OCBL OPEN LEAGUE - God start av norske damer!

Tirsdag startet OCBL OPEN LEAGUE på BBO, en turnering hvor mange norske spillere deltar både på helnorske- og transnasjonale lag.

Denne turneringen er en del av det nye konseptet WORLD BRIDGE TOUR som har en hjemmeside som du kan besøke, her.

OCBL-turneringen (Online Contract Bridge League) om pågår nå har også en hjemmeside med resultater, bulletiner osv., og den finner du her.

Det blir spilling to dager I uken med grunnspill i grupper fulgt at sluttspill med utslagskamper, fra 12. til 27.januar. En kamp spilles hver av dagene tirsdag, torsdag og lørdag. Det e roverføringer på BBO og noen av kampene overføres også ved hjelp av såkalt TWITCH hvor det er kommentatorer tilstede.

Det ble dessverre ikke dannet noe lag fra New Zealand hvor jeg bor denne gangen, men jeg har sagt meg villig til å være «fill-in» på et australsk lag som er i gruppe med bl.a. helnorske lag SKEIDAR.

I første kamp tirsdag kveld fulgte jeg med på kampen Black (England/Sverige) mot Irland som ble overført på BBO, og det ble litt enveiskjøring i favør engelskmennene. I alle kampene spilles imidlertid samme spill, og det var interessant å sammenligne resultatene med det som skjedde i kampene med norske spillere.

Sterkt av de norske damene!

I første runde møtte det norske damelaget NORWEGIAN AMAZONES (Heskje, Vist, Grude, Øigarden, Helness, Blågestad, Harding og Fuglestad – de fire førstnevnte spilte denne kampen) det sterke proff-laget SELIGMAN med amerikaneren Seligman, engelske Bakshi og Brogeland-Lindqvist. På papiret var det en meget tøff oppgave for damelaget, men de gikk hardt ut med selvtillit og ledet kampen. Til slutt ble det uavgjort, 10-10 VP, et godt resultat.

Her meldte Heskje friskt, men da Vist hadde oppjustert sine sterke 14-poenger til 15-17 grand var det vel egentlig snakk om lille- eller storeslem?

Syds 4 kløver var overføring til hjerter, og 5 kløver sleminvitt og ment som Exclusion. Det var visstnok ikke helt klart at det var avtalen så det ut som i alerteringen og forklaringene, men Heskje avsluttet med det hun mente måtte være en god kontrakt, 6 hjerter.

Legg merke til vests dobling som for dem sier "ikke spill ut kløver". Redoblingen var ment som førstekontroll i kløver. De kom altså i slem selv om de mangler to nøkkelkort, hjerter konge og spar ess. Lilleslemmen er i teorien avhengig av en finnesse, og litt til (tåler normalt ikke 4-0 i hjerter).

6 hjreter må spilles av nord da sparutspill fra vest beter kontrakten om syd er spillefører.

Slemmen ble lett vunnet, ingen utspill truer 6 hjerter spilt av nord slik det sitter.

Øst spilte ut ruter som ble vunnet av nord. To store kløver ga umiddelbart avkast for to spar hos syd. Nå spilte Vist safest mulig ved å spille hjerter til esset og hjerter dame for ikke å slippe dem inn raskt da det kunne vært fare for ruterstjeling. NORWEGIAN AMAZONES +1430.

Etter åpning med 1 kløver og et langt meldingsforløp klarte ikke Seligman-Bakshi å kopiere det resultatet, de spilte 4 hjerter med tolv stikk, 13 IMP til «the good girls». I kampen jeg fulgte var vunnet slem uavgjort spill, men rundt omkring i de andre kampen ble slemmen meldt og vunnet av kun omtrent halvparten av N/S-parene.