RealBridge online lag (NBF)

Det er stor interesse for denne lagturneringen hvor medlemmer av NBF kan delta. 

Den starter 1.februar og det spilles i tre klasser med ulikt nivå.

Påmeldingsfristen var egentlig 24.januar., men ble forlenget da det var noen ledige plasser i de forskjellige klassene, i alle fall så sent som torsdag morgen.

Informasjon om NBF sin RealBridge online lag finner du her.

 

 

Bli med på WORLD BRIDGE TOUR?

Det florerer med tilbud i online bridge både nasjonalt og internasjonalt så det er mye å velge mellom.

NBF sine turneringer.

Både klubbene i Norge og NBF har flere tilbud. Kamper i NM for klubblag spilles på RealBridge. NBF arrangerer fredags og søndagsturnering med klubb og kretspoeng samt sammenlagtpremier.

I februar starter også NBFs lagturnering på RealBridge hvor det er flere klasser for ulike nivå. RealBridge er et spennende konsept hvor man ser makker og motspillere. Informasjon om NBF sine tilbud finner du på NBF sin side, www.bridge.no.

World Bridge Tour (WBT)

Som tidligere nevnt er WORLD BRIDGE TOUR (WBT) et nytt konsept som nordmenn står bak. Der er det turneringer på forskjellige nivå, og WBT legger stor vekt på at det skal skje i ordnede, rene former og fair play.

WBT v/Boye Brogeland har sendt ut et informasjonsbrev hvor alt om medlemskap, turneringer osv. finnes. Vi sakser deler av det:

//

World Bridge Tour (WBT) er en arena for turneringsspillere på alle nivåer, med fokus på fair play og å videreutvikle bridgen. Thomas Charlsen og Boye Brogeland står bak konseptet gjennom World Bridge Holding, hvor også Martin Andresen er styremedlem.

Mer informasjon om oss og WBT finner du her.

WBT har turneringer i to ”klasser”; Champions Cup (for toppspillere) og Challengers Cup (for turneringsspillere). Den første Champions Cup-turneringen ble arrangert i begynnelsen av januar, og resultater og ranking kan sees her.

Mer informasjon om Challengers Cup finner du her.

Fra mandag 8. til fredag 12. februar arrangeres den første Challengers Cup-turneringen. Ønsker du å delta, men mangler lagkamerater eller makker, vil vi være behjelpelige med å finne dette.

For å spille WBT-turneringer trenger man et WBT-medlemskap. Dette er gratis, og registreringen gjøres her.

Per dags dato har vi mer enn 800 godkjente WBT-medlemmer.

I samarbeid med Online Contract Bridge League (OCBL) utgis en daglig bulletin der spill og resultater fra turneringene blir publisert. Den kan leses her.

Flere av WBT-turneringene har blitt streamet på vår Twitch-kanal med dyktige kommentatorer. Kommende og tidligere sendinger (direkte overføringer tirsdag, torsdag og lørdag fra 21.40) kan du kikke på her.

Jeg håper dette virker interessant, og at du kan tenke deg å spille og/eller følge World Bridge Tour framover. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarer vedrørende WBT, enten direkte til Boye Brogeland (BIN) eller via vår WBT-mail (info@worldbridgetour.org).

Med vennlig hilsen,

Boye Brogeland

World Bridge Tour

//

Som de fleste har fått med seg er det altså ikke mangel på muligheter for å spille bridge selv om coronaen fortsatt herjer. Vi anbefaler norske spillere å støtte opp om NBF sine turneringer, men det går an å prøve seg litt internasjonalt også. I så fall er WBT et godt alternativ!

FARGEBEHANDLING - prosentsjanser, teori og praksis

På bridgesider (internett), i bridgespalter og magasiner ser en ofte gjennomgang av forskjellige fargebehandlinger og prosentsjansene for å spille en bestemt farge på forskjellige måter. Det er for så vidt interessant, og det bra å ha en viss peiling på hvordan forskjellige kombinasjoner bør spilles.

Det er imidlertid ikke nok å «pugge» slike ting. Ved bordet må du FØR du bestemmer deg for hvordan spille den kritiske fargen vurdere hele spillet, hvor mange stikk du behøver i fargen og den informasjonen du har og/eller får underveis. Ikke sjelden kan det vise seg at den teknisk korrekte fargebehandlingen faktisk er feil i akkurat det spillet.

I det spillet du skal få presentert i dag kan det ved første øyekast se ut som om det handler mest om fargebehandling. Men det er altså ikke sikkert den måten å spille fargen på som læreboka sier er best isolert sett skal benyttes likevel.

Hva er riktig spill i kløver om du rår over denne fargen?

Hvis en tyvtitter i læreboka om fargebehandling finner en at det med åtte kort til sammen er en bedre sjanse å ta finesse etter en dame enn å toppe for å se om damen sitter dobbel. Det er større sjanse for at damen finnes i en tre-korts farge (foran) enn i en to-korts farge (dobbelton bak). Det er 3 mot 2 (eller 60/40 i %).

Men så er det slik at det kan sitte 4-1.

Hvis man har en åttekorts kombinasjon med A-K-J-10 i toppen (honnørene kanskje fordelt på de to hendene) er det ofte korrekt å ta en honnør før du tar finesse etter damen neste gang. Da garderes i alle fall mot damen singel som det er kjedelig å tape stikk til hvis finessen tas i fargens første runde.

Er det slik her at du bør ta en honnør først med denne kombinasjonen (6-2)?

Det avhenger av hvor mange stikk du behøver i fargen. Hvis du behøver kun tre stikk er det riktig å ta en honnør først, for da kan du ta finesse med knekten andre gangen og få de tre stikkene du behøver selv om han foran har damen fjerde. Men hvis vest har damen fjerde må det tas to finesser for å få alle stikkene. Derfor er det slik at om du trenger alle stikkene fra en slik farge, og har dobbelton på den ene siden (som her) er det riktig å ta finesse i første runde. Ja, da kan du tape til damen singel bak, men du vinner med alle andre 4-1 kombinasjoner hvis vest har damen. Det er fire 4-1 kombinasjoner, singel kløver 8, 7, 5 eller 2 hos øst, mot den ene kombinasjonen du taper til, damen singel hos øst.

Dette er altså teorien. Så var det dette med å vurdere hele spillet, da.

I dagens spilleprøve skal du forsøke deg I 6 NT spilt av syd.

Vest spiller ut en ruter til østs ess. Øst fortsetter med ruter.

Ja, her har du nettopp den kløverfargen vi gikk gjennom. Det er imidlertid slik at hvis du låser deg på ting du har lært om fargebehandling isolert sett overser du at det kanskje er feil å følge lærdommen akkurat her.

Om spillet hadde vært sånn at du behøver alle kløverstikkene er altså beste sjanse å ta direkte finesse så du kan gjenta den for å få med damen fjerde foran. I dette tilfellet er det helt feil spilt.

Tell toppstikkene først!

Her har du 3+4+2+2=11 stikk fra taket og behøver kun tre stikk i kløver for å vinne 6NT.  Da er den beste kløverbehandlingen å ta en honnør først for å gardere mot singel dame hos øst. Senere kan en finesse tas, og om vest har damen får du de tre kløverstikkene du trenger uansett om det sitter 3-2 eller 4-1.

Men det er flere muligheter i dette spillet.

Ikke se helt bort fra sparåtteren! Det kan jo sitte 4-3 i spar med spesifikt J-10-9 tredje. Da gir åtteren det tolvte stikket, og å så fall er det veldig dumt å ta en kløverfinesse som kanskje ryker når du hadde tolv stikk fra topp med kun to stikk i kløver! Sjansen for ekstra sparstikk er imidlertid veldig liten, men den bør prøves først. Og når det er slik som dette er det ofte en god ide å ta alle toppstikkene i sidefargene så kan det noen ganger hende du får nyttig informasjon. Da må du frem med kuleramma!

Ta det tredje ruterstikket. Da oppdager du at vest hadde startet med seks små ruter og øst esset dobbel. Innkasser kløver ess for å gardere mot damen singel. Så spar dame fulgt av hjerter, og underveis tar du for A-K i spar og forlanger tolv stikk allerede hvis åtteren blir god. Men det sitter ikke J-10-9 tredje i spar som jo kun var en veldig liten tilleggssjanse, vest hadde J-10 dobbel, og øst nieren femte.

Idet hjerteren spilles viser det seg at den satt 3-3 fra start.

Hvorfor har all denne tellingen å si?

Slik ser det ut før det siste hjerterstikket tas:

Jo, å ha tunga rett i munnen og følge med på fordelingen hos motspillerne er veldig viktig! I dette tilfellet har du fått mye nyttig informasjon. Siden fordelingen i alle fargene unntatt kløver er klar vet du øst og vests fordeling fra start og følgelig fordelingen de sitter igjen med i trekorts-situasjonen!

Vest startet med to spar, tre hjerter og seks ruter. Han hadde følgelig dobbelton kløver fra start og kun en kløver nå. Øst startet med fem spar, tre hjerter, to ruter og derfor tre kløver fra start. Du har tatt en kløverrunde og vet altså at vest har igjen singel kløver, og det er enten damen singel eller singelton liten. Hvis vest har singelton linte i trekorts-possen har øst igjen damen gardert. Da ser det i så fall mørkt ut?

Nei, hvis øst har igjen kløver dame gardert er han ille ute nå! Du vet jo at han også har en sparnier han må passe på.

Du tar for hjerter ess og kaster kløver 10. Hva skal øst kaste? Han må holde spar 9 om du ikke skal få stikk for den sparåtteren jeg nevnte tidligere. Så øst må kaste kløver. Med to kort igjen spiller du kløver mot K-J og vet at det er plutselig har blitt helt tullette å ta finessen hvis vest følger med liten kort, for fargen må sitte 1-1 på dette tidspunktet!

Hele spillet slik det satt da flere gikk bet i 6NT da de tok kløverinessen:


På en måte var J-10 faktisk unødvendig siden den med tre kløver også hadde sparholdet. Noen av de som gikk bet i 6 NT hadde kanskje vunnet den med dårligere kløver! For å vise hvordan det ville gått til tar vi med sluttposisjonen med Ø/V sine kort vist også, men nå har jeg gjort om spilleførers kløver og gjort den svakere!

 

Her startet altså spillefører med kun A-K tynt sjette mot to små i kløver så det var ingen finessemulighet i fargen. Det står i 6 NT likevel siden den med sparholdet (må ha minst fire spar) også er alene om kløverholdet. I sluttposisjonen må øst holde spar 9 slik at syds åtter ikke gir stikk, så øst kaster kløver idet skviskortet hjerter ess spilles. Spillefører får da for K-5 i kløver (eller enda mer elegant for kongen og så toeren til slutt om han legger femmeren på hjerter ess).

EKRENS 2 RUTER skaper sving

I en kamp fra en lagturnering på BBO møtte vi denne uken et engelsk lag bestående av juniorer. De brukte Ekrens 2 ruter, en konvensjon en faktisk kommer bort i oftere mot utlendinger enn nordmenn.

Bjørn Olav Ekren har fått æren å bli titulert som oppfinner av Ekrens 2 ruter som viser begge major og under åpning. Konvensjonen ble raskt populær i Norge på 90-tallet, men senere mistet mange norske spillere litt interessen for å bruke åpning 2 ruter til det formålet.

Alle konvensjoner som er litt uvanlige er «gi og ta», det skapes svingspill da meldingene går forskjellig fra ved det andre bordet. Noen ganger blir det pluss-spill, andre ganger kan man være ute å kjøre.

«Ekrens» oppstod to ganger i kampen på tirsdag.

I det aller første kom det engelske N/S-paret i en ganske dårlig kontrakt etter deres 2 ruteråpning, men det var aldri fare for noe stort svingspill.

Mot 2 spar kom ruter ut til damen, kongen og esset. Spillefører prøvde kløver dame, men vest stakk. Med åpne kort kan forsvaret nå holde kontrakten på fem eller kanskje seks stikk hvis vest skifter til spar dame, så spar til kongen fulgt av esset. Så spilles ruter, og de kan ta to ruterstikk før enda en ruter presser ut nords siste trumf. Øst blir alene om å ha igjen trumf, og dette gir i alle fall syv motspillstikk.

Vest fant ikke det skiftet, og Ø/V stod en liten stund i fare for å dytte på 2 spar, men det endte med en bet.

Ved vårt bord åpnet øst med 1 kløver. 2+ kort i fargen.

Spiller du med innmelding 2 kløver som naturlig, eller er det Michaels Cuebid (5-5 i major)? Jeg kunne ikke melde 2 kløver naturlig og passet. Vest sa 1 spar som ble altertert, og de opplyste at det benektet major. Øst sa 1NT, og da syntes jeg det var på tide å melde seg på med 2 kløver. Det gikk pass rundt. Den kontrakten kan betes om de får satt opp ruterstikk. Da har de tre stikk i spar, ett i ruter og to i trumf slik det sitter.

Vest startet med spar dame fulgt av spar til konge, spar ess og enda en spar. Siden tieren var godspilt kastet jeg rutertaperen min, og vest stjal med kløver 8. Det var fire stikk til Ø/V, og nå avhenger kontrakten av å tippe kløveren.

Det er et valg mellom å gå over på hjerter konge og spille kløver til tieren (riktig om øst har knekten tredje), eller toppe kløveren som er riktig sånn som det satt her siden vest hadde igjen kun A-J dobbel. Det er også riktig å toppspille fargen om vest har J-8 dobbel fra start. Det som gjorde at det tippet i favør av å toppe var at vest hadde stjålet med åtteren. Hvis øst har J-x-x i kløver har i så fall vest (lumsk) trumfet med åtteren fra A-8-x.

'Kontraktaten ble vunnet, og det var verd 4 IMP. Ikke noe stort svingspill pga. Ekrens dette, men det neste tilfellet av 2 ruteråpningen ga større utslag.

Ved vårt bord åpnet vest med 1NT som ikke er etter min smak med den fordelingen. Det er bedre med litt sånn off-shape NT-åpning om det er femkorts minor- og en annen fire-korts farge (og 2-2), spesielt om det er en hånd som kan gi et gjenmeldingsproblem hvis det åpnes med 1 i minor. Men det fungerte bra med NT her. Østs 3 spar viste singelton og trekorts hjerter, 5-4 eller 4-5 i minorfargene og utgangskrav. Nå meldte jeg meg på med en dobling, kanskje ikke særlig lurt? Det fikk i alle fall vest til å satse optimistisk da han visste det var perfekt tilpasning.

Lilleslem i hjerter var glimrende. Det bør vel gå an å finne frem til 6 hjerter etter åpning 1 hjerter også, og nesten en tredel av Ø/V-parene meldte slemmen.

I 6 hjerter er det kun en spartaper, og kløveren må ikke tippes da den tredje ruterhonnøren gir et kløveravkast, og den femte ruteren godspilles med en stjeling og gir ett kløveravkast til.

Ved det andre bordet åpnet syd med Ekrens 2 ruter! Da var det sannelig ikke så lett å melde slem i en farge syd har vist minst fire kort!: De startet bra med naturlig innmelding 2 hjerter, men så stoppet de i 4 hjerter. Det er kanskje ikke noe å si på når de vet syd kan ha fem hjerter?

Spillet ga 13 IMP til de engelske juniorene.

Lag SKEIDAR vant også 13 IMP da Lasse Aaseng-Tom Johansen meldte slik:

Naturlige meldinger, en kontrollmelding (4K), et forslag (6K) og gode vurderinger.

Hoftaniska-Charlsen (De BOTTON) fant også frem til slem og vant spillet da motstanderlagets Ø/V-par stoppet i utgang.

Lagturnering fra 1.februar

Det florerer med online-tilbud for de som ønsker å spille mye bridge, både internasjonalt og nasjonalt. Mange forteller at de spiller mer bridge nå i disse covid-tider enn tidligere! Det er også ganske mange som sier de savner vanlig "face-to-face" bridge.

Her i New Zealand hvor jeg er spilles det vanlige bridgeturneringer igjen etter at det i noen perioder i 2020 var kanselleringer pga. lock-down. Aktiviteten har økt voldsomt for online bridge her også.

Mer "face-to-face" bridge som vi har vært vant med får vente de fleste steder, og i mellomtiden er det mange forsøk på å forbedre online-plattformene så det blir mest mulig likt "vanlig" bridge, og for å forbedre sikkerheten osv.

Det nystartede WORLD BRIDGE TOUR som Boye Brogeland og Thomas Charlsen var intiativtakere til arrangerer mange turneringer, og en god del norske spillere deltar. Mer om det kan du lese på OCBL (Online Contract Bridge League) sin side, her.

Om WORLD BRIDGE TOUR konseptet kan du lese her.

I Norge starter et spennende turneringskonsept i februar.

Det skal spilles på RealBridge som etter manges mening er det beste onlinetilbudet så langt og det har blitt veldig populært. Der spilles med kamera så man kan se motstanderne og makker. Jeg har kun forsøkt det en gang, men det var nok til å si at det føles bedre enn for eksempel BBO.

All informasjon om denne turneringen og hvordan den skal gjennomføres samt hvem som er påmeldt finner du på NBF sine side, her.

Vi sakser noe av informasjonen:

//Eliteklassen er åpen for alle medlemmer, uavhengig av antall mesterpoeng eller handikap; ønsker et lag å stille på nivå A kan de spille der. Åpen klasse er også åpen for alle medlemmer. Den er mynta på spillere som har for mange mesterpoeng og/eller for lavt handikap til å spille i begynnerklassen, men som ikke føler seg hjemme i eliteklassen. Nivå C er for spillere som ikke har fått hjerternåla (<50 MP) og har et handikap på minst 40.

Man må altså oppfylle begge kravene - både MP og HCP for å spille i begynnerklassen. //

Det er fint at det er forskjellige klasser med forskjellig nivå. Noen ferske spillere føler seg ukomfortable om de må spille mot en rekke elitespillere hele tiden. Det som fortsatt er ferske, men allerede har fått litt mer ambisjoner kan prøve seg i en tøffere gruppe.

Det er klart at det er helt greit å spille på det nivået man føler seg komfortabel, men det er også klart at for de med litt ambisjoner så er det å spille mot tøff motstand den beste måten å utvikle bridgen sin! Du får mer juling, men også masse impulser og nyttig læring.

NBF sitt tilbud dekker det meste når det gjelder dette, og de er viktig at så mange som mulig deltar.

Det er påmeldt et stort antall lag, så dette ser ut til å bli et glimrende opplegg.

Lagene avtaler kamptidspunkt på lignende måte som i NM for klubblag med den forskjell at bortelaget ikke må reise.

Jeg kommer til å følge med på disse turneringene og følge opp her i bloggen så godt som mulig. Ikke nøl med å sende meg noen historier fra dine kamper! (e-post: bridgegeo@gmail.com)

Å støtte med kun tre kort (etter 1-over-1 svar)

I en lagturnering på BBO kom et spill som illustrerer godt «problemet» med å støtte svarerens majorfarge etter en-over-en svar til 2 major med kun tre-korts støtte.


I «gamle dager» lærte vi at når det går åpning 1 i farge, en-over-en svar i major fra makker, så støtter åpneren med fire-korts støtte. Uten det må man etter «steinalderbridge» finne en annen melding.

I moderne bridge har det blitt mer vanlig å støtte med tre-korts i en sånn situasjon, men i så fall med kort som passer for fargekontrakt, og ingen annen gjenmelding virker særlig god.

Hvis svarhånden er svak blir dette sjelden feil, da passer han på 2 major som ofte spiller bedre enn 1NT om åpneren har den rette håndtypen for støttemeldingen (fordelingspreget). I verste fall spiller vi 2 i major på 4-3 tilpasning.

Litt verre kan det være om svarhånden er sterk og har kun fire-korts farge, for etter denne meldestilen vet ikke svareren om de har 4-4 eller 4-3 tilpasning. For å løse det spiller mange med 2NT etter en slik start som en slags «Check-Back» som først og fremst spør om åpnerens støtte er på tre- eller fire kort.


Det er forskjellige variasjoner av den 2NT varianten, noen bruker det som utgangskrav, andre som minst invitt. Felles for alle versjoner er at vi ikke kan stoppe i 2NT.

Han som støttet til 2 major melder normalt 3 eller 4 i majorfargen med fire-korts støtte, og noe annet med kun tre-korts støtte.

Merk at med balansert hånd bør det neste nalltid gjenmeldes 1NT heller enn å støtte med tre kort i fargen.

Denne problemstillingen oppstår for mange både etter 1 kløver – 1 i major og 1 ruter-1 i major. For de som spiller med såkalte kløverføringer er ikke dette noe problem etter åpning 1 kløver og et svar som viser majorfarge (svareren melder fargen under den han har), for da viser åpneren med det samme tre-korts støtte ved å melde 1 i majorfargen direkte: 1 kløver – 1 ruter som viser 4+ hjerter, og 1 hjerter gjenmelding fra åpneren med tre hjerter, og han sier 2 i svareres majorfarge med vanlig åpning og fire-korts støtte.

Så til den nevnte hånden som forekom forleden:

Nord har gode kort, og det kan stå utgang. Det er imidlertid mange håndtyper syd kan ha her, og det syd har er en av dem. For hva er syds andre melding om han ikke skal si 2 spar?

Syd er for svak til reversmeldingen 2 hjerter. Å si 1NT virker helt feil, og da blir det eneste alternativet til 2 spar å si 2 ruter. Det viser imidlertid nesten alltid sekskorts farge, og en risikerer å bli spillende 2 ruter på 5-1 tilpasning i stedet for en sunn sparkontrakt, for en makker med en svak svarhånd og singel ruter kan ikke klandres for å passe på syds gjenmelding 2 ruter.

Å støtte til 2 spar med slikt har veldig mange fordeler.

Men altså, da vet ikke nord sikkert om det er åttekorts tilpasning i majorfargen. Siv Thoresen (nord) gjorde det enkelt, hun meldte utgang direkte – 4 spar!

4 spar var en fin kontrakt denne gangen så «never argue with success» - den direkte 4 sparmeldingen. Akkurat sånn meldte faktisk mine motstandere også ved vårt bord, litt frustrerende for det er selvsagt mulig å havne 3NT med slikt.

Beste motspill mot 4 spar er å spille ut kløver og mer kløver som setter et visst press på spillefører. Så snilt som det sitter blir det uansett ti eller elleve stikk. Da det beste utspillet og motspillet ikke ble funnet vant vår motstander enkelt elleve stikk, N/S + 650. Det noterte Thorsen-Lie også.

Mine lagkamerater startet meldingene slik:

Jeg kjenner ikke deres systemavtaler i detalj, men det ser unektelig ut som om syd fikk vist sine kort helt perfekt. Likevel meldte nord, helt uforståelig synes jeg, 3NT med tieren tredje i kløver mot det som må være en singelton! Utgang i 4 spar på 4-3, eller 5 ruter må da være bedre?

De spilte altså en forferdelig 3NT hvor både 4 spar og 5 ruter er glimrende utganger som lett vinnes.

Så vi tapte spillet?

Vi kunne tapt spillet, men ikke med mer enn 2 IMP. For 3NT kan ikke rokkes! Ingen som var i 3NT gikk bet.

Se en gang til på kløverfargen. N/S har ingen kløverstopper i det hele tatt, men kombinasjonen de har og småkortenes plassering Ø/V gjør at fargen er dønn blokkert, motspillerne kan ikke få tatt mer enn fire kløverstikk.

Da Ø/V startet med kløver til kongen og kløver tilbake til esset var det slik at øst må ta tredje kløverstikket for å ta ut nords tier, og da kan ikke vest få kvittet seg med stor nok kløver til at øst kan få tatt det fjerde kløverstikket og fortsatt være inne for å ta betestikket.

Øst så denne blokkeringen og skiftet i tredje stikk til ruter. Da stod resten siden både hjerter og ruter ga full uttelling, N/S + 660 og uavgjort spill!

Hvem trenger godt system (evt. kombinert med gode vurderinger)?


En slags "Stepping Stone squeeze"

I OCBL OPEN LEAUGE lørdag kveld norsk tid vant lag FASTING sin kamp og ligger nr. 3 i sin gruppe.

I det aller siste spillet i lørdagens kamp var det lett etterpå å se hvordan spillefører kunne vunnet 3NT. Ved noen bord ble det likevel bet selv om det er ni «enkle» med åpne kort. I vår kamp (Australia-Goded) ble det bet ved begge bord!

Mot 3NT spiller øst ut spar til kongen og esset. Når en ser alle kortene er det bare å ta en ruterfinesse så er det ni stikk siden ruter dame i så fall gir stikk. For å få til det må imidlertid kløver knekt stikkes over med damen som ikke er så artig om fargen sitter 4-2 eller 5-1. Noen spillefører mente de hadde tid til å godspille ruterstikk ved å starte med ruter fra hånden.

I vår kamp spilte begge ruter ess i andre stikk, så ruter 9 som gikk til vests tier. Da fikk øst sjansen å kaste et kort. Jeg hadde spilt ut spar 5. Til vanlig spiller jeg syveren fra slike farger, men med ukjent makker som visstnok er litt rigid på det med fjerde høyeste fulgte jeg den avtalen. I andre ruterrunde er det imidlertid en sjanse for å hjelpe makker til å finne hjerterskiftet. Jeg kastet spar 7. Når den som har invitert i en farge kaster et kort fra den fargen som det første han gjør forteller det noe. Det er klart at øst aldri kaster spar i den situasjonen om han har god spar!

De fire første stikkene gikk akkurat likt ved begge bord. Vest skiftet til hjerter 9 som ble lasjert, så mer hjerter til damen og kongen fulgt av en tredje runde hjerter. Nå har spillefører to mulige måter å vinne ni stikk på. Han kan stikke over kløver knekt med damen og spille ruter mot damen. Det går bra siden han med ruter konge ikke har den siste hjerteren. Har han det blir det bet på den måten, og kanskje ville spillefører så oppdage at kløveren faktisk satt 3-3 og det kunne blitt ni stikk med fire stikk i kløver.

Ved vårt bord ga på en måte spillefører opp, eller det han gjorde var å låse seg på sitsen i kløver da han spilte A-K-J og oppdaget at det ikke gikk å få tre kløverstikk siden øst var fri tredje gang. Da var det bet, vest fikk to ruterstikk til slutt.

Det han burde gjort var å stoppe kløverspillet etter to runder og først ta de to sparstikkene idet disse kortene er igjen:

På spar dame følger vest, men så på spar knekt er han ferdig. Hvis han kaster en kløver står kløveren. Hvis han kaster ruter kan spillefører simpelthen godspille ruterstikk med inntak på kløver knekt. Eller mer elegant, siden dette er en slags vadesteins-skvis (stepping-stone), kan han idet vest holder kløveren og går ned på singel ruter ta for kløver knekt og spille inn vest på den nå single ruterkongen i stikk 12. Vest må hjelpe spillefører over til kløver dame, det niende stikket.

Beste spilleplan i 3NT?

Litt usikker, men det er vel ok å spille ruter ess i andre stikk (noen ganger faller kongen). Så bør det kanskje spilles kløver knekt til damen og ruter opp mot damen? Å spille A-K-J og stikke over er og en mulighet for å ta den fjerde kløveren om det rett og slett sitter 3-3, men det kan bli feil om kløveren sitter 5-1.

Etter ruter ess, kløver knekt til damen og ruter opp er det nesten safe, om da ikke øst har fire ruter. Hvis vest følger med liten ruter, og damen blir stukket av østs konge er det tid nok til å godspille ett ekstra ruterstikk senere, for hjerteren er gardert.

Syv av 32 spilleførere gikk bet i 3NT. Også i lag SKEIDAR sin kamp var en bet i 3NT uavgjort spill. I lag FASTING,  lag SELIGMAN (Brogeland-Lindqvist) og De BOTTON-NORWEGIAN AMAZONES (norske spillere ved begge bord) var det uavgjort med +600.

Storseier til lag SKEIDAR

Det australsk/kanadiske laget jeg spiller noen kamper for i OCBL OPEN LEAGUE fikk forferdelig juling av lag SKEIDAR torsdag kveld. Heldigvis var jeg ikke innkalt til den kampen og slapp derfor å ta del i å bli skikkelig banket opp.

Arve Farstad-Martin Andresen og Lasse Aaseng-Christer Kristoffersen hadde begge gladlister, og sluttresultatet ble hele +56 IMP (19,17-0,83 VP).

Vi tar med en flott spilleføring av Arve Farstad som var en av veldig få som vant slem, og det uten å få favør i utspillet som enkelte andre fikk.

Kløver konge ville vært et fatalt utspill da det i så fall blir kun en kløvertaper. Men etter disse eller lignende meldinger far ruter konge, eller trumf påuløre utspill.

Mot Farstads 6 hjerter spilte øst ut ruter konge til esset. Det handler om eliminasjon og innspill. Sluttposisjonen som må finnes må være slik at det er trumf på begge hender sånn at den som blir innspilt enten må spille en farge til dobbeltrenons, eller hjelpe spillefører i den kritiske fargen. I dette tilfellet må sparene elimineres med stjelinger hos nord.

Etter å ha utført eliminasjonen av sparene var Farstad inne på hånden (nord) idet det så slik ut, en posisjon som er som hentet fra læreboka om eliminasjon og innspill:

Nå spilte nordmannen liten kløver mot knekten. Øst gjorde det beste han kunne, stakk opp med honnør og spilte liten kløver. Hvis han i stedet spiller spar trumfes hos syd mens en kløver kastes fra nord.

Da øst altså stakk opp med kløverhonnør og spilte liten kløver kan det se ut som spillefører har et valg, og det kan være riktig å legge liten fra syd hvis øst hadde startet med honnør-10 fjerde i stedet for begge kløverhonnørene. Sitter det slik må vest i så fall på med honnøren sin idet det legges liten fra syd, og knekten står.

Spillefører må altså hoppe på med knekten fra syd. Hvorfor er det nokså logisk å gjette riktig i dette tilfellet?

Hvis øst har honnør-10 fjerde fra start ser han mot slutten hva som er på gang. Han forstår at om det skal bli bet må vest ha en kløverhonnør og legger liten i stedet for å stikke seg inn kun for å gi spillefører en sjanse. I så fall vinner vest med sin honnør og spiller ruter eller mer kløver og det blir bet uten noen sjanse for spillefører. Følgelig må det være slik at øst har begge kløverhonnørene (om han da ikke har gjort en stor feil).

Farstad hadde ikke noe særlig problem her og la kløver knekt idet kløver kom tilbake fra øst, og da knekten stod var det +980 til notering. Det var verd 14 IMP da den kanadiske spilleføreren ved det andre bordet gikk bet i 6 hjerter.

Lag FASTING sin nord gikk bet i 6 hjerter mens motstanderlagets Jan Sylvan fra Sverige fikk den hjem, 14 IMP ut for FASTING som tapte kampen sin med akkurat 14 IMP.

I dette slemspillet skjedde det samme i NORWEGIAN AMAZONES kamp, 14 IMP ut for det norske laget.

Alt om denne turneringen som fortsetter ut hele februar finner du her.

MYE ONLINE BRIDGE!

Det pågår en haug med onlineturneringer både nasjonalt og internasjonalt. Det er så mye at det nesten er vanskelig å følge med på alt.

I øyeblikket pågår enda en OCBL-turnering, JANUARY OPEN TEAMS som avsluttes i morgen.

Lag SKEIDAR er med også i January Open Teams og ble nr. 3 i sin gruppe. I første runde av sluttspillet for åtte lag tapte de mot lag De BOTTON som har med Hoftaniska-Charlsen på laget. De BOTTON vant sin pulje i grunnspillet.

I den turneringen deltok også noen andre norske spillere, og all informasjon finnes her.

Fire strake for lag FASTING?

Lag FASTING (Siv Thoresen, Finn Brandsnes, Sam I. Høyland, Jo Arne Ovesen, Nils Kåre Kvangraven, Espen Fasting og Terje Lie) startet med et tap i OCBL OPEN LEAUGE, men etter det har det blitt tre strake seiere som har ført laget opp på 2.plass i sin gruppen. Torsdag kveld spiller de mot lag FREDIN som består av svenske spillere og en fra Sør Afrika.Blir det fire på rappen for lag FASTING?

I forrige runde vant det norske laget sin kamp med 20 IMP, men i det spillet vi tar med i dag var de vel litt uheldige?

La oss si din makker åpner med 1 kløver (2+ kløver) og du svarer 1 spar. Da høyner makker til 2 spar. Hva melder du nå?

Dette er litt et spørsmål om stil, om åpneren har lov å høyne til 2 major med trekorts, og i så fall hvor ofte han gjør det. Mange spiller slik at å høyne med kun trekorts støtte gjøres om åpneren har ujevn hånd, eller en hånd det ikke ser så bra ut å melde grand (for eks. to små i en farge og bra trekorts støtte). Med de fleste balanserte hender og trekorts majorstøtte bør det etter min mening gjenmeldes 1NT.

Hvis høyningen til 2 major kan være på enten tre- eller firekorts støtte må svareren ha en måte å undersøke mer. Til det bruker mange 2NT som enslags check back. Men med helt jevn fordeling ser det vel ganske naturlig ut å hoppe til 3NT etter 1 kløver-1 spar, 2 spar, og overlate valget av sluttkontrakt til åpneren?

Lag FASTING sitt par hadde ikke det tre- eller firekorts støtte problemet da de spiller med kløverføringer. Etter 1 kløver fra syd sa nord 1 hjerter som viste 4+ spar. Syd sa 1 spar som viste spesifikt trekorts spar. Da avsluttet nord med 3NT som var kontrakten i de fleste kampene. Motstanderlaget kom imidlertid i 4 spar på 4-3 tilpasning etter medlingene 1 kløver-1 spar, 2 spar-4 spar. Slik så hele spillet ut:

Å spille 3NT med nord som spillefører som det norske N/S-paret ved det andre bordet gjorde ble feil da øst hadde et naturlig ruterutspill. Dermed fikk forsvaret satt opp fire ruterstikk med det samme, og det blir automatsik bet om spillefører forsøker å godspille kløveren.

3NT kan vinnes med åpne kort, men da må det spilles veldig spesielt for å få fire hjerterstikk. Knekten først, og om øst ikke dekker må det spilles hjerter til damen. Tieren faller, og spillefører kan ta nok en finesse, nå med nieren. Hvis øst dekker knekten i fargens første runde må spillefører vinne med esset for så å ta for damen som feller knekten. Dette er helt "double dummy" (åpne kort) og ikke noen naturlig spilleplan. Det er en bedre sjanse å satse på dobbelfinesse (at øst har både kongen og tieren) som lag FASTING sin spillefører gjorde, men med to bet som resultat.

Nesten alle som spilte 3NT med nord som spillefører gikk bet. De som uvisst av hvilken grunn fikk 3NT på syds hånd vant den da vest ikke hadde noen grunn til å spille ut ruter ess som er det eneste truende utspillet.

Å spille 4 spar var helt gull, en kontrakt som ble funnet av seks lag (av 36). 5 kløver står også.

Mot lag FASTING hadde spillefører ingen problemer i 4 spar etter ruter knekt ut til esset fulgt av nok en ruter. Han la liten fra nord og trumfet hos sydn, så fire runder trumf. Deretter, uten flere trumf på noen av hendene ble kløverfargen godspilt, og ruter konge var fortsatt stopper i den fargen.

Spillet kostet lag FASTING 13 IMP.

NOREWGIAN AMAZONES ligger på 4.plass i sin gruppe. I dagens spill var 3NT kontrakten ved begge bord i deres kamp. Den norske spilleføreren lasjerte i andre ruterrunde, vant så for ruter konge og satset på dobbelfinessen i hjerter - to bet. Det kostet 3 IMP da spillefører ved det andre bordet nesten ga opp og spilte kløver etter å ha lasjert andre runde ruter og så fått for ruter konge. Å spille slik er dog bare nesten å gi opp, for ruter kunne jo ha vært fordelt 6-3, og kløver ess må i så fall være hos han med kun trekorts ruter.

 

TIL LAGS ÅT ALLE KAN INGEN GJERA

I forbindelse at Norsk Bridgepresse (NBP) har fått ny leder har det oppstått en diskusjon om hva som er best å skrive om for oss bridgejournalister. Selvsagt må det være mange spill, men flere (bl.a. Marianne Harding) har ytret seg om form og innhold og kommet med mange gode forslag. Dette er en positiv diskusjon!

NBP sin nye leder er Vegar Næss. Han kom inn i bridgejournalistikken for noen år siden og har bl.a. laget bulletiner fra norske mesterskap sammen med sin kone, Elisabeth Groseth. Det har de gjort med stor entusiasme, og jeg synes det har blitt riktig bra. Den entusiasmen tror jeg Vegar tar med seg inn i lederjobben for NBP så jeg sier det samme som flere andre, rett mann på rett sted.

Det er viktig for bridgen med en aktiv og så stor som mulig gruppe bridgejournalister for å få mer omtale av bridgen.

Vegar og Elisabeth i full gang med å lage bulletiner

NBP sin internettside finner du her.

Organisasjonen har dessuten en side på Facebook.

Bridgejournalistikk er ikke bare å skrive i avisspalter eller bridgremagasin nå for tiden. I blogger og internettportaler skrives daglig masse om bridge. Det med internett og sosiale medier har kommet for å bli, på godt og vondt. Bridgen kan bruke det på en god måte.

Selv er jeg medlem av NBP, og også IBPA (International Bridge Press Organization). Som den norske presseorganisasjonen deler IBPA ut priser både for spill, gode meldinger og motspill samt hederspriser osv. hvert år. Spillene som gir heder og ære må være skrevet om, og tidligere måtte prestasjonen ha vært omtalt i en avisspalte eller i et bridgemagasin. IBPA har endret de kriteriene, og nå blir spill som er fortalt i blogger, eller på mer eller mindre offisielle internettportaler tatt med i betraktningen.

Tittelen til dette innlegget, Ivar Aasens visdomsord er "Til lags åt alle kan ingen gjera" er noe enhver bridgejournalist som har holdt på en stund blir smertelig klar over. Valg av stoff, form og innhold er ikke så enkelt.

Man kan for eksempel utelukkende konsentrere seg om avisspill med fine poeng. Det tilfredsstiller de av leserne som er veldig dyktige, og/eller problemløserne, men den jevne bridgespiller faller fort at lasset hvis alle spillene har poeng som er veldig kompliserte. Alternativt kan det være mer stoff med morsomme historier, eller det kan være mye lærebokstoff som mange liker. Da kan det bli litt kjedelig for toppspillerne.

Til lags åt alle kan ingen gjera.

Da jeg overtok bridgespalten i Adressa på 90-tallet var det som å hoppe etter Wirkola. Arne Hofstad hadde skrevet sin svært populære bridgespalte i 38 år! Selv skrev jeg i Adressa i 16 år. Etter en innkjøringsperiode ble heldigvis min spalte og min stil mer akseptert. Da avisen tok bort bridgespalten fikk jeg sjansen til å blogge for NBF i tillegg til at jeg i mange år har skrevet for BIN. Både tidligere i avisen og deretter i bloggen har jeg kommet frem til at det beste kanskje er at innleggene er varierte. Noe avansert stoff innimellom, noen historier, og noe mer grunnleggende som kanskje mange kan lære av. Det har blitt både ris og ros fra leserne. Det er enkelte som kommer med innspill, og noen ganger får jeg e-poster eller henvendelser på messenger med spill osv. Det er svært velkomment, så fortsett med det!

Stol på makker!

Det norske lag SKEIDAR ledet midtveis i kampen mot lederlaget GODED (Spania) i OCBL League fjerde runde. Nordmennene fikk imidlertid bank mot slutten av kampen, men i dette spillet viste Tom Johansen hvorfor han regnes som en absolutt topp spillefører:

Normalkontrakten var 3NT Ø/V, og mange vant den selv om det ble bet ved endel bord.

Idet N/S var i 4 spar (doblet av vest) hadde Johansen (vest)-Aaseng et kanonspill. N/S sine meldinger var for aggressive med kun åtte trumf, men de trodde nok det kunne være en god stamp utenfor sonen mot en standard 3NT. Det ville ikke blitt lett å spille 4 spar doblet her.

Aaseng har kanskje mer tro på makker Johansens spilleføringer enn han og makkers egne motspill, hva vet jeg (?), han sa i alle fall 4NT og stolte på at om det var mulig å vinne ti stikk så ville Tom gjøre det! Det kunne jo se ut som om 4 spar var en bra stamp. Å spille 4NT var imidlertid i høyeste laget.

Det så ut som kun ni stikk fra taket, men det er hvis det blir fem kløverstikk. Spar 3 kom ut til damen og esset. En kløver ble spilt til bordet til liten fra nord og honnør, og den nitriste sitsen i fargen ble oppdaget. Da var det kun åtte sikre stikk.

Johansen prøvde en liten hjerter mot knekten. Syd takk opp med damen og spilte spar. Spillefører la syveren og nord nieren. Han tok ikke for spar konge som ville satt opp knekten for spillefører, men spilte stor kløver som fikk gå til kongen. Så leste han sparsitsen korrekt og spilte  liten spar (!), og kongen kom på luft slik at spar knekt sto. Da var det opp på ni stikk igjen, men hvor skulle han finne det tiende?

Det gjelder å kjenne igjen klassikerne, og Johansen kan alle de. Her begynner det å utvikle seg til en sluttposisjon rett fra en bok med avanserte skvisposisjoner. Inne på spar konge spilte nord mer kløver til øst. Hjerter ess ble innkassert, og nord kastet en ruter. Syd har vært under press lenge og kastet spar og hjerter på alle kløverstikkene. Det fjerde kløverstikket ble tatt, og syd måtte kaste igjen. Han holdt igjen knekten tredje i ruter og hjerter konge. Så ble det spilt ruter til esset, og etter alt dette så det slik ut:

Ingen av motstanderne hadde igjen spar, for de hadde så mye annet å passe på. Johansen tok den godspilte spar knekt. Nord måtte holde kløver 8 om ikke østs syver skulle gi stikk, og følgelig ble det kun plass til en ruter hos han. Da forsvant kløver 7 fra øst, den hadde gjort sin nytte. Så var det syd sin tur til å føle presset. Han måtte holde hjerter konge om ikke vests knekt skulle gi det tiende stikket, så også han måtte ned på singel ruter. Avslutningen ble ruter til kongen, og ruter 10 ga stikk siden fargen nå satt 1-1! Vakkert!

Ps. Ved det andre bordet gikk lederlagets spillefører en bet i 3NT mot Martin Andresen og Christer Kristoffersen, 12 IMP til SKEIDAR.

Slemavgjørelser i Nyttårsserien

I Nyttårsserien på BBO er det nå spilt 5 runder. Det er fortsatt de to lagene fra TopBridge som fører, og TopBridge-Lie har fått opp en ganske bra ledelse.

I runde 5 var det noen interessante spill hvor det handlet om slem. Her er ett hvor det kunne endt opp med et kinkig valg i spilleføringen:

(Giver vest, alle i sonen)

Det er ikke lett å melde slem her, og det er da heller ikke noen sikker slem. Hvis det kommer kløver ut kan det være to tapere fra taket.

La oss si vest blir spillefører i 6 hjerter etter en grandåpning og en overføringssekvens. Nord spille ut spar dame. Ruterfargen må godspilles og selvsagt ikke gi mer enn en taper. Går det bra forsvinner kløver fra øst og slemmen vinnes. Etter uttrumfing spilles ruter til kongen. Hvis den vinner stikket må øst spilles inn og nok en ruter spilles mot Q-10-7-5. Syd legger liten. Hva er riktig nå, damen eller tieren?

Hvis syd har knekten tredje fra start bør tieren legges, og da har i så fall nord spilt godt imot og dukket med esset fra A-x dobbel. Hvis nord har det og stikker første gang vinnes ved senere å ta finessen som gir bedre sjanse enn å spille på at det satt A-J dobbel bak fra start. Men nord behøver ikke ha esset. Syd kan ha lagt liten to ganger fra esset tredje, korrekt motspill for å gi spillefører et kinkig valg i ruter.

Jeg har ikke fått fatt i opplysninger om hvordan spillet gikk i de forskjellige kampene, men samtlige spillefører fikk tolv stikk selv om det satt slik at det kunne bli det rutervalget hvis motspillerne setter spillefører på prøve:

Hvis øst blir spillefører blir det bet i slem om syd finner kløver ut. Spilt av vest kan 6 hjerter alltid vinnes, men om det kommer kløverutspill må først spillefører gjette om utspillet er fra knekten (å legge tieren blir riktig), eller fra kongen (opp med kløver dame blir riktig). Selv om det kløvervalget går bra må altså ruteren gjettes.

Kun Grøtheim-Tøndel meldte slem og noterte +1430. Ved alle de andre bordene ble det +680 unntatt ved ett bord hvor det ble 690 i grandkontrakt.

Så var det N/S sin tur å være i slemsonen:

Nord åpner med 1 kløver. Ville du meldt inn med østs kort? 

Jeg har sansen for 1 spar her, utenfor sonen, da hånden er spillesterk selv uten så mange honnørpoeng. Det er imidlertid lettere å se at innmelding blir bra når vi ser at makkeren har femkorts støtte! Skjer det at øst melder kan vest sperremelde, og det blir ikke så lett for N/S å melde med styring.

Hvis øst passer og syd viser hjerterfargen har nord et valg i andre melderunde. Hånden er spillesterk med to topphonnører syvende, så å si 2 kløver virker veldig tamt. Alternativet blir vel 2 ruter, revers. Det mangler litt i form av HP for den meldingen, og noen av poengene ser litt "rustne" ut. Det kompenseres av at han potensielt har mange stikk!

Hvis det starter slik vet syd om en sterk hånd og minst fire ruter, og minst fem kløver. Da er ikke veien så lang til 7 kløver som må være bra om nord har A-K i kløver. Syd finner på et tidspunkt ut det via Key-Card Blackwood.

Selv etter en litt forsiktig gjenmelding 2 kløver bør kanskje N/S finne frem til storeslem?

Det er bra nivå i denne nyttårsserien. I dette spillet meldte hele fem av åtte N/S-par storeslem hvir spilleføringen var en formalitet. Tre var i 7 kløver, ett par i 7NT (fjorten toppstikk selv om det hadde vært kun tre stikk i hjerter), og ett par i 7 hjerter som var litt mer risikabelt da hjerteren kunne vært fordelt 4-1.

To par stoppet i lilleslem, og ved ett bord var ikke nord og syd helt enige om en kravsituasjon da de stoppet i 3 hjerter!

 

Gli og motgli - det jevner seg nok ut

Av og til har man god flyt ved bridgebordet, eller god gli som det kalles. Andre ganger er det så fryktelig motgli at det føles omtrent som om man har bommet fullstendig og smurt med klister, så viser det seg at det er fem minusgrader og nysnø.

Noen ganger gjør motparten alt riktig. Etter hvert begynner da frustrasjonen å ta bo i deg og makker, og så kommer det gjerne noen feil også. Da blir man sittende igjen med en elendig liste. Andre ganger får vi god gli hvor egne kontrakter er bra og vinnes, mens motparten ikke klarer å treffe på noen ting.

I en kamp i OCBL League i forrige uke fikk jeg og min makker (for anledningen), australske David Beuchamp den berømte glien. Motstanderne gjorde noen klare feil, og der de prøvde noen marginale aksjoner ble det også bom. Over 20 spill ble det galt for dem på omtrent en tredel av spillene, og spesielt i fem spill hvor vi til sammen ble forært 55 IMP omtrent uten å være nødt til å løfte en finger!

Allerede i andre spill gikk den tyrkiske spilleføreren bet i en 4 hjerter som godt kunne vært vunnet. Han hadde på et vis et valg, men tråkket feil i et spill hvor godt over halvparten av spilleførerne noterte +620. Spillet ga oss 12 IMP. I det spillet fikk også Aaseng-Johansen (Skeidar) og Thoresen-Brandsnes (lag Fasting) tak i beten, så det var helt klart et norsk gladspill. I lag De Botton sin kamp med nordmenn spillende for De Botton ved begge bord var N/S +620 uavgjort.

I et spill ganske tidlig ble vi holdt ute av meldingene fordi de åpnet med en svak 1 NT. Det er ikke alltid gull, men skulle vise seg å være helt greit denne gangen. Spillet så slik det ut:

Nord åpnet altså med 1NT (12-14), og syd spurte med Stayman før han avsluttet med 3NT da nord ikke hadde noen major. Det var vel litt uheldig at ruteren så sånn ut siden nord hadde maks seks kort i majorfargene, men det er ikke godt meldt.

Vi tok fem ruterstikk og beten med det samme. Ved mange andre bord ble det åpnet med 1 kløver med nords kort. Da kommer Ø/V med i meldingene med rutertilpasningen sin, og 3 NT er plutselig ikke noen aktuell kontrakt for N/S. Noen steder ble Ø/V doblet i ganske høye ruterkontrakter og gikk -300, andre var i 5 kløver N/S med tolv stikk, og det var faktisk også noen som meldte og vant slem som er i hardeste laget. Våre lagkamerater unngikk 3NT.

Det gikk bare et par spill før vi fikk kastet 12 IMP til etter oss i dette spillet hvor du kan ta nords kort og vurdere meldesituasjonen som oppstod med øst som giver og alle i sonen:

Nord doblet opplysende. Det kan nok av og til være riktig, men det er temmelig frisk satsing selv om det er klart at syd må ha en god del poeng (balanseringsposisjon). N/S behøver ikke ha noen tilpasning og må spille på tre-trinnet i faresonen. Det er god sjanse for at makker har sparlengde og får i så fall et vanskelig meldeproblem over nords dobling.

Akkurat sånn var det. Syd hadde god fire-korts spar og ett ess, så han passet ut doblingen.

Det er mulig N/S kan sette press på spillefører med et double dummy motspill, men det kom på ingen måte. Siden de kun hentet to ruterstikk fra start fikk Beuchamp tak i ett doblet overstikk, +870 og nok en tosifret IMP-gevinst! (de fikk to sparstikk og to ruterstikk, det var alt)

Siden østs 1 kløver viser 2+ kløver synes jeg det har noe for seg å doble opplysende første gangen med syds kort, selv om det ikke er ideell fordeling og kan bli litt kjedelig om makkeren melder ruter. Syd passet imidlertid, og det kan neppe kritiseres.

Våre frustrerte motstandere fulgte opp med å melde en slem som gikk bet fordi ruter ess satt bak kongen (6NT kan vinnes fra den andre siden), 11 IMP da N/S ved det andre bordet spilte utgang.

Også i det spillet fikk både lag Skeidar og lag Fasting spille mot slem med bet sammen med litt under halvparten av de andre lagene. Resten var i utgang bortsett fra to par som vant 6NT spilt fra den andre siden.

Som om ikke alt det her var nok for det tyrkiske laget ble det galt for dem også med disse kortene:

Hvilken kontrakt ville du helst spilt med disse kortene?

3NT er vel ganske normalt, men det er ikke langt unna slem dette.

Syd åpnet med 1 spar og sa 2 hjerter over svaret 2 ruter som var naturlig utgangskrav. Nord fortsatte med 2NT, og nå sa syd 3 kløver. Viser det alltid 5-4-0-4, eller kan man melde slik for å vise fordelingen 5-4-1-3?

Det mente tydeligvis syd, men nord trodde antagelig 3 kløver viste farge, for han ble ambisiøs. De endte i 6 kløver.

Er det en veldig dårlig kontrakt?

Nei, det er vel ikke så dårlig om en ser bare på N/S sine kort. Kløveren må være uten taper siden Ø/V har hjerter ess. I tillegg til det må det sitte sånn noenlunde, så 6 kløver er litt for hardt selv om det er en slem som godt kan fyke hjem.

Det gjorde den ikke da øst hadde sikkert trumfstikk, og dessuten satt alt det andre helskjevt med singel ruter hos vest, og dobbel hjerter hos øst. Kontrakten kollapset fullstendig, fire bet. Det ga nok et tosifret tapsspill for det tyrkiske laget, 12 IMP.

Fuglestad-Harding (Norwegian Amazones) satt Ø/V imot 6NT, og de doblet kontrakten! Det ga pene +300, 12 IMP inn for det norske laget siden Blågestad-Helness spilte 3NT med ni stikk.

I de siste spillene skjedde ikke noe særlig i vår kamp, men N/S ved vårt bord hadde allerede egenhendig ordnet seg en fryktelig liste, dog litt uheldig i noen spill. De fleste bridgespillere, og spesielt vi som har vært med noen år vet godt hvordan det er, «been there, done that». Av og til blir simelthen alt "gæli".

Så uten at jeg kan love noe kan det godt hende det kommer en artikkel om noen dager hvor det er helt motsatt, vi sitter og kaver og tråkker feil i annethvert spill…

Monsterkort

Søndag morgen (lørdag kveld i Norge) ble jeg igjen innkalt som reserve for det australske laget som spiller i OCBL OPEN TEAMS. Vi møtte et tyrkisk lag som forærte oss en rekke gladspill, men i det spillet du her skal få se var det ikke sikkert hvor poengene skulle havne.

Som i den forrige kampen jeg spilte fikk jeg utlevert en ekstrem monsterhånd som øst /giver vest) og visste ikke helt hvordan jeg skulle melde:

Ti sikre stikk på egen hånd, så etter to passer ble det til 2 kløveråpning (utgangskrav, eller 22+ grandhånd). Makker sa 2 ruter, jeg 3 kløver. Nå kom 3 ruter fra makker, uklart hvilken betydning i et nytt makkerpar, og jeg fortsatte med 4 kløver. Da kom 4 spar, antagelig kontrollmelding, men fortsatt uklart da de videre meldinger i en sånn meldesituasjon ikke var diskutert i det hele tatt. Vi hadde imidlertid avtalt å vise første og andrekontroller (laveste cuebid) i cuebidsituasjoner, så det tydet i alle fall på at han ikke hadde noen kontroll i ruter eller hjerter. Men det hele var dog usikkert, som sagt.

At 4 grand nå ville være Key Card Blackwood med kløver som trumf var en rimelig antagelse, og der hadde vi en avtale - en dårlig en! Svaret 5 kløver på 4NT ville nemlig vise ett nøkkelkort og 5 ruter null. Dermed ville vi kanskje være for høyt hvis hans svar ble 5 ruter da det i så fall er en spartaper og mye mulig en taper i en av rødfargene også.

Bør det satses på at makker har to viktige kort, enten to røde konger, eller spar ess og en rød konge? Han kan også ha K-Q i en rød farge. Jeg turde ikke satse på det, og noen ganger kan det hende makker har kun spar konge og noen damer i de røde fargene, i så fall er ikke engang 5 kløver en sikker kontrakt - dog ganske pessimistisk tenkt.

Jeg sa 5 kløver, og etter å ha meldt sånn, 3 kløver, 4 kløver og 5 kløver i en utgangskravsituasjon så må makker oppfatte det som en gedigen sleminvitt. Hva han skal lette til slem med er dog ikke så opplagt, men kanskje bør han løfte til slem med for eksempel spar ess og en konge?

Å stoppe i 5 kløver var korrekt, men vi tapte spillet likevel.

Makker hadde akkurat de kortene som gjør at det godt kan bli bet i 5 kløver. Men slik det satt vinnes 5 kløver da syd må gi favør på et tidspunkt, enten gi stikk for bordets spar konge, eller spille unna en rød konge.

Mot 5 kløver spilte syd ut hjerter knekt og damen ga stikk med det samme. Da var det elleve enkle, og det var mulig å få et overstikk.

Etter en halvmeter med kløver så jeg at det kunne bli et innspill i trekortsposisjonen om samme motspiller har spar ess og ruter konge. Men jeg turde ikke spille på det da det innbærer at ruter ess ikke må innkasseres mot slutten, og da kan det hende en ikke får for det kortet om feil motspiller kommer inn. Så i 5 kløver ble bare de elleve stikkene tatt.

Ser du innspillet som gir tolv stikk etter favøren i utspillet?

Det er "bare" å spille hele kløverboka og ta for hjerter ess underveis. Før den siste kløveren ser det slik ut:

Spillefører må lese sitsen da syd kan kaste "lurt", men normalt setter motspillere seg på det de kan holde så lenge som mulig (her 2-2 i de to fargene). På kløver 3 fra øst må syd blanke spar ess, eller gå ned på singel konge i ruter som i så fall kan toppes ut. Holder han singel spar ess og ruter konge dobbel kastes en spar fra vest, så spar til syd som må avslutte fra K-7 i ruter, tolv stikk.

Dette har imidlertid kun akademisk interesse i lagkamp når det spilles kun utgang, og spillet vinnes/tapes hvis Ø/V ved det andre bordet melder slem.

Og det gjorde de!

Syd fant imidlertid et godt utspill mot 6 kløver spilt av øst da han spilte ut sin singel trumf. Spillefører tok noen trumfrunder, så spar dame. Syd stakk og måtte fortsette med spar til kongen. Fra øst forsvant hjerter 7. Nå er det bet, og det burde bli 11 IMP til Australia. Men lagets sponsor (halv)sov selv om nord var maksimalt hjelpsom og kastet alle sine tre hjerter, og da vet syd at spillefører har kun en hjerter igjen - esset! 

I sluttposisjonen må på et vis syd "gjette" om han skal blanke hjerter konge eller ruter konge, men så er det altså ikke gjetting siden makkeren har vært hjelpsom og sitsen er klar, syd kan kaste hjerteren sin . Likevel gjorde syd feil og blanket ruter konge, en grusom pølseskvis hadde lyktes. Da ble det 11 IMP ut i stedet siden de noterte +920 - en sving på 22 IMP.

I det norske laget SKEIDAR sin kamp spilte Martin Andresen ut trumf mot 5 kløver og holdt kontrakten på elleve stikk. Aaseng-Johansen var i toppkontrakten 3 grand og fikk elleve stikk, 2 IMP inn. (2KL-2RU, 3KL-3NT, pass)

I NORWEGIAN AMAZONES sin kamp som de tapte knepent ble det et stort tapsspill for de norske. Med Norge Ø/V startet meldingene likt med det Johansen-Aaseng meldte, men øst gikk ikke helt urimelig på en gang til over 3NT. Da endte de i 6 NT (vest) doblet som ikke hadde noen sjanse etter spar ut til esset og kløverskift. Det endte for sikkerhets skyld med -300.

Ved det andre bordet var øst i 6 kløver. Syd spilte ut hjerter knekt som var samme favør som ved mitt bord i utgang. Spillefører leste situasjonen perfekt og fikk til innspillet som beskrevert her over, 15 IMP ut for det norske laget.

 

OCBL OPEN TEAMS, runde 2

Denne lagturneringen på BBO fortsatt torsdag.

Det norske damelaget (de har også fått med seg Thomassen-Karlberg) NORWEGIAN AMAZONES fulgte godt opp det fine resultatet mot profflaget SELIGMAN i første kamp da de vant i andre runde med 12,3-7,7 VP mot et sterkt italiensk lag.

Selv fikk jeg være med for et australsk lag (som stand-in) og spilte med en solid veteran, David Beauchamp. De var en fornøyelse å spille med han, og selv om det var de første 20 spillene vi har spilt sammen føltes det som en makker som jeg har spilt med i årevis. Det ble dog et par blemmer, men mer bra, og vi fikk oss en seier.

De andre lagene med norske spillere har ikke helt fått opp dampen, men det er kun spilt to kamper.

Alle resultatene, butler, spilldiagram osv. fra denne turneringen finner du her.

I kampen torsdag kveld (norsk tid) var det spesielt ett spill som jeg synes var veldig vanskelig å vite hva som var riktig.

For en mosterhånd!

Her skal det ikke mer en litt tilpass til før det er slem, og med god tilpass i en major er det sannsynligvis storeslem!

Med ingen i sonen åpnet jeg med 2 kløver. Syd sa 2 ruter, og makker passet. Vi hadde ingen avtale for det, men jeg antok passen viste negativ hånd. (mange bruker dobler som det svakeste, og pass ca. 5+ poeng når de har meldt inn over 2 kløver). Over min 2 hjerter sa David 3 kløver, igjen ingen avtale, men da vi hadde en halvtimes systemdiskusjon mumlet han noe om "second negativ". Så da er han i så fall veldig svak, eller kanskje han har kløverfarge...?

Jeg hadde en enkel melding, 3 spar. Da meldte makker 4 hjerter. Hva ville du meldt nå?

Det må innrømmes at jeg ikke hadde peiling på hva som var riktig. Det er klart nord har kun dobbelton hjerter, og maksimalt tre spar. Om han har enten spar dame eller hjerter dame er det en bra slem. Hvis ikke er det ikke sikkert det står i kontrakt på fem-trinnet engang! Å si 4 spar er vel kanskje likevel greit?

Det ble "gambling" samme hva som ble meldt, og jeg satset på at han hadde bare møl og sa pass. Det som tippet i favør av en pessimistisk sats var at med noen verdier som passer til fargene mine kunne han kanskje meldt 4 ruter over 3 spar.

Å passe var riktig, men også på en måte galt:

Lilleslem i hjerter avhenger av at spar dame faller om det er en hjertertaper (3-2 i trumf), så 6 hjerter er ingen god kontrakt. Med de stusselige kortene hos nord er det ikke sikkert det står i utgang en gang om det på en veldig nitrist dag sitter skjevt i begge majorfargene.

Hjerteren satt snilt - ingen taper - og da var det farlig å være i utgang, for slem står om sparen også sitter 3-2. Og utenhjertertaper kan det stå tretten stikk om spar dame sitter dobbel. Men spar satt som du ser 4-1, og 6 hjerter kunne ikke vinnes. Siden motstanderne våre spilte 6 hjerter med bet ble det gevinstspill. 

Det står imidlertid slem, men veldig heldig, og da må det spilles 6 spar! Og riktig spilleplan må dessuten finnes.

SKEIDAR sitt Ø/V-par spilte 6 hjerter og gikk bet (i samme gruppe som mitt lag, Australia). Polakkene Klukowski-Kalita (lag MOSS) fant  frem til 6 spar etter sterk 1 kløveråpning.

Klukowski kom inn på ruter ess i stikk en og tok en stor spar. Så spilte han A-K i hjerter. Fargen viste seg å være gående. Dessuten kunne han nå spille en liten hjerter og trumfe hos vest fulgt av sparfinesse. Dermed ble det kun en spartaper, +980 og 14 IMP ut for det norske laget som tapte kampen med 19 IMP. 

Kun tre Ø/V-par meldte og vant 6 spar, men en god del var i 6 hjerter og 6 spar med bet. Litt under halvparten av Ø/V-parene stoppet i utgang.

Ett par vant spillet på en veldig spesiell måte da øst spilte kontrakten 1 hjerter etter at han åpnet med 1 hjerter og det gikk pass rundt (antagelig etter teorien "det går aldri pass rundt på 1 melding uansett når man har sånn fordeling"). Der noterte han +200 for elleve stikk. Det var verd 6 IMP da motstanderlaget var i slem med bet!

I NORWEGIAN AMAZONES sin kamp var begge Ø/V-parene i 6 spar. Men begge gikk bet da de la ned A-K i spar, og da kunne ikke kontrakten vinnes lenger. Hva som er riktig spilleplan i 6 spar overlater jeg til dere å finne ut.

 

 

OCBL OPEN LEAGUE - God start av norske damer!

Tirsdag startet OCBL OPEN LEAGUE på BBO, en turnering hvor mange norske spillere deltar både på helnorske- og transnasjonale lag.

Denne turneringen er en del av det nye konseptet WORLD BRIDGE TOUR som har en hjemmeside som du kan besøke, her.

OCBL-turneringen (Online Contract Bridge League) om pågår nå har også en hjemmeside med resultater, bulletiner osv., og den finner du her.

Det blir spilling to dager I uken med grunnspill i grupper fulgt at sluttspill med utslagskamper, fra 12. til 27.januar. En kamp spilles hver av dagene tirsdag, torsdag og lørdag. Det e roverføringer på BBO og noen av kampene overføres også ved hjelp av såkalt TWITCH hvor det er kommentatorer tilstede.

Det ble dessverre ikke dannet noe lag fra New Zealand hvor jeg bor denne gangen, men jeg har sagt meg villig til å være «fill-in» på et australsk lag som er i gruppe med bl.a. helnorske lag SKEIDAR.

I første kamp tirsdag kveld fulgte jeg med på kampen Black (England/Sverige) mot Irland som ble overført på BBO, og det ble litt enveiskjøring i favør engelskmennene. I alle kampene spilles imidlertid samme spill, og det var interessant å sammenligne resultatene med det som skjedde i kampene med norske spillere.

Sterkt av de norske damene!

I første runde møtte det norske damelaget NORWEGIAN AMAZONES (Heskje, Vist, Grude, Øigarden, Helness, Blågestad, Harding og Fuglestad – de fire førstnevnte spilte denne kampen) det sterke proff-laget SELIGMAN med amerikaneren Seligman, engelske Bakshi og Brogeland-Lindqvist. På papiret var det en meget tøff oppgave for damelaget, men de gikk hardt ut med selvtillit og ledet kampen. Til slutt ble det uavgjort, 10-10 VP, et godt resultat.

Her meldte Heskje friskt, men da Vist hadde oppjustert sine sterke 14-poenger til 15-17 grand var det vel egentlig snakk om lille- eller storeslem?

Syds 4 kløver var overføring til hjerter, og 5 kløver sleminvitt og ment som Exclusion. Det var visstnok ikke helt klart at det var avtalen så det ut som i alerteringen og forklaringene, men Heskje avsluttet med det hun mente måtte være en god kontrakt, 6 hjerter.

Legg merke til vests dobling som for dem sier "ikke spill ut kløver". Redoblingen var ment som førstekontroll i kløver. De kom altså i slem selv om de mangler to nøkkelkort, hjerter konge og spar ess. Lilleslemmen er i teorien avhengig av en finnesse, og litt til (tåler normalt ikke 4-0 i hjerter).

6 hjreter må spilles av nord da sparutspill fra vest beter kontrakten om syd er spillefører.

Slemmen ble lett vunnet, ingen utspill truer 6 hjerter spilt av nord slik det sitter.

Øst spilte ut ruter som ble vunnet av nord. To store kløver ga umiddelbart avkast for to spar hos syd. Nå spilte Vist safest mulig ved å spille hjerter til esset og hjerter dame for ikke å slippe dem inn raskt da det kunne vært fare for ruterstjeling. NORWEGIAN AMAZONES +1430.

Etter åpning med 1 kløver og et langt meldingsforløp klarte ikke Seligman-Bakshi å kopiere det resultatet, de spilte 4 hjerter med tolv stikk, 13 IMP til «the good girls». I kampen jeg fulgte var vunnet slem uavgjort spill, men rundt omkring i de andre kampen ble slemmen meldt og vunnet av kun omtrent halvparten av N/S-parene.

Honnørpoeng er ikke alt...

Det er ingen tvil om at Michaels Cuebid og Marmic 2NT («Unusual 2NT») er gode konvensjoner da det ofte er bra å få vist fram to farger hvor du har minst fem kort med en enkel melding.

Det vanligste er Michaels for å vise major + minor over motpartens åpning 1 i major (noen bruker spesifikk minorfarge), eller vise begge major om det er minoråpning fra motparten. Hopp til 2NT viser de to lavest rangerte umeldte fargene, for eksempel begge minor om motparten åpnet med 1 hjerter eller 1 spar. Men hva med den tredje muligheten for 5-5 hånd? Man kan jo ha 5-5 (minst) med de to høyeste umeldte, den høyeste og den laveste og de to laveste.

Det går an å spille med overmelding av motpartens farge som de to høyeste umeldte, 2NT og 3 kløver for de to andre kombinasjonene. Da kan man få vist alle mulige 5-5 (eller mer) variantene med det samme. Det betyr i så fall at man ikke kan hoppe til 3 kløver med lang kløverfarge, enten som svakt eller mellomsterkt som enkelte bruker. Det blir med andre ord litt gi og ta samme hva man avtaler.

I den norske nyttårsserien for lag på BBO kom en slik hånd i runde 3. Før vi ser på den 5-5 problematikken som innmelderen fikk får du vest sin hånd, og han var giver med Ø/V i sonen:

Hva ville du åpnet med?

Med femkorts majorfarge og sekskorts minorfarge er det i teorien riktig å åpne med den lengste fargen for så å forsøke å få vist 5-6 etter hvert ved å melde majorfargen to ganger senere. Det behøver dog ikke bli så enkelt da motparten ofte melder seg på. Av og til må majorfargen introduseres ubehagelig høyt. Derfor er det en stil heller å åpne med majorfargen for i alle fall å få fortalt om fem kort der og finne majortilpasningen om man har det, og senere hvis mulig melde minorfargen et par ganger og i alle fall få vist en 5-5 hånd. Hvis ikke kan majorfargen gå i glemmeboken. Men hvis den stilen følges bør det kun gjøres med helt minimum styrke, for meldes slik blir det umulig å få vist det sjette kortet i minorfarge, og da kan man kanskje gå glipp av en slem. Noen sier alltid lengste farge med 5-6, mens andre sier at i alle fall med bra hender anbefales helt klart å åpne med den lengste fargen. Hva med disse kortene?

Jo, det er helt minimum, men her er det rett og slett for ufyselig å åpne med 1 hjerter siden det er så enormt stor forskjell i fargekvalitet. Omtrent over alt ble det da også åpnet med 1 kløver på søndag. Slik så hele spillet ut:

Hva bør nord melde over 1 kløver fra vest? Her hadde det vært gunstig med en melding for å få fortalt om begge fargene med kun en melding. Men 2 kløver er Michaels (for dem som ikke bruker det som naturlig) og viser begge major, og 2NT viser de to laveste rangerte umeldte fargene, ruter og hjerter (noen bruker begge minor mot «kortkløver»). Løsningen blir at man må melde inn 1 spar og håpe at det blir mulig å få meldt ruteren også senere hvis ikke makker støtter sparen.

Er dobler et alternativ?

Jeg synes ikke det, med lange farger er det som regel klart best å komme i gang med å vise dem med det samme hvis man da ikke har veldig sterke kort.

I kampen mellom TopBridge og Nord-Norge meldte nord inn 1 spar mot Are Sivertsens (vest) 1 kløver. Hva ville du gjort med øst sine kort idet nord sier 1 spar?

Det er ikke ideelle kort for noen melding. Han er for svak til å straffepasse, dvs. håpe at makkeren kommer tilbake med en opplysende dobling for å passe, dvs. gjøre om doblingen til straff av 1 spar. Pass er et klart alternativ, men kanskje litt passivt. Hva med dobler?

I gamle dager lærte vi at negativ dobling viste 4-4 i de to umeldte fargene, men det er ikke noen regel som blir fulgt av mange lenger. Fokus for negative doblinger er mest på å ha umeldt major, her hjerter. Jeg har litt sansen for Stian Evenstad sin dobling. Makkeren kan jo melde kløver en gang til, ikke gunstig, men i alle fall finner vi hjertertilpasningen om den eksisterer.

Over Stian sin dobling fant Are en praktisk melding etter pass fra syd: 4 hjerter!

Det gikk pass rundt, og Ø/V var i frivillig meldt utgang med 19 hp til sammen. Men honnørpoeng betyr ikke alt i bridge, resultatet på et spill avhenger ikke av HP, men antall stikk som blir vunnet!

Trumfen satt behagelig 2-2, og N/S fikk kun to trumfstikk og for spar ess. Nord fant imidlertid i andre stikk fortsettelsen som kunne gitt bet i 4 hjerter, nok en spar som er riktig motspill mest fordi syd kan være den som har singel spar, og vest to spar. Men idet nord i neste stikk kom inn på hjerter dame kunne han ikke helt se for seg at syd hadde hjerter konge, og skiftet til ruter. Da stakk spillefører og spilte en andre runde trumf som førte til en fyrstelig begravelse for esset og kongen.

Ser du hvordan kontrakten betes?

Etter to runder spar, den andre trumfet av vest, så trumf mot bordet vinner nord med damen. Så må det spilles en tredje runde spar slik at syd kan trumfe med kongen. Nord har fortsatt trumfesset, forsvarets fjerde stikk.

Burde det vakre motspillet vært funnet?

Tja, det er vel mulig, for nord bør spørre seg hvorfor spillefører med for eksempel kongen-9 fjerde eller femt i trumf spiller liten mot kn-10 fjerde når damen kanskje sitter i saks?

Kontrakten ble altså vunnet, og da TopBridge sitt Ø/V par spilte 3 hjerter med ti stikk ga spillet 10 IMP til Nord Norge. En bet ville gitt 7 IMP den andre veien, en sving på 17 IMP.

Ved ett bord ble det spilt 5 hjerter doblet med en bet, +200 til N/S. To N/S-par fikk spille 3 ruter med ni stikk, N/S +110. I tillegg til TopBridge sin +170 Ø/V for 3 hjerter var det to N/S par som spilte 4 spar doblet med -500. Nord-Norge noterte altså en fet +620 Ø/V i 4 hjerter, og Sven Olai Høyland-Magne Eide (Bergen Ak) noterte en enda bedre +790 Ø/V for 4 hjerter doblet med ti stikk.

Unøyaktig spilleføring

Nyttårsserien i Norge (BBO) fortsatte søndag med runde 3. Det er fortsatt de to lagene fra TopBridge BC som ligger på første- og andreplass av de åtte lagene. Vi tar vi med et spill hvor det så ganske lysegrønt ut i utgang, men det handlet om å se for seg ALT som kunne gå galt. Ved det en bordet slurvet spillefører, og siden det var en toppspiller som førte kortene vil vel mange bruke et annet ord enn bare "unøyaktig" om det som skjedde ved det bordet.

I kampen mellom TopBridge Bogø og Nord Norge åpnet Stian Evenstad (øst) med 1 kløver. Far og sønn Tor og Fredrik Helness satt N/S, og Fredrik kunne melde 2 kløver som naturlig slik de har avtalt det. Mange bruker jo den meldingen som Michaels Cuebid (begge major) selv om motpartens kløveråpning viser 2+ kløver. Vest passet over syds 2 kløver, og Tor (nord) meldte 3 grand.

Ved dette bordet gikk spilleføringen helt greit som det som oftest gjør når Tor Helness fører kortene. I dette tilfellet fikk han det ikke særlig vanskelig heller. 

Øst har et nokså håpløst utspill og valgte spar ess. Spar knekt i andre stikk gikk til damen, og Tor spilte kløver. Øst la liten, og spillefører forsøkte tieren som ga stikk. Da var alt is og brus, kløveren ble godspilt med kun en taper. Forsvaret fikk kun for de to essene og ett stikk i kløver, ti stikk og +430 til TopBridge BC.

Det er klart at øst kunne fått to kløverstikk om han hadde satt i knekten eller damen i første kløverrunde, men spillefører vinner ganske komfortabelt ni stikk uansett da han godspiller kløveren med to tapere. Han har nok inntak til å gjøre det og senere komme seg over til syd for å hente kløverstikkene, for øst må jo ha spar ess siden han åpnet i første hånd.

Ved det andre bordet kunne ikke syd melde inn 2 kløver over østs 1 kløver da det er Michaels Cuebid for det paret. Hvis det spilles slik (Michaels også over "kortkløver") er det en grei variant å spille 3 kløver som en veldig god farge (minst god sekskorts og omtrent åpningsstyrke) så man har i alle fall en mulighet til å melde kløver naturlig. Syd passet imidlertid, vest sa 1 ruter (4+ hjerter), nord doblet opplysende, og syd sa 3NT. Samme kontrakt som ved det andre bordet, men her spilt av syd.

Ove Andersbakken (vest) fant et godt motspill da han spilte ut ruter knekt. Spillefører dekket selvsagt med honnør, og Kåre Bogø (øst) la liten. Det ser med det samme ut som det var en feil å legge liten fra øst, for om han stikker med esset og fortsetter med ruter får han etter hvert godspilt ett ekstra stikk for ruter 7. Siden han lasjerte kunne aldri forsvaret true ruteren lenger. Om øst stikker og spiller mer ruter som ser veldig unaturlig ut med den ruteren hos nord setter det et visst press på spillefører. Hvis han nå gir bort to kløverstikk ender det med at forsvaret får ett stikk i spar, to i ruter og to i kløver, en bet. Men spillefører behøver ikke gjøre det slik. Han kan om Ø/V kjører på med ruter skifte fot og godspille ett ekstra i ruter (Q+9+den femte ruteren) og få 1+3+3+2=9 stikk. 

Etter at ruter konge vant første stikk ble det spilt kløver fra nord, og Bogø hoppet på med en honnør. Spillefører måtte avgi to kløverstikk. Han tok A-K først og spilte mer kløver. Inne første gang spilte Bogø hjerter 10 som spillefører valgte å stikke på hånden fulgt av hjerter til kongen og mer kløver til øst. Bedre er det antagelig å stikke første hjerter med kongen og spille kløver. Spar konge er jo et sikkert inntak til syd senere. Da øst var inne på sin siste kløver så det slik ut:

Øst var altså inne og ga ikke opp selv om det så håpløst ut å bete dette. Han spilte spar knekt. Spillefører la liten og vant med damen før han spilte mer spar mot kongen. Men da stakk øst med spar ess og spilte ruter 6 som gikk til tieren og damen. Spillefører var plutselig låst på hånden mens bordet hadde kun ståstikk! Til slutt måtte nord spille unna 9-5 i ruter til øst A-7, og forsvaret hadde fått 1+0+2+2=5 stikk - en bet. Det ga 10 IMP til lederlaget TobBridge Bogø.

Dette burde nok helt klart spillefører unngått, og det er mange varianter som fører frem. For eksempel kan han som nevnt stikke med hjerter konge midtveis i spillet og godspille kløveren med en fjerde runde, og i det stikket kaste en ruter. Spar konge er jo et sikkert inntak til syd. I diagramsituasjonen står også kontrakten. Idet øst spilte spar knekt bør spillefører hoppe på spar konge og ta kløverstikkene selv om det ser unaturlig ut å legge spar konge med damen dobbel hos nord. Men da blir det jo kun igjen to kort, og spillefører har allerede tatt sine ni stikk, mer enn det kan han ikke få siden de har igjen to ess.

Av de åtte N/S-parene noterte fire av dem +400, Tor Helness var den eneste med 430, ett N/S par spilte delkontrakt og to spilleførere gikk bet i 3NT.

 

 

Nyttårsserie på BBO

Det pågår en lagserie på BBO for norske lag. Det spilles to kamper i uka (torsdag og søndag kl. 19). Flere av de beste norske lagene deltar. Etter to kamper har to lag fra Topbridge BC tatt første- og andreplassen i feltet som består av åtte lag.

Alle resultatene, spilldiagrammer, butler osv. finner du her.

I første kamp kom det et par spennende slemspill. Det første vi tar med er nok vanskelig å melde 100% med styring, eller?

MELDEPRØVE

Det står normalt storeslem i hjerter uten at spilleføringen er relevant, to store spar hos syd gir avkast for to ruter hos nord. Men siden trumfen sitter 3-0 er det ikke så enkelt om spillefører tar tre runder trumf. Siden ruter konge sitter foran, for sikkerhets skyld singel blir det tretten stikk uansett hvordan man spiller. Storeslem i hjerter er glimrende her, og om trumfen hadde vært fordelt 2-1 ville den vært fullstendig til å legge rett ned. Kortet som gjør at det er så bra er imidlertid spar knekt. Den perfekte spartilpasningen er ikke så lett å diagnostisere. Noen vil med godt system finne ut at ruter konge mangler, og da ser det ut som 7 hjerter avhenger av ruterfinessen.

De som åpnet med nords 11 poenger hadde kanskje størst sjanse til å melde 7 hjerter. Tre av de åtte lagene noterte +2210 for 7 hjerter, tre lag var i lilleslem. Ett par doblet Ø/V sin stamp 7 kløver og noterte kun +800, og ett par stoppet i utgang.

VOLDSOMT SVINGSPILL

SYD

Du sitter syd og har hørt at øst i meldingene har vist 12-14 NT uten major  (I alle fall har han ikke tre eller fire spar). Vest har vist sparfarge, og det er han som avslutter med 6NT. Ved ett bord ble den doblet, og jeg har ikke fått fatt i informasjon om hvem som doblet, og hvorfor. Hva spiller du ut?

Tja, det mangler jo litt informasjon her, men er det for ess-utspill. Selv er jeg ess-utspiller mot slem, men ikke alltid i grandkonrakt, og det er ikke så attraktivt med en balansert hånd til høyre og A-10-x i fargen selv. Det kan godt være favør. Et argument for offensivt utspill er at syd ser at det sitter jevnt i spar.

Denne gangen var ess-utspill tingen:

Med hjerter ut blir det tre bet i 6 grand (doblet), fire hjerterstikk til forsvaret. Med alle andre utspill er det tretten stikk fra taket!

Tre lag stoppet i utgang, og det må sies å være forsiktig hvis øst åpnet med sine 12 "rustne". Vest vet imidlertid det er 31-34 poeng til sammen, uten særlig god tilpasning, og hvis de har en stil hvor det åpnes ofte med 11 balanserte kan det godt være en dårlig slem. Men litt pessimistisk, kanskje?

De fem andre lagene var i slem. Romerike sitt Ø/V par noterte +1470 "fete", men det var 9 IMP ut da 6 NT doblet føk hjem (Strømsvåg-R.Paulsen) ved det andre bordet. Om syd treffer utspillet blir det +800 på N/S i stedet for -1880, en sving på hele 2680 poeng. Det ville gitt 20 IMP inn i stedet, 29 IMP i sving i kampen som de tapte med 14 IMP.

 

 

Er du i slem modus?

Her er et par spill fra en nyttårsturnering. La oss se på det første spillet fra svarhåndens synspunkt før vi ser alle kortene.

Som nord hører du makker åpne med 1 spar, og vest melder inn 2 kløver. Hva melder du nå? Noen bruker Stenberg som utgangskrav også etter innmelding, andre endrer til "minst invitt med støtte". En annen mulighet er å si 4 kløver - Splinter - kortfarge i kløver og spartilpasning. For enkelte er Splinter utbegrenset, andre bruker det som en limitert melding (utgangsstyrke) og melder 2 grand - Stenberg - med sterkere hender.

La oss si du melder 4 kløver som Splinter. Makker slår av med 4 spar. Går du på likevel? Det er vel mye som taler for at det kan være for tøft med slem nå, spesielt om makker har noen bortkastede honnørpoeng i kløver og ikke så sterk trumf. Det kan neppe kritiseres å passe selv om det skulle vise seg at det kan vinnes tolv stikk. Men la oss si du er av den optmistiske sorten og melder 4 grand, Key Card Blackwood. Hvis du får 5 hjerter fra makkeren som svar - to nøkkelkort uten trumfdamen - satser du på slem da? Trumfdamen mangler altså, så det blir i så fall en slem avhengig av trumfsitsen. Makker kan ha AK-femte, og da må det sitte 2-2, for i så fall er det en kløvertaper. Hvis han har AKJ-femte er det en bedre sjanse. Og om makker har kløver ess og spar ess blir det omtrent det samme, med A-femte må det sitte 2-2, og er det AJ10-femte er det del bedre sjanse. Men om det ene nøkkelkortet er kongen (sammen med kløver ess) er det en veldig dårlig slem som selvsag kan stå med esset foran og 2-2 sits. 

Uansett, om dette er informasjonen nord får er det nok mest fornuftig å stoppe i 5 spar. Det kan jo være et "hull" i en av rødfargene også.

Slik kortene så ut var imidlertid slem glimrende, og spørsmålet er hvordan melde den når det mangler ett nøkkelkort og også trumf dame:

Du har kanskje sett poenget. Idet syd har fått vite om firekorts trumfstøtte og blir spurt via Key-Card 4 grand om antall nøkkelkort bør han vise to + trumf dame! Det er fordi han vet at det er ti trumf til sammen, og da er A-K nok til at det er odds-on at det ikke er trumftaper. med for eksempel A-sjette mot K-fjerde er det veldig god sjanse for ingen taper i fargen. Kun 3-0 med damen tredje ødelegger festen, og i dette tilfellet kun 3-0 med alle trumfene bak syd siden han også har spar knekt. Damen tredje foran vil bli oppdaget i første trumfrunde, og en markert finesse løse trumfen.

Det neste eksempelet er nok et vanskelig meldproblem for de aller fleste:

Med standard system starter det 2 kløver - 2 ruter, 2 spar. Hvordan bør veien videre være?

Mange bruker dobbel negativ, og å si fall sier nord 3 kløver (eller 2NT hvis det brukes som second negativ). Da kan syd si 3 ruter, og nord sier 3 hjerter. Man hva bør så skje? Syd har 26 poeng, noe ekstra for sin kravåpning. Men han bør vel enten støtte til 4 hjerter, eller bare si 3NT. Da spørs det om nord forsøker 4 hjerter som antagelig er riktig fordi hånden er bortimot ubrukbar i grand (bortsett fra ruter knekt).

De som ikke bruker second-negativ i det hele tatt må si 3 hjerter over 2 spar. Syd kan da si 3 grand, men føler nok han har litt ekstra. Over 3 grand får nord det samme problemet, pass eller 4 hjerter. Noen på syds plass følte idet nord meldte 3 hjerter at de var for sterke for 3 grand og sa 4 ruter. Hva bør nord gjøre da? Det er lett å si når vi ser alle kortene at han kan si 4 hjerter, men etter å ha meldt slik er det ofte sånn at åpneren har minst 5-5 i spar og ruter, så å løfte til 5 ruter er et alternativ som ikke blir så bra denne gangen.

Der nord meldte hjerter to ganger var det noen på syds plass som gikk på videre mot slem med 4 grand, for slem er jo bra om nord har A-J sjette, og ikke så verst om han har esset sjette. 

De som havnet i den uvanlige kontrakten 5 ruter vant den da det kun var en taper i hver av de røde fargene, for ruter satt fordelt 3-3 og hjerter 3-2.

Også 3 grand vinnes greit siden ruterfargen sitter jevnt.

4 hjerter er toppkontrakten og vinnes med ti stikk siden hjerteren altså satt 3-2. Det var en god del som kom for høyt, og i 5 hjerter var spillefører avhengig av knekten dobbel i hjerter, men slik satt det ikke.

Å vinne 4 hjerter med ti stikk ga 75%.

Hvordan vil du og din favorittmakker løst dette meldeproblemet?