Maktdemonstrasjon av lag De BOTTON

Laget med noen engelske spillere og norske Christian Bakke, Lars Arthur Johansen, Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska og Tor Eivind Grude hadde ikke særlig problemer med og kontrollere inn til seier i siste sett av finalen av E-Open February.

Ledelsen før de siste seksten spillene var solide 34, og selv om det ble nok et sving-sett økte de bare marginen.

Det var en haug med interessante og vanskelige avgjørelser i begge de to siste settene. Jeg fikk en sjelden hånd i det settet som vi spilte, og meldte det jeg trodde var riktig. Det ble veldig feil:

Giver syd. N/S i sonen

Gående nikorts farge og en konge, og makker er med og melder spar!

Hoftaniska (syd) åpnet med 1 ruter, og makker meldte inn 1 spar. Tor Helness (nord) hoppet til 4 ruter. Siden innmeldingen 1 spar var i ugunstig sone (og det hadde han nok ikke til) så jeg for meg mange minimums innmeldingshender hvor 6 hjerter var nedlegg, for eksempel AKxxx – x – xxx – Qxxx, eller AKQxx – x – xxx – xxxx, og om han har kun AQ i spar kan det stå på en finesse over åpneren. Eller det kan være nedlegg om han har kløver ess også, sparfinesse for overstikket. Ja, skulle han ha AK i spar og kløver ess er det nedlegg i 7 hjerter, men det går det uansett ikke an å finne ut av etter denne starten. Hvis han har noe sånt som KQ i spar må han ha kløver ess for at 6 hjerter skal være bra. Alt dette rakk jeg å si til meg selv, og det hørtes fornuftig ut i mine ører. Derfor sa jeg 6 hjerter.

Sjelden har jeg sett en mer skuffende blindemann:

Da Hoftaniska unngikk å spille ut ruter ble det to raske bet og -200. Merkelig nok var det nære på at det var uavgjort spill. N/S var i 5 hjerter doblet ved det andre bordet. Der er det jo en bet - i teorien - og i så fall samme score (-200), men da vest spilte ut ruter føk kontrakten hjem siden ruterfinessen gikk og to sorte tapere forsvant, De BOTTON +850 og 14 IMP.

Hoftaniska-Helness som satt ved vårt bord gjorde en rekke gode avgjørelser på fem/seks-trinnet og det var lite å hente for oss selv om vi hadde et svakt motspill i det nest siste spillet mot en 5 hjerter. Der var lagkameratene i 6 hjerter, så spillet kunne ikke vinnes uansett. Og kampen var i realiteten over på det tidspunktet.

Da vårt lag trynet på de fleste av de vanskelige avgjørelsene Thor og Tor traff på ved vårt bord ble det ikke spennende i det hele tatt -  enveiskjøring.

Gratulerer til lag De BOTTON – en velfortjent seier i turneringen.

Crazy omsetning

I den tidligere omtalte finalen i E-Open February ledet "norske" De BOTTON med 24 etter 16 spill (av 48) mot mitt lag SpuTnik VI. I den runden som ble spilt i ettermiddag ble det volatilt, en uvanlig crazy omsetning. Over kun 16 spill ble det utvekslet hele 104 IMP!

I første del av runden gikk alt i favør av De BOTTON som etter ni spill ledet runden med 40-1, og kampen med nokså uoverkommelige 73 IMP. Så snudde det, og før det siste spillet ledet SpuTnik VI runden med 6 IMP.

Så kom et spill til slutt hvor det var snakk om lille- eller storeslem. Problemet var at de manglet ett nøkkelkort. Er det da riktig å melde storeslem noen ganger?

Kanskje, hvis nøkkelkortet som mangler er trumf konge og resten er tett kan jo storeslem stå ved hjelp av en trumffinesse. Men det er kun en 50% sjanse, for lite til at man skal kunne være i en sjuer. I dette tilfellet var det likevel en bombesikker storeslem, for motparten som hadde trumf konge hadde ikke flere trumf! (dessuten satt kongen i saks)

Grude-Johansen  var i 7 hjerter, +2210. Kheng-Ng fra Singapore doblet 7 kløver, +800. Det ga 16 IMP til De BOTTON som vant settet med 10 IMP og har en komfortabel ledelse før de siste 16 spillene, 34 IMP. Kampen avgjøres i kveld, og de siste 16 spillene starter kl. 21. 

 

Lag de BOTTON leder finale

I en av onlineturneringene - E-Open February - som er i ferd med å avsluttes er lag de BOTTON med mange norske toppspillere i finalen. De vant ganske komfortabelt både i kvart- og semifinalen og leder med 24 IMP etter 16 av 48 spill i finalen. Finalemotstander er laget jeg er med på, en Tyskland/Singapore/New Zealand kombinasjon. Vi lå under både i kvart'en og semien, men kom bra tilbake i begge og gikk videre etter ganske jevnspilte kamper.

Makker og undertegnede fikk ikke spilt lørdag kveld (norsk tid) pga. flyttesjau (makker) og et kaos for han med flyttebilen sin og bygrenserestriksjoner osv. da Auckland ble kastet inn i nok en lock-down "overnight". I andre sett kan vi heller ikke spille da det foregår idet vi sover (kl. 4 på natten), men vi får håpe vi ikke sover for mye idet vi skal spille siste sett klokken 9 om morgenen mandag (søndag kveld for de norske). Og vi håper selvsagt også at ikke de BOTTON opparbeider en uoverkommelig ledelse før de siste 16 spillene.

I kampens første 16 spill stilte de BOTTON med en råsterk lagoppstilling: Thomas Charlsen-Christian Bakke og Tor Helness-Thor Erik Hoftaniska. Det kunne godt vært del av et norsk landslag med medaljeambisjoner i et VM.

I første sett startet det spesielt bra for de BOTTON. De vant tidlig 13 IMP da det tyske Ø/V-paret spilte utgangen 5 ruter på 3-3 tilpasning etter en misforståelse, ingen god ide, to sonebet og -200. Charlsen-Bakke spilte den normale 3 granden som ble meldt og vunnet også ved de to bordene i kampen om 3.plassen. De BOTTON vant også flere småspill og hadde en stor ledelse før det kom en redusering som godt kunne gått andre veien:

(Giver nord/alle i sonen)

Slem, eller ikke?

Sluttkontrakten avgjøres endel av om nord åpner eller ikke, et stilspørsmål med 11 poeng. Den norske nord passet, og de meldte så uforstyrret frem til 5 ruter. 

Den tyske nord åpnet, og øst meldte inn 1 spar. Deretter blåste N/S ut i 6 ruter. 

Ville du likt å spille utgang eller slem her?

Slem er omtrent 50-50, normalt må kløver konge sitte hos øst. Det er en liten tilleggssjanse, spar 10 kan sitte tredje. I så fall gir den fargen tre avkast for syds kløver. 

Etter innmelding fra øst i faresonen er det vel en grei lilleslem da øst er litt større favoritt til å ha kløver konge. Men det mangler jo 12 HP så det er ingen garanti. 

Vel, den der lille tilleggsjansen i spar er det ikke sikkert du får forsøkt. Idet øst kommer inn på spar ess og skifter til kløver må spillefører gjette, ta kløverfinessen, eller satse på at spar 10 faller så sparen gir tre avkast for syds kløver. Kløverfinessen er størst sjanse, 50%. I dette tilfellet satt det imidlertid slik at spillefører ikke kan gjøre feil selv om han nok klør seg i hodet en stund før han velger. 

Sparen gir som det sitter tre kløveravkast, men kløverfinessen går også. Det nytter ikke å gå bet i 6 ruter!

Så det var en viktig slemsving - 13 IMP - som gjorde at ikke De BOTTON sin gode ledelse ble altfor stor. Om slemmen står eller ikke utgjør 26 IMP i sving, og hadde det blitt bet ville De BOTTON sin ledelse vært på 50 IMP!

 

 

EN GYLDEN MULIGHET

I parturnering kan spill som tilsynelatende ser veldig uinteressante ha noen fine poeng som kan, hvis spillefører/motspiller kommer på det kan gi fra middels til nesten topp pga. kun ett ekstra overstikk, eller en ekstra bet. Her er et spill som gikk i glemmeboka for de fleste under en turnering i helgen. Men spillefører hadde en gylden sjanse.

Standard kontrakt var 4 spar med unntak et par steder hvor det satt noen grandhaier Ø/V og prøvde 3NT. 

Der jeg satt øst og skulle spille 4 spar uten noen meldinger fra motparten kom hjerter ut til tieren og esset. Så prøvde jeg trumfen, og den satt 3-2 med dobbelton hos syd. Det så ut som ti stikk og ikke særlig sjanse for det ellevte da det normalt blir to kløvertapere og en rutertaper. Jeg tok tidlig den andre hjerterhonnøren og så spilte jeg kløver knekt som nok er dårlig spilt. Sjansen for kun en kløvertaper er at nord har singel dame, eller A-Q dobbel. Nårmalt går knekten til syds dame, eller om nord har for eksempel damen dobbel dekker han og det blir to kløvertapere uansett.

Kløver knekt fikk seile til damen. Syd spilte ruter. Da så jeg en liten sjanse for at det kunne bli ett overstikk. Det var å ta A-K i ruter først og så spille kløver. Hvis den som nå kom inn har kløver ess dobbel fra start og dobbelton ruter vil han bli nødt til å spille hjerter til dobbeltrenons sånn at en ruter kunne bli kastet hos vest mens øst får stjele. Men det satt ikke sånn, og det ble bare de ti opplagte stikkene- Hele spillet så slik ut:

Det er mulig å vinne elleve stikk. Ser du varianten som ikke koster noe i forhold til å få med seg overstikket hvis kløveren sitter veldig fordelaktig, dvs. ess-dame dobbel eller damen singel hos nord? (siden du ikke rår over kløver 9 hjelper det ikke om nord har A-Q tredje eller fjerde, da blir det to kløvertapere. Kløver 9-8 dobbel hos syd er dog en marginal mulighet. 

Å spille kløver knekt er sjelden riktig med disse kortene. Det blir normalt kun riktig om du spiller mot en motspiller som "glemmer" å dekke med damen dobbel. Her er hvordan overstikket kan vinnes:

Ta ut trumfen og innkasser den andre hjerterhonnøren. Så spilles E-K i ruter og nok en ruter. Da har situasjonen blitt slik siden ruter satt 3-3:

Det blir vel nord som kommer inn i tredje ruterrunde, og han spiller liten kløver. Hvis han tar for esset og spille kløver kan spillefører toppe ut damen hvis han gjetter riktig. Nord spiller altså liten kløver, og øst bruker kongen som står. Da er dette igjen:

Nå spilles kløver, og de to kløverstikkene motparten har er "frosset", de kan ikke få tatt dem. To kløvertapere blir til en.

Syds kløver dame vinner neste stikk, og han må spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes hos vest mens østs lille gjenværende kløver kastes.

Simsalabim, elleve stikk.

Denne spilleføringen kan dog bli feil om ruter sitter 4-2. Gjør den det fortsetter motspilleren som vinner stikk i tredje ruterrunde med den fjerde ruteren som må trumfes hos vest. Idet spillefører går på kløver kan han risikere at han ikke rekker å få kløverstikk om han bommer kløvren og det kommer mer hjerter som tar ut øst sin siste trumf (vest har ikke flere trumf hvis det går slik). Men det er usannsynlig at det skal gå så galt, og om man finner det fine innspillet som altså gir overstikket blir det en stor forskjell i score for 450 sammenlignet med 420. 

I den nevnte turneringen ga 420 strø over middels, for de få stedene hvor kontrakten var 3NT ble det enten bet, eller ni stikk.

Pluss 450 ville gitt hele kassa!

Ps.

Det ser farlig ut i 3NT etter hjerter ut. Det kan vinnes ni stikk ved å gjette kløveren, eller spille god ett ekstra stikk i ruter som sitter 3-3.

Ser du hvordan det kan vinnes ti stikk i 3NT?

Det er helt med åpne kort, men det er mulig. Hadde en av de som var i 3NT fått til det ville de tatt alle poengene i et spill hvor de egentlig var i den dårligste utgangen.

Mot 3NT kommer hjerter ut. Hvis spillefører vet kortene kan han spille spar til vest og liten kløver mot hånden. Nord må legge liten, for hvis han fyker opp kan spillefører toppe ut kløver dame senere og få 4+2+2+2= ti stikk.

Så det går liten kløver til kongen som står, det niende stikket. Nå kan spillefører gi bort ett stikk i ruter før forsvaret har fått satt opp hjerteren, og det vinnes 4+2+3+1= ti stikk.

  

 

 

 

Slik melder en KNIGHT (ridder)

Engelske Andy Robson er en fantastisk bridgespiller som også har bidratt mye for bridgen som skribent og bridgelærer. For sin innsats for bridgen ble han i 2013 av dronningen tildelt tittlen Knight, eller OBE (Officer of the Order of the Bridish Empire).

Andy Robson har en uvanlig tittel, og i dagens spill meldte han uvanlig og...

I en av de internasjonale onlineturneringene fikk Robson et meldeproblem mot Johansen-Aasen (lag SKEIDAR). 

Vest åpner med 3 ruter og det er din tur med nord sine kort. Hva melder du?

Noen vil sikkert ganske automatisk doble opplysende, men det er ikke korrekt melding, og en farlig melding med en dobbelton i umeldt majorfarge. Hvis du dobler og makker melder spar kan dere være ute å kjøre.

Å melde inn 4 kløver er et alternativ, men da er man kanskje forbi det som kan være toppkontakten, 3NT. Å passe blir for tamt. Det kan selvsagt være farlig å melde også, hvis syd har absolutt ingenting, men å passe kan godt gjøre at egen side mister en utgang. Alt er farlig, det er farlig å stå opp om morran og...

Er det noen flere muligheter enn dobler, 4 kløver og pass?

Tom Johansen fortalte meg spillet, og her siterer jeg hans kommentar:

Tom: 

//Andrew Robson fikk en meldeutfordring mot oss (SKEIDAR) i ALT Invitational i går. Måten det ble løst på synes jeg illustrerer godt forskjellen mellom en toppspiller og andre. Det faller unaturlig for en vanlig spiller å melde 3NT direkte uten hold i sperreåpningen. Vissheten om at øst og syd bare har 3 ruter til sammen gjorde at Robson regnet seg fram til at det nok er godt over 50 % sjanse for at det ikke lar seg gjøre å ta 7 ruterstikk i utspillet. Denne gangen gjør jo også 4kl jobben på vei til 5kl, mens 3NT ville vært helt genialt om syd skulle ha Jx i ru istedenfor Ax. Da har øst mest sannsynlig honnør singel, 3NT står og det er bet i 5kl.//

3NT!

Bingo!

Med tieren tredje i vest sin farge!

Men resonnementet er godt. Det kan selvsagt bli nokså dumt om vest har AQJ-sjette eller syvende og de tar seks-syv ruterstikk fra start, og hvor kanskje 3NT av syd ville fungert (la oss si han har kongen dobbel. Men pga. at nord har tieren tredje er det som Tom var inne på en haug med kombinasjoner hvor øst har for eksempel singen honnør, og syd knekten, damen eller kongen som gjør at tieren vil vokse opp til stopper, eller gjøre at de ikke kan få tatt ruterstikkene, for eks. vest. AQxxxxx, nord 10xx, Øst K og syd Jx.

Her var 3NT enkle ting, ni stikk fra taket uten noen finesse.

Ved det andre bordet fant ikke N/S 3NT og det engelske laget vant 7 IMP.

At utgangen ikke ble meldt av det norske paret som satt N/S skjedde etter åpning 1 ruter fra vest. Nord meldte korrekt inn 2 kløver, og etter pass fra øst sa syd 3 kløver. Den meldingen vil vel gå bra med slike kort ganske ofte, men syd er i overkant sterk for bare en sånn enkel høyning som ofte gjøres med en god del mindre. Nord ser ikke særlig sjanse for utgang etter den starten. Syd burde antagelig sagt 2 ruter (god løft av kløvermeldingen), eller 2NT. Da vil nord tatt dem til 3NT, enten ved å løfte 2NT til 3NT, eller spørre om stopper med 3 ruter over "god-løften" 2 ruter hvis syd velger den meldingen.

 

 

 

"KAINN ITJ STOL PÅ NÅN"

Her er en historie fra gamle dager i Trondheimsbridgen, og spillet er en oppfølger av et innlegg her i bloggen forleden hvor det handlet om å stole på motspillernes signaler, eller ikke.

Overskriften “Kainn itj stol på nån» (for ikke så dialektsterke søringer, det betyr: kan ikke stole på noen) handler i denne omgang ikke om mistenksomhet, juks og fanteri i forbindelse med online bridge - ubehagelige faktorer i dagens bridge. Nei, sitatet er fra en av mine beste mentorer fra 70-tallet, Martin Moxnes. Han var en klassespiller som kunne «all the tricks in the book», og hadde det ikke vært for en del personlige problemer ville han trolig vært fast inventar på det norske landslaget selv om det var mange veldig gode bridgespillere i Norge også på den tiden.

Vi unge bridgespillerne pratet bridge med Martin og de andre erfarne bridgespillerne i Trondheim omtrent daglig. En gang da jeg spurte Martin om hvor mye man bør stole på fordelingssignalene motparten gir sa han at de behøver jo ikke fortelle sannheten, det er helt lovlig å legge feil fordeling!

“Kainn itj stol på nån».

Mye senere, men fortsatt i forrige århundre og trolig sent på 80-tallet kom den setningen som kastet på meg etter et spill hvor en kamerat (og ofte lagkamerat), Øyvind Ludvigsen som bodde i Trondheim på den tiden var motspiller. Han spilte antagelig med Ragnar Baardsgaard, og jeg var i 3NT som syd uten at Ø/V hadde meldt noe:

De brukte norske fordelingsutspill. Spar 5 kom ut mot 3NT etter meldingene 1NT-3NT. Øst la på damen, og rutinemessig lasjerte jeg to ganger og vant med spar ess i tredje runde. De første stikkene gikk altså slik: spar 5 ut til damen, nieren fra syd, liten spar tilbake til tieren og knekten hos vest, så spar 4 til esset mens øst fulgte farge

Hvordan tror du sparfargen er fordelt?

Vest har vist fire hvis han har fulgt deres motspillsavtale. Det er klart at øst kan ha tre spar og utspilleren fem spar selv om vest med norsk fordelingsutspill har vist fire siden han ikke spilte ut den minste sparen (fireren) som han jo normalt ville gjort ifølge «norske» med femkorts farge. Det er jo lov å vise feil fordeling, men da det kan lure makkeren like mye som det lurer spillefører er det ikke så vanlig å «fake» lengden i utspillet.

Ok, opptelling av stikk:

Det er i tillegg til spar ess fem kløverstikk og ruter ess, syv sikre. Det er mulig vinne to-tre ekstra ruterstikk hvis vest har ruter konge. Det er også mulig å vinne to hjerterstikk ved å presse ut esset, og det er ufarlig hvis sparfargen sitter 4-4, de har jo i så fall kun ett godspilt stikk der og i så fall totalt kun fire motspillstikk.

Så hva spiller du, hjerter eller ruter?

Å spille hjerter har den fordelen at om øst har hjerter ess har han ikke flere spar om vests utspill var «fake», dvs. fra femkorts spar. Men hvis vest har hjerter ess og mot formodning fem spar stikker han og tar to sparstikk – en bet.

Å ta ruterfinessen gir bet om øst har ruter konge og spar sitter som du tror,  4-4. De vinner i alt tre sparstikk, ett stikk for ruter konge og ett i hjerter. I så fall er å ta ruterfinessen å spille bort kontrakten.

Jeg tok noen kløverstikk, og vest kastet ruter og hjerter. Øst hadde heller ingen problemer og kastet røde kort. Styrke og svakhet kan man i alle fall ikke stole på i en sånn situasjon, gode motspillere vet godt hva dette spillet handler om nå.

På et tidspunkt måtte det velges om de nødvendige stikkene skulle fås i ruter eller hjerter. På grunn av overskriften og innledningen har du sikkert gjettet hva jeg gjorde. Jeg stolte på Øyvinds fordelingsutspill (og har aldri tilgitt han ) og trodde han hadde fire spar da jeg spilte det som så ut til å være tryggest - hjerter - som etablerer to stikk til og ni i alt uten noen risiko hvis sparen sitter 4-4. Det ble lang nese:

Vest stakk med hjerter ess og siden han hadde fintet meg ut med det "falske" fordelingsutspillet fikk han to sparstikk til - en bet. Og selvsagt satt ruter konge i saks, så det ville blitt ti enkle stikk via ruterfinessen.

Jeg spurte Øyvind hvorfor han spilte ut «fjerde høyeste» (og dermed «viste» fem når han senere spilte en mindre spar) når de bruker norske fordelingsutspill. Han svarte som rett og riktig er: «Jeg hadde så mange honnørpoeng at det var nesten umulig at makker ville han noe særlig i dette motspillet å gjøre, så hvorfor fortelle om sparlengden når det er kun spillefører som har nytte av den informasjonen?»

Amen.

(PS: For ordens skyld en liten advarsel. Selv om slike finter er morsomme når de lykkes, er det nok for de fleste ikke særlig lurt å være for kreativ med slikt, spesielt når det gjelder det første kortet, utspillskortet. Hvis det "lyver" kan det like gjerne forvirre makker som spillefører, og om det skjer og makker tråkker feil kan det spre usikkerhet i senere spill også. Men som nevnt er det noen spill du vet ganske sikkert at makker ikke vil være i bildet i motspillet, og da står man mer fritt til å gjøre litt uventede ting)  

RealBridge online lag - en suksess

I den norske lagserien som spilles på RealBridge online deltar veldig mange lag i tre forskjellige klasser: BEGYNNER-, ÅPEN- og ELITEKLASSE.

Det spilles kamper hver uke frem til medio mars hvor det går over til utslagskamper for de lagene som har gjort det best i sine respektive grupper. Begynnerklassen avslutter i april med finale, mens Åpen og Elite pågår helt til uke 18 (3.-9.mai).

All informasjon, resultater, detaljerte kampelenker osv. finner du her.

I en av kampene forrige uke fant jeg bl.a. en kamp hvor det egentlig så ut til å være ganske jevnt, men et sterkt lag med Tor Eivind Grude, Christian Bakke, Steffen Simonsen og Lars Arthur Johansen tok etter hvert en ganske grei seier. Det var en haug med slemmer og mulige storeslemmer i kampen. Her er ett spill hvor Grude-Bakke vurderte godt:

Giver vest, ingen i sonen.

Det er ikke så lett å melde med styring i slemspill når motparten er med og forstyrrer. Ved det bordet Grude satt vest og Bakke øst gikk meldingene slik:

Vest sin 5 spar må være storeslemsinvitt, for det er jo ingen vei tilbake til utgang etter den meldingen. Når så øst kontrollmeldte ruter med kun en andrekontroll og uten kløverkontroll måtte han vel ha veldig god trumf, og vest meldte storeslemmen. Det er nok ikke hogd i stein hvor god østs trumf er i en sånn situasjon, men sannsynligvis må den være god nok til at det er en god sjanse i 7 hjerter. Godt vurdert!

Spillet i 7 hjerter var en formalitet, +1510.

Ved det andre bordet var syd litt tøffere, han meldte 4 spar etter den samme innledningen. Nå doblet vest. Det spørs om ikke øst burde meldt videre? Det kan kanskje diskuteres, og det har nok litt med stil å gjøre også. Kontrakten ble imidlertid 5 spar doblet, og det ble ikke Ø/V rike av, kun +300. Mot 1510 ved det andre bordet ble det kostbart, 15 IMP.

Kan du stole på motpartens signaler?

I dette spillet fra en online-turnering ble det en kamp mellom spillefører og motspillerne om å få satt opp sine stikk først.

Du skal spille 3NT etter selv å ha vist ruterfarge og åpningshånd mens makker har vist hjerter, så spar. Vest spiller ut kløver 2 til esset, og øst fortsetter med kløver 7.

Hvordan spiller du?

Det mangler kanskje litt informasjon her?

Ja, du bør som spillefører alltid undersøke hva slags utspill de bruker de.

Kan du stole på motpartens signaler?

Nei, ikke alltid.

Ofte er det greit og fornuftig å være ganske nøyaktig med å vise fordeling og slikt, for i motspill trenger makker informasjon. Men dyktige spillere ser om det er et slikt spill hvor makker ikke behøver slik informasjon, og da er det ikke sikkert de legger korrekt fordeling.

Det er imidlertid sjeldnere de «faker» når det gjelder første utspill hva enten de bruker fjerde høyeste eller fordelingsutspill. Å være for «lur» i utspillet og vise en annen lengde enn det man har kan lure makker og.

La oss si at utspillet i dette tilfellet er fjerde høyeste. Når det kommer en toer ut og de bruker fjerde høyeste er det nesten alltid fire-korts farge. Selvsagt er det ingen garanti for at utspillet forteller sannheten, men du kan som regel gå ut fra at kløveren sitter 4-4 i en sånn situasjon som dette.

Kan kløver dame sitte hos øst?

Ja, det er mulig, men mest sannsynlig har vest kløver dame fjerde fra start.

Hvis hjerteren sitter 3-3 står antagelig denne kontrakten ganske enkelt. Men hvis øst har spar konge kan det hende det er riktig å gi bort det andre kløverstikket slik at vest ikke har noe hurtig inntak til godspilt kløver hvis han mot formodning har fem fra start og øst har tre kløver.

Er det noen fare forbundet med å legge kløver knekt som sannsynligvis taper til knekten?

Ja, det er det.

Det som ser ut som en god ruterfarge er et svakt punkt for spillefører siden nord har tieren singel. Hvis en ruterhonnør fra forsvaret slår vekk esset og tar med seg den single tieren blir syds gjenværende ruterbeholdning sårbar med kun knekten og småkort under.

Ved bordet la spillefører kløver knekt i andre stikk. Den ble stukket med damen, og nå kunne ikke kontrakten vinnes lenger hvis det korrekte motspillet ble funnet! Slik så hele spillet ut fra start:

Vest stikker med kløver dame i andre stikk og spiller ruter konge. Det er et temmelig opplagt motspill, for tieren ligger jo singel hos nord, og vest ser at selv om syd har A-J blir han selv sittende med en fin saks med Q-9 bak syds knekt. Så etter ruter konge, 10, liten og esset er det nok at øst har ett inntak i hjerter så vil ruter gjennom syds knekt gi to ruterstikk for Q-9, og en bet.

Hvis spillefører lasjerer ruter konge bør vest klare å skifte tilbake til kløver og sette opp ett ekstra motspillstikk i den fargen. Og øst legger svakhet på ruter konge, og da vet vest at spillefører har A-J. Etter at forsvaret har vunnet de tre første stikkene (hvis ruter konge altså får beholde stikket) og vest skifter tilbake til kløver i neste stikk får Ø/V to stikk ti; øst kommer inn i hjerter og spiller sin fjerde kløver - en bet.

Spillefører la altså liten i andre stikk, og vest stakk med damen og skiftet til ruter konge. Da stakk spillefører med ruter ess og tok sparfinessen. Så hjerter til esset og nok en sparfinesse. K-Q i hjerter avslørte at øst hadde stopper. Øst måtte få komme inn i hjerter, for spillefører har ikke nok stikk uten godspilte hjerterstikk. Øst spilte ruter, og to ruterstikk til Ø/V sammen med de to i kløver i starten og ett hjerterstikk ga en bet.

Hvis spillefører hadde stolt på at kløveren satt 4-4 kunne han stukket opp med kløver konge i andre stikk. Da er han ett steg foran motspillerne.

Sparfinessen tas, så hjerter til esset og nok en sparfinesse. To store hjerter følges av hjerter til øst. Ø/V kan ta to kløverstikk, men det blir kun ett hjerterstikk og tre kløverstikk på dem.

Både 4 hjerter og 3NT står, eller kan/bør vinnes, og i hjerterkontrakt er det nesten enklere. Siden sparfinessen lykkes, tåler normalt spillefører til og med å bomme kløveren. I turneringen spillet forekom var de fleste i 3NT, og av de atten lagene gikk kun noen veldig få bet.

Ping-Pong kamp mot lag JANET

Janet De Bottons lag ledet før siste runde i E-Open February og var allerede kvalifisert til kvartfinalen som starter mandag kveld. På laget spiller nevnte Janet og to andre engelske spillere sammen med norske Christian Bakke, Thomas  Charlsen, Tor Erik Hoftaniska, Tor Helness, Tor Evind Grude og Lars Arthur Johansen

I siste runde som egentlig ikke hadde noen særlig betydning siden begge lag var videre allerede møtte lag JANET mitt lag som foruten min New Zealandske makker bestod av fire tyskere og to spillere fra Singapore. Det ble en ganske merkelig kamp hvor det ble flere tosifrede (IMP) svingspill som var litt overraskende. Mot slutten kom imidlertid noen slemspill hvor det stod mye på spill og hvor det ikke ville være noen overraskelse om det ble svingspill. Men det første ble uavgjort:

Her er det slem på gang, men ville du likt å være i 6 eller 7 spar her?

Det er ganske tøft å melde storeslem, men det var jo en trist hjerterkombinasjon (10HP ga to stikk). Som det ble meldt ved begge bord fikk syd varslet fra om ruterutspill mot sparkontrakt spilt av vest, og da fikk forsvaret allerede etablert ett stikk i den fargen etter utspillet (syd hadde KJ10x). Dermed var det slik at en like gjerne kunne være i 7 spar da det blir tretten stikk om kløveren ordner seg, kun elleve og bet i lilleslem om det går galt i den fargen.

Ved begge bord ble kontrakten 7 spar!

Siden nord viste seg å ha singel trumf og syd knekten tredje fra start var det litt større sjanse for kløverlengde hos nord, og dermed litt større sjanse for å finne kløver dame der. Så ved begge bord ble det spilt kløver ess fulgt av kløver til finesse med knekten, og da var det bare å forlange tretten stikk allerede siden nord hadde startet med kløver dame tredje og syd to små. 

I det neste spillet var det ikke så lett å se hva som var beste spilleplan i 6 kløver som ble meldt ved begge bord.

Jeg tråkket fullstendig feil i 6 kløver da jeg etter ruter ut til esset og sparavkast spilte to store kløver. Det så ut som det var svært gode sjanser om trumfen var fordelt 3-2, men da syd hadde kløver dame fjerde falt det sammen som et korthus. I ferd med å miste kontrollen mente jeg at etter den triste starten måtte sparfargen gå for å ha noen sjanse. Så sparfinessen ble tatt, men da syd tryllet frem damen og spilte to runder trumf ble det mer som om jeg var skyldig stikk. 

Thomas Charlsen startet annerldes, og det må innrømmes hans "line" nok var bedre. Han vant også med ruter ess, men spilte så en stor spar. Så trumfet han en ruter og spilte spar til den andre honnøren og så damen kom på fra syd. Hans plan kan vel bli feil om syd kan trumfe i andre sparrunde (hvis kløver sitter 3-2, men spar sitter 4-1 i stedet), men det er muligens visse sjanser fortsatt. Siden spar dame falt dobbel bak hadde Thomas full kontroll og kunne presse syds trumfbeholding med spar fra øst, og fortsatt ha nok trumf til å vinne kontrakten. Han gikk etter hvert over til en slags kryss-stjeling plan og kunne mot slutten trygt trumfe med esset og kongen og fortsatt ha det tolvte stikket for 10-9 i kløver. Godt spilt, og det ga 14 IMP til lag JANET. 

Som sagt gikk det  litt i rykk og napp i denne kampen - for begge lag. Til slutt var det vårt lag som hadde vunnet kampen med 9 IMP, og vi snek oss forbi det norsk-engelske laget på listen hvor det dog handlet mest om å være på topp-8. Kanskje vi møtes i en utslagskamp senere i uken hvis begge lag går videre fra kvartfinalen. 

 

Vanskelig valg, kanskje?

Vi tar med et spill fra en kamp denne uken i av de internasjonale onlineturneringene, E-OPEN February. Der deltar bl.a. lag JANET (De Botton) med flere nordmenn på laget, og de leder turneringen før kveldens kamp (lørdag).

I noen spill er det ganske greit å se hva so mer vinnersjansen. Andre ganger er det et valg mellom flere muligheter, og det kan også være slik at det er en ekstra mulighet som kun gode spillere ser. Og viser det seg at blir feil å spille på den muligheten kan en toppspiller gå bet, mens mere ordinære klubbspillere vinner kontrakten.

Sånn kunne det vært her i kontrakten 4 spar, hvor en ekspert vil se muligheten for en skvis, mens mange vil kun se den åpenbare muligheten, kløverfinessen. Å være i 4 spar er ganske knallhard, men sånn som kortene er har utgangen nesten 50 sjanse, kløver dame hos nord. I så fall er det normalt kun to rutertapere og en hjertertaper. Jeg sier nesten 50%, for trumfen kan sitte 4-0, og det kan også komme tre ganger ruter til stjeling med knekten hos nord hvis ruteren sitter 6-2. Det betesjansene er dog små, og de fleste vil vel ikke ha noe imot å være i soneutgang med dette i lagkamp.

Syd spiller ut ruter konge og tar også for ruter dame før han skifter til trumf. Som sagt ser det ut til at dette vil avhenge av kløver dames plassering. Men det haster ikke med å ta den kløverfinessen. Du tar ut trumfen i tre runder. Nord startet med knekten tredje, og syd kastet i trumfrundene to ruter. Skvissjansen er at den med fire hjerter også har kløver dame. Hvis det er nord som har det har det ikke noen betydning, finessen vil jo lykkes. Det er hvis du velger å plassere syd med kløver dame at det blir interessant hvis han også har fire hjerter.

Altså, etter å ha tatt ut trumfen i tre runder dukkes en hjerter. Nord kommer inn og spiller kløver 10. Nå er det at du har kommet til det kritiske punktet i spillet og må velge i kløver. Du kan la kløver 10 gå til kongen og ta finessen. Du kan også prøve knekten akkurat nå. Men hvis du spiller på at syd har kløver dame må du gå opp med esset. Så trumfes den tredje ruteren før hjerter ess og hjerter spilles til stjeling. Hvis syd har fire (eller flere) hjerter fra start er han den eneste som holder hjerter nå vil han nå bli utsatt for presset idet den siste trumfen tas.

Det så slik ut fra start:

Hvis du spiller på skvisen har du kommet deg ned i denne posisjonen:

Merk at du måtte gå opp med kløver ess idet nord spilte kløver 10, fordi du behøver overgang til vest etter at skviskortet er tatt.

Nå tas spar 6, og syd er ferdig. Kaster han en kløver forsvinner hjerter 7 fra bordet og du tar to kløverstikk til slutt siden damen plutselig sitter singel. Hvis syd kaster hjerter konge legger du kløver 7 fra vest, og bordet står.

Hvis du hadde spilt slik i forrige runde av denne turneringen ville du vunnet 4 spar. Men om nord hadde hatt kløver dame ville dette blitt skikkelig lang nese og du ville gått bet i en utgang hvor det bare var å ta en enkel kløverfinesse!

Ved halvparten av de 18 bordene var kontrakten 4 spar. Kun tre steder ble det notert +620. Ved de andre bordene var resultatet +140 eller +170 til Ø/V.

Siste mulighet for bet

John Helge Herland ga meg i morges (norsk kveld) et motspillsproblem fra den norske vinterserien for lag. Det handler om en kontrakt som kan vinnes, men spillefører vet jo ikke hvordan det sitter og kan godt tråkke feil uten at han/hun egentlig har spilt feil. Så blir det motspillernes sjanse til å tråkke feil, og det kan av og til bli en slags ping-pong kamp som avgjøres med hvem som gjør den siste "feilen".

Dere spiller med standard norske og små i motspill. Du sitter nord og er motspiller (vest blindemann), og har hørt dette meldingsforløpet:

Makker spiller ut ruter konge til spilleførers (øst) ess. Han spiller spar konge og spar til esset, makker legger trumfineren og kaster i andre trumfrunde ruter 5. Så kommer kløver 10 som får seile til makkers konge (du legger syveren). Syd tar for ruter dame og spiller hjerter 3 til vests ess, spillefører følger med toeren. Det blir spilt kløver til esset og ruter 10 som syd dekker med knekten, og vest får stjele med knekten. Så følger spar 8 fra vest i denne posisjonen med de kortene du ser, dine egne og blindemann (vest):

Du er kanskje litt irritert over at makker ikke lot være å ta for ruter dame tidligere. Hadde han ventet med det kortet og i stedet spilt kløver tilbake ville dere hatt overgang mellom nord og syd idet du kommer inn på trumfdamen, og syd kunne blitt satt inn for å gi deg en kløverstjeling for den lille trumfen. Det er i slike situasjoner man kan gjør unødvendige feil selv pga. litt irritasjon over at makker ikke har gjort det beste så langt. Så da er det viktig å tenke seg om, kanskje er det en siste sjanse til å bete? 

Det er klart at spillefører har fire spar og to hjerter (makker spilte hjerter 3, norske). Og han startet med tre ruter. Kløveren ser veldig ut til å ha vært AQJx hos øst fra start. Du må stikke med spar dame, men frir du deg da med trumf tar spilleføer resten.

Du må spille hjerter rett opp i saksen!

Hvilen hjerter?

Hvis du spiller en liten hjerter kan det hende spilleførers ene gjenværende hjerter er tieren. I så fall vinner den stikket og tar ut trumfen, resten står.

Her må det et vakkert dronningoffer til. Du må i diagramsituasjonen stikke med spar dame og spille hjerter dame tilbake! Det blir særdeles effektivt motspill hvis sluttposisjonen ganske sikkert er akkurat slik du ser for deg:

Idet nord stikker spar 8 med damen og spiller hjerter dame er spillefører ferdig. Han stikker hos vest, men er låst i bordet. Hvis han spiller kløver fra bordet trumfer du, betestikket. Hvis han tar for hjerter knekt blir nieren din stor, og fortsetter han så med hjerter trumfmatter han seg selv og du får ett sparstikk til for syveren og to trumfstikk totalt.

Slik så hele spillet ut fra start:

 

Hvis spillet går sånn som beskrevet fremt til sluttposisjonen er motspillet med "dronningoffer" veldig vakkert, men det er ganske logisk hvis en tenker seg godt om og "visualiserer" hvordan det sitter.

Det er klart at kontrakten kunne vært vunnet, men spillefører vet jo som sagt ikke hvordan det sitter fra start. Det er også klart at syd kunne betet kontrakten etter den starten som skjedde, men siden han ikke gjorde det fikk nord sjansen til å briljere. 

 

   

 

Godt meldt!

Enda en internasjonal onlineturnering startet mandag, E-Open February Edition som er en del av World Bridge Tour. Det deltar 18 lag som skal spille flere dager i uken i to uker. Hjemmesiden finner du her.

På lag JANET har engelske Janet De Botton med seg to engelskmenn og seks nordmenn: Thor Erik Hoftaniska, Thomas Charlsen, Christian Bakke, Tor Helness, Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen. Selv er jeg med på et lag med to tyskere, to fra Singapore og min faste makker fra New Zealand.

I turneringens aller første spill smalt våre motspillere til med 7 kløver uten nevneverdige problemer. Det var lett å se at storeslemmen ikke ville bli meldt ved alle bord, og valg av åpningsmelding med denne hånden hadde en del å si (spill 1, du er giver, ingen i sonen):

Noen synes dette er for litt for lite til 2 kløver da det slik de fleste spiller vil være utgangskrav hvis det meldes spar etterpå. Derfor ble det åpnet med 1 spar noen steder, og da ble det ikke så lett å melde storeslem.

Jeg liker Thomas Charlsen sitt valg av åpningsmelding med nords kort. Det kan sikkert diskuteres, men i alle fall var hans valg en praktisk løsning. Han viste hånden som en sterk grandhånd. Det er 21 poeng, men hånden er soleklart verd mer med den gode fargen og må følgelig oppjusteres til mer enn en 20-21 NT.

Thomas viste med 2NT-åpning 22-23 balanserte, og det har han i alle fall til. Slik så hele spillet ut, og slik gikk meldingene sammen med makker Christian Bakke:

2NT var altså balansert 22-23 NT, og 4 hjerter viste sleminvitt med kløverfarge, minst sekskorts farge! Det er en bra konvensjon (4 spar viser sleminvitt med ruterfarge) da det ikke er så lett å få vist de hendene over 2NT, og 4 hjerter/4 spar som naturlig svar på en så sterk NT virker ikke særlig lurt (da overfører man til majorfargen).

En kan bruke 4 kløver og 4 ruter som sleminvitt med henholdsvis hjerter og spar (eller bare bruke det som overføring til hjerter/spar).

Over syds 4 hjerter meldte nord 4 spar som var kontrollmelding. Han har jo ingenting å skjemmes for med de kortene som er helt glimrende for slem i kløver. Syd spurte med Key-Card Blackwood, nord viste ett eller fire nøkkelkort (som er essene og trumf konge, og han har åpenbart fire her). Syd sin 5NT var nå storeslemsinvitt og lovte at alle nøkkelkortene og trumf dame var på plass. Da hadde Thomas hørt nok og sa 7 kløver som det fra hans side må være spill for.

Godt og kontrollert meldt, og spilleføringen i 7 kløver var en formalitet. Sparfargen kan godspilles med en stjeling (om den da ikke sitter rundt og er gående fra start), og det går bra om det spilles riktig selv om sparen sitter 5-1 siden fargen kan godspilles ved å trumfe to spar hos syd.

Lag JANET vant 10 IMP på spillet da N/S ved det andre bordet stoppet i lilleslem. Mine lagkamerater meldte også 7 kløver så spillet ble uavgjort i vår kamp.

Det bør gå greit å finne 7 kløver etter åpning 2 kløver også hvis de bruker naturlige svar (med bra farge). Det går 2 kløver-3kløver, 3 spar før syd gjenmelder kløveren. Derfra kan de meldte omtrent som det norske paret gjorde, kontrollmeldinger og Key-Card Blackwood.

Av 18 N/S-par meldte 12 storeslem. Ett av parene som var i storeslem spilte 7 spar som er litt farlig (spar knekt må sitte singel, dobbel eller tredje). Seks par var i lilleslem, og to par stoppet i utgang (!).

Slemvurderinger i parturnering (endret)

Som de fleste bridgespillere vet er å få med seg de store scorene, utganger og slemmer særdeles viktig i lagkamp (skrev parturnering i første utkast). Slike spill kan koste så mange IMP at det behøves flere vunnede småspill for å utlikne det. Selvsagt er det fint å finne en slem og vinne den i parturnering også da det vil gi en god score, men mer enn 100% får du ikke. Så i neste spill kan den som har fått en slem mot seg ta det igjen i ett enkelt spill, kanskje i en delkontrakt med ett ekstra overstikk, eller ta en ekstra bet i motpartenes delkontrakt. Det kan gi 100% det også, det deles ut like mange matchpoints i småspillene! 

Det er klart at spesielt i lagkamp må man forsøke å finne slemmer som er "odds on" da du i det lange løp vil tjene på det. I parturnering blir det litt andre vurderinger.

Hvis det dreier seg om en slem som veldig få i et stort parturneringsfelt melder er det litt farlig. Selv om det for så vidt er en bra slem kan det være like greit å styre unna hvis man ikke er helt sikker, og hvis ikke en tror den blir meldt særlig mange steder. Sitter det litt surt, eller makker har litt annerledes kort enn man trodde og det blir bet blir det en bunn, eller nært det. I slike spill er det ikke så farlig om slemmen ikke meldes i parturnering da du ikke taper en "bøtte" med IMP på det, men får rundt middels selv om det er mulig vinne slem. Og om det må spilles veldig godt for å vinne tolv stikk får du kanskje pluss-spill i utgang med tolv stikk.

Det er greit å tenke LITT sånjn i alle fall og dele poengene når man er litt usikker i stedet for å renne på seg en bunn. Så kan man gå videre i bridgelivet sitt og kanskje spille godt i 3 ruter i neste spill og få 70-80 %!

Her skal du få se et bra eksempel på hvordan dette kan slå ut fra en amerikansk parturnering på BBO forleden.  

Jeg satt og drakk kaffe og gjorde ellers ingenting mens New Zealanderen Ashley Bach på nabobordet satt og spilte med en australsk dame i denne amerikanske parturneringen. Av og til fortalte han meg hva som hadde skjedd, eller ga meg et meldeproblem. Her er ett av de spillene hvor vest var giver og N/S i sonen. Du er plassert på syds stol:

Vest åpner med 3 hjerter, og makker melder inn 4 spar. 

Hvordan spiller du og din makker slike hopp over motpartens svake 2? 

Mange spiller med konstruktive hopp over sperremeldinger, ikke sperr over sperr. Da må nord ha en meget sterk hånd i disse soneforholdene. Husk han har med slik avtale flere muligheter for å vise sterke hender med lang sparfarge. Selv innmelding 2 spar viser en bra hånd i disse soneforholdene. Å doble først og så melde spar viser enda sterkere hånd. Og hvis "ikke sperr over sperr" er regelen må et direkte hopp til 3 spar også vise en god hånd, kanskje en mer ensidig hånd enn dobler først og så sparmelding neste gang. Hoppet til 4 spar må vise en veldig seriøs hånd hvor nord har omtrent 9 stikk. 

Over 4 spar melder øst 5 hjerter. Hva melder du?

Her har motparten sladret veldig i kortene i et forsøk på å forstyrre. For det er nesten sikkert at makker er renons i hjerter når de stamper på femtrinnet sånn som dette. Og nord har altså en god hånd slik du og makker spiller hvis vi forutsetter det. Tre meldinger er vel mulige her, dobler, 5 spar eller 6 spar. Dobler kan fort ende med at man får for lite bet til å slå utgang i sonen da det må bli hele fire bet for å oppnå 800, og +500 blir neppe noe stas. 

Ashleys makker sa 5 spar og der endte det.

Ja, det er makkerskapsavtaler og stil som avgjør dette. Men det er kanskje et poeng at det er parturnering også.

Hjerter ess kom ut mot 5 spar. Ashley var ikke fornøyd da blindemann kom ned og sa til meg "her har vi brent en slem. Ruter konge sitter sikkert i saks", sa han. Men det er jo ikke sikkert?

Ser du spilleføringen som gir en ekstra sjanse for det tolvte stikket?

Det kan se ut som en elminasjon her ved å trumfe tapere i sidefargene, hvor ruter ess tas i underveis. Så hvis sidefargene er elminert og det fortsatt er trumf på begge sider spilles ruter til damen. Hvis kongen sitter i saks blir det da en rutertaper, det samme som om hvis man tar ruterfinesse med damen i stedet. Tilleggssjansen er at vest har ruter konge dobbel (singel etter at esset er spilt først) og blir innspilt for å måtte spille til dobbeltrenons som stjeles hos syd mens nords siste ruter forsvinner. Dette går ikke fordi en kløver må stjeles hos syd og det blir da ingen trumf igjen der. Hvis N/S hadde hatt kløver dame i stedet for knekten ville den stilige planen fungert, for det er nok inntak til å gjøre alt. Den posisjonen kan du pusle litt med selv (gi for eksempel syd AQ dobbel i kløver og ta bort nords knekt).

Det er likevel en marginal ekstra sjanse her, og det er lærebokspilling i ruterfargen.

Her er det ikke riktig å ta ruterfinesse, men spille esset først. Det må jo bli en rutertaper uansett, selv om kongen sitter i saks. Derfor er esset først best, så ruter til damen senere, og det blir kun en rutertaper om kongen sitter i foran da også. Tilleggsjansen, riktignok en veldig liten ekstrasjanse, er at kongen singel bak. Og det kan ikke koste noe stikk å ta ruter ess først, hvis kongen sitter hos øst sitter den der i andre ruterrunde også.

Ashley bannet og svor litt fordi de ikke var i slem, men han tok i alle fall med seg ekstrasjansen og spilte på et tidspunkt ruter ess. Bingo, der kom kongen deisende!

Dermed var det tolv stikk, og slem ville blitt vunnet på samme måte etter korrekt ruterebehandling. 

Hva tror det 5 spar med tolv stikk ga?

Det er klart at om det hadde vært to rutertapere her ville det blitt en elendig score å gå bet i slem.

Dette var en parturnering med 120 par, og feltet var ganske ujevnt. Kun noen veldig få var i 6 spar og vant den, mange flere gikk bet i slem etter å ha spilt ruter til damen og fikk to rutertapere. De som noterte +650 i utgang etter å ha spilt feil fikk 53%.

Ashleys +680 ga 89,9%!

Ett enkelt spill beviser vel ikke noe, men dette er et eksempel på at det ikke behøver å være riktig strategi å stresse alt for mye for å melde marginale slemmer i parturnering?

Just saying... 

 

 

 

Litt bedre system?

Å hoppe i andre melderunde for å vise ekstra styrke er hva alle bridgespillere lærer tidlig i karrieren. Det er selvsagt viktig å få vist styrken, men av og til tar hoppet bort veldig mye rom for videre meldinger og gjør det vanskelig å finne riktig kontrakt.  Alternativet er dog å ikke hoppe, men da risikeres at den unøyaktige informasjonen makker får gjør at konklusjonen blir feil.

Må man (hoppe) så må man?

Vel, kanskje kan systemet endres og forbedres litt noen steder.

En ukomfortabel meldesituasjon er når man har fått utlevert en balansert hånd med mer enn 24 poeng. Det kribler jo litt når man får så fine kort, men hvordan melde dem på en god måte?

Etter et vanlig system åpnes med sterk kunstig 2 kløver, og svært ofte kommer svaret 2 ruter. Da må det etter vanlige metoder hoppes til 3NT, for 2NT viser 22-23(24). Meldes kun 2NT risikeres at makker passer med 1-2 poeng, og vi kommer ikke i utgang med 25 eller flere poeng til sammen.

Så uten andre avtaler går det 2 kløver-2 ruter, 3NT og ofte blir det kontrakten. Det kan jo gå bra, men det er ikke umulig vi skulle spilt en annen kontrakt, i dette tilfellet typisk 4 spar hvis makker har firekorts farge der. Og om han har det kan han ikke godt/trygt melde noe over 3NT med svake kort, for hva om han ikke treffer deg med spar? Da kan vi fort komme for høyt.

Her er hele spillet som er fra en parturnering:

Meldingene gikk slik flere steder.

Mot 3NT valgte nord å spille ut kløver konge ved noen bord, liten kløver andre steder. Der liten kløver ble utspillet vant spillefører heldig med knekten. Da var det åtte sikre, og det niende kunne komme ved å bruke bordets eneste inntak – spar knekt – til å ta hjerterfinessen, eller spille ruter og gjette riktig. Enklere og bedre er det å simpelthen legge ned ess-konge i hjerter og spille hjerter 10, så bruke spar knekt som inntak senere til godspilt hjerter knekt. Da blir det 4-3-0-2=9 stikk.

Med kløver konge i utspill blir det bet. Spillefører kan ikke få mer enn for de fire sparstikkene, eventuelt tre i hjerter ved hjelp av en finesse og ett stikk i kløver før N/S får tak i kløverstikkene og dermed beten.

Som du ser var det 4-4 tilpasning i spar, og 4 spar kan vinnes slik det sitter med en taper i kløver og to i ruter.

Hvordan komme dit?

Det var hoppet i andre melderunde som ødela mulighetene for øst til å kunne finne ut at det var 4-4 i spar, for å passe på 3NT slik det gikk er helt normalt.

En liten justering i meldesystemet kan gjøre at slike hender kan meldes bedre. Det er å innføre såkalt «Kokish».

Kanadieren Eric Kokish er en respektert spiller, og kanskje enda mer respektert coach, bridgeskribent og teoretiker. Han har æren for konvensjonen «Kokish», eller «Kokish relay» som det også kalles.

Det er forskjellige varianter av "Kokish". En grei versjon som tar seg av disse oversterke NT-hendnen fungerer slik at etter 2 kløver og svaret 2 ruter er åpnerens 2 hjerter tvetydig, enten vanlig hjertermelding eller 25-27 NT. Over den meldingen sier svareren (normalt) 2 spar som er «avventende», og åpneren får avklart om han har en hånd med hjerterfarge, eller den oversterke grandhånden som i den situasjonen vises med 2NT. Andre meldinger enn 2NT etter starten 2K-2R, 2H-2S viser at åpneren hadde minst femkorts hjerter.

Meldingen 2 hjerter er altså tvetydig, og østs 2 spar bare avventende for at åpneren skulle avklare. Fordelen er selvsagt at åpneren får vist styrken sin uten å hoppe, og det blir mer plass i de videre meldinger for svareren.

Hvis dette er starten på meldingsforløpet, er det mye mer komfortabelt. Svarhånden vet om minst 25 balanserte HP og kan bruke det vanlige 2NT-systemet, for eksempel Stayman (eller Puppet Stayman) og overføring om han har femkorts majorfarge.

I dette tilfellet ville Ø/V funnet 4 spar enkelt om «Kokish» var på repertoaret idet øst kan undersøke om det er spartilpasning.

Da spillet forekom ga 4 spar med ti stikk 85%. 3NT med en bet ga 13%, og de som heldig fikk hjem 3NT fikk omtrent middels.

Vanlig Stayman, repetert Stayman, Puppet Stayman - eller hva?

Det er utallige måter å legge opp sitt grandapparat. De aller fleste bygger systemet etter grandåpning med en eller annen versjon som inneholder Stayman og overføringer. Hensikten er å kunne finne ut om vi har majortilpasning og melde majorutgang hvis vi antageligvis spiller bedre i majorkontrakt enn i grand.

I moderne bridge er et nokså standard at grandåpninger kan inneholde femkorts majorfarge. Det betyr at det er en del svarhender hvor det kan være best i majortilpasning på 5-3 tilpasning hvis svarhånden har tre-korts majorfarge. Det er typisk om svarhånden har 1-3/3-1 i major, men også med 3-2/2-3, spesielt hvis det er en dårlig dobbelton. Dette betyr at det kan være grunn til å undersøke mer om grandåpnerens hånd også med slike svarhender.

Mange bryr seg ikke så mye om dette "problemet" og sier 3NT så lenge hånden ellers er ganske balansert. Det vil gå bra ganske ofte, men ikke alltid.

De vanligste søkemeldingene over grandåpninger er:

- Standard Stayman

- Stayman med en gjentatt søkemelding for å finne ut mer (typisk 3 kløver som det gjentatte søket)

- Puppet Stayman (1NT-3C) som først og fremst er vanlig brukt over åpning 2NT

Hvor ofte bør det søkes med hender hvor det først føles naturlig ut å bare si 3NT?

Hva er beste metode?

Det handler litt om hvor mye man bør undersøke sett opp imot at å undersøke også gir informasjon til motparten, de får vite mer om grandåpnerens hånd. Det kan være nyttig for dem både når det gjelder utspill og det senere motspillet.

Om svarhånden har 4333 fordeling er anbefalingen å gå for grandkontrakt. Til og med om man har en firekorts majorfarge gjør mange eksperter ofte det (sier 3NT). De svarhendene har jo heller ingen stjeleverdi i trumfkontrakt.

En sjelden gang kan det dog vise seg at en 5-3 kontrakt (eller 4-4) i major ville vært bedre selv om svarhånden har 4333, for eksempel hvis det var en tynn stopper et sted, eller ingen stopper i en farge hvor grandåpneren har dobbelton. Men det er sjelden, og det lille faremomentet for å komme i en litt dårlig 3NT noen ganger oppveies antagelig av sjansen for at det er like mange stikk i grand, og kanskje også lettere å skrape sammen ni stikk i grand en ti stikk i en eventuell trumfkontrakt.

Så med helt jevne svarhender, gå for grandkontrakt!

Dessuten er det altså slik at om man spør og graver etter informasjon så kan det hende man havner i 3NT likevel, og da er det kun motspillerne som drar nytte av informasjonen dine undersøkelser gir dem.

Det er altså med svarhender hvor det åpenbart kan være mye bedre i majorkontrakt at svarhånden bør undersøke mer.

I Norge er det ganske populært med såkalt repetert Stayman, dvs. at Stayman fulgt av 3 kløver i neste melderunde spør mer om grandåpnerens fordeling. Da får man vite om femkorts majorfarge hvis det er det man er ute etter, og konvensjonen kan og være nyttig for å finne en mulig minortilpasning for slem.

Ulempen med repetert Stayman er at hvis man ikke får den informasjonen man ønsket seg så gjør undersøkelsene at man idet grandåpneren skal spille 3NT likevel, så har vi tegnet et bilde av hånden hans som motspillerne kan dra nytte av.

Ved hjelp av Puppet Stayman har man den fordelen at noe mindre informasjon blir forært motspillerne.

Vi tar med et eksempel på en hånd mange sikkert ville meldt 3NT direkte med, og det ville nok ofte gått bra. Da spillet forekom var det imidlertid feil å ikke undersøke.

Grandåpningen viser 15-17 HP.

Her er et trolig mange som bare sier 3NT. Og for all del, det vil ofte gå bra. Men det er ikke utenkelig at makker har femkorts spar, og i så fall kan sparkontrakt være tryggere, og øst har som oftest en stjeleverdi i hjerter også. Ett trumfstikk på den korteste trumfhånden gir jo ett ekstra stikk. Dessuten kan hjerteren være sårbar i grandkontrakt.

Det er ikke urimelig med disse svarkortene å undersøke om det er sånn at vi har 5-3 i spar, og det ville vært enda mer opplagt om øst hadde hatt singelton hjerter.

Hvis man spiller med enkel Stayman og ingen muligheter senere for å sjekke om makkeren faktisk har femkorts spar blir svarmeldingen 3NT direkte over 1NT.

Hvis Puppet eller repetert Stayman er på repertoaret kan det ha mye for seg å sjekke om åpneren har femkorts spar.

La oss si du bruker Stayman og har muligheten for 3 kløver som repetert/gjentatt søk hvis grandåpneren viser sparfarge:

Hvis svaret på 2kløver er 2 ruter (ingen major), eller 2 hjerter meldes simpelthen 3NT.

Idet vest viste fire eller fem spar kan øst spørre på nytt med 3 kløver. Idet du eventuelt gjør det skjer dette:

 

Hvis vest melder 3 spar (= fem spar) over 3 kløver er alt brillefint, øst sier 4 spar og har trolig funnet beste utgang.

Men om vest sier noe annet og benekter fem spar vil meldingen hans gi unødvendig informasjon om grandåpnerens fordeling til motspillerne (og slik mange spiller repetert Stayman ganske eksakt informajon også) som kan føre til at de lettere finner beste motspill/utspill. I så fall – makker har ikke femkorts spar – ville det vært klart bedre å si 3NT direkte.

Hvordan blir dette om du og makker spiller med Puppet Stayman?

Østs 3 kløver spør etter majorfarge, og etter «gammeldags» Puppet er da 3NT = ingen fire- eller femkorts major, 3 ruter = en eller begge firekorts major, mens 3 hjerter og 3 spar viser femkorts farge.

Hvis han sier 3NT passer du, og om han sier 3 ruter sier du 3NT, for vi kan ikke ha 5-3 i spar lenger. Du har nå gitt dem noe informasjon, men ikke så mye som det andre svaret etter repetert Stayman ville gitt. For eksempel, om makker viser en firekorts major over 3 kløver - Puppet (3 ru) - og du sier 3NT vet de ikke hvilken major grandåpneren har.

Og når du etter en slik sekvens havner i 3NT så har du i alle fall forsikret deg om at vi ikke har misset en fin 4 spar kontrakt på 5-3.

Hvis svaret på 3 kløver er 3 spar sier du 4 spar og er trygg på at det må være en god utgang, og kanskje mye bedre enn 3NT. Slik så Ø/V sine kort ut da spillet forekom i en turnering forleden:

Over 40% av Ø/V parene var i 3NT og gikk bet siden det kom hjerter ut, og det var bare åtte toppstikk utenom kløveren.

Kontrakten 4 spar var enkel å vinne,og med snill sits ble det elleve stikk.

Det er imidlertid klart at en må finne en balanse i dette med å melde «teoretisk» korrekt for å forsøke å finne beste kontrakt og å melde praktisk. Hvis man er for "paranoid" og ser for seg at det er galt å si 3NT hele tiden vil vi spre rundt oss med så mye informasjon at vi aldri får hjem en litt shaky 3NT!

Her er et eksempel på det jeg vil kalle litt slik overtenking fra Bermuda Bowl 2018:

Nord var giver og åpnet med 1NT (15-17).

Min makker og jeg var for så vidt enige om en stil hvor man generelt sett bare går for grandkontrakt med 4333 på svarhånden. Makker tenkte imidlertid slik: Vi har så sterke kort til sammen at det vil være dumt å gå bet i 3NT om vi ikke har ruterstopper, men har en majortilpasning.

Det er jo på en måte riktig, men det skal jo litt til for at det er slik.

Vel, det viste seg at han hadde rett i at ruteren var sårbar, men da det ikke var noen majortilpasning ble 3NT kontrakten likevel, etter at han hadde fortalt motparten at jeg hadde spar og han selv trolig satt med hjerter.

Utspilleren (øst) satt med femkorts hjerter, og ved flertallet av bordene ble hjerter utspillet med elleve stikk og +460 som resultat. Etter vår sladring i kortene spilte øst ut liten ruter fra esset tredje (!) og traff makkeren med K-Q femte. De tok fem ruterstikk, en bet i 3NT med nesten 30 HP til sammen. Den bunnen delte vi med kun noen få par av ialt 24, og spillet kostet 11 IMP da resultatet ved det andre bordet var 3NT spilt av nord med elleve stikk. 

I det norske bronselagets kamp kom syd i 3NT, og da var ruterutspillet var lettere å finne fra vests femkorts farge. Uheldigvis gikk Norges nord også bet i 3NT da øst fant ruterutspillet (jeg kjenner ikke meldingsforløpet ved det bordet) - uavgjort spill.

Det er som du forstår et vell av forslag til hvordan legge opp grandapparatet sitt. Det viktigste er kanskje ikke akkurat valget av konvensjoner og detaljer, men at begge i makkerparet kjenner avtalene godt. Dessuten er det viktig å finne en balanse i når og med hvilke kort redskapene bør brukes.

Årets største svingspill?

I det siste har jeg her i bloggen hatt en liten serie med "Svingspill" fra lagkamper, altså slike spill som gir enormt utslag om kontrakten vinnes eller ikke fordi paret ved det andre bordet er i en annen kontrakt. Her skal du få se et spill som ga så stort utslag at de forrige spillene i "serien" blir småtterier.

I en av de internasjonale lagturneringene på BBO kom forleden et spill hvor kløver og rutersitsen avgjorde omtrent 40 IMP i et enkelt spill, tilsvarende ca. fire utgangssvinger!

Det ekstreme svingspillet forekom i en av lag SKEIDAR sine mange kamper, og før vi ser på hva som skjedde kan du ta stilling til en hånd hvor det er nødt til å bli noen valg i meldingene. Du sitter som øst i første hånd med Ø/V i sonen.

Slik de fleste spiller er dette for sterke kort for 3NT i åpning da "Gambling 3NT" vanligvis er definert som gående farge uten noe ess eller konger ved siden av. Den tradisjonelle 3NT i åpningen - Gambiling 3NT - er i praksis på et vis en sperreåpning hvor det ofte må spilles 4 i minor, men med så god farge at kortene er litt for sterke for sperreåpning med 3 i minor. Det er noen ulemper med meldingen, bla. at 3NT kan bli spilt fra feil side hvis makkeren har gode kort og for eksempel K-x eller lignende som stopper i en farge hvor den som blir spilllende 3NT har to-tre små.

Dette er imidlertid en 1 kløveråpning for de fleste. Da melder - ikke overraskende - makkeren spar.

Hva sier du i andre melderunde?

Å melde 2 kløver er en undermelding, du har tross åtte sannsynlige stikk.

Hopp til 3 kløver viser normalt litt flere HP, men med god syvkorts farge kan man lempe litt på det vanlige kravet til ca. 16-18 HP for den meldingen. Så 3 kløver er etter min mening en bedre gjenmleding enn 2 kløver.

Hva med 3NT?

Noen spiller med gjenmelding 3NT (etter 1-over-1) som en ekstra sterk 19 poenger. Det er ikke bra slik jeg ser det. Med 18 eller 19 hoppes til 2NT. Hvis det er så veldig gode 19 du har, kanskje med en god femkorts farge kan du vurdere oppjustering til 20-21 NT.

Det er ganske vanlig for mange å bruke hopp til 3NT i andre runde over 1-over-1 svar som gående farge og en meget god hånd, typisk for mange STIKK til at det føles komfortabelt å hoppe til 3 i minorfargen, en melding som viser sterke kort, men ikke krav.

Tom Johansen hoppet til 3NT over 1 spar var vest. Det er ikke helt ideell hånd for den meldingen, men nesten, og det er i alle fall en praktisk melding som ofte vil fungere greit. Han har jo ofte åtte stikk, men det kan bli nitrist i 3NT om hjerter ess blir slått vekk og kløveren ikke er gående. Da har han fire stikk... Og det ville vært litt bedre om han hadde hatt noe småtteri i ruter også.

Over 3NT satte Aaseng (vest) trumfen med 4 kløver. Ja, som du skal få se "støttet" han på et vis makkerens kløver med renons! Selvsagt planla ikke vest å spille kløverkontrakt nødvendigvis, men å si 4 kløver ville gjøre det enklere i de videre meldingene.

Og da tok det litt av, og de havnet i 7NT!

Siden kløverfargen satt behagelig 3-3 var ikke 7NT til å rokke med 2+1+3+7=13 stikk. SKEIDAR +2220, ganske heldig må de være lov å si. (En kuriositet, syd spilte ut kløver 6...og om nord hadde hatt nieren fjerde ville det kostet N/S sin kløverstopper")

Ved det andre bordet gikk meldingen mer sofistikert, og det var vel en 7-8 meldinger som ble alertert. De fant ut veldig mye og havnet i den klart bedre storeslemmen 7 ruter. Der må imidlertid ruteren sitte 3-2, og da den satt skjevt var det ingen sjanse, +100 til SKEIDAR, og dobbeltscoren 2320 er verd 20 IMP!

Hvis ruter hadde vært fordelt 3-2 og 7 ruter føket hjem, og kløveren 4-2 slik at 7NT går bet ville det blitt 19 eller 20 IMP til det andre laget (alt etter om det hadde blitt en eller to bet i 7 NT). Altså gir sitsen i minorfargene ca. 40 IMP i sving i dette spillet!

Jeg påstår dette blir det største svingspillet (IMP) i 2021. Hvis du er med på noe enkeltspill som slår ut enda mer, eller hører om det får du sende meg noen ord.

Nesten for lag GILLIS

I OCBL February Cup var lag GILLIS (Simon Gillis sammen med norske Boye Brogeland, Espen Lindqvist, Christian Bakke, Odin Svendsen og Erik Sælensminde) helt med der oppe. De kvalifiserte seg for kvartfinalen og vant den komfortabelt.

Lag DE BOTTON kvalifiserte seg ogs[ til kvarfinalen, men da ble det tap. 

I lag GILLIS sin semifinale mot laget som til slutt vant turneringen ble det en merkelig kamp. I første halvrunde ble GILLIS nokså utspilt og lå under hele 1-42 IMP. I andre halvrunde var det helt motsatt, og det "norske" laget var omtrent like overlegne som motparten hadde vært i runden før, men bare nesten. GILLIS vant runden 41-3, men bare for å tape koampen med 3 IMP. 

I dette spillet i andre halvrunde var Brogeland-Lindqvist det eneste av de fire N/S-parene i semifinalen som meldte slem:

 

Kortene passet bra for det norske parets system. Svaret 2 ruter var utgangskrav, og over 2 hjerter kunne syd si 3 hjerter som var krav. Nord sa 4 kløver som viser kortfarge. Hvis han har en god hånd uten kortfarge kan han si 3NT, og hvis han har en helt minimums åpning kan han løfte til 4 hjerter. Godt kontroll!

Da syd kontrollmeldte ruter gikk nord i 4NT - Key Card Blackwood, og syd viste to nøkkelkort (ruter ess og hjerter konge. Det eneste som fra nords synspunkt kunne vært et problem og ført til at slem ikke var god var hvis syd hadde tre små spar. Hvis er slem sannsynligvis avhengig av sparfinessen, men syd kan også noen ganger ha singel spar, eller spar konge. 

Lindqvist meldte slemmen. Sjelden ser man en mer typisk 50-50 slem.

I dette spillet var det riktig å være (litt) optimistisk. Spar konge satt som du ser hos vest, og da Ø/V ikke tok kløverstikket sitt ble det tretten stikk (syds kløver forsvant på spar). Utgang ved det andre bordet, 11 IMP inn.

Heroisk innsats i siste del av semifinalen, men det ble likevel den irriterende varianten CLOSE BUT NO CIGAR. 

 

ILLUSJON GA TRYLLEBET

Lag SKEIDAR deltar i en rekke onlineturneringer for tiden. I noen går det bra, i OCBL OPEN LEAGUE gikk det dårlig, men vi tar likevel med noen spill fra deres siste kamp i grunnspillet da de fikk seg en fin seier.

Tom Johansen er en typisk kreativ spiller. I motspill handler det av og til om å gi spillefører feil inntrykk av hvordan det sitter - skape en illusjon. Det kan føre til at spillefører får det helt om bakfoten, og det var nettopp hva som skjedde for en ungarer da han som nord spilte 3NT i dette spillet:

Tom (øst) spilte ut liten spar mot 3NT, og syds tier vant første stikk.

Ja, her er det vanskelig å se hva som kan gå galt i 3NT. Spar 10 ga altså stikk, begge minorfargene sitter 3-3, ruter konge i saks, og det er stikk i bøtter og spann over alt. Resultatene (det blir spilt samme spill i alle kamper) for de 36 lagene viser følgende:

- tre lag fikk tak i +800 N/S i motspill mot doblede sparkontrakter

- 32 lag hadde scoren på N/S, og det varierte mellom +400 i 3NT for noen få, til +430 og en rekke som hadde +460 for elleve stikk i 3NT

- Så kom en enkelt score på Ø/V, +50 til lag Skeidar for en bet i 3NT

Uvanlig.

Og må være lov å si at å gå bet i 3NT med disse ressursene er et gigantisk stålegg som vi sier på godt bridgenorsk. 

Hvordan skjedde det?

Tom spilte altså ut liten spar til tieren. Motspillerne ser at alt sitter trill rundt og velplassert, men det vet ikke spillefører. I andre stikk gikk det kløver til kongen og øst lasjerte. Så spilte ungareren ruter 3 og Tom satte tilsynelatende unødvendig i knekten. Han behøver jo ikke gjøre det, lavt i andre hånd - hovedregelen - gjør også at spillefører må bruke damen. Men nordmannen skapte nå en illusjon. Det så unektelig ut som om øst hadde K-J dobbel i ruter. 

Nå ble det spilt hjerter til esset og kløver konge til esset. Tom fortsatte med ruter konge som tok med seg esset og nords tier, Lasse Aaseng (vest) sin ruter 9 var blitt det største kortet i den fargen. Herfra er det en rekke veier som fører til (minst) ni stikk. Men nord var fullstendig lurt inn i illusjonen om at øst hadde startet med K-J dobbel i ruter. Han kom seg rett og slett ikke ut av den illusjonen og stakk med ruter ess, tok for K-Q i hjerter som crashet nords knekt, og spilte spar til damen. I spilleførers verden satt øst nå igjen med kun svarte kort, og kontrakten var tilsynelatende sikker. Men neida, Tom tryllet frem ruter 6 som gjorde at Lasse kom inn og kunne ta beten i hjerter med sin Yarbourough hånd.  

Stålegg? Jada, men for en tryllebet!

 

SVINGSPILL (3)

Tittelen til denne artikkelen om dagens svingspill fra en lagturnering her i New Zealand kunne godt vært "Hvordan spille bort en turneringsseier".

Forleden fortalte jeg om en 4 spar redoblet som kunne, eller antagelig burde vært vunnet. Det avgjorde hvem som ble nr. 1 og 2, og dessverre var det mitt lag som trakk det korteste strået. 

Vårt lag gjorde også bra ting, selvsagt, men det er nå en gang slik at når det er helt jevnt så har man en tendens til å se på feilene som ble gjort, og spesielt det feilene som medfører store svingspill. Og det var flere slike spill, spesielt i det innbyrdes oppgjøret mellom nr. 1 og nr. 2. Dessuten er det ikke så dumt å være litt ærlig med seg selv og se på spill man kunne gjort det bedre, og hvorfor. I dag skal vi se på et interessant motspill.

                                                    NORD


Øst skal spille 3NT etter å ha viste en balansert hånd med 15-17 poeng, kanskje 14 gode. Han har også vist fire ruter (1 ruteråpning), og det er ikke helt klart om han kan ha trekorts spar, eller bare to. Jeg satt nord og skulle motspill.

Syd spiller ut hjerter 5 til åtteren, damen og esset. Så følger litt overraskende hjerter til kongen, og da legger makker tieren. Hva skjer? Hvorfor i all verden spiller han med det samme den fargen makker spilte ut? 

Det er klart at øst har hjerter knekt, og makker må ha spilt ut fra 10-x-x. At han la på hjerter 10 må være ment som Lavinthal (høyt kort for å vise verdier i høyeste rangerte farge), så syd sitter med fet spar. 

Spillefører fortsetter med ruter dame. Om en tenker på ruterfargen som sådan (øst har fire) er det ikke noe poeng i å dekke, makker har maks tre ruter så hans kort i fargen kan ikke forfremmes med å følge hovedregelen honnør på honnør. Jeg la på kongen likevel av en annen grunn. Kanskje makker satt med ruter ess, og i så fall kunne det være et poeng å komme inn først for å slå hull på sparen slik at syd kan få sparstikkene sine idet han kommer inn neste gang i ruter. 

Men neida, ruteren så ikke slik ut, øst hadde esset. Han tok et par ruterrunder og spilte kløver mot øst, den skjulte hånden. Er det noe mer å tenke på i dette motspillet?

Ja, absolutt!

Den tanken som var der noen sekunder før, at nord må få komme seg inn først for å la syd beholde sitt mulige inntak var riktig, men inntaket hans er i kløver. Jeg la imidlertid sløvt liten kløver. Da var den turneringsseieren spilt bort:

Det gikk kløver til knekten. Om syd stikker eller ikke spiller ingen rolle, for han har ingen ting å true spillefører med, for han kan nå enkelt godspille ett stikk i kløver, det niende stikket (1+3+4+1=9).

Det er ikke ofte det er riktig å hoppe på med kongen fra kongen femte! For å se det fine motspillet må man være litt på hugget, for nord ser ikke øst sine kort. Idet første kløver spilles må nord "suse opp" kongen - en uvanlig variant, som sagt - og spille spar 10 mens syd får beholde kløver ess som inntak. Da er spillefører sjanseløs. Syd får godspilt tre sparstikk og forsvaret må jo få to de kløverstikkene også. 

Øst sin kortvurdering er ikke bra etter min mening, men det er litt stilspørsmål. Han viste 15-17 med 14 relativt flate, ikke noen femkorts farge og ikke en gang en tier. Og 3NT var en temmelig shaky kontrakt, avhengig av at begge de røde finessene lykkes pluss feil i motspillet. Det fungerte likevel siden det ikke ble funnet noen "sus opp"-variant i kløver.

De noterte +600 som var verd 9 IMP siden våre lagkamerater fornuftig nok spilte 1NT hvor de fikk hele ti stikk (+180). På kampresultatet utgjorde det 8VP (4VP opp for oss, 4 ned for dem) i sving mellom de to lagene om 3NT hadde blitt betet. Vinnermarginen var kun 4VP.

"Sånn går no dagan"

 

SVINGSPILL (2)

I New Zealand er vi så heldige at det er så godt som covid-fritt hvis en ser bort fra de som er i karantene på flyplassen etter å ha kommet til landet nylig. Derfor er alle slags arrangement lovlige, og det spilles vanlig face-to-face bridge. I helgen (langhelg med helligdag på mandag) ble det spilt en tredagers "Bridge Congress" i vakre Tauranga på østkysten mot Stillehavet.

Tauranga, New Zealand

Å komme seg bort fra pc-tastaturet og spille "ordentlig" bridge er velkomment for mange. I helgen deltok 72 par i parturneringen på lørdag. I lagturneringen lørdag startet 76 par (38 lag), og idet fianlerundene i lag gikk for åtte lag på mandag ble det spilt consolation-par for 54 par, så også siste spilledag var 70 par i aksjon.

Makker og jeg hadde to av de kanskje sterkeste spillerne i Oceania som lagkamerater, og selv om de ikke er et fast makkerpar var vi blant favorittlagene. Det gikk greit å komme seg til finalerundene, men så buttet det i mot en stund. En bra avslutning ga til slutt andreplass, 4 VP bak vinnerlaget.

Andreplass er ikke så verst, kanskje, men enkelte ganger kommer den legandariske skøyteløperen "Kupper'n" (Knut Johanessen) sine ord inn i hodet: "sølv er nederlag"

De ordene var i hodet mitt resten av mandag kveld, og litt nå i morges også. For under den lange bilturen tilbake til Auckland viste gjennomgangen av spillene at det var veldig mange spill (8-9) som hver av dem enkeltvis kunne vært nok til å vinne hvis vi hadde gjort det riktige. Alle fire på laget hadde muligheter som kunne, eller burde blitt tatt.

Selv hadde jeg noen muligheter som ikke ble grepet, og det verste spillet var nok dette ekstreme svingspillet:

Du har som nord havnet i 4 spar redoblet! Vest har meldt inn ruter og øst støttet den fargen, og vest doblet til slutt 4 spar. Makker mente 4 spar måtte han sjanser, og redoblet altså.

Øst spilte ut ruter ess til trumf hos syd.

Det er jo ikke tapere her, men det er ikke så enkelt for det. Med 4-4 i trumf er det et spill hvor det er fare for å miste kontrollen. For vests dobling må bety at han har AK-fjerde i trumf. Jeg trodde også det var sannsynlig han var renons i kløver.

Hvordan vil du legge opp dette?

Det skumle er at altså at det går an å miste kontrollen fullstendig. Om du for eksempel går over til nord på hjerter dame og trumfer enda en ruter før du forsøker kløver kan det bli fryktelig. Hvis vest stjeler og tar AK i trumf har ikke syd flere trumf og det blir det helt krise, de får to ruterstikk og det blir -1000 for to redoblede bet!

Hvis det spilles trumf i andre stikk har vest sannsynligvis full kontroll på beten da han kan spille ruter og senere få trumfmattet nord.

Slik så hele spillet ut, og som du ser sier dataanalysen står 4 spar. Men spilleføringen må times helt perfekt.

Jeg trumfet ruterutspillet og spilte hjerter til damen og ruter til stjeling. Nå er det som nevnt livsfarlig å spille kløver, for da risikeres at vest trumfer hvis han er renongs, og da tar han ut syd sine to siste trumf og spillefører er helt blottlagt med rutertaperene sine. 

Så for ikke å bli hengende med flere rutertapere tok jeg for A-K i hjerter og kastet en ruter. Nå forsøkte jeg kløver til kongen som vant stikket, og den siste ruteren ble trumfet.

Spilles trumf nå vinner bare sikker vest og trumfmatter nord med mer ruter (syd er fri for trumf), og det blir bet. Så nå var jeg blitt avhenigig av å få ett kløverstikk til. Men øst trumfet den andre kløveren, tok en stor trumf så syd var uten trumf, og spilte ruter som trumfmattet nord. Dermed fikk vest fire trumfstikk, en nitrist bet og -400. 

Mot slutten av spillet bet jeg meg i leppa (bokstavelig talt), for da - for sent - innså jeg "timingen" som ville gjort at at kontrakten vinnes greit.

I andre stikk kløver mot kongen. Hvis vest er renons i kløver trumfer han og det blir nok også en bet etter hvert fordi han kan spille ruter og få kontroll på det hele. Men det er ingen fare for kollaps og flere bet om det spilles kløver og det sitter sånn.

Hva forskjellen er fra å ta det ene kløverstikket nå i stedet for senere ser du om litt.

Inne på kløver konge spilles ruter til trumf, hjerter til damen og den tredje ruteren til trumf. Så tas A-K i hjerter, men fra hånden kastes ikke ruter, men en kløver. Dette er igjen:

Spillefører har fått ett stikk i kløver, tre ruterstjelinger hos syd og tre hjerterstikk. Det er syv stikk, og timingen har vært perfekt. For nå spilles hjerter 3 fra syd, og vest kan ingenting gjøre. Nord trumfer hjerter 3 og får det åttende stikket - så ruter knekt til stjeling hos syd - det niende stikket. Fortsatt har nord knekten tredje i trumf som vil gi det tiende stikket.

Kontrakten var altså bortspilt, og - 400 ga 11 IMP-ut da N/S ved det andre bordet spilte 3 spar med ni stikk (140). Å vinne 4 spar redoblet gir den uvanlige scoren +1080, og det ville i så fallt gitt 14 IMP-inn i stedet for 11-ut, ikke mindre enn "søte" 25 IMP i sving. I kampen vår utgjorde det 6,6 VP som ville kommet godt med når det er litt mindre enn 4VP opp til førsteplassen.

"Ja ja, sånn går no dagan!"