Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Bra gli, men litt uflaks også for Christian Bakke

Christian Bakke fra Bergen plukket som tidligere fortalt med seg to medaljer fra Ungdoms VM i Lyon tidligere i August (en sølv og en bronse) . 

Bildet: Christian (nr. 3 fra venstre) og hans lagkamerater.

Det spillet vi her tar med har Christian selv fortalt meg. Det er fra semifinalen. 

(Giver nord, ingen i sonen)

Christian (nord) åpnet med 1 spar, pass fra nestemann, og syd sa 2 spar som viste 5-10 hp (som regel eksakt trekorts trumf slik de spiller). Vest smalt til med 4 hjerter. Hva ville du meldt nå? 

Jeg synes Christian tok en grei sats da han meldte 6 spar med det samme.

Det var en bra kontrakt, og øst spilte ut hjerter knekt. Hvordan ville du tenkt, og deretter spilt i denne slemmen?

Det ser ut som om trumfen må treffes for null taper hvis da ikke ruterfargen er uten taper. Ruteren får du selvsagt ikke testet før etter uttrumfing. 

Her bør ikke hovedregelen for spilling av en nikorts farge uten damen brukes, dvs. regelen om at trumfen skal toppes etter damen med ni kort til sammen. Sannsynligheten for at vest med en halvmeter hjerter har kortfarge i spar er stor. Så det bør tas finesse over øst. Da spilles normalt en honnør først etterfulgt av finesse over han som trolig har lengden. Men det er en hake ved det prosjektet når man har 6-3 tilpass, med den fargebehandlingen fås ikke med at han med lengden kanskje har alle fire. Hvis det er tilfellet og du legger ned esset, så vil øst få trumfstikk uansett. Du må altså (0-4 sits i spar) ta finessen direkte med liten til nieren slik at du kan ta en finesse til senere og plukke opp alle østs fire spar om nødvendig.

Synes du den planen virker fornuftig?

I så fall tenker du som Christian Bakke, og det er absolutt ikke dumt når det gjelder bridge! Men som du sikkert skjønner av overskriften ble dette fryktelig galt, for det satt slik fra start:

Direktefinessen med liten spar til nieren røyk til vest single dame! Da det også ble en rutertaper senere ble det en særdeles nitrist bet. 

Personlig synes jeg dette var både bra og modig spilt selv om det ble galt denne gangen.

Når gode spillere gjør slikt er det naturlig at dårligere spillere som ser på (typisk ser på vu-graph, eller BBO-overføring) rister på hodet og kanskje sier noe slikt som: "Jeg ville aldri gått bet der". Greit nok, men vi bør når vi ser alle 52 kort huske at det er noe helt annet å sitte ved bordet å ta avgjørelsene. Når en god spiller gjør noe som blir aldeles tullette, og ser nokså merkelig ut, er det ofte en grunn til det (ikke alltid...). Ved å forsøke å sette seg inn i hvordan han/hun tenkte kan faktisk de som ser på lære noe av det. Derfor er det viktig med gode kommentatorer som klarer å sette seg i spillernes situasjon. Og om det ikke er det, spør gjerne toppspillerne selv hvorfor, ikke bare når de gjennomfører gode spill! 

Kommentarer

Det kan jo være interessant å regne litt på sannsynlighet for hva som er beste spilleplan her. Det er klart mest sannsynlig at lengden i spar er i øst siden vest har så mange hjerter og spørsmålet er da om en skal spille på 4-0 fordeling og ta finessen direkte gjennom øst eller om en skal spille på 3-1 fordeling og spille spar ess først for å få med mulighet for singel dame i vest. Vanlige sannsynlighetsprosenter som er 9,6% for 4-0 fordeling og 49,74% for 3-1 fordeling i en farge gjelder selvsagt ikke når den ene hånden har få ukjente kort. Sannsynlighet for 4-0 i spar er avhengig av hvor mange hjerter vest har. Når vest melder 4 hjerter etter at motparten har funnet tilpasningen i spar, er det ikke lenger noen vanlig sperremelding. Han har nok tro på at kontrakten noen ganger kan stå eller bare en bet. Siden han har lite honnørstyrke, er det klart han har ganske mange hjerter. Hjerter knekt ut fra øst kan virke som fra dobbelton. Med relativt kort hjerter i øst er sjansen for at han har sekvensutspill i fargen ganske liten (knekten dobbel er litt mer sannsynlig enn akkurat knekt-ti tredje). Hvis en forutsetter at antall hjerter hos vest var slik som aktuelt, kan en beregne sannsynligheten for beste spilleføring. Vest har da 4 ukjente kort blant 4 spar, 4 ruter og 7 kløver. Sannsynlighet for 0 spar blir da 11/15*10/14*9/13*8/12 = 24,18%. Å spille spar slik Christian gjorde blir også rett når vest en svært sjelden gang har 4 spar. Da ser han renonsen straks og går opp med kongen i bordet. Med 9 hjerter i vest er sannsynligheten for det bare 4/15*3/14*2/13*1/12= 0,07%. Tilsammen blir det 24,25% for bedre valg enn å ta spar ess først.
Sannsynlighet for akkurat spar dame singel i vest er 4 ganger 1/15*11/14*10/13*9/12 = 12,09%. Det er altså dobbelt så sannsynlig at fargen sitter 4-0 i forhold til at akkurat damen sitter singel i vest. Så Christian valgte nok beste spilleplan selv om det aktuelt ble feil denne gang.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.