Island: Svenskene vant lagturneringen også

I Reykjavik ble lagturneringen avsluttet søndag, og det ble jevnt i toppen. Sverige vant (Ekenberg, Hult, Fredin og Sylvan), men bare 1,78 VP foran Danmark. Et dansk lag til ble på 3.plass, 0,10 VP bak sine landsmenn på andreplass!. 

Beste norske lag ble Puljelaget på 9.plass. Det laget bestod av Lise Blågestad, Hans Thomas Holmøy, Anne Birgitte Fossum, Sven Arild Naas Olsen, Per Erik Austberg og Kjell Helmersen. 

Resultat og spillfiler finner du her. 

Når det er så jevnt i toppen er det alltid mange spill som kunne vippet sluttresultatet i favør av et annet lag enn det som vant. I et av de siste spillene fikk Sverige en gavepakke av sine hollandske motstandere:

De fleste var i utgang i hjerter eller grand, så også Hult-Ekenberg for Sverige som noterte +480 i 4 hjerter. Hollenderne hadde større ambisjoner og meldte slem. Men da de valgte å forsøke seg på 6 grand i stedet for hjerterkontrakt ble det en bet, det fantes ikke muligheter for å finne det tolvte stikket der. Spillet ga 11 IMP til Sverige.

I hjerterkontrakt er det ett ekstra stikk ved hjelp av en sparstjeling. Om Nederland hadde meldt 6 hjerter, eller kun meldt 4 hjerter ville Danmark vunnet turneringen!

Svensk parseier i Reykjavik

I parturneringen på Island ble det svenskene Simon Hult og Stefan Ekenberg som tok seieren blant 126 par.

På 2.plass kom David Gold (England) og Julius Sigurjønsson (Island) mens Dennis Bilde-Lars Blaset (Danmark) ble nr. 3.

Som vanlig er det en god del nordmenn på plass, og normalt gjør de det skarpt der borte. Men denne gangen ble ikke norsk suksess i parturneringen. Forhåpenligvis blir det bedre i lagturneringen som spilles i dag og i morgen.

Beste nordmann i par ble Thor Erik Hoftaniska som ble på 4.plass sammen med svenske Peter Bertheu.

Her er et spill som viser vinnerparets flyt.

Da nord hadde vist kløverfargen og senere foreslo 3NT (i meldingsforløpet som er vist mangler meldingene opp til 3NT) sleminviterte syd ved å støtte kløveren. Deretter meldte de seg opp i 7 kløver som er en meget god kontrakt om en ser kun på N/S sine kort. Men siden trumfen sitter 4-0 er storelslemmen dødfødt. Da kom øst til med en hjelpende hånd og doblet! Svenskene trodde på øst og flyttet til 7hjerter som ikke kunne rokkes da det var majortilpasningen på åttekort som satt fint hos motparten. Etter uttrumfing kunne kløverfargen godspilles med en stjeling og det var tretten stikk. Pluss 2210 ga tredelt nest-topp bak et par som tok toppen for +2470 i 7 hjerter doblet. Snakk om mislykket dobling!

Resultater og spillfiler fra parturneringen finner du her. 

 

 

Landslagsuttak

Som nevnt i forrige bloggartikkel er veteranlaget til EM klart. I dameklassen er foreløpig ingen par tatt ut, men i åpen klasse har landslagskaptein Christian Wennerød tatt ut to par: Boye Brogeland-Espen Lindqvist og Nils Kåre Kvangraven-Ulf Tundal.

Ett par til vil bli tatt ut senere. Terje Aa-Allan Livgård er ett av parene som kjemper om den ledige plassen på landslaget til EM for nasjonslag i Ostende, Belgia. I OBS-turneringen i Danmark i helgen ble de beste norske par.

Her er et spill som handler om logikk, og om å hjelpe makker til å gjøre det riktige. Det skjedde da Aa-Livgård møtte Tøndel-Grøtheim, en annen kandidat til å kunne bli det tredje paret på landslaget i åpen klasse. Se på situasjonen og tenk over hva som skjer, og hva som kanskje må gjøres her. Du sitter øst (vest er giver, alle i sonen) med disse kortene:

Meldingene gikk: .

 

N/S bruker altså overføringer som svar på 1 kløver, og nord har dermed vist spar (først) og hjerter. Øst vet derfor at makkeren har singel spar, for nord som viste sparfarge først og deretter meldte 4 hjerter må ha femkorts spar og firekorts hjerter, med 4-4 ville han innledet med å vise den laveste fargen. Men makker har utspillet, og det er ikke sikkert han spiller ut spar selv med singelton, for han har trolig en god ruterkombinasjon å spille ut fra. Så fra hans synsvinkel kan det godt være at sparutspill kun hjelper spillefører til å plassere sparen, kanskje til og med rulle opp makkerens sparkombinasjon. For å sikre seg at makker spiller ut spar bør kanskje øst doble? Han kan jo nesten se beten med spar til esset, spar til stjeling og kløver til øst som kan gi nok en sparstjeling. Og øst vet at syd har tre spar, så makker vil kunne få to sparstjelinger. Doblingen må be om spar ut her, for vest kan jo se at øst ikke har doblet på trumflengde. Slik så hele spillet ut:


Med spar ut mot 4 spar doblet ble det raskt to bet og +500 fete til Aa-Livgård. Eneste ankepunkt mot østs dobling er vel at N/S kunne i teorien ha tatt ut i 4 spar, og i så fall kunne det blitt utgang til notering for dem.

LANDSLAGENE

Årets store mål for våre landslag i åpen klasse, dameklassen og veteranklassen spilles i Ostende, Belgia i juni. Det er et gryende håp om at våre lag skal kunne kjempe høyt oppe i år, og vi tror det er muligheter for å kunne kvalle til VM-2019.

ÅPEN KLASSE og DAMEKLASSEN

På Blakset bridgesenter i København var det i helgen observasjonsturnering for landslagsaktuelle skandinaviske spillere. Flere norske par hadde tatt turen og fikk nyttig trening- Turneringen er også nyttig for landslagssjefene for å finsikte aktuelle par.

Det rapporteres at pga. et forfall blant de norske damespillerne fikk landslagskaptein Tormod Røren forsøkt seg i dameklassen, men ryktene sier at han neppe spilte seg inn på damelandslaget til tross for pluss sammen med Maja Rom Anjer .

Det ble spilt 112 spill totalt, Monrad par med IMP-a-cross-the-field beregning. Danske Jonas Houmuller og Lauge Shaffer vant turneringen. Best av de norske var Terje Aa-Allan Livgård som ble på 2.plass. Jeg kommer tilbake med spill fra turneringen ganske snart.

Alle resultatene finner du her.

VETERANKLASSEN

Like etter nyttår møtes to lag (tre par hver) til stikk-kamp om å få lov til å representere Norge i seniorklassen i EM for nasjonslag i Ostende til sommeren. Kampen ble vunnet av et lag som består av Peter Marstrander, Tor Bakke, Helge og Roald Mæsel, og Tolle og Leif Erik Stabell som dermed blir Norges seniorlag i Ostende. Resultater og spillfiler for veteranenes stikk-kamp finner du her. 

Norges representanter i EM for veteraner i juni: f.v. Roald Mæsel, Helge Mæsel, Leif Erik Stabell, Tor Bakke, Peter Marstrander og tolle Stabell.

 

Kommentatorer

Vu-graph (Rama) kommentatorer, for eks. under overføringer på BBO kan av og til være frustrerende å høre på. Noen av dem er bra, men mange virker å være mer opptatte av å fremheve seg selv og fortelle hva de ville gjort (som regel noe som er bedre enn spilleren ved bordet gjør), helt uten å tenke på at de og de som sitter og ser på har tilgang til alle 52 kort. En god kommentator forsøker å sette seg inn i situasjonen det er for spilleren som kun ser sine egne kort og blindemanns. Det er også vanlig at kommentatorer blir for påvirket av at de har tilgang til åpne kort og dermed ikke tenker seg nok om for å analysere hva spilleren egenlig satser på hvis en rett-frem spilleplan virker fordi det sitter slik eller sånn. Her er et eksempel fra en BBO-overføring lørdag.

Ashley Bach fra New Zealand er en fantastisk bridgespiller, helt klart i verdensklasse. Her var han veldig aggressiv i meldingene da han åpnet med 4 spar. Ikke unaturlig meldte makkeren 6 spar som er en ganske bra kontrakt selv om den kanskje er litt i hardeste laget.

Vest spilte ut kløver konge til esset. En kløver ble stjålet før spar til damen og så esset fortalte at det var en spartaper. Nå spilte Ashley hjerter ess og lot hjerter dame seile. Det ble helt feil, vest vant med kongen og hadde beten for trumfkongen.

Kommentatorene var nådeløse. Denne kontrakten burde vært vunnet, sa de. For de så jo alle kortene og kunne se at ved å spille hjerter til damen som holder, så hjerter ess som feller kongen blir det to hjerteravkast for ruteren. Det er selvsagt en reel sjanse å spille på, hjerter konge i saks, enten dobbel eller tredje.

Bach spilte derfor helt uten en plan, sa kommentatorene.

Er det riktig? Kan det være slik at en spiller av Bachs kaliber spilte helt uten en plan i en slem, i en viktig lagkamp?

Selvsagt spilte ikke Bach uten en plan. Han hadde sett at vest hadde spar konge og kløver K-Q (minst), så sjansen for hjerter konge hos øst er ganske stor. Men det hjelper ikke, sier du? Det blir bare ett ekstra stikk i hjerter ved å spille på å presse ut hjerter konge mot trumf, og da blir det en rutertaper uansett?

Nei, det er ikke sikkert.

Sjansen hvis øst har hjerter konge er at han også har minst fem hjerter og minst tre ruter. Da er han overmoden for en skvis. Flytt hjerter konge over til østs hånd og se hva som skjer. Vest får sparstikket sitt, og spillefører tar altså for hjerter ess og spiller damen. Om øst har kongen dekker han kanskje, men om han gjør det eller ikke spiller ingen rolle. La oss si han dekker. Da tas alle sparstikkene, og siden han med hjerterholdet (for å holde et større kort enn nords fjerde hjerter) også har tre ruter blir han skviset sønder og sammen. Sluttposisjonen blir i så fall slik hvis altså hjerter konge bytter plass fra vest til øst):

 

Spillefører har altså gitt bort ett stikk til trumfkongen, presset ut ØSTS hjerter konge mot trumf og kastet en ruter på godspilt hjerterstikk (det blir samme posisjon om ikke den godspilte hjerter knekt er innkassert og ligger igjen hos nord, og øst har en hjerter til, syd en ruter til).  På spar 4 med ruteravkast fra nord kan ikke øst finne noe godt avkast, han må gi spillefører for nords hjerter, eller gi opp ruterholdet.

Om altså kun ett kort hadde byttet plass ville neppe kommentarene omtalt spilleførers måte å spille på som planløs...  

Canberra: Så var jeg dårlig...

Den ellevte dagen med spilling fra morgen til kveld ble en nedtur for mitt lag, og for meg personlig, da spillingen i kvartfinalen var under pari. Flere utganger burde/kunne vært vunnet, og det forsvant noen andre stikk og. Feelingen var helt borte, antagelig for sliten, og kvarfinalens 64 spill ble et slit. Makker som hadde vært ganske rusten i ti dager spilte imidlertid opp mot sitt beste i denne kampen, og det var ikke mye som skulle til før det hadde blitt semifinale. Kvart'en ble tapt med fattige 8 imp. 

Motparten ledet hele tiden, og med få spill igjen så det ut til å være kjørt. Men så kom et dramaspill av dimensjoner i tredje siste spill, og som så ofte før pga. en feil melding. Jeg synes jeg hadde en vanskelig meldeprøve.

Øst åpnet med 3 hjerter som ble deklarert som super-aggressiv sperremelding. Det gikk to passer til meg. Hva ville du meldt?

Det er tre muligheter: melde fire i en minorfarge (og da stå i fare for å melde den fargen makker ikke har tilpasning i), si 4 grand som begge minor (som er ganske hardt), eller gamble 3 grand! Jeg gikk for utgang og sa 4 grand. Da trauet kom tilbake gjennom skjermen var makkers melding temmelig overraskende: 6 grand! Noe måtte være galt, for hvorfor meldte hun ikke over 3 hjerter? Slik så hele spillet ut:

6 grand er en helt tullette melding. Hun må ha vært på en annen planet her og ikke skjønt hva betydningen av 4 grand var. Ved flere bord i de andre kvartfinalene var 3 grand kontrakten, spilt av syd, og de gikk tre bet etter sparutspill. Mot 6 grand spilt av nord skulle øst spille ut, og da han valgte hjerterutspill var det over på sekunder. Siden kløver konge satt singel i saksen var det ikke vanskelig å gjette ruteren (øst har da vist en haug med kort i hjerter samt fire kløver), og +990 ble det nesten latterlige resultatet. Griseflaks! Med lagkamperatenes +150 der de spilte mot 3 grand og tok tre bet var 15 imp til oss, og med to spill igjen en god sjanse til å vinne kampen. Men det ebbet ut med to uavgjorte spill, og dramaet var til ingen nytte, ingen semifinale på oss.    

Canberra: vi greide det!

Summer Bridge Festival i Canberra, Australia er en gigantfestival som pågår over nesten to uker. Hovedturneringene for lag er South Pacific Teams som er et eget mesterskap, men de åtte beste går videre til National Open Teams final som spilles som cup-kamper. 

I SP-champs var det fire dagers spilling, 12 lagkamper over 20 spill. Vårt lag var aldri helt med før mot slutten. Jeg spiller på lag med en amerikansk proffspiller, Michael Pollowan, og et australsk ektepar, Joan Butts og Martin Moran som spiller med hver av oss, meg og amerikaneren. Min makker (Butts) er en organisator av bridgeundervisningen og lærerutdanningen i Australia. Så hun er bra skolert som bridgespiller selv, og hun er normalt en solid spiller. I denne uken har hun vært over alt annet enn ved bridgebordet for å organiserer seminarer, "functions" osv., og bridgehodet har ikke hele tiden vært ved det bordet vi spiller... men hun har også gjort mye bra selvsagt. Amerkaneren har spilt meget bra, og makkeren hans har antagelig også spilt opp mot sitt beste. Med en kanon siste dag klatret vi fra en plass mitt på 20-tallet (122 lag) til 7.plass etter 20-0 i siste kamp! Moro! Dermed blir det kvartfinale i dag, og kanskje semifinale lørdag?

Et spill mange snakket om etter siste kamp var dette:

De fleste spilte 6 spar. Noen var i storeslem, bl.a. Butts og jeg. Etter at vi hadde funnet spartilpasningen spurte syd etter Key-Cards og sa 5 grand etterpå som lovte at alle nøkkelkortene var på plass. Da var det naturlig for nord å si 7 spar med så fine kort, masse stikk!

Det meste var gjort, men det var ikke tretten toppstikk siden hjerteren satt 5-1. Butts var nok alt for fornøyd med kontrakten da hun trakk ut trumfen og forlangte resten. Et øyeblikk, sa motparten, det er bare tolv stikk der, hjerteren går ikke. Men bridgegudene var på vår side, for da hun til slutt blir sittende igjen med A-J dobbel i hjerter og spilte esset falt damen. Det gikk ikke an å gå seg bet! Hjelpemeg, det er mange måter å kvalle til en kvartfinale på! Griseflaks.

Kontrakten står selvsagt enkelt ved å ta en ruterstjeling hos nord, da kan trumfen tas ut og det er tretten toppstikk. 

Liten feiltrykk i forrige innlegg, sommerbridge i januar

Beklager, men i forrige innlegg (Sommerbridge i januar) ble det en liten feiltrykk. Ved det ene bordet gikk det 1 ruter og 3 spar innmelding, ved det andre 1 ruter, og 4 spar innmelding. Les det korrigerte innlegget og du ser hvordan det kan influere resultatet på spillet, basert i hvordan spillerne vurderer.  

Sommerbridge i januar

Undertegnede befinner seg denne uken i Australias hovedstad Canberrra hvor Summer Festival of Bridge pågår med en rekke turneringer. Nå har vi kommet frem til hovedturneringen, South Pacific Teams hvor ca. 200 lag deltar, noen med internasjonalt innslag. Litt lite aktivitet her i bloggen de siste dagene skyldes at det er så mye bridge i Canberra, det er full gass fra morgen til kveld hver dag. 

Travle bridgedager i sommervarme Canberra

Vi kan ta med et spill som typisk avgjør lagkamper. Ta det som en meldeprøve. Det forekom i vår kamp mot det australske seniorlandslaget, en gjeng med solide spillere. Kampen vippet frem og tilbake før dette kom mot slutten. Du sitter vest og din makker er giver og alle i sonen.


Øst åpner med 1 ruter, og syd melder inn 3 spar. Du har ingen god melding (dobling viser verdier, og mer ment som "take-out" slik som de fleste spiller). Så vest og nord passer før åpneren kommer tilbake med 5 kløver. Hva gjør du nå?

Simon Hinge gjorde hva jeg tror er en fornuftig avgjørelse. Det er ikke rom for å finne ut noe som helst, men når makker sier han tror at 5 i minor står med hans egne kort er det vel sannsynlig at det er ett stikk mer i kløverkontrakt når du har disse fine bladene til han? Simon løftet til 6 kløver, og slik så hele spillet ut:

 

Lilleslemmen var nedlegg, men meldt kun ved ca. 20% av bordene. Ved det andre bordet hoppet syd til 4 spar (som jeg mener er riktig melding med så god langfarge og  7-4 fordeling), og da det deretter gikk pass-pass-5 kløver ver det ikke fullt så lett for vest å lette til 6 kløver, for nå har kanskje åpneren strukket seg mye mer for å melde 5 kløver enn ved vårt bord, hvor han hoppet til 5 kløver og kunne ha sagt bare 4 kløver som også må innebære gode kort. Vest tenkte seg om og passet, og da er det svakt av nord at han doblet 5 kløver. Kanskje burde vest redoblet? Han gjorde ikke det, og de noterte seg for +950 for 6 kløver med ett doblet overstikk, men det var tapt spill med 9 IMP. 

 

Nyttårscupen i Letohallen - en tradisjon!

Både deltakerne - veldig mange i tallet - og arrangører er fornøyde med bridgeturneringen(e) som ble arrangert i Letohallen rett etter nyttår. Jessheims nyttårscup ble en suksess, og det har blitt til en skikkelig storturnering med et veldig hyggelig antall spillere på plass. Det er også hyggelig å kunne fortelle at dette fine arrangementet vil, eller allerede har blitt en tradisjon.

Vegar Brekke kan fortelle at det allerede jobbes med opplegget for nyttårscupen 2019 som vil gå av stabelen 4.-6. januar 2019, så merk av de datoene på kalenderen allerede nå.

Det jobbes mot sponsorer for kanskje å kunne bedre en allerede god premiering. Opplegget for de mindre rutinerte lagene jobbes det også med selv om formatet ikke er helt klart ennå. "Men todagers lagturnering blir det garantert, det er det ingen tvil om", forteller Brekke. 

Brekke ber meg også nevne at det var veldig mange unge og ferske spiller med i år også!

 

Nyttårscupen - knallsuksess for Jessheim BK

Nyttårscupen i Letohallen ved Gardermoen ble en dundrende suksess; en meget fin turnering, godt arrangert, flotte premier og god deltakelse med hele 65 lag på startstreken! Det er bare lovord å høre om arrangementet.

Jessheim BK har dermed fått til en riktig storturnering i starten av året, og vi håper det vil bli en tradisjon i mange år fremover. Mange har bidratt til det flotte arrangementet, (nesten) ingen nevnt, ingen glemt, men kanskje må Vegard Brekke nevnes likevel. Han har stått på utrettelig som inspirator og "innpisker" og får stor del av æren for den store deltakelsen.

Avslutningen av lagturneringen (som ble spilt over 15 kamper, ikke 16 som tidligere annonsert) ble spennende. Lederlaget fra lørdag fikk det tyngre utover søndagen og klarte ikke å holde den gode ledelsen de hadde. Til slutt var det "Prisson Break" som tronet øvert. På det laget spilte Steffen Fredrik Simonsen, Christian Bakke, Tor Helness og Fredrik Helness. På andreplass kom CLAIM med Nesdal, Rekstad, Hackett, Bowdery, Høines og Hjelvik. På tredjeplass kom "Noe Rusk" med Ovesen, Thorsen. S.I. Høiland, og Stabell. MORKEN BETONG som ledet ganske klart godt over halvveis falt til 4.plass. 

Alle resultatene, spillstensiler og butler finner du her. 


Vinnerlaget i Letohallen i helgen, f.v. Tor Helness, Steffen Fredrik Simonsen, Christian Bakke og Fredrik Helness

Vi tar med et slem-eller-utgang spill fra siste kamp hvor system spilte litt inn, men hvor graden av optimisme også var en faktor.

Er det en god lilleslem i ruter?

Ja, den er ganske bra selv om du ikke ser Ø/V sine kort og kan fastslå at med sitsen det var i dette spillet i Letohallen var det enkelt å vinne slem. Om ruterfargen ikke gir mer enn en taper er 6 ruter nesten nedlegg. Og ruter 2-2, er nok, 3-1 med kongen hos øst eller singel konge hos vest (esset bør spilles først) er også nok.

Det er imidlertid ikke lett å finne frem til slem. Jeg synes ikke nords 14 poenger er nok til å oppvurdere hånden til 15-17 grand, men noen gjorde det. Da er det ganske bra sjanse for at det blir slem til slutt, etter at syd hadde overført til hjerter og så vist ruterfargen som blir støttet.

Hvis nord åpner med 1 i minor er det verre. Da viser han i andre melderunde 12-14 grand, og syd må i så fall være ganske optimistisk for å satse på slem. Lettest finnes vel slemmen for de om åpner med 1 ruter med 4-4 i minor, da vet i alle fall syd om en fin 5-4 tilpasning.

Her er forslag til hvordan det kan meldes om syd har den riktige (denne gangen) optimismen, og paret spiller med konvensjoner som er ganske standard i Norge:

Nord viser 12-14 grand i andre melderunde og 2 ruter er utgangskrav (XY-NT). I det første forslaget fastsetter så syd trumfen med 3 ruter (men de kan fortsatt stoppe i 3 grand om nord foreslår det). Nord har imidlertid i denne konteksten fått en flott hånd for ruterkontrakt og er med på notene med 3 hjerter (trekorts hjertertilpasning er benektet med 2 grand). Syds 4 kløver er cuebid, og idet nord da melder 4 ruter bekrefter han sparcuebid hvis de spiller med laveste cue, for syd benktet sparcue med 4 kløver (ville sagt 3 spar med kontroll i fargen).   

Litt over fjerdedel av N/S-parene var i 6 ruter, resten i utgang. Det var ganske naturlig å havne i 3 grand spilt av nord. Det er faktisk en litt farlig kontrakt. Med spar ut fra øst kan disse N/S kortene føre til bet i 3 grand og sparen sitter annerledes (5-3 med kongen hos vest), og da kan det noen ganger bli bet i 3 grand selv om 6 ruter står!

Å søke etter slike marginale slemmer hvor det liksom må være korrekte kort hos makker er dog ofte feil strategi selv om det var riktig her. Vinnerlagets N/S var kun i utgang, men de fant den kanskje beste utgangen 4 hjerter som ble spilt av nord, bortsett da fra den nesten bombesikre kontrakten 5 ruter. Og i 4 hjerter ble det tretten stikk da øst forsøkte seg med et sprekt utspill, ruter konge. Pluss 510 ga 3 IMP da motstanderlagets N/S-par spilte 5 ruter med tolv stikk.    

 

 

 

 

Nyttårscup LAG, Letohallen - dag 1

I Jessheim BK sin lagturnering i Letohallen ble det lørdag spilt ni syv-spills kamper, og søndag gjenstår syv kamper til. Etter første dag leder MORKEN BETONG bestående av Morken, Brentebråten, Ohren og Bakken. De har fått opp en god ledelse, 15 VP, men på plassene fra nr. 2 og nedover er det jevnt. Om Morken og co. får en dårlig andre dag kan det bli et rotterace om førsteplassen, men lederlaget har en god sjanse til å styre dette helt inn. 

Vi tar med et par spill fra første spilledag. Først en meldevurdering hvor nords vurdering av sine kort ble avgjørende for hvor mange IMP havnet.

Ved svært mange bord åpnet syd i andre hånd med 1 kløver (2+ kløver) eller 1 ruter som beste minor. Nord sier 1 spar (eller 1 hjerter over 1 kløver hvis man spiller med såkalte kløverføringer). Avhengig av avtaler viser nå syd på en eller annen måte 18-19 med firekorts spar, for de fleste er det et hopp til 4 spar. Tror du slem kan være bra nå? 

Nord har unektelig en god hånd, men kun 11 hp. En slik 6-4 fordeling er dog veldig spillesterk. Det hadde vært en klart sterkere hånd om nords sidefarge hadde vært sterkere, for eksemepel om han satt med ruter ess i stedet for hjerter ess. Det er klart at syd må ha nokså riktige kort for å kunne dekke opp nok av alle nords potensielle minortapere. Om syd har helt feil kort, for eksempel AJxx - KQJx - Jxx - AK (19 hp) er det bet i 5 spar! Men nord kan antagelig ikke være så pessimistisk. Mange rett og slett sa 4 grand som Key Card Blackwood. Kanskje en bedre melding er 5 hjerter som cuebid for å fortelle at ingen minorfarge er stoppet med nord sine kort. Da vil syd melde slemmen. Om nord velger å spørre med 4 grand får han vite om to Key-Cards, og da må han som en konsekvens også melde slem. Slik så hele spillet ut:   

Lilleslem i spar er bra om syd er spillefører. Kløveren er da beskyttet mot gjennomspill, og så snart syd kommer inn og får tatt ut trumfen kan en kløver kastes på syds hjerter konge. Dermed avhenger slemmen kun av ruteren. Det er litt over 50% sjanse, enten at øst har ruter dame, eller vest har damen singel. Riktig spill er å ta ut trumfen, kanskje cashe hjerter ess innimellom det, og så kaste en kløver på hjerter konge før han tar for ruter ess (får med seg damen singel bak), så stjele seg over til nord og ta ruterfinesse som lykkes - tolv stikk. 

Ovre 2/3 av N/S-parene meldte slem. De som spiller med kløverføringer fikk kontrakten på syds hånd. Tretten par gikk bet i 6 spar da de spilte kontrakten med nord som spillefører og fikk kløver ut. Flere av dem var sogar doblet (Ligthnerdobling av vest for å få syds først meldte farge i utspill etter at syd hadde åpnet med 1 kløver). Spillet ga kraftig utslag i en rekke kamper. 

Her et annet skummelt svingspill:

 

Noen få åpnet som øst, men de fleste steder startet det med 1 spar fra syd i tredje hånd. 

N/S kan vinne 4 spar, og den ble enkelt vunnet med tolv stikk de fleste stedene N/S fikk spille sparkontrakt, for vest spilte ikke helt unaturlig ut sin single kløver. Hvis han hadde klart å spille ut hjerter eller ruter ville syd vært nødt til å gjette kløveren for å vinne ti stikk. Med hjerter ut tar forsvaret tre stikk i den fargen med det samme.

Men ta en titt på Ø/V sine kort. De har en enorm rutertilpasning, og verdifulle singeltoner på begge sider. Ingenting kan stoppe Ø/V fra å vinne elleve stikk i ruterkontrakt. Og det må sies at om vest helt naturlig melder inn 2 ruter, så er det vel nesten umulig at ikke øst melder 5 ruter over N/S sin eventuelle 4 spar?  Det var da også kun noen få N/S-par som fikk spille 4 spar.

Toppen N/S gikk til Jan Terje Lofthaug-Gisle Solberg (Gatelandslaget) for +1050 i 5 spar doblet med tolv stikk! Mot 5 spar er det nok feil å spille ut singel kløver med to ess, der bør det absolutt være mulig å finne utspill av et av de røde essene. Med ruter ess ut kan kontrakten altså fortsatt vinnes, men det er vanskelig. Spillefører stjeler ruterutspillet, og for å vinne kontrakten må det spilles liten spar til nords tier, så direkte finesse med kløver knekt! Det var hele ni doblede ruterkontrakter som ble vunnet. Toppen Ø/V ble delt av to par som fikk tolv stikk i 5 ruter doblet, +650.

PS.

Etter at denne artikkelen ble lagt ut her i bloggen kom jeg på at 4 spar selvsagt kan betes av Ø/V om vest finner hjerter ess i utspill. Han fortsetter med hjerter til østs K-J, og idet det tredje hjerterstikket tas kaster vest sin single kløver. Så tas betestikket med kløver til stjeling - et vakkert motspill!  

 

 

 

 

Nyttårscup 2018 - Jessheim BK

I Letohallen ved Gardermoen spilles i helgen nyttårscup. Lørdag og søndag blir det lagturnering, og det er påmeldt fantastiske 65 lag!

Fredag var det åpningsturnering hvor hele 61 par deltok, og de spilte ni tre-spills runder (27 spille). Premieringen var halt fantastisk, fire premier; nr. 10.000, 2: 5K, 3: 3K og 4: 2K!

Vinnere av åpningsturneringen ble Arnt Ola Løhre og Bård Kåre Græsli (HeimdalBK/Snåsa BK).

 
Bård Kåre Græsli og Arnt Ola Løhre tok seg av åpningsturneringa i Letohallen.

Her er en interessant slem fra Åpningsturneringen:


Slik de fleste spiller i Norge åpner vest med 1 grand. Da er Ø/V nødt til å komme i slem, spørsmålet er hvilken, og om det skal satses på storeslem. En måte å melde øst sine kort på er å overføre til spar for så å melde ruter som naturlig kravmelding. Da får åpneren et valg om han skal støtte ruter eller spar. I parturnering er det nokså normalt å støtte sparfargen. Da er det ikke så unaturlig å havne i 7 spar selv om øst ser at dte kan være et "hull" i ruter eller hjerter. 

I sparkontrakt er det tolv toppstikk. Det trettende kan kun komme ved å presse ut kløver konge mot trumf, og det lykkes. Så de som var i 7 spar var litt heldige, storeslemmen hadde i praksis 50% sjanse (litt mindre, det kan sitte 5-0 i trumf, og det kan sitte 5-0 i ruter slik at det kommer ruter ut til stjeling). I grandkontrakt er det kun tolv stikk. Noen fikk tolv stikk i 6 grand, og det kan kun skje ved at både nord og syd kaster unna hjerter slik at det blir tre hjerterstikk, eller at nord blanker kløver konge fordi han tror han må holde hjerteren. Pluss 1470 (6NT, 13) er derfor en heldig score, og det ga +7. Å spille 6 spar med tretten ga +1. Seks par noterte +2210 for 7 spar med tretten, og det fikk de +22 for, av 29 oppnåelige. Ett par meldte og vant 7 grand og tok toppen for det, mens fem par delte bunnen Ø/V for 7 grand med bet. 

Idealkontrakten er 7 ruter!

I ruterkontrakt er det bare å ta en kløverstjeling hos øst og det blir fem trumfstikk. Sammen med fem i spar, to i hjerter og kløver ess blir det tretten. Tre par meldte seg frem til toppkontrakten og noterte +2140 som ga +13. De burde vel fått enda mer pluss...

Resultater og spillstensiler for denne turneringen finner du her. 

 

 

 

Jule og nyttårsturneringer - Jim'en i form

Det har blitt avviklet en rekke julecuper rundt om kring i landet. Resultater og spillstensiler finnes for mange av dem under "Resultater" på NBF sin hjemmeside. Det fortsetter med flere nyttårscuper de nærmeste dagene så det skal ikke mangle på muligheter til å spille bridge i juleferien for de mest ivrige. Til helgen går Nyttårscupen i Letohallen nær Gardermoen av stabelen med meget god deltakelse fra hele landet. I forbindelse med arrangementet der vil det også blir arrangert en juniorsamling. Mer informasjon om den finner du her.

På vestlandet var Jim Høyland i form i romjula og vant to dager på rad, i Ølen (med bror Sven Olai) og Os (med Sigurd Østebøvik).


Jim'en i vinnerform

Her er et spill fra Os BK sin julecup: 

 

Her har øst slem i kortene, og det er kanskje ikke så lett å finne frem til beste kontrakt - 6 ruter. Ø/V har åtte kløver og åtte ruter til sammen, men i kløverkontrakt er det umulig å unngå to kløvertapere. I grandkontrakt blir det heldig tolv stikk om ikke forsvaret spiller ut kløver, et usannsynlig utspill slik meldingene gikk ved de fleste bordene. Spille Ø/V grand får spillefører i praksis fire sparstikk, ett (minst) i hjerter, seks i ruter og kløver ess = 12. utspill. Ruterkontrakt er mye bedre. Der kan kløverfargen godspilles med et par stjelinger og det blir massevis av stikk. 

Hvordan bør det meldes om en bare ser på øst og vest sine kort? Meldingene starter med pass fra nord og 1 ruter fra øst.

Vest svarer best 2 kløver (noen svarer 1 spar med slikt), og øst gjentar ruterfargen. Vest melder da 2 spar - krav til utgang og naturlig melding - og nå spørs det hva øst sier. Hvis han melder grand, ikke unaturlig med bra kort i fjerde farge, kan det kanskje bli litt verre å finne ruterkontrakten. Men det bør vel gå da også, vest sier over 2 grand 3 kløver, og øst 3 ruter. Finnes rutertilpasningen bør det være greit å komme seg i 6 ruter.

Så kan en se litt på hvordan kortene sitter fordelt hos N/S. Det sitter veldig gunstig for Ø/V sparen 3-3 med damen i saks og kløveren 3-2. GIB analysen sier at Ø/V kan vinne både 7 spar og 7 ruter. Det blir enklest tretten stikk i ruterkontrakt, men skulle Ø/V havne i slem med 4-3 tilpasningen i spar må man lukke igjen øynene og spille på snill sits. To kløver kan trumfes hos øst underveis - den andre stjelingen med spar knekt - uten at noen kan sjele over (han med spar dame har trekorts kløver). Vellykket sparfinesse tas, og siden sparfargen sitter 3-3 blir det tretten stikk. GIB'en forteller oss at maksimalresultatet på spillet er +2210 til ØV/! Men det har ingeting med praktisk bridge å gjøre. Solid bridge er å spille 6 ruter, og å vinne tretten stikk i 6 ruter for +1390 ga godt over 80% score! Noen få prøvde seg på sparkontrakter, men spilleføringene sto ikke i stil med ambisjonene i meldingene da de fikk bare ni-ti stikk alle sammen.