Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

NM FOR KLUBBER: Ungdommen kommer!

NM for klubblag er i gang. I en kamp måtte et sterkt og rutinert mannskap som spiller for Kristiansand 2 finne seg i å bli kraftig slått av Skien 1. For skienslaget spiller også et par rutinerte herrer, Sondre Laabraathen Hogstad og André Øberg. Det andre paret var Thea Lucia Indrebø og Ida Marie Øberg. De er unge og ganske urutinerte i åpen klasse selv om som de fleste vet har de masse internasjonal erfaring og knallgode resultater i juniorbridge. Det er imidlertid for alle en ganske kraftig overgang fra juniorbridge til åpen klasse. Det er både morsomt å interessant at disse to spilerne og flere av de andre lovende ungdommene norsk bridge for tiden har allerede nå oppnår gode resultater i kamp mot erfarne toppspillere.

Thea Lucia (t.v) og Ida Marie etter en av deres suksessrike juniormesterskap

Vi tar med et spill fra kampen mellom Kristiansand 2 og Skien 1 hvor Thea og Ida Marie meldte bedre enn paret fra Kristiansand. Det var imidlertid ikke nok å melde godt. Den litt hardmeldte slemmen måtte spilles godt også. 

(Giver øst, alle i sonen)

Med Ida som vest og Thea øst gikk meldingene slik:

Noen vil antagelig åpne med 2 kløver som øst, men det er ikke sterke nok kort til det slik de fleste definerer 2 kløveråpning. Det er som regel bedre med slike kort å åpne med 1 i farge fordi en lettere får vist kortene sine, og kanskje kan få tatt kontroll over meldingene. Hvis det en sjelden gang går pass rundt på 1 kløver er det som oftest greit nok.

Meldingene er etter såkalt "kløverføringer" hvor 1 ruter viste hjerter (4+), og østs 1 hjerter trekorts hjerter. 2 kløver ba om 2 ruter (enten for å spille der eller invitere til utgang), men øst brøt "kravet" om å si 2 ruter med meldingen 2 spar fordi hun var så sterk. Da vest kunne melde utgang og har da den typiske invitthånden (til utgang) med femkorts hjerter tok øst kommandoen og tok dem til 6 hjerter via Key-Card 4NT hvor svaret viste at de ikke manglet noe nøkkelkort bortsett fra trumfdamen.

Lilleslemmen er veldig bra. Det handler normalt kun om å unngå to trumftapere.

Øst (Thea) ble altså spillefører og syd spilte ut ruter til esset. Nå spilte hun hjerter til nieren og syds dame. Syd fortsatte med ruter til knekten, kongen og stjeling. Det godspilte ett ekstra stikk i ruter hos vest, men problemet var at nå var øst nede på singel ess i trumf. Dermed ser det ut som om syds trumfbeholdning må gi enda ett trumfstikk til forsvaret - i så fall beten. Det problemet kunne imidlertid løses. Det må en trumfreduksjon til slik at vest blir like lang som vest og syds tilsynlatende andre trumfstikk kan bli fanget opp mot slutten.

Det kan muligens fås til et trumfreduksjon og trumfcoup mot syd ved å spille kortene litt i forskjellig rekkefølger. Du kan jo prøve litt selv med åpne kort for å se om du får det til. Thea som ikke hadde åpne kort så hva som måtte til og fikk kortet seg i trumf hos vest (hun stjal god kløveren), og var inne på østs hånd mot slutten etter også å ha innkassert det godspilte ruterstikket hos vest.

Med tre kort igjen hadde syd hadde trumfknekten dobbel og en ruter, mens vest hadde igjen K-10 i trumf og en spar. Fra øst kom en stående kløver, og syd kunne bare pakke sammen. Hvis han kastet sin ruter ville sparen hos vest forsvunnet, og syds trumfknekt dobbel blir idet et kort spilles fra øst fanget opp i to-kortsposisjonen. Hvis syd på den stående kløveren i tredje siste stikk setter i trumf trumfes over og den siste trumfen tas ut.

BÆRRE LEKKERT!

Da Kristiansand sitt Ø/V-par spilte utgang ved det andre bordet ga spillet 13 IMP til Skien.

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.