryte forbindelsen!

Hjerter sitter riktignok veldig ofte 6-1 her, men det ser uansett nokså unaturlig ut å spille slik.

Det ville gått bra å spille hjerter allerede i andre stikk, eller tredje stikk etter å ha tatt for kløver ess, for eksempel liten hjerter fra hånden. Det er imidlertid "double-dummy" (åpne kort) og en variant som er mest for problemløsere som ser av GIB analysen at 3NT kan vinnes uansett motspill. Å gå på kløveren er normalt. Etter å ha tatt to store kløver og oppdaget sitsen "ser" imidlertid spillefører at de må få fem stikk om han spiller god kløveren. Noe drastisk må gjøres i stedet. 

Etter to runder kløver tror jeg det bør/må spilles ruter fra nord (å spille hjerter i den sitiasjonen kan føre til trøbbel, men den utivklingen som da kan skje kan spesielt interresserte få pusle litt med selv).

Altså, etter ess-konge i kløver spilles ruter fra nord til kongen som står, for om øst hopper på med ruter ess med en gang kan spillefører få tre ruterstikk siden knekten faller, og 3+0+3+3= 9 stikk totalt. Forsvaret kan i så fall ikke få mer enn for ruter ess og tre hjerterstikk. Så øst legger liten slik at spillefører ikke vil få mer enn to stikk i ruter. Ruter kongen vinner altså stikket, og nå må spillefører fri seg med liten hjerter fra hånden!

Vest vinner det stikket. Han kan ta tre hjerterstikk, men så er han selv helt satt ut av spillet, og spillefører har i så fall fått godspilt hjerter dame. Da blir det enkelt, 3+1+2+3 = 9. 

Og om han ikke tar de tre stikkene i hjerter, men ett (eller to), brenner han inne med stikkene sine. Hvis han for eksempel spiller mer spar og etter ett stikk i hjerter stikker spillefører og godspiller kløveren i ro og mak. Vest sitter ensom og forlatt med noen hjerterstikk som han aldri får for, det er ikke forbindelse mellom motspillerne. 

De fleste spiller ut en hjerterhonnør med slik farge. Da er den ene hjerterrunden vest spilte nok til å bryte forbindelsen mellom øst og vest. Kløveren kan godspilles, og alt var greit siden vest ikke har ruter ess.

For spesielt interesserte:

Det er noen fllere poeng i dette spillet og har med hvor spillefører stikker sparutspillet. Det kan bli noen kompliserte varianter mot slutten uansett hvor det stikkes i første stikk da forsvaret etter noen forskjellige mulige utviklinger kan få låst spillefører på den ene siden selv om nøkkeltrekket liten hjerter fra begge hender finnes på et tidspunkt. Dette er også noe som spesielt interesserte kan pusle med. Jeg har ikke gått helt inn i puslespillet her, og bruker aldri computeranalyse (GIB og slikt, det er "feigt" ), men forsøker gruble meg frem til løsningene selv. Det tar dog ofte mye tid å finne ut det computerne kommer frem til på et nanosekund eller to....

Det jeg er ganske sikker på er at kontrakten vinnes hvis første spar tas hos nord og det spilles liten hjerter fra begge hender med en gang, en spilleføring som ser helt unormal ut. Og det går såvidt jeg kan se også bra å vinne første spar hos nord og spille kløver til esset og så liten hjerter fra syd. Over til "klagenemda" ...

I praksis

På søndag spilte ett N/S par 3 kløver og noterte ti stikk, +130. Åtte lag fikk hjem 3NT, noen av dem fikk ti stikk. Kun ved ett bord unngikk vest å spille ut hjerter. Der gikk spillefører bet idet kløveren ble forsøkt godspilt med det samme. Forsvaret fikk det kløverstikket og får tre hjerterstikk og ruter ess - en bet. For å gjøre vondt verre kastet syd en hjerter i tredje hjerterrunde og gikk litt pinlig fire bet da vest fikk seks hjerterstikk! (det må ha antagelig ha vært pga. at feil kort ble lagt, det ser opplagt ut å kaste en ruter fra syd i tredje kløverrunde. 

 

 

 

 

Tynne åpninger - fordeler og ulemper

Like du å åpne med 11 HP? 

Det er vanlig å åpne med mindre enn de foreskrevne 12 poengene hvis det er ubalanserte hender, spesielt hvis fargene er bra. Det er stikk, og bridge handler egentlig ikke om antall HP, men hvor mange stikk man får!

Med balanserte hender er det et stilspørsmål, litt smak og behag, og det er vanskelig å si hvilken stil som vil fungere best i lengden. Jeg synes det er greit å åpne med kun 11 hvis hånden inneholder en bra femkortsfarge, eller kanskje også hvis det er 4432 og to gode farger - stikkpotensiale. Med 4333 og 11 tror jeg det lønner seg å passe.

Dessuten ser mange på om hånden inneholder majorfarger, og spsielt "boss-fargen" spar. Det har nok litt med system å gjøre også. Hvis det spilles med sterk 1 kløver vil åpning i farge vise maks 15, og intervallet for åpning med 1 i farge blir ikke så stort. Da vil for eksempel åpning med 1 ruter fulgt av 1NT nest gang bli innefor et ganske lite intervall, for eksempel 11-12 hvis åpning med 1NT viser 13-15. I et naturlig system vil intervallet for gjenmelding 1NT bli litt større, 11-14 hvis åpning med 1NT viser 15-17. Et større intervall for åpnerens andre melding kan gjøre det litt vanskeligere for svareren.

En fordel med tynne åpninger er at man setter press på motparten med en gang. En ulempe er at man noen ganger kommer for høyt fordi makkeren forventer litt mer. 

Her er et eksempel fra en lagturnering forleden hvor de fleste passet. Resultatet på spillet beviser selvsagt ingen ting. Vurder selv først, ville du åpnet med dette?

Dette er ikke en dårlig 11-poenger. To firekortsfarger, den ene fargen veldig god og den andre har tross alt en tier som støtte til honnøren. Men nord har ikke noen majorfarge, så det spørs om det er speiselt mye å tjene på å åpne. 

Ved de aller fleste bordene passet nord, og det gikk pass rundt. Ved ett bord gikk åpnet nord med 1 ruter. Makkeren svarte 1 hjerter, og nord sa 1NT fulgt av tre passer.

Øst traff bra da han ikke spilte ut kløver mot 1NT, men spar 7 (invittutspill mot NT. Det gikk spar 7, dame, konge, og nord lå unna. Nord har to sparstikk uansett, så om han stikker eller ligger unna i første stikk spiller ingen rolle i så måte, men det kan være en fordel å forsøke å beholde beholde spar ess som inntak til nord. 

Vest fortsatte med spar som ble stukket hos syd. En ruter ble spilt til liten fra vest, og kongen vant det stikket. Nå burde kanskje spillefører ha fortsatt med ruter dame for å i alle fall få fatt i ett ruterstikk til. Men det var så langt unna syv stikk at han håpet på at noe hyggelig skulle skje og spilte kløver 10 som fikk seile til vests dame. Derfra kom en spar til nords ess. En kløver ble spilt til esset, men ingenting hyggelig skjedde. Så spilte han nok en ruter fra syd. Vest stakk med esset og tok for den fjerde sparen sin. Nord kastet hjerter, og øst kvittet seg med en ruter. Forsvaret har allerede fått to sparstikk og ett stikk i hver av minorfargene, fire stikk, og øst sitter med tre stikk på sin hånd med A-K i hjerter og kløver konge. Altså minst en bet, men nå kan motspillerne utføre en fin skvis mot spillefører, en variant som vanligvis blir utført av spillefører. Vest spilte hjerter til østs konge, og dette var igjen:

Spillefører har fått fire stikk og har to stikk på hånden. Så det ser ut til å kunne bli en bet. Men nå innkasserer øst hjerter ess, og nord har ikke noe godt avkast. Det oppstår et såkalt skvis-innspill i motspill for den andre beten!

Om nord kaster ruter knekt idet øst tar for hjerter ess spiller øst sin siste ruter til nord som må spille unna J-7 i kløver til østs K-9. Hvis nord i stedet kaster kløver innkasserer simpelthen øst to kløverstikk, også da to sonebet og + 200 til ØV. Med pass rundt ved det andre bordet kostet denne gangen den tynne åpningsmeldingen 5 IMP.

 

Småkortene vokser...

Her i Auckland, New Zealand har vi hatt langhelg, den såkalte Queens Birthday weekenden med mandag som ekstra helligdag. Dermed var det duket for tre-dagers bridge, med parturnering etterfulgt av lagturnering søndag og mandag. Her er et spill fra parturneringen hvor en til vanlig sterk spiller ikke passet godt nok på småkortene sine.

Utspillet ser ut til å være en favør som på et vis ruller opp den fargen for muligens ett ekstra stikk. Det kan eventuelt brukes til å kaste en spar på. 

Hvilke tapere er det i 2 hjerter?

Det er to tapere i ruter, en i kløver og som oftest en i trumf. Og det kan bli to spartapere om ikke fargen sitter 3-3. Da blir det en bet. Hvis spar sitter 3-3 og trumfen 3-2 så blir det kun en spartaper og vunnet kontrakt. Å få tak i åtte stikk i stedet for kun syv vil være gullkantet.

Ruter 9 i utspill ga imidlertid en ekstra mulighet der.

En annen mulighet er å forsøke å få trumfet den fjerde sparen. Og sparen satt 4-2, så spillefører må få gjort noe med den fjerde sparen sin. Slik så hele spillet ut:

En måte å få til dette på er å dukke en spar med det samme. Det kommer kanskje to store ruter, så tar de kanskje ett kløverstikk og spiller den fjerde ruteren til trumfhøying. Men det går på bekostning av syds originale trumfstikk. Trumfen sitter etter det 2-2, og kan tas ut med A-K, og den fjerde sparen kan trumfes hos vest, åtte stikk. Og om de ikke spiller ruter som beskrevet, men for eksempel prøver to store kløver trumfer øst, så A-K i trumf fulgt spar A-K. Om en av dem kan trumfe den andre sparhonnøren er det med originalstikket hans, og spillefører har i behold den tredje trumfen hos vest til å stjele sin siste spar. Det blir kun en spartaper, en hjertertaper, to rutertapere og en kløvertaper, åtte stikk.

Hvis spillefører starter med to store trumf kan det bli bet fordi de kan ta ut vest sin tredje trumf idet de kommer inn, og det blir to spartapere.

Men tilbake til det ruterutspillet, nieren, som gir en sjanse der også. Spillefører kan vinne om han får godspilt ett ekstra ruterstikk. Se nøye på denne ruterkombinasjonen:

Det gikk altså ruter 9 i utspill fra syd til ruter 10, knekt og ess, og det så slik ut:

Hvis spillefører nå tar to store trumf må det godspilles ett stikk i ruter for å vinne 2 hjerter. Og spillefører forsøkte det, men skuslet bort nøkkelkortet.

Og det er?

RUTER 5!

Etter to store trumf spilte øst, uvisst av hvilken grunn ruter 5. Spiller det noe rolle om han spiller femmeren eller toeren?

Ja, det betyr nå en bet eller vunnet kontrakt!

Syd dekket fornøyd dekket femmeren med sekseren og det fikk en honnør på honnør effekt, men med femmere og seksere involvert! Etter ruter 5, ruter 6 fra syd brukte vest syveren og nord damen. Se hvordan det nå har blitt seende ut i fargen:

Nord har fått en særdeles uvanlig saksekombinasjon med K-4 over vests 8-3 mot toeren singel! Etter at det gikk slik spilte nord liten kløver til syds konge. Syd tok ut vests siste trumf, og det var ikke lenger noen mulighet til å vinne kontrakten.

Hvis spillefører hadde tenkt nøye gjennom dette og innsett at ruter 5 var et viktig kort ville han spilt ruter 2 fra øst i fargens andre runde. Den tar med seg ruter 6, ruter 7 legges fra vest og nord må stikke. Da ser det slik ut:

Forskjellen er at ruter 5 som i dette tilfellet er i behold nå har blitt et like stort kort som åtteren som er den nest høyest ruteren. Idet spillefører kommer inn spilles simpelthen ruter 5 som presser ut nords siste honnør, og ruter 8 er godspilt for ett sparavkast, kontrakten hjemspilt. 

Å vinne 2 hjerter ga 74%. Å gå en bet ga 21%.

Å skusle bort en tilsynelatende ubetydelig femmer er ikke daglidags. Og jeg tipper du sjelden eller aldri har opplevd å ende opp med en saksekombinasjon med K-4 på denne måten, en saks som på en måte har blitt tilsvarende solid som det å ha A-Q bak en konge...

 

   

Fra KM par i Oslo: Uvanlig score

 Er 1520 en uvanlig score?

Nei, egentlig ikke. Det er jo scoren for 7NT med tretten stikk utenfor sonen.

KM for par i Oslo ble spilt på RealBridge. Ida Wennevold og Maja Rom Anjer vant. 

Scoren +1520 forekom i den turneringen på en måte man sjelden ser. Det var Anne Bi Fossum og Ingunn Uran som fikk seg en god latter da Ingunn valgte å gå for den absolutte toppscoren med disse kortene:

Giver vest, Ø/V i sonen

ØST 

Ann Bi (vest) åpnet med 1 kløver, og Ingunn svarte 1 hjerter som var overføring, 4+ spar. Syd doblet, og doblingen ble forklart som hjreterfarge. Vest redoblet, og det betyr trekorts spar. Det gikk to passer til Ingunn etter denne starten:

VEST     NORD     ØST     SYD

1KL        Pass       1H (1)  Dobler (2)

Rdbl (3) Pass        ?

(1) 4+ spar

(2) Hjerterfarge

(3) Tre spar

Hva ville du meldt nå?

Det første en tenker på er å si 3NT. Med 17 HP kan det vel noen ganger tenkes at det er slem i kortene, men den nokså flate øst-hånden er ikke så spesielt god, og den har ikke blitt særlig bedre siden hjerter konge ikke er noe kanonkort med dobling bak. Ingunn tenkte nok på 3NT, men så vurderte hun det slik at her har egen side massevis av toppstikk. Så kanskje vi rett og slett skal spille 1 hjerter redoblet? Det kan kanskje bli feil hvis makker har kort hjerter, men er det sannsynlig? Ville ikke nord støttet hjerteren (meldt 2 eller 3 hjerter) om N/S for eksempel har ni hjerter til sammen?

Ingunn satset tøft og passet på 1 hjerter redoblet!

Meldingsforløpet ble altså kort og brutalt:

Kortene hos blindemann i den uvanlige kontrakten var hyggelige:

Syd spilte ut ruter 9 som gikk til knekten og kongen. "Ut med trumfen" heter det, men med 3-3 tilpasning har man ikke akkurat stålkontroll på fargen! Likevel, det er riktig å spille trumf her og få det over på grandspill så raskt som mulig. Ingunn spilte hjerter til knekten som sto i andre stikk. Så mer hjerter, og syd kunne ta ut spilleførers trumf. Men fire trumfstikk var alt N/S fikk, to redoblede overstikk!

Hvis ikke du visste scoren for 1Hxx med to overstikk så vet du den nå, det samme som meldt og vunnet 7NT utenfor sonen, +1520.

 

 

Oppsummering NORDISK - bra innsats av Norge

Resultatene i Nordisk var totalt sett meget bra for Norge. Alle lagene bortsett fra det åpne laget gjorde det bra, toppet av gull til damelaget og de yngste i klasse U-16.

I forrige innlegg her i bloggen ble veteranlagets sure 2.plass hårfint bak Sverige (0,42 VP) omtalt. Det er trist å ikke vinne når man er så nære, men det er likevel en sterk prestasjon. Både Sverige og Danmark sine veteranlag er gjengangere i sluttspillene i VM, så sølv er et flott resultat for Norge. 

Det samme gjelder U-26 laget som lenge ledet. Det var nok en ulempe at de måtte greie seg uten erfarne Christian Bakke i de tre siste kampene. De holdt likevel bra unna lenge, men måtte til slutt se seg forbigått av Sverige med fattige 2,39 VP. Norway Girls tok en fin 3.plass i den klassen.

I Mix-klassen ble det også 2.plass, der et stykke bak Danmark, men klart foran Sverige som ble nr. 3. 

Alle resultatene finner du her.

Mer informasjon, hvordan meldingene og spillene forløp finner du ved å logge deg inn på RealBridge.

Vi tar med et spill fra MIX hvor det først og fremst handlet om ha en fin avtale på repertoaret:

Giver syd. Ø/V i sonen.

      NORD

Makker på syds plass åpner med 1 kløver, og vest melder inn 1NT som er vanlig, sterk grand. Melder du noe nå, og i så fall hva?

Det vanlige er å si at dobler er straff og tar seg av sterke hender idet motparten melder inn en naturlig NT. Melding i farge etter motpartens grandinnmelding er ikke krav, dte viser bare en lang farge, ofte på seks kort. De er fristende å melde her, men det kan jo være null tilpasning i hjerter. Det er alt for lite til å doble som straffedobling. Pass er et alternativt, men det føles vel litt passivt?

Fredrik og Gunn Helness hadde den prefekte avtalen for denne situasjonen og slike kort da Fredrik (nord) kunne melde 2 kløver som begge major. Det er jo vanlig mot åpning 1NT, men her er det innmelding 1NT. Det er mye som tyder på at det er klart mer å tjene på å ha til rådighet 2 kløver som begge major i denne situasjonen også. Det eneste man mister er naturlig 2 kløver som ikke krav, sjelden så nyttig her.

Med denne avtalen bør 2 kløvermeldingen ikke love så sterke kort, med det vil man doble 1NT.

Slik så hele spillet ut:

Meldingene startet altså som beskrevet, og det fortsatte slik:

Gunn (syd) tok ganske hardt i da hun meldte 4 spar på direkten, friviliig utgangsmelding etter at motparten har vist sterk grand. Men kortene er glimrende, det må nesten være sjanser i 4 spar her?

Vest syntes at nå fikk det være nok, og doblet.  

Med syd som spillefører, kløveren jevnt fordelt og ruter konge beskyttet går det ikke å få betet 4 spar. Gunn vant ganske greit kontrakten, +590 til Norge.

Ved det andre bordet hadde ikke den islandske nord denne konvensjonen til rådighet, og nord foreslo 2 hjerter etter innmeldingen 1NT. Det ble kontrakten, og den kunne nok ha blitt vunnet. Den islandske nord gikk imidlertid en bet, 12 IMP til Norge.

 

Nordisk - marginene i mot for norske veteraner

For de norske veteranene ble det 2.plass i Nordisk, men kun 0,42 VP bak vinnerlaget Sverige. På det norske laget spilte Lars Eide-Odd Frydenberg, Arve Farstad-Jan Mikkelsen og Sverre Johnsen-Aasmund Stokkeland.

Når det er så liten margin kan selvsagt de som blir nr. 2 finne en haug med spill hvor noen få IMP kunne vært hentet og gitt seier i turneringen. Det er jo sånn at de som var litt foran til slutt også har mange spill de kunne fått fatt i litt mer, men det blir de som kom uheldig ut i racet som i dagene etterpå vil ergre seg over en del spill, ofte spill helt mot slutten. 

Vi bridgejournalister har en tendens til å fokusere på akkurat sånne ting, sensasjonshunger, "Spillet som (liksom) avgjorde", selv om det egentlig er bare tull og urettferdig mot den som kunne hentet de nødvendige impene mot slutten. Mye skjedde tidligere. Det ble tross alt spill 120 spill i turneringen.

Idet jeg gikk inn å ser på den rikholdige informasjonen på RealBridge med tanke på å se om det var et sånt spill mot slutten, så lyser turneringens aller siste spillet mot meg.

Ved begge bord åpnet vest med 2 spar. Den danske øst passet, og vest fikk spille delkontrakten. Der ble det åtte stikk, Danmark +110.

De norske øst høynet til 3 spar som jeg synes ser ganske normalt ut. Med så mange HP går det dog an å tenke seg at man får spille 2 spar som selvsagt er gunstig hvis det er bare åtte stikk. og om de konkurrerer melde 3 spar over dem. Kan de ha utgang? Ja, det er mulig, og i så fall er å melde 3 spar med en gang for å sette press på dem det beste. Men det er kanskje ikke så sannsynlig at de har utgang her? Likevel, å si 3 spar er en helt grei melding med tre-korts trumf, slik jeg ser det.

Men nå måtte vest vinne ni stikk om det ikke skal bli et lite tapspill. Det ser ut til å måtte bli to en kløvertaper, hjertertapere og to rutertapere slik det sitter.

Nord spilte ut hjerter ess og fortsatte fargen etter styrkekast fra syd. Kongen vant andre stikk. En kløver bli spilt fra øst nå, og det var bra spilt for det skulle vise seg å gi spillefører en sjanse til å vinne ni stikk. Nord stakk seg inn med nieren og skiftet til ruter. Det ga spillefører en ekstra sjanse i tillegg til den som hele tiden er der sett fra hans synspunkt, ruterfinessen. For om nord nå har spilt unna ruter knekt vil å spille liten fra øst presse syd til å gå opp med kongen. I så fall blir det kun en rutertaper og ni stikk i kontrakten. Hvis ikke nord har ruter knekt kan at han har ruter konge være siste sjanse. Med åpne kort ser vi at det ikke går bra. Og da spillefører la liten ruter vant syd med ruter knekt, tok hjerterstikket sitt og spilte kløver. Forsvaret hadde fått fire stikk, og syd måtte få betestikket for ruter konge senere. 

Hvis spillefører hadde lest sitsen perfekt kunne han vunnet ni stikk.

Det startet altså med to runder, hjerter, så inne på hjerter konge kløver som nord stakk og spilte ruter. Nå kan spillefører gå opp med esset, stjele en kløver, spille trumf til østs tier, stjele en kløver til og spille trumf til damen. Siden trumfen sitter 2-2 blir det igjen trumf hos øst, og den siste kløveren kan etter alt dette trumfes hos vest uten at vest blir fri for trumf. Dette blir sluttposisjonen:

Nå frir spillefører seg med hjerter. Syd kommer inn og må gi spillefører ruterfavør, eller spille hjerter som gir stjeling på den ene siden og avkast av en ruter fra den andre. Følgelig blir det kun en rutertaper, ni stikk, og Norge +140.

Hva ville det i så fall utgjort?

Slik det altså gikk, +110 og +50 til Danmark tapte Norge 5 IMP på spillet. Hvis den norske spillefører hadde vunnet 3 spar ville det blitt 1 IMP til Norge. I VP ville det i denne kampen utgjort 1,7 VP mer til Norge, mer enn nok til å vinne Nordisk Mesterskap.

 

SHOWSPILL

Alt som presenteres i bridgeblogger, avisspalter og bridgemagasin må vel ikke være så seriøst? Det behøver ikke alltid være tekniske ting og «skolemester-artikler», synes jeg. Her er noen bridgehistorier/spill som i alle fall jeg synes er morsomme. Hvis du etter du har lest noe av det ikke synes det er morsomt kan du i stedet klikke deg over til sosiale media og lese flere ufyselige nett-troll kommentarer, eller kanskje ta fram The Bridge Encyclopedia og suse gjennom noen hundre sider om bridgeteknikk…

_______________________

Det er morsomt å tenke på det store antall venner man har fått i inn- og utland pga. bridgen. Og det dreier seg om et utrolig variert persongalleri.

Jeg møtte Jim Wallis fra Australia like etter jeg flyttet til New Zealand mot slutten av 2008. Han er en artig fyr, en typisk australier (av den hyggelige sorten…), kanskje litt sånn Crocodile Dundee type, og en gudbenådet kortspiller.

Jimmi sin merittliste internasjonalt er imidlertid ikke så imponerende, men det er fordi han de siste 25+ årene har valgt å spille profesjonelt med middelmådige, eller vel så ofte svake sponsorer.

Noen av dagens norske toppspillere må ha møtt Jimmi i noen juniormesterskap på sent 80-tall og tidlig 90-tall. Dessuten er han ofte til stede både i European Open, amerikanske Nationals osv.

Jimmi er en av de spillerne jeg har møtt som raskest ser kompliserte spill- og motspillpoeng. Vi må nesten opp på Helgemos nivå for å se noe lignende. Han elsker imidlertid spesielt litt finurlige spill.

Forleden fikk jeg anledning til å ta en tripp over dammen (det Tasmanske hav) til Australia fordi New Zealand nå har karantenefri «travel bubble» med nabolandet.

Det var for å spille poker. Da møtte jeg Jimmi et par kvelder. Han er en god "story-teller", og som vanlig ble det en endeløs rekke bridgehistorier. Det må innrømmes jeg har hørt mange av dem før etter mer enn 12 år her nede, men det kom også ett spill jeg ikke hadde hørt om.

Først en repetert historie (for mitt vedkommende) med et spill som Jimmi denne gangen hevdet oppstod igjen forleden i nesten samme forkledning som for omtrent 30 år siden. Syd er i 3NT med en sterk hånd (ca. 20 balanserte poeng), men blindemanns kort var ikke mye å skryte av selv om det var en bra farge der, og den så slik ut:

Problemet var at nord er helt uten inntak.

Jimmi fortalte at han var bakspiller da dette spillet forekom under NZ Bridge Congress (vår bridgefestival) i 1991, og det var en annen fargerik australsk bridgespiller som var spillefører, Michael Courtney. Noen norske spillere kjenner nok Courtney fra internasjonale turneringer, eller fra robberklubben TGR i London for han oppholdt seg ofte da han bodde i London noen år på 90-tallet.

Michael Courtney fant varianten

Det var umulig å komme til mer enn 6-7 stikk med håndens ressurser og kun ett kløverstikk som du normalt blir avspist med om motparten ligger unna en gang med kløver ess. Hvis kløver sitter 2-2 må du møte en særdeles svak motstander hvis han stikker med det samme om han har kløver ess-dobbel, slik at du får overgang med din andre kløver på hånden. Eventuelle godspilte kløverstikk blir liggende der borte på bordet, du kan aldri få tatt dem.

Esset singel foran vil løse problemet, vest får ikke ligget unna idet det spilles liten mot nord, og spillefører får beholde en kløver som brukes til å spille seg over til kløveren som i så fall står.

Courtney spilte liten kløver mot bordet, og siden esset ikke kom på fra vest spilte han på den eneste vinnersjansen som var der, liten fra begge hender! En gang hvert lysår - med en slik kombinasjon - sitter det som det skal:

Om det spilles liten til kongen må øst stikke, men da har vest kløverstopper og det blir kun ett kløverstikk til spillefører. Og om det sitter 2-2 vil 99 av 100 motspillere ligge unna en gang om det brukes honnør fra nord– også da blir det også kun ett kløverstikk til spillefører som må greie seg med stikkene han han kan skrape sammen med håndens ressurser. Og det blir alt for få stikk til å vinne 3NT.

Courtney ville ofte fått null kløverstikk siden han spilte liten fra begge hender, og om kløveren hadde vært fordelt 2-2 eller 3-1 endt opp med å gå en bet mer enn alle de andre som også ville gått noen beter i 3NT med ett kløverstikk. Men her, liten, liten (!) fra nord kom kløver ess «på luft», og med sin andre kløver i behold på hånden kunne han senere forsyne seg med seks kløverstikk og notere +460 for elleve stikk.

«Ha, ha», sa jeg den første gangen jeg hørte historien, og fulgte den gangen opp med å spørre: «men man må vel vente et par hundre år før dette dukker opp igjen?

Men nå fortalte Jimmi at akkurat den samme fargen kom forleden for spillefører, også da med null inntak og i kontrakten 3NT. Denne gangen var det Jimmis kone Toni, en solid bridgespiller som var spillefører i 3NT. Hun så ikke det fantastiske trekket liten fra begge hender som er eneste reelle sjanse, men hun fikk to stikk i fargen! Hun spilte liten til kongen, spilte seg så hjem på hånden og spilte nok en kløver til mot bordet. Vest som denne gangen hadde esset tredje burde selvsagt gått opp med esset andre gang, men må ha glemt å telle kløverne og lå unna en gang til. Med to kløverstikk fikk Toni ett stikk mer enn de fleste andre i den ganske normale kontrakten, og det ga en god score selv om hun gikk bet.

Jimmi: «Toni got club tricks! Thank God I didn’t play the contract, because I would have gotten no club trick at all!"

Gold Coast, Australia

På en tilfeldig kafe i Broadbeach, Gold Coast Australia i forrige uke møtte vi en eldre herremann som jeg kjenner fra New Zealand, en lokal klubbspiller. Jeg visste ikke at Jimmi kjente han. Å joda, sa Jimmi, han har jeg spilt mot, og her er det spillet jeg husker fra den runden (25 år tidligere). Frem med penn og serviett til å skrive på, og her er hånden jeg fikk presentert:

Parturnering

Du sitter på nords plass

Jimmi sin makker åpnet som syd med svake 2. Vest (herremannen fra NZ) meldte inn 3 kløver. Nord har syv-korts spartilpasning til makkers sekskortsfarge!

Hva ville du meldt nå?

Når en har holdt på med bridge snart et halvt hundre år så bør man kunne gjette hva han var ute etter med et slikt spill på en serviett, så jeg foreslo: «Du meldte vel 3NT, kanskje?»

Jeg vil ikke oppfordre til bløffmeldinger. Av og til kan de lykkes, men det er etter min mening en veldig overvurdert greie som ikke anbefales. Likevel…

Det kan se sykt ut å si 3NT her, men det er i gunstig sone, og en sånn bløffmelding kan kanskje være nok til å forvirre motparten. De har nokså sikkert en god utgang i sonen, kanskje slem i en av fargene til og med. Om 3NT udoblet blir kontrakten og du helt sikkert går en bøtte med bet blir det likevel mye mindre score på dem enn den scoren de kunne fått for utgang (eller slem) i sonen. Hvis du blir doblet må du krype til korset og si 4 spar.

Jimmi: «Yes, 3NT is what I bid, but that was not the point of the story”

Det gikk temmelig overraskende pass rundt på 3NT!

Slik så hele spillet ut:

Jada, det er en del å si om Ø/V sine meldinger her, kanskje særlig innmeldingen 3 kløver. Vest burde doblet opplysende over 2 spar. Og øst burde vel doblet 3NT også, eller meldt. Hva som i så fall ville skjedd om øst dobler og nord tar ut i 4 spar får vi aldri vite.

At svake-2 hånden inneholdt AK i hjerter var ikke det beste for bløfferen, men Ø/V kan likevel vinne 5 hjerter som er verd +650. Så hvor mange stikk det blir i 3NT udoblet er nokså irrelevant.

Har du noen gang spilt 3NT med tretten kort til sammen i en majorfarge?

Det tror jeg ikke har skjedd så mange ganger i bridgehistorien, så ganske svaret ditt er vel nei.

Hvor mange stikk tror du Jimmi fikk i den latterlige kontrakten 3NT spilt av nord?

Ø/V kan ta ti stikk i minorfargene, og det ser vel heller ikke så vanskelig ut? Det, seks bet og -300 vil uansett bli et godt spill for N/S da Ø/V kan vinne +650. På den annen side, om øst finner på å spille ut hjerter tar spillefører de ni første stikkene!

Men øst gjorde ikke det, han spilte ut sin minste kløver, i makkerens farge.

Deretter ble motspillet feil, men slik er det ofte når showspill oppstår.

På den utspilte kløver 3 gikk det liten, kongen og toeren. Nå spilte vest kløver ess, ikke det beste, men de kan fortsatt få fatt i de fem kløverstikkene og fem ruterstikk slik at de henter de seks betene som er der. Men da kløver ess ble spilt i andre stikk og Jimmi fulgte på med tieren begynte øst å tenke. Husk Ø/V ser ikke nord sine kort, og de har ikke peiling på hvor latterlige kort han har for sin 3NT-melding. Idet tieren kom på fra nord trodde øst at vests kløverfarge ville være gående hvis han bare passet på å kvitte seg med damen under esset for ikke å blokkere fargen!

Det gjorde han, «elegant» avblokkering med kløver dame, og nords kløver 9 var blitt en vinner!

Nå var det siste sjanse for forsvaret, vest måtte skifte til ruter for å ta fem stikk i den fargen og i alle fall to bet. Men vest trodde nords kort så helt annerledes ut og spilte mer kløver til nords nier som vant tredje stikk.

Ni stikk og mindre enn ni sekunder senere (syv sparstikk og to hjerterstikk) var det bare for Jimmi å notere +430 N/S for 3NT med ett overstikk.