IKKE SÅ SKUMMELT?

I et innlegg her i bloggen forleden så vi på et spill hvor en ganske avansert sluttposisjon oppstod. For mange synes slike ting som skvis og innspill, og andre avanserte teknikker å være litt skummelt, og selv for erfarne spillere kan slikt være uoversiktlig. I noen spill behøver det ikke være så veldig vanskelig, og det gjelder å gjøre situasjonen så oversiktlig som mulig. Av og til behøves ikke mye telling eller annen tankevirksomhet, men det er nok å følge med på hva som blir kastet. Det er ofte i spill hvor en har ganske mye informasjon fra meldingene, og/eller info fra hvordan spillet har gått så langt. 

Her får du et sånt spill fra en turnering i helgen. 

AVANSERT KANSKJE, MEN ER DET SÅ VELDIG KOMPLISERT?

Det er et poeng i meldingene her. Mange bruker svak grand i siste hånd (balanseringsposisjon), eller i såkalt "pass-out-seat" på dårlig norsk. De kan ha noe for seg. Selv liker jeg sterk grand der også. Om grandinnmelding i den posisjonen er svak (balanseringsgrand) må 15-17(18) puttes inn i dobling, og det blir enda ett grandintervall å forholde seg til i neste melderunde etter først å ha doblet. 

Uansett, her meldte i alle fall syd 1NT som viste en vanlig sterk grand. Like etterpå var han i 3NT, og vest spilte ut ruter knekt til østs konge. Tilbake kom ruter 2, og siden vest startet med AJ109 tok de de fire første stikkene i ruter. Vest skiftet så til kløver.

Opptellingen viser at spillefører har åtte sikre stikk og det er den berømte kanten, han kan ikke slippe inn motparten flere ganger. Men at man har resten av stikkene bortsett fra ett er en situasjon hvor det kan oppstå en skvis. Her er det ingen finesse som kan tas, ingen sidefarge som kan sitte rundt, så det må faktisk en skvis til hvis ikke dame-knekt sitter dobbel i hjerter, da. 

På de fire ruterrundene må det kastes ett kort fra syd, og han kan kaste en spar, eller en hjerter. La oss si han kaster en hjerter. Fra nord må det kastes to ganger. Det som ikke må røres er hjerteren! Det er jo en trussel mot en motspiller som kanskje må passe på både spar og hjerter, ikke usannsynlig siden vest åpnet, og har han både spar konge og dame-knekt i hjerter er han snart ille ute. Og fra nord kan selvsagt både spar og kløver kastes, det behøves ikke lengde i de fargene. Syd har jo fem kløver, og ett ekstra sparstikk for for eksempel damen vil være nok til å vinne ni stikk. Så la oss si det ble kastet en spar og en kløver fra nord. 

Vest må skifte til kløver, for hvis han spiller en majorfarge forærer han det niende stikk i den fargen med det samme.

Idet vest i femte stikk spiller kløver er det bare å ta stikkene i kløver og ikke røre hjerter før til slutt. For å gjøre det enkelt for deg selv, ta for spar ess på et tidspunkt. Da er det eneste du behøver å følge med på idet du innkasserer kløvrestikkene om vest kvitter seg med spar konge. Slik så hele spillet ut fra start på søndag:

Altså, fire runder ruter fra start, så kløverskift. Spillefører tar for spar ess og kjører i gang med kløveren. Før den siste ser det slik ut:

På kløver 9 kan vest pakke sammen. Du bare sitter og følger med på om han kaster spar konge. Gjør han det kaster du en hjerter fra nord og tar de tre siste med hjerter konge, hjerter ess og spar dame. Hvis ikke vest kaster spar konge kvitter du deg med spar dame fra nord, det kortet har gjort nytten sin. Så prøver du hjerteren. Enten står hjerter 10 til slutt (som her), og hvis ikke skvisen virket (øst hadde for eksempel hjerter knekt fjerde fra start) får øst det siste stikket i hjerter.

En vel gjennomført skvis fører til ni stikk her, uten at spillefører egentlig må telle noe som helst!

ET POENG I MOTSPILLET

Merk det som skjedde i første stikk. Dette er en situasjon hvor mange motspillere gjør feil. 

Vest spiller altså ut ruter knekt mot 3NT. Mange tenker at det er nok fra noe sånt som J109-fjerde, eller femte, og legger liten som styrkekast. Og det er greit hver gang syd har A-Q, men det blir fryktelig feil om syd har bare damen som det var i dette spillet. Da får han ett stikk i den fargen som han ikke burde fått, og det er det niende stikket på et sølvfat helt uten kamp!

Makker kan jo ha spilt ut knekten fra AJ10x eller lignende, og får å ikke tulle bort ett stikk hvis det slik bør øst legge kongen. Om syd faktisk har A-Q i ruter koster det ikke noe å legge kongen, spillefører har jo i så fall to ruterstikk uansett. Det samme gjelder om det er småkort i bordet og du bak bordet har esset, og makker spiller ut knekten. Det kan være fra KJ10x og lignende, og derfor bør du opp med esset i første stikk. Hvis spillefører har K-Q-x vil han normalt få to stikk i fargen før eller siden uansett.