Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Instruktivt

Vi tar med et spill fra en turnering i helgen.

Etter et litt optimistisk slemforsøk bråbremser N/S i 5 spar med syd som spillefører. Vest spiller ut kløver dame. Spilleplan?

Det første man ser på er antall tapere, og mulige tapere. Her kan det bli en spartaper, og i så fall er kontrakten i fare. For det kan bli to hjertertapere om det bommes på hvem som har hjerter knekt. 

Sparfargen er altså en eller ingen taper. Hvordan bør en slik farge spilles? Finesse eller toppe for å felle singel konge?

Du mangler kun K-6-3 i spar. Det korrekte er å ta finessen, men det er fargen isolert sett. Finessen gir null taper i fargen om vest har K-6, K-3, eller K-6-3 som er tre tilfeller. Å toppe blir riktig kun i ett enkelt tilfelle, singel konge bak og 6-3 foran. 

Det er imidlertid ikke nok å kunne sin fargebehandling. Man må må også se fargebehandlingen i spillets kontekst. Her er det om å gjøre å unngå tre tapere for å ikke risikere bet, det viktigste når det spilles lagkamp.

Du tåler en spartaper, men ønsker å spille slik at det ikke blir et valg om hvor hjerter knekt er plassert som avgjør kontraktens skjebne. I 4 spar, eller om det hadde dreid seg om parturnering ville sparfinessen vært beste spilleføring da i 4 spar er ikke kontraten i fare, og da spilles for maks som også jo er veldig viktig i parturnering. Men her ønsker du først og fremst å sikre deg utgangsbonusen.

Det er et nesten sikkert innspill her. Du vinner kløverutspillet med esset og stjeler en kløver. Så spar dame. Vest følger med liten. Om du nå tar finessen og den ryker har du kun en 50-50 sjanse igjen, hjerter knekt må lokaliseres. Hvis du derimot spiller spar ess og øst følger farge med liten spar er kontrakten sikker (og faller kongen handler det om overstikk). Hvis begge følger med liten spar har enten vest eller øst ett sparstikk, men de har kun den ene sparen (kongen). Etter spar ess spilles tre runder ruter. Så frir du deg med trumf, og samme hvem som kommer inn er det safe da dette er igjen:

Om det er vest eller øst som har spar konge får han for den før han må spille hjerter som løser den fargen med kun en taper, eller minorfarge til dobbeltrenons som trumfes hos syd med hjerteravkast fra nord - kun en hjertertaper, intet valg. 

Den eneste gangen denne spilleplanen går galt er om vest har alle de uteværende trumfene, altså kongen tredje i spar. I så fall får han et frikort med sin tredje trumf, og du blir avhengig av hjertervalget mens du altså kunne spilt sparen for null taper. Men 3-0 sits på en bestemt side er kun 11% (hvis øst har kongen tredje er det ikke noe du kan gjøre, han vil alltid ha ett frikort og hjerteren må i så fall tippes).  

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.