Bridge i skolen - vellykket satsing på Rena

Bridge i skolen er utvilsomt noe det bør satses på. Mange har forsøkt, både fra NBF sin side, fra klubber, og privatpersoner har prøvd seg – med vekslende hell. Dessverre er det ikke lett å få innpass.

Oppfattelsen av hva bridge er dessverre hos mange som ikke kjenner bridgemiljøet temmelig festnet. Svært mange tror bridge er aktivitet som bare passer for gamle folk. Det er vanskelig å selge inn argumenter om at bridge er briljant for barn og unge, for å lære om samarbeid, sannsynlighetsregning/matematikk, logikk, strategi og andre ting som er nyttig for å utvikle seg, og faktisk også vil bidra til at barna lettere kan lære andre ting. Dessuten er det veldig morsomt!

I noen andre land har bridgen fått innpass skolen. I Norge har det lyktes kun i noen tilfeller, og ofte pga. av ildsjeler som ikke gir seg, kanskje også noen steder pga. bridgespillere som har en posisjon i skoleverket trekker i tråder.

Og det har da lyktes noen steder! Både i Bergen og Engerdal som ble nevnt i et tidligere innlegg her i bloggen, og enkelte andre steder har bridgeundervisning i skolen foregått. Jeg fikk for litt siden informasjon om vellykket satsing på Åmot Barneskole på Rena.

Svein Medieseth forteller i et brev hvordan bridgeundervisningen i skolen på Rena kom til, og hva de har gjort der.

I mai 2016 kom Medieseth i kontakt med rektor ved Åmot Barneskole, Kristian Kiese, og spurte han om de kunne tenke seg å prøve med bridge i skolen. Høsten samme år hadde de møter, og de ble enige om å forsøke et opplegg over nyttår.

Bridgeundervisningen ble satt i gang i mars, og bridgen fikk bra med tid to dager i uka for 6. og 7.klassingene. Tiden ble «stjålet» fra mattetimene. Folk fra Rena Bridgeklubb tok seg av undervisningen. Barna viste stor entusiasme for dette som selvsagt for dem er annerledes enn «vanlig» skole, og mange ble fenget av hva selve spillet handlet om.

Bridgeundervisning i skolen var noe helt nytt for lokalmiljøet, og dette ble også fanget opp av media. Avisen Østfoldingen hadde reportasje om tiltaket.


Skolen vil att Rena bridgeklubb skal følge opp med mer bridgeundervisning fra høsten av og gjerne fortsette med 5.klassingene over nyttår. Bridgeklubben ønsker også å arrangere noe for foreldrene i høst.

Bridge er både moro og god læring!

Måtte dette og andre andre vellykkede prosjekt med hensyn til bridgeundervisning i skolen bli inspirasjon for bridgemiljøene flere steder i landet. Det skjer som sagt allerede ting noen steder, men vi ønsker oss selvsagt enda mer av det. Å lykkes er nok avhengig av ildsjeler, og håpet er at flere bretter opp armene og forsøker. De som eventuelt gjør det må forvente en viss skepsis og motgang fra skolene, men de vellykkede prosjektene, som dette på Rena kan kanskje brukes for å selge det inn?

Bra gli, men litt uflaks også for Christian Bakke

Christian Bakke fra Bergen plukket som tidligere fortalt med seg to medaljer fra Ungdoms VM i Lyon tidligere i August (en sølv og en bronse) . 

Bildet: Christian (nr. 3 fra venstre) og hans lagkamerater.

Det spillet vi her tar med har Christian selv fortalt meg. Det er fra semifinalen. 

(Giver nord, ingen i sonen)

Christian (nord) åpnet med 1 spar, pass fra nestemann, og syd sa 2 spar som viste 5-10 hp (som regel eksakt trekorts trumf slik de spiller). Vest smalt til med 4 hjerter. Hva ville du meldt nå? 

Jeg synes Christian tok en grei sats da han meldte 6 spar med det samme.

Det var en bra kontrakt, og øst spilte ut hjerter knekt. Hvordan ville du tenkt, og deretter spilt i denne slemmen?

Det ser ut som om trumfen må treffes for null taper hvis da ikke ruterfargen er uten taper. Ruteren får du selvsagt ikke testet før etter uttrumfing. 

Her bør ikke hovedregelen for spilling av en nikorts farge uten damen brukes, dvs. regelen om at trumfen skal toppes etter damen med ni kort til sammen. Sannsynligheten for at vest med en halvmeter hjerter har kortfarge i spar er stor. Så det bør tas finesse over øst. Da spilles normalt en honnør først etterfulgt av finesse over han som trolig har lengden. Men det er en hake ved det prosjektet når man har 6-3 tilpass, med den fargebehandlingen fås ikke med at han med lengden kanskje har alle fire. Hvis det er tilfellet og du legger ned esset, så vil øst få trumfstikk uansett. Du må altså (0-4 sits i spar) ta finessen direkte med liten til nieren slik at du kan ta en finesse til senere og plukke opp alle østs fire spar om nødvendig.

Synes du den planen virker fornuftig?

I så fall tenker du som Christian Bakke, og det er absolutt ikke dumt når det gjelder bridge! Men som du sikkert skjønner av overskriften ble dette fryktelig galt, for det satt slik fra start:

Direktefinessen med liten spar til nieren røyk til vest single dame! Da det også ble en rutertaper senere ble det en særdeles nitrist bet. 

Personlig synes jeg dette var både bra og modig spilt selv om det ble galt denne gangen.

Når gode spillere gjør slikt er det naturlig at dårligere spillere som ser på (typisk ser på vu-graph, eller BBO-overføring) rister på hodet og kanskje sier noe slikt som: "Jeg ville aldri gått bet der". Greit nok, men vi bør når vi ser alle 52 kort huske at det er noe helt annet å sitte ved bordet å ta avgjørelsene. Når en god spiller gjør noe som blir aldeles tullette, og ser nokså merkelig ut, er det ofte en grunn til det (ikke alltid...). Ved å forsøke å sette seg inn i hvordan han/hun tenkte kan faktisk de som ser på lære noe av det. Derfor er det viktig med gode kommentatorer som klarer å sette seg i spillernes situasjon. Og om det ikke er det, spør gjerne toppspillerne selv hvorfor, ikke bare når de gjennomfører gode spill! 

Brogeland vant "ÅRETS SPILL"

Boye Brogeland har vunnet igjen!


Boye: 5Rx stod da den, vel?

Da IBPA (International Bridge Press Accociation) annonserte årets priser stod Boye Brogeland øverst på listen for beste spilleføring. Her er spillet oversatt til norsk fra IBPA sin offisielle versjon:

Vest spilte ut spar 2 (norsk fordeling) til østs ess og trumf hos syd. Spillefører tok for hjerter ess, spilte ruter til kongen og hjerter dame som fikk løpe til østs konge. Vest og blindemann kastet spar. På kløverskiftet fra øst (spar derfra er ikke noe bedre) vant Brogeland med kongen og spilte ruter knekt som ble dekket med damen og esset hos nord.

Motspillernes fordeling var klar: utspillet viste at vest hadde startet med 5-1-4-3 fordeling. Brogeland spilte kløver til esset og kløver til hånden for å skape denne sluttposisjonen:

 
Dette er posisjonen Brogeland så for seg tidligere i spillet, og her kan du se hvorfor spillefører (ikke blindemann) må være inne på dette tidspunktet.

Vest har ikke noe svar idet syd nå spiller hjerter knekt. Hvis vest kaster en spar gjør spillefører det samme fra nord. Hvis vest stjeler lavt stjeler nord over og spiller stående kløver til vest ønsker å stjele, motspillerens eneste trumfstikk. Og endelig, hvis vest trumfer høyt og spiller trumf vinnes hos nord, og kløverstikkene kan nytes (trumfen er da ute).

Å vinne 5 ruter doblet, +550, var verd 4 IMP da 5 kløver ble vunnet ved det andre bordet, +400 til N/S. Hvis Brogeland ikke hadde fått til dette fine spillet ville hans team Scwartz tapt 11 IMP og kampen, for dette var det siste spillet i kampen hvor Schwartz slo lag Diamond med 8 IMP.

Ikke så langt unna...

Dette blir det siste "reisebrevet" sent direkte fra Lyon, men kommer tilbake med noen spill senere, bl.a. med Christian Bakke som gjorde det så skarpt i Juniorklassen i hovedrollen. Først noen spill fra bronsekampen hvor slitne Kiwier lenge så ut til å bli klart slått av Bulgaria. Men så ble det faktisk ganske jevnt til slutt likevel. 

Da vi (New Zealand) kanskje hadde overprestert ved først å kvalle til sluttspillet, så slå Nederland i semifinalen i Bermuda Bowl, ble det nitrist bridge i tre av fire dager. Vi hadde ikke mer på tanken.

Den siste av to dager i bronsefinalen klarte vi å ta oss litt sammen og spilte ikke så aller verst. Dermed ble ledelsen Bulgarias hadde halvveis i den lange kampen gradvis oppspist. Til slutt vant de med 16 IMPs som ikke er noen stor margin i en 96 spills kamp.

Det er urettferdig og kanskje litt dumt å trekke frem noen få spill mot slutten som kunne vært avgjørende for utfallet. For med så rusten spilling av to slitne lag etter så mange dager med intens spilling er det alltid en haug med IMPs som blir "kastet" i begge retninger i løpet av kampen. Det er nok riktig å si at alle seks spillerne på vårt lag kunne vunnet kampen alene om vi hadde unngått våre egne personlige feil. Likevel, det blir alltid slik at bridgejournalister ser på svingspillene mot slutten av kampen.

I siste sett knappet NZ kraftig inn på bulgarernes ledelse. Det begynte å bli spennede. Innimellom impene som gikk vår vei kom dette spillet:

 

Ved det ene bordet så det ut til å bli enda et dårlig spill for Bulgaria da Ø/V lot New Zealands nord spille 2 spar med to bet, +200 til Bulgaria. Ø/V har nemlig 3 grand i kortene. Ved det andre bordet var New Zealand i noen sekunder i 3 grand som var kontrakten og ble vunnet ved begge bordet i finalekampen. Men så valgte Ø/V å melde 5 ruter i stedet, ikke noen suksess da den også ble doblet. Vest gikk kun en bet, men likevel +200 til Bulgaria og 9 IMP til dem. Det ga dem 9 IMP i stedet for 9 IMP andre veien hvis kiwiene stopper i 3 grand. Forskjellen? 18 IMP, og du husker kanskje marginen til slutt...16 IMP. 

Her er det fjerde siste spillet, og på det tidspunktet ledet Bulgaria med 14 IMP:

New Zealand fikk dyttet på seg 4 spar spilt av vest, noe som også skjedde ved det ene bordet i finalen. Som du ser kan den betes med tre ess til forsvaret pluss en ruterstjeling. Kanskje var ikke det så lett motspill for Bulgaria som ikke hadde hørt noe om Ø/V sin rutertilpasning. Pluss 620 var et likevel et godt resultat for oss, og hva ville skje da spillet litt senere skulle spilles ved det andre bordet?

Bulgarias Ø/V meldte og støttet ruter før de havnet i 4 spar. Nord spilte ut hjerter 10 til syds ess. Nå må syd ha hatt en slags "brain-lapse" da han ikke så at det opplagte motspillet er ruter ess og ruter til stjeling - han jo vet at den skjulte hånden har rutertilpasning.

Dermed ble det uavgjort spill selv om kortgudene og meldingsforløpet hadde gitt kiwien en drømmesjanse til å se det vinnende motspillet. Det ble altså uavgjort spill, i stedet for 12 til NZ som i så fall ville vært 2 IMPs bak.

Samme spiller fikk en prøve til i det nest siste spillet, og den er det sannsynlig han ville klart om han ikke hadde hatt hodet fullt av hva han gjorde i motspillet mot 4 spar like før. Han var da i 4 hjerter hvor Bulgaria hadde gått bet i 3 grand. Jeg kjenner denne spillerens nivå i spilleføringer, og normalt ville han snellet hjem ti stikk på mindre enn ti sekunder, i så fall nok en utganssving inn, og New Zealand ville ha kapret bronsen nesten på overtid!

Sånn gikk det altså ikke, å kanskje fortjente vi heller ikke bronsen etter så mange unødvendige feil i den kampen. Men det var ikke så langt unna... 

 

USA 2 vant Bermuda Bowl-finalen med 2 IMP!

Det ble en jevn og spennende Bermuda Bowl-finale som USA 2 til slutt vant med fattige 2 IMP mot Frankrike etter 128 spill! 

I bronsefinalen i World Transnationals tapte lag Zimmermann med Geir Helgemo på laget klart.

Resultater, bulletiner og all annen informasjon fra VM i Lyon finner du her.

Nordmenn til topps i Lyon Trophy

Erik Sælensminde, Boye Brogeland og Espen Lindqvist gikk sammen med Simon Gillis til topps i Lyon Trophy, en BAM-turnering som ble avsluttet fredag. 

Lag Zimmermann med Geir Helgemo på laget tapte sin semifinale og skal i dag lørdag spille en tre-setts bronsekamp.

Vi håper det går bedre for Geir enn det gjorde for oss i vår bronsekamp i Bermuda Bowl. Bulgaria ble for sterke, og de ledet store deler av kampen klart mot New Zealand. Vi klarte simpelthen ikke å spille vårt beste og var helt tydelig utafor etter alt det spennende som skjedde i grunnspillet, og ikke minst da vi slo Nederland i kvartfinalen. Det ble rett og slett for mye for et amatørlag. Fra og med semifinalen var det helt slutt - mentally drained heter det vel på engelsk... Men aller sise spilledag i bronsekampen fikk vi samlet oss sånn noenlunde, og plukket pluteselig inn noen imp mot Bulgarerne. Helt mot slutten av kampen ble det sannelig spennende, men vi klart ikke helt å ta dem igjen. Selvsagt surt at det ikke ble medalje, men 4.plass i VM lar seg høre det og, for det er jo klart bedre enn forventet.  

I dameklassen vant Kina, England fikk sølv og Sverige bronse. 

I seniorklassen gikk USA 2 til topps, de slo Italia i finalen. Bronsen gikk også der til Sverige som har gjennomført et fantastisk mesterskap.

Det eneste som gjenstår nå er Bermuda Bowl-finalen mellom USA 2 og Frankrike hvor det gjenstår 32 spill, og finale/bronsefinale i Transnationals. Bermuda Bowl-finalen ledes av Frankrike med 19 IMP. 

 

Christian Bakke - medaljesankeren!

Christian Bakke fra Bergen er et av de største bridgetalentene Norge har hatt på mange år, og denne uken fikk han veldig god uttelling under Ungdoms VM i Lyon.


Christian Bakke plukket med seg to medaljer i Lyon!

Bakke spilte sammen med Shivam Shah (England) og på lag med spillere fra Uruguay og Argentina! Denne firenasjoners (!) kombinasjonen gjorde det kjempebra. De tok bronse i Junior-teams og i juniorenes BAM-turnering ble det sølv.  

Nesten pallen for de norske "KIDSA"

Mens undertegnede og mine kiwi-venner sitter og roter (og vi roter fælt nå) og sannsynligvis ikke kan ta medalje i Bermuda Bowl fortsatte Norge U-16 ("KIDSA") å spille godt i BAM finalen i Det Åpne VM for Ungdom. Det så lenge ut til å kunne bli pall-plass, men uten seiere mot slutten og ett stort tap i siste runde holdt det ikke helt inn. Det endte med en flott 4.plass! Gratulerer til Sofie Græsholt Sjødal, Ida Marie Øberg, Marius Dalemark Austad og Christian Fredrik Johnsen!

Resultater fra Undoms VM som nå er ferdigspilt finner du her.

I Bermuda Bowl er kiwiene (inkludert norsk-kiwien) tilsynelatende sluttkjørte nå etter en overraskende bra innsats tidligere i mesterskapet. Semifinalen gikk som mange vet rett vest, og i bronsefinalen ser det mørkt ut med 48 spill igjen. Bulgaria leder med 58 IMP. Det er ikke helt umulig å ta igjen, men det ser ut til at ingen av New Zealands par har mere krefter igjen. Vi skal uanseett gi alt i dag! Tross alt slo vi Bulgaria med 36 IMP over 16 spill i Round Robin, så en skal aldri si aldri. 

I går kveld møtte jeg danke Lars Blakset, og han fortalte at han en gang vant bronse i et VM, og da lå danskene under med mer enn 60 IMP før de siste seksten i bronsekampen, men vant kampen med 20! Sånt skjer, men ikke her i Lyon uten at vi hever spillet vårt betraktelig.

I finalen er det helt likt mellom USA 2 og Frankrike etter første dag. De skal spill 48 spill i dag, men fortsetter i morgen med 32 spill til - totalt 128. 

I damenes turnering (Venice Cup) leder Sverige sin bronsekamp mot Polen,  mens Kina har overtaket mot England i finalen.

Selv om ikke "Kidsa" fikk fatt i medalje, og det ikke ser lyst ut for NZ, blir det antagelig en norsk medalje til her i Lyon, i tillegg til hva Christian Bakke har oppnådd i juniorklassen med sitt Transnasjonale lag (Se egen artikkel om hans flotte innsats, den kommer om litt).

Den neste norske medaljen kan komme, Geir Helgemo på Zimmermanns lag gikk til semifinalen. I skrivende stund vet ikke jeg sikkert om det er delt bronse i World Transnational, eller om de tapende semifinalistene skal spille bronsekamp sånn som i Bermuda Bowl. Men først skal ZIMMERMANN spille semifinale, så de kan jo gå helt til topps! På det laget spiller foruten Geir Helgemo italienerne Lauria-Versace, Martens, Multon og Zimmermann.

Det kan være litt vanskelig å finne reglene på noen av turneringene som går samtidig med de offisielle VM-turneringene, men norske Boye Brogeland, Erik Sælensminde og Espen Lindqvist sammen med engelske Simon Gillis toppet i alle fall listen i BAM-turneringen etter torsdagens spilling. Det siste jeg har hørt er at det er tre sesjoner i dag også før turneringen er ferdigspilt, men innsatsen så langt i den turneringene har i alle fall vært glimrende! 

 

Knallsterkt av Norge U-16 i BAM turneringen!

I VM for Ungdom spilte Norges U-16 lag knallsterkt i Board-A-Match (BAM) kvalifiseringen og ble på 2.plass. Dermed blir det finalespill på de fire norske ungdommene! Link til resultater, her. 

Gratulerer! F.v. Sofie Græsholt Sjødal, Marius Dalemark Austad, Ida Marie Øberg og Christian Fredrik Johnsen.

LYON - oppdatering onsdag

I Lyon er kvalifiseringen i VM Transnational ferdig. Team Zimmermann ledet lenge, men et par tap mot slutten gjorde at de ble på 2.plass i kvaliken.

Resultatene så langt i Transnationals finner du på mesterskapssiden, her. 

I Bermuda Bowl ble Frankrike alt for sterke for New Zealand som dermed skal spille bronsefinale fra torsdag morgen. Den blir mot Bulgaria som ble slått av USA 2 i semfinalen. Amerikanerne blir Frnkrikes motstander i finalen. Det er to knallsterke lag, men mitt tips for finalen er at Frankrike tar hjem dette på hjemmebane. 

I dameklassen blir det Kina-England i finalen. Sverige skal spille bronsefinale mot Polen.

I seniorklassen er det Italia og USA 2 som møtes i finalen, mens India og Sverige skal kjempe om bronsen.  

Ganske så symptomatisk for vår semifinale-kamp hvor vi ble skikkelig utspilt av franskmennene er dette spillet:

Merk at slik som kortene sitter fordelt kan N/S vinne 4 hjerter med sine 16 hp. Ved begge bord var det imidlertid Ø/V som fikke spille utgang. New Zealands vest var i 4 grand og nord skulle spille ut. Han valgte ruter dame, og da gikk motspillet fort etterpå. Syd kom inn på ruter ess i andre stikk og skiftet til hjerter gjennom vests konge. Frankrike tok seks hjerterstikk og tre i ruter, seks sonebet! 

Ved det andre bordet valgte Whibley (nord) å spille ut hjerter dame i et håp om at makkeren kanskje hadde et inntak og dobbel hjerter. Det var feil, spillefører vant for hjerter konge og tok 11 stikk på mindre enn 11 sekunder. Med +600 i beteplukk og +660 ved det andre bordet var det bare å notere 15 IMP til Frankrike. 

 

 

 

 

 

VM semifinale - Grusomme spill

På marerittdagen i går var det mange spill som sikkert ser hårreisende ut for tilskuerne da Frankrike dundret inn haugevis av IMP mot oss. Og ja, vi spilte svakt og de spilte godt. Men det er ikke så enkelt ved bordet alltid. Her er et par eksempler på forspilte muligheter for oss.


Dette ser veldig enkelt ut slik spillet gikk, men bare hvis man ser alle kortene. Mot 4 spar spilt av nord (etter Multi 2 ruteråpning av syd) spilte jeg ut ruter ess og mer ruter. Makker viste seg å ha kongen dobbel i ruter, og nord trumfet andre gang. Så spilte han spar til esset og hjerter knekt fra syd. Makker fulgte med hjerter 9, svensk fordeling, dvs. han har nok trekorts hjerter. Jeg vant med hjerter ess. Hva nå?

For meg så det ut som makker har ett stikk i trumf, og for å bete må han også ha kløver ess. Hvis det ikke skiftes til kløver nå kan det hende at spillefører får kastet kløver 7 på den fjerde hjerteren. Så jeg spilte kløver. Det var skivebom:

Betevarianten er å spille en ruter til. Vest kan stjele med spar 8 og nord kan ingenting gjøre. Vest får enda ett stikk i trumf - en bet. Med kløver tilbake kunne nord cashe den andre store kløveren og kaste syds siste ruter - ti stikk og en fet +620 til Frankrike. 

 

Det neste eksempelet er enda verre.

Syd for Frankrike åpnet med 2 spar som var spar + en minor. Nå meldte nord dårlig etter min mening da han sa 3 ruter som viste minst invitt med sparstøtte. De fleste mener 4 spar er riktig melding med det samme for å ta bort rom for Ø/V hvis øst har en vanskelig hånd. Men sier nord 4 spar så melder øst med disse koretene 4 grand (to farger), og de finner 5 ruter. Over 3 ruter valgte jeg å si 3 hjerter, og tanken var å melde ruter neste gang da det neppe går pass rundt på 3 hjerter. Makker meldte 3 grand på vests plass, og nord passet. Jeg tok ut i 4 ruter som må vise en veldig ubalansert hånd. Vest meldte 4 hjerter, og nå kom nord med og sa 4 spar. Jeg har en veldig spillesterk hånd, men vet ikke sikkert om vi har god tilpasning i noen farge, vest kan vel godt ha 4-2-2-5 fordeling for eksempel. Så jeg passet og overlot avgjørelsen til makker. Han burde nok sagt 5 ruter selv om han føler seg nokså sikker på at 4 spar vil gå bet. Å melde 5 ruter vil fra hans ssynspunkt trolig føre til utgang inn i sonen (vests to røde honnører må være gullkantede). Men han doblet.

4 spar kan betes, men da må motspillet gå hjerter ut og hjerter tilbake. Da har ikke syd noe inntak til å dobbelfiske trumfen, og vest kan få seg en stjeling med en tredje runde hjerter fra øst. Men jeg trodde ikke makker hadde fire ruter og skiftet til ruter konge. Da var det for sent, syd hadde fått muligheten til å stjele seg over til syd to ganger og dobbelfiske vests spar. Pluss 590 til Frankrike og 15 IMP til den da derers Ø/V-par spilte 5 ruter med elleve stikk.

I begge disse spillene var det altså en stjeling ved å spille en av våre farger tre ganger, en av de en åttekorts tilpasning, den andre en nikorts tilpasning! Det klarte vi ikke, og i det siste spillet hadde vi dessuten dummet oss ut i meldingene. Og sånn bare fortsatte kampen...Huff, dette var en helsvart dag, altså...

 

 

 

Beklager...

Plutselig spilte hele laget vårt (New Zealand) svakt, og semifinalens første dag ble et mareritt mot velspillende Frankrike. Hvorfor vet jeg ikke, men det kan vel hende veldig mye adrenalin ble brukt i kvartfinalekampen mot Nederland. 

Vi har fått enormt med støtte fra hele verden, ikke minst fra hundrevis av nordmenn. Etter den elendige innsatsen i går får jeg lyst til å sik BEKLAGER til alle dere som har fulgt med og støttet oss. Semifinalen er ikke tapt, men det ser ut til at Frankrike får revansje for det som skjedde i Polen i fjor.

Vi lover å forsøke å ta oss sammen og spille anstendig bridge igjen i morgen, i bronsekampen.

 

Eventyret som ikke tar slutt...

For lille New Zealand, laget med kanskje de dårligste forberedelsene av alle i Bemuda Bowl, ser det ikke ut til at den deilige drømmen skal ta slutt. Å kvalle inn til kvartfinale var enormt for oss, men så slå regjerende verdensmestere Nederland over 96 spill og gå til semifinale var nesten i overkant.

Sensasjon! The Bridge Blacks er i semifinalen. F.v. Michael Ware, GeO, Ashley Bach, Michael Whibley, Matt Brown og Michael Cornell

Leserne av denne bloggen får ha meg unnskyldt, men det blir litt korte artikler her nå disse hektiske og råspennende dagene i Lyon. Jeg lover å komme tilbake med noen interessante spill i neste uke. Nå er det semifinale og Frankrike som gjelder. Vi er underdogs i hver kamp, men virker å ha en enorm støtte omtrent fra hele verden. Alle liker når David slår Goliat!

All informasjon om resultater, bulletiner og sånn finner du på mesterskapssiden, her. Knock-out kampene blir selvsagt overført på BBO.

Samtidig som det tynnes ut i rekkene i Bermuda Bowl, Venice Cup og Seniors Bowl spilles VM Transnationals. Resultater fra den turneringen finner du også på mesterskapssiden.

VM TRANSNATIONALS STARTER

I dag (mandag) starter VM Transnationals med (slik det ser ut nå) 115 lag, 584 spillere fra 41 nasjoner. I Transnational er det ikke nasjonslag, så et lag kan ha spillere fra flere nasjoner. På startlisten finner vi kun to lag med norsk innslag: LAG GILLIS med Brogeland, Lindqvist og Sælensminde sammen med engelske Gillis. Et lag som kaller seg NORDEN skal spille med  Ann Birigitte Fossum og Gunn Helness, to danske spillere og en italiensk. Det ser ut til at også Tor Helness skal spille for det laget.

Dette mesterskapet fortsetter hele uken samtidig med at Bermuda Bowl, Venice Cup og Seniors Bowl skal avgjøres. 

UNGDOMS VM

Laget med Christian Bakke (VILLA FABBRICHE) ble nr. 3 i kvalifiseringen i Ungdoms VM for lag og skal i dag ut i kvartfinale.

Det norske laget i KIDS-klassen ble nr. 10 (av 26) i kvalifiseringen.

 

For et stress...

Det er nesten uvirkelig for undertegnede å spille kvartfinale i Bermuda Bowl. I dag møtte jeg i to sett på rad et av verdens beste par, Simon de Wijs og Bauke Muller. Det er tøft. Vi spilte svakt i første sett, men i andre sett fikk vi en haug med slemavgjørelser. Vi traff på 2 eller 3 av dem (av fire), og hadde ett par bra andre spill. Men på slutten av andre sett var jeg helt utslitt. Da spilte jeg ut mot en delkontrakt og visste ikke engang hva kontrakten var! Det ble et veldig pinlig spill (6 IMP ut), men sånn som det står nå, halve kampen ferdig, så er vi bare 10 IMP bak storfavorittene fra Nederland. Da er inkludert 6 IMPs straff som mine lagkamerater fikk for sen spilling i første sett.

PHEW... dette blir nervepirrende!

SVERIGE får det til...

Under VM i Lyon har Sverige gjort en formidabel innsats så langt. De kvalifiserte seg til kvartfinale i alle klassene, Bermuda Bowl (4.plass), Seniors Bowl (5.plass) og i dameklassen (Venice Cup) toppet svenskene kvaliken! 

Vi i Norge har vel i alle år regnet oss som ganske jevngode med Sverige i bridge og ikke sjelden slått dem i nordiske mesterskap. Men Norge har i mange år nå slitt med å kvalle til VM i det hele tatt, og vi har aldri klart det i dameklassen. Hva er det svenskene driver med for tiden som gjør at de ser ut til å ha fått et klart forsprang på norsk bridge internasjonalt? 

Ungdoms VM - lag: God norsk start!

I det åpne VM for ungdom spiller Christian Bakke på et transnasjonalt lag med Maximo Crusizio (Argentina), Guillermo Minutti (Uruguay) og Shivam Shah (England). Etter første spilledag i lagturneringen ligger deres lag på en sterk 2.plass. Laget heter VILLA FABBRICHE.

Resultatsiden finner du her. 


Norge U-16 trente før lagturneringen. Fra venstre Sofie, Marius, Christian Fredrik og Ida Marie

I KIDS klassen spiller Norge U-16 med Ida Marie Øberg, Marius Dalemark Austad, Christian Fredrik Johnsen og Sofie Grasholt Sjødal. Det fikk også en god start og ligger på en pen 4.plass etter tre kamper. 

Heldig?

Hvis man kan få lov å være litt "self-absorbed" en sjelden gang, er det vel i kveld, hvor undertegnede sammen med mitt lag fra New Zealand, against all odds sånn som det så ut med en spilledag igjen, klarte å kvalle til kvartfinalen i Bermuda Bowl.

De gikk akkurat veien for oss siste spilledag i kvaliken, og vi er - tro det eller ei (Monaco er ute) - i kvartfinalen!

En nøkkelmatch for oss var mot Italia i nest siste kamp, og de var også helt klart i den situasjon at de kunne kvalle.

  Italia Italia - New Zealand , viktig kamp mot slutten i RR.

Vi møtte en levende legende, Benito Garozzo - 90 år gammel. Det var nesten så jeg fikk frysninger (og egentlig ser han vel ikke 30 år eldre ut enn artikkelforfatteren?)

Say no more, we Kiwis are happy tonight!


 

LYON UPDATE - fredag

ÅPENT UNGDOMS VM

I parturneringen i Ungdoms VM ble Christian Bakke nr. 6 i finalen (14 par i A-finalen) sammen med sin egelske makker Shivam Shah. De var 1,9% fra bronseplassen. Det ble svensk seier i denne klassen ved Simon Ekenberg og Linus Dahlstrøm. 

Sofie Grasholt Sjødahl - Christian Fredrik Johnsen kjempet bra i KIDS-klassens finale og var ikke langt unna topp-10. Det ble til slutt 11.plass (26 par i finalen). Marius Dalemark Austad - Ida Marie Øberg spilte 53,55 % i B-finalen, og det holdt til 15.plass av 52. 

Det befinner seg en uvanlig stor delegasjon fra Kina som satser enormt på ungdomsbridge. I KIDs-finalen for par var 20 av 26 par fra Kina og de hadde med hele 50 par i den klassens kvalifisering! I lag er det visstnok 17 av 27 lag som består av kinesiske spillere i den klassen. Alle resultater og annen info fra Ungdoms-VM finner du her.

Bermuda Bowl - håpet som brast?

Mitt New Zealand måtte ha en bra dag mot tre knallsterke motstandere fredag. Det startet bra og håpet om kvarfinale voks da vi slo USA 2 i første kamp. Det så langt i fra håpløst ut. Men så fikk vi grisebank av velspillende, men også veldig heldige Frankrike som fikk en solid revansje etter at vi slo dem ut i Round of 16 i Polen i fjor. I dagens siste kamp tapte vi knepent for Monaco, og avstanden opp til topp-8 er nå antagelig litt for stor med bare tre kamper igjen å spille. Det er fortsatt et lite håp, men da må det scores voldsomt på lørdag.

Monaco med Helness-Helgemo på laget fikk altså litt pluss mot oss, og før det tapte de knepent mot India, men en storseier mot Guadeloupe i morgenkampen gjør at de er bare 4VP bak 8.plassen.

Resultater, bulletiner og annet fra VM finner du her.  

 

 

 

 

 

Bermuda Bowl: Blir det for hardt?

BERMUDA BOWL

Det kan kanskje se ut som det blir for tøft for mitt lag å kvalle til kvartfinalen. Det er dog seks kamper igjen i Round-Robin, og 13 VP opp til 8.plassen, så det er muligheter.

I går var vårt lag bra i første kamp da Sverige ble slått i morgenkampen, men så kom to kamper hvor vi var alt for unøyaktige, og det gjaldt alle tre parene. Det ble to strake tap. Selv var jeg helt utafor i et par spill i andre kamp, spesielt da jeg var så sint fordi vi ikke hadde meldt utgang at jeg helt glemte helt å spille den kontrakten jeg var i. Plutselig hadde jeg surret bort en delkontrakt, og det kostet 5-6 IMP, kostbart i jevne kamper. Vårt lag har igjen tre topplag i dag (fredag), litt mer overkommelig motstand i de tre siste kampene i morgen. Spillet vårt må løftes kraftig i dag om det skal være noen sjanse til å klare målet - kvartfinale.

Monaco er også litt i trøbbel. De ligger kun ett 1 VP foran oss, men har vel et noe lettere program de to siste kvalifiseringsdagene.

UNGDOMS VM

Sofie Grasholt Sjødal- Christian Fredrik Johnsen spilte godt også andre dag i parturneringen og scoret 54,17 % totalt, og det holdt til 16.plass i KIDS-klassens kvalifisering.

Marius Dalemark Austad -Ida Marie Øberg spilte også bra og kom litt over middels i kvalifiseringen med 50,71%.  

I juniorklassens kvalik ble Christian Bakke nr. 8 med sin engelske makker.