RealBridge online lag 2021

NBF RealBridge lag er ei lagturnering på tre nivåer som starter 1. februar 2021.

Turneringa er åpen for alle som er medlem av NBF i 2021.

Les info om hvordan RealBridge fungerer og finn lenke til treningsbord i nyhetssak om kamper på RealBrige i NM for klubblag.

Kamplenker

Her finner du: Kamplenker

Til første runde publiseres lenkene samme dag som kampen spilles, fra og med runde 3 publiseres lenkene mandags formiddag i uken kampen spilles.

Puljer

Puljeoppsett Resultat m/kampoppsett Kontaktpersoner
Begynnerklasse Begynnerklasse Begynnerklasse
Åpen klasse Åpen klasse Åpen klasse
Eliteklasse Eliteklasse Eliteklasse

 

Bestilling av kamper

Lagene velger kampdag mandag (kl 19:00), onsdag (kl 19:00) eller søndag (kl 19:00). Kamper bestilles ved å sende inn skjemaene under.

Skjemaet må besvares innen kl 23:59 søndagen før runden skal spilles. Unntaket er i første og andre runde - da godtar vi innsending av skjema innen kl 11:59 dagen før kampdagen (dvs. har man avtalt å spille onsdag, så må vi ha skjemaet i hende tirsdags formiddag kl 11:59).

Lagkaptein på hjemmelaget (først nevnte lag) er ansvarlig for innsending av skjema. Man må sende inn et skjema pr kamp.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Runde 5

Runde 6

Runde 7

Ved for sein innsending av skjema kan det være at dette ikke blir fanget opp av oss, og kan føre til at kampen ikke blir satt opp. Det er også en fare for at sein innsending fører til forsinkelser, og gir flere arrangementsmessige utfordringer. Derfor er det slik at ved førstegangs sein innsending vil laget få en advarsel. Ved gjentatt for sein innsending vil laget få 0,5 VP i straff pr forsinket innsending.

Fremskutt/utsatt kamp

Hvis det er vanskelig å få avviklet kampen på et av de oppsatte tidspunktene, kan lagene avtale å spille fremskutt eller utsatt kamp. Om man må spille framskutt eller utsatt kamp, er vi behjelpelige med å sette opp kamp, men man må sende inn eget skjema for dette.  

Lagene vil også bli ansvarlig for å finne en egen kampstarter.

Bestilling fremskutt/utsatt kamp 

Terminliste

Uke Dato Begynner Åpen Elite
Uke 5 1.-7. feb Runde 1 Runde 1 Runde 1
Uke 6 8.-14. feb Runde 2 Runde 2 Runde 2
Uke 7 15.-21. feb Runde 3 Runde 3 Runde 3 
Uke 8 22.-28.feb Runde 4 Runde 4 Runde 4
Uke 9 1.-7. mar Runde 5 Runde 5 Runde 5
Uke 10 8.-14. mar Runde 6 Runde 6 Runde 6
Uke 11 15.-21. mar Runde 7 Runde 7 Runde 7
Uke 12 22.-28. mar Fri Fri  1/64-finaler 
Uke 13 Påske Fri Fri Fri 
Uke 14 5.-11. apr Semifinaler 1/32-finaler 1/32-finaler
Uke 15 12.-18. apr Finale 1/16-finaler 1/16-finaler
Uke 16 19.-25. apr   Kvartfinaler Kvartfinaler
Uke 17 26/4-2/5   Semifinaler  Semifinaler 
Uke 18 3.-9. mai   Finale Finale


 
Nivåinndelinger

Nivå MP-grense HCP-grense
Elite Åpen for alle Åpen for alle
Åpen Åpen for alle Åpen for alle
Begynner < 50 MP HCP>=40

Eliteklassen er åpen for alle medlemmer, uavhenging av antall mestepoeng eller handikap; ønsker et lag å stille i Eliteklassen kan de spille der.
Åpen klasse er også åpen for alle medlemmer. Den er mynta på spillere som har for mange mesterpoeng og/eller for lavt handikap til å spille i begynnerklassen, men som ikke føler seg hjemme i eliteklassen.
Begynnerklassen er for spillere som ikke har fått hjerternåla (<50 MP) og har et handikap på minst 40.

Man må altså oppfylle begge kravene - både MP og HCP for å spille i begynnerklassen.
Hvert lag i begynnerklasesn tillates å ha med én spiller på laget som hører hjemme på høyere nivå etter kravene over. Det vil si én pr kamp - et lag på nivå C kan ha flere spillere i "stallen" som hører hjemme på høyere nivå, men da kan bare en av disse spille pr kamp.
 

Turneringsopplegg:

I Elite- og åpenklasse består puljene av 7-8 lag som møtes i seriespill, alle mot alle i kamper på 24 spill..
I Elite går 64 lag og i Åpen 32 lag videre til sluttspill, som arrangeres som ren cup. I sluttspillet er det 32-spillskamper, bortsett fra i semifinalene som går over 40 spill og finalen som går over 48 spill (3x16). I Elite går de fem beste i hver pulje i grunnspillet videre til sluttspillet. I tillegg går de fire beste 6. plassene videre. I Åpen klasse går de fire beste i hver gruppe videre til sluttspillet. I tillegg går de fire beste 5. plassene videre. Rangering etter VP og deretter IMP-kvotient.
 

I begynnerklassen spiller alle lagene i ei pulje og møtes i seriespill, alle mot alle i kamper på 16 spill.
Fire lag går videre til semifinaler.
I sluttspillet er det 20-spillskamper.

I puljespillet terminfester vi rundefrister, med én kamp i uka. Det går fint å spille framskutte kamper, hvis det er ønskelig. Utsettelse av kamper tillates også, se relgementet for turneringa nedenfor.
I cupspillet blir det også frist på ei uke for å avvikle kampene - her tillates ikke utsettelse av kampene.

Lagene avtaler kamptidspunkt seg i mellom - på samme måte som i NM for klubblag. NBF setter opp kamper på tre faste tidspunkt hver uke - mandag, onsdag og søndag kl. 19:00.


Startkontingent:

Elite og åpen: kr 1.500 pr lag i grunnspillet, deretter kr 200 pr lag pr runde de kvalifiserer seg for.
Begynner: kr 500 pr lag i grunnspill (inkl. mellomspill), deretter kr 200 pr lag pr runde de kvalifiserer seg for.

Startkontingent betales på Vipps til 11161. Betal for hele laget samlet, og merk betaling med lagnavn.


Premier:

Gavekort.


Mesterpoeng:

Kretspoeng etter tabell D2 i gruppespillet; dvs. 12 KP per kamp til fordeling på spillerne i Begynnerklassen, 20 KP per kamp i Åpen klasse og 24 KP per kamp i Eliteklassen.
Forbundspoeng i sluttspillet.
I Begynnerklassen 2 FP per kamp til fordeling på vinnerlaget i semifinalene, 3 FP i finalen.
I Åpen klasse: 3,2 - 3,6 - 4,0 - 6,0 - 8,0 FP per kamp til fordeling på vinnerlaget samt bonus.
I Eliteklassen: 3,6 - 4,0 - 4,4 - 4,8 - 7,2 - 9,6 FP per kamp til fordeling på vinnerlaget samt bonus.


Innbydelse


Påmelding innen 24. januar

Reglement: