Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Stol på makker, eller...?

En amerikansk damespiller (opprinnelig tysk) - Geeske Joel - har sammen med ektemannen flyttet til New Zealand, og hun ønsker å re-starte bridgen sin her. Hun har i USA meget kompetente proff-mentorer (Steve Weinstein, Danielle von Arnhim) og spiller mye online med dem. Men nå ville hun prøve seg i face-to-face bridge som det en periode har vært lite av i USA, men som vi i New Zealand er så heldige å få lov til å spille selv i disse covid-tider.

I går var jeg så heldig å få spille en turnering med Geeske, og det var en hyggelig opplevelse. I det spillet du her skal få se viste hun god kortvurdering, men jeg var likevel ikke helt sikker på hvor høyt jeg skulle satse. Det blir alltid små nyanser i slike kortvurderinger hvor motparten melder og makker avgir en slags sleminvitt. Slik så mine kort ut:

NORD

Giver VEST. Ingen i sonen.

Vest åpnet med 2 spar, og jeg meldte inn 3 ruter. Øst sa 3 spar, og da meldte Geeske 4 spar. Hvordan tolker du den meldingen?

Det er sleminvitt med ruterstøtte, og siden du selv har fire spar er det nokså sannsynlig syd er renons i spar. Men hvor mye har hun ved siden av?

Nord har ikke så fantastiske kort, men sparen bør som nevnt være under kontroll. Siden syd ikke har en eneste ruterhonnør må hun ha meget sterke kort i kløver og hjerter. Det kan godt være nedlegg i 6 ruter, kanskje står det 7 ruter!

Syd har trolig renons i spar og for eksempel hjerter ess og kløver ess, eller hjerter ess og kløver K-Q, eller kanskje noe sånt som KQ, KJ i hjerter og A-K i kløver. Slem er faktisk ganske sannsynlig her. Men vi hadde gått bet i en bra slem i forrige runde siden motspilleren vår fant en nydelig utspill. Hvor høyt bør det satse nå?

Jeg valgte å stole på makker i dette lynferske makkerskapet og sa 6 ruter. Øst doblet! Oooops....dette ble kanskje feil?

Neida, det var ingenting å frykte.

Øst syntes nok var nok idet N/S var i slem, men selv med sin meget sterke hånd kunne han ikke forhindre tolv stikk i den doblede ruterslemmen.

Om det kommer kløver ut må kløverfinessen gå. Med andre utspill gir hjerter konge avkast for en kløver, og hjerterfargen kan enkelt godspilles slik at en spar eller to kan kastes. Ved bordet spilte øst ut hjerter ess. 

Merk at det ikke kan trumfes fire spar hos syd siden trumfen sitter 2-0 og øst har dobbelton spar. Hvis det forsøkes må det gjøres før trumfen er tatt ut, hvis ikke blir det kun tre trumf igjen hos syd (kun tre stjelinger), og om øst har igjen trumftieren kan hun få trumfstikk i tredje sparrunde. Det skjedde ved noen bord i kontrakten 5 ruter, og de fikk kun elleve stikk. Men det går helt greit å ta ut to runder trumf og godspille hjerterfargen og skulle ikke det gå bra er kløverfinessen i reserve sind øst ikke skiftet til kløver i stikk to. Gjør han det må det gjettes litt, men det går nok bra.

Pluss 1090 var ren topp. 

Hva mener du om Ø/V sine meldinger?

Åpningen 2 spar er alt for tam etter min smak. Dette her er nok til 3 spar, og i så fall er det mye vanskeligere for N/S.

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.