Nyttårsserie på BBO

Det pågår en lagserie på BBO for norske lag. Det spilles to kamper i uka (torsdag og søndag kl. 19). Flere av de beste norske lagene deltar. Etter to kamper har to lag fra Topbridge BC tatt første- og andreplassen i feltet som består av åtte lag.

Alle resultatene, spilldiagrammer, butler osv. finner du her.

I første kamp kom det et par spennende slemspill. Det første vi tar med er nok vanskelig å melde 100% med styring, eller?

MELDEPRØVE

Det står normalt storeslem i hjerter uten at spilleføringen er relevant, to store spar hos syd gir avkast for to ruter hos nord. Men siden trumfen sitter 3-0 er det ikke så enkelt om spillefører tar tre runder trumf. Siden ruter konge sitter foran, for sikkerhets skyld singel blir det tretten stikk uansett hvordan man spiller. Storeslem i hjerter er glimrende her, og om trumfen hadde vært fordelt 2-1 ville den vært fullstendig til å legge rett ned. Kortet som gjør at det er så bra er imidlertid spar knekt. Den perfekte spartilpasningen er ikke så lett å diagnostisere. Noen vil med godt system finne ut at ruter konge mangler, og da ser det ut som 7 hjerter avhenger av ruterfinessen.

De som åpnet med nords 11 poenger hadde kanskje størst sjanse til å melde 7 hjerter. Tre av de åtte lagene noterte +2210 for 7 hjerter, tre lag var i lilleslem. Ett par doblet Ø/V sin stamp 7 kløver og noterte kun +800, og ett par stoppet i utgang.

VOLDSOMT SVINGSPILL

SYD

Du sitter syd og har hørt at øst i meldingene har vist 12-14 NT uten major  (I alle fall har han ikke tre eller fire spar). Vest har vist sparfarge, og det er han som avslutter med 6NT. Ved ett bord ble den doblet, og jeg har ikke fått fatt i informasjon om hvem som doblet, og hvorfor. Hva spiller du ut?

Tja, det mangler jo litt informasjon her, men er det for ess-utspill. Selv er jeg ess-utspiller mot slem, men ikke alltid i grandkonrakt, og det er ikke så attraktivt med en balansert hånd til høyre og A-10-x i fargen selv. Det kan godt være favør. Et argument for offensivt utspill er at syd ser at det sitter jevnt i spar.

Denne gangen var ess-utspill tingen:

Med hjerter ut blir det tre bet i 6 grand (doblet), fire hjerterstikk til forsvaret. Med alle andre utspill er det tretten stikk fra taket!

Tre lag stoppet i utgang, og det må sies å være forsiktig hvis øst åpnet med sine 12 "rustne". Vest vet imidlertid det er 31-34 poeng til sammen, uten særlig god tilpasning, og hvis de har en stil hvor det åpnes ofte med 11 balanserte kan det godt være en dårlig slem. Men litt pessimistisk, kanskje?

De fem andre lagene var i slem. Romerike sitt Ø/V par noterte +1470 "fete", men det var 9 IMP ut da 6 NT doblet føk hjem (Strømsvåg-R.Paulsen) ved det andre bordet. Om syd treffer utspillet blir det +800 på N/S i stedet for -1880, en sving på hele 2680 poeng. Det ville gitt 20 IMP inn i stedet, 29 IMP i sving i kampen som de tapte med 14 IMP.