BRIDGEFESTIVALEN: "Dårlig kort, men likevel..."

Festivalen er i gang!

Fredag kveld var det åpningsturnering hvor 29 par deltok. Vinnere ble Erik Berg-Sjur Arne Bøe. Resultatene finner du her. 

Den første bulletinen er også publisert, og den finner du her.

Mange har gledet seg i ukesvis før årets festival, og noen av dem ble vel litt skuffet da de tok opp disse elendige kortene som N/S i aller første spill:

"Er det dette vi har gledet oss til?", tenkte kanskje noen. Men det var kun ett spill, det kommer mange flere sjanser i en lang bridgeuke! Kanskje kom tonene fra en gammel Åge sang i hodet deres, litt omskrevet, "Dårlig kort, men likevel, mang ei hærlig stund".

Ja, med slike kort blir man ofte avhengig av hva motparten finner på med sine sterke kort. Og det var et interessant spill for Ø/V, både i meldingene og spilleføringen:

Det er ganske naturlig å havne i 6 spar etter at Ø/V finner spartilpasningen. De vil med noe system på repertoaret finne ut at spar konge mangler (Key Card Blackwood) og unngår dermed storeslemmen i spar hvor det er en sikker spartaper pga. at N/S rår over tieren og nieren i fargen. Men hvis de funderer på storeslem kan det idet de finner ut det normalt er en spartaper gå an å satse på 6NT siden det er parturnering. Og med 35 HP til sammen er det slik kortene ser ut for Ø/V faktisk best å være i grandkontrakt - hvis man vet alle kortene, ja! Det kan jo godt bli to spartapere i sparkontrakt noen ganger med skjev sits, og i så fall blir det bet i 6 spar! Men i 6NT er det minst tolv enkle stikk. Så 6NT var tingen i dette tilfellet. 

I sparkontrakt er det altså en uungåelig spartaper.

I grandkontrakt er det mulig å vinne alle stikkene med kun to stikk i spar. Spillefører har to sparstikk med finesse, tre stikk i hjerter, fire toppstikk i ruter og tre i kløver, totalt tolv stikk. Det trettende kunne kommet ved at hjerter satt 3-3. Det kan imidlertid fort bli tretten stikk selv med 4-2 i hjerter, for det er gode skvissjanser her.

Enten kan fire hjerter sitte sammen med fire/fem kløver som vil bli for mye å passe på for en motstander. Eller en av dem kan ha tre spar og fire hjerter, eller tre spar og fire kløver. Hvis det er slik (en motstander har to av holdene) kan det bli litt gjetting for spillefører med hensyn til timingen, men siden syd i dette tilfellet har alt, tre spar, fire hjerter og også er alene om kløverholdet blir det voldsomt pustebesvær for han tidlig i spillet. Nord blir sittende bare å se på og kan ikke hjelpe makkeren med noe som helst. 

Uansett utspill tar spillefører en sparfinesse ganske tidlig. Så nok en spar, og syd blir sittende en spar og alene om sparholdet. Så innkasseres ruter knekt, hjerter over til vest og ruterstikkene tas. Allerede i tredje ruterrunde er syd ferdig mann, samme hva han kaster gir han opp spar-, hjerter- eller kløverholdet sitt. 

Kun ett par stoppet i utgang. Det var en lang rekke med +980 for 6 spar med tolv stikk som ga -2 til Ø/V for å melde og vinne slem. Tre par var i 6NT. Ett av dem fikk ikke med seg skvisen og noterte +990, likevel +9 av 13 oppnåelige poeng.

To par, den ene var vinnerparet, meldte 6NT og vant tretten stikk, +1020 og delt topp.   

Festivalen fortsetter lørdag med mix NM for par. 

 

THE DECISION IS LILYHAMMER!

Da braker det snart løs, for "the decision" for ei uke eller så er så definitivt Lillehammer for det norske bridgefolket. 

Veldig mange gleder seg masse til festivalen. Det blir mye bridge, men også en god del annet morsomt vil eg tro.

Alt du trenger å vite om festivalen, inkludert smittevernregler og diverse tips, samt sosialt program og etter hvert resultater fra turneringenen finner du her.  

Huske noen "festivalvett-regler", noen velmente råd som har blitt utviklet gjennom årene det har vært arrangert bridgefestivaler:

- Det meste foregår vel på hotellet, men husk at det er litt skummelt i den skråninga bortenfor hotellet der. Å surre rundt der i mørket behøver ikke gå så bra. Å snuble i en trerot og ramle nedover der gjør vondt, det viser all erfaring. Og særlig hvis det kommer noen ramlende bak deg og lander på deg i tillegg... 

- Vær snill med makker og motspillere! Bridgefestival er nettopp det, fest, og da er man snill! (men det er fortsatt lov å ta mange stikk!)

- Det er nok av toaletter...og de bør være enkle å finne.

Og husk at her "fra langt hold" vil undertegnede følge med på det meste med argusøyne. Kanskje nettopp du havner i bloggen! Men jeg liker minst å skrive om "egging", så tips meg gjerne om artige spill, gode spill, og/eller gode historier.

Det er sannelig vel fortjent at bridgefolket får dra på festival nå etter et par (snart) merkelige år. Men covid eksisterer fortsatt, så "følg regla". 

KOS DERE!

 

Stol på makker, eller...?

En amerikansk damespiller (opprinnelig tysk) - Geeske Joel - har sammen med ektemannen flyttet til New Zealand, og hun ønsker å re-starte bridgen sin her. Hun har i USA meget kompetente proff-mentorer (Steve Weinstein, Danielle von Arnhim) og spiller mye online med dem. Men nå ville hun prøve seg i face-to-face bridge som det en periode har vært lite av i USA, men som vi i New Zealand er så heldige å få lov til å spille selv i disse covid-tider.

I går var jeg så heldig å få spille en turnering med Geeske, og det var en hyggelig opplevelse. I det spillet du her skal få se viste hun god kortvurdering, men jeg var likevel ikke helt sikker på hvor høyt jeg skulle satse. Det blir alltid små nyanser i slike kortvurderinger hvor motparten melder og makker avgir en slags sleminvitt. Slik så mine kort ut:

NORD

Giver VEST. Ingen i sonen.

Vest åpnet med 2 spar, og jeg meldte inn 3 ruter. Øst sa 3 spar, og da meldte Geeske 4 spar. Hvordan tolker du den meldingen?

Det er sleminvitt med ruterstøtte, og siden du selv har fire spar er det nokså sannsynlig syd er renons i spar. Men hvor mye har hun ved siden av?

Nord har ikke så fantastiske kort, men sparen bør som nevnt være under kontroll. Siden syd ikke har en eneste ruterhonnør må hun ha meget sterke kort i kløver og hjerter. Det kan godt være nedlegg i 6 ruter, kanskje står det 7 ruter!

Syd har trolig renons i spar og for eksempel hjerter ess og kløver ess, eller hjerter ess og kløver K-Q, eller kanskje noe sånt som KQ, KJ i hjerter og A-K i kløver. Slem er faktisk ganske sannsynlig her. Men vi hadde gått bet i en bra slem i forrige runde siden motspilleren vår fant en nydelig utspill. Hvor høyt bør det satse nå?

Jeg valgte å stole på makker i dette lynferske makkerskapet og sa 6 ruter. Øst doblet! Oooops....dette ble kanskje feil?

Neida, det var ingenting å frykte.

Øst syntes nok var nok idet N/S var i slem, men selv med sin meget sterke hånd kunne han ikke forhindre tolv stikk i den doblede ruterslemmen.

Om det kommer kløver ut må kløverfinessen gå. Med andre utspill gir hjerter konge avkast for en kløver, og hjerterfargen kan enkelt godspilles slik at en spar eller to kan kastes. Ved bordet spilte øst ut hjerter ess. 

Merk at det ikke kan trumfes fire spar hos syd siden trumfen sitter 2-0 og øst har dobbelton spar. Hvis det forsøkes må det gjøres før trumfen er tatt ut, hvis ikke blir det kun tre trumf igjen hos syd (kun tre stjelinger), og om øst har igjen trumftieren kan hun få trumfstikk i tredje sparrunde. Det skjedde ved noen bord i kontrakten 5 ruter, og de fikk kun elleve stikk. Men det går helt greit å ta ut to runder trumf og godspille hjerterfargen og skulle ikke det gå bra er kløverfinessen i reserve sind øst ikke skiftet til kløver i stikk to. Gjør han det må det gjettes litt, men det går nok bra.

Pluss 1090 var ren topp. 

Hva mener du om Ø/V sine meldinger?

Åpningen 2 spar er alt for tam etter min smak. Dette her er nok til 3 spar, og i så fall er det mye vanskeligere for N/S.

 

 

Feil i "enkle" spill

Dette spillet fra en treningskamp er ikke komplisert eller spektakulært på noen måte. Det er likevel mulig å gjøre feil hvis man er for rask på labben. Det er faktisk utrolig mange poeng som spilles bort av ganske bra spillere i løpet av året, selv i såkalt enkle spill!

Vest havner i 3NT og nord spiller ut hjerter knekt. Planlegg spillet.

Dette er vel for oppvarming å regne, eller?

Da spillet forekom gikk en bra spiller på vest sin plass i baret da han spilte til første stikk momentant, så begynte han å tenke.

For sent…

Det er ikke vanskelig å se toppstikkene, og ganske greit å se hvor det muligvis kan bli ekstra stikk også.

Det er to sparstikk, to hjerterstikk, tre ruterstikk og kløver ess = åtte sikre stikk.

Ekstra stikk kan oppnås i spar (3-3 sits), eller i ruter.

Det kan være det virke naturlig å gi bort ett sparstikk tidlig, for om ruteren går så går den, eller?

Nei, det er riktig å spille ruter først. Det er fordi ikke bare 3-3 sits i ruter gir fire stikk, men ruter knekt dobbel (4-2) eller singel (5-1) gir også fire stikk i fargensiden tieren blir god idet tieren faller.

Hvis knekten sitter singel er det enkelt, den kommer på i første ruterrunde og du kan ta for tieren i fargens andre runde og ha en tredje ruter hos øst til å spille seg over til vest.

Hvis knekten sitter dobbel er det imidlertid litt verre med denne kombinasjonen, for etter A-K i ruter - knekten faller - må det tredje ruterstikket tas med tieren hvoretter øst er fri for fargen.

For å få fatt i den fjerde ruteren må det med slik sits være inntak til vest etter du har tatt det tredje ruterstikket med tieren.

Slik satt det da spillet forekom:

Å tenke gjennom det med mulig rutersits, og huske på den sitsen det var her må gjøres FØR det spilles på til første stikk!

Da spillet forekom sa vår antihelt på vests plass "takk, makker" da blindemann kom ned, og så slapp han momentant den utspilte hjerterknekten til håndens ess. Dermed var kontrakten bortspilt, og det var for sent å tenke etter første stikk.

Utspillet bør stikkes med kongen. Så spilles to store ruter. Hvis ikke knekten kommer på kan du stoppe ruterspillet for en stund, for da må ruteren sitte 3-3 for at du skal kunne få fire stikk i fargen. Og gjør den det (3-3) gjør den det senere og. Så om de begge følger med småkort i de to første ruterrundene kan du i neste stikk gi bort et sparstikk for å ha en mulighet i den fargen også. Idet du kommer inn igjen kan så både spar og ruter prøves for det niende stikket. Om du prøver en tredje ruterrunde før du gir bort et sparstikk blir det egentlig det samme.

Men slik det satt vil ruter knekt komme på i andre ruterrunde. Da tas for ruter 10 for å unngå blokkeringen. Hvis spillefører ikke gjorde den unødvendige feilen i første stikk er hjerter ess fortsatt i behold som inntak til vest, så den fjerde ruteren vil gi stikk. Med fire ruterstikk i boks er det ni sikre.

Etter ruter 10 er innkassert dukkes en spar til motparten for å få med muligheten for ett overstikk. Denne gangen blir det kun med de ni toppstikken, men det er bra nok!

HONNØRPOENG ER IKKE ALT!

Det gleder en bridgetrener når en ser flott utvikling hos dem man forsøker å hjelpe. I en treningsgruppe jeg har ansvaret for her i Auckland er det noen spillere som har vist en enorm fremgang de siste året. De var nærmest begynnere for mindre enn to år siden, men nå får de stadig gode resultater i de turneringene hvor de antatt sterkeste og mest erfarne spillerne deltar. Jeg tar ikke æren for det, det er mest fordi de har en voldsom entusiasme, treningsiver og en solid dose talent.

En av dem – en ganske ung dame - viste talentet sitt både i meldingene og spilleføringen i det spillet du her får beskrevet.

Et poeng i min trening er å sette søkelys på spill og motspill mer enn på system og konvensjoner. Meldingen er viktige de også, man må komme seg i bra kontrakter så ofte som mulig. Hvis ikke blir det lite med poeng. Men når alt kommer til alt blir resultatet på et bridgespill avgjort av hvor mange stikk man får!

Det - stikk - er det også viktig å tenke på i meldingene. Honnørpoeng er en rettesnor, men stikkpotensiale er et viktig moment å ha i bakhodet. Man må ikke bli for rigid og kun tenke på HP!

Dette er meldeprøven dagens heltine fikk:

Dette er "kun" 14 poeng. Men det er ikke 14 poeng i denne konteksten, hånden er helt klart verd mer.

Sparfargen er verd soleklart mer enn 6 HP når du vet han foran din spar har sparfarge. Denne sparkombinasjonen gir i denne konteksten som oftest tre sparstikk, noen ganger fire stikk også om makker har tre-korts spar.

For å sammenligne ville A-K-2 i spar vært å regne for 7 HP mot 6 for den sparen vi her har, og med de / poengene i spar ville alle meldt inn 1NT med sine 15 poeng. Men A-K-2 kan ikke bli mer enn to stikk. Med ett eller to sparstikk mer med den kombinasjonen nord har her er det klart at hånden må oppvurderes. Du får som sagt uhyre ofte tre sparstikk med dette, og du ville ikke fått mer enn tre stikk med A-K-Q i spar heller, og det er jo 9 HP!

Nord meldte inn 1NT.

Slik så hele spillet ut:

Syd vurderte også bra, synes jeg. Det er ikke alltid man bør satse på utgang med 9 «flate» mot 15-17 grand, men det har noe for seg å være litt mer optimistisk når motparten har åpnet. Det er fordi det fort kan være lettere å finne riktig spilleplan, og å plassere kortene godt med den informasjonen man har pga. åpningen deres.

Syd overførte til hjerter og meldte så 3NT som ble kontrakten. Så de var i utgang helt bevisst meldt hvor det kun var 23 poeng til sammen! Og 3NT var det ingen problemer med å vinne!

Øst spilte ut spar, normalt utspill, og dermed var den første finessen i fargen ordnet. Det er imidlertid alltid tre sparstikk å hente uansett utspill, spillefører må bare passe på å få tatt to finesser over vest. Etter spar ut kan enkelt en finesse til tas senere, og da har de forventede tre sparstikkene vi snakket om i vurderingen av kortene allerede ordnet seg.

Vest la liten spar på utspillet, nord vant billig, og så gikk hun på kløveren. Det er jo enkelt å etablere to stikk i kløver pga. 10-9 i fargen, også de mellomkortene et pluss i vurderingen av nords hånd selv om 10-9 ikke regnes som honnørpoeng.

Med to stikk i kløver og de tre sparstikkene har spillefører tre i spar, ett i hjerter (godspilles enkelt på et tidspunkt), tre i ruter og to i kløver, dvs. ni stikk totalt. Inne på kløver kom litt hjelp fra motparten, men ikke nødvendig for å få tak i ni stikk, de spilte nok en runde spar rett opp i den skjule saksen.

Nå viste spillefører en ekstra hunger etter maks med stikk, noe som er veldig verdifullt i partnering. Det ville vært gull verd selv om det var delkontrakt i grand hun var i!

Inne hos syd i kløver spilte hun hjerter mot nord. Vest la liten, og kongen vant stikk. Nå ble ruterstikkene innkassert, og før den siste kløveren så det slik ut:

På dette tidspunkt hadde spillefører full telling. Vest hadde fem spar fra start, tre ruter, tre kløver og følgelig kun to hjerter. Et innspill i hjerter var helt safe.

I diagramsituasjonen er kløver 10 det åttende stikket, spar ess det niende. Men det niende stikket for spar ess lot hun være å ta for, og etter kløver 10 som vest kastet en spar på ble det spilt hjerter til vests ess. Avslutningen var at vest måtte spille spar fra K-J til en tredje finesse for spillefører, og hun vant dermed fire sparstikk og ti stikk i alt!

Pluss 430 for 3NT med ett overstikk med 23 HP til sammen og ingen nyttig langfarge ville vært vanskelig å slå for alle, selv om det hadde dreid seg om en VM-finale!

TIPS/ADVARSEL: Dette så jo veldig fint ut. Men det er vel grunn til å advare litt. Ikke bli for ivrig med oppjusteringer og slikt, spesielt ikke om du spiller parturnering. Det kan bli for mye møllers tran og… Men å være bevisst på at noen fargekombinasjoner i en bestemt kontekst er mer verd en de poengene man normalt regner for de honnørene er fornuftig! 

Snart klart for festival!

Om vel en uke og ei uke fremover fra det innvaderer norske bridgespillere Lillehammer. Norsk Bridgefestival går av stabelen til tross for covid. På grunn av pandemien blir det smittevernregler og diverse restriksjoner. NBF fikk en vanskelig oppgave for å legge opp det hele og holde seg innefor de gjeldende regler. Men godvilje og et stort ønske om å få til festival for den store norske bridgefamilen var tilstede, og om intet uforutsett skulle skje nå så braker det løs lørdag 31.juli.

Snart fylles spillelokalene på Lillehammer!

Siden det er visse regler som gjør at festivalen ikke blir helt sånn som i vanlige år kom det noe kritikk fra enkelte hold. Det har stilnet. Jeg tror de fleste innser at man skal være veldig glade for at det i det hele tatt blir festival. Mitt inntrykk er at veldige mange gleder seg vilt til å møte gamle og nye bridgevenner på festivalen.

Et av få andre land som i år vil arrangere bridgefestival med "face-to-face" bridge er New Zealand hvor jeg befinner meg. Hvis det fortsetter som nå, med nesten null covid her i landet, blir det NZ-Bridge Congress i september.

Selv skulle jeg som har deltatt i en haug med norske bridgfestivaler (og alltid har stortrivdes) selvsagt ønsket å være tilstede på Lillehammer. For å sitere forfatteren Hans Bjørli (Vise fra Tømmerskogen):

 

Det skjer ikke i år for mitt vedkommende, og jeg var der heller ikke i fjor. Men det skal komme en dag... 

Norske bridgespillere er heldige. I veldig mange andre land kan de ikke, eller tør de ikke satse på slike store arrangement. I Danmark ble årets festival spilt på nettet. Det ble fine turneringer/mesterskap rapporteres det, men å kalle det festival er nesten å dra det litt langt.

Bridgefestival inneholder jo mye mer enn selve turneringene! Det sosiale er i høysetet.

Vinnerlaget fra Quiz'en under fjorårets bridgefestival

All info om det sosiale programmet på årets bridgefestival finner du her.

Og informasjon om turneringene, påmeling og alt annet finner du her.

Det er jo tross alt bridgeturneringene som er årsaken til at hele bridgefamilien samles!

Vi tar med et spill fra fjorårets festival. Det skjedde i NM Monrad lag. 

N/S har 25 HP til sammen, god kløverfarge og skikkelige stoppere i alle fargene. Stikk over alt, liksom. Likevel gikk nesten en tredel av spilleførerne bet i 3NT.

Hvordan gikk det til?

Jeg har ikke forsøkt å innhente informasjon om hva som skjedde der det ble bet i 3NT, men forsøker meg med litt kvalifisert (?) gjetting.

Noen av dem som ikke fikk hjem 3NT spilte den som nord etter at vest hadde vært med i meldingene med hjerterfarge. Øst spilte da ut hjerter ess og fortsatte fargen da han så damen dobbel hos syd. Det var ganske effektivt, for syd har ikke flere inntak til kløverfargen.

Men det er jo bare å gi bort ett stikk i kløver, sier du?

Ja, det er enkelt når man ser alle kortene. Men la oss si spillefører etter å ha vunnet for hjerter dame spiller ruter til nord og tar kløverfinessen. Det kan jo godt være fem kløverstikk her! Og hvis vest tar det stikket er det mer enn nok stikk med fire kløverstikk. Men hva om vest ligger unna i riktig tempo? Med åpne kort spilles da simplethen kløver til esset som feller kongen, ikke sant? Men uten å vite at det sitter slik er det ikke noe å si på at en kløverfinesse tas. Idet den ryker til kongen er syds hånd som en øde ørken, og med kun ett (!) kløverstikk blir det nitrist. ET ping-pong spille mellom Ø/V og nord sine kort ender med minst en bet. 

Noen gikk bet med kløver ut fra øst. Da er hjerter dame i behold, men spillefører vet ikke at det er et inntak til syd, vest kan jo ha hjerter ess.

Kløverfinessen tas i første stikk. Beste motspill nå er faktisk å fortsette med kløver. Det er fire kløverstikk og tre ruterstikk, og selvsagt mulig å få (minst) to stikk i majorfargene. Men hvis spillefører som ikke vet han har et inntaki hjerter til syd senere tar kløverstikkene blir det fryktelig vanskelig å finne tre avkast fra nord på de tre siste kløverrundene. Han skviser seg selv! Mot slutten kan det bli også da bli ping-pong spille mellom motspillerene og nord, sepsielt hvis det spilles spar til knekten.

Kontrakten var 3 NT ved alle bordene unntatt to. Ved de to bordene ble det spilt hjerterkontrakter, en med N/S sine kort, og en med Ø/V sine kort! Det festilgste resultatet noterte Gunnar Nordby-Even Morken seg for da de var i kontrakten 1 hjerter redoblet spilt av syd (!). Den ble vunnet akkurat og ga scoren +520 for kontrakt på ett-trinnet.  

LYKKE TIL BÅDE MED BRIDGEN OG DET SOSIALE PÅ NORSK BRIDGEFESTIVAL 2021!

 

 

   

ODDS ELLER PSYKOLOGI?

Mange kontrakter fyker hjem selv om det egentlig ikke er noen vinnersjanse i teorien. Det er fordi motspillerne ikke ser mer enn sine egne og blindemanns kort, og det er av og til mulig å spille slik at de får et feilaktig bilde av hvordan det egentlig er.

Å spille på psykologiske sjanser og kanskje litt mot oddsen er stilig hvis det funker. Men det er noen ganger sånn at man i så fall må velge bort den reelle sjansen som er der.

Noen spiller så godt som alltid med oddsen, andre er litt tøffere i trynet og backer opp sitt syn på at den reelle sjansen ikke vil fungere og forsøker en lurevariant. Det kan se skikkeølig dumt ut om kontrakten stod hvis man hadde spilt med oddsen i stedet. Her er et spill fra en lagturnering hvor et slikt valg for spillefører oppstod.

 

 

Syd havnet i 4 hjerter etter grandåpning og en overføringssekvens. N/S har nesten nok honnørpoeng og det er ikke unaturlig å komme i utgang med 24 HP og 6-3 tilpasning. Men utgangen er dårlig, litt fordi de tre poengene i spar er verdiløse. Forsvaret har tre toppstikk i de sorte fargen, så teoretisk sett må trumffargen løses uten taper for å vinne 4 hjerter. For at det skal gå bra må det sitte på en av to måter, enten slik:

 

Hvis dette er sitsen må det spilles hjerter ess, og idet kongen kommer på fra øst tas finessen over vests knekt. Merk at det hjelper ikke om vest har kongen singel da øst i så fall har sikkert trumfstikk med knekten tredje. Eller det kan sitte slik:

 

Om dette er trumfsitsen må hjerter dame spilles fra nord. Forsvaret kan i så fall intet gjøre, det blir ikke hjerterstikk på dem. Denne siste varianten er litt bedre i praksis da det noen ganger skjer at øst glemmer å dekke med kongen dobbel, og å si fall får de ikke trumfstikk selv om de i teorien hadde sikkert stikk for knekt dobbel hos vest og konge dobbel hos øst.

Om man må gjette på hvilken av de to variantene det skal spilles på handler det om å tippe hvem som mest sannsynlig har singel hjerter.

Denne analysen gjelder for såvidt i dagens spill, det handler egentlig om trumfen. Men i praksis er det ikke bestandig slik at den teoretiske sjansen er den eneste. Forsvaret må jo spille ut noe og.

Da spillet forekom spilte vest ut ruter knekt. Spillefører antar det må være singelton eller dobbelton. Hvis vest har to ruter kan spillefører stikke og fortsette med ruter som vest følger på, så en tredje ruter. Vest må sette i en trumf for at ikke en spar skal forsvinne. Da trumfes over hos nord, så trumf til esset og enda en ruter. Som oftest vil vest som har trumfet en gang og fulgt farge på esset ha igjen kun hjerter konge (hvis ikke øst kom på med singel konge), og da er kontrakten i orden. Hvis vest stjeler med kognen kastes spar. Det kan senere kastes en kløver på den femte ruteren, og det tapes kun ett stikk i kløver, ett i spar samt og for trumfkongen.

Men det er en hake ved dette prosjektet. Hva om vest startet med singel ruter som vel er mer sannsynlig enn at han spilte ut knekten fra knekten dobbel? Da stjeler han i andre ruterrunde, og de tar de tre stikkene i de sorte fargene. Skjer det kan det hende du har spilt bort kontrakten fordi trumfen satt slik at den kunne blitt løst uten taper.

Spillefører må altså velge.

Hvis vest startet med dobbel ruter må syd kjøre på med ruter og vinner fort kontrakten. Hvis vests ruter knekt var singel må spillefører satse på å løse trumfen. Siden vest i så fall har kun en ruter og øst fem er øst favoritt til å ha singel hjerter. Derfor spilles esset i håp om den førstnevnte sitsen i våre eksempler på løsbare hjertersitser som gir null hjertertaper, kongen singel hos øst.

Det er et psykologisk aspekt her. Hvor fort kom det der ruterutspillet?

Syd har åpnet med en sterk grand. Det er ikke ofte de lynhurtig spiller ut knekten fra knekten dobbel i sånne situasjoner, det er ofte et dårlig utspill, faktisk. Men med knekten singel kommer utspillet som oftest mye raskere, og bridgespillere er bare mennesker. Å velge spilleplan basert i sånne betraktninger gjøres selvsagt på eget ansvar.

La oss si du tror utspillet er singelton. Er det da noen annen mulighet enn å satse på at trumfen ikke gir taper?

Ja, det går kanskje an å lure vest. Husk han ser ikke syds ruferfarge.

På den utspilte knekten la øst sekseren. Det er ikke sikkert vest kan lese at det er svakhet. Hvis du velger å spille på å fortsette med ruter kan det være en fin variant å stikke med ruter ess og spille liten ruter mot tieren! Hvis vest har for eksempel kongen dobbel i trumf er det ikke sikkert han trumfer nå. Det vil jo være dumt å trumfe og bli sittende med singel konge etterpå hvis øst kan stikke ruter 10. Slik det satt var denne lurevarianten vinnende selv om vest kunne betet kontrakten. Den teoretisk korrekte spilleplanen (satse på null trumftaper) ville gått galt.

 

Utspillet ble stukket med esset, så liten ruter mot tieren. Husk vest ser ikke syd sine kort. For vest så det altså slik ut idet han skulle legge på et kort i andre stikk da syd spilte ruter mot tieren:

 

Det er vel litt menneskelig å ikke trumfe den andre ruteren?

Hvis vest ikke trumfer i andre stikk vinner ruter 10 det stikket, så trumf til esset og stor ruter fra syd. Nå er forsvaret maktesløst. Hvis vest ikke trumfer med kongen som nå er singel kastes spar og det fortsettes med ruter. Hvis vest trumfer med den da single kongen kastes spar. Idet spillefører kommer inn igjen spilles trumfdamen som feller knekten, så hjerter til åtteren og stående ruter.

Det skal litt "guts" til for å spille slik. For som sagt er det i teorien ingen sjanse hvis utspillet var en singelton, og om du da hadde gått bet fordi vest kanskje trumfet i andre stikk fra hjerter knekt tredje så er kontrakten bortspilt, trumfen var i så fall uten taper!

FLAKS!

Dagens spill er fra en lagturnering på søndag. For å komme i riktig kontrakt må N/S ha bra avtaler. Hvis ikke kan de ende i en kontrakt som forutsetter flaks, men har visse sjanser. Selv om flaksen er på N/S sin side i første omgang er det litt mer å tenke på. Ta først meldeprøven syd fikk.

Du har altså svart 1 hjerter over makkers åpning 1 kløver. Så kommer han tilbake med 3 ruter. Hva betyr det?

Noen vil kanskje si det bør vise fem ruter og seks kløver og sterk hånd, men det er bedre å bruke vanlig reversmelding (sterk) 2 ruter. Reversmelding 2 ruter kan selvsagt også være med kun fire ruter og minst fem kløver og kanonkort. 

Siden 2 ruter som reversmelding er ledig kan man bruke slike dobbelthopp som såkalt "minisplinter". Det viser vanligvis en hånd minst god nok til støttemeldingen 3 hjerter og kortfarge i ruter. Situasjonene som denne konvensjonen kan brukes er:

1C   -   1H/1S

3R


1C   -   1S

3H


1R   -   1S

3R/3H


Det som er tilfellet i alle de seksvensene er at åpneren har til rådighet reversmelding på to-trinnet hvis han har sterke kort og lengde i den fargen som dobbelthoppet brukes til å vise "minispilinter".

Syd vil i slem etter den starten. Kanskje bør han forsikre seg om at det ikke er to kløvertapere da nord kanskje kan ha bare Q-J på topp i kløverfargen og alt annet av honnørpoeng slik at det selv uten kløverkontroll blir styrke nok til hoppmeldingen. Men her har nord kløverkontroll, så uansett ender syd på et tidspunkt med å spørre med 4 grand, Key-Card Blackwood.

Makkeren viser tre nøkkelkort, altså har han spar ess, hjerter ess og kløver ess. Nå må det satses på slem. Og det må være en bra storeslem her om makkeren har spar ess, A-Q i hjerter og A-K i kløver. Det kan syd finne ut!

Han spør over svaret på Key-Card Blackwood etter trumfdamen med laveste mulige melding på fem-trinnet unntatt 5 i trumffargen som er stoppmelding. Hvis svaret som viste tre nøkkelkort var 5 ruter blir spørremeldingen 5 spar. Hvis det var 5 kløver som viste tre er 5 ruter spørremeldingen. (noen bruker 5 ruter som 3 eller 0 nøkkelkort, andre bruker 5 ruter for det og at 5 kløver viser ett 1 eller 4).

La oss si 5 ruter viste tre nøkkelkort. Da spør syd med 5 spar. Svarene på spørsmålet om trumf dame må avtales. Jeg liker at tilbake til trumfen er "nei, jeg har ikke trumf dame", alt annet viser damen. Her sier nord 6 kløver som viser trumf dame og kløver konge. Da melder syd med konfidens 7 hjerter!

Det gjorde jeg, og fikk et lite sjokk da makker begynte å unnskylde seg idet han la ned blindemann:

Ja, han hadde svart feil på spørsmålet 5 spar. Her skulle han sagt 6 hjerter - "nei, jeg har ikke trumfdamen" - da 5 spar åpenbart er på jakt etter storeslem (vi er jo i slem uansett når syd melder 5 spar). Hvis syd hadde sagt 5 grand i stedet for 5 spar ville syds melding vært storeslemsinteresse og bekreftet at alle nøkkelkortene er på plass. I så fall burde nord vist kløver konge. Men siden 5 spar spør etter trumf dame mangler jo den og nord må slå av med 6 hjerter, storeslem kan ikke være bra siden vi mangler trumfdamen. 

Det er fint med meldeteori og bra system, men her misbrukte N/S det og endte i en for hard storeslem som avhenger av 3-2 i trumf og at damen sitter i saks.

Det er en mulighet å toppe hjerteren, men da vinnes kun om vest har damen dobbel. At damen sitter tredje hos øst er større sjanse (tre mot to) enn at den sitter andre hos vest.

Den matematikken var ikke nødvendig da vest i den tro at N/S hadde tett trumf spilte ut trumf! Takk for det, men med riktig spill ville uansett trumfen blitt løst siden øst altså hadde trumf damen tredje.

Er det noe mer i dette spillet etter å ha tatt tre runder trumf?

Ja, det er det. Med kun en trumf igjen på begge hender kan det bli en taper om spar sitter 4-1.

En ruter kan trumfes hos nord med en siste trumfen, men sparen må gå eller du kan få ett ekstra i kløver noen gagner.

La oss se på sparfargen. Den gir selvsagt veldig ofte fire stikk, men ikke alltid. Normalt spill er kongen fulgt av liten til esset. Da er alt over hvis begge følger to ganger (sitter 3-2), men du får også med deg knekten fjerde hos øst siden vest ikke følger farge i det det spilles liten til esset i fargens andre runde. 

Er det noen annen mulighet?

Ja, det kan jo sitte fire spar med knekten hos vest. Men hvis han har kn-9 fjerde har han en sikker stopper. Om vest har fire må øst ha nieren singel for at det skal gå bra med en annen fargebehandling enn den normale.

Den singel nieren følger han i så fall på med under spar konge i første sparrunde. Det kan det selvsagt ikke spilles liten til åtteren på direkten i andre sparrunde, for øst kan godt ha J-9, eller J-9-x også. Men hvis nieren kommer i første runde fra øst kan du legge ned spar dame i andre sparrunde og oppdage sitsen, så ta en enkel finesse over vest med nords A-8!

De 4-1 sitsene som er aktuelle og kan løses med riktig spill er altså:

Du spiller kongen og fortsetter med liten til esset. Sitsen oppdages idet vest ikke følger farge andre gang, og du tar den markerte finessen over østs knekt.

Du spiller kongen. Idet øst følger med nieren fortsetter du med damen for å oppdage denne sitsen idet øst ikke følger farge, og gjør han ikke det kan du ta den markerte finessen med nords A-8.

Men om du spiller på den måten etter spar 9 kommer på fra øst kan det bli veldig lang nese hvis øst er en god spiller. Det kan jo sitte slik:

Pent motspill av øst å legge nieren under kongen, for om han følger med liten spar første gang vil du spille liten til esset og enkelt løse fargen uten taper. Nieren er kortet som gir deg en sjanse til å skifte fot og legge ned den andre sparhonnøren fra syd, og booom, vest er fri for spar og det blir en spartaper. 

Så hvis nieren kommer på får du et valg. Har han singel nier? Eller er han en luring med J-9 fjerde? Det er imidlertid slik at de aller fleste "glemmer" å legge nieren i et slikt tilfelle, og hvis derfor nieren kommer på under kongen er det som oftest nieren singel (eller J-9), og sitsen oppdages i det du tar for damen i andre sparrunde.

Er det noen mulighet for å finne ut hvem som sannsynligvis har sparlengden hvis en av dem har fire spar?

Ja.

Etter tre runder trumf (øst hadde altså trekorts hjerter med damen) spilles A-K i ruter og en ruter trumfes med nords siste trumf. Øst følger tre ganger ruter også, så han har minst trekorts ruter. Så A-K i kløver og kløver til stjeling. Noen ganger sitter kløver Q-J tredje. I så fall blir kløver 10 godspilt og er det trettende selv om det kanskje er kun tre stikk i spar.

La oss si det ikke sitter kløver Q-J-x tredje, men at vest følger kun to ganger. Da vet du at øst har fem kløver som sammen med tre hjerter og minst tre ruter = minst 11 kort!. Det betyr at øst ikke kan ha fire spar lenger. Hvis det i såfall sitter 4-1 må det være vest som har fire spar. Du spiller spar konge. Om øst følger med nieren kan du trygt spille damen i fargens andre runde uten å stå i fare for å bli lurt av øst med J-9-x-x.

Ja, det var mye "vås" om spilleføringen, og alt det her har ikke særelig betydning alt for ofte. Men det er ikke vås hvis man vil forsøke å sikre seg kontrakten best mulig.

Da spillet forekom satt imidlertid sparen 3-2, så all den tenkingen omkring den mulige taperen var unødvendig, tretten enkle stikk.

Det ble derfor en høyst uforjent +2210 hvor lilleslem i hjerter eller spar er korrekt. Både en selv og lagkameratene er selvsagt fornøyde med den heldige scoren, men det er ingen grunn til å være stolt over det. Og da vi scoret opp kampen ble det en slags rettferdighet, N/S ved det andre bordet hadde også meldt den for harde storeslemmen - uavgjort spill!

Hvem som satt N/S der? Jo, der satt fru Faith Tislevoll og hennes makker som var våre motstandere i denne kampen - fred i heimen .

Å melde korrekt ville gitt et stort tapsspill. Bridge er underlig spill av og til...

 

 

 

 

På riktig hånd?

Det er ikke alltid lærebokas teori om på hvilken hånd kontrakten bør spilles stemmer med virkeligheten.

Dette spillet fra en parturnering på lørdag spillet handlet mye om system og avtaler.

Giver syd. Alle i sonen.

Øst hadde fått utlevert en kanonhånd. Ved noen bord gikk det tre ganger pass før den med disse kortene skulle melde. Etter standard metoder åpnes med 2 kløver, noen kanskje med 2 NT hvis avtalen deres er at det viser den sterkeste av 2NT-hendene (20-21 og 22-24).

Som regel får man 2 ruter til svar på 2 kløver, men denne gangen svarer vest 2 spar, naturlig og positiv hånd med minst femkorts farge.

Hva melder du nå?

Det er her så mange har for mye hastverk. De blir ivrige, tenker SLEM" og så suser de på med 4NT - Key Card Blackwood. Hvis makkeren har spar konge og kløver ess (to nøkkelkort) meldes storeslem, og siden det er parturnering, hvorfor ikke 7NT. Men så får de ett nøkkelkort til svar og pessimismen sniker seg inn, for det ene nøkkelkortet er ganske sikkert spar konge. Og hvis ikke vest har kløverkontroll kan det være to kløvertapere på rappen. Derfor ble kontrakten 5 spar ved flere bord.

Igjen: hvorfor slik hastverk?

Her har Ø/V fått en fin start på meldingsforløpet og øst bør selvsagt bare løfte til 3 spar. Da vil helt sikkert vest bidra med en kontrollmelding hvis han har det. Min anbefaling er å bruke "laveste cuebid", dvs, man melder i slike situasjoner hvor det er vist sleminteresse og man har funnet en trumffarge den lavest meldingen hvor det er en første-eller andre kontroll. Så hvis vest her over støtten til 3 spar passerer 4 kløver og kontrollmelder ruter eller hjerter mangler han kløverkontroll, og de stopper i 4 spar. Hvis vest viser kløverkontroll spør simpelthen øst med 4NT og melder 6 spar hvis det mangler ett nøkkelkort, storeslem hvis vest har spar konge og kløver ess - to nøkkelkort.

I dette tilfellet vil slike realtivt enkle avtaler løse dette spillet perfekt:

Noen likte ikke åpne med svake 2 spar med vest sine kort. Det er fordi de ikke liker å ha god trekorts farge i den andre majoren da kontrakt i hjerter noen ganger kan være vanskeilig å finne etter svake 2 i åpning. Det (å passe) tror jeg er feil, for passivt. Det kan godt hende motparten har kortene, så oppsiden med å klinke til med 2 spar for å sette press på dem er stor.

Mange åpnet dog med svake 2 spar, eller Multi 2 ruter med vests kort. Da bør også den glimrende lilleslemmen meldes. Det bør også da være mulig å sjekke om det finnes kløverkontroll hos vest etter 2 NT svar fra øst (krav, spør om mer informasjon), alt etter hvilken struktur som er avtalt for de videre meldinger.

Som du ser er det tretten toppstikk om ikke N/S får med seg kløver ess. Og den litt merkelige konklusjonen som overskriften henspeiler på er at lilleslem i spar (eller grand) bør spilles av vest (!) som har 9 HP, ikke av øst som har 23 HP!

Det er en kjent sak at generelt er det den med de sterke kortene som bør blir spillefører for å beskytte mot gjennomspill (får utspill opp mot den sterkeste hånden), og også for å skjule de sterke kortene for motspillerne. Mye i systemteori er lagt opp for å få til det, for eksempel overføringsmeldinger, og også etter for eksempel 2 ruter - Multi - har mange et apparat som gjør at svarhånden - den med de sterkeste kortene - blir spillefører i den svakeste håndens majorfarge. Men her var det ikke slik om man ser kun på Ø/V sine kort.

De som fikk kontrakten på øst sin hånd var avhengige av kløver ess foran! Siden det satt velplassert gikk det bra i denne gangen. Og selvsagt skal du og din makker fortsette med å prøve å få kontraktene på den sterkest hånden så ofte som mulig. Det vil lønne seg i lengden.

Omtrent halvparten av Ø/V-parene meldte slem. Av dem fikk halvparten kontrakten på øst sin hånd. Da spilte noen ut kløver ess og holdt kontrakten på tolv stikk Ø/V +1430 som ga strø under middels til N/S.

De som fikk tretten stikk i 6 spar fikk 90%. Ett par var i 6 NT spilt av øst og fikk tretten stikk - +1470 og ren topp! Det var også en haug med utganger, og i mellom de og slemmene var det ett par som noterte den merkelig scoren +1160. Det var for ett redoblet overstikk i den snodige kontrakten på 3-2 tilpasning.

Signaler på godt og vondt

Signaler i motspill er et viktig og nyttig hjelpemiddel, men det er nettopp det, kun et hjelpemiddel. Så vær forsiktig!

Å legge fordelingskast kan være nyttig på samme måte som andre signaler som styrke/svakhet, Lavinthal osv. Men å bli en slave av signalene er farlig. For det første kan signaler gi informasjon til spillefører også. For det andre kan det hende man kaster et kort som gjør at vi mister kontrollen på mellomkortene i fargen.

Under et seminar forleden advarte jeg mot å bli for fiksert på signalisering. Det er nesten slik at veldig mange bridgespillere burde spilt en stund helt uten signaler for å lære seg å se på spillet og mulighetene, og å se hva som er viktige kort (mellomkort kan være veldig viktige). Det er viktig å tenke logisk. Signaler er selvsagt en viktig del av ethvert makkerskaps repertoar, men signalene ordner ikke motspillet for dem! Det er minst like viktig å tenke…

Da jeg tok en liten titt på resultatene fra den nylig avholdte finalen i det danske mix-mesterskapet (på RealBridge) fant jeg et skrekkens eksempel på feilaktig, ja jeg vil si hårreisende bruk av signaler. Både vinnerparet og de som ble nr. 2 fikk kanonspill pga. dette. Artikkelen er på ingen måte ment for å gjøre narr av spillerne som gjorde feil, men for å illustrere poenget med at signalene må ikke følges slavisk. Det var til vanlig gode spillere som var involvert her. 

Noen bruker norsk fordeling (høy lav = likt antall), andre bruker det vi i Norge kaller svensk fordeling (motsatt av norsk). Dessuten er det vanlig å ha en regel for når makker har spilt en farge og du skal spille den tilbake. Da er norsk fordeling fra gjenværende vanlig, og selv de som ellers bruker svensk fordeling når de følger farge bruker det samme fra gjenværende, eller om man vil «svensk fra opprinnelig lengde). Ha det i mente når det leser om dette spillet.

Vinnerparets øst hoppet direkte til 4 hjerter over nord sin åpning 1kløver.

Med åpne kort (for motspillerne) bør det bli to bet i 4 hjerter med kløverutspill. N/S vinner ett stikk i kløver, to i trumf og to i ruter. Men syd kan ikke klandres for å spille ut spar knekt.

Det gikk spar knekt, dame, ess og stjeling. Spillefører la kløver knekt på bordet, men han tok ikke finessen da syd ikke dekket. Det var jo ett sparstikk hos vest nå som ga avkast for østs andre kløver. Så fulgte hjerter til knekten som stod, deretter hjerter ess. Nå er det to hjertertapere som sammen med to sikre rutertapere gir en bet.

Spillefører måtte gå i gang med ruteren, og da det ikke var noen inntak hos vest lenger spilte han ruter dame. N/S brukte svensk fordeling, og i et spill hvor å vite fordelingen i ruter ikke kan ha noen nytteverdi for makkeren er det helt hodeløst å legge ruter 9 for å vise tre-korts ruter. Men det gjorde syd. Siden nord hadde J-10 i ruter ble det nå kun en taper i ruter. Idet øst fortsatte med kongen som tok med seg esset og nords andre mellomhonnør måtte syd beskjemmet se ned på en helt ubrukbar ruter 4 hvor det burde vært ruter 9 som ville vært et stikk. Spillefører tapte kun to trumfstikk og ett i ruter, en massiv +420 til notering. Det ga 100% score. En bet ville gitt 82% til N/S og vinnerparet ville ikke vunnet gull. N/S som forærte øst denne utgangen havnet en del over middels i turneringen.

For paret som ble nr. 2 hoppet øst kun til 3 hjerter og fikk spille den kontrakten.

Syd spilte også der ut spar, og det startet likt, dame-ess og stjeling. Der la spillefører ned hjerter ess og spilte mer hjerter til nord. Nå er det to hjertertapere samt to rutertapere, det er alt. Å notere +140 bør være bra for Ø/V (og ville gitt over middels), men da nord skiftet til ruter knekt og syd også ved det bordet var for slavisk med motspills-metodene sine skulle det bli mer.

Nord skiftet altså til ruter knekt. Det gikk damen fra øst og esset fra syd. Da syd spilte ruter tilbake falt valget på automatisk å spille ruter 9, en helt feilslått tanke om å vise fordeling fra gjenværende istedet for den minste ruteren (eller spille kløver). Ruter 9 ble spilt, og det kostet ett stikk. Spillefører kunne se at både nieren, knekten og tieren var gått, og stakk fornøyd med kongen. Ruter 7-6 mot 8-3 var plutselig toppstikk (!) ved det bordet også, +170 for ti stikk. N/S som ganske så unødvendig forærte øst ett overstikk i delkontrakten kom på 5.plass i turneringen, ikke langt fra pallen.

Parturnering - ekstra stikk!

Å spille parturnering er intenst. I lagkamp går det an å slappe av litt, selv om det med å være for avslappet med hensyn til ekstra stikk når kontrakten er sikker osv. koster litt der og. Men når det spilles IMP er det mest om å gjøre å ikke rote bort de store spillene, vinne kontraktene sine, ta beitene, og ikke bruke alt for mye energi på overstikk og slikt. Noen småspill er ganske uinterssante i lagkamp. I lagkamp er intensiteten annerledes og forekommer når det virkelig store svingspillene kommer og man står i fare for å ødelegge hele kampen pga. av ett eller noen få spill. I parturnering kan man aldri slappe av, det deles i hvert enkelt spill ut fra 0 til 100% uansett om kontrakten er 2 ruter eller storeslem. Det lille ekstra overstikket, eller den andre beita kan godt være mye mer verdifullt når det gjelder matchpoints enn å vinne 7 grand! Derfor blir parturnering intenst, hele tiden.

Her er et eksempel på en ganske kjedelig kontrakt - vil mange si - fra en parturnering. Men nei, den er ikke kjedelig. De som har en stor hunger etter ekstra stikk, og evne til å se muligheter kan sikre seg en god slump ekstra prosent i dette spillet. 

Giver nord, Ø/V i sonen

Øst havner i 4 hjerter etter at nord har åpnet med 1 spar. Idet øst melder inn 2 hjerter bør vest vise en god løft med overmeldingen 2 spar (såkalt cueraise). Da finner de enkelt utgangen som er nedlegg. 

Syd spiller ut spar 9. 

Det kan ikke tapes mer enn ett stikk i spar, ett stikk til trumfesset og ett i ruter. Det kan være muligheter for å godspille kløveren, og i så fall kan det bli hele tolv stikk. Men det er litt farlig å gå i gang med kløverspill tidlig siden kløveren kan sitte 5-1.

Utspillet bør stikkes med østs ess. Hvis spar sitter 6-1 er det viktig, for om nord kommer inn på trumfesset kan han i så fall gi syd en stjeling. Hvis du stikker utspillet hos øst (som virker naturlig uansett) kommer i så fall den stjelingen på luft (legger liten fra vests spar K-4 hvis syd stjeler) og stjelingen går på bekostning av det sparstikket de kunne fått. Det blir fortsatt ti stikk. Hvis du av en eller annen dårlig grunn stikker utspillet med spar konge risikerer du at nord vinner første trumf og spille spar dame som presser ut østs ess mot trumf hos syd. Da blir det nistrist.

Spillefører vinner altså med spar ess og går på trumfen i andre stikk. Nord stikker med trumfesset og spiller spar dame som vinnes med kongen idet syd følger med spar 2. Motpartens trumf tas ut, og det viser seg nord startet med tre trumf og syd kun en.

Mange slapper av nå, utgangen er helt sikker. Men det er nå hungeren etter ekstra stikk bør gjøre seg gjeldende. Først forsøkes kløver konge (nord legger damen), kløver til esset (syd legger i tieren) og kløver til stjeling. Hvis kløveren sitter 3-3, eller 4-2 med dame-knekt dobbel, er det enkelt å ta tolv stikk. Her sitter det ikke slik, nord startet med singel kløver dame.

Slik så hele spillet ut fra start:

Det kan se ut som om det må bli en spar- og en rutertaper i tillegg til trumfesset de allerede har fått for - ti stikk - men det er litt for dårlig.

Spillefører vet hele fordelingen idet han fikk vite kløversitsen og han vet jo spar- og trumfsitsen. Ikke nok med det, han vet også med sikkerhet hvem som har ruter konge siden nord åpnet. Nord vil bli utsatt for et kraftig press siden han må holde ruter konge dobbel og er alene om å holde sparfargen. Spillefører tar alle trumfene. Før den siste trumfen ser det slik ut:

Hvis spillefører hadde fridd seg med spar tidligere, eller gjør det i diagramsituasjonen tar nord det stikket før han frir seg med sin siste spar og venter på forsvarets tredje stikk for ruter konge. Men øst er på hugget etter overstikk nå og spiller den siste trumfen. Nord kan ikke lure spillefører ved å blanke ruter konge. I så fall toppes den ut, for spillefører har full telling.

Nord må kaste spar 10. Så, idet øst spiller spar får nord for spar knekt som nå er singel. Nord må avslutte med å spille unna ruter konge dobbel til kombinert saks, damen hos øst og esset hos vest - elleve stikk. 

Da spillet forekom ga +650 for 4 hjerter med elleve stikk 79% score, mens +620 for ti stikk ville gitt kun 33%. Det er nesten like stor forskjell som fra middels til topp på et spill!

Sånne tilsynelatende kjedelige spill kan i parturnering være akkurat det som skal til for å klatre en plass eller to på resultatlisten, og noen ganger kan det til og med være det som avgjør om det blir 2. eller 1.plass!

 

 

     

Gjennkjennelse - fra læreboka?

Det spillet du her får presentert er IKKE fra læreboka, men forekom i en lagturnering på lørdag. Litt over halvparten av spilleførerne i standardkontrakten 4 spar gikk bet. Prøv deg selv om du gjenkjenner den vinnende spilleplanen. 

Giver nord. Alle i sonen

Å gjennkjenne varianter for hvordan kortene kan spilles er særdeles viktig om man skal kunne bli en god spillefører. Det som må gjøres i dette spillet forekommer i mange forskjellige forkledninger.

Du er i 4 spar som nord etter at øst har vært innpå med 2 kløver over din åpning 1 spar. Øst spiller ut ruter knekt. Hvordan tenker du om dette?

Siden øst har meldt inn er det en god sjanse for at hjerter ess sitter foran kongen. Da blir spillet veldig uinteressant, du kan ikke tape mer enn til trumfesset, til hjerter ess (en hjerter kastes på kløver ess) og kanskje ett ruterstikk hvis den fargen sitter 4-1 som utspillet kan tyde på. Men om det er to hjertertapere er det fare for bet om ruterfargen sitter skjevt. 

Rutertutspillet vinnes av nord. Du må spille trumf nå. La oss si øst hopper på med trumfesset og spiller kløver konge. Du stikker med esset og kaster en hjerter. Så tas en andre runde trumf, og begge motstanderne følger farge. Det er nå spillefører må tenke seg litt om så ikke en gratis ekstrasjanse misses. Ruteren kan godt sitter 4-1 her, og om du tar ut motpartens siste trumf blir det i så fall en rutertaper. I så fall kunne 4 spar likevel blitt vunnet om øst hadde hatt hjerter ess, men så gunstig var det ikke denne gangen. Men du kan jo bli kvitt den rutertaperen om sitsen er gunstig, og det var den:

Etter andre trumfrunde bør spillefører ta en stor ruter selv om enten vest ellre øst har igjen en trumf. Hvis ruteren sitter 3-2 (begge følger andre gang ruter) er alt greit. I så fall tas den siste trumfen ut siden ruteren er gående, og du spiller for ett mulig overstikk i hjerter (men taper to stikk i fargen denne gangen). Men hvis du tar ut den tredje trumfen må du gi bort ruterstikk i dette spillet, og da blir det en trist bet siden det også blir to hjertertapere.

Løsningen er altså å forsøke en andre ruterrunde før tredje trumfrunde. Hvis ruteren sitter 4-1 er håpet at den som har singel ruter ikke har den siste trumfen. Her kaster øst en kløver. Du kan fortsette med den tredje store ruteren fulgt av en fjerde ruter til trumf. Vest følger farge, og han har den siste trumfen deres. Ruterfargen er godspilt, og du stjeler deg hjem på hånden og tar ut vests siste trumf. Så tas ruterstikket som har blitt godspilt uten å få rutertaper, og til slutt forsøkes hjerter mot kongen for overstikket. Det blir ti stikk.

Å teste en andre ruterrunde før den siste trumfen deres tas ut er helt gratis.

Hva om øst har den siste trumfen deres og trumfer, spør kanskje noen?

Vel, sitter det slik blir det bytting av stikk. Du taper i så fall ett (unødvendig, på en måte) trumfstikk, men får igjen det for du du ikke taper ruterstikk. Du har etter den uviklingen fortsatt en trumf igjen hos syd til å stjele god ruteren senere. Dermed ville du vært like langt som om du tok ut trumfen og måtte gitt bort ruterstikk, og kontrakten ville vært avhengig av hjerter ess foran.  

Ps. Det hjelper ikke forsvaret om øst ligger unna med trumfeesset i fargens første runde. Spillefører kan spille mer trumf til esset, og pga. at øst ikke har tre trumf kan han ikke spille en tredje runde og forpurre spilleførers mulighet til å trumfe en ruter. Spillefører kan slik det sitter også gå igang med ruteren allerede etter en trumfrunde hvis øst ligger unna og dermed sitter igjen med esset singel som han gjerne må få stjele ruter med.

Det hjelper heller ikke for forsvaret om øst stikker opp tvert med trumfesset og spiller hjerter, men da må spillefører tippe hjerteren. Øst kan jo ha enten damen eller esset. Hvis øst spiller den lille hjerteren må altså spillefører gjette. Legger han liten fra syd må esset på fra vest og det blir kun en hjertertaper (en forsvinner på kløver ess). Vest kan riktignok gi makkerent en stjeling, men det blir deres siste stikk siden ruterefargen kan også etter den utviklingen godspilles med en stjeling mens kun vest har igjen trumf. Hvis spillefører med det motspillet som nok er det skarpeste forsøket Ø/V kan få til (opp med trumfesset, liten hjerter) gjetter feil. Hvis han spiller på hjerter ess foran og forlanger kongen på liten hjerter fra øst blir det bet med en ruterstjeling, to hjertertapere og ett stikk til trumfesset. 

STJELEVERDI

Å ha stjeleverdier (korte farger) er gunstig når man satser på trumfkontrakter. En singleton, eller selv bare en dobbelton gjør at motparten ikke kan ta mange stikk i den fargen. Og å kunne trumfe på den siden, spesielt hvis det er på den hånden med færrest trumf (gir ekstra trumfstikk). I dagens spill fra en IMP-par turnering er dog stjeleverdien litt vanskelig å få øye på. 
 
GIVER ØST. INGEN I SONEN
 
       NORD
 
Det er naturlig å havne i 4 spar. La oss si øst har åpnet med 2 hjerter (hjerter og en minor), eller kanskje passet først og meldt inn 2 hjerter etter åpning 1 kløver av syd og svaret 1 spar fra nord.

Vi tenker oss at øst spiller ut hjerter. Det koster lite å forsøke finessen nå. Ryker den så kan en kløvertaper kastes på hjerter ess senere så det blir bytting av stikk. Men hvis finessen holder ser det mye lysere ut. For om du går opp med hjerter ess blir det veldig vanskelig. Det ser i så fall ut til å bli to tapere i hver minorfarge. Så du tar hjerterfinessen, og den holder. Hvordan spiller du videre? 

Når du nå har bestemt det for en spilleplan kan vi se på alle fire spillernes kort:

 
Syd som har sparstøtte har helt jevn hånd, typisk grandhånd. Det er likevel normalt å havne i 4 spar her, for nord kan jo ha skjev hånd, og her er kløveren sårbar. Det går som du ser av computeranalysen øverst til høyre likevel an å vinne 3NT. Det skjer ved at eventuelt kløverutspill lasjeres. Vest blir helt uten inntak siden øst har ruter ess. Spillefører får godspilt ett stikk i ruter, og en vellykket ruterfinesse gir to stikk i den fargen. Sammen med fem sparstikk og kløver ess blir det ni stikk.

Men altså, 4 spar.
 
Den står også som du ser av computeranalysen, men det betyr ikke at det alltid er lett å vinne ti stikk. Selv etter å ha tatt den vellykkede finessen er det ikke rett frem å vinne 4 spar. I dennevnte turneringen vant kun fire par 4 spar, ett par vant 3NT, og resten gikk bet, de fleste i 4 spar. 

Løsningen for å vinne 4 spar er syds stjeleverdi!
 
For selv med 3-4-3-3 hånd har syd en stjeleverdi, men den er i ruter!

Etter å ha vunnet stikk for hjerter ess kan en kløver kastes på hjerter ess. Så trumfes en hjerter og det spilles ruter mot damen. Hvis øst fyker opp med esset ( på "luft") blir det enkelt. Øst kan riktignok gi vest en ruterstjeling, men i det stikket legger spillefører liten ruter fra begge sidene og får senere stikk både for ruter konge og dame. Det blir i så fall kun en kløvertaper, en rutertaper og en stjeling. Så øst legger ikke ruter ess på "luft". Derfor vinner ruter dame stikk. En hjerter til trumfes, nå med nieren og nord har igjen kun KQJ i trumf. Så spilles mer ruter. Øst kan vinne det stikket billig bak kongen tredje, og spiller kanskje kløver. Spillefører vinner med esset og spiller nok en ruter. Øst vinner og de har fått to ruterstikk. De kan også ta ett kløverstikk, men så har spillefører resten. Han kan trumfe sin fjerde ruter med trumfesset og har så kun KQJ i spar igjen. Det vinnes fem trumfstikk hos nord, to hjerterstikk, ett stikk i ruter og ett i kløver = 10.

Gjette du på at stjeleverdien som var nevnt i overskriften var i N/S sin ruterfarge?
 

Praktisk bridge vs. computeranalyser

Dagens spill er nokså komplisert, og det har kanskje ikke så stor nytte for de fleste. Men noen finner slike mer teoretiske problem interessante.

I mange bridgeturneringer får man etter en sesjon utlevert en spillstensil (hand rebord) som inneholder spilldiagram og i tillegg en oversikt over hvor mange stikk som er mulig å vinne for begge sider i alle kontrakter. Slik informasjon er basert i computeranalyse hvor alle tenkelige forløp, alle tenkelige rekkefølger av kortene vurderes. Motspillerne får ikke lov å gjøre feil i en sik analyse. De vet alle kortene. Det samme gjør spillefører. 

Derfor er det slik at å spille på en sånn måte som gir det maksimale antall stikk ikke sjelden er feil spilt, eller mot oddsen så lenge man ikke vet alle kortene. En annen spillplan enn den vinnende slik det sitter kan godt gi mye større sjanse. Og også for motspillerne behøver det ikke være beste sjanse - mot oddsen - å spille det motspillet som er korrekt fordi man vet kortene. Altså er på ingen måte slike anlyser fasiten på HVA MAN BURDE GJORT. Det er feil å tenke slik at "Vi skulle ha vært i slem der", "Oj, det står i utgang der, og vi burde meldt og vunnet den" osv. Det kan godt være at maks resultatet er helt umulig å oppnå i praksis.  

Computereanalysene er poplære likevel, og mange later til å tro at de er en slags fasit. Det blir feil. Min anbefaling er å ta det med en klype salt. Det er klart at analysene er korrekte, men ikke tro at det alltid betyr dere skulle meldt eller spilt annerldes.

Her er et eksempel på en slik analyse av det spillet vi skal se på om litt.

Computeren har altså funnet ut at N/S kan vinne kun en kontrakt, ett trekk i hjerter. Ø/V kan vinne mange kontrakter, bl.a. 6 spar om vest er spillefører, kun 5 spar om øst spiller kontrakten.

Å se hvordan det maksimale antall stikk kan oppnås er av og til være vanskelig. Det kan som sagt være en helt ulogisk spilleplan som må til. Ikke sjelden tar det lang tid å finne løsningen på puslespillet, og noen gange er det så komplisert at mange ikke klarer å finne du ut selv.

Disse analyseprogrammene kan lastes ned å man kan finne svaret på sekunder. Programmet tar i løpet av et nanosekund for seg tusenvis av rekkefølger kortene kan spilles. For meg som har holdt på med bridge i snart et halvt hundre år, og en god del av den tiden befattet meg med å fundere på og analysere bridgespill er det en (dum) stolthet i det her. Så jeg nekter å bruke dataprogrammene til å løse slike puslespill og kaster noen ganger bort masse tid på det. Men det blir vel kanskje litt som å løse kryssord, eller sudoku. 

Forleden fikk jeg en lapp stukket i hånden fra en bridgekamerat. Hvordan kan man vinne 6 spar her, sa han? Og det så unektelig vanskelig ut. Det måtte grubles. 

Spillet har noe praktisk verdi også, først når det gjelder meldingene. Vest hadde nemlig fått utlevert en svært uvanlig hånd:

Giver vest. Ingen i sonen.

Sterk nikorts farge og ett ess ved siden av. Det er i praksis utgang på egen hånd. Så 2 kløveråpning kanskje? Det er ikke lov i henhold til reglene i New Zealand Bridge. Her må man ha et visst antall HP for å åpne med kravåpningen 2 kløver. Det er etter min mening en bisarr regel, men antagelig ment for å hindre bløffåpninger med 2 kløver, krav. Jeg vet ikke helt sikkert hvordan regelen er internasjonalt eller i andre land, for eksempel Norge. Men en kan jo tenke seg nikorts helt gående farge og ett ess (eller to), eller lignende hvor du har en helt bombesikker utgang på egen hånd, men kun 14 HP. 

Vel, hva blir åpningen her?

Hånden blir for sterk for en sperremelding, slem kan stå med svært lite hos makker. Så åpning 1 spar blir nok best og forsåvidt en grei åpning uansett regel mht. til kunstig kravåpning. Det er neppe slik at det går pass rundt på 1 spar når du har noe så spesielt som dette, noen av de andre må nok ha noe de skulle sagt i meldingene.

Vi forbigår de videre meldingene og kommer til poenget og analysen av spillet, for la oss si du havner i 6 spar. 

Vest giver. Ingen i sonen.

Nord spiller ut en trumf, og syd følger farge. Med 11 spar til sammen er altså motpartens trumfen tatt ut.

Analysen av antall stikk finner du i det eksempelet tidligere i innlegget. Den påstår (og har rett i det) at vest kan vinne tolv stikk (6 trekk) i sparkontrakt.

Ta deg litt tid her og bestem deg for en spilleplan.

Hvordan spiller du?

Når vi nå får se alle kortene er det klart at normale spilleplaner ikke fører til tolv stikk.

Å kaste en ruter på hjerter ess er en muliget, så stjele en hjerter og spille ruter. Nord dekker, og det blir ikke ruterstikk på spillefører. Det tapes ett stikk i hver minorfarge. I stedet kan det forsøkes med å kaste kløver 10 på hjerter ess og senere forsøke ruter mot kongen, men siden N/S har kontroll på ruteren blir det to tapere i den fargen samme hva du gjør. 

Det kan se ut som det er skvismuligheter. Nord har tross alt mye å passe på. Men det vil ikke fungere, det er ikke tilstrekkelig med overganger. Hvis det spilles "en bøtte" med spar er det ingen inntak til øst i det hele tatt, og N/S kan innrette seg etter hva vest har igjen.

En spilleføring som ofte fører frem med veldig lange farger er å dundre i vei med langfargen. Motparten må kaste veldig mange kort. Hvis du tar hjerter ess først blir det kun tre kort igjen etter alle sparene. Men siden N/S i denne sammenheng (double dummy/åpne kort) vet kortene gjør de ikke feil. Det blir to minortapere.

Hvis du legger igjen hjerter ess på bordet vil du ha fire kort igjen etter alle sparene. Nord holder da Q-10 i ruter og K-J i kløver, og de kan få betet deg samme hva du gjør. Men om du legger igjen hjerter ess vet ikke motspillerne at du ikke har hjerter på hånden, om de er mennesker. De kan gjøre feil og tror de må holde hjerter. Men sånne feil gjør ikke computerne som altså har laserøyne og ser alle kortene. 

Så hva er løsningen?

Det tok en stund for meg å se det må jeg innrømme selv om jeg er godt vant med å løse slike puslespill. 

Løsningen er ikke noen skvis. Men den baserer seg i at nord har litt for mye å passe på. 

Sparutspillet stikkes hos øst. Så tas hjerter ess med avkast av ruter 2. Siden du vet hvordan det sitter kan slemmen faktisk spilles hjem med et innspill allerede i tredje stikk!

Dette er igjen etter spar ut til knekten fulgt av hjerter ess:

Du spiller nå ruter til knekten. Nord er innspilt å må hjelpe deg.

Hvis nord spiller hjerter konge trumfer du, og spar konge er inntak til hjerter dame som gir kløveravkast. Hvis nord spiller liten hjerter tar du med en lite gjesp for hjerter dame og kaster kløver. Hvis nord spiller kløver vinner du for kløver 10 eller damen - enkelt, kan ikke gjette feil en gang. Og endelig, om nord stikker ruter knekt med damen og spiller ruter forlanger du ruter 9 som krever esset. Spar konge er inntak til ruter konge som gir kløveravkast. 

Ha ha, ingen problemer - vi vet jo alle korta!

Å spille slik i praksis er en helt annen sak. Det kan godt føre til bet i en kontrakt som bør vinnes enkelt fordi ruter ess sitter foran og hjerter/kløverhonnørene sitter annerledes plassert.

Da spillet forekom i en lagturnering var de fleste kun i utgang. Tre par vant imidlertid slem. To av dem vant tolv stikk etter ruterutspill fra nord (liten fra øst og esset kom på), mens en spiller vant slemmen sin etter kløverutspill. Kun ett par gikk bet i slem etter at nord fant trumfutspillet som er det eneste som ikke gir spillefører tolv stikk med det samme. Litt synd på han som gikk bet, kanskje, for alle fikk jo en "hand record" etterpå og kanskje sa (eller tenkte), "opps, det stod jo i slem".

 

Lekker sluttposisjon

Dette spillet handler om en normal utgang siden N/S har 25 HP til sammen, men en svært marginal utgang som såvidt kan vinnes om motspillet er ganske normalt.

Det er ikke mer enn akkurat for utgang her, men det hjelper litt på at vest spiller ut en liten hjerter til nieren og syds knekt. Hvis kløveren hadde vært maks heldig fordelt ville det nå vært ni stikk. Og det er også tre ruterstikk på en måte, men kun ett inntak hos nord, så det går ikke å få tatt to ruterfinesser. 

Inne på hjerter knekt i første stikk tas kløverfinessen, liten til knekten, eller kanskje med esset først også liten til knekten. Øst kommer inn på kløver dame og spiller hjerter til syds ess. Kløveren testes og sitter i alle fall pent, så det blir tre kløverstikk. Den fjerde kløveren tas. Begge motspillerne kaster en ruter. Nå tas ruterfinssen som holder, og dette er igjen:

Nå kan spillefører satse på at ruter konge sitter igjen singel, men det er helt usannsynlig. Syd må for å vinne spille spar. Da går det bra hvis syd danner seg riktig bilde av hvordan det sitter.

La oss si vest stikker opp med spar ess og spiller mer spar. Øst får for spar 10, men så må enten spiller ruter slikt at den andre finessen kan tas (og det blir 0+3+3+3=9 stikk), eller spille spar konge og mer spar slik at damen gir det niende stikket.

La os i stedet si vest stikker opp med spar ess og spiller hjerter. I det stikket er øst ferdig, offer for en skvis (skvisinnspill). Forsvaret har fått to stikk. Øst har igjen tre spar og to ruter og må kaste en spar om ikke spillefører skal få sjansen til å toppe ut ruter konge. Med 2-2 i spar og ruter hos øst stikker syd med sin siste hjerterhonnør og spiller spar. Øst kommer inn, kan ta ett stikk til i spar, men må så må han spille ruter til syds saks. Det blir ni stikk med tre i hver av fargene hjerter, ruter og kløver da også.

Endelig, la oss si vest legger liten spar idet det spilles spar fra syd i diagramsituasjonen. Åtteren legges fra nord, og øst vinner med tieren. Han kan ikke spille ruter, det gir tre ruterstikk total til spillefører og ni i alt. Så øst må spille spar til vest sitt ess. Vest kan ikke spille ruter heller, og må nå spille hjerter. En lignende skvis-innspillsituasjon oppstår. Nå har forsvaret allerede tatt tre stikk. Idet vest frir seg med hjerter har øst K-J i spar og K-x i ruter. Han må kaste ett kort, og det blir spar knekt og ikke syd skal få to ruterstikk ved å legge ned esset. Syd vinner og spiller inn øst på den nå single spar kongen, og det er forsvarets fjerde stikk. Også da blir det ruter til saks til slutt, ni stikk.

 

 

Til lags åt alle kan ingen gjera - et hjertersukk

Dette innlegget er ikke en invitt til debatt. Det er kun et slags hjertesukk om hvordan debatten rundt NBF sin plan for årets festival har blitt i flere onlinetråder. Her blir det ikke særlig med argumenter om årets bridgefestival bør være sånn eller slik, eller om eventuelle negative/positive effekter av restriksjonene. Dette er mer betraktninger sett fra langt hold, og kanskje en oppfordring om at den norske bridgefamilien står samlet og prøver å være positive til det som skjer og vil skje i det som fortsatt er et «annerledes-år». Selv om denne bloggen er på NBF sin side handler alt i dette innlegget om undertegnedes personlige betraktninger.

Hvis du allerede nå begynner å synes dette innlegget virker uinteressant og for mye synsing, føleri og lite tydelige argumenter, ikke les videre. Det blir ingen diskusjon her. Så lenge denne bloggen skrives av meg er kommentarfeltet for klagenemda og andre (som er velkomne til kontakte meg på annen måte også), og i hovedsak for å diskutere bridgen som er beskrevet. (Skulle du likevel ha behov for å si noe til meg, eller kanskje kritisere dette innlegget, ta gjerne kontakt med meg personlig) 

Covid har ført til at ting blir annerledes. Også når det gjelder bridge er alt annerledes. I 1,5 år har det mange steder ikke vært «vanlig» bridge slik vi har vært vant med. Online bridge har vært et for mange velkomment substitutt, men flertallet ønsker seg tilbake slik det var, bridge face-to-face, møte venner og oppleve det fine sosiale med å være på turnering eller festival.

Norge har lyktes bedre enn mange andre land når det gjelder Covid, og selv om det har vært lock-downs og masse restriksjoner osv. har det en del av denne merkelige perioden vi har lagt bak oss vært mulig å spille bridge face-to-face også.

New Zealand hvor jeg bor er også i en bra posisjon når det gjelder covid, men også ganske strengt i perioder selv om det omtrent ikke finnes Covid her. I 2020 ble vår festival (NZ Congress) kansellert. I år vil den bli arrangert om ikke noe uforutsett skjer. I perioder ble andre store turneringer til stor skuffelse kansellert, men nå har det vært et halvår hvor bridgen har fungert tilnærmet normalt. Og det viser seg at «ordentlig» bridge er det flertallet vil ha, og ikke særlig overraskende har det vært rekordstor påmelding til turneringene. Det samme gjelder nok i Norge også. Interessen for den kommende norske bridgefestivalen virker å være enormt stor.

Men Covid og restriksjoner er ikke over. NBF har derfor vært nødt til å lage et opplegg under vanskelige forhold for store arrangement, med begrensninger. Men bridgeforbundets vilje til å få til festuken for bridgefolket har vært stor, og tydelig. Det er jeg sikker på at alle er glade for.

Å lage et opplegg for store arrangement med de begrensinger som må følges kan neppe være enkelt. Det må bli vanskelige prioriteringer, og det fører til at Ivar Aasens «Til lags åt alle kan ingen gjera» blir veldig relevant.

Hvordan bridgefestivalen er planlagt skapte en debatt som slik jeg ser det utviklet seg litt ubehagelig å følge.

Debatt er i utgangspunktet fint, og nødvendig. NBF bør tåle både ris og ros, og det tror jeg de gjør. Det er bare det at når debatter foregår online så har det en tendens til å ta av. Mange debattanter blir emosjonelle og sporer helt eller delvis av. Det blir personlig. Det kan bli stygt. Debatten rundt årets bridgefestivals form har vel ikke vært helt fryktelig, ikke så stygg som mange andre debatter online, særlig de som handler om politikk.

Jeg har for lenge siden gitt opp å følge med på alt folk lirer av seg, og i alle fall ikke deltatt i slike online-kranglinger, for det er det det ofte utvikler seg til - krangling. En ser til vanlig oppegående mennesker slenger ut av seg sylfrekke kommentarer, og ikke sjelden veldig negative personkarakteristikker av meningsmotstandere osv. Sakens kjerne forsvinner gjerne i alt grumset. En ser kommentarer som «du har ikke mye mellom ørene» og enda verre ting. Det er ikke debatt. Det er sjikane. Debattantene forvandles til nett-troll.

Så galt har det vel ikke vært i den debatten om bridgefestivalen, men det begynte å ligne litt på andre stygge debatter.

«Det må være lov så si meningen sin», er et vanlig argument. Det er jeg enig i hvis man holder seg til sak. For meg er retten til å si hva man mener hellig, selv om, eller kanskje nettopp hvis man er uenig med flertallet. Den retten er noe jeg alltid har satt høyt siden jeg som ung gutt begynte å tenke på litt annet enn bridge og fotball. Ibsens Dr. Stockman (fra En folkefiende) ble et idol for meg. «Sterkest er den som står alene» og alt det der. Å være modig nok til å si meningen sin selv om de fleste andre mener noe annet er bra! Å være konform, være automatisk enig med de fleste andre uten å tenke selv er ikke bra, og i større sammenheng kan konformitet til og med være farlig. En favorittscene fra film er da Brian i Life of Brian taler til folkemengden som forfulgte han i troen på at han var Messias. Brian må etter hvert tale til følgerne sine og sier «dere er alle individualister». Folkemengden svarer konformt, i kor: «Vi er alle individualister». Kun en mann rekker hånden i været og sier «ikke jeg».

Det er lov å si hva man mener selv om alle eller de fleste andre er uenige. Men ytringsfrihet betyr ikke at man alltid MÅ si noe om alt! Dessuten er det mange måter å si ting på, og der skjærer det seg ofte, særlig online. Mange som slenger ut kommentarer om dette og hint hver dag ser ikke ut til å forstå det. Retten til å si sin mening bør ha noen begrensinger, spesielt når det gjelder form. Man må holde seg til saken!

Når det ytres noe i en diskusjon eller samtale så er det alltid «messenger» og «receiver». Litt sånn smertelig vet jeg endel om det. Som bridgeskribent som av og til skriver så blekket skvetter skjer det av og til at på farta blir setninger klønete, og kanskje om noe som ikke har direkte å gjøre med bridgen som beskrives. Slikt kan til og med såre noen selv om det på ingen måte var ment sånn som det ble oppfattet. Noen ganger har jeg fått passet mitt påskrevet. Det skjedde for eksempel nylig. Ofte er det messenger/receiver mekanismene som er i aksjon, men heldigvis, med litt godvilje fra alle parter kan som regel det hele oppklares.

Sånn mis-match mellom sender og mottaker forkommer ofte i diskusjoner online, og da kan kommentarfelt og debatter bli riktig stygge. Det er ganske vanlig å ikke være klar over at det som blir ytret ikke alltid blir oppfattet akkurat slik som det var ment. Da blir det krøll. Det glemmes fort at det som postes kanskje ikke kommer ut sånn som det var inne i ens eget hode. Så kommer det gjerne et litt bitende svar, og så kaster den andre seg over tastaturet og slenger noe tilbake mot det igjen. Det blir en ond spiral, stygt, usunnt og lite konstruktivt.

Bridgen er som en stor familie. Å spille bridge gjør at man får mange ulike slags venner. Det er noe av det fineste med bridgen. Erlend Skjetne beskrev det på en god måte i en bok han ga ut nylig, hvor hovedrolleinnhaveren var bridgespiller, dette om at i bridgen kan bankdirektøren kan bli venn med bomsen. En får alle slags venner ved å spille bridge, ulike personligheter og fra ulike sosiale lag. Bridgen er nesten som et klasseløst samfunn. Og det er supert! Det er derfor det smerter litt å se at bridgespillere går i strupen på hverandre i en debatt som for så vidt har sin berettigelse, men egentlig er om noe som er bra for de som utøver hobbyen vår.

Mange av disse kranglefantene er bridgespillere jeg kjenner godt, mine venner, og folk som jeg trodde var venner med hverandre. I noen tilfeller også i denne debatten om bridgefestivalen blir det til munnhuggeri, personkarakteristikker og nærmest sjikane. Deprimerende lesing for meg i alle fall. I ett tilfelle var to personer som jeg begge regner som mine venner fullstendig i klinsj. En klok kommentar som stoppet det smått pinlige munnhuggeriet var: «på tide å roe ned nå – begge to» Det har blitt slik nå til dags at mye måles i «likes» på internettet. Det er kanskje ikke så tilfeldig at den kommentaren var blant kommentarene som fikk flest «likes» i den tråden…

Alt jeg sier her betyr ikke at jeg mangler forståelse for at det er ulike synspunkt om hvordan bridgefestivalen bør være i, skal vi si dette «hvileåret». Det eneste alle må være enige i og akseptere er at årets festival må bli annerledes. Jeg skal ikke gå særlig inn på de forskjellige argumentene og har heller ikke fulgt hele debatten som oppstod forleden. Men jeg så at det var noen innlegg i starten hvor det ble stilt spørsmål som har sin berettigelse. For eksempel virker det naturlig å spørre om det er riktig at NM turneringene beholder sin status når det er begrensninger i hvem som får delta, og fjorårets vinnere kanskje ikke engang får sjansen til å forsvare titlene sine. Kanskje kunne statusen «NM» vært endret. Hvis det er riktig som noen hevder at det er argumentert med at NM-turneringen på festivalen uansett ikke har så høy status som andre NM så er det kanskje litt uheldig. Det er riktig at NM for par, NM for klubblag og Seriemesterskapet er de mesterskapene som har høyest status i norsk bridge. Men NM turneringene på festivalen har status som NM de også med titler og medaljer. Å la de turneringene beholde NM-statusen fordi de uansett ikke har så høy status vil kunne gjøre at de turneringen blir enda mindre prestisjefulle.

Hvor mye betyr egentlig det kan man spørre.

Lite synes jeg, for det er uansett et «hvileår». Det må være lov å håpe at det allerede i 2022 blir muligheter for å avholde bridgefestival på vanlig måte, uten restriksjoner.

Jeg ville likt å se at de som er mest negative i denne debatten kan se litt mer stort på det. Se fremover, og ta det positive i at det vil bli mulig å møtes for å spille bridge, møte venner og oppleve festivalfeelingen igjen! En av mine beste norske bridgevenner var på tråden forleden. Han sa: «Jeg vet ikke hva jeg får spille, men gleder meg kjempemasse til festivalen uansett».

Heldigvis er det trolig mange som føler det samme som han. Derfor håper jeg så mange som mulig kan være positive og glade for det de får denne gangen, en litt annerledes bridgefestival. Jeg synes NBF gjør et godt og ærlig forsøk på å få til noe til glede for bridgefolket. Vær glad for det. 

Lykke til på Lillehammer!