Mulige tapere

I planlegginen av trumfkontrakter ser vi først på antall tapere. Men at det er for eksempel kun tre tapere betyr ikke nødvendigvis at det er ti stikk! Det er ofte slik at det må gjøres noe arbeid før de stikkene er vunnet. For eksempel regnes det som ingen taper i trumfkontrakt om du har esset tredje mot kongen dobbel i en sidefarge. Men hvis det er den hånden med esset tredje du velger å godspille må det gjøres noe med den tredje ruteren, enten kaste den på en vinner på den andre siden, eller trumfe den opp. Og om eneste mulighet er å trumfe en ruter for å bli kvitt den må det gjøres før for mange trumf er spilt og du kanskje har blitt fri for trumf på den siden! Derfor, etter å ha ha talt opp antall tapere, og mulige tapere, er et av de første tingene man bør gjøre i planleggingen av en trumfkontrakt å spørre seg selv: "Kan jeg ta ut trumfen med det samme, eller må jeg vente litt med det". Og: "Er det noe trumfen på den ene siden må brukes til?"

Hvis svaret er ja, du kan ta ut trumfen akkurat nå, ta ut trumfen! Hvis svaret er nei har du oppdaget at trumfen på den ene siden må brukes til noe spesielt og planlegger videre ut fra det.

Den typiske situasjonen dette er viktig er om det må trumfes en eller flere mulige tapere på den hånden med færrest trumf (gir ekstra stikk!). Det kan også være andre ting som gjør at du må vente litt med trumfen, for eksempel behov for overganger (i trumf) til å spille sidefarger best mulig osv.  

Her skal du få se et spill fra en IMP-PAR turnering forleden hvor det ikke handlet om trumfen, men om "mulige tapere".

GIVER NORD: ALLE I SONEN

Du er i 4 hjerter som vest etter at syd har meldt inn spar.

Nord spiller ut spar 8, enten singelton eller dobbelton. 

Her må ikke østs trumf brukes til noe spesielt, så inne på spar ess spilles trumf, og det viser seg at nord satt med tre trumf fra start. Hva har du tenkt å gjøre etter uttrumfing?

Det er en kløvertaper, og det ser unektelig lovende ut i denne utgangen. Det eneste som behøves er å unngå tre rutertapere! Det vil i så fall være veldig uheldig, men hvordan bør ruteren spilles for å sikre seg mot uheldig rutersits?

Det er jo et ordak i bridge som sier: "Hvis du er i en kontrakt som ser veldig opplagt ut, vær pessimistisk. Hvis du derimot er i en kontrakt som ser håpløs ut, være optimistisk.

Med det menes at om det ser veldig enkelt ut, ta deg tid til å se for deg sitser som kan skape trøbbel, og så forsøk om du kan spille på på en sånn måte at den mulige problemsitsen kan løses uten at du får vanskeligheter om det sitter normalt. Og om du spiller en kontrakt som ser nesten umulig ut å vinne, forsøk å se for deg en sits som gjør at den kan vinnes likevel. Eller spill på "Enda sjansen" som er tittelen på en av mine favoritt bridgebøker fra 70-tallet (Jannersten forlag). 

Det er kanskje ikke helt bombesikkert hva som er riktig her. Begge motspillerne kan muligens være kort i ruter, men første tanke er at mest sannsynlig har syd noen rutere siden han hadde singelton trumf. Fargen sitter ofte 3-2 her, og da er det maksimalt to tapere i fargen, no problem. Men kan syd har fire ruter, for eksempel K-Q-10-x? 

Lite trolig, for i så fall har nord syv eller åtte kløver, og han ga ikke lyd fra seg verken i åpning eller etter 1 ruter (øst), 1 spar fra syd og 2 hjerter fra vest. Etter det hoppet øst til 4 hjerter. Kan nord ha fire ruter? 

Det er ikke umulig, for syd kan ha lang kløver ved siden av sparen sin. Det er ikke sikkert det er så komfortabelt for syd å melde mer på femtrinnet i sonen med bare damen på topp i spar og fordelingen 6-1-1-5 eller (5-1-1-6) og kanskje kun en kløverhonnør. Og akkurat slik satt det:

Hvis du antar at nord ikke har singel ruter er det minst en sikker spilleplan. Etter tre runder trumf kan det spilles ruter fra vest. Om nord legger i ruter 10 (feil motspill) blir det enkelt, da blir det kun to stikk på han for K-Q. Hvis han legger liten legges åtteren fra øst. Om syd vinner den ruteren, for eksempel med tieren, spiller han kløver, og det kommer to runder av fargen. Vest trumfer den andre og spiller nok en liten ruter mot øst. Hvis nord følger lavt (om han satt med K-Q-x-x fra start) tas finessen med nieren. Ryker den finessen gjør ikke det noe, for i så fall sitter fargen 3-2. 

I dette tilfellet løser den ruterbehandligen fargen med det samme siden liten til åtteren vinner stikket. Dette blir kun galt om syd har K-Q-10-x. 

For en annen variant er å ta tre runder hjerter og ende opp hos øst, så liten ruter derfra. Syd følger med liten og vest legger syveren. Det blir galt bare om det stikket ryker til nords singelton ruter 10 (som han ikke spilte ut), men det går greit med alle andre sitser. Senere spilles på samme måte som i den andre varianten ruter mot øst, og nords kort dekkes billigst mulig. Ryker den finessen sitter ruteren 3-2. 

I den nevnte IMP-turneringen i forrige uke noterte fem av 11 Ø/V-par +620 i 4 hjerter. To par var i 3NT og gikk raskt med idet N/S tok fem kløverstikk, og fire spillefører la ned ruter ess og fikk tre rutertapere og en kløvertaper..