Fire strake for lag FASTING?

Lag FASTING (Siv Thoresen, Finn Brandsnes, Sam I. Høyland, Jo Arne Ovesen, Nils Kåre Kvangraven, Espen Fasting og Terje Lie) startet med et tap i OCBL OPEN LEAUGE, men etter det har det blitt tre strake seiere som har ført laget opp på 2.plass i sin gruppen. Torsdag kveld spiller de mot lag FREDIN som består av svenske spillere og en fra Sør Afrika.Blir det fire på rappen for lag FASTING?

I forrige runde vant det norske laget sin kamp med 20 IMP, men i det spillet vi tar med i dag var de vel litt uheldige?

La oss si din makker åpner med 1 kløver (2+ kløver) og du svarer 1 spar. Da høyner makker til 2 spar. Hva melder du nå?

Dette er litt et spørsmål om stil, om åpneren har lov å høyne til 2 major med trekorts, og i så fall hvor ofte han gjør det. Mange spiller slik at å høyne med kun trekorts støtte gjøres om åpneren har ujevn hånd, eller en hånd det ikke ser så bra ut å melde grand (for eks. to små i en farge og bra trekorts støtte). Med de fleste balanserte hender og trekorts majorstøtte bør det etter min mening gjenmeldes 1NT.

Hvis høyningen til 2 major kan være på enten tre- eller firekorts støtte må svareren ha en måte å undersøke mer. Til det bruker mange 2NT som enslags check back. Men med helt jevn fordeling ser det vel ganske naturlig ut å hoppe til 3NT etter 1 kløver-1 spar, 2 spar, og overlate valget av sluttkontrakt til åpneren?

Lag FASTING sitt par hadde ikke det tre- eller firekorts støtte problemet da de spiller med kløverføringer. Etter 1 kløver fra syd sa nord 1 hjerter som viste 4+ spar. Syd sa 1 spar som viste spesifikt trekorts spar. Da avsluttet nord med 3NT som var kontrakten i de fleste kampene. Motstanderlaget kom imidlertid i 4 spar på 4-3 tilpasning etter medlingene 1 kløver-1 spar, 2 spar-4 spar. Slik så hele spillet ut:

Å spille 3NT med nord som spillefører som det norske N/S-paret ved det andre bordet gjorde ble feil da øst hadde et naturlig ruterutspill. Dermed fikk forsvaret satt opp fire ruterstikk med det samme, og det blir automatsik bet om spillefører forsøker å godspille kløveren.

3NT kan vinnes med åpne kort, men da må det spilles veldig spesielt for å få fire hjerterstikk. Knekten først, og om øst ikke dekker må det spilles hjerter til damen. Tieren faller, og spillefører kan ta nok en finesse, nå med nieren. Hvis øst dekker knekten i fargens første runde må spillefører vinne med esset for så å ta for damen som feller knekten. Dette er helt "double dummy" (åpne kort) og ikke noen naturlig spilleplan. Det er en bedre sjanse å satse på dobbelfinesse (at øst har både kongen og tieren) som lag FASTING sin spillefører gjorde, men med to bet som resultat.

Nesten alle som spilte 3NT med nord som spillefører gikk bet. De som uvisst av hvilken grunn fikk 3NT på syds hånd vant den da vest ikke hadde noen grunn til å spille ut ruter ess som er det eneste truende utspillet.

Å spille 4 spar var helt gull, en kontrakt som ble funnet av seks lag (av 36). 5 kløver står også.

Mot lag FASTING hadde spillefører ingen problemer i 4 spar etter ruter knekt ut til esset fulgt av nok en ruter. Han la liten fra nord og trumfet hos sydn, så fire runder trumf. Deretter, uten flere trumf på noen av hendene ble kløverfargen godspilt, og ruter konge var fortsatt stopper i den fargen.

Spillet kostet lag FASTING 13 IMP.

NOREWGIAN AMAZONES ligger på 4.plass i sin gruppe. I dagens spill var 3NT kontrakten ved begge bord i deres kamp. Den norske spilleføreren lasjerte i andre ruterrunde, vant så for ruter konge og satset på dobbelfinessen i hjerter - to bet. Det kostet 3 IMP da spillefører ved det andre bordet nesten ga opp og spilte kløver etter å ha lasjert andre runde ruter og så fått for ruter konge. Å spille slik er dog bare nesten å gi opp, for ruter kunne jo ha vært fordelt 6-3, og kløver ess må i så fall være hos han med kun trekorts ruter.