Er du i slem modus?

Her er et par spill fra en nyttårsturnering. La oss se på det første spillet fra svarhåndens synspunkt før vi ser alle kortene.

Som nord hører du makker åpne med 1 spar, og vest melder inn 2 kløver. Hva melder du nå? Noen bruker Stenberg som utgangskrav også etter innmelding, andre endrer til "minst invitt med støtte". En annen mulighet er å si 4 kløver - Splinter - kortfarge i kløver og spartilpasning. For enkelte er Splinter utbegrenset, andre bruker det som en limitert melding (utgangsstyrke) og melder 2 grand - Stenberg - med sterkere hender.

La oss si du melder 4 kløver som Splinter. Makker slår av med 4 spar. Går du på likevel? Det er vel mye som taler for at det kan være for tøft med slem nå, spesielt om makker har noen bortkastede honnørpoeng i kløver og ikke så sterk trumf. Det kan neppe kritiseres å passe selv om det skulle vise seg at det kan vinnes tolv stikk. Men la oss si du er av den optmistiske sorten og melder 4 grand, Key Card Blackwood. Hvis du får 5 hjerter fra makkeren som svar - to nøkkelkort uten trumfdamen - satser du på slem da? Trumfdamen mangler altså, så det blir i så fall en slem avhengig av trumfsitsen. Makker kan ha AK-femte, og da må det sitte 2-2, for i så fall er det en kløvertaper. Hvis han har AKJ-femte er det en bedre sjanse. Og om makker har kløver ess og spar ess blir det omtrent det samme, med A-femte må det sitte 2-2, og er det AJ10-femte er det del bedre sjanse. Men om det ene nøkkelkortet er kongen (sammen med kløver ess) er det en veldig dårlig slem som selvsag kan stå med esset foran og 2-2 sits. 

Uansett, om dette er informasjonen nord får er det nok mest fornuftig å stoppe i 5 spar. Det kan jo være et "hull" i en av rødfargene også.

Slik kortene så ut var imidlertid slem glimrende, og spørsmålet er hvordan melde den når det mangler ett nøkkelkort og også trumf dame:

Du har kanskje sett poenget. Idet syd har fått vite om firekorts trumfstøtte og blir spurt via Key-Card 4 grand om antall nøkkelkort bør han vise to + trumf dame! Det er fordi han vet at det er ti trumf til sammen, og da er A-K nok til at det er odds-on at det ikke er trumftaper. med for eksempel A-sjette mot K-fjerde er det veldig god sjanse for ingen taper i fargen. Kun 3-0 med damen tredje ødelegger festen, og i dette tilfellet kun 3-0 med alle trumfene bak syd siden han også har spar knekt. Damen tredje foran vil bli oppdaget i første trumfrunde, og en markert finesse løse trumfen.

Det neste eksempelet er nok et vanskelig meldproblem for de aller fleste:

Med standard system starter det 2 kløver - 2 ruter, 2 spar. Hvordan bør veien videre være?

Mange bruker dobbel negativ, og å si fall sier nord 3 kløver (eller 2NT hvis det brukes som second negativ). Da kan syd si 3 ruter, og nord sier 3 hjerter. Man hva bør så skje? Syd har 26 poeng, noe ekstra for sin kravåpning. Men han bør vel enten støtte til 4 hjerter, eller bare si 3NT. Da spørs det om nord forsøker 4 hjerter som antagelig er riktig fordi hånden er bortimot ubrukbar i grand (bortsett fra ruter knekt).

De som ikke bruker second-negativ i det hele tatt må si 3 hjerter over 2 spar. Syd kan da si 3 grand, men føler nok han har litt ekstra. Over 3 grand får nord det samme problemet, pass eller 4 hjerter. Noen på syds plass følte idet nord meldte 3 hjerter at de var for sterke for 3 grand og sa 4 ruter. Hva bør nord gjøre da? Det er lett å si når vi ser alle kortene at han kan si 4 hjerter, men etter å ha meldt slik er det ofte sånn at åpneren har minst 5-5 i spar og ruter, så å løfte til 5 ruter er et alternativ som ikke blir så bra denne gangen.

Der nord meldte hjerter to ganger var det noen på syds plass som gikk på videre mot slem med 4 grand, for slem er jo bra om nord har A-J sjette, og ikke så verst om han har esset sjette. 

De som havnet i den uvanlige kontrakten 5 ruter vant den da det kun var en taper i hver av de røde fargene, for ruter satt fordelt 3-3 og hjerter 3-2.

Også 3 grand vinnes greit siden ruterfargen sitter jevnt.

4 hjerter er toppkontrakten og vinnes med ti stikk siden hjerteren altså satt 3-2. Det var en god del som kom for høyt, og i 5 hjerter var spillefører avhengig av knekten dobbel i hjerter, men slik satt det ikke.

Å vinne 4 hjerter med ti stikk ga 75%.

Hvordan vil du og din favorittmakker løst dette meldeproblemet?