Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Hvor høyt bør det sperres?

Av og til havner man i meldesituasjoner hvor det skal sperres, men så er det ikke opplagt hvor høyt det bør meldes.

"Så høyt som du tør", er et råd jeg fikk en gang.

Poenget med å klinke til høyt og luftig med det samme, spesielt i lagkamp er at da får motparten veldig lite rom til å utveksle informasjon. De må gjette.

Det er imidlertid ikke alltid slik at det blir riktig å sperremelde så høyt at det trolig er ett trinn høyere enn de andre. Kanskje har ikke motparten så høy kontrakt som en kunne håpet på, eventuelt en kontrakt de ikke finner pga. din sperremelding. Kanskje blir du simpelthen spillende, doblet selvfølgelig, ett trinn høyere enn spilleren på samme stol ved det andre bordet.

Etter at det spillet du får presentert i dag var spilt i lagfinalen og alle visste kortene var det mange som var klare på at de ville gjort det som viste seg å være fasiten. Fasit-meldingen – eller den meldingen som fungerte best i praksis i dette spillet – er antagelig også best i det lange løp, men det er litt grunn til å påstå at enkelte som ikke spilte, men som var nokså skråsikre på hva som var riktig melding etterpå. Jeg er ikke uenig, men kanskje blir vi litt farget av at vi vet hvordan spillet så ut? 

Etterpåklokskapens lys er skarpt, og en ser i det lyset klart og tydelig hva som er det beste.

   SYD

Du sitter syd i gunstig sone og skal finne en melding etter denne starten:

2 kløver er sterk, kunstig melding. 2 hjerter er naturlig, positivt svar med minst femkorts farge.

Hva melder du?

Å ikke sperre med slike kort er opplagt feil, det gir rom for Ø/V til å «prate sammen». Det må hoppes, men å hoppe til 4 kløver er altfor spedt.

Hva med 5 kløver?

Det var det flere som sa, og det var nok til at Ø/V «trynet» ved noen bord. Men 5 kløver burde nok ikke vært nok til å vippe Ø/V av pinnen.

Er det noen nedside med å si 6 kløver direkte?

Ja, det er ingen garanti for at de har en høy kontrakt, lille- eller storeslem. De behøver ikke alltid ha særlig god tilpasning, makker kan ha gode majorkort. I så fall blir det bare til at åpneren dobler 6 kløver hvor kanskje han også ville doblet med pass rundt om du hadde sagt bare 5 kløver. Skjer det, og syd ved det andre bordet hoppet til 5 kløver går du simpelthen en doblet bet mer enn ved det andre bordet.

Men i dette tilfellet var et skikkelig høyt hopp til 6 kløver tingen:

Ø/V har som du ser en nedlegg storeslem i hjerterkontrakt og grand. 

I BBO-kampen hoppet syd til 5 kløver ved begge bord, og vest sa 6 hjerter. Meldingsforløpene ved de to bordene i den kampen ble slik:

Og:

Hvis jeg skal være litt streng her mener jeg at han på øst sin plass som passet på vests hopp til 6 hjerter sovnet av. Med K-Q i trumf og kløver ess burde han lagt på til 7 hjerter. Makkeren meldte tross alt slem med hopp uten to nøkkelkort og trumf dame, så han må nesten ha resten, men tydeligvis er vest bekymret for at det er en kløvertaper. Det var David Ueland (Klepp BK 1) som løftet til 7 hjerter.

Kan det meldes litt mer vitenskapelig over syds 5 kløver?

Ja, men det er mange, selv i en lagfinale som ikke har gode avtaler i slike tilfeller hvor motparten spretter innpå på fem-trinnet. I så fall – det er altså ikke helt klart avtalt hvordan det meldes her – synes jeg 6 hjerter er en grei melding av vest. Men da bør de nok finne storeslemmen ved hjelp av sunn fornuft.

Hvis paret har gode avtaler kan de for eksempel være omtrent slik:

- 5NT er Key Card Blackwood, eller det kan avtales bare som ess-spørring. Det kan det være bruk for i slike situasjoner som dog er nokså sjeldne.

- 6 kløver er storeslemsinvitt med førstekontroll i kløver. Som regel er det renons, men en kan også tenke seg monsterkort hvor 6 kløver er en grei melding som storeslemsinvitt med kløver ess.

Via 5NT kan nesten ikke Ø/V unngå å melde 7 hjerter i dette tilfellet, og det med bra kontroll.

Når det ble snakket om slike avtaler her om dagen på en lunsj med bridgespillere ble flere enda mer sikre på at 6 kløver med en gang er syds beste melding, fordi den meldingen tar bort disse mulighetene for motparten. Det er korrekt, men så er det altså slik at mange makkerpar også på det høyeste nivået i Norge ikke har slike avtaler, så det kan godt hende du ved å hoppe til 6 kløver bare går deg doblede beter på et høyere trinn enn ved det andre bordet, hvis spillet ser annerledes ut.

Kan Ø/V finne 7 hjerter selv om syd hopper til 6 kløver?

Kanskje, men det blir verre. På samme måte som jeg hevder øst bør legge på til 7 hjerter idet syd sier 5 kløver og vest hopper til 6 hjerter, har øst bra argumenter for å legge på om syd sier 6 kløver og vest 6 hjerter uten å hoppe dit. Men det er klart at siden vest i det tilfellet ikke hopper til 6 hjerter blir det litt mer usikker, for vest er jo en vanvittig presset situasjon pga. 6 kløver-meldingen.

I lagfinalen spilte fire Ø/V-par 6 hjerter, de andre fire var i 7 hjerter.

Kommentarer

Ved bordet hvor Undheim / Ueland satt Ø/V gikk meldingene:
2 kl - pass - 2 hj - 5 kl
5 NT - pass - 6 klø - pass
6 hj - pass - 7 hj - pass

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.