Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Småkortene vokser...

Her i Auckland, New Zealand har vi hatt langhelg, den såkalte Queens Birthday weekenden med mandag som ekstra helligdag. Dermed var det duket for tre-dagers bridge, med parturnering etterfulgt av lagturnering søndag og mandag. Her er et spill fra parturneringen hvor en til vanlig sterk spiller ikke passet godt nok på småkortene sine.

Utspillet ser ut til å være en favør som på et vis ruller opp den fargen for muligens ett ekstra stikk. Det kan eventuelt brukes til å kaste en spar på. 

Hvilke tapere er det i 2 hjerter?

Det er to tapere i ruter, en i kløver og som oftest en i trumf. Og det kan bli to spartapere om ikke fargen sitter 3-3. Da blir det en bet. Hvis spar sitter 3-3 og trumfen 3-2 så blir det kun en spartaper og vunnet kontrakt. Å få tak i åtte stikk i stedet for kun syv vil være gullkantet.

Ruter 9 i utspill ga imidlertid en ekstra mulighet der.

En annen mulighet er å forsøke å få trumfet den fjerde sparen. Og sparen satt 4-2, så spillefører må få gjort noe med den fjerde sparen sin. Slik så hele spillet ut:

En måte å få til dette på er å dukke en spar med det samme. Det kommer kanskje to store ruter, så tar de kanskje ett kløverstikk og spiller den fjerde ruteren til trumfhøying. Men det går på bekostning av syds originale trumfstikk. Trumfen sitter etter det 2-2, og kan tas ut med A-K, og den fjerde sparen kan trumfes hos vest, åtte stikk. Og om de ikke spiller ruter som beskrevet, men for eksempel prøver to store kløver trumfer øst, så A-K i trumf fulgt spar A-K. Om en av dem kan trumfe den andre sparhonnøren er det med originalstikket hans, og spillefører har i behold den tredje trumfen hos vest til å stjele sin siste spar. Det blir kun en spartaper, en hjertertaper, to rutertapere og en kløvertaper, åtte stikk.

Hvis spillefører starter med to store trumf kan det bli bet fordi de kan ta ut vest sin tredje trumf idet de kommer inn, og det blir to spartapere.

Men tilbake til det ruterutspillet, nieren, som gir en sjanse der også. Spillefører kan vinne om han får godspilt ett ekstra ruterstikk. Se nøye på denne ruterkombinasjonen:

Det gikk altså ruter 9 i utspill fra syd til ruter 10, knekt og ess, og det så slik ut:

Hvis spillefører nå tar to store trumf må det godspilles ett stikk i ruter for å vinne 2 hjerter. Og spillefører forsøkte det, men skuslet bort nøkkelkortet.

Og det er?

RUTER 5!

Etter to store trumf spilte øst, uvisst av hvilken grunn ruter 5. Spiller det noe rolle om han spiller femmeren eller toeren?

Ja, det betyr nå en bet eller vunnet kontrakt!

Syd dekket fornøyd dekket femmeren med sekseren og det fikk en honnør på honnør effekt, men med femmere og seksere involvert! Etter ruter 5, ruter 6 fra syd brukte vest syveren og nord damen. Se hvordan det nå har blitt seende ut i fargen:

Nord har fått en særdeles uvanlig saksekombinasjon med K-4 over vests 8-3 mot toeren singel! Etter at det gikk slik spilte nord liten kløver til syds konge. Syd tok ut vests siste trumf, og det var ikke lenger noen mulighet til å vinne kontrakten.

Hvis spillefører hadde tenkt nøye gjennom dette og innsett at ruter 5 var et viktig kort ville han spilt ruter 2 fra øst i fargens andre runde. Den tar med seg ruter 6, ruter 7 legges fra vest og nord må stikke. Da ser det slik ut:

Forskjellen er at ruter 5 som i dette tilfellet er i behold nå har blitt et like stort kort som åtteren som er den nest høyest ruteren. Idet spillefører kommer inn spilles simpelthen ruter 5 som presser ut nords siste honnør, og ruter 8 er godspilt for ett sparavkast, kontrakten hjemspilt. 

Å vinne 2 hjerter ga 74%. Å gå en bet ga 21%.

Å skusle bort en tilsynelatende ubetydelig femmer er ikke daglidags. Og jeg tipper du sjelden eller aldri har opplevd å ende opp med en saksekombinasjon med K-4 på denne måten, en saks som på en måte har blitt tilsvarende solid som det å ha A-Q bak en konge...

 

   

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.