Sveaas-turneringen - norsk/svensk i toppen

Marit Sveaas internasjonale bridgeturnering, main-event (par) ble avsluttet søndag etter tre dager spilling og hele 168 spill.

Til topps gikk Geir Helgemo sammen med svenske Peter Bertheu.

Peter Bertheau og Geir Helgemo vant suverent parturneringen

Her listen over de som fikk premie i det 99 par store feltet:

Det ble også spilt en lagturnering, men der var det kun syv påmeldte lag som avslutter før det i dag,  mandag starter World Bridge Tour Master teams med 12 lag på startstreken, av dem sterke utenlandske lag, og hele elleve lag har med minst en utlending.

I main-event for par var det som vanlig flotte premier.

I tillegg til hovedpremiene var det en rekke ekstra premier i forskjellige kategorier. Her listen over premiepenger:

Så snart vi får fatt i listen over de premierte i de forskjellige sidekategoriene skal vi publisere det i bloggen. Mye informasjon og resultater finner du også her.

Fra Sveaas main-event for par tar vi med et par interessante spill.

Her kom mange i den litt for hardmeldte utgangen 4 spar eller 3 grand. 4 spar hadde ingen sjanser slik det satt, men det skulle lite til før 3NT føk hjem.

Allan Livgård satt nord og ble spillefører i 3NT. Øst spilte ute en liten ruter til damen og esset.

Det er naturlig å suse i vei med sparstikkene, og det gir alltid noen problemer for motspillerne. Her fikk øst det vanskelig i fjerde og femte kløverrunde. Hva skal han kaste?

Hvis han kaster en hjerter kan spillefører få tak i to hjerterstikk og nærmer seg veldig siden kløver ess også satt foran. Det kan også ende med at han blir innspilt.

Mot Allan fant imidlertid vest et godt avkast som hjalp vest og øst, grekeren Manolis Protonotarius fant et meget vakkert motspill. Vest sitt første avkast var kløver dame. Da fant øst et superavkast som gjorde at beten var sikret, han kastet kløver ess! Dermed var Livgård sjanseløs og gikk en bet som ga litt under middels.

Det var noen som gikk to bet, mens de som stoppet i delkontrakt fikk fra +28 eller mer alt etter hvor mange stikk de fikk. Fire par vant utgang.

I det neste spillet var det et klassisk poeng som oppstod om spillefører var så heldig å få et gunstig utspill.

Selv bommet jeg utspilletmot  da spar som nord ut fra damen fjerde var behagelig for spillefører. Uten det blir det normalt kun ti stikk selv om spillefører tipper hvordan sparen sitter.

Med spar ut og mer spar hadde spillefører draget på det. Inne på spar konge ble det spilt A-K i ruter og ruter til stjeling, så spar til stjeling med åtteren, kløver til esset og den siste sparen til stjeling med hjerter dame. Så ble det nå single hjerter esset tatt og det ser ut som det blir elleve stikk. Men nå ble det spilt kløver, og nord kunne stikke seg inn på damen. Så kom ruter fra nord, og med K-J-6-4 i trumf på bordet og med 10-5 i trumf hos syd ble det trumfhøyning for tieren og kun ti stikk likevel.

Poenget spillefører overså i sluttposisjonen er å spille den siste ruteren og kaste kløver fra øst. N/S får altså ett ruterstikk i stedet for kløverstikket, men nå blir det ingen trumfhøyning lenger og Ø/V noterer en pen +650 som ville gitt +41 av 48 oppnåelige poeng.

Det var noen +630 til de som spilte 3NT med ti stikk, og det ga pluss 32. De som fikk kun +620 for ti stikk måtte nøye seg med -6 på spillet.

Fantastisk skolemesterskap!

I forbindelse med bridgeuken på Lillehammer med Sveaas-turneringene og senere World Bridge Masters teams ble det mot slutten av forrige uke arrangert norsk skolemesterskap med Helgeland Juniorbridgeklubb som arrangør.

Det ble en gigantisk suksess og en stor opplevelse for de unge deltakerne.

Det deltok hele 93 spillere fra 7 til 16 år. Yngstemann syvåringen Brage Moe vant faktisk i barneskoleklassen!

Masse bridge og sosialt samvær for 93 barn og unge på Lillehammer

I en pause under Sveaas-turneringen kom alle de unge spillerne marsjerende inn i spillelokalet hvor både norske og utenlandske stjernespillere satt og det ble stor stas med premieutdeling og presentasjoner. Stor stas!

Resultatene fra selve bridgeturneringen finner du her.

 

 

Marit Sveaas internationale bridgeturnering

Denne turneringen startet fredag og avsluttes søndag. Så langt har de ikke spilt mer enn 16 runder, 64 spill, og det gjenstår 25 runder (100 spill). Før start lørdag morgen leder Thomas Charlsen og Christian Bakke foran to engelske par.

Alle resultatene finner du her.

Her er et typisk parturneringsspill fra fredagens spilling, et spill som ville gått fort i glemmeboken om det hadde vært snakk om lagkamp.

Giver nord, ingen i sonen

Den vanligste kontrakten var 4 hjerter.

Ø/V har to ess, men hvis de ikke tar for dem kan det bli tolv stikk. La oss si du er i 4 hjerter som nord, og øst spiller ut spar 5. Da kan du ta ut trumfen og innkassere sparstikkene med avkast av to ruter. Øst viser seg å ha startet med dobbelton spar og dobbelton trumf. På tredje og fjerde spar kaster han to kløver. Nå handler det om å tippe hvor kløver knekt befinner seg, og det valget svinger mange poeng i parturnering! Hva ville du gjort?

Øst har antagelig fem kløver fra start, og da er han nok favoritt til å ha et bestemt kort i fargen, her kløver knekt. Men spiller du på det og tar finesse over han tapes to kløverstikk siden det så slik ut fra start:

Det var noen par som gamblet litt her og havnet i 3NT hvor det er de samme elleve sikre stikkene som i hjerterkontrakt. Tre av dem som spilte grand fikk tak i tolv stikk og delte toppen (+46) for +490. De grandhaiene som fikk +460 fikk +6 av 48 oppnåelige. Mellom 460 og 490 kom de som hadde fått tolv stikk i hjerterkontrakt, og det ellevte stikket var gullkantet. Å få +480 ga +27, mens de som tapte til to ess, eller bommet kløveren etter at de hadde fått kastet unna ruteren ble avspist med -23, 50 poeng i sving pga. et lite overstikk.

 

 

 

RUTERKNEKT BK 80 år

I helgen arrangerte trondheimsklubben Ruterknekt BK et helge-arrangement i forbindelse med klubbens 80-årsjubileum. Det foregikk på Baardshaug herregård på Orkanger. 

Selv deltok jeg i Ruterknekt som tenåring. Det jeg husker best fra den tiden er en klubb med god atmosfære, og nye spillere ble godt mottatt i et inkluderende miljø. Det har jeg inntrykk gjelder også i dag.

Og klubben får det til, med mange bord på spillekveldene. Flere talere under festmiddagen nevnte det med den gode atmosfæren og hvor godt de ble mottatt da de begynte i klubben. Det er selvsagt andre klubber i Norge som får til dette, men jeg tror Ruterknekt på mange måter er en mønsterklubb i så måte.

På lørdag var det stor festmiddag med god mat og drikke, taler og underholdning. Meget vellykket. Men det ble spilt bridge også før og etter selve festen, fra fredag til søndag. Det var både singel-, par- og lagturnering. Mange av medlemmene er utrolig glade i å spille bridge, så det var flere som spilte utenom turneringene også. I pausene og før og etter de offisielle turneringen satt de og spilte.

Mye bridge under Ruterknekts jubileumsarrangement

Vi tar med et spill fra en av turneringene. Det er et instruktivt motspill hvor det egentlig ikke behøves signaler, men logikk og evne til å få med seg den informasjonen som er der må til.

Giver øst, alle i sonen

 

Syds 2 hjerter er svakt innhopp, normalt sekskorts farge.

Ved det bordet jeg satt nord og var blindemann spilte vest ut kløver 3. Spillefører la liten og øst vant første stikk for damen. Tilbake kom trumf som gikk til bordets nier. Hjerter knekt ble stukket over med damen før spillefører tok for hjerter ess, og øst fulgte med tieren i tredje hjerterrunde.

Hva vet vi så langt?

Allerede temmelig mye!

For syds hopp til 2 hjerter var som sagt svakt, og dermed kan ikke syd ha flere honnører, for han er plassert med A-K-Q-sjette i hjerter, 9 poeng. Han kan vel kanskje ha spar knekt i tillegg, det gir i så fall 10 poeng.

Etter tre runder trumf spilte syd kløver 10. Vest la på nieren, kanskje som Lavinthal for å vise topphonnør i spar (?). Greit nok, men egentlig unødvendig å signalisere hvis øst også på dette tidspunktet har fått med seg at syd ikke kan ha spar konge. Det gikk altså kløver 10 fra syd, nieren fra vest, liten fra bordet og østs konge. Dermed er to kløverstikk godspilt med bordets A-J, og da er det kritisk for forsvaret, de må få tak i stikkene sine hvis ikke syd skal få kastet en taper på nords fjerde kløver.

En kan gå ut fra at syd startet med tre-korts kløver, hvis ikke ville han neppe gitt bort to kløverstikk.

Inne på kløver konge skifter øst til spar 2, liten hos syd og kongen hos vest.

Hva bør vest spille nå?

Enten må det spilles spar tilbake, eller ruter dame. Øst er plassert med spar ess, kanskje også knekten, og ruter ess. Forsvaret har tre stikk og må få fatt i tre til for å bete kontrakten. Det kan være tre sparstikk og ruter ess hvis vest spiller spar og syds hånd ser slik ut:

Hva om syd har dobbelton i ruter? I så fall ser kortene hans slik ut fra start:

Da er det kun ett sparstikk til Ø/V kan få, to sparstikk totalt, men de kan få to ruterstikk. I så fall må ikke vest spiller spar, men skifte til ruter dame.

Hvis vest spiller spar og syd har dobbel spar og dobbel ruter legger spillefører spar 10, øst legger knekten som vinner forsvarets siste sparstikk. Ruter konge er gardert siden øst er inne. Forsvaret får ikke to ruterstikk lenger, en av syds rutere kan senere kastes på kløver og beten forsvinner.

På den annen side, om vest spiller ruter dame og syd har tre små spar og singel ruter dekker spillefører med ruter konge, og øst kommer inn. Da er Q-10 i spar gardert med øst inne, og en spar kan senere kastes på kløveren. Så beten kan forsvinne om det skiftes til ruter dame hvis det sitter slik.

Hvordan kan vest vite hva som er riktig i den situasjonen, spar tilbake, eller ruter dame?

Det er her logikk og bruk av all informasjon kommer inn.

Ved bordet spilte vest ruter dame da hun var inne på spar konge, men da forsvant beten siden hele spillet så slik ut:

Ø/V har seks motspillstsikk, men bare om de får tak i dem (tre i spar, ett i ruter og to i kløver).

Da vest var inne på spar konge spilte hun ruter dame som ble dekket med kongen og esset- Øst var inne, og spar Q-10 var gardert. En spar forsvant på nords fjerde kløver, åtte stikk og +110.

Vest burde fortsatt med spar.

Hvorfor? 

Fordi vest vet at det må være riktig hvis hun klarer å lese fordelingen rundt bordet, og det er mulig i dette tilfellet.

For at ruterspill er riktig må altså syd har dobbelton ruter. Hvilken fordeling har i så fall øst?

Hvis syd har to ruter blir det kun to ruter på øst også. Vest vet ganske sikkert at øst har tre kløver og tre hjerter. Hva blir det igjen i spar om øst har kun to ruter?

Svar: femkorts spar!

Og med 5-3-2-3 og femkorts major ville ikke øst ha åpnet med 1 kløver, men 1 spar.

Tips: I bridge er det slik enten man er spillefører eller motspiller at det er to skjulte hender. Husk at hvis man vet noe om den ene skjulte hånden så vet man med sikkerhet noe om den andre skjulte hånden også. Dette er facts, det er bare om å gjøre å tenke på det.

Det samme gjelder om man gjør noen forutsetninger, som i dette motspillet at «ruterskift er riktig om syd har to ruter», så vet man også hva den andre skjulte hånden (her øst) i så fall har i den fargen (her ruter).

I noen motspill får man så mye informasjon at spillet blir nesten som en åpen bok. I dette tilfellet får vest vite «alt» om både hvor honnørene er plassert og fordelingen. Og med åpne kort bør man vel finne motspillet?

Tipset blir å forsøke å gjøre det til en vane når informasjon tikker inn om en skjult hånd å fortelle seg selv hva en vet du om den andre skjulte hånden. Da kan man ofte få svaret på hva som er riktig å gjøre. Dette kan for mange virke vanskelig, men det dreier seg egentlig om facts.

Vel, dette var kun ett spill under Ruterknekts jubileumshelg, og det ble fort glemt da nye spill kom på bordet i ett sett. Jeg tror absolutt alle stortrivdes da 80-åringen ble feiret!

Hvor høyt bør det sperres (2)

I forrige innlegg ble dette spillet fra lagfinalen fortalt:

Det handlet mest om hvor høyt syd skulle sperre etter innledningen 2 kløver (vest) - 2 ruter. Ved noen bord gikk det slik:

De fleste er enige om at øst nok burde lagt på til 7 hjerter. Jeg fortalte at David Ueland (Klepp BK 1) gjorde det, men han har fortalt meg at meldingene ikke gikk akkurat slik da makkeren Jomar Lygre Undheim på vests plass la inn en storeslemsinvitt. Meldingene ved det bordet gikk slik:

Dette ga 13 IMP til Klepp BK 1 da storeslemmen var nedlegg, og Ø/V ved det andre bordet stoppet i 6 hjerter. 

Da jeg spurte Ueland om betydningen av 5NT og 6 kløver innrømmet han at det ikke var helt klart, så spillet og meldesituasjonen viser uansett at det nok ikke er så mange som har klare avtaler i denne litt uvanlige meldesituasjonen. Forslag til hvordan det kan avtales her kan de lese om i forrige innlegg her i bloggen.

Hvor høyt bør det sperres?

Av og til havner man i meldesituasjoner hvor det skal sperres, men så er det ikke opplagt hvor høyt det bør meldes.

"Så høyt som du tør", er et råd jeg fikk en gang.

Poenget med å klinke til høyt og luftig med det samme, spesielt i lagkamp er at da får motparten veldig lite rom til å utveksle informasjon. De må gjette.

Det er imidlertid ikke alltid slik at det blir riktig å sperremelde så høyt at det trolig er ett trinn høyere enn de andre. Kanskje har ikke motparten så høy kontrakt som en kunne håpet på, eventuelt en kontrakt de ikke finner pga. din sperremelding. Kanskje blir du simpelthen spillende, doblet selvfølgelig, ett trinn høyere enn spilleren på samme stol ved det andre bordet.

Etter at det spillet du får presentert i dag var spilt i lagfinalen og alle visste kortene var det mange som var klare på at de ville gjort det som viste seg å være fasiten. Fasit-meldingen – eller den meldingen som fungerte best i praksis i dette spillet – er antagelig også best i det lange løp, men det er litt grunn til å påstå at enkelte som ikke spilte, men som var nokså skråsikre på hva som var riktig melding etterpå. Jeg er ikke uenig, men kanskje blir vi litt farget av at vi vet hvordan spillet så ut? 

Etterpåklokskapens lys er skarpt, og en ser i det lyset klart og tydelig hva som er det beste.

   SYD

Du sitter syd i gunstig sone og skal finne en melding etter denne starten:

2 kløver er sterk, kunstig melding. 2 hjerter er naturlig, positivt svar med minst femkorts farge.

Hva melder du?

Å ikke sperre med slike kort er opplagt feil, det gir rom for Ø/V til å «prate sammen». Det må hoppes, men å hoppe til 4 kløver er altfor spedt.

Hva med 5 kløver?

Det var det flere som sa, og det var nok til at Ø/V «trynet» ved noen bord. Men 5 kløver burde nok ikke vært nok til å vippe Ø/V av pinnen.

Er det noen nedside med å si 6 kløver direkte?

Ja, det er ingen garanti for at de har en høy kontrakt, lille- eller storeslem. De behøver ikke alltid ha særlig god tilpasning, makker kan ha gode majorkort. I så fall blir det bare til at åpneren dobler 6 kløver hvor kanskje han også ville doblet med pass rundt om du hadde sagt bare 5 kløver. Skjer det, og syd ved det andre bordet hoppet til 5 kløver går du simpelthen en doblet bet mer enn ved det andre bordet.

Men i dette tilfellet var et skikkelig høyt hopp til 6 kløver tingen:

Ø/V har som du ser en nedlegg storeslem i hjerterkontrakt og grand. 

I BBO-kampen hoppet syd til 5 kløver ved begge bord, og vest sa 6 hjerter. Meldingsforløpene ved de to bordene i den kampen ble slik:

Og:

Hvis jeg skal være litt streng her mener jeg at han på øst sin plass som passet på vests hopp til 6 hjerter sovnet av. Med K-Q i trumf og kløver ess burde han lagt på til 7 hjerter. Makkeren meldte tross alt slem med hopp uten to nøkkelkort og trumf dame, så han må nesten ha resten, men tydeligvis er vest bekymret for at det er en kløvertaper. Det var David Ueland (Klepp BK 1) som løftet til 7 hjerter.

Kan det meldes litt mer vitenskapelig over syds 5 kløver?

Ja, men det er mange, selv i en lagfinale som ikke har gode avtaler i slike tilfeller hvor motparten spretter innpå på fem-trinnet. I så fall – det er altså ikke helt klart avtalt hvordan det meldes her – synes jeg 6 hjerter er en grei melding av vest. Men da bør de nok finne storeslemmen ved hjelp av sunn fornuft.

Hvis paret har gode avtaler kan de for eksempel være omtrent slik:

- 5NT er Key Card Blackwood, eller det kan avtales bare som ess-spørring. Det kan det være bruk for i slike situasjoner som dog er nokså sjeldne.

- 6 kløver er storeslemsinvitt med førstekontroll i kløver. Som regel er det renons, men en kan også tenke seg monsterkort hvor 6 kløver er en grei melding som storeslemsinvitt med kløver ess.

Via 5NT kan nesten ikke Ø/V unngå å melde 7 hjerter i dette tilfellet, og det med bra kontroll.

Når det ble snakket om slike avtaler her om dagen på en lunsj med bridgespillere ble flere enda mer sikre på at 6 kløver med en gang er syds beste melding, fordi den meldingen tar bort disse mulighetene for motparten. Det er korrekt, men så er det altså slik at mange makkerpar også på det høyeste nivået i Norge ikke har slike avtaler, så det kan godt hende du ved å hoppe til 6 kløver bare går deg doblede beter på et høyere trinn enn ved det andre bordet, hvis spillet ser annerledes ut.

Kan Ø/V finne 7 hjerter selv om syd hopper til 6 kløver?

Kanskje, men det blir verre. På samme måte som jeg hevder øst bør legge på til 7 hjerter idet syd sier 5 kløver og vest hopper til 6 hjerter, har øst bra argumenter for å legge på om syd sier 6 kløver og vest 6 hjerter uten å hoppe dit. Men det er klart at siden vest i det tilfellet ikke hopper til 6 hjerter blir det litt mer usikker, for vest er jo en vanvittig presset situasjon pga. 6 kløver-meldingen.

I lagfinalen spilte fire Ø/V-par 6 hjerter, de andre fire var i 7 hjerter.

Feil VP-snitt

I forrige innlegg hvor det ble fortalt om avslutningen av lagfinalen ble det skrevet at vinnerlaget Studentenes BK 3 sitt snitt per kamp var 12,7 VP per kamp. Det er som flere har påpekt feil.

Det er kanskje en mulighet for at undertegnede delte totalscoren på åtte i stedet for syv kamper som ble spilt, men jeg velger heller å skylde på at det må ha vært en feil med kalkulatoren. 

Riktig gjennomsnitt per kamp er 14,5 VP som gir en meget solid vinnerscore. 

Studentenes BK 3 vant som tidligere fortalt på en overbevisende måte. Før de to siste kampene var imidlertid VP-snittet skyhøyt, og med samme innsats mot slutten kunne de antagelig satt rekord for vinnerscore i NM for klubblag finale.

 

Studentenes BK 3 vant NM for klubblag

Selv om Studentenes BK slakket litt av på farten mot slutten av lagfinalen ble det i grunnen en parademarsj. Før siste kamp var det kun teori som kunne fravriste dem gull, og selv om det suverene lederlaget lå litt under mot Klepp 1 etter første halvrunde hadde ledelsen til nr. 2 økt da nærmeste utfordrer Stavanger BK lå mer under i sin kamp. Og selv om det ble tap i de to siste kampene for årets norgesmestre vant de lagfinalen overlegent. Marginen til. nr. 2 ble til slutt 12,7 VP, og vinnerlaget hadde 12,71 VP i snitt per kamp.

For Stavanger BK ble andre halvrunde først og fremst en kamp for å forsøke holde på sølv-plassen. Selv om det tidlig så ut som de gikk mot et tap mot Klepp BK 5 kunne det virke som om det kunne gå bra fordi Gudbrandsdal BK også lå klart under i sin kamp mot Kragerø. Men så snudde Gudbrandsdal til en solid seier i sin kamp og overtok sølv-plassen med relativt klar margin da Stavanger ble slått ganske kraftig av Klepp BK 5.

Norgesmestre ble Studentenes BK 3 med Geir Helgemo, Tor Eivind Grude, Karl Morten Lunna, Åsmund Forfod, Christer Kristoffersen og Kåre Bogø.

Sølv gikk til Gudbrandsdal BK med Erik Berg, Kjell Gaute Fyrun, Frode Johnstuen og Even Morken.

Bronseplassen ble besatt av Stavanger BK, Erik Eliassen. Geir Larsen, Bjørn Børre Leinan, Are Nesdal, Gjermund Rekstad og Thorleif Skimmeland.

SLUTTRESULTAT

Alle resultatene, navn på spillerne, kampresultater og butler finner du her.

Fra siste kamp tar vi med et par spill. Her det handlet om lille- eller storeslem.

Giver øst, N/S i sonen

  VEST

Vest får i meldingene vite at øst har 12-14 balanserte, og det blir raskt klart at de har 5-4 tilpasning i hjerter. Det går mot slem, og om det blir vest som spør med Key Card Blackwood får han vite om de to minoressene og trumf dame. Hva gjør du da?

Problemet er at det kan være et rutervalg for å vinne tretten stikk om øst har esset tredje i fargen. Noen har system for å finne ut slikt, ny farge på seks-trinnet spør om tredje rundes kontroll, dvs. damen eller dobbelton. Om øst har det er storeslem en bra sjanse, men øst kan jo ha fire spar uten kongen, og i så fall må antagelig ruteren gå for fem stikk om det skal bli nok avkast. Slik så hele spillet ut:

Øst hadde i dette tilfellet «alt», så her var 7 hjerter enkelt.

Av de åtte Ø/V-parene meldte fire par 7 hjerter og vant tretten stikk. Tre par var i lilleslem, og ett par kun i utgang.

Av de som noterte +1510 for 7 hjerter var Klepp BK 1 da Kristian Stangeland og David Ueland fant frem. De suverene norgesmestrene stoppet i lilleslem, 11 IMP til Klepp 1 som ledet med 9 IMP ved halvtid.

Et stykke ut i turneringens siste halvrunde fikk Christer Kristoffersen et utspillsproblem.

Hva ville du spilt ut mot 6 kløver?

Nords 4 grand antyder kløver ved siden av hjerterfargen hans. Sparutspill kan neppe være tingen her. Kan det være akutelt å spille ut passivt (trumf)?

Neppe!

Det tok ikke mange skunder før Kristoffersen spilte ut ruter 3, et utspill en norgesmester verdig. Argumentet for et så offensivt utspill fra K-J-x mot en slem er at den hjerterfargen som kommer til å dukke opp hos nord er en stor trussel. Om ikke forsvaret får tak i stikk raskt vil antagelig tapere forsvinne fra syds hånd på nords hjerterfarge. Slik så hele spillet ut:

Ruter ut var blink, og Ø/V tok to kjappe stikk – en bet, Studentenes BK 3 +50. Med anne utspillsfarge blir det tretten stikk!

Ved det andre bordet var Klepp sitt Ø/V par også med til 4 spar, men de fikk spille den kontrakten doblet. Det ser ikke så verst ut med hensyn til antall tapere, men med den skjeve trumfsitsen ble det litt for tungt, og det endte med hele tre doblede bet, Studentenes BK 3 +500, og 11 IMP til gullvinnerne. Likevel vant Klepp 1 den siste kampen, men bare med 2 IMP.

LAGFINALEN - Lederlaget kunne faktisk tape kamp(er)

Da det så ut som om Studentens BK 3 var uovervinnelige gikk de seg på et tap i runde 6 mot Gudbrandsdal BK. Likevel har trondheimslaget gullmedaljen så godt som i lomma med en kamp igjen, kun teori kan ta fra dem seieren. Med noen VP til i runde 6 ville de vært matematiske vinnere allerede før siste kamp, men med 6,18 VP mot Gudbransdal må de vente litt med å bli kåret som vinnere, offiselt sett. De trenger dog kun samme antall VP i siste kamp for å være helt sikret selv om Stavanger BK på 2.plass skulle greie 20 VP i avslutningskampen. 

Det er Stavanger og Gudbransdal som etter alt å dømme kjemper om sølv og bronse da det er en bra luke fra 3.plass til de neste på listen.

Fra kampen Gudbransdal BK - Studentene tar vi med et spill hvor Erik Berg så hva som skulle til.

Syv av åtte lag var i 4 spar, det åttende var i 5 spar som ikke hadde noen sjanse. 

Mot 4 spar kommer ruter 9 i utspill til vests ess fulgt av ruter tilbake, øst fulgte med toeren. 

Hva tenker du om dette?

Hele fire N/S-par, inkludert Studentens BK 3 gikk bet i 4 spar etter den starten. De vant det andre ruterstikket og spilte trumf. Da var kontrakten spilt bort:

Etter to ganger ruter, så trumf, vinner vest med esset og spiller ruter som øst kan trumfe. Tre trumfstikk og ruter ess gir en bet. 

Berg så dette og stakk den andre ruteren hos syd før han tok for hjerter ess og kastet håndens siste ruter. Nå hadde han kontroll, ruterspill fra vest kan trumfes høyt på hånden. Halvparten av lagfinalens spilleførere gikk altså bet i denne utgangen.  

Lagfinalens siste kamp starter klokken 10.00.

Resultater og informasjon finner du her.

 

Lagfinalen - mot seier for Studentenes 3

Neida, det er for tidlig å kåre en vinner i lagfinalen, det er tross alt tre kamper igjen og hele 60 VP å spille om. Men Studentenes 3 fortsetter bare å vinne sine kamper og drar i fra de andre. Etter fire kamper har de formidable 16,5 VP i snitt per kamp, og det har ført til at ledelsen til nr. 2 er på hele 21 VP. 

Hvis ikke det kommer en overraskende kollaps av lederlaget blir det å kjempe om de andre medaljene for resten av feltet. Og det kommer til å bli veldig spennende. Hele fem lag er helt med i den kampen, kun to av de kan vinne medaljer. De to nederste på listen så langt vil antagelig ha vanskeligheter med å tette luken til de foran for å bli med i medaljekampen. Best an i medaljekampen ligger Klepp 1, men det er veldig jevnt fra nr. 2 til nr. 6.

Undertegnede er nå i helgen tilstede på et jubileumsarrangement, Ruterknekt BK 80 år. Derfor blir det vanskelig med live-rapporter underveis, men jeg lover å komme tilbake med flere spill fra lagfinalen i morgen og over helgen.

De som er interessert i å få med seg mest mulig fra lagfinalen kan følge resultatene, også live oppdatering mens kampene pågår på NM-siden, her.

Det er også moro å følge overføringene fra spillingen på BBO.

 

LAGFINALEN - nesten halvveis

Midtveis i neste kamp nå i ettermiddag er denne lagfinalen halvspilt. Det er med andre ord fortsatt så mange VP å kjempe om at ingenting er avgjort.

Studentenes BK 3 har imidlertid et godt grep om det hele etter tre solide seiere så langt.

Gudbrandsdal BK ligger nærmest, 11 VP bak lederlaget. Nå har Studentene 1 fått opp dampen også, og med en storseier i dagens første kamp har de klatret til 3.plass.

Lederlaget har ikke vist svakhetstegn, men det skal ikke mer til enn at de taper en kamp med klare sifre og en av de som ligger nærmest gjør det motsatte, så blir det kamp om NM-tittelen.

To-tre lag i tillegg til de nevnte har scoret såpass bra i starten at ett av de lagene kan være nettopp det laget som blir førsteutfordrer etter et par kamper til.

I runde 5 møter imidlertid Studentenes BK 3 Klepp BK 5 som har skuffet så langt og ligger sist.

I kampen vi fulgte på BBO i formiddag ledet Gudbrandsdal med 16 IMP mot Klepp 1 etter 14 av 28 spill. Ledelsen økte litt i andre halvrunde, og seieren ble til slutt på 22 IMP, 14,32 – 5,68 VP.

Her er en marginal slem fra andre halvrunde i dagens første kamp:

Hvordan bør disse kortene meldes?

Vel, en ting er hvis man får melde i fred, noe ganske annet er det om motparten melder. Og etter østs åpning på ett-trinnet, og vests svar vil de fleste (alle?) melde seg på med nords kort, kanskje med en hoppmelding. N/S er tross alt i gunstig sone. Enten går vel nord inn med 2 hjerter, 3 hjerter eller kanskje 2NT for å vise to farger.

Uansett blir det ikke særlig enkelt for Ø/V, og hvor god er egentlig lilleslem i spar eller kløver?

I 6 kløver er det ikke til å unngå få rutertaper, så kløveren må treffes med esset først.

Med ruter ut fra syd mot 6 spar må kløveren treffes. Det er dog ganske naturlig å gjette riktig (esset først så oppdages sitsen) hvis nord har vist fordelingshånd.

Hva med kløver ut til stjeling mot 6 spar?

Det kan vinnes tolv stikk i sparkontrakt også etter den starten hvis det spilles med fin hånd. Men det må ordnes med to hjerterstjelinger hos vest, og østs rutertaper kan etter hvert kastes på kløveren. Spilt av vest er det mulig å vinne tretten stikk i sparkontrakt.

På de åtte bordene var det syv utganger. Kun Furyn-Johnstuen (Gudbrandsdal) noterte meldt og vunnet slem, +1430.

Alle resultater og annen informasjon fra lagfinalen finner du her.

LAGFINALEN, tredje kamp (1.halvrunde)

Den tredje kampen i lagfinalen er altså oppført som runde 2 i resultatene fordi det ble en endring i programmet fra start. Fra og med den fjerde kampen stemmer kampnummer med rundenummer.

Fredag morgen møttes Gudbrandsdal BK og Klepp 1, og det ble den BBO-overførte kampen.

Det startet med en interessant meldesituasjon:

Hvordan melder du og din favorittmakker her som vest? Hva betyr dobler? 2 hjerter? 3 hjerter?

Noen bruker dobler for å vise spar. Det er jeg uenig i, med spar er det vel greit å melde spar på det trinnet man har styrke til? Dette er ikke det samme som en negativ doblingsituasjon hvor makker har åpnet, for etter opplysende dobling vet vest omhan har en majorfarge at de har tilpasning. Makker kan godt ha bare trekorts spar, selvsagt, men han lover minst tre kort i hver majorfarge hvis doblingshånden er en normal åpningshånd. Så hvis syd ikke hadde meldt hjerter ville vi jo meldt spar uansett?

Det har mye for seg å bruke dobler som hjerter i denne meldesituasjonen. Det er en klassisk bløffmeldings-situasjon, men det er ikke bare det. Selv om syd har fire hjerter kan godt Ø/V har hjerterkontrakt, kanskje med ni eller ti trumf til sammen til og med. Selv liker jeg at også 2 hjerter, og 3 hjerter har samme betydning som om syd ikke hadde meldt. Dette er kanskje litt smak og behag.

Hvis det hadde startet slik i BBO-kampen kunne det kanskje blitt litt vanskeligere for Ø/V, dog litt avhengig av avtalene deres. Men syd hadde ikke helt nok til å melde selv om noen svarer 1-over-1 med slik hånd som syd hadde fått utlevert. 

Spillet ble udramatisk.

Ved begge bord sa syd pass som selvsagt er korrekt nok, og vest meldte simpelthen det han trodde stod, 4 hjerter. Uavgjort spill da begge fikk elleve stikk.

Litt senere kom det en annen meldesituasjon hvor det er viktig å ha samme oppfatning, men det som skjedde var litt overraskende.

Hva betyr 2NT?

Her tror jeg det blir et ganske unisont svar; begge minor. Om vest for Klepp er enig i det hadde han neppe noe stort problem? Men han sa 3 hjerter der 3 kløver ville vært nokså trygg melding.

Begge nordspillerne (Erik Berg og David Ueland) var disiplinerte og passet på 2 spar der noen ville vurdert en utgangsinvitt. Det er imidlertid vanskelig å vinne mer enn åtte stikk i sparkontrakt.

For Gudbrandsdal sa Frode Johnstuen (øst) pass på 2 spar. Det er antagelig det beste, selv om det kan noen ganger være en bra minorkontrakt Ø/V. Men det er fare for at makker har hjerterfarge, og da behøver det ikke være mer enn dobbelton kløver og trekorts ruter der borte. Å melde nå er langt i fra ufarlig, men kan selvsagt bli gull. Det er ofte slik at å melde første gangen er tryggere. Men det er heller ikke korrekt å melde første gangen, dvs. melde inn 2 kløver i sonen med kun A-J femte, selv om noen gjør det med slike hender.

Ved det andre bordet meldte øst 2 NT i siste hånd etter starten den samme startetn, 1 spar - 2 spar.

Det hadde antagelig gått bra med balanseringen 2NT om vest hadde sagt 3 kløver, siden han altså hadde trekorts kløver. Men det ble et stygt resultat da makkeren sa 3 hjerter og Erik Berg doblet.  

Klepp sin nordspiller vant åtte stikk i 2 spar, +110. Det resultatet manglet en null for å butte spillet da det ble +1100 til N/S mot vests 3 hjerter doblet (spillefører kunne nok ha berget med -800). Dermed noterte Gudbrandsdal 14 IMP. 

I denne kampens første halvrunde ble det endel svingspill, begge veier.

Ved pause ledet Gudbrandsdal kampen med 16 IMP.

 

 

 

 

 

Spill fra lagfinalen - dag 1

Her er et par spill fra lagfinalen som foregår på Kragerø Resort. Finalen avsluttes søndag.

Den viktige kampen mellom to av forhåndsfavorittene, de to lagene fra Studentenes BK, Trondheim, gikk klart i favør av Studentenes 3. De ledet med 34 IMP ved halvtid, og i starten av andre halvrunde dro de bare fra og så ut til å kunne gå mot maksimum. Men Stud 1 kom noe tilbake mot slutten og greide å berge et halvt anstendig resultat, men tapte likevel kampen med 37 IMP (3,49 - 16,41 VP).

Dette første spillet er fra den første halvrunden:

Studentenes 1 sitt Ø/V-par spilte 4 hjerter og gikk en bet. 

Der Helgemo satt vest og Grude øst for Stud 3 fikk Grude spille 3 hjerter doblet etter at N/S hadde vært med i meldingene.

Det stinket trumfutspill da øst hadde vist begge major og nord straffedoblet, men syd var unnskyldt - han hadde ikke trumf. 

Syd spilte ut ruter 5. 

Det ser ut til at det er rett frem, to spartapere, en trumftaper og kløver ess - kun fire tapere. Men det er forskjellige måter å rote seg bet på. 

Det kan med uforsiktig spill bli to spartapere. Det kan også se ut som om spillefører risikerer å bli for kort i trumf. Men hvis han er litt forsiktig har han for gode ressurser her til at N/S kan få betet den doblede delkontrakten.

Grude vant med ruter ess og spilte liten spar fra vest til liten, tieren og syds ess. Syd fortsatte med ruter og øst kunne trumfe. Nå går det fint om han spiller kløver, og det bør ordne seg om han spiller spar også som ser naturlig ut. Grude spilte spar til damen og nords konge. Hvis nord spiller ruter for å presse østs trumf blir vests ruter knekt god. Nord prøvde liten trumf som gikk til bordets nier.

Nå må spillefører være litt forsiktig. Hvis han trumfer en ruter og så trumfer en spar i tredje sparrunde for at fargen skal bli godspilt, og så spiller vests siste trumf, blir det bet. Nord vinner med trumfesset og spiller kløver til syds ess. Syd spiller sin fjerde spar til stjeling hos nord - en bet. Men Grude så dettte kunne skje og spilte kløver konge. Syd vant med esset og kunne ikke skape problemer nå. Ett kløverstikk hos vest ga avkast for en spar, og så kunne spillefører kryss-stjele og vinne resten foruten trumfesset.

Stud BK 3, +730 og 13 IMP. 

Foruten det resultatet vant tre par +140 i hjerterkontrakt, tre par gikk en bet i 4 hjerter, og ett par gikk to bet i 4 hjerter.

Dette neste er det første spillet i andre halvrunde:

Giver syd, N/S i sonen

SYD

La oss si du passer i åpning. Vest åpner med 1 kløver, pass fra nord og øst sier 1 hjerter som viser minst fire spar (kløverføringer). 

Hva melder du nå? 

Her kommer mye an på avtaler. Hva er 2 kløver? Naturlig, eller Michaels (hjerter + ruter)? Hva betyr 2NT? Vel, 2NT må vel bety ruter og hjerter, men er det nødvendig å gjøre det med et hopp hvis 2 kløver betyr det samme?

Studentenes BK 1 sin syd sa 2 kløver som han mente som hjerter + ruter (Michaels stil), og da gikk de videre meldingene slik: 

Vest fikk doblet som støttedobling (trekorts spar), og Ø/V havnet i 6 spar.

Godt meldt, og det ble greit +980 for tolv stikk da det ikke var noen kløverstjeling å hente siden syd som var resnons i kløver fikk utspillet. Merk at om vest hadde blitt spillefører villle kløver ess og kløver til stjeling betet 6 spar!

Ved det andre bordet satt Helgemo syd og meldte 2NT etter samme start (pass - 1 kløver - pass - 1 hjerter - ?). Det tok bort mer rom for Ø/V, og vest kunne ikke akkurat støtte direkte med trekorts sparfarge. Det ble litt kronglete, og de havnet i 6 kløver som ikke er noen dårlig kontrakt før en ser kløversitsen.

Med hjerter ut fra nord var alt håp ute, det måtte stjeles hos øst og nord hadde to sikre trumfstikk. Med +50 for en bet ved det bordet og vunnet slem ved det andre ble det 14 IMP til Studentenes BK 3.

I dette spillet vant tre lag +980. Ett par spilte en rolig utgang med +480. Det var ett par til i 6 kløver med bet, og ett par fikk faktisk 6 spar på vest sin hånd og gikk bet. Dessuten var det vel litt ville hester ved det bordet hvor sluttkontrakten ble 7 spar doblet med to bet, +300. 

Lagfinalen fortsetter i dag klokken 10.

All informasjon om mesterskapet finner du her.

 

LAGFINALEN - Dag 1, oppsummering

Noen sender meg meldinger og spør om dette blir parademarsj for Studentenes BK 3 som bl.a. har Geir Helgemo på laget.

Svar: Nei Det er klart de godt kan vinne, men det er spilt kun to av syv kamper.

Selv om lederlaget ganske komfortabelt slo klubbkameratene på Studentenes BK 1 i den andre kampen er dette langt fra over. I den andre kampen møttes de to klubbene fra Trondheim, og det blir oppfattet som en slags moralsk finale av mange.

Litt tidlig, det er andre som vil ha et ord med i laget...

Studentenes 1 måtte pga. det nevnte uhellet før turneringen hente inn en reserve. Men det var en kvalifisert toppspiller, så ingenting var gitt med hensyn til utviklingen videre.

Og det var Stud 1 som startet best i kamp 2. Kampen startet friskt, med nord som giver og ingen i sonen.

NORD

Hva ville du åpnet med?

Jeg heller mot 1 spar (uten at hva jeg mener har så stor betydning...).

Det er utenfor sonen, så 3 spar er for de fleste toppspillere utelukket med dette, for sterkt!

Det står mellom 1 spar, eller 4 spar. Personlig liker jeg ikke sperremelding med to ess, og det er det som tipper denne avgjørelsen over til 1 spar.

For passe kan man vel ikke?

Men begge deler kan selvsagt bli riktig i det spillet som spilles akkurat nå!

Ronny Jørstad var hentet inn på kort varsel for å være reserve for Studentenes BK 1. I det første spillet han skulle spille åpnet han med 4 spar med nords kort. Ved det andre bordet åpnet Karl Morten Lunna (Stud 3) med 1 spar.

Min mening er at 1 spar som Lunna valgte kanskje burde fungert også, kanskje minst like bra som 4 spar i åpning?

Over makkernes svar 2-over-1 sa nord 2 spar. Og de var i nærheten da syd meldte 3 spar, sterkere enn 4 spar i den situasjonen, og gikk på en gang til da nord slo av i 4 spar...

Åpnes med 1 spar må man nok følge opp og betrakte hånden som full åpningshånd i det videre meldingsforløpet, selv om det er bare 9 HP. Og idet makker viste sparstøtte og god hånd med 3 spar, så er dette (nord) en god hånd. Det mangler noen HP, men det er stikk!

Den sjette og syvende sparen er gull, og ett ess ved siden av er også fint!

Hvis makkerparet har avtaler for å vise en ok hånd nå (over 3S), så burde han ha vist det, synes jeg.

Idet nord løftet til 4 spar som bør vise helt minimum (og det har han jo for så vidt, når det gjelder poeng), så kunne nesten makkeren vurdert å passe, igjen etter min oppfatning.

De burde kanskje vært i slemmen?

Men er den opplagt?

Kristoffer Hegge (syd) hørte altså 4 spar i åpning fra nord. Da går det an å være "scientific", men kanskje litt pga. kort tid for å avtale system og alt det der siden makkeren var kalt inn som reserve, så gjorde Hegge det enkelt og meldte 6 spar.

Slemmen er ikke opplagt, men den er god, og den bør gå hjem siden ruter dame sitter i saksen.

Og Jørstad vant den med ett overstikk! 

Siden utgang ble meldt ved det andre bordet ble det 11 IMP til Stud 1.

Men Stud 3 tok raskt over kommandoen i denne kampen og ledet lenge soleklart. Til slutt vant de med 16,41 - 3,49 VP, og de har derfor tatt en fin ledelse i turneringen etter to kamper.

Stavanger BK ligger på 2.plass, 7,6 VP bak lederlaget.

På 3.plass så langt, nesten 3 VP bak nr. 2 ligger Klepp BK 1.

Arrangørklubben Kragerø fikk en fin opptur i kamp 2 da de slo nettopp Klepp BK 1 i sin andre kamp.

Alle resultatene så langt finner du her.

LAGFINALEN ER I GANG

Da har finalen i NM for klubblag startet på Kragerø Resort.

Lagene skal gjennom syv kamper, alle mot alle, og det er i hver kamp to halvrunder med 14 spill.

Nå ble det slik at programmet ble noe endret torsdag morgen slik at de spilte runde 3 først. Det var noen omstendigheter med sykdom og et uhell som førte til at to lag ikke spilte fra start i morges. Men de andre seks lagene kom i gang, med runde 3, altså.

Mer informasjon kan komme om dette senere, men jeg så langt fått opplyst at det fortsettes med runde 1 og 2, så er forhåpentligvis det hele på rett kjøl igjen.

Dermed ble det i den første kampen arrangøren Kragerø BK sitt oppgjør mot Stavanger BK som ble overført på BBO.

Det ble en tøff start på finalen for Kragerø selv om de vant de første IMPene. Så tok det erfarne laget fra Stavanger ganske tidlig en solid ledelse.

Her er et spill hvor det sannelig ikke var enkelt for Kragerø sin spiller på nords plass. Prøv deg selv:

NORD

Du hørte et meldingsforløp som kanskje ikke er til så stor hjelp for nord, og kanskje også litt usikkert for eksempel med hensyn til østs 4 kløver., og østs 5 kløver (har dessverre ikke den informasjonen).

Vest har i alle fall lang god ruterfarge og sterke kort, og øst lang hjerterfarge. Og vest har meldt 3NT underveis. Uansett skal du altså finne et utspill mot 6NT.

Hva spiller du ut?

Ess-utspill mot slem er populært, men det er langt i fra alltid riktig, og spesielt ille kan det være når du har A-Q og i tillegg han foran deg har meldt grand!

Nord spilte ut hjerter 3. Det var ingen blink akkurat, og svært kostbart da hele spillet så slik ut (bildet under fra det andre bordet):

Utgang var for øvrig standard over hele lokalet, så det var veldig heldig for Stavanger å vinne slem med disse Ø/V-kortene.

Med Kragerø som Ø/V ble det altså meldt 4 hjerter som er korrekt, og det ble elleve stikk etter sparutspill fra syd.

I 6NT var det etter hjerter ut 17 stikk! Med spar ut er det kun ti stikk, syv stikk forskjell. Spillet kostet 13 IMP for arrangørklubben.

Det kunne se ut som Kragerø skulle bli knust i denne kampen, men i andre halvrunde var det de som tok kommandoen og knappet inn på ledelsen. Her var det kanskje Kragerø som var heldig i slemsonen, men i det spillet hadde arrangørklubbens par i hvert fall brukbare sjanser og behøvde ikke være avhengige av heldig utspill.

Klarer du å unngå slem med disse kortene om du finner ut at makker som har åpnet har firekorts hjerter og 12-14 balanserte?

Det er på grensen, og om åpneren har 12-13, eller kanskje 11 er det trolig i hardeste laget med slem.

Kragerø sitt N/S-par undersøkte ikke så mye, de blåste ute i lilleslem, 6 spar spilt av syd.

Lilleslem er avhengig av at hjerteren ordner seg, og i tillegg må de ikke være uheldige i spar heller. Hjerter behøver ikke sitte 3-2, det kan være noen 4-1 sitser hvor det går bra også. Slik det satt var det ingen problemer, tolv enkle stikk.

Det ga 10 IMP da Stavanger spilte 4 hjerter.

Og Kragerø fortsatt å kjøre på. Etter å ha ligget under med 16-63 ved halvtid vant de andre halvrunde med 18 IMP.  Sluttresultatet i kampen ble likevel en bra seier i favør Stavanger, 15,37 - 4,63 VP.

I første runde skulle egentlig de to lagene fra Studentenes BK ha møttes, etter manges syn en svært viktig kamp da begge de lagene er blant de største favorittene. Men det ble altså endret, og slik det ser ut nå skal de spille mot hverandre i runde 2.

Studentenes 3 sin første kamp (runde 3) ble derfor mot Sunndalsøra. Turneringens kanskje største favoritt slet litt i begynnelsen, men utover i kampen handlet det mest om laget fra Trondheim som til slutt vant med 17,72 - 2,28 VP.

De unge spillerne på Klepp 1 startet med en fin seier mot klubbkameratene på Klepp 5.

Det er spilt kun en kamp så det er for tidlig å snakke om noen trend. Alle resultater, også live oppdatering og butler, navn på spillere og annen informasjon finner du her.

NM for klubblag, tipping, og gamle triks

Torsdag starter spillingen i LAGFINALEN, avslutningen av sesongens NM for klubblag.

Her møtes denne uken åtte lag for å kjempe om gull og medaljer 

Lagfinalen foregår på Kragerø Resort hvor norgesmestere og medaljevinnere utropes søndag ettermiddag, etter at de åtte lagene har spilt en kamp mot hver av de andre lagene. Syv lag har som vanlig kvalifisert seg gjennom rundekamper, det åttende laget er arrangøren Kragerø BK.

Selvsagt må en bridgeblogger synse litt på forhånd om hvem som er favoritter og sånn. Det har jeg prøvd tidligere med svært blandet hell. Jeg legger imidlertid hodet på blokka nok en gang og tipper hvordan det vil gå i lagfinalen.

Spesielt ille ble det med hensyn til min bridge-tipping for ikke lenge siden da jeg tippet Gudbrandsdal BK skulle tape en rundekamp. Da hadde det nok vært litt for dårlig research. De vant sin kamp med rekordsifre, og etter det skjedde var det ikke få meldinger jeg fikk om mine manglende ferdigheter som tipper.

Forleden var jeg på besøk i Trondheim og i et lystig lag med bridgevenner, noen dem blant årets lagfinalister, men ingen fra Gudbrandsdal sitt lag. Ingen navn på de som var med i dette lystige laget nevnes derfor. De var imidlertid samstemte i at jeg burde følge opp det penible tipset forrige gang og skrive et blogginnlegg hvor Gudbrandsdal tippes på sisteplass i lagfinalen, selvsagt bare for å terge spillerne. En var så behjelpelig at han til og med forfattet et velskrevet forslag til kommentar, og ja, det var morsomt, og derfor fristende. Men så useriøs er kan man ikke være så jeg får bare si takk for forslaget. Etter å ha gjort litt bedre research enn tidligere må jeg tippe Gudbrandsdal BK som en medaljekandidat i finalen. Tips Gudbrandsdal BK: nr. 2, 3 eller 4

Arrangørens lag består av rutinerte turneringsspillere, men er vel likevel det laget med færrest meritter å vise til. De vil nok bite fra seg og vinne noen kamper, men tippes likevel på nedre del av tabellen. Tips Kragerø BK: nr. 6, 7 eller 8.

Jeg håper dog dette tipset er bomskudd og at arrangøren kjemper om medalje.

Litt oppsiktsvekkende er det at ingen lag fra Oslo kom seg til lagfinalen denne gangen. Rogaland fylke er derimot vinneren når det gjelder å kvalifisere mange lag til lagfinalen. To lag fra Klepp BK og ett fra Stavanger BK skal spille, og tre av åtte lag fra ett fylke i en lagfinale er sterkt.

Jeg tror ikke at årets norgesmestre blir ett av de tre lagene som det imidlertid er litt vanskelig å skille i min forhåndsvurdering. Det er sånne lag som på gode dager kan slå hvem som helst, derfor kan de nok kjempe om medalje. Kanskje peker Klepp 5 seg ut som en anelse sterkere enn de to andre? Så mine tips for rogalendingene blir:

Klepp BK 5: nr. 3 – 6, Klepp BK 1: nr. 4 - 8, Stavanger BK: nr. 4 – 8. 

Så rogalendinger, denne gangen er det kanskje noen av dere som kan gjøre min tips til skamme?

Sunndalsøra BK er en gjenganger i lagfinaler, og skal også denne gangen spille med et lag bestående av sterke, erfarne spillere som blir å regne med. Tips Sunndalsøra BK: nr. 3, 4 eller 5.

Da gjenstår tips for to lag, trønder-dominerte Studentenes BK 1 og Studentene BK 3. På papiret ser finalen ut som et «to-hesters» løp mellom de to. Som utvandret trønder kan sikkert mine tips virke påvirket av geografisk tilhørighet, men om både spillernes antatte nivå, tidligere meritter og til og med andre eventuelle utenombridgelige faktorer tas i betrakting så går det nok mot at ett av de lagene vinner gull.

Tips for de to lagene fra Studentenes BK blir: nr. 1, 2 eller 3.

Det ser etter min mening jevnt ut mellom de to student-lagene, men hvis jeg nå skille dem blir det i favør av Studentenes BK 3, ikke minst fordi de har med Geir Helgemo. I tillegg til hans veldig sterke internasjonale karriere har han antagelig vunnet flere norske titler enn alle de andre finalistene til sammen.

Presentasjon av lagene med noe informasjon om hva de har prestert tidligere finner du her.

Gammelt og godt triks – et spill fra en NM-kamp

Vi tar med et spill fra 6.runde, hvor Studentenes BK 3 gikk videre, og hvor Tor Eivind Grude fant en småfrekk spilleføring. Først var det et utspillsproblem hvor øst bommet, men kontrakten 3NT var egentlig sjanseløs likevel.

ØST

Hva ville du spilt ut?

Det står mellom liten hjerter og ruter dame. Øst valgte å spille ut ruter dame, men det var ikke heldig.

Når en ser alle kortene i dette spillet kan en belærende si «major ut mot grand», eller kanskje si hva man vil for å kritisere. Men kortene kunne godt ha sett annerledes ut slik at ruter dame var blink. Det utspillet gjorde imidlertid at spillefører kan få tre ruterstikk, uten den fargen ut blir det ikke mer enn to ruterstikk.

Men det er som nevnt bet i utgangen uansett. Grude fant imidlertid en gammel, frekk variant, og fulgte sannelig opp senere i spillet med et par frekkiser til.

Hvis han stikker og for eksempel spiller den andre ruterhonnøren fulgt av ruter mot tieren for å godspille ekstra ruterstikk han han åtte stikk ved hjelp av finesser i begge de sorte fargene. Og spillefører ser at slipper han inn øst på ruter knekt kan det ta fire (minst, sett fra spilleførers synsvinkel) hjerterstikk. Det måtte dessuten en god del mer til enn å sette opp ekstra ruterstikk, han måtte få hjelp. Så han stakk utspillet med ruter ess og spilte sin dårligste farge - hjerter 5!

Øst stakk med hjerter ess og ante ingen ting om hva som foregikk. Husk han så kun sine egne og syds kort, mens det er enkelt for oss som ser alle fire hendene at det kan fortsettes med hjerter så tar de totalt fire raske stikk i den fargen. I så fall kunne de satt seg ned å ventet på beten. Men øst skiftet til kløver som gikk til liten, liten og knekten. Den kløverfinessen kunne imidlertid spilleførere selv ha tatt.

Nå kom frekkis nummer 2, ikke stor ruter, men liten ruter fra den gjenværende kongen tredje. Nok en ekkel prøve for øst, og nok en feil skjedde da han la liten slik at tieren vant stikket. Det er også lett å kritisere øst for dette, for oss som ser alle kortene, men vest kunne godt ha hatt K-3 dobbel i ruter fra start. I så fall blir det passe dumt å hoppe på med ruter knekt som i så fall blir stukket av østs gjenværende single konge.

Vel, ruter 10 vant stikk, og nå tok spillefører sparfinessen. Han hadde åtte stikk idet spar dame vant stikk. Det ville på det tidspunktet vært ni stikk hvis kløveren hadde fordelt 3-3 fra start. Det trodde ikke Grude på, korrekt slik det satt, så han fullførte med enda en frekkis. Han spilte ruter til kongen og ga øst ruterstikket i fargens fjerde runde. Forsvaret ble sluppet inn nok en gang!  Og da kastet vest kløver. Dermed var det kritisk for forsvaret siden spilleførers kløver var blitt gående. Og øst burde nok på det tidspunktet ha forstått hva som foregikk da nords honnørpoeng begynte å bli bra plassert, spillefører kunne vel ikke ha hjerter konge lenger nå? Men øst var fullstendig lurt inn illusjonen som var skapt fra start i dette spillet og fortsatte med kløver i sluttposisjonen. Siden vest altså hadde kastet en ble det fire kløverstikk til spillefører og totalt 2+0+3+4 = 9. En trylle +400 til notering.

Ved det andre bordet spilte øst ut hjerter og Ø/V tok fire stikk. Spillefører kan ikke vinne ni for egen maskin, det må bli en eller to bet. Da han gikk to bet ga spillet 11 IMP tik Studentenes BK 3.

Gammelt og godt triks – en sidehistorie

Som spillefører å spille en farge man ikke har noe i kan være effektivt noen ganger i spill hvor motparten må slippes inn og en ikke har noe spesielt attraktivt å spille på selv.

Det er dog ikke alltid det der trikset er så lurt.

Jeg har forsøkt det selv noen ganger gjennom et langt bridge-liv, med vekslende hell, men det er forbløffende hvor ofte det lykkes selv mot sterk motstand. Men første gang jeg prøvde trikset var det ikke særlig heldig.

Jeg var tenåring på sommerbridge i Trondheim, og vi skulle møte et gammelt ektepar. Mot min 1 grand kom i utspill en farge hvor jeg hadde en hel del, men i kløver var det nieren dobbel mot tieren dobbel på bordet. Etter utspillet var det syv stikk å ta, men jeg hadde lest om det der trikset; spill den svake fargen så tror de aldri at det er sånn og begynner å skifte farger. Stikkene ramler etter hvert inn for spillefører.

Så her er den varianten, tenkte jeg, og de kan vel ikke ta så mange kløverstikk uansett?

Jeg spilte kløver i håp om å få dyttet på meg noen overstikk. Da så fruen til høyre rart på meg og tok sine syv kløverstikk for AKQJ- syvende som hun ikke hadde meldt noen ting med – en bet!

Etter spillet så begge motspillerne på meg med medlidende blikk, som om de syntes synd på meg. Jeg vet ikke, men tipper kanskje samtalen dem imellom da jeg hadde forlatt bordet var noe i retningen: «Stakkars gutt, tenke seg til å spille sin absolutt dårligste farge i grandkontrakt. Nei, han der må være helt nybegynner, eller helt uten talent. Eller mest sannsynlig begge deler».

Ikke spill ut unna ugardert konge!...eller?

Av og til er mentorer, eller bra spillere som forsøker å lære bort bridge til mer uerfarne spillere veldig bombastiske. De sier kanskje ting som "aldri gjør det", eller "alltid gjør det", typisk når noen har bommet et utspill. En ting jeg har funnet ut etter å ha spilt bridge i 50 år er at en ikke bør bruke "aldri" og "alltid" om ting som har gått galt i et gitt spill. Særlig gjelder dette utspill. Ingenting er så tilfeldig i bridge som utspillet. Selv de beste bommer titt og ofte. Men det er forskjellige ting som kan hjelpe en til å treffe litt bedre, informasjon fra meldingene osv. Dessuten hva slags kort en har selv, og om meldingsforløpet tiliser at offensivt eller passivt utspill.

Det spillet vi skal se på her er kanskje ikke så spesielt da det vinnende utspillet virker nokså normalt. Forsøker en å være lur vil det imidlertid koste mange stikk!

Spillet er fra den pågående turneringen Realbridge online lag hvor de har kommet frem til kvartfinalene. Syd er giver, Ø/V i sonen.

NORD

Ganske sprek 3 kløvermelding, kanskje, i alle fall hvis åpningen bare viser 2+ kløver. Men det er i gunstig sone og fristende og knekke til med en sperremelding.

Hva ville du spilt ut mot 4 spar?

Makker meldte jo kløver, men det betyr for de fleste ikke nødvendigvis kløverfarge. Han har åpning, og honnørene hans kan godt være andre steder enn i kløver. Likevel er vel kløver ut ganske normalt?. Eller skal du forsøke ruter 10? Eller trumfutspill, kanskje? Hva er normalt og hva er å være lur her?

Generelt er det slik at dess færre poeng du har selv, dess bedre sjanse er det for at å spille ut fra en ugardert konge eller dame, uavhengig av om makker har meldt fargen eller ikke. Det er større sjanse for at makker kan hjelpe det med noe i den utspilte fargen hvis han har mange poeng og du har veldig få poeng. Hvis du derimot selv har en haug med poeng og makker derfor må ha få eller ingen poeng å bidra med er det logisk at det er mye mindre sjanse for at makker kan hjelpe deg om du spiller ut fra en ugardert honnør. 

Her peker nok kløverutspill seg ut som det som det beste.

Men en ting er sikkert, samme hva du spiller ut kan det være blink, eller bli feil. "Alt i bridge har eksakt 50% sjanse" sa en humoristisk venn av meg ofte, "enten blir det riktig eller feil...", sa han. Vel, hans forståelse av statistikk og prosentregning var kanskje litt for enkel...

La oss se på hele spillet og hvordan det gikk ved det andre bordet.

Kanskje burde vest tatt med seg 5 kløver som en sleminvitt over østs hopp til 4 ruter? Men det er imidlertid aldri enkelt å finne slemmer med kun 25 HP til sammen. I ruterkontrakt tapes kun til spar ess, Ø/V +620.

Nord tenkte kanskje at her hadde de gjort det ganske bra, sperret godt, og at det førte til at de ikke fant en slem som ville vært enkel å vinne om de hadde meldt den. Men det var likevel Ø/V med +620 som vant spillet. Meldingene ved det andre bordet gikk altså slik som beskrevet i utspillsprøven øverst:

Ved det andre bordet valgte vest å doble opplysende i stedet for å melde inn 1 spar. Greit nok, kanskje, og mest et stilspørsmål. Problemet med opplysende dobling er at du ikke har fått vist femkorts major med det samme, og selv om vest i dette meldingsforløpet så at det var glimrende rutertilpasning måtte han nesten annonsere sparfargen som sin andre melding. Da endte de i 4 spar.

Nord spilte ut kløver, og da ble dette en nitrist kontrakt. Spillefører trumfet og spilte par. Syd lå unna første gang, stakk andre gang og fortsatte med kløver. Da ble spillefører kort og rar som man sier (i trumf), plutselig var syd lengst i trumf. Spillefører hadde kun ståstikk i de røde fargene, men syd hadde tatt over kontrollen. Spillefører kunne ikke nekte syd å få ett trumfstikk til og de hadde også flere kløverstikk å hente etter dette- Det endte med to bet og +200 til N/S.

Med +620 som så ut som en minimum score til Ø/V og 200 ved det andre bordet ble det 13 IMP.

Med alt annet enn kløver ut mot 4 spar blir det tolv stikk også i den kontrakten, fire stikk i forskjell pga. utspillet. Bommes dette utspillet blir det altså +680 til Ø/V, og 2 IMP til det andre laget.

   

Historisk: eksamen i bridge på vidergående skole

Nå i mai tok fire elever på videregående skole eksamen i bridge. Det er historisk at man nå kan ta eksamen i bridge på VGS.

Toppidrett bridge 1 er i det skoleåret som går mot slutten for første gang et fag på VGS. Det er Jåttå VGS i Stavanger som har stått for dette faget i samarbeid med NBF. Vetle Faag som er lektor på Jåttå har hatt hovedansvaret.

Fjorten elever har fått undervisning i Toppidrett bridge 1, og fire har allerede tatt eksamen og bestått.

Undervisningen er nettbasert, så elever på alle videregående skoler i landet kan ta faget. Elevene har møttes på Teams og Realbridge hver tirsdag ettermiddag. Det har også vært tre samlinger hvor elever og forelesere har møttes, på Lovund, i Trondheim og nylig fire dager i påsken i Oslo.

I tillegg til Vetle Faag (fagleder Jåttå VGS) og Tarjei Eck Hansen (avdelingsleder Bodø VGS) som var henholdsvis eksaminator og sensor under eksamen har det vært gjesteforelesere, alle kjente norske toppspillere;

Gunn Tove Vist skal forelese senere i mai, og Boye Brogeland, Sven Olai Høyland, Marianne Harding og Christian Bakke har vært gjester. Vetle Faag forteller at han er veldig fornøyd med gjesteforelesernes innsats. De har virkelig levert – veldig inspirerende for elevene!

Eksamen var todelt, spille- og meldeprøver. Det holdt ikke med kun å gi et enkelt svar, men resonnement for hva man valgte å gjøre måtte også fremlegges.

Vi har fått fatt i eksamensoppgavene som ble brukt, og fått tillatelse til å presentere noen spill. Vi velger å se på et par spilleprøver.

Det var ulikt nivå på disse oppgavene. Men selv de enkleste oppgavene har poeng som selv ganske erfarne spillere kan bomme på om det forekommer i praktisk bridge. Denne første var kanskje en av de enklere oppgavene, men med et poeng som mange turneringsspillere overser.

Her er det tre uunngåelige tapere i hjerter, men i spar og kløver er ingen tapere, og ingen problemer. Vi tåler å tape de tre hjerterstikkene, men for å vinne utgangen må det unngås å tape ruterstikk. Siden vi rår over knekten og tieren i ruter ser det ut som om vi greier oss hvis vi klarer å tippe hvem som har ruter dame. Det kan imidlertid tas ruterfinesse gjennom vest eller øst, og bommes på det valget blir det fire tapere og en bet i utgangen. Men det er en løsning som er sikker, uten å være nødt til å gjette hvilken vei en eventuell ruterfinesse skal tas.

Hvis motparten hadde tatt tre hjerterstikk fra start, og så fridd seg med trumf eller kløver ville spillefører vært nødt til å gjette ruteren. Men med kløver ut har spillefører et innspill til rådighet.

Utspillet vinnes med kløver ess. Trumfen tas ut i to eller tre runder (hvis den da ikke sitter 4-0), og det spilles kløver konge og kløver til stjeling. Så frir spillefører seg med hjerter. Ø/V kan ta tre hjerterstikk, men etter de stikkene ser det slik ut med øst eller vest inne:

Spillefører har tapt tre stikk. Den motspilleren som nå må spille et kort har ingen god løsning. Enten må det spilles ruter som løser spilleførers problem i den fargen, eller det må spilles kløver (eller den trettende hjerteren) som er til dobbeltrenons og kan trumfes på den ene siden med ruteravkast fra den andre. Ti stikk uten å måtte gjette hvor ruter dame befinner seg.

Slike innspill forekommer i ulike forkledninger. For elever i bridge (og andre) handler det ikke om liksom å pugge den eksakte sitsen i bestemte spill og forsøke å huske akkurat de kortene, men å gjenkjenne typiske mønstre. Innspill i trumfkontrakter er ofte i spill hvor man ikke ønsker å spille/åpne opp en bestemt farge selv, det er mye bedre for spillefører om motparten gjør det. Så må det forberedes slik at idet en motspiller spilles inn har ikke forsvaret noe de kan spille uten at det hjelper spillefører. Mange trumf på hver side, og sidefarger som kan elimineres før innspillet skjer er det typiske mønsteret for denne typen innspill.

Det neste spillet vi tar med fra eksamen på VGS er mer avansert, men en klassiker. Også i dette spillet er gjenkjenning viktig, for den lekre varianten kan oppstå i forskjellige fokledninger.

Her handler det også om å se faremomentet som kan unngås med en tilsynelatende ulogisk, men elegant manøver. Mange ganske erfarne spillere ville gått baret, først og fremst fordi de lyser en opplagt mulighet mot spillefører idet blindemann blir lagt opp, kløverfinessen. Dessuten vil mange feile fordi de ikke ser det elegante trekket som utspillet av ruter konge gir mulighet for.

Faremomentet i denne utgangen er at om kløver konge sitter hos øst og spar ess hos vest så er det en stor sannsynlighet for å tape tre sparstikk i tillegg til kløver konge, og da blir det en bet. Løsningen handler om å forsikre seg om at den farlige motspilleren ikke kommer inn. I dette tilfellet er øst den farlige motspilleren, den som kan spille spar gjennom spilleførers ugarderte konge.

Det er jo ingen taper i ruter i dette spillet, men for å sikre kontrakten må du faktisk gi dem et ruterstikk! Det synes merkelig for en nybegynner, for hvorfor gi bort ruterstikk i trumfkontrakt med esset mot singelton?

Siden det er ruter konge som er utspillet kan du gi bort det første stikket til vest, den ufarlige hånden som du vet må vinne det stikket. Da er fortsatt spar konge gardert. Poenget med å gjøre det er at så snart du kommer inn kan ruter ess brukes til å kaste en kløver fra hånden. Siden kløverfargen er så tett gir den deretter et fint stikkpotensiale, uten å måtte slippe inn øst.

La oss si vest skifter til kløver i andre stikk. Ikke ta finessen nå, men stikk med esset. Etter å ha tatt ut motpartens trumf kastes syds andre kløver på ruter ess, så spilles stor kløver fra nord (de tre gjenværende kløverne er forresten like store nå, kongen er eneste høyere kløver). Om øst har kløver konge presses det kortet ut mot trumf, og da ligger det to godspilte kløver på bordet, inntak i trumf. De to kløverstikkene brukes til å kaste to spar, og du kan ikke tape mer enn to sparstikk og det ruterstikket som ble gitt bort i starten.

Hva om vest har kløver konge?

Da vinner også de som spiller feil (tar kløverfinessen) kontrakten, men kontrakten er også sikker hvis det spilles korrekt.

Etter å ha kastet en kløver på ruter ess spilles altså kløver, og om øst ikke dekker med kongen (han har kanskje ikke kongen) kastes en spar. Hvis vest vinner med kløver konge har forsvaret to stikk, men spar konge er gardert, og du har nå to godspilte kløverstikk der borte som gir avkast for to spar til. Det blir etter det igjen bare en spar på hånden så du har ti sikre stikk etter med slik sits har fått noen litt merkelige tapere slik det i så fall satt, en taper i ruter og en taper kløver som kunne vært unngått. Det blir imidlertid utgang til notering på en helt sikker måte.

Du kan ikke tape annet enn mulig overstikk ved å spille sånn, men du sikrer kontrakten selv om det skulle sitte slik:

Tas kløverfinessen og det sitter slik blir det raskt bet med skift til stor spar fra øst.

Klart for LAGFINALE!

Finalen i NM for klubblag skal spilles på Kragerø Resort 19. - 22. mai.

Alle 6.rundekampene er nå ferdigspilt. Disse lagene vant sine kamper og er klare for lagfinalen:

Klepp BK 5 (Herland), Sunndalsøra BK (Strømsvåg), Gubrandsdal BK, Stavanger BK 1 (Skimmeland), Klepp BK (Undheim), Studentenes BK 1 (Kippe) og Studentenes BK 3 (Bogø). I tillegg stiller arrangøren med ett lag.

Detaljer om NM for klubblag, navn på spillerne, resultater osv. finner du her. 

Vi kommer mer tilbake med informasjon om hvem som spiller på de forskjellige lagene i finalen idet turneringen starter torsdag 19.5.

Informasjon om lagfinalen finner du her.

Den siste 6.rundekampen som ble spilt var toppoppgjøret lørdag kveld mellom to lag som begge ville vært medaljekandidater i en eventuell finale, Vikersund BK og Sttudentenes BK 3. Men kun en av dem kunne komme gjennom nåløyet. 

Kampen var relativt jevn lenge. Så kom en periode i andre halvrunde hvor Studentene tok over, de scoret 58 ubesvarte IMP på seks spill. Mange av de IMP'ene kom i det spillet vi tar med fra kampen.

Ta øst sin plass og vurder denne meldesituasjonen:

ØST

Med ingen i sonen åpner makker med 1 spar. Nord ville ikke la deg og makker prate sammen for mye og smalt til med 4 hjerter. Hva melder du?

Det kan godt stå slem, men hvordan skal du finne ut det nå? Om makker har et par hjertertapere kan det hende det ikke står i 5 spar en gang. Vikersund sin øst sa bare 4 spar, ganske forsiktig, og feil ble det:

Vikersund stoppet altså i 4 spar.

Med studentenes Kristoffersen som vest og Bogø øst meldte nord inn kun 3 hjerter, og gikk meldingene slik:

Å melde 4 hjerter direkte fungerte mye bedre enn 3 hjerter. Da Kristoffersen og Bogø fikk kun 3 hjerter mot seg kunne sistnevnte si 4 hjerter for å vise en god 4 spar melding. Åpneren gikk på til slem. Da vest med 5NT viste at makkerparet satt med alle nøkkelkortene samt trumf dame tok øst sjansen på storeslem. Det altså i et spill hvor de stoppet i utgang ved det andre bordet!

Om det ikke kommer hjerter ut kan spillefører få stjålet to ruter hos øst, og senere tatt ut trumfen og til slutt kastet hjerteren sin på den tredje kløverhonnøren.

Hjerter ut gjør det mer komplisert med overganger for å få til det, og nord fant det beste utspillet da han sendte i vei hjerter knekt. Kristoffersen så imidlertid at her var det gode sjanser for å vinne tretten stikk ved bare å trumfe en ruter som dog kun gir det tolvte.

Han vant med hjerter ess, spilte spar til kongen, spar til damen fulgt av ruter ess, ruter konge og ruter til stjeing. Så spilte han seg hjem på kløver ess og tok alle trumfene. Siden nord har veldig lang hjerterfarge var det ikke noen stor overraskelse at syd var alene om både ruter og kløverholdet. Før den siste trumfen så det slik ut:

På spar 8 med avkast av østs hjerter var syd ferdig og måtet kaste ruter knekt, han ser jo at han må holde kløveren. Men da stod ruter 7 som Kristoffersen tok for, og K-Q i kløver tok de to siste stikkene. Pluss 2210 til Studentenes, og med kun 680 ved det andre bordet var det verd 17 IMP. Kampe ble til slutt vunnet av Studentenes BK 3 med 115-68.

Dermed får trondheimsklubben Studentenes BK to lag med i lagfinale, og begge lagene vil være gode kandidater til å vinne mesterskapet.  

 

TRONDHEIM CUP

Trondheim Cup gikk av stabelen i helgen med par- og lagturnering.

Dette har i noen år vært en meget populær bridgehelg i Trondheim med tilreisende fra hele landet. I helgen ble det dessverre liten oppslutning. De som var der hadde imidlertid en flott bridgehelg.

Selv om face-to-face bridge er tilbake virker det som om online-bridgen har påvirket interessen voldsomt. Mange synes det er greit å sitte hjemme foran pc’en å spille viser det seg, for arrangører både i klubber og turneringer sliter litt med å få mange deltakere til face-to-face turneringer.

Det er en viktig diskusjon som må tas om dette. Selv om mange har blitt vant til online bridge nå er det også mange som ønsker seg tilbake til tiden før pandemien, men dit kommer vi kanskje aldri? Likevel er det håp om at face-to-face bridge overlever, men at både NBF og andre må ta dette på alvor er klart. Og det virker det som de gjør. Vi får se fremover, og det går vel an å tenke to ting samtidig?

De som har vært med på vanlige bridgeturneringer nå som det har åpnet opp er veldig fornøyde. Samtidig har sikkert online bridge også noen fordeler (?), så dette er en utvikling som neppe stopper.

I parturneringen i Trondheim ble det favorittseier til Geir Helgemo og Christer Kristoffersen. På de to andre pall-plassene kom tre damespillere. Ranja Sivertsvik spilte med John Våge og ble nr. 2 fulgt av Jessica Larsson og Gunn Tove Vist på 3.plass.

Alle resultatene, spillstensiler osv. finner du her.

I lagturneringen deltok kun åtte lag. Til topps gikk Tonje Brogeland, Karl Morten Lunna, Svein Aril Naas Olsen og Roy Hugo Olsen. Resultater fra lagturneringen finnes her. 

Roy Hugo, Svein Aril, Tonje og Karl Morten gikk til topps i Trondheim

Vi tar med et spill som ikke er av den dramatiske sorten, men litt interessant både i meldingene og spilleføringen.

Giver vest, Ø/V i sonen

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene? (N/S melder bare pass)

Lilleslem i ruter er glimrende. Den er ikke bombesikker, men har meget gode sjanser. Om trumfen sitter 3-2 er det to gode sjanser, enten at kløveren gir fire stikk, eller at hjerteren løser seg med kun en taper som normalt betyr at kongen må sitte foran (dvs.foran damen, hos syd).

Det er nokså greit å komme til 6 ruter om vest åpner med 1 ruter. Det har imidlertid blitt ganske populært å spille slik at 1 ruteråpning viser ujevn hånd og 1 kløver tar seg av alle balanserte hender. Jeg er tilhenger av at det kan åpnes med 1 ruter med jevn hånd slik at i alle fall en minoråpning er naturlig og viser farge. Hvis ikke må det åpnes med 1 kløver med fire ruter og to kløver (balansert hånd), og noen gjør det med 5332-hender og femkorts ruter også.

Det har noen fordeler at det åpnes med 1 ruter selv med balansert hånd, men det er ingen tvil om at den moderne stilen hvor ruteråpningen viser ubalansert hånd gir noe ekstra også. Selv om det spilles slik at disse vest-kortene tilsier åpning med 1 kløver bør vel Ø/V kunne finne frem til 6 ruter?

Over halvparten av Ø/V-parene i Trondheim spilte 6 ruter.

Noen var i 3NT, og noen prøvde 6NT som er en dårligere kontrakt enn ruterslem. Selv om ruteren sitter rundt og kløveren gir fire stikk må de ha to hjerterstikk for å komme til tolv stikk i grandkontrakt. I ruterkontrakt kan ganske ofte en hjerter kastes på kløver, og en hjerter kan deretter trumfes hos vest slik det det går bra selv om nord har hjerter konge. Den stjelingen gir det tolvte stikket.

Hvordan spiller du 6 ruter med for eksempel trumf ut?

Siden trumfen sitter 3-2 trumfes ut i tre runder, så prøves kløveren. Slik det satt ble det ingen problemer for noen av spilleførerne i ruterslem, men 6NT gikk bet: