RealBridge - en god opplevelse

I annerledesåret 2020 har aktivitet i online bridge økt voldsomt i omfang. Bridgebase online (BBO) har vært omtrent enerådende tidligere. Det må være lov og si at da BBO ble lansert på 90-tallet var det bra for bridgens utbredelse. Både når det gjelder mulighet for å spille, trene, opplæring og ikke minst overføring av kamper fra store turneringer og mesterskap har BBO vært et stort pluss til bridgefamilen. Dette positive sier altså jeg som ikke liker så godt å spille online.

Siden online bridge de fleste steder er den eneste muligheten i disse Covid-tider har den økte aktiviteten dessverre medført mange problemer, spesielt med hensyn til juks osv. Siden spillingen på BBO har tatt en mer seriøs form, virkelige turneringer med proffspillere involvert, og dermed penger involvert. Juksere har blitt avslørt, og det har oppstått en dårlig atmosfære med mistenksomhet, beskyldninger osv. Kampen mot juksingen må tas, jeg støtter den 100%. Det er dog helt klart delte meninger om hvordan det skal skje, og det kan du lese mye om for eksempel på bridgesiden bridgewinners.com. Det er imidlertid et faktum at atmosfæren ikke er ideel sånn som det er nå.

Andre online-portaler for bridgespilling har kommet. Og det er opplagt at BBO må utvikles om online bridge over tid vil være eneste mulighet for å spille internasjonal bridge. Jeg og mange andre håper jo at vi skal kunne komme tilbake til "vanlig" face-to-face bridge, men når det skjer vet ingen. Så det må skje en utvikling av online-bridgen med hensyn til det tekniske for å få bedre sikkerhet og kontroll før det blir attraktivt å spille (i alle fall for meg).

Og det er utvikling!

Jeg har registrert at i Norge er RealBridge tatt i bruk og mange gir uttrykk for at de er fornøyde med hvordan det hele foregår der. Selv deltar jeg nå i en turnering som spilles på RealBridge (Australian Bridge Federation Online Teams), og det var en god opplevelse. For de som ikke har prøvd det spilles på lignende måte som på BBO, men med noen forskjeller. Kamera brukes så en ser både motspillere og makker, og en kan snakke med de andre ved "bordet". Så akkurat det er nesten "real bridge", som å sitte ved bordet i en vanlig turnering. Dermed blir det også litt annerledes med alertering og slikt, ikke sånn som på BBO hvor man alerterer egen meldinger (makker ser ikke det), men på RealBridge alerteres makkers melding sånn som i vanlige turneringer face-to-face, hvis den meldignen er kunstig eller har en bestemt betydning. Mer informasjon om RealBridge finner du her.

Det var første gang jeg spilte på Realbridge på lørdag. Det fristet til gjentagelse, og vi skal spille igjen til helgen i sluttspillet i den nevnte turneringen. 

Makker og jeg kunne ikke spille mer enn noen få kamper denne helgen da jeg var opptatt på annet hold søndag. Det var ingen grunn til bekyrming, lagkameratene våre gjorde jobben veldig bra og vi kom oss videre til sluttspillet. I den første kampen vi spilte fikk vi et heldig pluss-spill, og det var kanskje etter å avgitt en melding som ikke er å anbefale?

 

Jeg satt nord med disse kortene og hørte vest åpne med 2 kløver, sterk kunstig melding. Over sterk 1 eller 2 kløver bruker vi dobler som begge major, grand som begge minor. Er det greit å kaste innpå en dobling?

Det er klart det kan være farlig hvis makker ikke har tilpasning til en majorfarge, men en kan jo være heldig at han har ruterfarge i så fall. Oppsiden er at du forstyrrer litt, og særlig om makker har god tilpasning til en majorfarge og kan sperre. Jeg tror nok likevel nå i ettertid at på to-trinnet er det litt risikabelt (kanskje greit om det hadde vært gunstig sone?), men på ett-trinnet over en sterk, kunstig 1 kløver er det vel greit å være med utenfor sonen.

Nåvel, det ble til at jeg doblet, og da gikk det lynraskt pass rundt! Det var ikke akkurat planen...

Makker må ha en bra, lang kløverfarge. Så jeg spilte ut kløver knekt. Slik så hele spillet ut:

Vest trodde nok dette var julekvelden da han fikk lov å spille 2 kløver doblet med slike kort, men det var ingen hyggelig kontrakt å spille. Det endte med to bet, +300 til N/S (burde nok kanskje sluppet unna med en bet).

Ved det andre bordet spilte Liam Milne 4 spar som øst. Den kan betes i teorien, men det skal lite til før spillefører har en sjanse. Milne skrapte hjem ti stikk. Omtrent en fjerdedel at Ø/V-parene vant 4 spar. Med +420 ved det bordet var spillet verd 12 IMP.

 

 

 

Uvanlige kort, uvanlige meldinger og glimrende spilleføring

I New Zealand er vi så heldige at Covid-situsjonen under bra kontroll. Det har vært «lock-downs» her et par ganger, og bridgen var kansellert i perioder. Nå spilles det igjen, og over tre dager i helgen ble en av landets mest prestisjetunge turneringer avviklet, Interprovinsional Teams. Der stiller syv regioner med ett lag hver i klassene Åpen, Kvinner, Senior og Intermediate. Et poengsystem kårer en regions-vinner, men det er også titler og medaljer i hver klasse.

Makker Nick Jacob og jeg spilte for Auckland-Northland i åpen klasse på lag med to tidligere landslagspillere. Vi var vel favoritter, innfridde og vant. Auckland-Northlands lag i de andre klassene gjorde det såpass bra at også regions-seieren sammenlagt gikk til vår region etter at Wellington Region har tatt hjem den de siste årene.

Nick Jacob - kreativ melder og glimrende spillefører!

I en av kampene fikk Nick utlevert en monster-hånd, 26 HP og to stikkgivende farger. Meldingsforløpet ble veldig uvanlig.

Selv om det er 1-3-4-5 fordeling er det mange som velger med kanonsterke hender (for sterke for åpning 1 i farge) å vise slike fordelinger som balanserte hvis meldingene starter høyt fordi man bruker 2 kløver som kunstig kravåpning.

Hvis du åpner med 2 kløver – utgangskrav – kan du jo si 3 kløver neste gang. Mange vil dog med denne fordelingen velge å vise grandhånd og plassere kortene i riktig grandintervall. Etter tradisjonelle metoder blir det i så fall etter 2 kløver-2 ruter å hoppe til 3 grand for å vise ca. 25-27 balanserte. Det er dog en dårlig sekvens som tar bort mye melderom.

Enkelte bruker såkalt «Kokish» hvor etter 2 kløver-2 ruter åpnerens 2 hjerter er tvetydig. Da viser det enten lang hjerterfarge eller en oversterk grandhånd (25+). Svarhånden melder 2 spar som hvilemelding for at åpneren skal kunne avklare hva han har, og hvis han da sier 2 grand betyr det 25+ balanserte mens andre meldinger viser at man har hjerterfarge. Å melde slike hender ved hjelp av «Kokish» gjør at man får vist den ganske bra på et lavere trinn. Da har makker har muligheter for å bruke parets 2 grand-system, Stayman eller Puppet Stayman og overføringer. Nick startet med 2 kløver fulgt av "Kokish" for å vise en 25+ grand, slik:

NICK     GEO

2KL       2RU

2HJ       2SP

2NT

Forklaring:

2HJ = Enten hjerter, eller 25+ grand

2SP = "Hvilemelding"

2NT = 25+ grand

Jeg satt med:

Med 4-3-3-3 melder jeg som regel 3 grand, ikke Stayman. Det er imidlertid klart at om makker har fem spar så kan sparkontrakt være mye bedre, og jeg valgte derfor å si 3 kløver – Puppet Stayman. Da kom et uvanlig svar: 4 kløver!

NICK     GEO

2KL       2RU

2HJ       2SP

2NT       3KL

4KL

 

Forklaring:

4KL = Vel, vet ikke...

Jeg måtte klø meg i hodet, for noen avtale for den meldingen hadde vi ikke.

Hva kan det bety?

Etter å ha tenkt meg nøye om fant jeg ut at han måtte ha noe sånt som nærmere 30 HP (eller mer) og femkorts eller sekskorts kløver. Det hadde han ikke, ikke helt, men hånden er klart verd mer enn de 26 poengene som kan telles opp.

Svaret uten majorfarge er på «Puppet Stayman» 3NT, så hans melding måtte bety at det ikke torde han ikke si fordi han var alt for sterk.

For å melde noe over en slik 25-27 2NT behøver ikke svarhånden ha noen poeng. Her satt jeg med noen verdier som altså trolig var mot makkers bortimot 30 poeng, eller kanskje 30+ poeng for den sakens skyld. Første tanke var å løfte til 5 kløver, men det ville jo vært fint å si fra om at jeg hadde litt? Kløver dame er et glimrende kort, og sparfargen kan også gi noen stikk. Jeg valgte til slutt å si 4 spar som normalt er kontrollmelding og aksept av makkerens farge som trumf, og så overlate resten til han.

Vi endte i 6 kløver, ikke akkurat med full styring, men det var en spillbar kontrakt.

Vest spilte ut sin single ruter til liten, knekten og esset. Fortsettelsen ble kløver ess og kløver til damen fulgt av hjerterfinesse som holdt. Så ble vests trumf tatt ut i to runder til. Etter det kom nøkkeltrekket, ruter 10 fra hånden! Husk øst hadde kun igjen damen, og da han stakk med den var resten plankekjøring. Ruter 9 var inntak til nord, og en hjerterfinesse til kunne tas. Jeg må innrømme at under meldingene tenkte jeg ikke på at ruter 9 skulle bli et nøkkelkort!

Like etter spillet var over mumlet øst noe om at han kunne ligget unna med ruter dame slik at det ikke blir inntak på ruter 9 til å ta den andre hjerterfinessen. Nick sa: «Ja, det er godt motspill, men det hjelper nok ikke».

Fordi:

Hvis øst ligger unna og ruter 10 vinner stikket tar spillefører for spar ess og dette er situasjonen:

Idet syd tar for kløver 6 er øst «toast». Han blir skviset og må kvitte seg med spar knekt. Da følger ruter konge og mer ruter til øst som må avslutte med hjerter slik at den andre hjerterfinessen kan tas. Vakkert!

Slike skvisinnspill er fin bridge, men det er ofte en mulighet for å sette spillefører på prøve hvis motspilleren ser hva som er i ferd med å skje. I diagramsituasjonen kunne øst blanket hjerter konge. Ja, spillefører kan ta for esset, men han vet ikke om øst har igjen to hjerter (fem fra start). Det er dog en god sjanse for at spillefører kan lese situasjonen, men mye vanskeligere vil det være for spillefører om motspilleren tidlig ser hva som kommer til å skje. Da kan han tidlig kaste hjerter og etter å ha unngått å ta for ruter dame ende opp med dette i sluttposisjonen:

Den siste kløveren spilles av syd, og nå har øst forberdt seg godt så han kan tegne et feilaktig bilde av situasjoen for syd. På kløver 6 kaster øst spar knekt! Det er lett å se med åpne kort at spillefører da har muligheten for å denge ned hjerter ess å felle kongen. Men han kan jo ikke vite om øst startet med fire eller fem hjerter. Hvis han startet med fem hjerter og to spar har han etter dette igjen 2-2 i rødfargene. I så fall er det innspillet med ruter konge og mer ruter til øst som må til for å få hjerter tilbake til saksen som er løsningen. Men forsøker spillefører det blir det lang nese. I stedet for å være nødt til å spille hjerter til saksen med to kort igjen tryller øst frem spar 6, og det blir bet!

PS. Merk at 6 kløver kan vinnes selv om vest ikke spiller ut ruter. Men det er ren teori, eller en ren double dummy spilleføring (med helt åpne kort).

Etter for eksempel spar ut til esset må spillefører bruke nords trumf som to inntak! Han kan nemlig spille kløver ess og felle nieren, så kløver til en sylfrekk finesse med åtteren. Det fører til at han har ett ekstra inntak til nord. En ruter spilles mot hånden for å få til det samme som ruterutspillet ga. Det andre inntaket til nord gjør at nord kan spilles inn på kløver dame for å ta den første hjerterfinessen. Deretter blir det samme situasjon som etter ruter ut, innspillet virker hvis spillefører gjetter riktig på fordelingen. Men å spille kløveren slik er jammen ikke lett, og langt ifra sikkert spill. At nieren faller under esset betyr jo ikke at det er singel nier, han kan gått ha 10-9, eller 10-9-x også.

PRAKTISK BRIDGE

Påstand: Det er best å gjøre det enkelt av og til.

Det er klart at har man et godt system og gode avtaler bør man bruke sine redskaper hvis det er mulig å finne ut det som skal til for å finne toppkontrakten. Det er dumt selv å ta en avgjørelse av typen slem eller ikke slem, lille- eller storeslem hvis man har mulighet for å ta med makker på råd og finne ut det som skal til. Men ikke sjelden er det slik at man ser for seg de perfekte kortene hos makker og setter i gang med mer eller mindre oppfinnsomme meldesekvenser og sleminvitter/storesleminvitter for å forsøke å prikke inn alt og finne den helt optimal toppkontrakten. Ofte er det slik at slemforsøk som går galt etter at man så for seg de akkurat riktige kortene forsvares med slikt som «Ja, men du kunne jo hatt det, eller det og bla bla bla…». Og det er riktig, makker kunne hatt akkurat det, men han kunne kanskje ikke vite at det var akkurat det du var ute etter. Kanskje likte han sine verdier, hadde maks for sine meldinger, og gikk på med litt feil verdier så vi kom for høyt.

Hvis det er en ganske stor fare for at makker tar imot en sleminvitt, eller storesleminvitt med feil kort og det er mange hender han vil akseptere invitten med er det klokest å melde det man tror står. Vi snakker altså her om situasjoner hvor det uansett blir vanskelig for makker å se for seg med sikkerhet hva du har, og hva du trenger.

Min erfaring er i alle fall at slik veldig ambisiøs tenking – lete etter de perfekte kortene - ofte går galt. Det er greit å ta praktiske avgjørelser noen ganger, og å melde det man tror kan vinnes, eller i hvert fall det som har en god sjanse til bli vunnet.

Nils Kåre Kvangraven er en god bridgeskribent som av og til legger ut interessante meldeproblemer på internett. Forleden var det denne hånden:

La oss si du åpner med 1 hjerter og makker løfter til 2 hjerter. Det er gode sjanser for at slem kan vinnes nå. Og om makker har de perfekte kortene kan det være tretten stikk. Makker han jo ha trumfdamen, spar dame og enten ruter ess eller kløver konge. Kanskje er det nok om makker har dobbelton eller singelton spar også. Det kan det stå storeslem. Hvordan finne ut det?

Det kom under innlegget som du kan finne på facebook-siden «Facebridge» mange kommentarer med interessante og oppfinnsomme forslag til hvordan melde etter 1H-2H. Jeg sier ikke at noen av de forslagene kunne fungert og ført til en god storeslem, men jeg mener det er ambisiøst. Mitt forslag er å melde 6 hjerter og håpe det er bra spill for det, og heller ta det med fatning hvis makker legger ned akkurat det som skal til for at det står tretten stikk. Da unngår man i alle fall en storeslem hvis makker etter gjentatte invitter, til slutt en storesleminvitt, vurderer feil om hvilke verdier som er gode. Å vise kortfargen i ruter er en mulighet, da vil i alle fall makker ikke vurdere honnører i ruter som verdifulle. Men han må ha det som skal til både i spar, trumf og kløver for at det skal være mulighet for at storeslem er bra. Og selv om han har det kan det godt sitte litt skjevt, så blir det en nitrist bet selv om man egentlig har meldt godt.

Må det stå i slem?

Nei!

Svarhånden kan godt ha helt håpløse kort, for eksempel noe sånt som xxx – xxx – KQJx – Qxx og det er fullstendig tragisk i 6 hjerter. Det kan i verste fall bli et par spartapere, hjertertaper og kløvertaper – beit i 4 hjerter!

Så pessimistisk kan man selvsagt ikke være. Det skal veldig lite til og mer sannsynlig at det er tolv stikk her. Men når det kan være alt fra ni stikk (ekstremtilfelle) til tretten stikk, mest sannsynlig 11, 12 eller 13, synes jeg det er en god, praktisk avgjørelse å melde lilleslem direkte. Når det meldes slik (1H-2H, 6H) er det også en fordel at motparten ikke vet noe om kortene dine, og kanskje kommer et hjelpsomt utspill, for eksempel sparutspill.

Hvor ofte skal vi spille storeslem etter 1M-2M?

Svar: Nesten aldri.

Det hender av og til at vi har slem i kortene etter den starten. Å tenke på storeslem etter en simpel høyning til 2M er nesten absurd. Det tyder vel nesten på at man har valgt feil åpningsmelding?

Med den aktuelle hånden er det greit å åpne med 1 hjerter, og mange eksperter vil si det er lærebokmeldingen.

Er det feil å åpne med 2 kløver?

Åpningen 2 kløver i naturlig system er ikke noen god konvensjon. Jeg synes likevel åpning 2 kløver er greit med de aktuelle kortene, men vet svært mange eksperter forsøker å unngå 2 kløver med tofargede hender. Derfor åpnes ofte med 1 i farge med kort hvor det egentlig normalt er utgang på egen hånd. Et argument som ofte blir brukt er at «det går ikke pass rundt uansett». Vel, det kan det gjøre, men selv om det ikke gjør det blir det som regel umulig å få makker til å tro at du sitter ikke bare sitter med en meget god hånd, men en monsterhånd. Det ender som oftest med at du må ta noen avgjørelser selv også da.

Blant internasjonale topp-par er det de siste årene flere som har endret litt på stilen når det gjelder dette og litt hyppigere åpner med 2 kløver enn det som er vanlig. En ser for eksempel at Brogeland-Lindqvist åpner oftere enn mange andre med 2 kløver med voldsomme fordelingshender hvor det ikke nødvendigvis er mangeogtyve honnørpoeng. Når alt kommer til alt handler jo bridge om stikk, ikke antall honnørpoeng. Men dette er og blir et stilspørsmål, og det vanskelig å bevise hva som er best.

Valget etter 1H-2H i eksempelet kan også diskuteres, og det er ikke lett å si hva som vil være best i det lange løp i slike, ikke så frekvente problem. Den type meldinger som jeg sikter til – direkte hopp til slem heller enn å bruke de forskjellige redskapene vi har i systemet – er dog kun å anbefale om man innser at en vitenskapelig meldesekvens neppe kan gi den informasjon man behøver for å kunne ta en eksakt avgjørelse.

Det jeg sier i dette innlegget er langt ifra for å påstå at meldeproblemet Nils Kåre la ut er uinteressant! Det er interessant, og morsomt. Det viser også den store interessen fra de som legger ut kommentarer til meldeproblemet. Det er dog grunn til å tro at de aller fleste makkerpar heller enn å forsøke å prikke inn akkurat de riktige kortene og finne det optimale i så vanskelige spill bør forsøke å finpusse systemet og avtalene i mer vanlige spill. Å ikke bruke de redskapene man har når det er klart at det er mulig å få fatt i den informasjon man behøver er latskap. Det er selvsagt ideelt å ha gode avtaler og gode muligheter for å undersøke, sleminvitere osv. for å finne riktig utgang, gode slemmer og storeslemmer.

I dette innlegget fikk du altså ingen løsning på meldeproblemet, men mer en påstand om at det i noen spill generelt sett ikke er så dumt å melde enkelt og praktisk heller enn å begi seg ut på en usikker "reise". Som nevnt kan du i det nevnte facebook-innlegget finne en rekke spissfindige forslag som kan være interessante hvis du heller enn som jeg forslår (gjør det enkelt) av og til ønsker å søke etter det optimale også i sånne spill. Jeg har etter hvert fått vite at da spillet forekom så var 6 hjerter en bra kontrakt. Det beviser selvsagt ikke at mine påstander er riktige, og de som mener å ha gode løsninger for å undersøke sier antagelig at "ja, men med de kortene hos makker så ville vi stoppet i lilleslem".

I neste innlegg her i bloggen skal du få se et spill fra en turnering i helgen. Der oppstod en veldig uvanlig meldesekvens som førte til en slem som makker måtte finne en vakker spilleføring for å vinne. I denne omgang kan du planlegge litt hvordan du ville ha meldt hans hånd.

Ja, her er det i alle fall nok honnørpoeng for 2 kløveråpning – 26 hp og gode farger!

Hvis du åpner med 2 kløver – utgangskrav – kan du jo si 3 kløver neste gang. Mange vil dog med denne fordelingen velge å vise den som grandhånd og plassere den i riktig grandintervall. Hvis man ikke har så sofistikert system etter åpning 2 kløver blir det i så fall etter 2 kløver-2 ruter å hoppe til 3 grand for å vise ca. 25-27 balanserte. Det er en dårlig sekvens, for det tar bort så mye melderom.

Mange bruker «Kokish» hvor etter 2 kløver-2 ruter 2 hjerter fra åpneren er tvetydig, lang hjerterfarge eller en oversterk grandhånd (25+). Svarhånden melder 2 spar som hvilemelding for at åpneren skal kunne avklare hva han har, og sier han da 2 grand viser det 25+ balanserte. Da har man fått vist hånden lavere, og makker har muligheter for å bruke parets 2 grand-system.

La oss si du starter sånn og får vist 25+ NT med 2 grand i tredje melderunde.

2K   2R

2H   2S

2NT

(2H = tvetydig, 2NT 25+ og grandfordeling)

Hva melder du så over makkers 3 kløver hvis det er «Puppet Stayman» (eller Stayman)?

Her er det muligheter for kreativitet uansett hva slags systemavtaler man har. Det kan du tenke på selv en stund, så kommer historien fra helgen her i bloggen om litt.

AUKSJONSTURNERING (PRO AM) - ET JUNIORPROSJEKT

Nå får du en god sjanse til å støtte juniorbridgen, og samtidig være med på en morsom turnering med en toppspiller som makker!

Kurt Ove Thomassen og Helgeland Juniorbridgeklubb (HJBK) jobber veldig aktivt med rekruttering av juniorspillere og med oppfølging av både de nye og de som vi har fra før. Et av tiltakene og et stort mål for klubben er å samle 130 juniorspiller på alle nivå til juniorcamp på øya Lovund på Helgelandskysten i september 2021 (10.-12. september). Den tradisjonelle sommerleiren 2021 er avlyst så dette blir årets høydepunkt for juniorene neste år.

Det beste av alt er at deltakerne skal få delta gratis! HJBK jobber derfor kontinuerlig med innsamling av midler til prosjektet, og et tiltak er en planlagt PRO-AM auksjonsturnering («Drømmemakker-cup) på BBO 2.januar (kl. 18). Det skal spilles 30 spill.

En rekke av Norges beste spillere og noen utenlandske stjerner har sagt ja til å stille opp som auksjonsobjekter. Andre bridgespillere kan kjøpe seg makker til turneringen og kan velge blant alle disse kjente bridgenavnene. Om du får "drømmemakkeren" avgjøres gjennom en auksjon, og inntektene går til dette juniorprosjektet. I selve turneringen deles det ut klubb- og kretspoeng etter vanlig «sommerbridge-skala).

Dette vil gi «vanlige» bridgespillere en opplevelse for livet med en stjernespiller som makker. Noen vil jo få spille med navn som Geir Helgemo, Tor Helness, Boye Brogeland, eller kanskje svenske Peter Fredin. Det er også mange andre kjente bridgenavn på listen over auksjonsobjekter som du finner her.

Prisen du må betale (dvs. hvor mye du bidrar med til juniorprosjektet) avhenger selvsagt av hvor mange som byr på den spilleren du ønsker å «kjøpe», det er jo en auksjon. Den har allerede startet og avsluttes 22.12.

All informasjon om denne turneringen og hvordan budgivningen foregår osv. finner du her.

Tonje (og Boye) i flytsonen

Tonje Brogeland gjør det bra for tiden. Forleden var hum på det lag som ble nr. 3 i en internasjonal dameturnering (online). Etter det dro hun husbonden Boye Brogland til topps i en internasjonal mixturnering, Regents Congress Mixed Pairs (også online).

Tonje og Boye gikk helt til topps! (Bildet er fra VM i Orlando for noen år siden)

Jeg fikk fatt i noen spill og de fikk ordnet seg noen ensom-topper som kom mest pga. gode vurderinger i meldingene. Blant annet fant de 7 grand hvor det var tretten toppstikk, men begge hadde fordelingshånd (!) og 6-4 tilpasning i hjerter. Da er det ikke mange som spiller grandkontrakt, og ingen kopierte det, 100% til ekteparet Brogeland.

Dette spillet likte jeg enda bedre:

Starten er med såkalte "kløverføringer", dvs. svarerene på 1 kløver viser fargen over (1 ruter viser hjerter, 1 hjerter viser spar). Boye hoppet til 2 grand som viser 18-19 grand, og normalt har han ikke mer enn to hjerter (kan si 1 hjerter som viser tre hjerter). Han har bare 17 poeng, men dette er 17 veldig gode så hånden bør oppjusteres til 18 poeng. 

Over åpnerens hopp til 2 grand spiller Tonje og Boye med et godt system hvor de får vist en rekke håndtyper svarhånden kan ha. Med mange hjerter og spar er det lave meldinger tilgjengelig, så 3 spar er ledig. Nords 3 spar viste i denne situasjonen kløverfarge (minst femkorts farge). Det passet perfekt for syd som fastsatte trumfen med 4 kløver. Siden nord var med på notene med en kontrollmelding (4 ruter) gikk Boye på med Key Card Blackwood. Siden alle nøkkelkortene og trumfdamen var på plass måtte han varsle fra om det med 5 grand. Nord er jo ubegrenset, så syd kan ikke ta noen avgjørelse om at at storeslem er utelukket og overlater det til nord. Hun hadde ikke mer enn sånn akkurat for lilleleslem og slo av med 6 kløver.

Godt meldt, og enda et spill hvor de fikk 100%.

 

Endelig en skikkelig face-to-face turnering!

Her i New Zealand har det vært et par "ordentlige" turneringer etter det ble lettet på Covid-restriksjonene, men årets høydepunkt, New Zealand Congress (tilsvarende Bridgefestivalen i Norge) som skulle gått av stabelen i september ble avlyst. I Norge ble jo festivalen avviklet, mens det nå er strengere der. Her kan vi nok ikke klage, vi er vel egentlig veldig heldige da det er mye verre de fleste andre steder rundt omkring i verden.

I helgen spilles den første store og her til lands prestisjetunge turneringen etter restriksjonene ble lettet på, INTERPROVINCIAL TEAMS som har omtrent samme status som seriemesterskapet i Norge. 

I IP FINALS spiller syv soner/fylker om sammenlagtseier for lag på fire nivå i separate klasser, Åpen, damer, veteran og intermediate.

Kamper fra tre dagers spilling fra lørdag vil bli overført på BBO fra lørdag kveld norsk tid.

Link til dette mesterskapet kan spesielt interesserte finne her.

Makker Nick Jacob og jeg skal spille for Auckland/Northland sitt lag i åpen klasse.Tidligere denne uken prøvde vi oss på en treningsøkt uten at det gikk så bra. Her er et spill jeg følte det kunne (burde?) gått bedre:

Som øst ble jeg spillefører i 5 ruter og visste at nord hadde sparfarge. Syd spilte imidlertid ut kløver dame. Hvordan ville du planlagt spillet?

Det er fare for å tape to kløverstikk og ett stikk i hjerter om den finessen ryker. Det ser dog ut som om det kan gå an å få til en eliminasjon og et innspill. Derfor lå jeg unna kløver dame og fikk i neste stikk som forventet liten kløver fra syd til kongen og esset. Nå er kløver 10 et fint innspillskort mot syd. For at dette skal kunne fungere må sparene elimineres med stjelinger. En spar ble stjålet fulgt av ruter til esset, begge fulgte med småkort, men dessverre kom ikke tieren på. En spar til ble stjålet, men for å komme over til øst igjen etter å ha stjålet den andre sparen må en stor ruter spilles fra vest for å ta ut forsvarets tier. Så kan ruter spilles til nieren for å stjele den siste sparen, men dette går ikke bra. For ved å ta en tredje ruterrunde og også stjele tre spar totalt, blir vest fri for trumf slik at innspillet som er ment for å få hjerter til saksen eller spar til dobbeltrenons ikke virker. Syd kan bare spille spar siden det ikke er igjen trumf hos vest.

Så jeg ga opp eliminasjonen og fridde meg med kløver, men syd stakk og spilte spar som måtte stjeles mens det ble fulgt på med den siste sparen fra øst. Hjerteren måtte løses uten taper, og etter esset ble det spilt liten til knekten med magert resultat, syd tok betestikket med hjerter dame. 

Selvsagt kunne hjerter dame blitt toppet ut, men det var ikke akkurat enkelt.

Om ruter 10 hadde vært singel ville dette fine innspillet via eliminasjon fungert da det ville vært en ekstra overgang til øst på ruter 9, så alle tre sparene kan elimineres uten å være nødt til å ta for mange runder trumf. Også med spar ut kan kontrakten vinnes da spillefører får hjelp til å ta den ene sparstjelingen uten å bruke opp overganger og for mange trumf.

Vi ble sammenlignet med to bord i denne kampen. Ett Ø/V-par gikk bet i 5 ruter etter kløverutspill, den andre spilleføreren i samme kontrakt vant den via det nevnte innspillet etter spar ess i utspill. Så spillet kostet IMP i treningskampen, og vi får håpe motspillerne spiller spar ut i sånne spill i Wellington i helgen.

 

Aa - Livgård i sluttspill

I onlineturneringen MINOR ALT INVITATIONAL 4 vant lag FREDIN sin gruppe etter en storseier til slutt. På laget spiller norske Terje Aa-Allan Livgård sammen med svensken Peter Fredin og Alon Apteker fra Sør Afrika.

Dermed spiller de i skrivende stund kvartfinale mot lag DE MICHELIS som består av noen italienere og de svenske tvillingbrødrene Ola og Mikael Rimstedt.

I grunnspillet i denne turneringen merket jeg meg at Aa-Livgård traff godt på veldig mange slemavgjørelser. De meldte fine, spillbare slemmer, og unngitt slem når vinnersjanen var for lav (like viktig!).

I en av kampene mot slutten unngikk det norske paret en slem hvor åpneren hadde 18 poeng og viste 18-19 grand i andre melderunde. Svarhånden hadde 4-4-2-3 fordeling og 13 HP. Det er mange som blir litt for ivrig med den typen kort og går på mot slem. Aa-Livgård ga seg i 3 grand.

Slem er med den styrken og balanserte hender ofte avhengig av litt for mye, typisk et par finnesser av tre, eller en finesse pluss snill sits i en farge. Det var tre finesser, og to av dem røk. Siden motstanderlaget meldte slem og gikk bet ga det 11 IMP til FREDIN. Det var dog ikke så mange som meldte slem, men det er alltid noen når man har noe over 30 HP til sammen. Med balanserte hender er det imidlertid sjelden nok.

I samme kamp satt Aa-Livgård Ø/V i dette spillet:

Meldingene gikk slik:

Godt vurdert! 

Merk østs 5 grand som ble forklart som "Pick a slam" etter at øst hadde støttet kløveren allerede. At han ber makkeren velge slem da må bety noe sånt som honnør dobbel i spar, for bedre sparstøtte kan han ikke ha etter dette meldingsforløpet. Med den fine syvkortsfargen valgte da vest å si 6 spar.

Det er ingen tapere utenom kløveren. Med denne fargekombinasjonen er det en safevariant for å unngå et valg hvis en finesse tas først. Ryker den blir det et valg andre gangen om man skal toppe ut den andre honnøren eller ta en finesse til. For å unngå det valget kan esset spilles først. Deretter må det spilles kløver mot Q-10-9-x og alt er i orden om syd har minst to kløver. Og hvis nord har singel knekt eller konge, eller K-J dobbel unngås på den måten valget i andre kløverrunde.

Her kommer imidlertid hjerter ut og det blir litt ukomfortabelt med overganger til å utføre safevarianten hvis trumfen sitter 3-1.

Nordmannen vant greit 6 spar og lag FREDIN vant også her 11 IMP, denne gangen fordi motstanderlaget stoppet i utgang.

Nesten halvparten av Ø/V -parene stoppet i utgang i det spillet.

All informasjon, resultater og bulletiner fra denne turneringen finner du her.

 

 

Nok en internasjonal lagturnering: EOPEN

EOPEN er en fin, internasjonal online lagturnering som Stefan Skorchev og Christoph Grosset står ansvarlige for. Det spilles med et divisjonssystem og kamper fra turneringen blir overført og kommentert av eksperter via TWITCH.

Alt om dette opplegget finner du her.

Resultatene i den turneringen som pågår akkurat nå finnes her.

Terje Lie, Jo Arne Ovesen, Ulf Tundal og Nils Kåre Kvangraven er med på et skotsk/amerikansk/norsk lag, "TEDDY BEARS". De har i novemberutgaven av EOPEN gjort det skarpt og leder sin pulje soleklart, og de er klare for sluttspill allerede før den siste kvalik-kampen.

Kvangaven har fortalt meg noen morsomme spill fra EOPEN NOVEMBER.

Her klaffet systemet godt for Tundal-Kvangraven. Deres 2 grandåpning viser nemlig begge minor, konstruktiv hånd. Dermed kunne syd sperre kraftig med det samme. Det er sannelig ikke lett når man må begynne å melde på femtrinnet!

Kanskje burde vest doblet, men da han sa 5 hjerter var Ø/V i trøbbel. Tundal var vel litt grådig da han doblet 5 hjerter, og det ville blitt bedre for Ø/V om de hadde "rømt" til 5 spar. Det er dog ikke så lett å gjøre det når man ikke vet hva makker har!

Den doblede kontrakten ble ikke særlig festlig. Det kom ruter ut til esset og kløveravkast fra vest. Spillefører førsøkte en trumf fra bordet, Tundal la damen, og esset vant stikket. Så spar fra topp, men Tundal kunne stjele den tredje, ta for trumfkongen og presse vests trumf med ruter. Spillefører fikk kun for trumfene sine, Tundal tok resten, +1100!

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Der startet det lavt og behagelig, og Lie (vest) ble advart av syds 1 hjerteråpning. Men da N/S begynte å bevege seg farlig høyt våknet Lie og begynte å doble dem.

Spillefører kunne nok gjort det litt bedre i 5 ruter doblet enn han gjorde, for det endte med hele tre doblede og +800 til TEDDY BEARS som dermed vant hele 18 IMP på spillet.

Ville du åpnet med 1 hjerter som syd, eller ville du valgt en annen melding?

I en kamp åpnet syd med 4 hjerter! Vest kunne ikke doble da det ikke ville vært straff, og syd fikk spille 4 hjerter udoblet med fire sonebet. Minus 400 ga imidlertid 6 IMP inn da Ø/V ved det andre bordet meldte og vant 4 spar.

Igjen var Tundal-Kvangravens "begge minor" i bruk, faktisk både av nord og syd! Denne gangen var det den mer vanlig varianten hopp til 2 grand over motpartens majoråpning.

Noen doblet opplysende med nords kort. De måtte over 4 spar velge mellom å ta avgjørelsen selv å si 4 grand, eller doble. Doblinge etterfulgt av nok en dobling har ikke fortalte syd mye om hva slags kort nord har..

Kvangraven som brukte 2 grand først kunne doble 4 spar og hadde fortalt om alle minorkortene sine. Det ga syd godt grunnlag for å ta sin avgjørelse som ble 4 grand: velg minor. Ø/V burde nok vært med til 5 spar, men kanskje var det doblingen av 4 spar som skremte dem litt?

Det var ikke vanskelig å vinne 5 kløver. Kvangraven tok med seg en liten safevariant i ruter, liten mot Q-J fjerde i tilfelle en av dem har alle de fire uteværende ruterne.

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Dette var veldig agressivt av syd (4 grand), og nord kan vel ikke lastes for at han meldte slem. 6 kløver kunne ikke vinnes, og spillefører gikk seg to bet, Ø/V +500. Det ga 15 IMP til TEDDY BEARS.

 

 

NM FOR KLUBBER: Ungdommen kommer!

NM for klubblag er i gang. I en kamp måtte et sterkt og rutinert mannskap som spiller for Kristiansand 2 finne seg i å bli kraftig slått av Skien 1. For skienslaget spiller også et par rutinerte herrer, Sondre Laabraathen Hogstad og André Øberg. Det andre paret var Thea Lucia Indrebø og Ida Marie Øberg. De er unge og ganske urutinerte i åpen klasse selv om som de fleste vet har de masse internasjonal erfaring og knallgode resultater i juniorbridge. Det er imidlertid for alle en ganske kraftig overgang fra juniorbridge til åpen klasse. Det er både morsomt å interessant at disse to spilerne og flere av de andre lovende ungdommene norsk bridge for tiden har allerede nå oppnår gode resultater i kamp mot erfarne toppspillere.

Thea Lucia (t.v) og Ida Marie etter en av deres suksessrike juniormesterskap

Vi tar med et spill fra kampen mellom Kristiansand 2 og Skien 1 hvor Thea og Ida Marie meldte bedre enn paret fra Kristiansand. Det var imidlertid ikke nok å melde godt. Den litt hardmeldte slemmen måtte spilles godt også. 

(Giver øst, alle i sonen)

Med Ida som vest og Thea øst gikk meldingene slik:

Noen vil antagelig åpne med 2 kløver som øst, men det er ikke sterke nok kort til det slik de fleste definerer 2 kløveråpning. Det er som regel bedre med slike kort å åpne med 1 i farge fordi en lettere får vist kortene sine, og kanskje kan få tatt kontroll over meldingene. Hvis det en sjelden gang går pass rundt på 1 kløver er det som oftest greit nok.

Meldingene er etter såkalt "kløverføringer" hvor 1 ruter viste hjerter (4+), og østs 1 hjerter trekorts hjerter. 2 kløver ba om 2 ruter (enten for å spille der eller invitere til utgang), men øst brøt "kravet" om å si 2 ruter med meldingen 2 spar fordi hun var så sterk. Da vest kunne melde utgang og har da den typiske invitthånden (til utgang) med femkorts hjerter tok øst kommandoen og tok dem til 6 hjerter via Key-Card 4NT hvor svaret viste at de ikke manglet noe nøkkelkort bortsett fra trumfdamen.

Lilleslemmen er veldig bra. Det handler normalt kun om å unngå to trumftapere.

Øst (Thea) ble altså spillefører og syd spilte ut ruter til esset. Nå spilte hun hjerter til nieren og syds dame. Syd fortsatte med ruter til knekten, kongen og stjeling. Det godspilte ett ekstra stikk i ruter hos vest, men problemet var at nå var øst nede på singel ess i trumf. Dermed ser det ut som om syds trumfbeholdning må gi enda ett trumfstikk til forsvaret - i så fall beten. Det problemet kunne imidlertid løses. Det må en trumfreduksjon til slik at vest blir like lang som vest og syds tilsynlatende andre trumfstikk kan bli fanget opp mot slutten.

Det kan muligens fås til et trumfreduksjon og trumfcoup mot syd ved å spille kortene litt i forskjellig rekkefølger. Du kan jo prøve litt selv med åpne kort for å se om du får det til. Thea som ikke hadde åpne kort så hva som måtte til og fikk kortet seg i trumf hos vest (hun stjal god kløveren), og var inne på østs hånd mot slutten etter også å ha innkassert det godspilte ruterstikket hos vest.

Med tre kort igjen hadde syd hadde trumfknekten dobbel og en ruter, mens vest hadde igjen K-10 i trumf og en spar. Fra øst kom en stående kløver, og syd kunne bare pakke sammen. Hvis han kastet sin ruter ville sparen hos vest forsvunnet, og syds trumfknekt dobbel blir idet et kort spilles fra øst fanget opp i to-kortsposisjonen. Hvis syd på den stående kløveren i tredje siste stikk setter i trumf trumfes over og den siste trumfen tas ut.

BÆRRE LEKKERT!

Da Kristiansand sitt Ø/V-par spilte utgang ved det andre bordet ga spillet 13 IMP til Skien.

 

 

God norsk innsats i internasjonal dameturnering

YOUNG CHELSEA BRIDGE CLUB (London) har arrangert sin internasjonale dameturnering online. Det var med 32 lag, og noen norske spillere deltok. Best av de gjorde lag HEL med Tonje Brogeland, Lisbeth Glærum, Torild Heskje og Tove Haugen som kapret 3.plassen rett foran et engelsk/svensk/norsk lag som Sølvi Remen var med på.

Et italiensk lag vant foran Danmark.

Detaljert og god informasjon om denne turneringen finner du her.

Vi tar med et spill fra YC Women's Teams hvor Tove Haugen og Torild Heskje var blant veldig få som fant frem til storeslem. Hvordan ville du og din makker meldt?

Det norske paret havnet i 7 kløver som var nedlegg, spillet tok 1 sekund! Det står også i 7 grand, men å melde og vinne storeslem med 28 HP til sammen er som regel godt nok. Det var det i kampen, kun lilleslem ble meldt ved det andre bordet og 13 IMP inn. Av det 32 lagene kom kun tre Ø/V par i storeslem.

 

OCBL NOV TEAMS: Nordmenn til semifinalen

Lag De BOTTON (m/Hoftaniska-Charlsen) som vant sin gruppe fikk følge av lag ORCA (C.Bakke-Erichsen) til kvartfinalen i denne ukes OCBL lagturnering på BBO. ORCA ble nr. 2 i sin pulje, og helnorske SKEIDAR fulgte på 4.plass i den puljen med mindre enn 1VP for lite til å gå videre som beste treer.

Som vinner av sin gruppe fikk De BOTTON 8,1 IMP i carryover, og det kom godt med! Over de 24 spillene i kvart'n "tapte" de nemlig med 5 IMP, men pga. carryoveren vant de kampen likevel med 3,1 IMP. De blir dermed å finne i semifinalen fredag hvor de møter engelsk-svenske lag BLACK.

ORCA hadde negativ carryover (-4,1), men vant en jevn kamp og skal spille semifinale mot lag FREDIN som består av tre svensker og en fra Sør Afrika.

ORCA vant kvart'en med 12,9 IMP. Her er et spill hvor Christian Bakke og Espen Erichsen meldte godt og ble belønnet med 13 IMP.

Nords 3 kløver over vest sin åpning 1 spar viste minst 5-5 i ruter og hjerter. Når motparten har vist to spesifikke farger som her kan man utnytte det siden det er to farger som kan brukes som kravmelding. Dermed kan forskjellige kravhender bli vist. Hvis de istedet melder inn såkalt Michaels Cuebid (major + en farge til) vet man kun om en farge hos innmelderen, og å kreve ved å melde den fargen brukes da vanligvis som "cueraise", dvs. godt løft/invitt eller bedre med støtte åpnerens farge.

Her meldte Erichsen 3 hjerter (nords ene farge) og viste med det minst invitthånd med sparstøtte. Bakke så mulighet for slem og meldte 4 ruter - kontrollmeølding. De viser i slike siutasjoner kontroller nedenfra, både første- og andre rundes kontroll. Dermed har vest benektet kontroll i kløver. Men det har øst. Merk hans 4 hjerter. I en slik situasjon hvor det kun er igjen en melding mellom det som er meldt og trumffargen viser den meldingen (her 4H) nødvendigvis med kontroll i fargen, men det bekrefter kontroll i den fargen Bakke passerte (kløver). Det var nok for Bakke som tok dem til 6 spar via Roman Keycard Blackwood. Godt meldt!

Siden trumfen satt 2-2 var det "claim" ganske raskt, vests fjerde kløver kunne trumfes hos øst.

Lilleslemmen er ikke helt bombesikker, det kan være litt "arbeid" å gjøre om trumfen sitter 3-1. Men hvis det er syd som har tre trumf, har spillefører ganske lett spill fordi han vet mye om sitsen. Han kan stoppe uttrumfingen etter to runder og spille kløver fra toppen. Sitter den fargen 3-3 står den fjerede kløveren, og den siste trumfen tas ut. Og om syd har fire eller fem kløver sammen med tre trumf kan spillefører trygt trumfe den fjerde kløveren før han tar ut syds siste trumf. Ruterfinesse er selvsagt en mulighet hvis trumfen sitter 3-1, men den er ikke nødvendig sidn den fjerde kløveren kan trumfes. Siden trumfen satt 2-2 var det ingenting å spille om.

Da Ø/V ved det andre stoppet i 4 spar vant altså lag ORCA 13 IMP:

Slem ble meldte ved fem av åtte bord i kvartfinalen. I De BOTTON sin kamp var +1430 til Ø/V uavgjort spill.

 

 

DE BOTTON klar for kvartfinalen!

I OCBL NOV TEAMS har lag De BOTTON (med Hoftaniska-Charlsen) allerede kvallet for kvartfinalen før siste kvalifiseringsrunde. De leder sin gruppe med så mye at de ikke kan bli innhentet av de som ligger nr. 3. De to beste fra de tre puljene samt de to beste treerne går videre. 

Med en kamp igjen å spille torsdag har også ORCA (Bakke-Erichsen) og SKEIDAR med Martin Andresen og hans norske "disipler" gode muligheter.

Lag SKEIDAR ligger på 2.plass i en veldig jevn gruppe, og ORCA som spiller i samme gruppe ligger på 4.plass ikke langt bak. SKEIDAR klatret til 2.plass etter en solid seier mot lederlaget som består av isrealere og et par fra Tyrkia.

Et godt bidrag til den nevnte seieren var dette spillet hvor Farstad-Andresen sin systemavtale passet perfekt:

Etter 1 ruter-1spar og gjenmeldingen 2 ruter er det et avtalespørsmål hva hopp til 3 hjerter betyr. Hvis man spiller med 2 hjerter som rundekrav i den situasjonen kan 3 hjerter spilles som Splinter, kortfarge i hjerter, krav til utgang og rutertilpasning. Et alternativ er å bruke et slikt hopp som 5-5 og utgangskrav som også kan være komfortabelt noen ganger.

Farstad-Andresen bruker Splinter i den situasjonen, og det passet ekstremt bra denne gangen. Syds hånd voks til himmels, og Andresen meldte til slutt slemmen som var glimrende. Spilleføringen var mer eller mindre en formalitet.

Pluss 1370 var verd 12 IMP for det norske laget da N/S ved det andre bordet spilte 3 grand med elleve stikk.

Av 24 N/S-par var det kun ett par utenom det norske paret som meldte 6 ruter.

Voldsom aktivitet i online bridge

Det spilles enormt mye bridge på internett for tiden. Det er ikke så merkelig så lenge det de aller fleste steder ikke er mulig å spille face-to-face så lenge Covid-pandemien fortsatt raser. Jeg tror de fleste ville heller ha spilt på vanlig måte, ved bordet face-to-face, men så lenge det ikke er noe alternativ tyr flere og flere til spilling på nettet. Det er dog en veldig negativ faktor, juks forekommer, og antagelig i ganske stor stil. Statig flere juksesaker blir avdekket. Mer om den triste biten av bridgelivet vi for øyeblikket lever i et senere innlegg. 

Slik situasjonen nå er mangler det i alle fall ikke på muligheter til å spille. Et voldsomt antall turneringer spilles både nasjonalt og internasjonalt. OCBL (Online Contract Bridge Leauge) ALT og andre arrangerer jevnlig lagturneringer for internasjonale lag. Denne uken pågår OCBL OPEN TEAMS NOVEMBER, og der er det fire lag med norske spillere. Det deltar 24 lag fordelt i tre grupper, og mot helgen skal det spilles kvartfinaler, semifinaler og finale. 

Etter fire runder i denne turneringen har De BOTTON med Hoftaniska-Charlsen tatt ledelsen i gruppe C. Lag ORCA (Christian Bakke) og lag SKEIDAR (Andresen, Farstad, Ovesen, Aaseng, T.Johansen, Kristoffersen og E.Berg) har også startet bra med henholdsvis 3. og 4.plass i pulje A.

De BOTTON trygget sin ledelse i fjerde kamp da de møtte det fjerde "norske" laget, GILLIS som ikke har fått det til å klaffe så langt i denne turneringen.

Brogeland-Lindqvist er blant verdens aller beste par. Men som alle andre kan de tryne litt de og. Her er et spill hvor det gikk galt fra da de møtte Hoftaniska-Charlsen.

Etter to passer åpnet Brogeland (vest) med 1 spar. Nords kort er vanskelig å melde fordi han ikke har sparstopper. Hadde han hatt det tror jeg beste måte å vise hånden på er å doble og så vise en 18-20 grand i neste runde (siden han ikke meldte inn 1 NT som 15-17/18). Da vest over syds 2 kløver-svar meldte hjerteren sin valgte nord å si 2 spar - krav - og over 3 kløver fra syd sa han 3 ruter. Nå har han vist kanonkort med ruter. Syd syntes han hadde litt å bidra med og meldte 3 spar som antagelig viste litt i den fargen, men ikke en skikkelig stopper siden han ikke sa 2 grand over 2 spar. Da meldte nord 3 grand. Øst mente han hadde noe han også, og makkeren hadde meldt to ganger i faresonen. Så kontrakten 3 grand ble doblet.

Det er marginale greier. Det kom hjerter ut, og spillefører har åtte sikre stikk. Det går imidlertid ikke an å bete 3 grand siden kløveren kunne godspilles ved å gi bort kun ett stikk. Forsvaret kan kun få tre sparstikk og ett i kløver. Det ble imidlertid ett overstikk, +950 til De BOTTON. Doblingen kostet imidlertid kun 2 IMP!

Ved det andre bordet havnet Gillis-F.Helness i 5 kløver. Det er jo menneskelig, det har gode verdier, en nikorts trumftilpasning, og å finne ut at sparkombinasjonen faktisk er en stopper er ikke så lett.

I 5 kløver ble det en bet med en to spartapere og en taper i trumf. Pluss 100 var sammen med +950 verd 14 IMP for De BOTTON. Om Hoftaniska-Charlsens 3NT ikke hadde vært doblet ville det blitt 12 IMP.

 

 

Kostbare spill!

I OCBL NOVEMBER MIXED TEAM på BBO ble det bare nesten for lag SILLA med Blågestad, Eide, Sælensminde, Fuglestad, Helgemo, Bakke og Langeland. De ble nr. 5 av tolv lag, og en topp-4 plassering var nødvendig for å nå semifinalen.

Før siste kamp lå lag SILLA kun 3 VP bak 4.plassen, men så ble det en trist avslutning med et klart tap mot de som endte på 2.plass.

Det var noen interessante slemspill i denne kampen. Slike spill er jo ekstremt viktige i lagkamp, og tråkkes det feil blir det veldig vanskelig å vinne kamper mot så bra lag som i disse turneringene.

En stor del av tapsmarginen (17 IMP) kom i en storeslem som burde vært unngått. Hvordan ville du og din favorittmakker meldt med det systemet dere spiller? (Nord giver, Ø/V i sonen)

Nord passet, og øst hadde til en åpning. Uansett hvordan Ø/V sitt system er bygd opp vil de raskt finne spartilpasningen. Da bør vest bruke en kravmelding, for eksempel fjerde farge utgangskrav, eller om det er XY/XYZ på repertoaret bruke det til å etablere kravet. Underveis bør da øst ha fått vist en balansert hånd, og vest støtter sparen med for eksempel 3 spar - krav. Slik melder man ikke hvis det bare er snakk om utgang (husk det har allerede blitt etablert utgangskrav), da meldes simpelthen utgangen. Rådet er: Ikke bruk konvensjoner hvis du vet hvor dere skal, og du ikke trenger mer informasjon!

Over en sleminvitt har ikke øst noen spesiell grunn til å være med på notene. Han har helt minimum selv om det er en ganske fin minimumshånd. Uansett, hvis vest vet at øst har jevn fordeling kan det nesten ikke være tretten stikk med disse kortene. For at det skal kunne være det må åpneren ha akkurat de riktige honnørene, for eksempel ruter konge i stedet for hjerter knekt (da ville han hatt 14 hp og bidratt med en kontrollmelding over vests sleminvitt), eller ruter dame så kan det avhenge av en finesse. Det er mere sannsynlig det kun er elleve stikk! Det er ikke mer enn akkurat nok for lilleslem som heller ikke behøver å være sikker med rundt 32 HP til sammen og balanserte hender.

Den norske vest nok ble alt for forelsket i sin (fine) hånd og meldte storeslem i spar som ikke hadde noen sjanse i det hele tatt. Da Ø/V ved det andre bordet spilte 6 spar og noterte +1430 ble det hele 17 IMP ut - ekstremt kostbart - spesielt i relativt korte kamper.

Det var ett par til 7 spar, to par stoppet i utgang, og resten var i 6 spar med tolv stikk.

Vi tar med et lyspunkt fra denne kampen, også i det var snakk om slem.

Jeg kjenner ikke til om Sælensminde (nord) - Fuglestad (syd) sine avtaler, men om de spiller med 15-17 NT tyder det på at nord oppvurderte sin hånd til 18 siden han åpnet med 1 spar.

Syd svarte 2 grand - Stenberg - og nord sa 3 ruter som var seminaturlig med ekstra verdier. Syd sa 4 kløver (kortfarge), og nord kontrollmeldte ruter. Det måtte sett fra syds synsvinkel være ruter konge, og det er som oftest kongen fjerde eller femte siden 3 ruter var "naturlig". Idet syd spurte med Key Card Blackwood fikk hun vite om spar ess, så over 5 grand - storesleminvitt - viste nord kløver konge med meldingen 6 kløver. Da var det bare å telle opp for syd: fem sparstikk, to hjerterstikk, fem ruterstikk og to kløverstikk  = 14, atlså var kanskje ikke runden via 5NT strengt tatt nødvendig. Konklusjon: 7 NT!

Siden syd visste at nord hadde ruterlengde vurderte hun godt da hun sa 7 grand og ikke 7 spar. Ruter ut til stjeling kan skje i sparkontrakt, og spesielt farlig kan det være om nord har fire, eller fem ruter.

Storeslemmen ble meldt ved det andre bordet også, og halvparten av N/S parene fant frem til den fine sjueren.

 

 

 

 

Landskampen: Solid gjennomkjøring - solid spilling!

Norge vant landskampen mot Frankrike som gikk over tre dager. Den store ledelsen det norske laget hadde fått opp etter to dager krympet imidlertid en del mot slutten, og etter 96 spill var Norge foran med 24 IMP.

Norge hadde med fem par som rullerte. Det var Boye Brogland-Espen Lindqvist, Tor Helness-Geir Helgemo, Terje Lie-Nils Kåre Kvangraven, Terje Aa-Allan Livgård og Christian Bakke-Tor Eivind Grude. Å spille en sånn kamp mot et sterkt lag som Frankrike er selvsagt veldig nyttig trening.

Kampen ble oveført på BBO og også via TWITCH/ZOOM med kommentatorer. I "studio" satt hver dag bulgareren Stefan Skorchev sammen med noen av de norske spillerene som satt over. Landslagsjef Tolle Stabell bidro også til å gjøre det til veldig interessante sendinger. Bra opplegg!

Informasjon om landskampen og linker til sendingene finner du her.

Landslagssjef Tolle Stabell var nok fornøyd med det han så. Hans eneste bekymring er hvem han skal ta ut når det (forhåpentligvis) blir virkelige mesterskap igjen? Et lag i mesterskap består jo av kun tre par. Alle fem parene holder høyt nivå, og det er vel også noen flere norske par som har nivået inne. Dette er imidlertid et såkalt luksusproblem. Norge har vel aldri vært så godt rustet når det gjelder spillere og par som holder internasjonalt nivå.

Vi tar med ett av spillene som gjorde at seiersmarginen i landskampen krympet litt mot slutten:

Hvilken kontrakt ville du ønsket å være i med disse kortene? Hvordan bør det meldes (øst er giver og passer)?

På dette nivået må det kunne forventes at N/S-paret finner ut nok til å konkludere med slike kort.

Dette er en fin lilleslem i hjerter (eller grand), men ikke mer. De finner raskt ut det er poeng nok til lilleslem, og at styrken er i nærheten av god nok for storeslem. Men hvis hjerter blir satt som trumf bør det kunne fastslås at å melde 7 hjerter er feil, for at hjerteren går er litt for liten sjanse.

Norge sitt N/S-par (Bakke-Grude) spilte 6 hjerter. Det franske paret meldte  7 hjerter! Der må trumfen sitte snilt, og det satt perfekt, knekt dobbel mot dame dobbel hos han andre. Fargen kan løses om det faller en honnør bak. Da er beste sjanse etter å ha felt en honnør med esset å ta finesse (håpe på honnør tredje foran, honnør singel bak), men det blir et valg. Det valget fikk ikke franskmannen siden begge fulgte med liten trumf under esset, og honnør under kongen i neste stikk. Pluss 1510, 11 IMP til Frankrike.

 

"HELGENESS" - Come back på det norske landslaget

I landskampen mellom Norge og Frankrike skjedde det mange har ventet og håpet på i flere år nå, at Helness-Helgemo spiller for Norge igjen.

Det har gått 13 år siden sist. Det var i VM (Bermuda Bowl) i Shanghai hvor Norge gikk til topps (Helgemo spilte for Norge også i 2008 i EM som også ble vunnet, da med Børre Lund som makker).

At «Helgeness» som var Norge sitt ankerpar fra tidlig på 90-tallet til de «flagget» ut kommer tilbake nå er veldig spennende, fordi Norge har gjenerobret en plass i verdenstoppen allerede, og det er stort antall norske par som har etablert seg i internasjonal bridge. Det ser lovende ut for fremtidige mesterskap.

I landskampen som spilles over 96 spill denne uken ledet Norge med 35 IMP etter 32 spill. I tredje sett ble det noen IMP ut før det norske laget økte ledelsen til 59 IMP onsdag kveld.

Utover i kampen onsdag kveld spilte de norske parene (Livgård-Aa og Helgemo-Helness) veldig bra. 

Et høydramatisk tapsspill var imidlertid dette fra tredje sett:

Tor Helness ble spillefører i 7 hjerter! Det er alt for hardt, og det kunne seg ut som om det var uenighet om øst hadde vist fire, eller fem hjerter.

Storeslemmen er dog ikke uten sjanser om en først bare ser på Ø/V sine kort. Ruterfargen må nok helst sitte 3-2 og godspilles med en stjeling. Det betyr at det må trumfes på den hånden med fire trumf, og derfor må hjerteren sitte 3-3 også.

Etter spar ut startet spillefører med A-K i ruter og trumfet en ruter (nord kastet spar). Så trumf, og den planen gir nok best sjanse. Siden trumfen satt 5-1 raknet det, tre bet.

Uten å ha analyserte spillet veldig inngående ser det for meg ut som 7 hjerter kan vinnes med åpne kort. Men da må det spilles på eksakt denne sitsen.

Den andre sparhonnøren må tas med det samme. Så A-K i ruter og mer ruter. Hvis øst nå får lov å trumfe med hjerter 3 blir det tretten stikk på kryss-stjeling. Det vinnes i så fall 3 x A-K i sidefargene + syv trumfstikk = 13.

Nord kan imidlertid etter A-K i spar og A-K i ruter sette i en «stor» trumf i tredje ruterrunde. Da må det trumfes over hos øst fulgt av A-K i kløver med sparavkast, så EN runde trumf for å ta bort syd sin ene trumf. Deretter presses med ruter. Hvis nord trumfer, trumfes over og vest har plutselig like mange trumf som nord. Trumfen kan tas ut i tre runder og vests hånd står.

Å spille slik er nok umulig i praksis. Det er helt med åpne kort og forutsetter at nord har fem trumf. Å spille på 3-3 sits i trumf er en betydelig større sjanse.

Beste slem er 6NT (eller 6 ruter) hvor det eneste som må til er 3-2 sits i ruter.

Om franskmennene meldte slem?

Nei, ved det bordet ble det en misforståelse, og det franske paret spilte 3 ruter! Storeslem ved det ene bordet, delkontrakt ved det andre! Så det ble kun 8 IMP til Frankrike.

Siste del (32 spill) av landskampen spilles torsdag fra kl. 18. Det er overføring på BBO, og også TWITCH/ZOOM overføring med dyktige kommentatorer. I morgen skal Bakke-Grude spille begge settene, og Helgemo-Helness, Brogeland-Lindqvist ett sett hver. Kvangraven-Lie har allerede gjort unna sin innsats i denne kampen.

Mer informasjon om denne landskampen med linker til TWITCH og tidligerere overføringer finner du her.

 

NORGE-FRANKRIKE

Denne uken spilles det landskamp mellom Norge og Frankrike på BBO. Dette er et glimrende tiltak og vil gi nyttig trening for de norske landslagsspillerne.

Norge stiller med fem par, og det skal spilles 6 x 16 spill, 2 sett hver av dagene mandag, onsdag og fredag. All informasjon om denne kampen finner du på et innlegg på NBF sin hjemmeside, her.

Norge sitller med disse spillerne:

Kampen kan følges på BBO fra klokken 18. Du kan også følge kampen på TWITCH med ZOOM og dyktige kommentatorer. På mandag kommenterte bulgareren Stefan Skorchev sammen med Tor Eivind Grude (første sett) og Christian Bakke (2.sett). Det var sjeldent bra! Skorchev (og de to norske) kommenterer på en veldig bra måte. Det er litt humor, men ikke på bekostning av spillerne. Selv om kommentorene er veldig dyktige spillere er det er veldig viktig at de evner å sette seg inn i hvordan situasjonen er for dem som ikke ser alle kortene. Å følge en slik sending er både morsomt og for de aller fleste lærerikt.

Link til TWITCH-overføringen finner du i det nevnte innlegget på NBF sin hjemmeside. 

Norge tok en god ledelse i de første 16 spillene, +36 IMP.

Det andre settet gikk i favør av Frankrike, men kun med 1 IMP. Norge leder altså med 35 IMP.

I første sett kom et spill som viser tydelig hvordan en toppspiller innser at en hånds verdi har økt underveis, og i meldingene tar den endelige avgjørelsen på grunn av det.

Nils Kåre Kvangraven åpnet med nords hånd, 11 balanserte. Det er et stilspørsmål, men selv spillere som sjelden åpner med 11 balanserte bør vurdere noen 11 poenger og kanskje kalle dem 12 poeng. Her er minuset at det er en dårlig ruterfarge, men nord har spar ved siden av, og det er et pluss å ha høyeste rangerte farge. Dessuten er kortene (bortsett fra ruteren) ganske skarpe. Det er for eksempel mye bedre å ha AQJ i en firekorts farge enn å ha en "laus" knekt og dame spredt i forskjellige farger.

Syds svar 2 spar viste ruterstøtte og minst en liten invitthånd. Da doblet øst, og nord hadde en grei 2 grand for å indikere sparhold. Syd sa 3 ruter som viste at han med sine kort ikke var så interessert i noe særlig mer. Da gjorde Kvangraven en ny vurdering av kortene sine. Doblingen av 2 spar gjorde at spar AQJx økte i verdi. Det er 6 poeng, men veldig ofte tre stikk nå, altså på en måte like mye verd som AKQ som er 9hp!

Kvangraven meldte sprekt 3 grand vel vitende at syd ikke hadde all verdens med kort.

Spar kom ut til liten-liten og stikket ble vunnet med knekten. Nå spilte Kvangravnen en liten ruter og tok en type finesse. Det er en måte å spille fargen på, og kan være riktig om vest har KQ10x, K10x, eller Q10x, feil om vest har tieren singel. Vest stakk og skiftet til hjerter som gikk til østs konge fulgt av ny hjerter til syds dame. Ruteren kunne nå ha vært fordelg slik at en finesse er korrekt hvis vests honnør var singel, og øst satt igjen med honnør-10 dobbel (opprinnelig av honnør-10-x). Men for å ta den finessen må spillefører ta sparfinesse, cashe den siste sparen og hjerter ess før han lukker igjen øynene og tar den ruterfinessen. Her ryker den, og det blir et fryktelig betelass i sonen. Den planen kunne selvsagt vært måten å vinne kontrakten på, men å denge ned ruter ess er på en måte tryggere da selv om det blir bet så blir det ikke så dyrt. Og det kan jo være blink som her!

Ruter ess felte vests andre honnør, og kontrakten ble vunnet med tre sparstikk, to hjerterstikk og fire ruterstikk - en massiv +600!

Ved det adnre bordet passet nord, og det gikk pass- pass fra øst og syd før Brogeland åpnet med 1 spar. Øst strakk seg till 1 grand, og vest meldte 2 hjerter med pass rundt. Der gikk Boye en uskyldig bet, -100. Spillet ga 11 IMP til Norge.

Et sjeldent spill egenltig, ved det ene bordet vinner det norske paret soneutgang som N/S, ved det andre bordet spiller det norske Ø/V-paret delkontrakt uten at Frankrikes N/S melder noe annet enn pass!

Følg med på en fin landskamp mellom to sterke lag onsdag og torsdag. Anbefales!

 

"Norsk" finaletap i OCBL OCT CUP

Tor Helness og Geir Helgemo pg lag LEVINE kunne ikke hindre at lag USA sitt "flaggskip" i bridge, lag NICKELL gikk til topps i OCBL OCTOBER CUP. Jørgen Molberg spilte også noen runder for lag LEVINE.

Finalen var jevn og temmelig tett og god bridge, og NICKELL vant til slutt med 22 IMP.

Alt om dette mesterskapet inkludert mye godt lesestoff i syv bulletiner kan du finne her.