Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

USA: Halvtidsrapport, semifinalen (m/noen spill)

Idet halve semifinalen er spilt i SOLOWAY KO TEAMS i San Francisco er det jevnt. Det delvis norske laget ROSENTHAL (Brogeland-Bakke) slet imidlertid i starten mot NICKELL som tidlig i andre sett fikk opp en ledelse på rundt 30 IMP. Den ledelsen skyldtes i hovedsak et par slemspill.

Senere kom ROSENTHAL sterkt, og halvtidsresultatet er akkurat likt, 57-57.

La oss ta en titt på de nevnte slemspillene før vi ser på starten av comebacket for ROSENTHAL.

I det første sett stoppet Levin-Weinstein (NICKELL) i 5 hjerter her. Om du ser på N/S sine kort vil du så klart være i slem. Men det blir en bet om øst finner ruter ut.

Silverstein-Rosenthal meldte 6 hjerter, og Nickell (vest) doblet, såkalt Ligthnerdobling. Doblingen (mot slem) ber om et unaturlig utspill. Den til vanlig ekstremt gode Ralph Katz spilte imidlertid ut kløver 9! Da skjedde det noe ganske dramatisk om vi skal tro BBO-rapporteringen. Katz spilte altså ut kløver 9, og slik det er rapportert la Rosenthal liten fra syd! Dermed kunne Nickell også legge liten kløver og nieren vant stikket. Da var ikke Katz sen med å skifte til ruter som vest kunne trumfe, en doblet bet.

Om spillefører dekker kløver 9 i første stikk kommer vest inn, og kontrakten kan ikke lenger betes! Den tabben kostet 24 IMP, en grusom dobbelsving; 12 IMP ut for Rosenthal i stedet for 12 inn om nord vinner slemmen etter det heldige utspillet.

Andre sett startet dramatisk ved at Nickell meldte 6 spar selv om de mangler ett nøkkelkort og trumf dame. Ved det andre bordet ble kun det meldt utgang, fornuftig nok. 

Slemmen er ikke dårlig, men det er jo en hjertertaper så trumfen må løses uten taper. Det var ingen problemer her siden damen kom på i første sparrunde. Igjen en dobbelsving i ROSENTHALs disfavør, denne gangen 26 IMP i sving, 13 IMP ut i stedet for 13 IMP inn om slemmen går bet med en trumftaper. Med andre ord ble 50 IMP avgjort på denne måten i de to første settene.

Så snudde det altså for ROSETNHAL. Midtveis i andre sett fikk Brogeland-Bakke inn en kalas-score mot selveste Meckstroth-Rodwell. Det var brutalt, nesten «mord på åpen gate».

Unge Christian Bakke spiller altså her mot et av verdens mest meritterte par. Han har selvsagt respekt for dem, men det er ingen grunn til å ha alt for mye respekt heller!

Her redoblet han først og straffedoblet Meckstroth sin 3 kløver. Da Boye spilte trumf ut og «Meck» ikke fikk maks ut av det ble det hele fem doblede bet (BBO-rapporteringen ser dog litt mystisk ut?)! Bakke underspilte på et tidspunkt sparen sin til vests konge fulgt av spar tilbake, og kontrakten ble bare mer og mer nitrist. Pluss 1100 til ROSENTHAL.

Ved det andre bordet ble også kontrakten 3 kløver etter 2 hjerter i åpning fra vest, og dobler fra nord. Men Nickell (øst) sa ikke et ord, og nord ble spillefører etter Lebensohl 2NT fra syd, og 3 kløver fra nord (2NT ba om 3 kløver fra nord og indikerer en veldig svak hånd). Der gikk 3 kløver kun to bet, +100 til N/S, og 14 IMP til ROSETNHAL.

Det skal spilles to ganger 15 spill til.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.