Slemspill i parturnering

Hvor sikker bør man være før det bør meldes storeslem?

Er det forskjelll på parturnering og lagturnering når det gjelder dette?

Det er vanseklig å gi noe klart svar her. Men at det er forskjell på strategien i lag og par er sikkert. Problemet er ofte at man ser for seg kort hos makker, kanskje som han veldig fort kan ha slik meldingene har gått hvor det er nedlegg i storeslem. Men kanskje mangler noe, og da kan det være litt for liten sjanse for storeslem til at den bør meldes, selv om den kanskje kan fyke hjem. 

Det er naturlig at det snakkes mest om de store spillene i pauser og etter vi har spilt bridge, slemspill, storeslemmer og kanskje noen spennende utganger. Småspillene blir fortere glemt. Hvis det spilles lagturnering er det logisk at de store spillene får mest oppmerksomhet fordi de kan gi voldsomme utslag i kampresultatet. Selv når vi spiller parturnering er det ofte den type spill får mest oppmerksomhet, et paradoks fordi det deles ut akkurat like mange "matchpoints"/% i småspillene. De fleste får sikkert litt høyere puls enn vanlig idet de skal spille 7NT, men er det parturnering kan like mye eller mange prosent stå på spill i en stusselig, liten 2 ruterkontrakt!

I dag skal vi se på noen store spill som kom like etter hverandre i en stor parturnering i Wellington i helgen. 

NORD

Giver øst, N/S i sonen.

Øst åpner med 2 spar som ble forklart som 6-10 poeng og sekskorts sparfarge. Makker på nords plass dobler opplysende, og øst sier 4 spar.

Hva melder du nå?

Sparhonnørene er trolig ikke særlig mye verd, men på den annen side er makker trolig kort i spar. Å doble er et alternativ, men hvis makker passer er det ikke sikkert vi får tak i nok beter til at det lønner seg i forhold til en sannsynlig utgang, eller slem vår vei.

Å melde 4 grand for minorfargene er et alternativ, men du liker ikke kløverfargen. Så gjenstår rutermelding, 5 eller 6 ruter. Det er klart at dobleren kanskje kan ha dobbelton ruter noen ganger. Likevel er vel å simpelthen si 5 ruter et bra alternativ? Det ble hva jeg valgte.

Da kom makker litt overraskende tilbake med 5 spar. Hva betyr det, og hva tror du han har?

Det må være storslemsinvitt siden vi allerede er i slem når han melder 5 spar. Og selv har du 16 poeng selv om som nevnt de 4 poengene i spar ikke er så mye å skryte av.

Merk at makker som er en god og fornuftig spiller avgir storeslemsinvitten uten AKJ i trumf, så han må vel ha «resten», første rundes kontroller i alle farger og mer til?

Det ser ut som om han er renons i spar, og i så fall har han med kun damen på tropp i trumf trolig både AQ i hjerter og toppkortene i kløver. Kanskje kan han ha spar ess singel, men han må likevel ha god hjerter og god kløver siden han altså mangler de to største trumfene. Jeg synes det «lyser» at han har noe sånt som:

Med dette, eller lignende er 7 ruter helt nedlegg. Eller om han har spar ess i stedet for renons sitter han muligens med noe slikt:

Her også er 7 ruter nedlegg, og om han har femkorts hjerter behøver han ikke en gang ha kløver konge (kanskje bare damen), for hjerteren gir nok avkast på din hånd til at det enkelt blir tretten stikk (i grand også i dette tilfellet).

Med mindre enn disse eller lignende hender og kun damen på topp i ruter er han neppe sterk nok til storslemsinvitt da din 5 ruter er meldt i en nokså presset situasjon.

Jeg backet opp mitt synd og hoppet til 7 ruter.

For mye "Møllers tran"? Ren gambling?

Makkers hånd lignet veldig på de hendene jeg så for meg, men siden ett av toppkortene var spar ess i stedet for renons var det et hull.

Han manglet kløver konge,, og med det kortet i stedet for kløver dame ville det vært fryd og gammen. Men merk at vi har 34 HP til sammen, og østs sin åpningsmelding viste 6-10! Så det er en veldig bra sjanse for at kløverfinessen går selv om de ikke alltid har akkurat det de forklarer. Har øst kløver konge er det tretten enkle stikk via kløverfinessen. Men...

Øst hadde vært litt frekk og hadde ikke de foreskrevne 6-10 for åpningen sin, og kløver konge satt bak. Dermed ble det en bet og nitriste 9% på spillet.

Vel fortjent?

Kanskje.

Jeg kunne jo tatt med makker litt på råd og sagt 5NT. Med kløver konge kunne han i så fall sagt 6 kløver, og melder han 6 ruter over 5NT bør antagelig nord passe. Men om syd mangler kløver konge står som sagt storeslemmen likevel hvis han har femkorts hjerter, eller som her om kløver konge sitter i saks.

Spillet hadde blitt kostbart i lagkamp også, men det er kanskje spesielt feil å satse så hardt i parturnering med mange par, for da gir selv lilleslem bra uttelling selv om det er tretten stikk. Så slipper man nesten bunn…

Like etter kom dette spillet hvor jeg hadde fått utlevert en meget god hånd:

NORD

Giver nord, Ø/V i sonen.

Denne gangen fikk vi melde i fred og meldingene gikk slik til det igjen var min tur å ta den siste avgjørelsen:

Det er sterk 2 kløver og 2 ruter negativ, eller «waiting» (kan inneholde en del positive hender). Resten var naturlig.

Hva tror du makker som hoppet til slem har denne gangen?

Han tror altså på slem, men han hadde ingenting å kontrollmelde! Det må bety at han har noen damer her og der, men også at trumfen må være veldig sterk. Ellers er vel hoppet til slem helt vanvittig helt uten kontroller i noen farger?

Jeg så for meg minst KQ-femte i kløver, kanskje sjette, og bakket mitt syn igjen: 7 kløver! Denne gangen var det blink:

Det kom hjerter ut fra øst til honnør og esset.

Det var ikke fryktelig vanskelig å spille storeslemmen. Å godspille syds hånd ser greit ut, men sparfargen må utnyttes så en får minst ett avkast (for hjerter) hos nord. Underveis kan to ruter trumfes hos nord, og syds blir til slutt god, helt uten tapere. Så det må antagelig satses på at sparen ikke sitter verre enn 4-2. Jeg satset i alle fall på det og tok en trumfrunde med kongen (i tilfelle 4-0 sits) som begge fulgte på. Så ned med spar ess konge og ruter ess før en spar ble trumfet, om nødvendig høyt for å unngå overstjeling, men i tredje sparrunde hadde ikke øst flere spar så akkurat det var problemløst. Så en ruterstjeling med kløver 10, nok en sparstjeling som satte opp den femte sparen, og nok en ruterstjeling med esset. Den siste lille trumfen hos nord ble spilt til syd før motpartens gjenværende to trumf ble tatt ut med syds to siste trumf. Deretter var hjerter konge inntak til den godspilte femte sparen. Det ble altså fem kløverstikk hos syd + to ruterstjelinger hos nord + tre røde toppstikk og etter hvert tre stikk i spar = 13.

Pluss 1440 for 7 kløver med tretten ga 98%. Å spille 6 kløver med tretten ville imidlertid gitt hele 75%. Det var mange som ikke fikk mer enn tolv stikk i lilleslem, men likevel fikk de strø over middels for +920. 

Storeslemmen kunne gått bet noen ganger, og igjen er det et eksempel på at det er en grei strategi i parturnering å ikke være så tøff i slemspill. For lilleslem med overstikk gir ofte veldig bra score, spesielt hvis det ikke er helt rett frem å få tak i overstikket.

Hvis man melder storeslem bør man altså være temmelig sikker på at den står. Som nevnt er det spesielt i parturnering en god strategi å ikke være for «pushy» i slike spill da mange i salen, om det er nokså ujevnt nivå, kanskje til og med har problemer med å finne frem til lilleslem. Det kan derfor lønne seg å ta noen små pluss-spill for lilleslem som det ofte blir selv om det viser seg at det er tretten stikk, og heller fokusere på ekstrastikk motspill i delkontrakter og småspill, noe som det er muligheter for i haugevis med spill!

I strid med den strategien jeg forfekter her i dette innlegget satset altså jeg høyt og alt på det trodde i disse spillene, og endte på de to spillene på rundt middels, ca. 1-1. Det kunne godt ha blitt to nesten-bunner og…

«Sånn går no dagan»

EBL WOMEN TEAMS (European Bridge League)

På RealBridge (online) har det blitt spilt EBL Women's Teams hvor Norge stilte som ett av 19 lag. De norske damene gjorde det bra og kjempet lenge i toppen selv om Polens lag var helt uslåelig i denne turneringen. De vant med et par langsider.

Norge ble til slutt nr. 6. På laget spilte Marianne Harding, Ann Karin Fuglestad, Lise Blågestad, Gunn Helness, Gunn Tove Vist Torild Heskje, Liv Marit Grude og Bodil N. Øigarden. Danmark ble nr. 7.

I dette spillet er fra kampen mot Portugal vurderte Fugelstad godt i meldingene:

SYD

Vest var giver med alle i sonen.

Etter pass fra vest åpnet Harding (nord) med 2 ruter - en Ekrens 2 ruter-variant - som viste begge major og mindre enn 11 poeng. Nå vet Fuglestad (syd) at de trolig har en 5-3 tilpasning i major, men hun satset likevel på utgang i grand med de flotte verdiene i minorfargene. Det viste seg å være veldig riktig:

Det er klart at 4 spar ikke er noen dårlig kontrakt, men slik sparen satt er den utgangen uhyre vanskelig å vinne. Og spesielt om nord blir spillefører kan det bli nokså håpløst om øst spiller ut en minorfarge.

I Fuglestad sin 3NT var det mer komfortabelt. Vest har ikke noe godt utspill her. Hjerterutspill er kanskje et alternativ, men vest vet jo nord har hjerterfarge.

Vest spilte naturlig nok ut en liten kløver, og nords kløver 10 vant første stikk. Fuglestad tok ruterfinesse med nieren til vests knekt. Vest var inne igjen og likte ikke sine alternativer for fortsettelse. Hun skiftet til sin single spar 8 til nieren, tieren og honnør hos syd. Da ble hjerterfinessen tatt, og Fuglestad hadde ingen problemer derfra. Hun var vel heller litt på jakt etter ett overstikk mot slutten. Men selv ni stikk og +600 var et godt resultat.

Merk at et helt unaturlig utspill av kløver knekt ville vært fantastisk mot 3NT slik det satt her.

Portugals N/S spilte 4 spar, og de fikk den på nords hånd siden Øigarden som vest åpnet med den ganske fine 11-poengeren. Etter to passer doblet syd, og da ble nord spillefører.

Det er ganske mange som bruker hopp i grand som naturlig i denne posisjonen, i siste hånd (de åpner og det går pass-pass), og at det viser ca. 19-21 eller noe i den retningen. I så fall kan syd bli spillefører, og da ville det vært litt bedre utsikter til å vinne ti stikk.

Motspillet i 4 spar var perfekt. Grude (øst) spilte ut kløver til syds ess. Spillefører forsøkte to store spar og fikk de dårlige nyhetene i trumffargen. Så hjerter knekt som vant stikket. Hvis syd så spiller hjerter 10 dekker vest, men syd spilte femmeren til liten fra vest og damen. Spillefører tok ruterfinesse, men vest vant og spilte hjerter konge som presset ut syds tier og tok med seg nords ess idet øst trumfet med tieren som forsåvidt var ett originalstikk. Men nå kunne øst ta for trumfdamen slik at syd ble fri for trumf, så kløver. Idet vest kom inn en andre gang i ruter hadde hun den andre beten for hjerter 8. Pluss 200 til Norge sammen med vunnet utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP i kampen som ble vunnet med 30 IMP.  

 

Arve tryller bort en taper

Superveteranen Arve Farstad holder fortsatt koken. Arve har rundt femti års fartstid i norsk toppbridge, og han ble Norgesmester for par på 70-tallet en gang (med Reidar Arnøy). Han har imidlertid på ingen måte glemt sine kunster.

Arve Farstad - superveteran

Her er et fint spill med Arve i hovedrollen fra en lagkamp på BBO forleden.

Mot 5 ruter doblet spilte øst ut spar dame, et naturlig utspill. Det skulle imidlertid vise seg å være et kostbart utspill. Det ser dog ut som om det vil bli to spartapere og en kløvertaper, men det ble det ikke. 

Utspillet ble stukket med esset og kongen kom på fra vest. Etter en trumfrunde og hjerter til esset spilte Arve kløver fra syd. Vest stakk opp og fridde seg med hjerter dame som ble stjålet hos nord. Så fulgte kløver til stjeling før syds siste hjerter ble trumfet hos nord. Dette var igjen:

Nå spilte Arve kløver 10 og forærte elegant det stikket til vest mens en spar forsvant fra syd. Vest var innspilt og måtte spille hjerter eller kløver til dobbeltrenons som kunne trumfes hos nord mens den siste sparen forsvant fra syd.

Elleve stikk og +550 var verd 12 IMP da samme kontrakt gikk bet ved det andre bordet. 

Litt uvanlig må man vel kunne si, det som så ut som to spartapere og en kløvertaper - tre stikk til motparten - ble forvandlet til kun to stikk, INGEN spartaper, men TO kløvertapere med tre små mot singelton!

Elegant spilleføring

Både i Australia og New Zealand er covid-situasjonen såpass bra nå at det meste av aktiviteter foregår på vanlig måte. Det gjelder også bridge, og å kunne dra på bridgeturneringer igjen er populært. I helgen ble det spilt mye bridge – face to face - under en firedagers bridgekongress i hovedstaden Wellington.

Fredag-lørdag ble det spilt parturnering hvor 64 par deltok, og deretter var det lagturnering. Fra lørdagens parspilling tar vi med et spill som ser neste identisk ut med et klassisk spill jeg leste om i en bridgebok for lenge siden.

GIVER SYD, ALLE I SONEN

Du åpner med 1NT (15-17) og makker bruker Stayman. La oss si han litt hardt melder 3NT neste gang, men om han inviterer med 2NT legger du vel på uansett med 16 og god ruterfarge.

Mot 3NT kommer et invittutspill i hjerter til liten fra nord og østs konge. Du slapp altså sparutspill som ser verre ut for spillefører, og øst som ikke ser syd sine kort skifter til ruter. Du har unngått både sparutspill og sparskift, så det må nok stikkes opp med ruter ess. Hvordan spiller du videre?

Det ser ut som det er to hjerterstikk (finesse), tre ruterstikk og fire kløverstikk her, totalt ni stikk. Men det er litt problemer med overganger, for hvis du spiller god kløveren blir du uten inntak til syd og motparten kan sørge for at du må spille fra nords hånd hele tiden. Syds to gjenværende ruterstikk brenner inne. Og hvis du tar ruterstikkene før du godspiller kløveren kan det hende at den som kommer inn har ett eller to ruterstikk å ta og det blir bet med to sparstikk, ett hjerterstikk og kløver konge pluss ett eller to stikk i ruter til forsvaret.

Det er kanskje en variant å spille hjerter til nord å ta kløverfinesse. La oss si det spilles hjerter 10 som vest dekker med damen og esset. Øst har ikke flere hjerter og vest stopper fargen. Hvis du da spiller knekten og lar den løpe går det galt om vest stikker med kongen. Syds kløver A-Q blokkerer. Vest spiller hjerter 9 som presser ut åtteren, og bordet blir uten inntak til kløverstikkene. Og om du inne hos nord spiller liten kløver til damen er du like langt om den står. Kongen kan selvsagt falle (kongen dobbel hos øst), men hvis den ikke gjør det under esset blir det samme problem med manglende inntak til ruterstikkene. Du kan kanskje ikke ta dem for du må innom kløver konge.

Løsningen som dekker det meste er å spille kløver fra syd i tredje stikk, men ikke esset. Spill kløver dame. La oss si den får beholde stikket. Igjen er det et problem hvis du tar for esset nå. Det elegante trekket er imidlertid etter å ha vunnet stikk for kløver dame å spille liten kløver i fargens andre runde. Hvis kløveren sitter 3-2 må de nå ta for kongen. Du sitter igjen med singel kløver ess, på en måte blokkerende, men det esset er inntak til syd så du kan få hentet ruterstikkene. Så tas hjerterfinesse og kløverstikkene kan hentes hos nord. Med den planen blir det 0+2+3+4= 9 stikk.

Mulige tapere

I planlegginen av trumfkontrakter ser vi først på antall tapere. Men at det er for eksempel kun tre tapere betyr ikke nødvendigvis at det er ti stikk! Det er ofte slik at det må gjøres noe arbeid før de stikkene er vunnet. For eksempel regnes det som ingen taper i trumfkontrakt om du har esset tredje mot kongen dobbel i en sidefarge. Men hvis det er den hånden med esset tredje du velger å godspille må det gjøres noe med den tredje ruteren, enten kaste den på en vinner på den andre siden, eller trumfe den opp. Og om eneste mulighet er å trumfe en ruter for å bli kvitt den må det gjøres før for mange trumf er spilt og du kanskje har blitt fri for trumf på den siden! Derfor, etter å ha ha talt opp antall tapere, og mulige tapere, er et av de første tingene man bør gjøre i planleggingen av en trumfkontrakt å spørre seg selv: "Kan jeg ta ut trumfen med det samme, eller må jeg vente litt med det". Og: "Er det noe trumfen på den ene siden må brukes til?"

Hvis svaret er ja, du kan ta ut trumfen akkurat nå, ta ut trumfen! Hvis svaret er nei har du oppdaget at trumfen på den ene siden må brukes til noe spesielt og planlegger videre ut fra det.

Den typiske situasjonen dette er viktig er om det må trumfes en eller flere mulige tapere på den hånden med færrest trumf (gir ekstra stikk!). Det kan også være andre ting som gjør at du må vente litt med trumfen, for eksempel behov for overganger (i trumf) til å spille sidefarger best mulig osv.  

Her skal du få se et spill fra en IMP-PAR turnering forleden hvor det ikke handlet om trumfen, men om "mulige tapere".

GIVER NORD: ALLE I SONEN

Du er i 4 hjerter som vest etter at syd har meldt inn spar.

Nord spiller ut spar 8, enten singelton eller dobbelton. 

Her må ikke østs trumf brukes til noe spesielt, så inne på spar ess spilles trumf, og det viser seg at nord satt med tre trumf fra start. Hva har du tenkt å gjøre etter uttrumfing?

Det er en kløvertaper, og det ser unektelig lovende ut i denne utgangen. Det eneste som behøves er å unngå tre rutertapere! Det vil i så fall være veldig uheldig, men hvordan bør ruteren spilles for å sikre seg mot uheldig rutersits?

Det er jo et ordak i bridge som sier: "Hvis du er i en kontrakt som ser veldig opplagt ut, vær pessimistisk. Hvis du derimot er i en kontrakt som ser håpløs ut, være optimistisk.

Med det menes at om det ser veldig enkelt ut, ta deg tid til å se for deg sitser som kan skape trøbbel, og så forsøk om du kan spille på på en sånn måte at den mulige problemsitsen kan løses uten at du får vanskeligheter om det sitter normalt. Og om du spiller en kontrakt som ser nesten umulig ut å vinne, forsøk å se for deg en sits som gjør at den kan vinnes likevel. Eller spill på "Enda sjansen" som er tittelen på en av mine favoritt bridgebøker fra 70-tallet (Jannersten forlag). 

Det er kanskje ikke helt bombesikkert hva som er riktig her. Begge motspillerne kan muligens være kort i ruter, men første tanke er at mest sannsynlig har syd noen rutere siden han hadde singelton trumf. Fargen sitter ofte 3-2 her, og da er det maksimalt to tapere i fargen, no problem. Men kan syd har fire ruter, for eksempel K-Q-10-x? 

Lite trolig, for i så fall har nord syv eller åtte kløver, og han ga ikke lyd fra seg verken i åpning eller etter 1 ruter (øst), 1 spar fra syd og 2 hjerter fra vest. Etter det hoppet øst til 4 hjerter. Kan nord ha fire ruter? 

Det er ikke umulig, for syd kan ha lang kløver ved siden av sparen sin. Det er ikke sikkert det er så komfortabelt for syd å melde mer på femtrinnet i sonen med bare damen på topp i spar og fordelingen 6-1-1-5 eller (5-1-1-6) og kanskje kun en kløverhonnør. Og akkurat slik satt det:

Hvis du antar at nord ikke har singel ruter er det minst en sikker spilleplan. Etter tre runder trumf kan det spilles ruter fra vest. Om nord legger i ruter 10 (feil motspill) blir det enkelt, da blir det kun to stikk på han for K-Q. Hvis han legger liten legges åtteren fra øst. Om syd vinner den ruteren, for eksempel med tieren, spiller han kløver, og det kommer to runder av fargen. Vest trumfer den andre og spiller nok en liten ruter mot øst. Hvis nord følger lavt (om han satt med K-Q-x-x fra start) tas finessen med nieren. Ryker den finessen gjør ikke det noe, for i så fall sitter fargen 3-2. 

I dette tilfellet løser den ruterbehandligen fargen med det samme siden liten til åtteren vinner stikket. Dette blir kun galt om syd har K-Q-10-x. 

For en annen variant er å ta tre runder hjerter og ende opp hos øst, så liten ruter derfra. Syd følger med liten og vest legger syveren. Det blir galt bare om det stikket ryker til nords singelton ruter 10 (som han ikke spilte ut), men det går greit med alle andre sitser. Senere spilles på samme måte som i den andre varianten ruter mot øst, og nords kort dekkes billigst mulig. Ryker den finessen sitter ruteren 3-2. 

I den nevnte IMP-turneringen i forrige uke noterte fem av 11 Ø/V-par +620 i 4 hjerter. To par var i 3NT og gikk raskt med idet N/S tok fem kløverstikk, og fire spillefører la ned ruter ess og fikk tre rutertapere og en kløvertaper.. 

 

 

IKKE SÅ SKUMMELT?

I et innlegg her i bloggen forleden så vi på et spill hvor en ganske avansert sluttposisjon oppstod. For mange synes slike ting som skvis og innspill, og andre avanserte teknikker å være litt skummelt, og selv for erfarne spillere kan slikt være uoversiktlig. I noen spill behøver det ikke være så veldig vanskelig, og det gjelder å gjøre situasjonen så oversiktlig som mulig. Av og til behøves ikke mye telling eller annen tankevirksomhet, men det er nok å følge med på hva som blir kastet. Det er ofte i spill hvor en har ganske mye informasjon fra meldingene, og/eller info fra hvordan spillet har gått så langt. 

Her får du et sånt spill fra en turnering i helgen. 

AVANSERT KANSKJE, MEN ER DET SÅ VELDIG KOMPLISERT?

Det er et poeng i meldingene her. Mange bruker svak grand i siste hånd (balanseringsposisjon), eller i såkalt "pass-out-seat" på dårlig norsk. De kan ha noe for seg. Selv liker jeg sterk grand der også. Om grandinnmelding i den posisjonen er svak (balanseringsgrand) må 15-17(18) puttes inn i dobling, og det blir enda ett grandintervall å forholde seg til i neste melderunde etter først å ha doblet. 

Uansett, her meldte i alle fall syd 1NT som viste en vanlig sterk grand. Like etterpå var han i 3NT, og vest spilte ut ruter knekt til østs konge. Tilbake kom ruter 2, og siden vest startet med AJ109 tok de de fire første stikkene i ruter. Vest skiftet så til kløver.

Opptellingen viser at spillefører har åtte sikre stikk og det er den berømte kanten, han kan ikke slippe inn motparten flere ganger. Men at man har resten av stikkene bortsett fra ett er en situasjon hvor det kan oppstå en skvis. Her er det ingen finesse som kan tas, ingen sidefarge som kan sitte rundt, så det må faktisk en skvis til hvis ikke dame-knekt sitter dobbel i hjerter, da. 

På de fire ruterrundene må det kastes ett kort fra syd, og han kan kaste en spar, eller en hjerter. La oss si han kaster en hjerter. Fra nord må det kastes to ganger. Det som ikke må røres er hjerteren! Det er jo en trussel mot en motspiller som kanskje må passe på både spar og hjerter, ikke usannsynlig siden vest åpnet, og har han både spar konge og dame-knekt i hjerter er han snart ille ute. Og fra nord kan selvsagt både spar og kløver kastes, det behøves ikke lengde i de fargene. Syd har jo fem kløver, og ett ekstra sparstikk for for eksempel damen vil være nok til å vinne ni stikk. Så la oss si det ble kastet en spar og en kløver fra nord. 

Vest må skifte til kløver, for hvis han spiller en majorfarge forærer han det niende stikk i den fargen med det samme.

Idet vest i femte stikk spiller kløver er det bare å ta stikkene i kløver og ikke røre hjerter før til slutt. For å gjøre det enkelt for deg selv, ta for spar ess på et tidspunkt. Da er det eneste du behøver å følge med på idet du innkasserer kløvrestikkene om vest kvitter seg med spar konge. Slik så hele spillet ut fra start på søndag:

Altså, fire runder ruter fra start, så kløverskift. Spillefører tar for spar ess og kjører i gang med kløveren. Før den siste ser det slik ut:

På kløver 9 kan vest pakke sammen. Du bare sitter og følger med på om han kaster spar konge. Gjør han det kaster du en hjerter fra nord og tar de tre siste med hjerter konge, hjerter ess og spar dame. Hvis ikke vest kaster spar konge kvitter du deg med spar dame fra nord, det kortet har gjort nytten sin. Så prøver du hjerteren. Enten står hjerter 10 til slutt (som her), og hvis ikke skvisen virket (øst hadde for eksempel hjerter knekt fjerde fra start) får øst det siste stikket i hjerter.

En vel gjennomført skvis fører til ni stikk her, uten at spillefører egentlig må telle noe som helst!

ET POENG I MOTSPILLET

Merk det som skjedde i første stikk. Dette er en situasjon hvor mange motspillere gjør feil. 

Vest spiller altså ut ruter knekt mot 3NT. Mange tenker at det er nok fra noe sånt som J109-fjerde, eller femte, og legger liten som styrkekast. Og det er greit hver gang syd har A-Q, men det blir fryktelig feil om syd har bare damen som det var i dette spillet. Da får han ett stikk i den fargen som han ikke burde fått, og det er det niende stikket på et sølvfat helt uten kamp!

Makker kan jo ha spilt ut knekten fra AJ10x eller lignende, og får å ikke tulle bort ett stikk hvis det slik bør øst legge kongen. Om syd faktisk har A-Q i ruter koster det ikke noe å legge kongen, spillefører har jo i så fall to ruterstikk uansett. Det samme gjelder om det er småkort i bordet og du bak bordet har esset, og makker spiller ut knekten. Det kan være fra KJ10x og lignende, og derfor bør du opp med esset i første stikk. Hvis spillefører har K-Q-x vil han normalt få to stikk i fargen før eller siden uansett.   

 

 

Utgang i begge retninger

Fra en kamp i RealBridge Online Lag på torsdag tar vi med et spill hvor det er 18 honnørpoeng til sammen N/S, mens Ø/V har 22 honnnørpoeng. Det vil normalt tilsi delkontrakt den ene eller den andre veien. Men det ble det ikke.

Spillet er fra kampen mellom rutinerte TopBridge Senior mot et lag som kaller seg Sylvesters forbilder. Kampen var nokså jevn og sistnevnte lag ledet en stund såvidt, men bare til det gjenstod en tredel av kampen. På de siste spillene vant TopBridge Senior 52-6 og kampen med 30 IMP. Sluttspurten startet med dette spillet:

Giver øst, N/S i sonen

Ved det ene bordet åpnet Åsmund Stokkeland som syd for TopBridge-laget med 1 spar. Ville du åpnet? Dette har mest med stil å gjøre. Det er bare 10 HP, men fin fordeling og begge major. Det er selvsagt ingen garanti for at det går bra å åpne, og om det ikke finnes tilpasning i major kan det for eksempel ende i en litt hard 3NT. Den fine sparfargen kompenserer litt for manglende HP. Aggressive åpninger - spesilt med majorfargene og bra fordeling - setter ofte et voldsomt press på motparten. 

Vest doblet, og Sverre Johnsen sa 4 spar direkte. Ingen hadde noe å tilføye, men både øst og vest var nok fristet til å melde. 1 spar - 4 spar gjør det alltid vanskelig for motparten! 

I 4 spar var det kun tre tapere, men ikke ti stikk sånn helt uten videre. Det ordner seg dog med nok stjelinger, og/eller å godspille den femte ruteren, eventuelt ett stikk i hjerter hvis det startes med liten mot knekten. Åsmund Stokkeland vant utgangen de hadde meldt med 18 poeng til sammen, en fet +620 til notering som selvsagt ville bli vanskelig for N/S å kopiere ved det andre bordet. Og der gikk meldingene helt annerledes: 

Ved det bordet åpnet som du ser Jon-Egil Furunes (TopBridge) som øst med 1NT. Ja, det er riktig, 1NT! Det er den såkalte "mini-granden"  som av noen brukes utenfor sonen, andre bruker den kun i gunstig sone. 

Syd gikk innpå med 2 hjerter som (jeg gjetter på) viste begge major. Vest passet, og nord hoppet direkte til 4 spar. Da det gikk pass, pass kom Jan Mikkelsen (vest) tilbake med 4NT som ba øst melde en farge, og øst sa 5 kløver. Ingen hadde noe å tilføye til det. Det ble altså meldt utgang N/S ved det ene bordet, Ø/V ved det andre og selv om ingen av utgangsmelderne hadde i nærheten av de foreskrevne antall HP for det var det ingen som doblet.

Og det gjorde de rett i.

For selv om det kom ruter ut og ruter til stjeling mot 5 kløver stod det elleve stikk. En hjerter kunne senere kastes fra øst på ruter, og siden hjerterfinessen gikk bra ble det utgang til Ø/V ved det bordet, +400.

Spillet ga 14 IMP til seniorene fra TopBridge.

  

REALBRIDGE ONLINE LAG - SLUTTSPILL

Sluttspillet i RealBridge Online lag pågår nå. Marianne Harding la i kveld (onsdag) ut et innlegg på Facebook om dette, med informasjon om at det er mulig å følge kampene i Vu-graph sendinger med kommentering. 

Fra kampen HEIMDAL (Austberg) mot SKIEN BK 2 tar vi med et par fine svingspill i favør laget fra Trondheim som vant kampen med 113-56 (32 spill).

Giver syd, Ø/V i sonen

Ved det ene bordet havnet Skiens Ø/V i 4 hjerter etter at syd (Arild Rasmussen) hadde åpnet med en konstruktiv svake 2 spar (8-10 poeng). Per Erik Austberg spilte ut spar knekt og forsvaret hadde ingen problemer med å få fatt i fire motspillstikk, HEIMDAL +100.

Ved det andre bordet åpnet Skiens syd med 1 spar. Glenn Grøtheim doblet, nord sa pass og Petter Tøndel meldte 2 kløver. Da hoppet vest til 3 hjerter, en melding som viser knallsterke kort siden 2 hjerter også viser en sterk hånd i denne situasjonen, men 3 hjerter er ikke helt krav slik de fleste spiller. Nå tok Tøndel sjansen på 3NT - knallhardt meldt! Men det heter jo "never argue with success", så hvis kontrakten fyker hjem er det helt greit å melde hardt!

I teorien kan imdilertid N/S hente de elleve første stikkene i motspill mot 3NT, syv sonebet! Da må syd finne et usannsynlig ruterutspill, og det må være kongen eller knekten for å få fatt i absolutt maks (med ruter 3 i utspill blokkeres ruteren idet spillefører legger damen). 

Men praksis er noe annet. Hvis for eksempel syd inviterer i spar er det ti stikk med det samme.

Syd fant spennende utspill: spar ess! Nord avblokkerte med spar knekt. Forsvaret hadde fortsatt sjansen til å ta fem ruterstikk og to bet. Syd tenkte tydeligvis at å godspille sparen sin var en bra sjanse, men skal det gå bra må antagelig nord ha tre spar og hjerterstopper med knekten fjerde, hvis ikke blir det for sent om ikke nord også har ruter ess. Da syd fortsatte med spar tok Tøndel raskt ti stikk, +630 og 12 IMP til HEIMDAL.

Litt senere var Tøndel på farten igjen da han åpnet med 2 ruter som øst i dette spillet:

Giver nord, N/S i sonen

Merk at nord var giver, og SKIEN sin nord passet. Litt et stilspørsmål, men mange åpner ganske flittig med slike 10 poengere, minst ti kort i to farger. Et argument for pass er kanskje at sparfargen er så svak, for det må åpnes med høyeste farge med 5-5.

Passen ga øst en sjanse. Og han åpnet altså med 2 ruter som viste en svak hånd med en major, ofte femkorts utenfor sonen. Det gjorde det nok vanskeligere for N/S enn om nord hadde åpnet og de hadde fått melde i fred. De bør kanskje kunne finne frem til slem i spar uansett, men det ble litt usikkerhet (?), og de endte i 3NT hvor det etter hvert ble elleve stikk, SKIEN +660.

Ved det andre bordet åpnet Austberg (nord) med 1 spar og N/S fikk melde i fred. Via Stenberg havnet de i den gode slemmen 6 spar spilt av nord.

Siden det var fire ruterstikk hos nord ved å stjele en ruter hos syd ble det avkast for tre kløvere på ruteren. Om ruter knekt hadde sittet femte ville kontrakten vært avhenigig av kløver ess foran, og det kortet satt også riktig. Og om trumfen sitter 3-1 er det også litt verre, men det ville ordner seg da også slik det satt i kløver/ruter.

Pluss 1430 mot utgang ved det andre bordet var verd 13 IMP for Heimdal. 

 

 

Midlertidig kortblind?

Alle har vi vel vært der, situasjoner ved bridgebordet hvor vi totalt overser helt opplagte ting.

Dagens spill er kanskje mest for de relativt ferske, men det var noen ganske erfarne spillere som gikk i baret da spillet forekom i en lagturnering i helgen.

Du havner normalt i 4 spar med disse kortene. Idet syd åpner og får støtte til 2spar må han invitere til utgang, og nord har fine kort for høyningen sin og aksepterer utgangsinvitten. 

Mot 4 spar spiller vest ut kløver knekt til østs ess. La oss si det kommer kløver tilbake til kongen.

Planlegg spillet.

Trumfen må sitte 3-2, hvis ikke ser det veldig mørkt ut. Men selv om det er kun en trumftaper ser det litt vanskelig ut å unngå to rutertapere. En kan kastes på hjerter konge, men syd blir fortsatt sittende med tre ruter og har kun esset i fargen til å dekke opp de taperne. Du har fått to kløverstikk godspilt, men den siste kløver gir avkast kun for en ruter hos nod. Det ser ut som om det vil bli igjen 2-2 med små ruteren på begge sider. Hvilken sjanse er det i denne utgangen?

Det kan bli to hjerterstikk hos nord. Det som må til er at hjerter dame sitter singel (lite sannsynlig), dobbel eller tredje. Og slik satt det:

Spilleføringen etter denne starten er å innkassere spar A-K først, og håpet lever så lenge trumfen satt 2-2. Så ned med hjerter ess. Deretter spilles ruter til esset og hjerter konge med ruteravkast fulgt av en hjerterstjeling. Siden damen kommer på er alt i orden. Det eneste spillefører må få med seg er at inntaket til nord for å hente hjerter knekt for ett ruteravkast til er å stjele kløver dame. Det er der det er fort gjort å få et midlertidig tilfelle av kortblindhet, man må altså trumf ett stikk. Men det spiller jo ingen rolle om kløver dame gir stikk, eller spar 8 tar det stikket. Så etter å ha godspilt hjerter knekt spilles kløver konge fulgt av kløver dame som trumfes hos nord, og hjerter knekt spilles mens nok en ruter til forsvinner. Spillefører taper kun ett stikk i hver av fargene spar, ruter og kløver.

I vår kamp på lørdag spilte min makker litt bedre enn dette da han etter den gitte starten tok to store trumf før han spilte ruter 10 - en ekstra sjanse for motparten til å hjelpe til. Vest bet på agnet - husk han så ikke syds hånd - og dekket ruter 10 med knekten. Esset tok stikket, og da østs dame kom på i samme stikk behøvde ikke lenger spillefører noe ekstra hjerterstikk siden det var igjen kun en stor ruter, han sinpelthen ga bort ett stikk i ruter til dem!

Ved det andre bordet kom kløver ut til esset fulgt av ruter dame i skift. Da er det noe verre, for det tar tilsynelatende bort ett inntak til nord. Og det behøves to inntak (ruter ess og stjeling av en kløvervinner) til nord for å kunne godspille hjerter knekt og senere hente det stikket.

Sa jeg "tok bort ett inntak"? 

Nei, det er ikke riktig, for spillefører kan lasjere den første ruteren. Om øst har en ruter til er det ikke noe spillefører kan gjøre med det, men siden øst har kun singel dame må han spille en annen farge i neste stikk, og spillefører er i samme posisjon som om det hadde kommet kløver tilbake i stikk to. Men spillefører stakk med ruter ess, og da ble det en bet. 

NM FOR KLUBBLAG

I NM for klubblag har lagene kommet til den spennende 6.runden hvor alt handler om å komme seg til lagfinalen, en milepæl for mange bridgespillere, og ett av sesongens høydepunkt for selv de mest meriterte.

Så langt viser resultatene (her) at Kristiansand (Kvangraven), Bergen Akademiske (Bakke) og Stavanger (Skimmeland) allerede er kvalifisert for lagfinalen. Resultater fra alle 6.rundekampene kommer snart, og vi kommer tilbake med flere detaljer og navn på kvalifiserte spillere senere. Min informasjon tilsier at også Alta BK sloTøffelklubben og har gått videre, og at Sortland BK slo Båsmo i en tøff match.

Her er et spennende spill fra den kampen.

Giver vest, ingen i sonen.

Kristian Barstad Ellingsen endte som spillefører i 4 spar som vest. Nord hadde meldt inn 1 hjerter, og syd hadde unektelig gode kort! Da Ø/V var i 4 spar hadde ikke syd særlig tro på den og doblet. Det er kun to opplagte tapere, men langt i fra ti stikk for det, og spesielt fordi trumfen satt 4-0 er det ikke så enkelt.

Nord visste det var voldsom fordeling og ville likt å spille ut trumf, men det hadde han ikke. Så han spilte ut en liten hjerter til esset. Nå hadde Ellingsen ikke så store problemer, han kunne kryss-stjele, og inkludert ett stikk for hjerter konge ble det greit å notere ti stikk, +590.

Ved det andre bordet ble øst spillefører i 4 spar, der udoblet. Syd spilte ut ruter konge. Nå kunne vel spillefører ha vunnet kontrakten på lignende måte som ved det andre bordet ved å få tak i ett stikk i hjerter, men da han ikke visste at trumfen satt 4-0 spilte han ikke hjerter tidsnok, og endte opp med å gå en bet (uten hjerterstikk).

Spillet ga 12 IMP til Sortland på deres vei til lagfinalen.

SKVIS - Vanskelig og litt skummelt?

Mange synes nok skvis og slike ting er «skumle greier», komplisert og uforståelig. Ja, noen skviser er kompliserte og vanskelige å gjennomføre for mange spillere selv om de fleste forstår det som skjer når en sluttposisjon blir beskrevet i et diagram.

Vi skal her se på et spill som beskriver en situasjon som er ganske ofte forekommende, og hvor skvis kan oppstå nesten av seg selv. Bare husk at om du har resten av stikkene unntatt ett, da kan det godt være slik at en motspiller får for mye å passe på fordi makkeren hans ikke har hold i de to fargene som må holdes. En ting man ofte må passe på i slike tilfeller er å ha overgang til begge sidene. Hvis det ikke er det kan den som blir skviset kvitte seg med det holdet hvor trusselen mot han er på den siden spillefører ikke lenger kan komme over til.

Her kommer et sånt spill fra en treningskamp forleden:

2NT viste 20-21. Noen vil kanskje være litt mer pessimistiske og kun invitere til slem med en kvantitativ 4NT (invitt til 6), men også da blir det slem fordi nord har maksimum. Det andre melde-alternativet med Puppet Stayman er fordi om nord har femkorts hjerter kan 6 hjerter på 5-3 tilpasning være en bedre slem enn 6NT. Nords 3 ruter viste en eller begge major (kun firekorts), og det var ikke syd interessert i. Så han avsluttet meldingene med 6NT. (om nord hadde hatt fem hjerter ville han sagt 3 hjerter på 3 kløver) 

Spillefører tar opptelling, og det er 2+3+4+2= 11 sikre stikk. Det er store muligheter for det tolvte. Hjerteren kan sitte rundt, men kløveren kan også sitte jevnt 3-2 og gi ett ekstra etter å ha gitt bort ett kløverstikk. Og her kan det godt oppstå en skvis også, husk det selv om du ikke føler deg helt komfortabel med hensyn til skvisteknikk.

Du må ikke prøve hjerteren først da du i så fall setter opp ett hjerterstikk til dem om fargen sitter 4-2, og da kan de kanskje ta beten med det hjerterstikket idet du forsøker å gi bort ett kløverstikk senere. Gi bort kløverstikket først, og ikke start med A-K da du i så fall deretter ikke kan få gitt bort ett stikk i fargen og komme i den situasjonen at du har resten unntatt ett stikk. Derfor, elegant spilles en liten kløver fra begge hender i andre stikk. Da har du alle sjansene dine i behold senere og kan prøve dem i tur og orden.

Forsvaret vinner kløverstikket og fortsetter med spar. Du tester nå kløveren, og det viser seg at vest satt med fire kløver fra start og øst singel knekt. Så det tolvte kom ikke automatisk i den fargen. Du har igjen hjertersjansen, men behøver ikke prøve den akkurat nå. Om hjerteren sitter 3-3 sitter den 3-3 til slutt også!

Du venter med hjerteren fordi du vet at det er noe som heter skvis, og tar i stedet stikkene i sidefargene først. Sjansen for skvis i dette spillet er at den motstanderen som du nå vet er alene om å holde kløveren også har fire hjerter. Og slik satt det!

Etter å ha gitt bort ett stikk i kløver kan du godt ta begge kløverhonnørene idet du kommer inn igjen for lettere å beholde oversikten senere. Planen er jo å ikke slippe dem inn igjen før eventuelt i stikk tretten, for du har jo nå fra topp alle de gjenværende stikkene unntatt ett.

Du husker det med overgang til begge sider, og det har du i hjerterfargen som du altså ikke behøver å røre nå. Istedet innkasseres ruterstikkene, kanskje vest blir presset? Da kommer du ned i denne sitasjonen før den siste ruteren:

På den andre og tredje ruteren måtte vest kaste, men han hadde fortsatt ingen problemer og kvittet seg med sine to gjenværende spar. Men idet syd spiller ruter knekt må vest kapitulere og kaste kløverholdet, eller gi opp hjerteren.

Du vet han har en stor kløver igjen og behøver ikke telle noe særlig i dette spillet, bare følge med! Det eneste du behøver følge med på er om vest kaster den kløveren du vet han har. Gjør han det tar du selvsagt kløverstikket og tre hjerterstikk til slutt. Hvis ikke vest kaster kløver (men hjerter) kvitter du deg med kløver 5 fra nord og prøver hjerteren som plutselig har til fire stikk!

Om hjerteren satt 3-3 fra start var det enkelt hele veien, men i så fall sitter hjerteren rundt til slutt også. 

Signaler i motspill - hva er best?

Noen bruker lavt som styrke, andre høyt, noen norske og andre svenske kast. Så er det de som legger Lavinthal ofte. Ulike (oddetall) som styrke, eller odds-even (oddetall er styrke, partall Lavinthal) er også metoder som blir brukt.

En kan diskutere frem og tilbake om hva som er best, men det er vanskelig å finne noen klar konklusjon.

I Norge er det “norske og små» som gjelder, lav-høy som styrke og de vi kaller norsk fordeling. Det har det vært i alle år selv om det var en del toppspillere i Oslo og på Østlandet som brukte «svenske og ulike», og «svenske og små» i gamle dager. Det er vel noen som spiller høyt som styrke i Norge og, ofte i kombinasjon med norsk fordeling.

Internasjonalt ser en litt av alt, og for eksempel i USA er det klart flere som spiller med høy-lav som styrke. Her «Down Under» er det «svenske og små», eller såkalt UDCA (upside-down count and attitude).

Vi nordmenn og flere andre er ganske sikre på at «lavt» som styrke er best. Det er fordi det ikke alltid er så gunstig å legge et halvhøyt kort som styrke, det kan jo være et verdifullt kort.

Det kan imidlertid være motsatt.

Hvis det spilles med lavt som styrke kan det hende kortet man må legge som svakhet er verdifullt, og hvis man ikke har råd til å legge det kortet og legger et lavere kort vil makker mistolke det lille kortet du legger og tro du har bedt om fortsettelse i fargen.

Konklusjonen på dette – som ganske sikkert vil overraske en del spillere - er faktisk at det spesielt på honnørutspill faktisk er teoretisk bedre med høy-lav som styrke og et så lite kort som mulig er svakhet. Dette gjelder en god del kombinasjoner. La oss se på noen eksempler (syd er spillefører):

Vi tenker oss at vest velger å spille ut ruter konge mot en fargekontrakt, og det kan jo godt etter meldingene se ut som et godt utspill. 

Om Ø/V bruker fordeling på slike utspill legger øst toeren, men da kan ikke vest vite om han skal fortsette eller ikke idet syd lasjerer. Så vi tenker oss at Ø/V bruker styrke og svakhet i en sånn situasjon.

Øst får et dilemma. Hvis han legger toeren og syd lasjerer vil garantert vest fortsette fargen rett opp i syds A-J. Hvis øst legger tieren som er normalt her, kan spillefører om det ser best ut stikke, og han har en stopper med kn-8 da dette blir igjen:

Hvis makkerparet bruker høy-lav som styrke kan øst komfortabelt legge toeren på den utspilte kongen. Vest vet han ikke skal fortsette om syd lasjerer. Hvis det er øst som kommer inn et par ganger får makkerparet tid til å spille ruter gjennom og sette opp et andre ruterstikk. 

Her er et enda bedre eksempel (syd er spillefører):

Ø/V kan med dette få tre kløverstikk, men...

Vest spiller ut kløver ess, og samme hva kontrakten er blir sarten på motspillet et håpløst prosjekt for Ø/V om de bruker lavt som styrke. Hvis øst legger toeren (styrke) vil jo vest garantert fortsette fargen og forære syd stikk for kløver dame. Men hvis øst legger knekten (normalt), eller tieren har spillefører umiddelbart fått en kombinasjon som er stopper:

Dame-9 i kløver har blitt en perfekt saksekombinasjon, og Ø/V kan ikke lenger få mer enn ett stikk til i kløver. 

Hvis Ø/V bruker høyt som styrke legger øst komfortabelt toeren i første stikk. Vest fortsetter ikke (toeren var jo svakhet), og senere kan de da få full uttelling i fargen (tre stikk) ved at øst spiller kløver med J-10 gjenværende, og damen blir elegant fisket opp av motspillerne.

I innledningen står det at dette er mest teoretisk, men la oss se på et par spill fra praksis som også viser poenget med all mulig tydelighet.

MOTSPILLER (NORD)

 

                                                           BLINDEMANN (ØST)

Dette er et spill som jeg har forsøkt å fortrenge uten å lykkes.

Vest var i 4 spar etter at han ikke hadde vist særlig sterke kort, så øst har meldt knallhardt.

Jeg spilte ut kløver ess og makker la knekten, spillefører syveren. Hva nå? Jeg skiftet til hjerter i andre stikk, og vi hadde et sekund teoretisk sett kontroll på beten da makker hadde hjerter ess!

På kløver ess la altså syd knekten, for toeren ville vært styrkekast. Så kom syd inn på hjerter ess i andre stikk og kunne gitt nord en hjerterstjeling.

Men hvordan skal syd kunne vite at ikke nord har dobbelton hjerter og for eksempel A-K-9 i kløver. I så fall er kløver tilbake riktig motspill for å ta tre kløverstikk.

Da han spilte kløver i tredje stikk føk 4 spar hjem - -420.

Det er klart at om jeg (nord) vet at syd har hjerter ess kan jeg løse dette til tross for at vi bruker lavt som styrke og syd legger knekten. Jeg kunne tatt for kløver konge FØR jeg spiller hjerter. Da vet syd at det ikke er mer å hente i kløver (nord ville spilt ut kongen fra AK-blokk) og stikker med hjerter ess før han fortsetter med hjerter til stjeling – en bet. Og en bet ville vært usedvanlig gullkantet.

Spillet er fra semifinalen i den internasjonale lagturneringen i Canberra, Australia i 2020. Mitt lag ledet kampen med 5 IMP før dette aller siste spillet (av 64 spill), uten at vi ved bordet visste det. Våre lagkamerater stoppet i 3 spar ved det andre bordet, og der ble det også ti stikk, men +170. Da det ble -420 for oss kostet spillet 6 IMP i stedet for 6 IMP inn om beten tas - en 12 IMP sving, altså. Kampen og finaleplassen ble tapt med 1 IMP.

I en lagturnering i helgen kom dette spillet:

Mange spilte ut ruter dame mot nords 4 spar, og da forsvant en hjerter fra syd i andre stikk på den andre ruterhonnøren. Da var det svært gode sjanser, dog fortsatt ikke helt nedlegg, men utgangen ble vunnet flere steder.

Hvis vest velger å spille ut hjerter ess er forsvaret godt i gang og kan bete kontrakten med tre hjerterstikk og kløver ess. Men motspillet må være nøyaktig, vest må skifte til kløver i andre stikk.

Poenget vi vil frem til i dagens artikkel handler altså om østs signal i første stikk. Hvis han hadde hatt J102, J1032 eller lignende ville det vært helt forkjært med avtalen «lavt» som styrke, for han kan har ikke råd til å «skusle» bort tieren eller knekten. Da får spillefører en sikker stopper med Q-9 gjenværende. Her kan øst legge syveren i et forsøk på å legge svakhet, men det kortet kan mistolkes. Syveren kan jo godt være den minste hjerteren øst har (Q-8-7, Q-9-7, Q-10-9-7, Q-10-8-7), og i så fall haster det kanskje for Ø/V med å ta hjerterstikkene. Hvis derimot syveren er svakhet er det trolig riktig å skifte til kløver. For å være sikker på at makker skal tolke vests signal må han legge knekten hvis de har avtalt lavt som styrke. Men da har plutselig N/S en sikker stopper med gjenværende Q-9 mot to små, tieren i saks, og kontrakten kan ikke betes lenger.

Hvis Ø/V derimot spiller med høyt som styrke på honnørutspill kan vest komfortabelt legge svakhet med hjerter 3. Øst bør da kunne finne kløverskiftet, og om han skifter til kløver vinner vest med esset og spiller hjerter knekt fra gjenværende J-10-7. Forsvaret starter effektivt med de fire første stikkene.

Denne artikkelen er ikke ment for å forvirre alle dere som spiller «norske og små», eller for å forsøke å få hundrevis av makkerpar til å skifte til høy-lav som styrke på honnørutspill. Det er mest som en teoretisk greie, men det skjer altså i praksis også. Ikke så ofte, men etter nærmere 50 år med bridge har jeg sett dette poenget noen ganger, dog neppe mer enn ti ganger, tror jeg.

Å endre motspills-metodene vi er vant med å spille med er ikke alltid så lett, spesielt om man har spilt lenge sammen. Mange har forsøkt. En gang satt jeg og pratet bridge med Boye Brogeland. Selveste Bob Hamman satt ved bodet, og da dette dette «problemet» ble diskutert sa han ingenting, bare smilte og lo fordi han selvsagt var fullstendig klar over dette problemet. Og han legger høyt som styrke.

Boye var også fullstendig klar over teoerien om dette og fortalte at han og Espen Lindqvist (tror jeg det var) en gang forsøkte å skifte til høyt som styrke på honnørutspill. Det blir fort krøll, og for dem varte prosjektet kun en kamp eller en sesjon. Tilbake til "norske og små".

Jeg skulle dagen etter spille i en parturnering med toppspilleren Liam Milne, og vi er begge vant med lavt kort som styrke. Like før spillestart ble vi enige om å prøve høyt som styrke på honnørutspill. Hvorfor ikke prøve det?

Ti minutter senere kom et spill hvor jeg spilte ut spar konge fra KQJ10 eller lignende, og esset vant første stikk idet Liam la spar 9. Vi spilte med skjermer, og det var en vennlig, avslappet tone ved bordet. Så, jeg og han på min side hørte fra den andre siden av kjermen litt småprat og et spørsmål fra spillefører om utspillet og Liam sitt påkast, og Liam svarte: «low encouraging». Det kunne vært ille, han hadde jo lagt styrke med nieren. Kanskje "straffbart" også siden jeg hørte forklaringen som stred mot avtalen vår. Jeg kunne jo hatt K-Q-10 og tolket styrkekastet som at han hadde knekten hvis jeg ikke hadde hørt forlaringen. Det betød imidlertid ingen ting i det spillet. Det var rundens siste spill, og jeg spurte så fort je gkunne Liam om «hvordan var det der med signaler på honnørutspill?». Han sa: «Oh, shit», og resten av turneringen spilte vi med lav-høy som styrke.

Så de fleste av oss får vel heller leve med noen få spill hvor metoden vår ikke er optimal, selv om det er ganske fortærende, og ganske uheldig hvis det en sjelden gang er med på å koste en finaleplass.

NORD-NORGE (Evenstad) vant jevn vinterserie

Ti lag spilte i den norske vinterserien på BBO, en kamp mot hvert av de andre lagene.

Til topps gikk Nord-Norge (Evenstad) mindre enn ett VP foran Norge Senior. OBK Kløverknekt kom på 3.plass.

Alle resultatene, spill og butler finner du her.

Det er også en Facebook gruppe for BBO-serien i Norge, og den finner her.

I dette spillet i siste runde var vel vinnerlaget litt heldige i sin kamp, men likevel kunne Norge Senior sitt Ø/V-par avgjort turneringen for egen maskin i deres kamp.

Det er en enkel storeslem å spille for Ø/V, men ikke nødvendigvis så enkel å melde. Hvis ikke nord melder inn er det trolig nokså greit for de fleste, for eksempel etter 1 hjerter - 2NT Stenberg. Hva om det går innmelding 1 spar som det normalt gjør her? Er 2NT fortsatt utgangskrav -Stenberg, eller ikke?

Noen lot seg kanskje friste til å åpne med 1NT som vest. Det er ikke helt galt med balanserte 5-4 hender, men anbefalingen er å ikke velge åpningsmeldingen 1NT med 5-4 hender som inneholder femkorts major.

Det er kanskje ikke så ofte det er behov for utgangskrav Stenberg etter innmelding, men mye tyder på at det er en god avtale å bruke det så får man brukt systemet videre i meldingene om nestemann ikke melder. Hvis øst får vite om "ekstra" uten kortfarge må vel nesten ruterfargen gjøre at det er bra spill for 7 hjerter? Men ruter knekt er et godt kort som gjør at det er helenkelt å spille 7 hjerter nesten uansett hva vest har så lenge de får funnet ut at alle nøkkelkortene er på plass. (vest kan kanskje ha fire kløver og to ruter så blir det for lite avkast på ruteren)

Hvis syd gir lyd fra seg (har jo sparstøtte) kan N/S melde mer og gjøre det vanskeligere for Ø/V, og N/S kan også stampe over 6 hjerter, faktisk også over 7 hjerter! Det koster 2000 i 7 spar doblet, 210 mindre enn for 7 hjerter (2210). For å få tak i 2000 i 7 spar må Ø/V være nøyaktige og unngå at spillefører får kommet over til syd og spilte kløver mot kongen.

Meldingsforløpene gikk forskjellige ved de forskjellige bordene alt etter makkerparenes avtaler. Noen brukte Splinter med østs kort etter 1 hjerter og innmelding 1 spar. Det bør kanskje gå an å finne frem til 7 hjerter da også?

Du kan jo selv ta en prat med din egen makker for å finne ut hvordan kortene best mulig meldes med deres system. 

I Vinterserien kom tre Ø/V-par i 7 hjerter og noterte +2210. Tre par spilte utgang, resten var i lilleslem.

Vinnerlagets N/S satt imot +710 til N/S da de stoppet i utgang, mens de notert +1460 ved det andre bordet. Det ga 13 IMP inn for Nord-Norge.

For Norge Senior stampet Ludvigsen-Lillevik i 7 spar over 7 hjerter og slapp unna med -1700. Det ville vært nok til å vinne turneringen om lagkameratene fant frem til 7 hjerter og fikk spille der, eller også om det ble stampet i 7 spar også ved det bordet. Selv uavgjort spill ville vært nok for seniorene.

Men Ø/V for laget som ble nr. 2 stoppet i 6 hjerter, og da tapte de 6 IMP på spillet.  

Små marginer...

 

God norsk innsats i ALT NEWCO

For tiden florerer det med turneringer online, både nasjonalt og internasjonalt. Det blir ganske umulig å følge med. Vi ønsker selvsagt å rapportere spill og resultater her i bloggen, og derfor kan det være nyttig med noen tips av og til hvis ikke undertegnede skal være nødt til å befinne seg i våken tilstand foran PC'en 24 timer i døgnet. Det er imidlertid mye god informasjon å finne, resultater, bulletiner osv. på nettet. 

Det spilles nå en serie ALT-turneringer som kalles  ALT NEWCO (Alt Invitatational NEW COMPETITION), og der har lag De BOTTON gjort det skarpt i det siste. I ALT NEWCO 3 i gruppe A ble de på 2.plass kun slått av sterke MOSS, et amkerikansk-polsk profflag. På de BOTTON spiller Thomas Charlsen, Tor Erik Hotaniska og Tor Helness, samt Artur Malinowski som vi regner som litt norsk. 

Her er et spill som fikk noen svært uvanlige resultater. Utfallet i IMP var også særdeles merkelig i kampen mot et tyrkisk lag. .

Hoftaniska satt nord, og Charlsen syd.

Du ser nesten hele meldingsforløpet oppe til høyre. Hoftaniska brukte en litt uvanlig konvensjon her, svaret 2NT som utgangskrav med kløverfarge. Da de var havnet i 4 hjerter med åtte korts tilpasning syntes vest han kunne doble, en ekstremt uheldig avgjørelse da han kunne bare sittet der og innkassert en bet. Ja, for å være ærlig var det en direkte uklok avgjørelse å doble (noen vil bruke mye kraftigere uttrykk om den doblingen). For nå skjønte Hoftaniska hvordan dette var og "rømte" til 4NT!

Meldingsforløpet var imidlertid ikke slutt, vest doblet den kontrakten også. Da syntes "Hoffa" det kunne være nok med ufinheter og sendte det rett tilbake -  redobler!

Mot 4NT redoblet spilte øst ut ruter. At han ikke spilte ut hjerter etter dette meldingsforløpet er en gåte, men 4NT står likevel. Etter ruter ut tok Hoffa elleve stikk på mye mindre enn 11 sekunder - ett redoblet overstikk i sonen. Det ga +1520, ikke en direkte uvanlig score (7NT med tretten utenfor sonen), men trolig en score som de aller færreste noen gang vil oppleve å skrive ned på listen sin i utgangskontrakt!

Dette må da være en skikkelig gladscore, må nok de to norske ha tenkt, men nei...

Ved det andre bordet endte nord i 3NT, og De BOTTONS vest doblet med den fine hjerterbeholdningen bak syds hjerterfarge. Også der redoblet de.

Spar knekt kom i utspill, og spillefører snellet hjem elleve stikk ganske raskt der også. Det ga en score som i alle fall nesten ingen bridgespillere vil noen gang oppleve å få, +1800!

De BOTTON tapte spillet med 7 IMP. 

Huttetu...  

 

 

VAKKERT MOTSPILL - vel, en gylden sjanse...

Coronaen er selvsagt alvorlige greier, og en skal vel ikke klage for mye. Men det har lenge vært mange begrensninger i mange av de aktivitetene vi er vant med. Det har ført til at mange bridgespillere føler et stort savn etter å spille «ordentlig» bridge, face-to-face.

Her i New Zealand hvor jeg befinner meg har det en stund vært ganske normalt med minimale reststriksjoner bortsett fra i forhold til utlandet. Så det spilles «vanlig» bridgeturneringer. I påsken var det en fin kongress i Auckland, både par- og lagturnering. De fikk et voldsomt oppmøte, oppimot 100 par – en travel langhelg for bridgefolket!

I lagturneringen fikk jeg selv en drømmesjanse til å utføre et kanonmotspill som er spektakulært og vakkert, og en klassiker. Prøv selv om du ser poenget.

Øst har vist sekskorts spar og åpningshånd, og makker på syds plass spiller ut hjerter dame mot 4 spar. Inne på hjerter ess forlanger spillefører ruter mot hånden. Du velger å suse opp på ruter ess, spillefører legger knekten og makker markerer to eller fire ruter. Hva spiller du nå?

Nord har jo med ett trumfstikk tre sikre stikk, og det kan se ut som spillefører kan ende opp med et kløvervalg om han har to små i den fargen. Mest sannsynlig har han dobbelton kløver, eller kanskje singelton, for om makker hadde hatt kun en kløver ville han antagelig spilt ut det kortet.

Å spille tilbake trumf ser litt uappetittlig ut, gjør det ikke?

Hvis nord spiller spar 3 vil jo spillefører om han har ess-konge la den løpe og unngår i så fall trumftaper.

Jeg tenkte at spillefører kanskje ville få litt problemer med overganger hvis han skulle trumfe hjerter, og i alle fall kunne få et kløvervalg til slutt så jeg spilte en ruter i tredje stikk. Det var ikke godt nok da hele spillet så slik ut:

Øst stjal ruterspillet og tok for hjerter konge, så hjerter til stjeling, ruter til stjeling og den siste hjerteren ble trumfet. Jeg kunne trumfe over, men det var uansett originalstikk, og spillefører tapte kun ett stikk i fargene spar, ruter og kløver, Ø/V +620.

Ser du det vakre motspillet som beter?

Vest har ikke noe inntak til kløverfargen lenger, så om spillefører forsøker å godspille fargen kan nord bare ligge unna en gang. Med liten spar fra nord slippes den til knekten og spillefører har 6+2+0+1= 10 sikre stikk, og han kan med det motspillet få elleve (stjele en hjerter). Det effektive motspillet er spektakulært, nord må i tredje stikk spille spar dame!

Jeg har vært borti denne morsomme varianten flere ganger, og tenkte på den, men så sviktet motet.

Se hva som skjer med spar dame tilbake:

Øst stikker selvsagt spar dame på hånden, og hva kan han da gjøre?

Nord ligger unna om kløveren angripes. Hvis spillefører trumfer en hjerter får nord tilbake sparstikket sitt med 10-2, spillefører har bare en stor honnør på hånde. Og han blir hengende med en hjertertaper og taper i så fall ett stikk i hver farge - en bet.

Hvis spillefører godspiller kløverfargen mens spar knekt fortsatt er i behold som inntak ligger nord unna en gang kløver, stikker den neste kløveren og spiller for eksempel spar 2 til knekten hos vest. Idet spillefører forsøker kløver fra vest, setter nord i trumftieren. Da får ikke nord noe trumfstikk, men han taper to hjerterstikk (!), ett i ruter og ett i kløver.

Henning Ødegaaardens minneturnering

Skjærtorstag arrangerte Skien BK Henning Ødegaardens minneturnering på RealBridge. Hele 108 par var påmeldt, 107 fullførte ifølge resultatlisten. Det ble spilt to sesjoner, totalt 54 spill.

Stian A. Evenstad og Gunnar Harr gikk til topps noen få poeng foran Odd Frydenberg-Lars Eide som igjen var like foran Tom Høiland-Helge Stornes på 3.plass.

Hele resultatlisten med link til alle spillene, og alt som skjedde (!) finner du her.

Her er et av de mest dramatiske spillene fra turneringens første sesjon hvor du først får en utspillsprøve med disse kortene:

(Giver øst, Ø/V i sonen)

        SYD

Du ser på at meldingsforløpet tar av etter at østs 2 ruter var forklart som en Multi-variant, og det er klart nå at han har sekskorts hjerter. Etter at du et øyeblikk trodde egen side hadde kortene melder motparten slem! Naturlig nok dobler du 6 hjerter med disse kortene, makker har tross alt meldt han også, men hva spiller du ut? 

Makkers farge er alltid et godt tips, men kan det være særlig bra her? Mye tyder på at det er voldsom fordeling her siden vest frivillig melder slem, og det er vel sannsynlig vest er renons i ruter? Da er det vel bedre sjanse for å få stikk i spar og kløver. Mellom de to fargene er spar konge det naturlige utspillet, eller hva. Det er hva syd spilte ut mot Gunnleiv (øst) og Marian Grude. Da gikk spillet fort:

Spar ess vant første stikk. Ess-konge i kløver ble spilt, så spar til stjeling hos øst og kløver dame med avkast av ruter knekt. Nå var det bare ett stikk å hente for N/S, +1660 til Ø/V.

Jeg kjenner ikke N/S sine avtaler, men jeg ser ikke helt hvorfor nord ikke doblet 4 ruter for utspill da han i alle fall ikke ønsker at makker skal spille ut noe annet?

Pluss 1660 til Ø/V ble resultatet der toerne Eide-Frydenberg satt Ø/V også etter at øst hadde åpnet med svake 2 hjerter. De to Ø/V-parene delte toppen, 103-1 i matchpoints.

Å bete kontrakten (ruter ut, eller trumfesset først) ville gitt delt topp andre veien, 206 poeng i sving i forhold til paret de møtte! Det ene paret som noterte +200 mot 6 hjerter doblet var Reidar Johnsen-Arnt Ola Fidjestøl, og det var Sælensminde-Olsen som uheldig fikk slemmen på vests hånd og måtte se på at nord spilte ut ruter ess.

Mellom +200 til N/S og +1660 til Ø/V var det selvsagt mange forskjellige scorer. Noen var i doblede sparkontrakter av N/S, mange i hjerterkontrakter Ø/V. Foruten de to parene som noterte +1660 som Ø/V var to andre par veldig fornøyde, men de fikk ikke topp for 5 hjerter redoblet med hjemgang og den uvanlige scoren +1200! Tre Ø/V-par kom rett bak det resultatet med +1050 for 5 hjerter doblet med ett overstikk.