Julebridge

I mellomjula og rundt nyttår spilles julebridge en rekke steder i landet. Resultatene tikker inn på NBF sin side, under resultater til høyre på siden.

Os Bridgeklubb arrangerte sin julecup fjerde juledag med deltakere fra Bergen og omegn. Mange av distriktets toppspillere var på plass, og til topps gikk Christian Bakke-Knut Ivar Pettersen (Bergen Akademiske). Hele resultatlisten finner du her.

Og her er et spill fra den turneringen.

Hva er toppkontrakten?

 

Det er forskjell på teori og praksis. Her er det naturlig å komme i utgang med 26 HP til sammen. N/S har imidlertid en ynkelig hjerterstopper, så 3 grand kan gå direkte bet med fire eller fem hjerterstikk til Ø/V pluss spar ess. Det ser bedre ut å spille 5 i minor. Da er det ikke unaturlig å havne i kløverkontrakt hvor man har 4-4 tilpsning, mens de har kun syv ruter til sammen. Det er imidlertid to majortapere, og i 5 kløver må kløveren løses uten taper. Å spille 5 ruter er antagelig litt bedre, for der kan kanskje sparfargen gi avkast for to kløver hos syd.

Så 5 ruter er vel toppkontrakten? Men å melde det ser omtrent umulig ut, synes jeg. 

Alt dette er imidlertid teori.


Julecupen var parturnering, og mer enn halvparten av N/S-parene var i 3 grand! I teorien kan Ø/V ta fire hjerterstikk og spar ess, men det er ikke så lett i praksis. Flere steder hvor syd var i 3 grand vant han for hjerter konge i første stikk etter en ikke unaturlig liten hjerter i utspill fra vest. Rasmussen-Gamlemshaug tok toppen for 3 grand med tolv stikk. Flere hadde 460 for 3 grand med elleve stikk, og kun to par gikk bet i 3 grand etter hjerter ut fra øst. To par var i 5 kløver, en vant tolv stikk, og en gikk bet da han bommet kløvervalget.

Hvem var i den såkalte toppkontrakten (teoretisk)? Ingen.

 

Tror du på julenissen? (et vakkert julespill)

Innimellom inntak av ribbe, akkevitt og annet som tilhører jula får alltid bridgespillerne tid til et slag kort. Andre juledag fikk Martin Rian fra Orkanger til et kanonspill på BBO. Utgangen som ble meldt var dog omtrent litt som å tro på julenissen.

(spillet er vridd for å få spillefører på syds plass)

Giver øst, ingen i sonen.

 

Makkeren for anledningen, Kåre Bogø som satt med nords kort har fortalt meg om spillet. Han hørte vest åpne med 1 hjerter etter pass fra både øst og Rian på syds plass. Bogø doblet opplysende. Noen vil kanskje si det ikke er korrekt siden han har bare 11 poeng og singelton i en umeldt farge. Hvis makker melder den fargen, og dobleren melder en annen farge (her ruter) viser det slik mange spiller sterkere kort. Men å doble er mulig om man har den avtalen at man kan korrigere kløvermelding til ruter (altså på samme meldetrinn) uten å vise ekstra styrke. Da får man doblet med ruter og fire kort i umeldt major selv med styrke for en vanlig  åpning.

Øst passet, og Rian følte han hadde absolutt maks for sin pass, så han meldte 3 spar som svar på doblingen. Bogø løftet til utgang da hånden hans voks ganske kraftig idet de har spartilpasning, og han trodde kanskje det viste fem spar også?

3 spar er hardt meldt når han kunne hoppet tll 2 spar . De fleste vil vel si hopp til 3 spar her viser femkorts farge, og at dette er akkurat en makshånd for hopp til  2 spar (når man har anledning til å hoppe til både 2 og 3 i major som svar på opplysende dobling). Å melde 2 spar beskytter en minimums dobler, og noen ganger har jo dobleren kun tre-korts spar også.

Vel, nå var han altså i en knallhard 4 spar og fikk tre ganger hjerter ut, den tredje stjålet med spar 5 (øst kastet en kløver).

To spartapere må unngås. En mulighet er KQ dobbel, og siden vest nå hadde vist sekskorts hjerter er vel det kanskje mer sannsynlig at vest har to spar enn at han har KQx og øst tieren dobbel i trumf? Det er nemlig sitsen som gjør at en såkalt intrafinesse løser fargen med kun en taper. Og når man har muligheten for å ta en vakker intrafinesse er det fristende! Så Rian spilte ruter 8 til kongen og liten spar fra nord til sekseren, nieren og damen. Vest spilte ruter tilbake som ble vunnet med damen. Da ble spar knekt spilt, og det satt som det skulle! Vests andre sparhonnør blir fanget samtidig som tieren falt fra øst. Simsalabim, en trumftaper! Det var ikke over, men nå var resten bare litt ekstra julepynt. Han tok trumfene sine, og før den siste så det slik ut:


Uheldige øst var utstyrt med hold i begge minorfargene, ingen hjelp å få fra vest. På spar 4 måtte øst enten gi opp ruter- eller kløverholdet.

(ps. Inne på spar dame i første trumfrunde gjør vest det bedre om han spiller kløver knekt. Så vidt jeg kan se bryter det forbindelsen til skvisen i sluttposisjonen)

Om Rian kanskje meldte litt som om han hadde en pistol mot tinningen er det vel bare å bruke det gamle "ordtaket": når man melder hardt, så må det spilles godt.

You can't argue with success!

Aggressive meldinger

Aggressive meldinger er populære i moderne bridge. Det nytter ikke å sitte med lua i hånda! Å forsøke å forstyrre for motpartens meldinger kan være effektivt.

Men hvor aggressiv bør man være?

Det må være en balanse i det hele. Hvis stilen er fullstendig crazy blir det umulig for makker å vite hva han skal gjøre. For innmeldinger, sperremeldinger idet motparten har åpnet og sperreåpninger må det være en ikke alt for stor «range» fra de beste kortene man kan ha for meldingen til de verste. Jeg tror ikke det er vinnende i lengden og ha en alt for "løs" stil. Samtidig som det må være noe fornuft i hva man driver med når det gjelder å være aktiv i meldingene så må man også passe seg for ikke å bli for passiv! Ingenting er lettere enn å spille mot par som passer hele tiden. 

Her skal du få et spill fra en treningslagkamp forleden hvor det er et slikt poeng i meldingene, men også en spilleprøve.


Hvor høyt ville du tråkket til med disse kortene?

De som har en veldig aggressiv stil kvir seg for å åpne med 3 hjerter for de er vant til at makkeren passer fordi 3 åpningen er så ofte avgitt med dårligere kort. Derfor åpner de gjerne med 4 hjerter med slikt, men da kan problemet blir at makkeren tror åpneren har noe mer.

Disse kortene er vel omtrent som tatt fra læreboka når det gjelder åpning på tre-trinnet, og om syd hadde hatt en hjerter til ville det vært en klassisk 4 hjerteråpning. Da spillet forekom i den nevnte kampen ble det åpnet med 3 hjerter ved det ene bordet, 4 hjerter ved det andre. Han som åpnet med 3 hjerter hørte makkeren løfte til 4 hjerter. Han som åpnet med 4 hjerter fikk kanskje som fortjent da makkeren gjorde et slemforsøk, og han endte i 5 hjerter.


Man kan hevde at nord vurderte dårlig som gikk på mot slem før han bremset i 5 hjerter. Om syd hadde hatt litt bedre kort, for eksempel en hjerter mer og en spar mindre, ville slem vært mulig (avhengig av ruter ess foran), men det kan neppe være noen god slem særlig ofte.

Selv om syd hadde så god trumf som det her var 5 hjerter i fare! Og med A-K i trumf kan ikke nord regne med noe stort kort (ess, konge) i tillegg, for da vil hånden være god nok til 1 hjerter.

Det er altså tilbake til det jeg nevnte i starten av denne artikkelen; det kan ikke være for stor forskjell på det beste og det dårligste man kan ha for slike meldinger.

Nå kan vi se på spilleprøven i 5 hjerter. Vest spiller ut kløver konge. Det er en spartaper som ikke kan forsvinne, og da ser det unektelig ut som om spillefører er avhengig av ruter ess sitter foran kongen for å kunne vinne 5 hjerter.

Ser du ekstrasjansen?

Det er et typisk eliminasjon og innspillmønster her, mange trumf på hver side og muligheter for å eliminere sidefarger før et eventuelt innspill som kan gi favør. I spill med så mye trumf på begge sider og singelton mot esset i den utspilte fargen bør det være rutine å trumfe et kort i den fargen med det samme, selv om du kanskje ikke på det tidspunktet ser hvorfor. Så du vinner med kløver ess, trumfer en kløver og spiller trumf over til nords hånd før nok en kløver trumfes. Deretter spilles bordet inn på trumf igjen før den siste kløveren blir trumfet. Nå er det du må forsøke å spille dem inn, og du ønsker at øst kommer inn. Du må spille spar ess og mer spar. Hvis de har hver sin sparhonnør og ruter ess sitter bak bør de selvsagt klare å få vest til å vinne sparstikket for å spille ruter gjennom. De ser jo også dette eliminasjonsmønsteret og innspillet hvor øst sett fra forsvarets synspunkt ikke bør være inne da han må spille ruter, eller sort farge til dobbeltrenons som trumfes hos syd med ruteravkast fra nord. Men motspillere gjør feil av og til, så dette er gratis å prøve selv om det viser seg at de har hver sin sparhonnør. Og sitter ruter ess foran gjør det jo det senere også! Dessuten er det en genuin sjanse, øst kan ha K-Q i spar! Slik satt det fra start:


Og sluttposisjonen var etter den angitte spilleplanen:


Øst MÅ vinne sparstikket idet det spilles spar i diagramsituasjonen. Da gir ruter konge stikk selv om øst sitter bak med esset, eller om han ikke spiller ruter må han spille spar til dobbeltrenons som trumfes hos syd, ruteravkast fra nord. Fem trekk, og den farefulle kontrakten ble vunnet. Ikke nok med det, han som spilte 4 hjerter ved det andre bordet brukte ikke tid og krefter på det og spilte tidlig ruter til kongen og endte med kun ti stikk. Altså var det vinnende å være på femtrinnet da det satte press på spillefører, men det var vel litt en farlig lek det der, bare for å vinne 1 IMP...   

Julegave til juniorspillere!

Kurt Ove Thomassen informerer om et flott tiltak for juniorspillere i mars:

Her kommer årets julegave til juniorspillere fra Trøndelag og nordover. 13-15. mars inviteres dere alle til helgesamling på Lovund. Reise, opphold og mat dekkes av oss. Du kan være med om du har spilt bridge i ei uke eller om du er landslagsspiller, opplegget blir tilpasset ditt nivå. Mer info kommer på nyåret, men send gjerne ei mld nå om du er interessert.

Taushet er gull! Eller...?

Er taushet gull I bridge?

Med andre ord: er det lurt å passe ofte for ikke å avsløre så mye?

I moderne bridge er det ikke mange som mener det. Å melde aktivt er den populære stilen. Det er imidlertid en grense for hvor aktiv man bør være. En altfor aggressiv meldestil kan faktisk gjøre at makkerparet blir passivt! Det er fordi makkeren til han som melder ofte blir litt redd for å følge opp, han tør ikke aksjonere fordi han har blitt vant med, og derfor er redd for at makkeren har meldt med kort som bare er tullkort. Dermed kan det hende makkeren til han som melder hele tida ikke aksjonerer når han burde gjøre det.

Det må være en slags balanse i dette. Samtidig som det ikke kan være helt ville tilstander må man passe seg for å bli for passiv også. Det er ingenting som er lettere enn å spille mot makkerpar som sier pass hele tiden!

Det kan ikke være en enorm forskjell på de beste kortene du har for en melding, og de dårligste. Det er en god ting å diskutere slikt i makkerskapet så begge vet sånn noenlunde hva de kan forvente.

Hvor lite kan vi melde inn med på ett-trinnet? I sonen? I ugunstig? I gunstig sone.

Og: hvor mye må vi ha for å melde inn på to-trinnet?

Hva er det beste og det dårligste vi kan ha for en sperremelding på forskjellige trinn og i forskjellige soneforhold?

Vi skal se på et spill fra en lagkamp forleden hvor en eventuell innmelding fikk avgjørende betydning for utfallet på spillet. I dette tilfellet var det ikke makkeren til innmelder som ble påvirket av innmeldingen, men spillefører.


Som øst havner du i 6 hjerter uten motmeldinger. Du får spar dame i utspill. Hvordan spiller du?

Det er fare for en spartaper og en rutertaper. En åpenbar sjanse er å spille på ruter konge hos nord.

Etter å ha vunnet sparutspillet trumfes ut i det nødvendige antall runder, så liten ruter fra vest mot damen. Om nord har ruter konge må han ta for den, hvis ikke blir det ikke ruterstikk til forsvaret. Og idet nord vinner med ruter konge (om det kortet sitter der) kan øst legge liten. Ruter dame står og kan innkasseres så snart spillefører kommer inn igjen, og vests ruter ess gir senere avkast for en spar.

Dette er en 50% sjanse som nok er beste sjanse i dette spillet. Det er imidlertid en annen plan som kan friste. Etter å ha tatt ut motpartens trumf (den satt 2-2) innkasseres kløverstikkene. Så den andre sparhonnøren fulgt av mer spar. Hvis den som kommer inn i tredje runde spar har ruter konge må han spille unna det kortet til østs dame, eller han må spille en sort farge til dobbeltrenons som stjeles hos vest med avkast av en ruter hos øst.

Det innspillet kan dog ofte forpurres. Hvis spar sitter 4-3 kan normalt forsvaret sørge for at den som IKKE har ruter konge vinner sparstikket og spiller ruter som sikrer dem ett stikk i fargen. Og om syd har for eksempel QJ109 i spar og MÅ vinne tredje spar blir det likevel bet om nord har ruter konge, og sitter det slik vil den enkle spilleplanene med ruter mot damen gi vunnet slem.

Slik satt det i den nevnte lagkampen:


Ved det ene bordet gikk øst bet etter at Ø/V hadde meldt seg opp i 6 hjerter uten en lyd fra N/S.

Ved det andre bordet meldte syd inn 1 spar over østs 1 hjerter før Ø/V etter hvert klatret til 6 hjerter. Begge steder kom spar dame ut. Han som hadde hørt innmelding 1 spar fra syd hadde nokså lett spill fordi han kjente igjen dette eliminasjon og innspill-mønsteret. Han visste syd (nesten) alltid har fem, eller seks spar. Dessuten er det så lite honnører ute at syd også (nesten) alltid vil ha ruter konge for sin innmelding i sonen.

Dermed var det bare å vinne sparutspillet, ta ut forsvarets trumf, innkassere kløverstikkene og spille den andre sparhonnøren fulgt av mer spar i denne situasjonen:


Det spilles spar. Syd må vinne det sikket og deretter blir han nødt til å spille unna ruter konge, eller spille spar til dobbeltrenons som trumfes hos vest med ruteravkast høs øst.

Slemsvingen i faresonen ble altså egentlig ikke avgjort av de to på østs plass, men av syds valg i meldingene ved de to bordene.

(Ps. Denne artikkelen er ikke ment for å si at det er feil å melde inn med dette. Utfallet det fikk i dette spillet beviser ikke særlig mye…)

Sterke norske resultater i USA!

Da FALL NATIONALS (høstmesterskapet) i San Francisco ble avsluttet fikk vi noen sterke norske resultater.

Fredrik Helness og Espen Erichsen på lag CROUCH (Peter Crouch-Simon Cope, England) kjempet helt I toppen i hovedturneringen REISINGER. Til slutt var de nr. 4, like bak tredjeplassen – en meget sterk prestasjon!


Fredrik Helnes spilte godt i USA sammen med...


Engelsk-norske Espen Erichsen

I MIXED SWISS TEAMS kom Gunn og Tor Helness sitt lag på 5.plass blant 116 lag. De spilte på lag med Multon, Zimmermann og Tehba. 

I mix-lag kom Geir Engebretsen- Solbritt Lindahl på en pen 10.plass.

Terje Lie-Nils Kåre Kvangraven var på et lag som ble nr. 2 i en endags lagturnering på søndag.

Vi tar med noen spill fra finaledagen i REISINGER.


Her var det gamle, gode Ekrens 2 ruter som ble brukt, eller etter dette spillet kan vi kanskje kalle konvensjonen kun for «gamle Ekrens 2 ruter» og glemme det med «gode»?

Erichsen-Helness var nådeløse. Vest passet syds dobling og antydet med passen ruterfarge, ofte flere enn det han her. Men siden de ikke har tilpasning noen steder er det helt ute å kjøre uansett.

Denne 2 ruteren doblet var ingen fest for Ø/V, og da røyken hadde lagt seg var det +1100 til N/S, selvsagt vunnet spill da N/S ved det andre bordet spilte en vanlig utgang.

Like foran lag CROUCH på 4.plass kom et lag med de fire amerikanske stjernespillerne Weinstein, Becker, Weichsel og Hamman, men også to 31 år gamle spillere fra Australia; Andy Hung og Liam Milne (opprinnelig fra New Zealand). De to ungdommene i bridgesammenheng imponerte også.

Liam fortalte dette spillet hvor også Helness-Erichsen fikk et gladspill:


Der Helness-Erichsen satt N/S mot Upmark-Nystrom meldte sistnevnte inn 1 ruter som vest. Nord viste spar, og syd hadde en litt ekkel gjenmelding med litt lite for en revers slik mange definerer revers, alt for mye for 1 grand, og ikke riktig hånd for 2 kløver.

Erichsen reverserte med 2 hjerter, og da endte de i 3 grand. Upmark (øst) trodde sparutspill ville være tingen mot 3 grand, så han doblet. Nystrøm forstod beskjeden doblingen ga og spilte ut spar, men til ingen nytte. Nord hadde akkurat nok til å ha sparstopper, og 3 grand doblet føk hjem. Pluss 750 var vunnet spill i den kampen.

Da Sadek (mot australerne) som du ser i diagrammet kom tilbake med en merkelig 1 grand med sine 16 poeng misset det egyptiske paret utgangen, og spillet var allerede vunnet for Hung-Milne sitt lag. Men det skulle bli riktig festlig da Milne var med og doblet da de ga seg i 1 grand. Han trodde selvsagt makkeren som hadde meldt inn var sterkere etter denne starten. Sadek hadde mye ekstra og redoblet. Hung forstod at øst måtte ha spar siden han ellers ville ha vært med første gangen. Derfor tok han ut i 2 spar!

Ganske sjeldent, N/S har meldt spar før de stopper i 1 grand med 26 poeng til sammen, så kommer Ø/V med og ender i doblet delkontrakt i den fargen nord har meldt. Og det blir suksess for Ø/V!

Siden soneutgangen 3 grand er nedlegg behøvde Hung bare fem stikk (-500) i 2 spar doblet. Det ville han uansett motspill ikke hatt noen problemer med.

Men det skulle bli topp med sløyfe, et resultat som hadde vært enda bedre i lagkamp (hvor det ville gitt en haug med IMP) enn i Board-a-Match hvor spillet vinnes kun med 1-0 uansett hvor stor marginen i forhold til det andre bordet er.

Mot 2 spar doblet kom kløver ut til syds ess. Han skiftet til trumf til liten, åtteren og tieren vant stikket. Hung spilte ruter som gikk til nords ess. Nord fridde seg med kløver, men den kunne vest trumfe. Han spilte ruter dame til syds konge. Nå prøvde syd en desperat liten hjerter unna A-K, men Hung suste opp med damen som vant stikket! Så mer ruter som sto, og han fikk kastet en hjerter. Deretter mer ruter, og et enormt press mot nord oppstod. Det ble faktisk åtte stikk og monsterscoren +470 til Ø/V i et spill hvor motparten som har meldt spar tidligere sitter på soneutgang i grand!

"Alt" om det amerikanske høstmesterskapet finner du her.

 

REISINGER: Tetkamp for de norske

Da CROUCH mot slutten av den første av to finalsesjoner møtte de NICKELL som overraskende sist i finalefeltet. CROUCH kjempet på det tidspunktet helt i toppen og var i deler av finalen i ledelse.

Fredrik Helness og Espen Erichsen er det siste norske som er igjen i hovedturneringen REISINGER i det den går mot slutten. De spiller på lag CROUCH. I den første lagturneingen (Soloway KO Teams) hang de også godt med, men tapte i kvartfinalen mot nettopp NICKELL. Oppgjøret dem i mellom i første sesjon i søndagens REISINGGER gikk dessverre også i favør av NICKELL (3-1), men Peter Crouch sikret i alle fall poenget i ett av spillene da han fikk tak i et gullkantet overstikk ved å plassere kortene korrekt, et spillepoeng som var nesten som hentet fra læreboka.

Merk at ett enkelt overstikk er nok til å vinne spillet i Board-A-Match. En bitte liten differanse i score i forhold til det andre bordet er like verdifull som om du vinner spillet med 1000 poeng!

Mot Fredrik Helness og Espen Erichsen var Nick Nickell i 5 hjerter og fikk ruter ut som han stakk med esset. Etter to runder trumf spilte han ruter til østs konge og oppdaget at nord satt med singel ruter fra start. Nord hadde ved det bordet hoppet inn med 3 spar. Da vet spillefører at nord har kløverlengden, enten fire kløver (hvis han har bare seks spar), eller tre kløver. Det er med oddsen å spille på at han med lengden i kløver har damen. Nickell spilte imidlertid kløver konge fulgt av kløver knekt. Da måtte han gi bort ett stikk i hver av de sorte fargene og noterte +450 for elleve stikk. Et lite forsvar for denne ganske litt svake spilleføringen er at han ville om kløveren ga full uttelling fått tretten stikk.

Mot Peter Crouch sin 5 hjerter spilte nord ut spar konge før han skiftet til sin single ruter. Slik meldingene hadde gått ved det bordet hadde Crouch en nesten sikker kløvervariant, for nord måtte ha fire kløver! (6-2-1-4). Crouch tok for kløver ess og spilte kløver til knekten – tolv stikk og vunnet spill!

I skrivende stund er det noen få runder igjen og CROUCH ligger på ca. 3.-4. plass.

USA: Fredrik og Espen til finalen i REISINGER

Fredrik Helness (Oslo) og Espen Erichsen (nordmann bosatt i England) er klare for søndagens (amerikansk tid) finale i REISINGER i San Francisco. Ti lag skal spille sluttspillet, og nordmennens lag CROUCH kvalifiserte seg som nr. 6. På topp etter semifinalen ligger LAVAZZA. Lagkameratene på lag CROUCH er Peter Crouch og Simon Cope fra England. 

Flere resultater, bulletiner osv. fra Fall Nationals finner du her. (bulletinene ligger under "more")

 

 

 

USA FALLS NATIONALS, oppdatering

I skrivende stund (lørdag kveld i Norge) pågår hovedturneringen REISINGER i San Francisco. Bakke-Brogelands lag ROSENTHAL leder. Link til bulletinen lørdag morgen (USA) er her, og mesterskapssiden finner du her.

Fredag fikk vi dessuten et par bra norske resultater til. Solbritt Lindahl-Geir Engebretsen tok en pen 15.plass i SENIORS MIXED PAIRS. Terje-Lie-Nils Kåre Kvangraven er på et bra lag i North American Swiss Teams, og de ble nr. 7 i kvalfiiseringen. Fredrik Helness-Espen Erichsens lag CROUCH gikk videre i REISINGER på delt 13-15 plass.

NICKELL som ble slo ut ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) i semifinalen måtte tåle et knepent tap i finalen mot BLASS som bestod av tre polakker og to nederlendere. 

 

MESTERTREFF, torsdag

På torsdag deltok 333 par Det betyr at i de fire turneringene fra mandag til torsdag deltok godt over 1100 par!

I torsdagens turnering gikk seieren til Stig Vestveit og Jørgen Petter Nermo fra Rena BK. Det scoret 69,63 %. Det var imidlertid kun 0,04% foran nr. 2 som var  Svein Inge Pettersen-Bente Irene Holmen, Søgne BK, og like bak der kom Bernt Roar Lunde-Jan Arild Søberg, Rendalen BK.

Alle sluttresultatene, spilldiagram og resultat for enkeltspill finner du her. 

Der kan du også finne en PDF fil med mine på forhånd lagede kommentarer til spillene. De er en vurdering av forskjellige scenarier som kan skje i praksis - ingen fasit. Computernalyse for alle spillene med maksimalt antall stikk i forskjellige kontrakter finner du under spilldiagrammene på resultatsiden. De analysene er imidlertid med åpne kort og har ofte ikke noe med hva som er god, korrekt  bridge å gjøre siden maks antall stikk av og til oppnås ved å spille helt mot oddsen. Og det kan man jo gjøre hvis man vet hvordan det sitter!

I spill 23 hadde jeg litt for liten tro på feltet.

 

Her er mine kommetarer/tips til dette spillet:

Noen synes kanskje syd sin utgangsinvitt er tøff. Han har 13 hp, men hånden er verd mye mer spesielt idet han har fått vite om spartilpasning. Med 6-4 fordeling, en renons, og «rene» honnører er det godt nok til en utgangsinvitt. Nord på sin side har 8 poeng samt litt for fordeling, og dobbelton i makkers farge er bra siden det gir muligheter for å trumfe ruter hos nord. Den fjerde trumfen er i så måte gullkantet. Han har til å ta imot invitten, og N/S finner en tøff, men glimrende utgang etter gode vurderinger. Utgangen vinnes lett uansett utspill. Forsvaret kan ikke få mer enn for de tre essene i spar, ruter og hjerter. Selv om det er en potte tett utgangskontrakt må Ø/V finne seg i en dårlig score om de sitter mot 4 spar. N/S: +620

//

Det var ikke helt riktig at å sitte mot 620 ga så dårlig, de Ø/V parene fikk nesten middels! "Salen" hadde meldt utgangen stort sett over alt, og noen N/S-par fikk høyere score enn 620. Åtte par fikk +790 for å vinne 4 spar doblet, men det var ikke topp! Som du ser er "par" (maksimalscoren hvis alle gjør alt riktig) på spillet +500 til N/S, og det er for Ø/V sin stamp i 5 kløver. Men stamper de må de spille godt for ikke å gå 800 i bet. En god del par gikk tre doblede (-800), og ett par var i den ubehagelige kontrakten 5 ruter doblet med 1100 i bet.

I 5 kløver må spillefører være forsiktig, og først og fremst må han/hun plassere nord med kløverlengden. Da går det bra å slippe med to hjertertapere, en rutertaper og en kløvertaper. Det skal imidlertid ikke mye til før man mister kontrollen og går tre bet.

Stampen i 5 kløver er veldig sprek i lik sone. Der det skjedde hadde antagelig vest meldt inn 2 kløver over syds 1 spar. Det er ikke helt feil, men innmelding på to-trinnet er temmelig hardt med kun en honnør femte i fargen. Kun en spillefører greide seg med to bet i 5 kløver doblet, og det (-500) ga kanonscore til Ø/V. 

 

 

MESTERTREFF, onsdag

Onsdag deltok 113 par. Lars Boye Løvaas- Einar Småvatn (Grong BK/Overhalla BK) toppet med 68,97%.

Hele resultatlisten og spill-diagram samt resultat på enkeltspill finner du her.

På den siden linken til mestertreff for alle dager er finner du også link til kommentarene til spillene som ble laget på forhånd. Der er det analyser, men også antagelser (tipping) om hva som eventuelt kan skje pga. spillernes forskjellige vurderinger og valg.

Under spill-diagrammene på resultatsiden finner du computeranalysene, dvs. det angis hva som maksimalt kan oppnås i spillet i de forskjellige kontrakter, forutsatt at alle rundt bordet spiller perfekt. Det er dog med åpne kort og kan være et morsomt puslespill noen ganger for å finne ut for eks. hvordan kan han egentlig få fatt i så mange stikk der? osv. Så den analysen er sjelden hva som burde ha skjedd. Det er med alle kort åpne og tillater altså «spillerne/computerne» å gjøre ting som godt kan være helt mot oddsen fordi de vet sitsen. Derfor anbefales å ikke ta dette som noen du burde ha gjort. For eksempel om det står at 6 hjerter kan vinnes betyr ikke det at du og makker burde meldt det! Ofte kan den såkalte slemmen ha hårreisende dårlige sjanser, men kan vinnes fordi du får lov å se alle kortene og kanskje spille på en kanskje obskur måte.

I ett av spillene onsdag er den computeranalysen litt sånn.

 


//

Her er min forhåndskommentar:

Etter standard Stayman har vest med disse meldingene fortalt om fire-korts spar (ellers ville han ikke brukt Stayman), og øst ville flyttet til sparkontrakt hvis han hadde hatt 4-4 i majorfargene. Vel vitende om fire spar hos vest spiller syd likevel ut spar som stikkes hos vest. Det er naturlig å gå på kløveren med liten fra vest. Idet åtteren kommer på kan spillefører få veldig god uttelling om han satser på en såkalt intrafinesse, dvs. legge nieren som krever knekten og senere dra damen som ruller opp fargen idet tieren faller. Da får han hele tre kløverstikk siden kongen blir fisket opp og tieren faller. Men å spille slik er bare riktig om det sitter spesifikt 10-8 dobbel. At kongen sitter andre, tredje eller fjerde hos nord er mye bedre sjanse. Så hvis det spilles med oddsen legges kløver dame som syd stikker med kongen. Nå har forsvaret en stopper til i kløver, men bare en. Idet spillefører kommer inn igjen med mer spar fra syd (stor spar) spilles best kløver ess som feller tieren, og mer kløver presser ut knekten. Kløver 6 har blitt til ett stikk. Spillefører har da 3+4+1+2=10 stikk. Inne på det andre kløverstikket er fortsettelse med en tredje spar beste motspill, hvis ikke kan syd bli utsatt for en skvis i ruter-spar for det ellevte stikket. Det vil bli mange som havner på ett overstikk her, men noen vil sikkert få fatt i elleve, og andre vil bare få ni stikk. Det er heller ikke helt usannsynlig noen som har etablert ti stikk går for enda et overstikk ved å ta ruterfinessen idet syd har fått godspilt to sparstikk. De er selvsagt farlig spill, men det er en mulighet for å tråkke feil, så det kan muligens bli noen få spillere som går bet i 3 grand også siden dette jo er parturnering. N/S: -630

//

Merk at computeren (nederst til venstre i bildet) sier at her er det maksimale som kan vinnes +1440 i grand, altså 6 grand med tolv stikk!

Det er absurd, og ingen bør være i nærheten av å melde slem her fordi det er en slem med særdeles dårlige sjanser. På onsdag ga +660 for 3 grand med elleve stikk delt nest topp, kun slått av et par som fikk inn +1100 mot en doblet kontrakt N/S.

Slike analyser må altså tas med en klype salt. Men computeren har allitd rett, og her kan det vinnes tolv stikk - i teorien. Da må først den kløvervarianten som er nevnt i forhåndsomtalen finnes, en intrafinesse. Det er liten fra vest, og på åtteren fra nord legger øst nieren. Syd vinner med knekten, men pga. av at han har kun 4-2 under den gjenværende honnøren (kongen) kan spillefører rulle opp fargen og få tre stikk ved neste gang å dra damen. Nords tier faller, og spillefører får ekstremt bra uttelling (tre kløverstikk). Den måten å spille fargen på er imidlertid mot oddsen da den forutsetter to spesifikke kort dobbel hos en bestemt spiller (10-8 hos nord) i stedet for en 50% sjanse at han har kongen.

Om spillefører skulle velge å spille på denne intrafinessen (noe som kanskje er mulig hvis man spiller mot en spiller på nords plass som spillefører vet alltid ville hoppet på med kongen om han hadde den) er det kun elleve toppstikk (3+4-1-3=11). Det må altså enda mer til. 

Om starten har vært så suksessrik for spillefører må han deretter plassere ruter konge bak for å få fatt i den teoretiske maksimalscoren. Etter å ha vunnet sparutspillet hos vest og rullet opp kløveren med intrafinessen tas alle stikkene i hjerter og kløver. Dette blir igjen for eksempel før det siste hjerterstikket fra øst tas:


På det hjerterstikket som nå følger er syd skviset. Enten må han gi opp sparholdet, eller gå ned på singel ruter konge som i så fall kan toppes ut.

USA: Knepent tap for Brogeland-Bakke

Det ble en meget jevn semifinale mellom ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) og det amerikanske laget NICKELL i Soloway KO Teams. Lagene fulgte hverandre gjennom hele kampen, og ingen ga bort særlig mye. Etter at de var helt likt halvveis i kampen kom et sett nesten uten utslag.

En sjelden utscoring, ingen store svingspill og veldig tett bridge.

Det siste settet var ganske likt det tredje, men NICKELL fikk mot slutten et lite overtak og vant kampen med 18 IMP.

I finalen møter amerikanerne team BLASS som består av tre polakker, en av dem dog bosatt i USA (Pepsi) og de to nederlenderne Brink-Drijver som snart skal inn på Zimmermanns lag.

Vi tar med dette spillet hvor Christian Bakke havnet i en litt ekkel meldesituasjon:


Det luktet storeslem lang vei da Boye (vest) hadde til 4 hjerter i andre melderunde. Da Chrstian spurte med 4 grand fikk han dog et spesialsvar som denne gangen kanskje gjorde det vanskeligere enn om svaret hadde vært 5 spar, to KeyCards og trumf dame. Men jeg vet ikke sikkert hva avtalene deres for hoppet til 6 kløver er. BBO kommentatorene sa det viste to nøkkelkort og renons i kløver, men om Boye også viste trumf dame (hjerter) vet jeg ikke sikkert. Hva ville du meldt nå?

Det er avtalespørsmål hva et slikt hopp over 4 grand betyr. Jeg synes Christians 7 ruter er en praktisk og god melding uansett. Storeslem i 7 ruter godt kan stå selv om 7 hjerter er bet. En kommentator foreslo at 6 ruter over 6 kløver ville spørre om trumf dame, men kan ikke da vest muligens oppfatte 6 ruter som forslag til kontrakt?

Uansett så var dette litt spennende å følge, for på det tidspunktet lå lagene helt likt. Hvis det norske paret ikke meldte storeslem ville NICKELL ta den største ledelsen noen av dem hadde hatt siden tidlig i kampen. 7 ruter var ok, men ROSENTHAL tapte likevel 2 IMP på spillet da Ø/V hadde meldt 7 hjerter ved det andre bordet.

Det amerikanske høstmesterskapet (FALL NATIONALS) fortsetter hele helgen. Fra fredag og over tre dager spilles hovedturneringen RESINGER (Board-a-Match, BAM). Alle resultater, bulletiner osv. fra begivenhetene i San Francisco finner du her.

 

 

USA: Halvtidsrapport, semifinalen (m/noen spill)

Idet halve semifinalen er spilt i SOLOWAY KO TEAMS i San Francisco er det jevnt. Det delvis norske laget ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) slet imidlertid i starten mot NICKELL som tidlig i andre sett fikk opp en ledelse på rundt 30 IMP. Den ledelsen skyldtes i hovedsak et par slemspill.

Senere kom ROSENTHAL sterkt, og halvtidsresultatet er akkurat likt, 57-57.

La oss ta en titt på de nevnte slemspillene før vi ser på starten av comebacket for ROSENTHAL.

I det første sett stoppet Levin-Weinstein (NICKELL) i 5 hjerter her. Om du ser på N/S sine kort vil du så klart være i slem. Men det blir en bet om øst finner ruter ut.

Silverstein-Rosenthal meldte 6 hjerter, og Nickell (vest) doblet, såkalt Ligthnerdobling. Doblingen (mot slem) ber om et unaturlig utspill. Den til vanlig ekstremt gode Ralph Katz spilte imidlertid ut kløver 9! Da skjedde det noe ganske dramatisk om vi skal tro BBO-rapporteringen. Katz spilte altså ut kløver 9, og slik det er rapportert la Rosenthal liten fra syd! Dermed kunne Nickell også legge liten kløver og nieren vant stikket. Da var ikke Katz sen med å skifte til ruter som vest kunne trumfe, en doblet bet.

Om spillefører dekker kløver 9 i første stikk kommer vest inn, og kontrakten kan ikke lenger betes! Den tabben kostet 24 IMP, en grusom dobbelsving; 12 IMP ut for Rosenthal i stedet for 12 inn om nord vinner slemmen etter det heldige utspillet.

Andre sett startet dramatisk ved at Nickell meldte 6 spar selv om de mangler ett nøkkelkort og trumf dame. Ved det andre bordet ble kun det meldt utgang, fornuftig nok. 

Slemmen er ikke dårlig, men det er jo en hjertertaper så trumfen må løses uten taper. Det var ingen problemer her siden damen kom på i første sparrunde. Igjen en dobbelsving i ROSENTHALs disfavør, denne gangen 26 IMP i sving, 13 IMP ut i stedet for 13 IMP inn om slemmen går bet med en trumftaper. Med andre ord ble 50 IMP avgjort på denne måten i de to første settene.

Så snudde det altså for ROSETNHAL. Midtveis i andre sett fikk Brogeland-Bakke inn en kalas-score mot selveste Meckstroth-Rodwell. Det var brutalt, nesten «mord på åpen gate».

Unge Christian Bakke spiller altså her mot et av verdens mest meritterte par. Han har selvsagt respekt for dem, men det er ingen grunn til å ha alt for mye respekt heller!

Her redoblet han først og straffedoblet Meckstroth sin 3 kløver. Da Boye spilte trumf ut og «Meck» ikke fikk maks ut av det ble det hele fem doblede bet (BBO-rapporteringen ser dog litt mystisk ut?)! Bakke underspilte på et tidspunkt sparen sin til vests konge fulgt av spar tilbake, og kontrakten ble bare mer og mer nitrist. Pluss 1100 til ROSENTHAL.

Ved det andre bordet ble også kontrakten 3 kløver etter 2 hjerter i åpning fra vest, og dobler fra nord. Men Nickell (øst) sa ikke et ord, og nord ble spillefører etter Lebensohl 2NT fra syd, og 3 kløver fra nord (2NT ba om 3 kløver fra nord og indikerer en veldig svak hånd). Der gikk 3 kløver kun to bet, +100 til N/S, og 14 IMP til ROSETNHAL.

Det skal spilles to ganger 15 spill til.

MESTERTREFF, tirsdag

Mestertreffen på tirsdag trakk hele 409 par (40 premier)! Til topps gikk Willy Myhre og Kai Henning Slinde fra Sogndal BK. De scoret 71,03%. Også Arvid og Britt Fredriksen (Nittedal BK) og Tor Bakke-Trond Hantveit (Bergen AK BK) brøt 70%-grensen. 

Alle resultater, spill osv. finner du her.

På den Mestertreffsiden finner du også link til de på forhånd lagede kommentarene til alle spillene. Kommentarene er på ingen måte noen ingen fasit, men mer antagelser om forskjellige muligheter for hva som kan skje. I de foreslåtte meldings- og spilleforløp blir det noen ganger et middels spill, andre ganger et godt spill til et av parene.

På tirsdag var det siste spillet spennende ved mange bord:


//

Her er forhåndskommentaren:

Slik meldingene her går viser vest en meget sterk hånd og hjerterstøtte samt kortfarge i spar (Splinter) med 3 spar. Øst har svært lite, og 3hp i spar (makkerens kortfarge) er ikke noe særlig bra, så han slår av med 4 hjerter.

Nord bør ikke doble opplysende med disse kortene over 1 kløver selv om det er 12 hp, for med vanlig åpningsstyrke bør man ha minst tre kort i umeldte majorfarger for å doble.

Hvis syd melder inn over 1 hjerter kan det hende N/S er med til 4 spar som øst kommer til å doble etter at makkeren har vist sterke kort. Det er en spenstig stamp, men det går nok bra å slippe med -300 om ruteren tippes riktig. Det tapes ett stikk i trumf og ett både i hjerter og ruter samt til A-K i kløver. Det er bare fem tapere, og 300 i bet er en glimrende score siden Ø/V har en sikker utgang. Men rutervalget vil bli kritisk om for eksempel syd spiller 4 spar doblet etter å ha meldt inn, for bommes ruteren blir det -500 og en elendig score.

I hjerterkontrakt spilt av vest måtte nord ha funnet ruterutspill for å få mer enn for hjerter ess. Ruter ut unna kongen opp mot den sterke hånden kan godt koste stikk. Om det kommer spar ut kan spillefører få tolv stikk.

Her er det imidlertid øst som er spillefører. Ruter 10 i utspill er et godt alternativ, og det holder kontrakten på elleve stikk. Alt annet i utspill gjør at spillefører kan vinne tolv stikk om han ikke går i gang med å trumfe spar for tidlig, blir kort i trumf hos vest og pådrar seg taper(e) i spar.

Spilleplanen som gir maks uttelling uten ruter ut fra syd er å få spilt trumf og etter hvert satt opp kløveren med en stjeling. Det behøver ikke å være beste plan hvis kløver og/eller trumfen sitter skjevt, men det blir sikkert noen som får tak i to overstikk her. Det vil i så fall gi Ø/V en meget god score. N/S: -450

//

Det var en god del par som endte med elleve stikk i hjerterkontraktene sine. Med ruter ut kan det ikke bli mer. Hvis det kommer et annet utspill går det bra å vinne tolv stikk om det times riktig.

Det var noen N/S-par som stampet i spar her. De gikk fra 300 til 800 i bet.

En rekke par spilte 4 hjerter Ø/V med tolv stikk, noen av dem var doblet. Men selv ikke to doblede overstikk ga topp. Åtte par var i 6 hjerter og vant den, og to av dem delte toppen Ø/V med +1210 for å vinne 6 hjerter doblet.

Toppen N/S gikk til noen heldige par som fikk spille 3 spar med ni stikk!

SAN FRANCISCO: Brogeland og Bakke til semifinalen

Det ble en jevn og tett kvartfinale i SOLOWAY KO TEAMS da ROSENTHAL med Boye Brogeland og Christian Bakke slo ut ZIMMERMANN som har Tor Helness og Geir Helgemo på laget. ROSENTHAL fikk ikke grepet på det før i det siste settet som var råsterkt fra deres side, og dermed vant de til slutt med 27 IMP.

I semifinalen som nettopp har startet (onsdag kveld norsk tid) møter nordmennenes lag storlaget NICKELL.

Fredrik Helness og Espen Erichsen på lag CROUCH gjorde seg langt i fra bort i kvartfinaleoppgjøret mot NICKELL. De ledet før de siste femten spillene, men så ofte før satte NICKELL inn turboen mot slutten, og det ble tap med 31 IMP for de to nordmennene.

Vi tar med et spill fra kampen ROSENTHAL-ZIMMERMANN. I det nest siste settet (av 4) lå kampen og vippet hele tiden, kun noen få IMPs ledelse til ett av lagene. Slike spill som dette kan få avgjørende betydning selv om det er en delkontrakt. Her viste Christian Bakke litt av sine kvaliteter.


Ved det ene bordet meldte Helness-Helgemo 4 hjerter etter at nord var litt vel optimistisk pga. ruter konge som så ut som et godt kort, og syd hadde mindre enn han kunne ha hatt. Det så ut til å kunne bli tre bet i utgangen, men et innspill gjorde at det ble åtte stikk, ROSENTHAL +100.

Christian Bakke satt nord ved det andre bordet, og han skulle spille 3 hjerter, også der etter at vest hadde meldt ruter. Øst unngikk ruterutspill, men kløver ut var ikke særlig bedre. På tieren fra syd måtte vest legge liten, for bruker han kongen ser han hvor galt det blir – null kløvertaper til spillefører ved hjelp av en finesse over knekten senere. Ved å legge liten fra vest har de fortsatt ett stikk på vent i fargen, men de kan ikke spille kløver verken fra vest eller øst senere.

Bakke dro hjerter dame som vest dekket med kongen. Nord vant med esset og spilte mer hjerter til østs knekt. Han var inne i en ekkel situasjon og kunne altså ikke spille kløver. Han burde kanskje ha spilt spar nå, men siden han ikke så nords beholdning i spar og ruter, og makkeren som nevnt hadde meldt ruter ble det til at han spilte ruter ess. Neste ruter gikk til kongen og forsvaret hadde fått to stikk. Det ser fortsatt ut til å bli en bet med to spartapere og den ene kløvertaperen spillefører må få om han skal spille fargen selv. Men I den situasjonen – ruteren er eliminert og det er trumf på begge sider – utnyttet Bakke det lille forspranget han hadde fått pga. utspillet. Han spilte simpelthen spar til esset og mer spar, og motparten kunne ikke få tatt sparstikkene og fridd seg for å vente på kløverstikket. Hvis øst lar vest vinne med damen i andre sparrunde er han innspilt bare for å måtte spille kløver, eller ruter til dobbeltrenons slik at kløvertaperen forsvinner mens det trumfes på den andre siden . Hvis øst i stedet crusher vests sparhonnør (stikker over) blir det kjapt to spartapere, men øst som ikke kan spille kløver (og ruter er til dobbeltrenons) spiller i så fall god nords fjerde spar som gir kløveravkast. Det ble altså en fin liten +140 som sammen med +100 ga 6 IMP til ROSENTHAL. Som du ser i bildet over var det «fete» IMP på kampens daværende tidspunkt siden ZIMMERMANN før spillet ledet med 2 IMP.

Mer norsk i USA: Fredrik og Espen i kvart'n

I tillegg til de to nevnte parene som spiller mot hverandre er det to nordmenn til som spiller kvartfinale i SOLOWAY KO TEAMS under det amerikanske mesterskapet i San Francisco er Fredrik Helness og Espen Erichsen også fortsatt med! De spiller på et firemannslag med to engelskmenn. Fredrik Helness er jo fra Oslo, mens ex-bergenseren Espen Erichsen har bodd mange år i England nå.

Etter å ha kvallet på topp-32 k kvalifiseringen har de vunnet to utslagskamper før de nå måtte opp mot storlaget NICKELL, en voldsom utfording.

Halveis i den kampen ligger CROUCH under med 6 IMP (54-48).

Kampene er over 60 spill (4 x 15) og etter halvspilt kamp mellom ROSENTHAL (Bakke/Brogeland) og ZIMMERMANN (Helness/Helgemo) er stillingen 78-72 i favør førstnevnte.  

USA: "Norsk" oppgjør i kvartfinalen

I den første store lagturneringen SOLOWAY KO Teams under det amerikanske høstmesterskapet i San Francisco har de kommet frem til kvartfinalen. Der møtes lag ZIMMERMANN (med Helness-Helgemo) og ROSENTHAL (med Brogeland-Bakke). Det blir nok et spennende oppgjør. For ZIMMERMANN spiller foruten de to norske spillerne Multon-Zimmermann og Klukowski-Gawrys. Brogeland og Lindqvist er på lag med Rosenthal-Silverstein og Willenken-Jansma. 

Det mest om det FALL NATIONALS kan du finne her.

 

MESTERTREFF MANDAG

I den landsomfattende MESTERTREFFEN på mandag ble det en monsterscore til Tor Inge Karlstad og Alf Ole Berglund fra BK 1933 Hammerfest som vant med hele 70,38%.

Det deltok 296 par, og hele resultatlisten finner du her. 

De 29 beste parene får premie.

Sammen med link til resultatene er det lagt ut en link til kommentarene jeg har laget for spillene. Det er interessant å se hvordan spillene faktisk utviklet seg rundt omkring i landet, og om det som ble foreslått på forhånd som mulige scenarier skjedde. For de fleste spillene på mandag er det brukbart innafor, men i noen spill skjedde ikke det jeg antok noen steder. Lengst unna er kommentarene til spill 20 hvor absolutt ingen fikk straffedoblet en innmelding 1 spar fra nord, men det foreslåtte alternativet at Ø/V havnet i 3 grand med ti stikk var ganske vanlig. Også i spill 16 er jeg litt på bærtur. Absolutt ingen spilte kløverkontrakt Ø/V som jeg antok kunne bli utfallet.

Analysene gitt i PDF-filen du finner på resultatsiden er ikke teoretiske analyser, men mer antagelser om mulig utfall etter normale meldinger og spill med mulige feil som godt kan skje underveis. Selv mener jeg å se på spillene på denne måten er mer nyttig enn å fokusere på computeranalyser, såkalte GIB analyser, for de er double dummy (åpne kort) og har ofte ikke så mye med praktisk bridge å gjøre. Best tenkelige resultat kan kanskje kun oppnås ved å spille helt mot oddsen. Det er likevel morsomt å lese slike computeranalyser, og de finner du under spill-diagrammene i resultatfilen.

Vi tar med et par morsomme spill fra mandagens spilling.

// Mine forhåndskommentarer så slik ut:

Spill 6. Giver Øst. Ø/V i sonen.

Det foreslåtte meldingsforløpet er basert i at Ø/V spiller med Puppet Stayman over 1NT, dvs. vest kan undersøke om åpneren har femkorts spar da i så fall 4 spar som regel vil være en mye bedre utgang enn 3 grand. Vest har bare 9hp, men en god firekorts farge og en femkorts farge er det ikke urimelig å gå for utgang heller en bare komme med en utgangsinvitt.

Sparutspillet er naturlig, men gir spillefører tre stikk i fargen. Nå har han en sjanse til å vinne denne kontrakten. Enten vinner han for spar 9 i første stikk, eller med knekten på hånden. Uansett sørger han tidlig for å være inne hos vest for å ruter mot kongen. Nord legger liten, og ruter konge vinner stikket. Da er det åtte sikre stikk. Idet ruter dame faller er ruteren ganske tegnet.

Hvis sitsen leses korrekt, kan spillefører nå ta stikkene i de sorte fargene før han spiller hjerter fra vest med fem kort igjen. Syd har igjen bare hjerter og ett stikk i spar. Hvis nord legger liten hjerter må øst legge nieren. Syd vinner det stikket og kan ta sparstikket sitt, men så må han til slutt gi spillefører det niende stikket for hjerter konge.

Det er klart at spillefører godt kan tråkke feil her, for eksempel spille på at nord har hjerter ess. Merk at det ikke hjelper forsvaret om nord hopper opp med ruter ess med det samme og spiller hjerter knekt. Siden ruter dame kommer på får i så fall spillefører to ruterstikk. Og å legge i hjerter knekt i sluttposisjonen hjelper ikke da øst dekker, og nieren blir en stopper og syd må uansett gi øst niende stikket i den fargen. Å vinne 3 grand vil nok gi Ø/V en meget god score her. N/S: -600

//

Og det ble ganske så fortjent en god score for de som fikk hjem 3 grand. Det var noen litt merkelige pluss-scorer N/S i like merkelige kontrakter (N/S +500), men i den ganske vanlige kontrakten 3 grand Ø/V varierte det fra fire bet til noen veldig få som fikk overstikk!

Å vinne 3 grand med ni stikk ga ca. 77%.

Og her er spillet som ved et bord ga kveldens største sving da utspillet svingte ca. 300 poeng (fra bunn til delt topp)!

// Her er hva jeg trodde kunne skje ved en del bord:

Spill 12. Giver Vest. N/S i sonen. 

Syd står temmelig hardt på i det skisserte meldingsforløpet. Og det er ikke usannsynlig at en del på vest sin plass åpner med svake 2 spar selv om det kun er femkorts farge han har, for fargen er veldig god og Ø/V er i gunstig sone.

Hvis N/S melder slik som her er nords dobling såkalt støttedobling som viser trekorts hjerter, med fire hjerter ville han sagt 2 hjerter over vests innmelding. Syd sin 2 spar er krav, og idet han kommer tilbake med 3 hjerter er det sleminvitt. Nord har minimum i rene honnørpoeng, men perfekte kort for hjerterkontrakt. Han kan tillate seg en kontrollmelding (cuebid) i kløver. Det passer glimrende for syd som har kløver ess og vet nord har kløverfarge siden han sa 3 kløver. På 4 grand – Key Card Blackwood viser nord ett nøkkelkort.

Lilleslemmen er meget god. Spillefører behøver kun en ruterstjeling hos nord for å komme til tolv stikk, ruter konge er faktisk irrelevant! Han kan spille ruter med det samme, fra syd sin hånd om han vil. Senere tas en ruterstjeling hos nord og det blir seks trumfstikk i alt pluss spar ess og fem kløverstikk, totalt tolv stikk. Å sitte mot 6 hjerter her blir ikke Ø/V særlig rike av, for i dette spillet blir det ganske sikkert mange flere utganger enn slemmer. N/S: +1430 //

Det ble mest utganger, men en god del par fant slem i hjerter og noterte seg for over 80% for +1430.

Toppen N/S gikk imidlertid til et par som vant 6 grand!

Ø/V-paret som satt mot det ergrer seg nok da vest burde funnet spar ut som effektivt tar knekken på den slemmen, det er bare elleve stikk uten ett i ruter. Uten å være brutal må det vel være lov å si at det neppe kan fnnes et bedre utspill mot 6 grand enn KQJ i en farge. Å bete 6 grand ville gitt Ø/V delt topp med ett par som satt mot 7 hjerter med en bet.

Over til USA og FALL NATIONALS

Store deler av bridgeeliten fra stort sett hele verden har som vanlig tatt turen til USA for å spille årets siste amerikanske mesterskap, FALL NATIONALS som denne gangen forgår i San Francisco, California.


San Francisco er en populær by. Her med landemerket Golden Gate Bridge

Det er også en del nordmenn der borte, To norske par peker seg ut da de er på profflag som er blant favorittene i de store lagturneringene. Det er Tor Helness-Geir Helgemo som spiller på lag ZIMMERMANN, og Boye Brogeland som denne gangen har med seg unge Christian Bakke. De spiller på lag ROSENTHAL.

Begge de lagene gikk komfortabelt videre til Round of 16 i SOLOWAY KO TEAMS.

Mot slutten av oppholdet i USA spilles REISINGER som vel er den mest prestisjetunge turneringen.

Tor Bakke følger vanligvis godt med når den fremgangsrike sønnen er rundt omkring i verden og spiller bridge. Her får du et spill Tor tipset meg om fra spillingen i går. Det er fra en kamp uten nordmenn involvert, men med kjente europeiske spillere. Og laget som bommet i dette spillet er Lag STREET (en amerikansk, fransk, irsk kombinasjon) som kom seg videre etter å ha ligget under mesteparten av sin Round of 32 kamp. Det er laget som skal møte Helness-Helgemo sitt lag i Round of 16, mens Brogeland-Bakke sitt lag skal opp mot selveste LAVAZZA.

Volcker-Bessis sitt system gjorde at meldingene gikk litt spesielt uten at det ble gitt noen forklaring på BBO. De endte i 6 kløver med vest som spillefører. Nord spilte ut hjerter 8 til tieren, knekten og esset. Merk at syd fortsatt stopper hjerteren siden han har hjerter 7. 

Spillefører tok ut trumfen og spilte ruter 9 som fikk løpe til svensken Cullin på syds plass. Da var han innspilt! Han valgte å spille sin minste hjerter, og Volcker kunne sluppet den til østs nier. Etter litt tenking gikk han imidlertid opp med kongen. Det var mange andre sjanser enn å satse på å la hjerteren løpe, selv om mye kunne tyde på at fargen satt akkurat sånn?

Så tok han en trumfrunde til og kastet hjerter fra øst, og syd kastet også hjerter. Nå var spillefører på rett spor. Se hva som skjer om han tar enda en trumf i det dette er igjen:


På kløver fra vest med hjerteravkast fra øst er syd skviset allerede på den nest siste trumfen! Volcker leste imidlertid sitsen feil og prøvde to store ruter. Da tieren ikke ble godspilt var det nødt til å bli bet slik det satt, ingen skvis ville virke lenger nå.

Kontakten kunne også blitt vunnet ved simpelthen å godspille ett sparstikk med tidlig sparspill fra øst. I alle fall uten ruter ut er det greit med overganger. Med spar spilt fra øst blir damen godspilt om syd hopper på med kongen, og spillefører får både avblokkert den godspilte damen og hentet spar ess som gir avkast for hjertertaperen. Om syd legger spar 2 i tempo idet spar spilles fra øst må imidlertid spillefører gjette, har syd spar knekt, eller kongen?

Ved det andre bordet meldte Ø/V 6 grand og vant den enkelt etter sparutspill fra nord. Den ble sluppet til syds konge, og med to sparstikk etablert var det var tolv i alt (2+2+2+6).

Lag STREET tapte 14 IMP på dette spillet og slet veldig i denne kampen, men en solid sluttspurt gjorde at de vant med 6 IMP.

Bulletiner, resultater og all slags informasjon om det amerikanske mesterskapet finner du her.