MESTERTREFF, onsdag

Onsdag deltok 113 par. Lars Boye Løvaas- Einar Småvatn (Grong BK/Overhalla BK) toppet med 68,97%.

Hele resultatlisten og spill-diagram samt resultat på enkeltspill finner du her.

På den siden linken til mestertreff for alle dager er finner du også link til kommentarene til spillene som ble laget på forhånd. Der er det analyser, men også antagelser (tipping) om hva som eventuelt kan skje pga. spillernes forskjellige vurderinger og valg.

Under spill-diagrammene på resultatsiden finner du computeranalysene, dvs. det angis hva som maksimalt kan oppnås i spillet i de forskjellige kontrakter, forutsatt at alle rundt bordet spiller perfekt. Det er dog med åpne kort og kan være et morsomt puslespill noen ganger for å finne ut for eks. hvordan kan han egentlig få fatt i så mange stikk der? osv. Så den analysen er sjelden hva som burde ha skjedd. Det er med alle kort åpne og tillater altså «spillerne/computerne» å gjøre ting som godt kan være helt mot oddsen fordi de vet sitsen. Derfor anbefales å ikke ta dette som noen du burde ha gjort. For eksempel om det står at 6 hjerter kan vinnes betyr ikke det at du og makker burde meldt det! Ofte kan den såkalte slemmen ha hårreisende dårlige sjanser, men kan vinnes fordi du får lov å se alle kortene og kanskje spille på en kanskje obskur måte.

I ett av spillene onsdag er den computeranalysen litt sånn.

 


//

Her er min forhåndskommentar:

Etter standard Stayman har vest med disse meldingene fortalt om fire-korts spar (ellers ville han ikke brukt Stayman), og øst ville flyttet til sparkontrakt hvis han hadde hatt 4-4 i majorfargene. Vel vitende om fire spar hos vest spiller syd likevel ut spar som stikkes hos vest. Det er naturlig å gå på kløveren med liten fra vest. Idet åtteren kommer på kan spillefører få veldig god uttelling om han satser på en såkalt intrafinesse, dvs. legge nieren som krever knekten og senere dra damen som ruller opp fargen idet tieren faller. Da får han hele tre kløverstikk siden kongen blir fisket opp og tieren faller. Men å spille slik er bare riktig om det sitter spesifikt 10-8 dobbel. At kongen sitter andre, tredje eller fjerde hos nord er mye bedre sjanse. Så hvis det spilles med oddsen legges kløver dame som syd stikker med kongen. Nå har forsvaret en stopper til i kløver, men bare en. Idet spillefører kommer inn igjen med mer spar fra syd (stor spar) spilles best kløver ess som feller tieren, og mer kløver presser ut knekten. Kløver 6 har blitt til ett stikk. Spillefører har da 3+4+1+2=10 stikk. Inne på det andre kløverstikket er fortsettelse med en tredje spar beste motspill, hvis ikke kan syd bli utsatt for en skvis i ruter-spar for det ellevte stikket. Det vil bli mange som havner på ett overstikk her, men noen vil sikkert få fatt i elleve, og andre vil bare få ni stikk. Det er heller ikke helt usannsynlig noen som har etablert ti stikk går for enda et overstikk ved å ta ruterfinessen idet syd har fått godspilt to sparstikk. De er selvsagt farlig spill, men det er en mulighet for å tråkke feil, så det kan muligens bli noen få spillere som går bet i 3 grand også siden dette jo er parturnering. N/S: -630

//

Merk at computeren (nederst til venstre i bildet) sier at her er det maksimale som kan vinnes +1440 i grand, altså 6 grand med tolv stikk!

Det er absurd, og ingen bør være i nærheten av å melde slem her fordi det er en slem med særdeles dårlige sjanser. På onsdag ga +660 for 3 grand med elleve stikk delt nest topp, kun slått av et par som fikk inn +1100 mot en doblet kontrakt N/S.

Slike analyser må altså tas med en klype salt. Men computeren har allitd rett, og her kan det vinnes tolv stikk - i teorien. Da må først den kløvervarianten som er nevnt i forhåndsomtalen finnes, en intrafinesse. Det er liten fra vest, og på åtteren fra nord legger øst nieren. Syd vinner med knekten, men pga. av at han har kun 4-2 under den gjenværende honnøren (kongen) kan spillefører rulle opp fargen og få tre stikk ved neste gang å dra damen. Nords tier faller, og spillefører får ekstremt bra uttelling (tre kløverstikk). Den måten å spille fargen på er imidlertid mot oddsen da den forutsetter to spesifikke kort dobbel hos en bestemt spiller (10-8 hos nord) i stedet for en 50% sjanse at han har kongen.

Om spillefører skulle velge å spille på denne intrafinessen (noe som kanskje er mulig hvis man spiller mot en spiller på nords plass som spillefører vet alltid ville hoppet på med kongen om han hadde den) er det kun elleve toppstikk (3+4-1-3=11). Det må altså enda mer til. 

Om starten har vært så suksessrik for spillefører må han deretter plassere ruter konge bak for å få fatt i den teoretiske maksimalscoren. Etter å ha vunnet sparutspillet hos vest og rullet opp kløveren med intrafinessen tas alle stikkene i hjerter og kløver. Dette blir igjen for eksempel før det siste hjerterstikket fra øst tas:


På det hjerterstikket som nå følger er syd skviset. Enten må han gi opp sparholdet, eller gå ned på singel ruter konge som i så fall kan toppes ut.

USA: Knepent tap for Brogeland-Bakke

Det ble en meget jevn semifinale mellom ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) og det amerikanske laget NICKELL i Soloway KO Teams. Lagene fulgte hverandre gjennom hele kampen, og ingen ga bort særlig mye. Etter at de var helt likt halvveis i kampen kom et sett nesten uten utslag.

En sjelden utscoring, ingen store svingspill og veldig tett bridge.

Det siste settet var ganske likt det tredje, men NICKELL fikk mot slutten et lite overtak og vant kampen med 18 IMP.

I finalen møter amerikanerne team BLASS som består av tre polakker, en av dem dog bosatt i USA (Pepsi) og de to nederlenderne Brink-Drijver som snart skal inn på Zimmermanns lag.

Vi tar med dette spillet hvor Christian Bakke havnet i en litt ekkel meldesituasjon:


Det luktet storeslem lang vei da Boye (vest) hadde til 4 hjerter i andre melderunde. Da Chrstian spurte med 4 grand fikk han dog et spesialsvar som denne gangen kanskje gjorde det vanskeligere enn om svaret hadde vært 5 spar, to KeyCards og trumf dame. Men jeg vet ikke sikkert hva avtalene deres for hoppet til 6 kløver er. BBO kommentatorene sa det viste to nøkkelkort og renons i kløver, men om Boye også viste trumf dame (hjerter) vet jeg ikke sikkert. Hva ville du meldt nå?

Det er avtalespørsmål hva et slikt hopp over 4 grand betyr. Jeg synes Christians 7 ruter er en praktisk og god melding uansett. Storeslem i 7 ruter godt kan stå selv om 7 hjerter er bet. En kommentator foreslo at 6 ruter over 6 kløver ville spørre om trumf dame, men kan ikke da vest muligens oppfatte 6 ruter som forslag til kontrakt?

Uansett så var dette litt spennende å følge, for på det tidspunktet lå lagene helt likt. Hvis det norske paret ikke meldte storeslem ville NICKELL ta den største ledelsen noen av dem hadde hatt siden tidlig i kampen. 7 ruter var ok, men ROSENTHAL tapte likevel 2 IMP på spillet da Ø/V hadde meldt 7 hjerter ved det andre bordet.

Det amerikanske høstmesterskapet (FALL NATIONALS) fortsetter hele helgen. Fra fredag og over tre dager spilles hovedturneringen RESINGER (Board-a-Match, BAM). Alle resultater, bulletiner osv. fra begivenhetene i San Francisco finner du her.

 

 

USA: Halvtidsrapport, semifinalen (m/noen spill)

Idet halve semifinalen er spilt i SOLOWAY KO TEAMS i San Francisco er det jevnt. Det delvis norske laget ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) slet imidlertid i starten mot NICKELL som tidlig i andre sett fikk opp en ledelse på rundt 30 IMP. Den ledelsen skyldtes i hovedsak et par slemspill.

Senere kom ROSENTHAL sterkt, og halvtidsresultatet er akkurat likt, 57-57.

La oss ta en titt på de nevnte slemspillene før vi ser på starten av comebacket for ROSENTHAL.

I det første sett stoppet Levin-Weinstein (NICKELL) i 5 hjerter her. Om du ser på N/S sine kort vil du så klart være i slem. Men det blir en bet om øst finner ruter ut.

Silverstein-Rosenthal meldte 6 hjerter, og Nickell (vest) doblet, såkalt Ligthnerdobling. Doblingen (mot slem) ber om et unaturlig utspill. Den til vanlig ekstremt gode Ralph Katz spilte imidlertid ut kløver 9! Da skjedde det noe ganske dramatisk om vi skal tro BBO-rapporteringen. Katz spilte altså ut kløver 9, og slik det er rapportert la Rosenthal liten fra syd! Dermed kunne Nickell også legge liten kløver og nieren vant stikket. Da var ikke Katz sen med å skifte til ruter som vest kunne trumfe, en doblet bet.

Om spillefører dekker kløver 9 i første stikk kommer vest inn, og kontrakten kan ikke lenger betes! Den tabben kostet 24 IMP, en grusom dobbelsving; 12 IMP ut for Rosenthal i stedet for 12 inn om nord vinner slemmen etter det heldige utspillet.

Andre sett startet dramatisk ved at Nickell meldte 6 spar selv om de mangler ett nøkkelkort og trumf dame. Ved det andre bordet ble kun det meldt utgang, fornuftig nok. 

Slemmen er ikke dårlig, men det er jo en hjertertaper så trumfen må løses uten taper. Det var ingen problemer her siden damen kom på i første sparrunde. Igjen en dobbelsving i ROSENTHALs disfavør, denne gangen 26 IMP i sving, 13 IMP ut i stedet for 13 IMP inn om slemmen går bet med en trumftaper. Med andre ord ble 50 IMP avgjort på denne måten i de to første settene.

Så snudde det altså for ROSETNHAL. Midtveis i andre sett fikk Brogeland-Bakke inn en kalas-score mot selveste Meckstroth-Rodwell. Det var brutalt, nesten «mord på åpen gate».

Unge Christian Bakke spiller altså her mot et av verdens mest meritterte par. Han har selvsagt respekt for dem, men det er ingen grunn til å ha alt for mye respekt heller!

Her redoblet han først og straffedoblet Meckstroth sin 3 kløver. Da Boye spilte trumf ut og «Meck» ikke fikk maks ut av det ble det hele fem doblede bet (BBO-rapporteringen ser dog litt mystisk ut?)! Bakke underspilte på et tidspunkt sparen sin til vests konge fulgt av spar tilbake, og kontrakten ble bare mer og mer nitrist. Pluss 1100 til ROSENTHAL.

Ved det andre bordet ble også kontrakten 3 kløver etter 2 hjerter i åpning fra vest, og dobler fra nord. Men Nickell (øst) sa ikke et ord, og nord ble spillefører etter Lebensohl 2NT fra syd, og 3 kløver fra nord (2NT ba om 3 kløver fra nord og indikerer en veldig svak hånd). Der gikk 3 kløver kun to bet, +100 til N/S, og 14 IMP til ROSETNHAL.

Det skal spilles to ganger 15 spill til.

MESTERTREFF, tirsdag

Mestertreffen på tirsdag trakk hele 409 par (40 premier)! Til topps gikk Willy Myhre og Kai Henning Slinde fra Sogndal BK. De scoret 71,03%. Også Arvid og Britt Fredriksen (Nittedal BK) og Tor Bakke-Trond Hantveit (Bergen AK BK) brøt 70%-grensen. 

Alle resultater, spill osv. finner du her.

På den Mestertreffsiden finner du også link til de på forhånd lagede kommentarene til alle spillene. Kommentarene er på ingen måte noen ingen fasit, men mer antagelser om forskjellige muligheter for hva som kan skje. I de foreslåtte meldings- og spilleforløp blir det noen ganger et middels spill, andre ganger et godt spill til et av parene.

På tirsdag var det siste spillet spennende ved mange bord:


//

Her er forhåndskommentaren:

Slik meldingene her går viser vest en meget sterk hånd og hjerterstøtte samt kortfarge i spar (Splinter) med 3 spar. Øst har svært lite, og 3hp i spar (makkerens kortfarge) er ikke noe særlig bra, så han slår av med 4 hjerter.

Nord bør ikke doble opplysende med disse kortene over 1 kløver selv om det er 12 hp, for med vanlig åpningsstyrke bør man ha minst tre kort i umeldte majorfarger for å doble.

Hvis syd melder inn over 1 hjerter kan det hende N/S er med til 4 spar som øst kommer til å doble etter at makkeren har vist sterke kort. Det er en spenstig stamp, men det går nok bra å slippe med -300 om ruteren tippes riktig. Det tapes ett stikk i trumf og ett både i hjerter og ruter samt til A-K i kløver. Det er bare fem tapere, og 300 i bet er en glimrende score siden Ø/V har en sikker utgang. Men rutervalget vil bli kritisk om for eksempel syd spiller 4 spar doblet etter å ha meldt inn, for bommes ruteren blir det -500 og en elendig score.

I hjerterkontrakt spilt av vest måtte nord ha funnet ruterutspill for å få mer enn for hjerter ess. Ruter ut unna kongen opp mot den sterke hånden kan godt koste stikk. Om det kommer spar ut kan spillefører få tolv stikk.

Her er det imidlertid øst som er spillefører. Ruter 10 i utspill er et godt alternativ, og det holder kontrakten på elleve stikk. Alt annet i utspill gjør at spillefører kan vinne tolv stikk om han ikke går i gang med å trumfe spar for tidlig, blir kort i trumf hos vest og pådrar seg taper(e) i spar.

Spilleplanen som gir maks uttelling uten ruter ut fra syd er å få spilt trumf og etter hvert satt opp kløveren med en stjeling. Det behøver ikke å være beste plan hvis kløver og/eller trumfen sitter skjevt, men det blir sikkert noen som får tak i to overstikk her. Det vil i så fall gi Ø/V en meget god score. N/S: -450

//

Det var en god del par som endte med elleve stikk i hjerterkontraktene sine. Med ruter ut kan det ikke bli mer. Hvis det kommer et annet utspill går det bra å vinne tolv stikk om det times riktig.

Det var noen N/S-par som stampet i spar her. De gikk fra 300 til 800 i bet.

En rekke par spilte 4 hjerter Ø/V med tolv stikk, noen av dem var doblet. Men selv ikke to doblede overstikk ga topp. Åtte par var i 6 hjerter og vant den, og to av dem delte toppen Ø/V med +1210 for å vinne 6 hjerter doblet.

Toppen N/S gikk til noen heldige par som fikk spille 3 spar med ni stikk!