Hvis det meldes hardt må det spilles godt

Det spillet du idag får presentert er fra en treningsturnering på Realbridge mellom landslagene i Australia og New Zealand, alle klasser. Spillet inneholder noen vurderinger i meldingsforløpet, og deretter blir det et spilleproblem.

GIVER VEST. Ø/V I SONEN

            ØST

Ø/V var et sterkt australsk seniorpar. Vest passer, og hva ville du meldt som øst idet nord åpner med 1 ruter? 

Det er tre alternativer: dobler, 1 hjerter eller 1NT. Jeg har sansen for innmeldingen 1NT selv om øst har litt i overkant mye. Dobler kan fungere, men da må dobleren melde hjerteren neste gang, og dobler fulgt av fargemelding viser vel litt annen håndtype (mer hjerter) selv om det forsåvidt viser omtrent denne styrken. Å melde inn 1 hjerter er bedre enn å doble etter min mening. Da kan kanskje Ø/V finne en bra utgang om vest har hjerterstøtte og 6-7 poeng, kort han trolig vil passe med om øst melder inn 1NT.

Øst doblet. Syd sa pass og vest meldte 1 hjerter, pass fra nord. Hva ville du meldt nå?

Øst meldte 4 hjerter! Det er en grusom overmelding. Å  høyne frivillig etter å ha doblet viser litt ekstra, husk den som svarer på laveste trinn på opplysende dobling kan ha ingenting og han har maks 8-9 poeng (hopp-svar med mer). Dobleren passer normalt på 1 hjerter med vanlig åpnings styrke. Å si 3 hjerter nå må være nok, det bør vise en kanonhånd og makkeren vil legge på til utgang om han har noe. Å si 4 hjerter direkte som øst gjorde er brutalt. Husk vest som altså kan være helt blank behøver ikke en gang ha noen særlig hjerterfarge. For hva ville du svart etter 1 ruter doblet med for eksempel xxx-xxx-xxxxx-xx? Å svare 1 hjerter på makkerens dobling er vel det eneste fornuftige med slikt?

Uansett, øst smalt altså til med utgang, og det var vest som skulle forsøke å vinne den. Og vest hadde "bits and pieces", akkurat nok til at det var bitte litt spill for kontrakten. 

Prøv deg selv på dette spilleproblemet:

Nord spiller ut spar 5 (norsk fordeling). Starten er opplagt, opp med sparhonnør og kløver til knekten. Det må godspilles kløverstikk som gir avkast for en spar fra vest. 

Nord stakk med kløver ess og spilte nok en spar til den andre honnøren. Så to runder kløver med avkast av spar 10. Hva nå?

Det ser fortsatt ut til å måtte bli to hjertertapere og en rutertaper. Men det er en liten sjanse her, kanskje kan en motspiller - og det må nok være nord - bli innspilt for å måtte spille unna ruter konge? I så fall må eventuelle frikort tas bort. Slik så det ut fra start:

Det kom altså spar ut fra nord, kløver i stikk to til esset, mer spar til øst og to runder kløver med avkast av spar 10. Så må spillefører stjele østs siste spar for å ta vekk nords frikort hvis det er igjen en liten spar hos øst. Etter spar 8 til stjeling hos vest ser det slik ut:

Nå spilles liten trumf fra vest, og nord blir innspilt på den single kongen. Han må enten spille ruter unna kongen, eller sin siste kløver. Spilles kløver til dobbeltrenons kastes ruter 10 fra øst mens vest stjeler - ingen rutertaper.  Det blir kun to trumftapere og en kløvertaper og en fet 620 til notering.

Ser du hvordan kontrakten kunne vært betet?

Idet nord kom inn på kløver ess kunne han tatt av seg den single hjerterkongen for å unngå innspillet. Så mer spar, og nå er det ingen fare, intet innspill lenger. Det er syd som kommer inn senere, og han kan spille ruter. Forsvaret får for kløver ess, to trumfstikk og ett stikk i ruter - en bet. 

Å spille den single hjerterkongen idet nord er inne er ikke lett, hva om vest har esset?

Det er som kjent lettere å finne slike motspill med åpne kort! Men om en tenker logisk på dette spillet slik det har utviklet seg, ser vel nord hva som fort kan skje her (innspillet). Og om vest har hjerter ess blir det ganske umulig å bete denne kontrakten uansett. 

 

 

Det nærmer seg MARIT SVEAAS-TURNERING igjen!

 

Marit Sveaas International Bridge Tournament 2023 (MSIBT) skal spilles på Lillehammer i mai. Hovedturneringen (par) starter fredag 19.5. og avsluttes søndag 21.5. Før parturneringen spilles en endags lagturnering tosdag 18.5., og det vil parallelt med hovedturneringen også spilles en juniorturnering. All informasjon og link til påmelding finner du her.

Arrangøren skriver i sin invitasjon på Facebook-siden Facebridge: 

Uansett om man har ambisjoner om å vinne eller om man bare vil spille for hyggens del, så er man hjertelige velkommen til å spille MSIBT. Så nå er det bare å løpe og melde seg på, så håper vi å få se mange av dere på Lillehammer i mai!

Fjorårsvinnerne Peter Bertheau og Geir Helgemo

Det vil delta mange toppspillere i hovedturneringen. Men det er et litt nytt opplegg i år som nok kan appellere til de som ikke mener de har så store muligheter for å kjempe i toppen i denne internasjonale turneringen. Første dag blir det kvalifisering før parene blir delt inn i en A- og en B-finale de to siste dagene.

Det blir meget pene premier i begge klassene for de som gjør det skarpt. Dessuten blir det premie til beste HCP par, mixpar, damepar og veteranpar (spesialpremieringen krever minst 8 par i den enkelte kategori). Så i årets "Marit Sveaas" er det absolutt muligheter for å kjempe om premier også for andre enn de internasjnale stjernespillerne. 

De som eventuelt ikke har anledning til (eller ikke ønsker) å spille fredag kan kjøpe seg inn i B-finalen og dermed spille kun lør- og søndag. For de som vanligvis ikke spiller internasjonalt bør denne helgen være en glimrende mulighet, og det blir helt sikkert en inspirerende og morsom bridgehelg hvor en får spille mot noen av de mest kjente spillerne i verden. Det er allerede påmeldt flere kjente utlendinger. 

Fjorårets turnering ble vunnet av Geir Helgemo og svenske Peter Bertheau. Resultatlisten fra 2022 finner du her. Der kan du se noen navn det er sannsynlig du kan møte på Lillehammer i mai. Fra det arkivet fant jeg et spill fra fjorårets turnering, og det innebar et vanskelig valg i meldingene.

Hvordan bør disse kortene meldes med øst som giver og Ø/V i faresonen? (De fleste Ø/V-parene forholdt seg tause)

Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan det sitter i kløver. 

Hvis kløver konge sitter hos øst er det ganske nedlegg i 6 ruter. 

HVa om vest har det kortet, hvilken kontrakt er da best?

Hvis man ikke melder minorslem er det i parturnering ganske vanlig at man forsøke å havne i 3NT om det da ikke er sikkert at det mangler stopper et sted. Det er ingen god strategi å spille 5 i minor da som regel 3NT gir flere poeng. Husk 3NT med ti stikk gir mer enn 5 ruter med 11 (eller 12) stikk. Men om vest har kløver konge er det litt usikkert hva som skjer i 3NT. Hvis motparten spiller god hjerterfargen har spiillefører 2+1+5+1 = 9 stikk. Da blir det et ekkelt dilemma, sitter kløver konge i saks, eller har vest det kortet. Hvis konge sitter i saks må du ta finessen for å slå de (få) parene som er i 5 ruter. Om vest har kløver konge kan du imidlertid risikere å gå bet i 3NT hvis finessen tas.

Det er langt i fra opplagt å melde slem her. Det starter vel med 1 ruter - 2NT (invitt), eller noen steder med 1 ruter - 2 ruter (omvendt minor). Hvis nord støtter ruteren blir nok syd litt sleminteresssert, men det er ikke flere HP til sammen enn at det må være en marginal slem-

Hvis du melder slem, klan du like godt spille 6NT da?

Nei, i grandkontrakt er det ikke nok at kløver konge sitter hos øst, fargen må gi fire stikk. Med tre kløverstikk blir det kun 2+1+5+3 = 11. 

Hvis kløver sitter 3-3 med kongen i saksen er det tolv enkle. Hvis det sitter 4-2 er kongen singel eller dobbel foran den sjansen som utpeker seg. sitter det slik må ikke tieren spilles, da vokser vests firekorts beholdning til stikk.

For å få tolv stikk i grand må det spilles liten kløver fra nord til damen eller knekten. Så kan esset legges ned siden kongen faller, men det bør spilles ruter til nord og nok en liten kløver (for å ta med seg 3-3 i kløver). Kongen kommer på - fire kløverstikk og tolv stikk i grandkontrakt. Hvis tieren spilles og dekkes av øst blir det tre kløverstikk. 

 

 

 

ETT SPILL - MEN MANGE SKVISMULIGHETER

En tilsynelatende håpløs utgang i en lagturnering nylig skapte flere skvismuligheter hvor spillefører mot slutten kunne velge mellom to vakre sluttspill. Spillefører var Malcom Mayer som etter noen års pause fra bridgen senere i år gjør comeback for New Zealand i Bermuda Bowl.

Meldingene gikk slik:

3 kløver viste minst fire-korts støtte og ca. 6-9 poeng. Østs 3 ruter var invitt til utgang, og vest aksepterte invitten.

Syd spilte ut en liten spar til esset. Mayer ba om ruter knekt, liten fra nord og øst, og syd stakk med esset. Nå skiftet syd ikke unaturlig til kløver dame som gikk til esset fulgt av liten kløver tilbake til østs konge. To stikk er tapt, og det er fortsatt to tapere i minorfargene. Selv om ruterfinessen forsåvidt gikk blir det normalt en rutertaper til. Spilles for eksempel tieren dekker nord, og åtteren/nieren forfremmes til stikk. Men spillet så langt hadde skapt en interessant posisjon i ruter som kanskje kunne utnyttes.

Mayer gikk i gang med hjerterfargen. Idet han hadde igjen en hjerter så det slik ut:

Idet hjerter 9 spilles ser posisjonen ut som en komplisert variant som kalles “double guard squeeze” hvor syd er alene om sparholdet, begge holder kløver, nord må holde ruter, og syd tror hans 9-5 i ruter kan være verdifull. Hvis øst hadde hatt ruter 8 i stedet for ruter 7 måtte syd ha holdt på sine to rutere, og hvis syd hadde hatt A-9-8 i ruter fra start ville dette vært en genuin skvisposisjon. Nå er det vel egentlig en slags pølseskvis, for slik det var kunne syd ha kastet ruter. Han var dog ganske sikker på at nord måtte ha kløver 10 siden hun ikke hadde kastet unna kløver som hun ville gjort med verdiløse kort i fargen. Derfor trodde syd det var safe å kaste kløver knekt. Det var ikke safe...

På hjerter 9 kastet altså syd kløver knekt og nord kunne til det stikket uten besvær kaste en ruter. Nå visste Mayer at det var to måter å vinne kontrakten på. Han valgte den enkleste, men sa etterpå at han var litt irritert på seg selv for ikke å velge den mest artistiske løsningen.

Spillefører kastet spar 8 da hjerter 9 ble spilt. Så spilte han spar til kongen. I det stikket skulle nord ned på tre kort og ble offer for en skvis etterfulgt av innspill. Hun måtte holde to rutere, og dermed ble det kun plass til singel kløver 10. Den fikk hun for da spillefører ba om kløver 9 fra bordet, og nord måtte til slutt spille ruter unna Q-8 til spilleførers kombinerte saks, 10-4 mot østs K-7.

“I should have gone for a suicide squeeze”, sa Mayer etter spillet, han hadde åpenbart full oversikt.

Den alternative vinnervarianten i diagramsituasjonen er at spillefører kaster kløver 9 fra bordet. Så spar til esset. Nord må holde to rutere og derfor kløver 10 singel i tre-kortsposisjonen. Innspillet er ikke lenger mulig siden vest ikke har igjen kløver, men nå forærer spillefører syd ett sparstikk ved å spille spar 8. Det ser slik ut:

Idet spar 8 spilles er nord skviset i det stikket makkeren hennes vinner, en såkalt Suicide squeeze (også kalt Cannibal skvis. Mer om den typen skvis kan du lese her). Og det oppstår altså et stikk motspilleren ble presset til å vinne!

Idet spar 8 spilles, kan kan ikke nord holde både to ruter og kløver 10, og øst kaster som kjent etter nord. Syd er ikke bare presset til å vinne skvisstikket, men han fungerer i neste stikk som en slags «steppingstone» til øst som må få de to siste stikkene i ruter, eller for ruter konge og kløver 7.

Enda et stålegg?

I helgen deltok jeg i en Swiss Pairs turnering (IMP). Det gikk lenge nokså brillefint, men i ett av de siste spillene i siste runde skjedde noe som førte til at jeg bet meg skikkelig i leppa etter spillet. Heldigvis kostet det ikke noe med hensyn til den endelige plasseringen, men da det skjedde var jeg nokså sikker på at det ville bli kostbart. 

Du har som syd åpnet med 1NT før vest meldte inn 2 hjerter som ble forklart som naturlig melding. Makker på nords plass hadde ikke mange muligheter nå da 2NT ville vært overføring til kløver, en Lebensohl-variant. Så hun sa 3NT direkte.

Prøv deg selv på spilleprøven i 3NT idet vest spiller ut hjerter 2, invittutspill (lite kort lover honnør). Ikke titt i det fullstendige diagrammet nederst før du har bestemt deg for hva du gjør!

På den utspilte lille hjerteren gikk det liten, tieren og knekten. Hva nå?

Vest har meldt inn i gunstig sone og behøver ikke ha veldig sterke kort. Han har nok likevel sannsynligvis en av de sorte kongene, eller begge. 

Du må innom kløveren for å komme til ni stikk. Den første åpenbare sjansen er kløverfinessen, men ryker den blir det automatisk bet med fire eller fem hjerterstikk til forsvaret. Du behøver imidlertid muligens kun tre kløverstikk hvis ruteren gir fire stikk. Så hvis øst har kløver konge kan du gi han for dem etter å ha spilt kløver ess først som gir en liten ekstra sjanse, vest kan ha singel kløver konge. Men tre kløverstikk gir sammen med to stikk i majorfargene og tre sikre ruterstikk kun åtte stikk totalt. Ruteren kan dog godt gi fire stikk, og i så fall er tre kløverstikk nok.

Poenget med å spille kløver ess først er altså at en sjelden gang har vest singel kløver konge, og faller den under esset er det ni sikre med gode sjanser for overstikk. På den annen side kan det bli heldumt å legge ned esset om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Da er kontrakten spilt bort idet det tapes fire hjerterstikk og ett stikk til kløver konge som i så fall viste seg å sitte i saksen. Men det er vel sannsynlig at vest har sekskorts hjerter? I så fall er det ikke farlig å slippe inn øst, for det er en bra sjanse for fire ruterstikk som selv med kun tre kløverstikk vil gi vunnet kontrakt.

Hva blir det til?

Jeg fingret lenge (til meg å være) på kløver ess, men fryktet det ville bli skikkelig lang nese å spille det om øst har kløver konge og dobbelton hjerter. Så jeg spilte ruter mot bordet i den hensikt å ta kløverfinessen.

Da kom ruter knekt på fra vest! Nå var det fire sikre ruterstikk, og på tide å vende tilbake til den tanken om å greie seg med tre kløverstikk. Men om den ruterknekten er et "ekte" kort - singelton - så har vel neppe vest singelton i kløver uansett?

Etter alt dette ga jeg litt opp og tok kløverfinessen, men det ble fullstendig fiasko: 

 

Så irriterende, å ha tenkt så mye på den muligheten med å spille kløver ess først for så å gi opp den tanken og spille rett etter nesen - kløverfinesse. Vest stakk altså med sin single konge og tok fem hjerterstikk - to bet.

Hvis kløver ess spilles først (eller etter en runde ruter) blir det ti enkle stikk, 1+1+4+4 = 10, og faktisk en mulighet for å vinne elleve stikk slik det sitter. 

Med andre ord: Stålegg...

For:

I etterpåklokskapens lys er det nok feil å ta kløverfinessen, spesielt etter en runde ruter hvor vest fulgte med knekten. For om vests ruter knekt er singel må han nesten ha sekskorts hjerter sånn at øst, om han har kløver konge og kommer inn på den ikke har hjerter å spille. 

Tórshavn bridgefestival

I Tórshavn på Færøyene ble det nettopp vært bridgefestival, og hovedturneringen (par) ble avsluttet i går. Det deltok noen norske par og på 4.pass finner vi Torkild Hagen og Aron Thorfinsson. Sistnevnte er fra Island, men såvidt jeg har funnet ut er han bosatt i Norge. 

Torkild Hagen (t.v) og Aron Thorfinsson kom på 4.plass i Tórshavn (Foto: Pernille Lindaas)

På bra plasseringer finner vi to norske damepar; Lise Blågestad-Pernille Lindaas ble nr. 11, og Stine Holmøy- Maja Rom Anjer fulgte opp med 13.plass. 

Her er et spill som Blågestad-Lindaas likte godt.

Det var ikke mange som fant frem til 6 hjerter som N/S i dette spillet, men slem med kun 23 HP til sammen stod i røyk og damp!

Selv med trumf ut er det enkelt, for trumfen sitter 1-1 så forsvaret får ikke spilt mer enn en gang trumf. Dermed kan tre spar trumfes hos nord. Som du ser sitter jo kløveren 3-3 også og kan godspilles med en stjeling. Og med naturlig utspill spar 5 er det enda flere muligheter. Ingen av de mulighetene behøves!

Mot Lindaas-Blågestad åpnet øst i tredje hånd med 1 spar. Pernille (syd) sa 4 hjerter på direkten. Vest meldte 4 spar, og det viste seg å ikke være så lurt sånn som det utviklet seg. For nå meldte Lise 5 hjerter med nords sparsomme beholding - god vurdering - og da kunne ikke Lindaas stoppe seg selv: 6 hjerter!

Dette er godt meldt, for nord må jo være veldig kort i spar. Og det er nesten alt som behøves, dog litt avhengig av hvor mange trumf nord har. Det må uansett sett fra syds sysnvinkel være glimrende sjanser i slem etter denne starten på meldingene. 

God meldt, og det norske paret fikk bonus også da slemmen ble doblet. Tolv stikk, N/S +1210 som ga alle poengene, 100%!

Selv 6 hjerter udoblet ville gitt 94,4%. Hagen-Thorfinsson var ikke heldige her da de satt Ø/V mot 6 hjerter og måtte notere fattige 5,6 % på spillet. Holmøy-Rom Anjer satt Ø/V mot 4 hjerter og fikk strø over middels. 

 

 

 

 

 

Norsk besøk i Auckland

Etter at undertegnede flyttet til Auckland, New Zealand i 2008 har det med jevne mellomrom vært noen besøk fra gamlelandet, både familie og bridgevenner. Nå har det en stund vært lite av det pga. pandemien. Denne uken dukket imidlertid Espen Kvam opp. Han var på jobbreise i Australia og New Zealand, og selv om det var travle dager for han ble det tid til å hilse på NBF sin mann "Down Under". Vi møttes i Aucklands Aker Brygge, Waterfront/The Viaduct. 

Yrende liv i The Viaduct. Sky Tower i bakgrunnen

Det ble ikke tid til å bidra med noen sightseeing for Kvam og hans norske kolleger denne gangen. Istedet ble det til at vi raskt havnet på den mest typiske engelske puben i området, The Fox.

Sånn går no dagan...

Kvam og GeO - "some things never change"

Når bridgevenner møtes blir det alltid utvekslet gamle (røver)historier, ikke bare bridgerelaterte. Latteren sitter løst, også i går. 

Litt bridge ble det tid til å prate om også. Kvam har mange gode resultater opp gjennom årene og vunnet flere NM titler (bl.a. med Terje Lie) etter at han sammen med en sterk gruppe juniorer slo gjennom på 90-tallet. Etter en mer eller mindre bridgefri periode fra rundt 2010 ble det comeback som endte med gull i parfinalen 2020 (med Hallgeir Hartvigsen). Her er et spill fra den parfinalen:

Giver vest. Alle i sonen

Dette kan du ta som en spilleprøve i kontrakten 5 hjerter. Meldingen gikk forskjellig rundt omkring, men la oss si vest passet som giver, nord åpnet med 1 ruter og øst hoppet inn med 2 spar. Du sa 3 hjerter, vest spratt i 4 spar og makker på nords plass var modig og sa 5 hjerter.

Det er sjelden noen lette meldeprøver når meldingsforløpet tar av sånn som dette. Nord har absolutt minimum for sin åpning, men slik meldingene har utviklet seg ble hånden mer verdifull i egen trumfkontrakt. Bekymringen er kanskje den stusselige trumfstøtten, og det blir også problemet i spilleføringen. 

Mot syds 5 hjerter tar vest for spar ess og skifter til ruter. Hvordan spiller du?

Hvis en ser på hjerterfargen isolert sett bør det spilles en honnør for å få med seg singel dame bak. Deretter er beste sjanse å ta finesse med liten fra nord til knekten. Men fargehandling kan ikke sees bare isolert sett, en må også se på hele spillet. Du har egentlig ikke bruk for ruterstikkene lenger, så det går an å ta for esset i stikk to selv om kongen går i dragsuget. Så kan hjerterfinessen tas på direkten. Det blir imidlertid nistrist om vest har singel dame.

Ofte spilles ikke på finesse gjennom den med lang farge (sperremelderen), men her vet du at begge har mange spar. Mest sannsynlig har øst seks spar og vest fem. Så det er ikke mye å gå etter når det gjelder såkalte ledige plasser ("vacant spaces"). 

La oss si du bestemmer deg for å få spilt en stor hjerter først og derfor vinner andre stikk med ruter konge. Under hjerter ess kommer tieren på fra vest. Den kan han selvsagt ha lagt fra 10-x, og er det slik (øst har hjerter Q-x-x) kan du spille deg over i kløver å ta hjerterfinessen og notere tolv stikk. Det er jo parturnering...

Kontrakten er imidlertid ganske trygg idet trumftieren kom på i første trumfrunde, om du ikke blir grisk. Du kan bare smelle ned den andre hjerterhonnøren. Om vests tier var singelton kan du bare gi bort ett stikk til østs dame etterpå.

Eller velger du å gå for gull etter en hjerterhonnør og spiller kløver til nord for å forsøke hjerterfinessen? Da blir det smått med poeng på spillet:

 

Hvis spillefører etter en hjerterhonnør spiller seg over til nord på kløver konge og tar hjerterfinessen faller hodet i taket på han. Vest vinner med trumfdamen og spiller kløver slik at øst kan stjele - en bet! Det gir nære bunn på spillet, og ganske fortjent vil jeg si.

Hvis derimot syd "tar det sikre" og spiller den andre hjerterhonnøren blir det tolv stikk idet damen kommer på. 

Kun noen få gikk bet i 5 hjerter. De som fikk elleve stikk måtte tåle litt under middels, mens +680 for tolv stikk i hjerterutgang ga strø over middels. Noen få fikk alle tretten stikkene fordi Ø/V ikke fikk med seg sparstikket, og spillefører ble kvitt en spar på ruter ess. To par var i 6 kløver, og begge vant den. Det er da også en bra slem, ikke nødvendigvis avhengig av hjerteren som lilleslem i hjerter er. I kløverslem kan ruteren godspilles. I dette tilfelle (3-3) gir den fargen hele fem stikk og nok avkast for syds hjertere bare ved å stjele en ruter hos syd.  

Vinnerparet Hartvigsen-Kvam stampet i 4 spar og slapp med to doblede bet i sonen, -500 som ga 78% til Ø/V.

I teorien er det tre bet i 4 spar (doblet), men det må et skarpt motspill til. Vinnerparet spilte 4 spar doblet med vest som spillefører. For å få fatt i +800 må nord spille ut liten ruter! Syd vinner med kongen og må for å få maks ta sjansen på liten kløver unna esset til honnør hos nord, så ruter ess og ruter til stjeling.  I tillegg får N/S to hjerterstikk, og det blir seks motspillstikk totalt - tre doblede bet i 4 spar. Men det fantastiske motspillet var det naturlig nok ingen som fant. 

 

 

 

Sensasjoner i NM for klubblag

Det er klart for sjette og siste utslagsrunde i NM for klubblag før finalen skal spilles i Kristiansand i slutten av mai. 

Trekning for 6.runde er foretatt og kampoppsettet viser at flere av de vanlige traverne i toppen i dette mesterskapet allerede er slått ut. Det kan vel alltid diskuteres hva som er sensasjoner, men det må i alle fall være lov å si det har vært noen overraskelser i årets mesterskap.

En av de største favorittene, Bergen Akademiske 1 (C.Bakke) slo ut et annet topplag, Sunndalsøra i 4. runde. Men i 5.runde måtte Bergen AK 1 - et lag bestående av kun velkjente stjernespillere - se seg slått av Rubbestaneset (Nitter) som vant med 1 IMP. I årets 6 runde har ikke Bergen AK med noe lag, en sjeldenhet. 

Et toppoppgjør i 6.runde vil finne sted i Vikersund hvor hjemmelaget Vikersund 1 (Evjen) skal opp mot Studentenes BK 1 (Bogø).  

Undertegnede vil ikke begi seg ut i noen tipping denne gangen, det ble for mye pes etter dårlig innsats på den fronten i fjor. Men du kan selv gjøre deg opp en mening, og kampoppsettet finner du her. Og mer informasjon om denne sesongens NM for klubblag finner du her.

Bergen Akademiske 2 er også et sterkt lag med spillere som har mange NM-gull og medaljer i premiehylla. De møtte Klepp BK 6 i 5.runde, og laget fra Rogaland ble litt overraskende for sterkt for bergenserne. Sluttresultat i favør Klepp BK 6 ble 99-60. 

På det laget spiller Jan Maguns Nyborg, Mona Lindstrøm, Dag Inge Torgersen og Terje Beck Nilsen. Det siste hinderet før de er klare for lagfinalen er Askim (Dybdahl)/TopBridge (Mikkelsen). 

Fra kampen mellom Klepp BK 6 og Bergen Akademiske 2 tar vi med en av flere utgangssvinger som gikk Klepp BK sin vei mot slutten av kampen. Prøv deg selv på noe av det vanskeligste i bridge, utspill. Du sitter nord, og vest er giver med ingen i sonen:

            NORD

Meldingen har gått slik:

Hva spiller du ut?

Ved det andre bordet hadde øst meldt kløver før de også havnet i 4 spar. For Bergen Akademiske spilte nord ut ruter 9. Det var ikke godt nok da hele spillet så slik ut:

Ruterutspillet Bergen AK sin nord valgte gjorde at Klepp sin spillefører ble kvitt to hjertertapere på kløver A-K, og utgangen var enkel å vinne. 

Jan Magnus Nyborg spilte ut hjerter ess - Bingo!

Forsvaret tok tre hjerterstikk med det samme, så beten var allerede sikret siden syd har trumfesset. Terje Beck Nilsen (syd) fortsatte vakkert med en fjerde hjerterrunde. Dermed fikk nord forfremmet trumfen sin til ett ekstra stikk - to bet!

Spillet ga 11 IMP til Klepp 6.

 

STÅLEGG?

Mange av dere som leser denne bloggen er vel kjent med uttrykket «stålegg». I bridge er det er feil som absolutt ikke burde skjedd. Jeg vet ikke om dagens spill er i den kategorien, men det kunne med bitt litt andre kort hos motparten vært en feil som kostet 1.plassen i en lagturnering i helgen.

Jeg hadde i denne turneringen gleden av å spille med den irske landslagsspilleren Hugh McCann, og vi hadde et sterke lagkamerater som leverte stort sett hele tiden. Etter en god start gjorde vi det vanskelig for oss selv med et stygt tap, og var på etterskudd. Så kom en god periode, og det endte det med at aller siste spill - en liten delkontrakt - ble avgjørende. Som så ofte sagt, slike småspill kan inneholde mye bridge!

Giver øst. N/S i sonen.

Vi satt N/S.

Øst var i 1NT etter 1 ruter fra øst, 1 spar fra vest og 1NT fra øst uten at vi meldte noe som helst. Dette var altså siste spill, og +50 til N/S for en bet vil gi seier i turneringen. Om motspillet svikter og det blir +90 til Ø/V for 1NT med syv stikk ville det bli andreplass.

McCann spilte nokså naturlig ut hjerter 2, ingen suksess da blindemanns hjerter 7 vant første stikk. I andre stikk ble kløverfinessen forsøkt, men syd vant stikket med kongen. Hva nå?

Med åpne kort er det lett å se at N/S kan ta fire ruterstikk og A-K i spar som sammen med stikket for kløver konge gir en bet. Men å spille ruter fra syd er ikke lett, husk han ser ikke østs beholdning.

Hugh valgte å spille spar, og han fant et motspill som gjorde at vi kunne kombinere sjansene, for han så at det godt kunne være et motspillpotensial i ruter. Han skiftet til spar konge! Etter å ha vunnet det stikket kom liten spar fra syd, og nå var det ikke alt for vanskelig å stikke opp med esset i andre sparrunde. Å legge tieren ville vært fatalt da spillefører i så fall vinner 1+3+0+3 = 7 stikk. Å stikke opp er ikke alt for vanskelig, for syd kan neppe ha spar knekt nå, for har han det kortet burde han spilt det i andre sparrunde.

(Det følgende blir litt pirkete for det hander om de små og mellomstore kortene, så hold tunga rett i munnen!)

Inne på spar ess, knekten fra øst, var det tid for å vurdere om det skulle spilles ruter, eller kanskje spille tilbake hjerter som makker tross alt hadde invitert i. Husk nord ser heller ikke østs kort. Men hjerter tilbake nå må være feil med en god makker som vet hva han driver med, for hvorfor spilte han spar konge?

Hvis syd har noe sånt som K-J i hjerter og ønsker hjerter gjennom skifter han ikke til stor spar som setter opp stikk til motparten først, men han forsøker å få inn makker for å få hjerter gjennom mens han fortsatt har spar konge som han kan komme inn på senere. Altså skal det spilles ruter fra nord nå, det må være forsvarets eneste håp.

Jeg skiftet til ruter konge og fortsatte med knekten, fire ruterstikk og en bet. Spillefører kommenterte motspillet som «well done». Men var ruterspillet «well done»?

Nei.

Hva om ruterfargen ser litt annerledes ut?

Hvis det byttes et par «små» kort mellom øst og syd og det ser slik ut forærer kongen fulgt av knekten spillefører kontrakten. Etter kongen og så knekten kan med denne alternative rutersitsen øst simpelthen dekke knekten med damen, og syd vinner med esset. Deretter har øst gardert stopper i ruter med sine gjenværende 9-5 fordi syd er inne og har 10-7, og det er ikke noe inntak til nord lenger.

Riktig motspill inne på spar ess er å spille ruter knekt først. Det tar seg enkelt av den rutersitsen som aktuelt var også, fire kjappe stikk. Og om det sitter som i det siste diagrammet hvor øst har litt bedre ruter går det også bra med knekten først. Den må dekkes med damen. Syd vinner med esset og spiller ruter 3 til nords konge. Da er det nord som er inne (!) etter to ruterstikk og kan spille ruter 6 idet dette er igjen:

Østs gjenværende ruter blir med riktig kort i skift effektivt fisket opp også om det sitter slik.

Vel, stålegg er kanskje å ta litt hardt i, men motspillet mitt ville altså kostet turneringsseieren om ruteren hadde vært litt annerledes fordelt enn den var.

"ENDA CHANSEN"

I ungdomstida var undertegnede en flittig kjøper av gode bridgebøker fra svenske Jannersten Forlag. En av bøkene derfra heter Enda Chansen og ligger fortsatt i bokhylla – dog litt krøllette og gul i kantene.

Dette handler om de spillene hvor det kun er små, noen ganger bittesmå muligheter for å vinne sin kontrakt. Og i noen tilfeller kan det være en ENESTE mulighet.

Her er et slikt spill jeg har fått fatt i (takk til Markus Bruno) fra KM for lag i Aust Agder som ble arrangert av Birkeland BK i helgen, og det passet det bra at det ble hjemmeseier (Krosshøl, Skryten, Arnesen og Arnesen).

Vinnerlagets Jørn Skryten så «enda chansen» i det spillet du får her, og han fikk hjem kontrakten sin etter å ha spilt nesten perfekt.

Du sitter vest og har blitt spillefører i 4 hjerter. Nord spiller ut spar dame. Hva tror du om sjansene for å vinne denne utgangen?

Det ser unektelig mørkt ut. Det er jo minst to trumftapere og to spartapere. Dessverre gir ikke ruteren avkast på riktig side, men hos øst hvor det er fire spar. Østs fjerde kløver kan kanskje gi avkast hos vest som har tre spar hvis kløver dame sitter i saks og fargen sitter 3-3. Problemet er dog at det kan ikke spilles fire ganger kløver før trumfen er under kontroll, for selv om finessen går og fargen sitter 3-3 stjeler i så fall den av dem som er kortest i trumf.

"Enda chansen" har likevel med kløverfargen å gjøre, men for at dette skal kunne gå bra må spillefører også få brutt forbindelsen mellom motspillerne så de ikke får tatt det andre sparstikket sitt, og spillefører må også få gitt bort trumfstikk til den som har kun to spar.

Skryten lasjerte den utspilte spardamen og vant neste stikk idet nord fortsette med spar knekt. Nå kan altså dette gå bra om han får gitt bort ett  stikk i trumf (og så spille esset senere), eller få gitt bort to trumfstikk til den som eventuelt har kun to spar så de ikke får tatt det andre sparstikket. Esset først og nok en hjerter kan gå bra om riktig motstander kommer inn (den med to spar). Eller man kan kanskje forsøke å gi bort trumfstikk i første trumfrunde. Idet spillefører kommer inn igjen kan han ta for trumfesset og la dem beholde «mastertrumfen» som de må få for på et eller annet tidspunkt, så ta kløverfinesse og håpe kløveren går. Det eneste håpet er at den som kommer inn ikke har flere spar. Da kan kanskje spillefører rekke å bli kvitt en spar fra vest i tide. Ingen god sjanse, men den eneste. Og slik satt det!

Spar dame vant første stikk. Spillefører vant andre runde spar med esset og spilte trumfesset og en til. Nord vant det stikket, og han hadde ikke flere spar! Nå stod kontrakten fordi fire runder kløver via finesse med knekten går bra og gir avkast for en spar hos vest.

Ser du den lille unøyaktigheten som gjorde at N/S kunne betet kontrakten slik spillet gikk?

Under trumfesset kunne nord lagt kongen eller damen – et vanskelig påspill å finne. I så fall blir det syd som kommer inn i andre trumfrunde og kan ta forsvarets andre sparstikk.

Løsningen som gir vunnet kontrakt slik det sitter uansett motspill er et slags «avoidance play».

Første spar lasjeres. Inne på spar ess spilles liten hjerter fra øst, og spillefører dekker billigst mulig. Om syd følger med hjerter 4 legger vest syveren og riktig motspiller kommer inn. Nå har spillefører kontroll. Og om syd fyker på med knekten i første hjerterrunde stikkes med esset fulgt av nok en hjerter. Da blir det nord som kommer inn siden han har hjerter 9 og syd har kun en honnør.

Meldeprøve

Her er et spill fra KM Veteran-Dame-Junior par i Østerdal krets forleden. Vinnere ble Stig Vestveit - Steffen Brynhildsvoll (Rena/Glåmos).

Øst er giver og N/S i sonen. Du sitter nord med disse fine kortene:

Det går tre passer til deg. Hva åpner du med?

Noen liker å åpne med 1 spar med slikt og argumentet er ofte at "det går ikke pass rundt uansett". Vel, det kan det gjøre, men ikke i dette tilfellet. Makker høyner til 2 spar. Men uansett hva som skjer etter en veldig "overvektig" 1 spar i åpning blir det nord som må ta stilling til det meste uansett, makkeren vil aldri kunne finne ut at nord har alt dette. 

Jeg liker 2 kløver med sånne kort. Noen mener det ikke er bra å åpne med 2 kløver med tofargede hender, men problemet med det er mer hvis man har lang minorfarge og for eksempel firekorts majorfarge ved siden av. Med dette blir det nokså greit å melde etter åpning med 2 kløver, spar først og kløver etterpå hvis ikke makker støtter sparen.

Hvis du åpner med 2 kløver som i prinsippet er utgangskrav svarer syd 2 ruter hvis man spiller med det som "waiting", en negativ hånd eller det kan være positiv balansert hånd også (ingen god lang farge). Over 2 ruter sier du 2 spar og nå blir det ganske komfortabelt om makker støtter sparen. Og gjør han det bør 3 spar over 2 spar være sterkere enn 4 spar (utgangskrav er etablert).

Syd støtter til 3 spar. Hva melder du nå?

Her kan det være fristende å klinke til med Exclusion Key Card Blackwood. Klassisk Exclusion er hopp til femtrinnet i renonsfarge for å spørre om antall nøkkelkort utenom den fargen. Og det er det du er ute etter her - hjerter ess. Har makker det kan det være storeslem på gang! 

Husk at man ikke må bli overivrig å bruke Exclusion bare fordi man har en renons og ser optimistisk på slemmulighetene. Det kan ikke gjøres med kort hvor det er "hull" over alt. Exclusion er til for å brukes når man har monsterkort!

Det kan innvendes at selv om makker har hjerter ess behøver ikke storslem være veldig god hvis syd for eksempel har tre små spar og ikke hjerter dame. Med kun trekorts spar hos syd og ingen hjelp i kløver kan det til og med være en jobb å vinne tolv stikk selv om makkeren har hjerter ess. 

Hvis du er optimistisk prøver du Exclusion 5 ruter, det er ikke så ofte en har sjansen til å bruke den konvensjonen. 

Hvordan har du og makker avtalt svarene på Exclusion Key Card? 

Mange avtaler for enkelhets skyld "samme svar som på vanlig Key Card 4NT", dvs. 1430 eller 0314 osv., men det er egenltig litt meningsløst, og litt latskap. For Exclusion kan ikke brukes uten at den som spør har en monsterhånd. Det er en melding på femtrinnet, og som regel handler det om lille- eller storeslem, så den som spør kan neppe mangle 3 eller 4 nøkkelkort!

En anbefalt svarskala for Exclusion er: 

1 step: 0 nøkkelkort (da er svaret så lavt at en som regel kan bråbremse i 5 i trumffargen) 

2.step: 1 nøkkelkort

3. step: 1 + trumf dame

4. step: 2

5. step: 2 + trumf dame

En må alltid tenke seg om før man slår til med Exclusion for å forsikre seg at man tåler de svarene man kan få! 

Hvis nord prøver seg med Exclusion med disse kortene får han 0 nøkkelkort i fargene spar, hjerter og kløver. Da avslutter nord med 6 spar. Slik så hele spillet ut:

Lilleslem var bra denne gangen. Syd hadde det riktige; kløver knekt var et godt kort å se hos blindemann, og A-K i ruter gjør at det ikke blir noe hjertervalg siden de to ruterstikkene gir to avkast hos nord så 6 spar avhenger normalt av at sparefargen ikke gir taper, 3-2 sits eller knekten singel er nok. Lilleslemmen kunne godt ha vært mye dårligere.

Så alt dette "tåkepratet" om Exclusion var vel litt i overkant, men nord bør nok satse på slem. Jeg har egentlig ingenting i mot disse eller lignende meldingsforløp med slike kort:

1spar  -  2 spar

6 spar - pass


Eller:

2 kløver - 2 ruter

2 spar - 3 spar 

6 spar - pass

 

Litt primitivt, men det er greit å avgi paraktiske meldinger når det er litt for mye å finne ut av uansett. 

I det nevnte kretsmesterskapet meldte litt over halvparten 6 spar, resten spilte utgang. 

 

Instruktivt

Vi tar med et spill fra en turnering i helgen.

Etter et litt optimistisk slemforsøk bråbremser N/S i 5 spar med syd som spillefører. Vest spiller ut kløver dame. Spilleplan?

Det første man ser på er antall tapere, og mulige tapere. Her kan det bli en spartaper, og i så fall er kontrakten i fare. For det kan bli to hjertertapere om det bommes på hvem som har hjerter knekt. 

Sparfargen er altså en eller ingen taper. Hvordan bør en slik farge spilles? Finesse eller toppe for å felle singel konge?

Du mangler kun K-6-3 i spar. Det korrekte er å ta finessen, men det er fargen isolert sett. Finessen gir null taper i fargen om vest har K-6, K-3, eller K-6-3 som er tre tilfeller. Å toppe blir riktig kun i ett enkelt tilfelle, singel konge bak og 6-3 foran. 

Det er imidlertid ikke nok å kunne sin fargebehandling. Man må må også se fargebehandlingen i spillets kontekst. Her er det om å gjøre å unngå tre tapere for å ikke risikere bet, det viktigste når det spilles lagkamp.

Du tåler en spartaper, men ønsker å spille slik at det ikke blir et valg om hvor hjerter knekt er plassert som avgjør kontraktens skjebne. I 4 spar, eller om det hadde dreid seg om parturnering ville sparfinessen vært beste spilleføring da i 4 spar er ikke kontraten i fare, og da spilles for maks som også jo er veldig viktig i parturnering. Men her ønsker du først og fremst å sikre deg utgangsbonusen.

Det er et nesten sikkert innspill her. Du vinner kløverutspillet med esset og stjeler en kløver. Så spar dame. Vest følger med liten. Om du nå tar finessen og den ryker har du kun en 50-50 sjanse igjen, hjerter knekt må lokaliseres. Hvis du derimot spiller spar ess og øst følger farge med liten spar er kontrakten sikker (og faller kongen handler det om overstikk). Hvis begge følger med liten spar har enten vest eller øst ett sparstikk, men de har kun den ene sparen (kongen). Etter spar ess spilles tre runder ruter. Så frir du deg med trumf, og samme hvem som kommer inn er det safe da dette er igjen:

Om det er vest eller øst som har spar konge får han for den før han må spille hjerter som løser den fargen med kun en taper, eller minorfarge til dobbeltrenons som trumfes hos syd med hjerteravkast fra nord - kun en hjertertaper, intet valg. 

Den eneste gangen denne spilleplanen går galt er om vest har alle de uteværende trumfene, altså kongen tredje i spar. I så fall får han et frikort med sin tredje trumf, og du blir avhengig av hjertervalget mens du altså kunne spilt sparen for null taper. Men 3-0 sits på en bestemt side er kun 11% (hvis øst har kongen tredje er det ikke noe du kan gjøre, han vil alltid ha ett frikort og hjerteren må i så fall tippes).  

 

Over og ut for de norske i USA

I Vanderbilt - hovedturneringen i det amerikanske vårmesterskapet i New Orleans - spilles i skrivende stund finalen mellom WOLFSON - et amerikansk lag med en engelskmann (Gold) og BERNAL, en USA-Italia kombinasjon.

De norske spillerne røk ut tidligere enn vi har vært vant til. ROSENTHAL med Bakke-Brogeland tapte på en ekstra sur måte i Round of 16. De måtte ut i tiebreak, åtte spill ekstra etter at lagene stod likt etter fire sett. Det tiebreaket startet glimrende for det "norske" laget som gikk opp i 18-0 etter fire spill! Så snudde det, men de ledet fortsatt med 3 IMP før det siste spillet. Det så slik ut med Bakke-Brogelands lagkamerater som Ø/V:

  

Det er ikke så mange HP til sammen, men utgangen 4 hjerter er ikke dårlig. Og det presset Willenken-Jansma seg opp i med vest som spillefører etter grandåpning og overføring til hjerter fra øst. 

Hvis hjerterfinessen går og ttrumfen sitter 3-2 er det nesten over, og om det er en hjertertaper samt en taper i hver minorfarge er det fortsatt sjanse for å unngå spartaper. Og akkurat sparen ordnet seg med det samme da nord spilte ut spar 7 til åtteren, damen og esset. På et tidspunkt tok spillefører to hjerterfinesser, men da det viste seg at syd hadde kongen fjerde i trumf var kontrakten i fare. Slik så hele spillet ut:

Sparen ordnet seg altså i første stikk. Vest spilte kløver knekt som nord stakk og spilte mer spar til østs konge. Så hjerter dame som stod rundt fulgt av hjerter til nieren som nord kastet kløver på. En tredje runde spar ble spilt, men syd stjal og fridde seg med sin siste trumf til esset. En ruter kunne kastes på den fjerde sparen, men slik det satt ble det to rutertapere til slutt og en bet. 

Det kan se ut som om spillefører kanskje kunne vunnet denne kontrakten etter å ha fått løst sparen tidlig hvis han får stjålet ruter hos vest. Men det blir vanskelig likevel da han kanskje ikke får tatt sparstikkene, og dessuten kan bli kortet i trumf hos øst så det blir to trumftapere. Analysen av de forskjellige måtene spillet kan gå på kan du pusle litt med selv, men å satse på trumffinessen og 3-2 sits i hjerter som Jansma gjorde er neppe noen dårlig plan.

Ved det andre bordet spilte Ø/V delkontrakt i hjerter med ni stikk, 140. Det sammen med 50 for en bet ga 5 IMP ut for ROSENTHAL på dette siste spillet, og kampen ble tapt med 2 IMP, 131-133!

 

SENSASJONER (I US SPRING NATIONALS)

Akkurat nå spilles det amerikanske "Vårmesterskapet" - Spring Nationals - i New Orleans i USA. Som vanlig er noen norske på plass, og vi kommer mer tilbake til det utover uken. Vi vet imidlertid at Boye Brogeland og Chrstian Bakke sitt lag ROSENTHAL gikk videre i hovedturneringen som er Vanderbilt Teams, en utslagsturnering. Vi vet også at Erik Berg er i New Orleans, men hans lag (Dyson) tapte i Round of 32 mot lag Zimmermann. Berg sitt lag snuste dog på en sensjon da de ledet den kampen med 1 IMP før det siste settet (av fire). 

I den turneringen ble det dog noen sensasjoner i Round of 32 da lag seedet som nr. 3, 4, 5 og 8 røk ut, blant dem storlaget NICKELL. 

Vi her "Down Under" følger litt ekstra med på australiere og kiwier (NZ) som spiller der borte. Et lag (lag HANS) bestående av Gill, Hans (av og til skribent i BIN), Edgtton fra Australia og Whibley fra New Zealand møtte 7.seedede FLEICHER (USA, Irland, Frankrike). Hvem som ville vinne den kampen ville ikke være noen sensasjon selv om Fleicher på forhånd nok var litt favoritt i de flestes øyne. Det ble en jevn kamp som laget fra "Down Under" til slutt tapte med 6 IMP.

Fleicher var veldig treffsikre i slemspillene, og her er ett spill hvor lag HANS tapte med 10 IMP.

Øst er giver og Ø/V i sonen.

Øst passer som giver, og Ø/V er deretter tause i hele meldingsforløpet. 

La oss si du åpner med 1 ruter selv om det kun er 11 poeng. Din makker svarer 1 hjerter. Hva melder du nå?

Jeg må innrømme jeg ville gjenmeldt 1NT heller enn 2 kløver med denne hånden. Og det gjorde Gill (syd) også. Hvis makkeren så krever med for eksempel XY-2 ruter (kunstig utgangskrav), hva ville du meldt da? Nå er det tid for å fortelle at du ikke har helt typisk grandhånd likevel, du har tross alt ni kort i to farger. Jeg synes 3 kløver over utgangskravet 2 ruter bør vise fem ruter og fire kløver, typisk 2-2 i majorfargene. 

Vel, det er lett etterpå når en vet hva makkeren helst burde få vite om for å finne riktig kontrakt. Slik så hele spillet ut:

Vi ser syd meldte 1NT og 2NT etterpå. Jeg vet ikke sikkert hva den meldingen betyr i deres system, men 1 ruter er i alle fall ifølge Presisjonskløver så det viste ikke ruterfarge. Så det ser litt ut som om syd ikke fortalte mye om kortene sine, han har tross alt ni kort i minorfargene. Men mine kommentarer om dette er altså med forbehold da jeg ikke kjenner deres system i detalj.

Det er ingen tapere i ruterkontrakt. En hjerter hos syd kan kastes i tredje runde spar. Men det er nok ingen god storeslem selv om det ikke er noen soleklar taper. Lilleslem er korrekt da det blir en god del arbeid for å få tak i tretten stikk. Tolv stikk går som regel greit med dette. Da FLEICHER sitt N/S-par meldte 6 ruter og vant tretten stikk ble det 10 IMP til dem siden Hans-Gill som du ser stoppet i 3NT. 

Et spill å tenke på når man har tapt en utslagskamp med 6 IMP...

 

 

NM for damer: Bare is og brus for IS OG BRUS

Lag IS OG BRUS vant nok en gang NM for damelag da mesterskapet ble arrangert i helgen. På årets vinnerlag spilte Tove Haugen, Torild Heskje, Ann Karin Fuglestad og Marianne Harding.

GULL til Heskje, Haugen, Fuglestad og Harding!

Hele resultatlisten finner du her. 

I vetaran NM for lag vant lag ASTRID med Astrid Steen Lybæk, Erik Bølviken, Jostein Sørvoll og Sverre Koch. Resultater fra det mesterskapet finner du her.

Her er et spill hvor det handlet om slem, men den ikke sikker hvis motparten fant beste utspill.

 

Idet syd (som er giver) i andre melderunde viser 18 -19 grand og nord finner ut at de har 5-3 tilpasning i spar blir nord sleminterresert. Og det er en god lilleslem i spar- eller kløverkontrakt.

Men la oss si du spiller 6 spar og får hjerter i utspill. Da forsvinner esset og det blir hjertertaper om forsvaret kommer inn i trumf. Hvordan spiller du trumfen?

Uten noen indikasjoner er esset fulgt av finesse korrekt spill med en slik farge. Det tar med seg damen fjerde hos vest i tillegg til 3-2 sits. Men spilles slik etter hjerterutspill mot slem blir det bet: 

Vinnerlaget spilte 6 spar med syd som spillefører, og da kom naturlig nok singel kløver i utspill. Tolv enkle stikk, +1430. Ved det andre bordet ble heller ikke det truende hjerterutspillet funnet - uavgjort spill. 

Ni par meldte og vant lilleslem i NM damer og NM veteran samlet. Like mange var kun i utgang, og seks par gikk en sur bet etter at motparten fant hjerterutspillet mot slem.

 

Tradisjonsrik PÅSKEBRIDGE på Hamar

Det nærmer seg påske, og i påsken arrangeres alltid PÅSKEBRIDGE en rekke steder i landet. 

I veldig mange år var påskebridgen på Olrud utenfor Hamar et populært arrangement. Påskebridgen på Hamar skal i år for første gang arrangeres i Hamar sentrum, nærmere bestemt Scandic Hamar.

Det skal spilles åpnngsturnering fredag 31.3. for de som ankommer tidlig, før det blir to dager med lag- og to dager med parturnering. En kan delta alle dagene, eller i en av turneringene hvis det passer bedre. 

Mer informasjon om Påskebridgen 2023 på Hamar kan fås ved å ta kontakt med Vegard Brekke eller Finn Brandsnes, eller klikke her for å se innbydelsen med all informasjon.

Påmelding kan gjøres på NBF sin side, eller ved å ta kontakt med Brekke.

 

 

SLEM?

Her er et spill fra en parturnering i helgen hvor det dreide seg om slem, eller ikke. Spørsmålet er om det er en god slem, eller om man bør holde seg i utgang?

Før du tar stilling til det og spilleprøven som du får i 4 eller 6 spar kan du vurdere syds kort slik meldingene utvikler seg.

Vest er giver og alle i faresonen.

             SYD

Vest passer, og nord åpner med 1 kløver etter standard metoder, enten 2+ eller 3+ kløver. Øst passer og syd viser sparfargen ved å si 1 spar (eller 1 hjerter som viser 4+ spar om man spiller med kløverføringer). Over 1 spar sier makker 1NT. Hva melder du nå med syds kort?

Selv med lite honnørpoeng kan det stå slem her fordi syd har en fantastisk fordelingshånd. Du har til rådighet checkback, la oss si såkalt dobbel checkback (XY) hvor 2 ruter er utgangskrav. Hvis du spiller med XY er 2 kløver meldingen som ber om 2 ruter hvoretter svarhånden passer, eller en melding til er i så fall utgangsinvitt. Med det systemet bør hopp til 3 spar over 1NT spilles som utgangskrav som fastsetter trumfen og ber om cuebids, en mulighet med disse kortene.

Å bruke Splinter (kortfarge) er ikke ideelt med to singeltoner, men hopp til 4 i minor i denne situasjonen bør spilles som Splinter med egen farge som trumf, og det ville vært en god melding hvis syd hadde hatt for eksempel 7-2-1-3 fordeling, og det ville gitt nord en god mulighet til å vurdere sine kort på en bra måte da alle nords honnører i så fall er gode i de andre fargene enn kortfargen.

Hvis du melder 2 ruter – utgangskrav – dobler (kanskje) vest for utspill, og nord viser tre spar. Er du optimistisk med denne hånden eller kan det være for hardt med slem?

Syd har ikke så mange honnørpoeng, men det betyr ikke noe her hvor syd har så få tapere og flust med stikk. Hvor nord har noen «dumme» ruterhonnører som for eksempel K-J, Q-J eller K-Q, eller også bare en honnør som ikke er esset kan det dog bli litt for lite i de andre fargene. På den annen side, hvis nord har ess og konger i spar, hjerter og kløver kan det være nesten nedlegg tolv stikk. På en eller måte må syd få tatt med nord på råd med en sleminvitt, og nord bør i denne konteksten vite at selv med 12-13 poeng så er det hva slags honnører han har som er det viktige. Nord vet at makkeren inviterer til slem vel vitende om at nord har kun 12-14. En «skarp» minimums åpningshånd (topphonnører, ess og konger) vil gi gode muligheter for slem her.

Hva enten du havner i 4 eller 6 spar er det ingen garanti for suksess i dette spillet, det vil avhenge av spilleføringen. Ved å bytte ett kort fra øst til vest ville resultatlisten på spillet blitt snudd omtrent på hodet.

Hvordan spiller du 6 spar (eller 4 spar) etter ruter dame ut fra vest, eller liten ruter fra øst hvis nord er spillefører?

Elleve eller tolv stikk ser ut til å være avhengig av hjertervalget - hvor er hjerter dame? Om det er eneste sjanse er det en ren 50-50 slem, men det er en ekstra sjanse her i kløverfargen. Hvis du kan få fatt i to kløverstikk vil de stikkene gi avkast for to hjertere fra syd og Ø/V får kun ett kløverstikk, og noe hjertervalg er ikke nødvendig. Så kløver bør vel spilles tidlig. Hvis vest tar for esset, har du ett kløverstikk. En kløver trumfes, for om kongen gir stikk og kløver dame er plassert i en tre-korts farge vil også tieren bli godspilt, og to hjertere kan kastes fra syd på kløverstikkene.

Idet kontrakten spilles vil du underveis oppdage at vest er renons i trumf og øst har tre. Betyr det noe for hjertervalget? Vel, du vet ingen ting om ruter- og kløverfordelingen, men får kanskje vite mer om det idet du jobber med kløveren for å se om den gir to stikk. Et eventuelt hjertervalg bør utsettes til slutt. Men at en motspiller har ingen spar og den andre tre gir flere såkalte ledige plasser (vacant spaces) hos den med renons i spar (vest) som derfor blir litt favoritt til å ha et bestemt kort i de andre fargene.

Du får ikke vite noe bestemt om kløver og ruterfordelingen denne gangen, og kløveren gir ikke to stikk, men kongen står siden vest tar for esset idet kløver knekt spilles. Så hjerteren må tippes, og vest er alså hårfin favoritt til å ha det kortet pga. det du vet om «ledige plasser». Likevel spilte alle unntatt noen veldig få spilleførere på at øst hadde hjerter dame. Og det var riktig valg – tolv stikk.

Som du ser kunne kanskje vest meldt ruter underveis, og gjorde sikkert det noen steder. I så fall forandres det med ledige plasser fordi selv om øst har tre spar og vest ingen, har vest i så fall flere rutere enn øst. Det jevner seg ut med hensyn til ledige plasser, og hjertervalget blir en ren 50-50 variant. Men kløver konge gir ett avkast for hjerter, så med 3-3 gjenværende i hjerter blir det ren tipping. At vest i så fall hadde meldt i faresonen ville dog indikert flere honnørpoeng der. Så derfor var det litt overraskende at hjertervalget ble riktig stort sett over alt.

Kun ved ett bord fant spillefører en fin spilleføring som slik det satt gjorde at noe hjertervalg ikke behøvdes, men han var kun i 4 spar.

Det er et eliminasjons-mønster her. Ruterutspillet ble stukket, så ruter til stjeling fulgt av spar konge. At trumfen sitter 3-0 gjør at en ikke kan få til en full eliminasjon av ruteren og også ta ut øst sine tre trumf før innspillet, for da blir det ikke igjen trumf hos nord etter tre runder spar. Men det er noe som heter partiell eliminasjon.

Etter en ruterstjeling og spar konge spilles spar til nieren og nok en ruter til stjeling. Nå kan øst få beholde sin siste trumf litt til slik at nord fortsatt har igjen spar ess idet kløver knekt spilles. Vest fyker på med esset ,og dette er igjen:

Merk at øst fortsatt har en trumf, men det betyr ingen ting. Vest er inne på kløver ess og må spille noe. Hjerter fra vest løser problemet. Hvis vest spiller ruter er det til dobbeltrenons som stjeles hos nord med hjerteravkast fra syd hvoretter kløver konge gir avkast for en hjerter til – intet hjertervalg nødvendig.

Så vest må spille kløver. Da kan spillefører gratis prøve tieren. Slik det satt vinner kløver 10 stikk, og to hjertere forsvinner fra syd på kløverstikkene. Tolv stikk uten å måtte gjette i hjerter. '

Dette var en fin måte å få tolv stikk på uten å måtte gjette hjerteren, men det ga likevel ikke godt betalt fordi som nevnt spilte nesten alle på hjerter dame hos øst og fikk tolv stikk. Så 4 spar med tolv stikk ga under middels (40%) fordi det mange meldte og vant slem. Om hjerter dame flyttes over til vest og ett annet kort over til øst ville det blitt veldig god betaling for +680 etter partiell eliminasjon og innspill, for i så fall ville de fleste andre gått bet i slem, eller fått kun elleve stikk i 4 spar etter å ha tapt ett stikk i hjerter og ett i kløver.

"Norsk" suksess i England

CAMROSE er en tradisjonsrik lagturnering hvor England, Irland, Nord-Irland, Wales og Skottland deltar. I tillegg får arrangøren med ett lag ekstra, så denne gangen var det Irland hvor turneringen ble spilt som hadde med to lag.

England har vunnet de fleste gangene i de 79 årene turneringen har blitt arrangert. Årets mesterskap er akkurat ferdig. England vant i år også. På Englands lag spilte tre spillere som vi alltid velger å kalle nordmenn når de gjør det bra (og det gjør de ofte): Thor Erik Hoftaniska, Espen Erichsen og Arthur Malinowski.

Alle tre er bosatt i England, men de er velkjente bridgeskikkelser i Norge. På årets vinnerlag spilte også Janet De Botton, David Bakshi og Tom Townsend.

Englands vinnerlag, fv. Hoftaniska, De Botton, Bakshi, Malinowski, Townsend, Erichsen og NPS Peter Hasenson

Hoftaniska (kanskje bedre kjent som Hoffa) spilte med Espen Erichsen, en ny kombinasjon. En prat med Hoffa ga meg dette interessante spillet. Jeg synes det gjorde det bra her, men som så ofte før når en spør gode spillere om spill etter at de har vunnet forteller de noe interessant hvor det ble tapsspill.

Vest var giver, Ø/V i sonen og kortene så slik ut:

Meldingene gikk slik:

Hoffa var enig med meg at i denne situasjonen (over nords 1NT andre gangen) ville det vært gunstig å ha til rådighet meldingen 3 spar som «suit set», dvs. den meldingen fastsetter trumfen og er sleminvitt. Derfra blir alt fra nord cuebid, spar er alltid trumffargen, og 3NT fra nord vil være avslag med dårlig hånd/få kontroller.

Men denne varianten hadde de ikke avtalt. Så syds 2 ruter var utgangskrav (XY), og 3 ruter var naturlig melding og viste 2-2-4-5, eller noen ganger 1-3-4-5 hvis hånden innebar et gjenmeldingsproblem som det absolutt var denne gangen. Da nord sa 3NT over syds 3 spar som viste minst sekskorts farge var det ikke lett å vite hva som er riktig med syds kort. Det kan stå slem, men det kan også være to hjertertapere fra start.

Syd sa 4 hjerter, en intelligent melding som logisk må bety en sterk sleminvitt med spar som trumf. Syd kan jo ikke ha hjerterfarge, da ville han meldt den over nords 3 ruter. Nord var med på notene med en kontrollmelding, og med andre kort ville han sagt 4 spar – avslag. De endte i 6 spar.

Glimrende, ikke sant?

Ja, dette var god bridge. Kløver konge gardert, mer enn nok med stikk. Men det var ikke helt optimalt slik kortene satt i mot. For sekunder senere var 6 spar gått en bet.

Vest fant kløver ess i utspill og spilte nok en kløver som øst kunne stjele. Trist, for med et hvilket som annet utspill er det tretten stikk fra taket, og kløver konge er jo som sagt beskyttet om det da ikke sitter 5-1 i den fargen. Surt.

Å spille 6NT med syd som spillefører er det optimale, men nokså umulig å finne frem til i praksis?

Alle de andre parene unntatt ett par var i kun i utgang med spar som trumf, og alle vant tretten stikk. England spilte mot Skottland som var et av lagene med +510 til N/S, 11 IMP til skottene.

Kun superveteranene Rees-Salisbury (Salisbury har spilt 45 av de 79 Camrose-turneringene!) fra Wales fant det som var godt nok denne gangen, 6NT spilt av nord! Øst hadde jo ingen grunn til å spille ut sin singelton mot grandkontrakt, det var tross alt nords farge. Etter hjerter dame i utspill ble det tretten stikk på sekunder, N/S +1020.

Hvordan skjedde det? (Fra RealBridge Online lag 2023)

NBFs turnering ReaBridge Online lag pågår nå og fortsetter til april.

Her et artig spill hvor man kan stusse på hvordan det gikk til at utgangen 4 hjerter ble vunnet. Det ble to bet i samme kontrakt ved det andre bordet. 

Begge bord var altså i 4 hjerter. Det ser ut til å være fire klare tapere, en i trumf, to i ruter og minst en i spar. Ved det ene bordet ble det spilt spar til tieren i håp om Q-J-x foran, en grei plan. For om det sitter singel honnør bak slik at det senere kan tas finesse med tieren vil det bli en spartaper likevel etterpå, og i så fall kan ikke 4 hjerter vinnes. Men ved å prøve den sjansen som var der ble det to spartapere og to bet. 

Ved det andre bordet gikk meldingene 1 kløver fra syd, 1 hjerter fra nord og 4 hjerter fra syd. Øst spilte ut ruter konge som han fikk for. Nå valgte øst å skifte til spar. Det spiller ingen rolle, sier du? Det blir jo uansett en spartaper, to tapere i ruter og en i hjerter?

Vel, øst skiftet til spar 9 i andre stikk. Det ble kostbart!

Spillefører stakk med esset og knekten kom på fra vest. Spillefører tok to store trumf, innkasserte tre runder kløver og spilte seg fri med ruter. Øst var inne og dette var igjen:

Merk at spillefører kunne selv løst sparen med null taper etter spar 9 i skift, men han må gjette om vest startet med singel knekt eller Q-J dobbel. Det kan nemlig etter denne starten tas dobbelfinesse over Q-8-3. Spar 8 og 9 var verdifulle kort, og det kostet kontrakten å bruke ett av de kortene i andre stikk.

Dobbelfinessen behøvde imidlertid ikke å bli tatt også slik det ble spilt, for nå var øst inne. Spiller han liten spar kan den få rusle rundt til syveren. Spiller øst spar 8 stikkes med tieren, så hjerter over til nords åtter fulgt av nok en sparfinesse. Men da øst i diagramsituasjonen tok for hjerter dame gjorde spillefører en feil da han glemte å avblokkerte hjerter 9! Dermed så det slik ut:

Øst må spille spar, for ruter er til dobbeltrenons. Men nå kunne øst spilt spar 8. Spillefører vinner med spar 10, men så er han låst inne hos syd og kommer seg ikke over for å fiske opp østs siste sparstopper.

Hvis spillefører følger med hjerter 9 fra syd idet øst tar for trumfdamen er det ingenting forsvaret kan gjøre lenger. Om øst i så fall spiller spar 8 vinnes med tieren, og det er overgang til nord med hjerter 6 til hjerter 8 slik at sparfinesse til slutt kan tas med K-6 over østs gjenværende Q-3! 

Litt synd for spillefører, men så ble han reddet av en feil av øst som med disse fire gjenværende kortene spilte ruter til dobbeltrenons. Spillefører stjal hos nord og kastet spar 6 fra syd før han spilte spar til finesse med K-10 gjenværende.

Spillet ga N/S 11 IMP for +420 sammen med lagkameratenes +100 fra det andre bordet, men de tapte likevel kampen med 2 IMP. 

 

 

Mer om tenkepauser, etikk og PÅ EGET ANSVAR

I forrige innlegg (Fordeling fra gjenværende) her i bloggen fortalte vi om et motspillproblem som muligens ble løst pga. spilleførers lange tenkepause før første stikk, og kanskje hans kroppsspråk. Å spille på det gjøres på eget ansvar, man kan ikke om det blir galt skylde på at «han så ut som han hadde det eller det». I det spillet var det var også et poeng med at motspilleren som spilte tilbake i stikk to muligens tenkte før han spilte den opplagte fargen (dette ble avkreftet av de involverte), og med den andre av de to mulige kombinasjonene han kunne hatt ville han automatisk spilt det bestemte kortet. Tenkepause kan indikere at han ikke har den opplagte kombinasjonen. Og bevisst å legge inn en sånn tenkepause for å vekke makker er uetisk, men man må jo få lov å tenke og, hvis det er et problem. 

For å gjøre det helt klart. Det er lov å tenke i bridge. Hvis ikke gir ikke spillet en mening. Men det kan oppstå situasjoner, typisk i motspill hvor enkelte uetiske spillere tenker for å fortelle makkeren at de ikke har akkurat det som ser opplagt ut, for å vekke makkeren. Det er uetisk, ja det er egentlig juks hvis det er bevisst og nærmest satt i system. Dessverre er de flere enn man skulle tro som er litt rustne når det gjelder slikt.

For å gjøre en ting klar, man må ikke bli helt paranoid når det gjelder slikt. Om man må i alle fall ikke være for strenge med ferske spillere! De som er ferske har en haug med ting å tenke på som er opplagte for mer erfarne spillere. Derfor vil det være veldig feil å hyle på turneringsleder og sånn om en uerfaren spiller har tenkt og kanskje dermed «lurt» deg, uten at det var noe å tenke på for en mer erfaren spiller. Ikke skrem de ferske! Men når de blir mer erfarne kan det være grunn til å forklare ting. Kanskje kan en liten forelesning i klubben være tingen for å «utdanne» spillere i dette med etisk og ren spilling, heller enn å gjøre atmosfæren ved bordet ubehagelig.

Jeg tar med et spill til fra Australia forleden hvor det handlet om å ta en marginal avgjørelse, og influert av det som skjedde ble det en slik «på eget ansvar» avgjørelse. Dette skjedde i siste sesjon i parturneringen hvor makker Liam Milne og jeg kjempet hardt for å være med i kampen om seieren. Det gikk ikke, det manglet litt til slutt. I dette spillet følte jeg meg litt lurt, men det er vanskelig i et enkelt tilfelle å påstå at motspilleren gjorde det som «lurte» meg med hensikt.

Du har som øst åpnet med 1 hjerter etter pass fra nord. Syd meldte inn 2 ruter. Makker viste hjerterstøtte og minst 10 poeng, og nord støttet ruteren. Da jeg var i 4 hjerter, tenkte syd lenge før han endelig passet og det gikk pass rundt. Hva tenkte syd på? Syd var en meget rutinert spiller, og dette var tross alt i A-finalen i parturneringen.

Motparten har to ess og må få ett sparstikk (en spar kastes fra øst på ruter konge). Trumfen må løses uten taper for å vinne denne utgangen. Det er klart at syds tenkepause over 4 hjerter betyr noe. Hvis han har kongen dobbel i hjerter og tenkte på å doble 4 hjerter er det ingen ting som kan gjøres, det blir en bet og en kan i så fall være glad for at syd ikke doblet. Men utgangen vinnes om trumfen sitter 1-1 eller nord har kongen dobbel, hvis det gjettes riktig. Det må enten spilles hjerter ess som feller kongen, eller tas finesse om nord har kongen dobbel og syd er renons i trumf.

Tror du syd – hvis du tar i betrakting at han tenkte lenge over 4 hjerter – har hjerter konge singel, eller er han renons i hjerter?

Hvis han er renons er det vel mye mer sannsynlig han vurderte å stampe i 5 ruter enn om han har singel konge som ofte er motspillstikk. Merk at N/S er i sonen, så for å stampe på fem-trinnet bør man i så fall ha skikkelig god fordeling så det ikke blir for kostbart.

Da trumfknekten ble spilt fra vest fulgte nord med åtteren, så syd har ikke kongen dobbel og har vurdert å doble. Nord er en toppspiller og ville aldri dekket med K-8 dobbel i denne konteksten.

Jeg trodde syd var renons i hjerter og at hans tenking da 4 hjerter var meldt handlet om muligens å stampe, men så slo han det fra seg. Så jeg tok hjerterfinessen – på eget ansvar som det heter – men den røk til syds single konge – en bet. Det ga 18%, vunnet utgang ville gitt 70%.

Jeg var litt skuffet og oppgitt, men sa ingenting. Det interessante er at nord, en meget god og hyggelig australsk veteran reagerte og sa: «Hva tenkte du så lenge på makker? Du kan ikke ha tenkt på å stampe med det der i faresonen?». Da våknet min makker som så ganske opprørt ut og sa: «Jeg tenkte også at du vurderte å stampe». Syd svarte, tydelig litt forlegen: «Nei, jeg tenkte bare på hele meldingsforløpet og hva jeg skulle spille ut og sånn».

Å si det er nok sånt som man må regne med å høre hvis det dreier seg om en uerfaren spiller, men ikke fra en av de mest erfarne. Så nå klarte jeg ikke holde meg helt heller og sa, uten å være for sur: «Hvis du tenker på utspillet kan du vel bare passe først og så tenke. Alle trodde vel du vurderte og stampe og det var derfor jeg spilte trumfen på den måten».

Det er mange sånne situasjoner som ikke er soleklare, og det er flere gråsoner. Og merk: Når en spiller sånn som jeg gjorde i det spillet er det nytteløst å protestere. Du tar en sånn avgjørelse basert i motpartens oppførsel på eget ansvar. Da får man bare godta det når det blir galt, for oftere får man plusspoeng ved å benytte seg av den typen «table feeling». Men det er også klart at man gjør seg et mentalt notat om akkurat den spilleren. Hvis slikt skjer flere ganger, eller ofte, er det grunn til å rapportere det, for da er det sannsynligvis en spiller som bevisst er uetisk.

Fordeling fra gjenværende

De fleste bruker både styrke/svakhetskast, fordelingskast og i gitte situasjoner Lavinthal/fargeskiftsignal. Utfordringen er å skille posisjonene. Om det ikke er helt klart hva som er best i den gitte situasjonen er det viktig at begge i makkerparet tenker likt om situasjonen. Å fravike sine egne hovedregler kan bli feil! Dette er ikke så lett så selv er jeg tilhenger av enkle metoder, klare avtaler og ikke for mye av det der med «vi legger styrke-svakhet/fordeling/Lavinthal, men det som vi tror makker trenger i dette spillet». Et relativt opplegg i hovedsak basert i styrke og svakhet er best tror jeg. Men det er klart at vi av og til trenger de andre signalene også.

Når det gjelder fordelingskast er min oppfatning at det kanskje mest nyttige er å få vist lengden i den fargen makker spilte ut - fordeling fra gjenværende. Klargjøres det og kombineres med hva man allerede vet og raskt får vite om spilleførers fordeling er av og til hele fordelingen ganske klar.

De vanligste er å bruke norsk fordeling fra gjenværende, dvs. vinnes det for eksempel med en honnør spilles det mellomste kortet tilbake fra opprinnelig tre-korts farge, for eksempel A-9-2; du vinner med esset og spiller nieren tilbake fra 9-2 gjenværende. Men du spiller det laveste kortet tilbake fra opprinnelig fire-korts farge i andre stikk; for eksempel med A-9-7-2 vinnes med esset fulgt av toeren. Også med andre fargekombinasjoner er det andre kortet som spilles/legges i den fargen fordeling fra gjenværende beholdning.

Det er likevel noen situasjoner dette må fravikes, for eksempel mot grandkontrakt siden det laveste kortet tilbake fra opprinnelig firekorts farge noen ganger kan blokkere fargen om makkeren har femkorts farge. Problemet er at om man ikke spiller det laveste fra tre gjenværende kan det hende makkeren «leser» fargelengden feil.

Her er et eksempel på en vanskelig situasjon fra en finalekamp i en lagturnering forleden.

Giver øst, N/S i sonen.

Vinnerlagets par satt N/S og du kan nå ta nords plass. Etter pass fra øst og syd hører du vest åpne med 14-16 NT. Øst bruker Stayman, vest benekter majorfarge, og øst avslutter med 3NT. Du spiller ut en liten hjerter, og dette er hva du får se hos blindemann:

NORD, MOTSPILLER

                                               ØST, BLINDEMANN

På den utspilte lille hjerteren fra nord tenker spillefører lenge og vel før han legger på fra øst, men det behøver ikke ha å gjøre med hjerterfargen. Det kan være han tenker på hele spillet og forsøker å planlegge det. Så forlanger han liten fra blindemann (øst) og makker (syd) vinner med damen. Spillefører (vest) følger med hjerter 4. Så kommer hjerter 9 fra syd og spillefører legger knekten. Hvordan tror du det sitter, og hva blir den videre planen i dette motspillet?

Det ser unektelig ut som om syd hadde Q-9-x fra start, og følgelig vest J-10-4 fra start. Han kan jo like gjerne legge knekten som tieren andre gangen fra gjenværende J-10 dobbel. I så fall så fargen slik ut fra start:

Hvis det sitter slik, bør nord legge liten i andre hjerterrunde. Spillefører har jo ett stikk i fargen uansett, og det spiller ingen rolle om vi gir han det stikket for kongen må eller tieren i tredje runde av fargen. Men ved å dukke får syd beholde en hjerter, en vital overgang til nords ess om syd skulle komme inn. Da får N/S fire hjerterstikk. Stikkes med esset i andre stikk får de kun to hjerterstikk!

Ved å telle opp honnørpoengene vet nord at syd kan ha opp til 7 honnørpoeng og dermed godt kan ha et inntak. Hvis nord vinner med hjerter ess og spiller mer hjerter brenner han inne med hjerterstikkene sine.

Men hva om hjerteren ser slik ut?

Er det slik blir det veldig galt å legge liten fra nord i andre stikk! Da har N/S fem hjerterstikk direkte hvis nord stikker med esset nå, siden spillefører bommet valget i stikk 1. Syd har i så fall spilt nieren tilbake for å avblokkere, for om han spiller etter opplegget med fordeling fra gjenværende, hjerter 5 i andre stikk vil fargen blokkeres og nord får ikke for den femte hjerteren.

Men burde ikke heller syd spilt tieren tilbake med dette?

Jeg synes det, men det kan kanskje diskuteres?

(Jeg tar fordbehold om at det kan hende det var tieren som ble spilt og at det var vu-graph operatøren på BBO som klikket hjerter 9 i stedet for hjerter 10)

Jeg mener det er riktig å spille tieren hvis man ikke spiller tilbake det laveste kortet. Det er dog klart at om syd spiller tieren tilbake kan det også sett fra nords side være fra trekorts farge, Q-10-x, og da har spillefører J-9-x fra start og kan godt ha lagt knekten andre gangen (nieren er med tieren fra syd i stikk 2 like stor som knekten), nettopp for å få nord til å stikke og blokkere fargen. Likevel, jeg tror det bør avtales slik at om fordeling fra gjenværende fravikes for å unngå blokkering i fargen må det spilles det høyeste kortet fra likeverdige mellomkort. I dette tilfellet vil i så fall nieren tilbake benekte tieren, så den har i så fall vest! Tieren tilbake er som oftest fra tre kort opprinnelig, men kan noen sjeldne ganger være et forsøk på å avblokkere med for eksempel Q-10-9-x.

Så dette er ikke noen lett avgjørelse for nord i andre stikk. Han stakk imidlertid med esset med fare for å ødelegge N/S sin overgang i fargen ved hjelp av en mulig tredje hjerter hos syd. Men slik så hele spillet ut:

Det gikk altså liten hjrter ut ut fra nord til liten og damen fulgt av nieren til esset. Dermed kunne de ta fem stikk med liten fra nord til tieren i tredje stikk, så femmeren som nord stakk over og tok det femte stikket.

Merk at etter at vest hadde bommet valget i stikk en var det ikke mulig å vinne 3NT om da ikke N/S forærer spillefører ett stikk i hjerter. 

Det er uklart hvordan nord fant ut av dette, og for uinnvidde litt smått paranoide kan man kanskje lure på om syd spilte en «slow» hjerte 9 tilbake. Med såkalt "slow nier" menes at han tenkte seg vel og lenge om før han spilte nieren. Hva er forskjellen? Jo, hvis syd hadde hatt kun Q-9-x ville nieren blitt spilt i andre stikk vært helt automatisk spilling, ingen tenking. Men tenker han først har han noe å tenke på og har ikke den enkle kombinasjonen D-9-x. Å gjøre slikt med vilje er selvsagt ulovling og uetisk, men samtidig er det jo lov å tenke i bridge…

Det skjedde ikke slik, ikke noe uetisk forekom. Slikt blir bare uansett spekulasjon, men flere stusset litt da de så spillet på BBO; hvordan klarte nord den prøven? 

Jeg har fått vite av spilleføreren som gikk bet at det ikke var noen «slow» hjerter 9 i andre stikk, det kortet kom ganske kjapt.

Spilleføreren mente selv han avslørte seg ved å tenke alt for lenge før han la på fra blindemann i første stikk. Det kombinert med et mulig kroppsspråk (?) – han så kanskje ut som en mann som hadde et veldig vanskelig valg, og da han bommet og la liten fra øst og syd stakk med damen så vest kanskje ut som en som hadde bommet et kritisk valg? Om nord fikk slik hjelp hadde han lov til å benytte seg av det, det har å gjøre med «table feeling», men motspilleren gjør i så fall det på eget ansvar.

Kontrakten 3NT kan alltid vinnes uansett utspill. Ved det andre bordet spilte de kun delkontrakt i grand som selvsagt ble vunnet, og vinnerlaget vant 6 IMP for å få fatt i beten i 3NT -  viktige IMP i en jevn kamp.

Hvis øst spiller 3NT er det litt bedre siden hjerter kongen er beskyttet og man slipper det valget i stikk en. Og da blir automatisk ni stikk om syd spiller hjerter ut. Hvis det kommer stor kløver er det to måter å spille på for å forsøke å vinne det niende stikket etter å ha oppdaget det er åtte sikre stikk fra topp. En kan på et tidspunkt lukke øynene å spille hjerter til kongen som gir det niende stikket her, men med betelass som resultat om syd har hjerter ess og spillefører forsøker hjerter tidlig. Alternativt kan spillefører lasjere første kløver og stikke den andre, så ta for A-K i spar og fem ruterstikk før det spilles kløver som spiller inn syd. Om syd har kun to spar, fire kløver og hjerter ess blir han i så fall innspilt og må gi øst for hjerter konge til slutt. Men det er altså hvis syd har hjerter ess og kun fire kløvere, så det går galt her siden syd får kløverstikken og spiller hjerter til nords ess idet han har godspilte ståstikk i spar.